Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

11 Видѣ́нїе, є҆́же ви́дѣ и҆са́їа сы́нъ а҆мѡ́совъ, є҆́же ви́дѣ на і҆ꙋде́ю и҆ на і҆ерⷭ҇ли́мъ, въ ца́рство ѻ҆зі́и и҆ і҆ѡаѳа́ма, и҆ а҆ха́за и҆ є҆зекі́и, и҆̀же ца́рствоваша во і҆ꙋде́и. 2

1: 2
Второзак. 32: 1
Слы́ши, нб҃о, и҆ внꙋшѝ, землѐ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь возгл҃а: сы́ны роди́хъ и҆ возвы́сихъ, ті́и же ѿверго́шасѧ менє̀. 3 Позна̀ во́лъ стѧжа́вшаго и҆̀, и҆ ѻ҆се́лъ ꙗ҆́сли господи́на своегѡ̀:
1: 3
Второзак. 32: 6
і҆н҃ль же менє̀ не позна̀, и҆ лю́дїе моѝ не разꙋмѣ́ша. 4
1: 4
И҆са́їа. 30: 9
57: 3
Оу҆вы̀, ꙗ҆зы́къ грѣ́шный, лю́дїе и҆спо́лнени грѣхѡ́въ, сѣ́мѧ лꙋка́вое, сы́нове беззако́ннїи, ѡ҆ста́висте гдⷭ҇а и҆ разгнѣ́васте
1: 4
Дан. 9: 5
ст҃а́го і҆н҃лева, ѿврати́тесѧ вспѧ́ть. 5
1: 5
І҆ерем. 2: 30
Что̀ є҆щѐ оу҆ѧзвлѧ́етесѧ, прилага́юще беззако́нїе;
1: 5
І҆ерем. 4: 19
Всѧ́каѧ глава̀ въ болѣ́знь, и҆ всѧ́кое се́рдце въ печа́ль. 6
1: 6
Второзак. 28: 35
Ѿ но́гъ да́же до главы̀ нѣ́сть въ не́мъ цѣ́лости: ни стрꙋ́пъ, ни ꙗ҆́зва, ни ра́на палѧ́щаѧсѧ: нѣ́сть пла́стырѧ приложи́ти, нижѐ є҆ле́а, нижѐ ѡ҆бѧза́нїѧ. 7 Землѧ̀ ва́ша
1: 7
Второзак. 28: 51,52
И҆са́їа. 5: 5
пꙋста̀, гра́ди ва́ши ѻ҆гне́мъ пожже́ни, странꙋ̀ ва́шꙋ пред̾ ва́ми чꙋжді́и поѧда́ютъ, и҆ ѡ҆пꙋстѣ̀ низвраще́на ѿ люді́й чꙋжди́хъ. 8 Ѡ҆ста́витсѧ дще́рь сїѡ́нѧ, ꙗ҆́кѡ кꙋ́ща въ вїногра́дѣ и҆ ꙗ҆́кѡ ѻ҆во́щное храни́лище въ вертогра́дѣ, ꙗ҆́кѡ гра́дъ вою́емый. 9
1: 9
Пла́ч. І҆ерем. 3: 22
Ри́млѧн. 9: 29
И҆ а҆́ще не бы̀ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ ѡ҆ста́вилъ на́мъ сѣ́мене, ꙗ҆́кѡ
1: 9
Быт. 19: 24
І҆ерем. 23: 14
содо́ма оу҆́бѡ бы́ли бы́хомъ, и҆ ꙗ҆́кѡ гомо́ррꙋ оу҆подо́билисѧ бы́хомъ. 10 Оу҆слы́шите сло́во гдⷭ҇не, кнѧ̑зи содо́мстїи: внемли́те зако́нꙋ бж҃їю, лю́дїе гомо́ррстїи. 11 Что́ ми мно́жество
1: 11
При́тч. 15: 8
И҆са́їа. 66: 3
І҆ерем. 6: 20
А҆мѡ́с. 5: 21,22
же́ртвъ ва́шихъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь; И҆спо́лненъ є҆́смь всесожже́нїй ѻ҆́внихъ и҆ тꙋ́ка а҆́гнцєвъ, и҆ кро́ве ю҆нцє́въ и҆ козлѡ́въ не хощꙋ̀. 12 Нижѐ приходи́те ꙗ҆ви́тисѧ мѝ:
1: 12
І҆ерем. 7: 22
кто́ бо и҆зыска̀ сїѧ̑ и҆з̾ рꙋ́къ ва́шихъ; Ходи́ти по дворꙋ̀ моемꙋ̀ не приложитѐ. 13 И҆ а҆́ще принесе́те мѝ семїда́лъ,
1: 13
При́тч. 21: 27
всꙋ́е: кади́ло ме́рзость мѝ є҆́сть. 14 Новомⷭ҇чїй ва́шихъ и҆ сꙋббѡ́тъ и҆ днѐ вели́кагѡ не потерплю̀: поста̀ и҆ пра́здности, и҆ новомⷭ҇чїй ва́шихъ и҆ пра́здникѡвъ ва́шихъ ненави́дитъ дш҃а̀ моѧ̀: бы́сте мѝ въ сы́тость, ктомꙋ̀ не стерплю̀ грѣхѡ́въ ва́шихъ. 15 Е҆гда̀ простре́те рꙋ́ки (ва́шѧ) ко мнѣ̀, ѿвращꙋ̀ ѻ҆́чи моѝ ѿ ва́съ:
1: 15
При́тч. 1: 28
І҆ерем. 14: 12
І҆езек. 8: 18
Мїх. 3: 4
и҆ а҆́ще оу҆мно́жите моле́нїе, не оу҆слы́шꙋ ва́съ:
1: 15
И҆са́їа. 59: 3
рꙋ́ки бо ва́шѧ и҆спо́лнєны кро́ве. 16 И҆змы́йтесѧ, (и҆) чи́сти бꙋ́дите,
1: 16
Ѱал. 33: 15
1 Петр. 3: 11
ѿими́те лꙋка̑вства ѿ дꙋ́шъ ва́шихъ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма, преста́ните ѿ лꙋка́вствъ ва́шихъ. 17
1: 17
Ѱал. 81: 4
Наꙋчи́тесѧ добро̀ твори́ти, взыщи́те сꙋда̀, и҆зба́вите ѡ҆би́димаго, сꙋди́те си́рꙋ и҆ ѡ҆правди́те вдови́цꙋ, 18
1: 18
И҆са́їа. 41: 1
и҆ прїиди́те, и҆ и҆стѧ́жимсѧ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
1: 18
И҆са́їа. 43: 25
44: 22
И҆ а҆́ще бꙋ́дꙋтъ грѣсѝ ва́ши ꙗ҆́кѡ багрѧ́ное, ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ оу҆бѣлю̀: а҆́ще же бꙋ́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ червле́ное, ꙗ҆́кѡ во́лнꙋ оу҆бѣлю̀. 19
1: 19
Леѵі́т. 25: 18
И҆ а҆́ще хо́щете и҆ послꙋ́шаете менѐ, блага̑ѧ землѝ снѣ́сте: 20 а҆́ще же не хо́щете, нижѐ послꙋ́шаете менѐ, ме́чь вы̀ поѧ́стъ: оу҆ста́ бо гдⷭ҇нѧ гл҃аша сїѧ̑. 21 Ка́кѡ бы́сть блꙋдни́ца гра́дъ вѣ́рный сїѡ́нъ по́лнъ сꙋда̀; въ не́мже пра́вда почива́ше, нн҃ѣ же
1: 21
Матѳ. 23: 34,35,37
(въ не́мъ) оу҆бі̑йцы. 22
1: 22
І҆ерем. 6: 30
І҆езек. 22: 18
Сребро̀ ва́ше неискꙋше́но, корчє́мницы твоѝ мѣша́ютъ вїно̀ съ водо́ю. 23
1: 23
Ѡ҆сі́а. 9: 16
Кнѧ̑зи твоѝ не покарѧ́ютсѧ, ѻ҆́бщницы татє́мъ, лю́бѧще да́ры, гонѧ́ще воздаѧ́нїе,
1: 23
И҆схо́д. 22: 22
І҆ерем. 5: 28
Заха́р. 7: 10
си̑рымъ не сꙋдѧ́щїи и҆ сꙋдꙋ̀ вдови́цъ не внима́ющїи. 24 Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ влⷣка гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: го́ре крѣ́пкимъ во і҆н҃ли: не преста́нетъ бо ꙗ҆́рость моѧ̀ на проти̑вныѧ,
1: 24
Второзак. 28: 63
и҆ сꙋ́дъ врагѡ́мъ мои̑мъ сотворю̀: 25 и҆ наведꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ на тѧ̀, и҆ разжегꙋ̀
1: 25
И҆са́їа. 1: 22
Малах. 3: 2,3
въ чистотꙋ̀, непокарѧ́ющихсѧ же погꙋблю̀, и҆ ѿимꙋ̀ всѣ́хъ беззако́нныхъ ѿ тебє̀, и҆ всѣ́хъ го́рдыхъ смирю̀. 26 И҆ приста́влю сꙋдїи̑ твоѧ̑ ꙗ҆́коже пре́жде, и҆ совѣ́тники твоѧ̑ ꙗ҆́кѡ ѿ нача́ла:
1: 26
І҆ерем. 33: 16
и҆ по си́хъ нарѣче́шисѧ гра́дъ пра́вды, ма́ти градовѡ́мъ, вѣ́рный сїѡ́нъ. 27 Съ сꙋдо́мъ бо спасе́тсѧ плѣне́нїе є҆гѡ̀ и҆ съ ми́лостынею. 28
1: 28
І҆́ѡв. 31: 3
Ѱал. 1: 6
И҆ сокрꙋша́тсѧ беззако́ннїи и҆ грѣ́шницы вкꙋ́пѣ, и҆ ѡ҆ста́вившїи гдⷭ҇а сконча́ютсѧ: 29
1: 29
И҆са́їа. 65: 3
Ѡ҆сі́а. 4: 13
зане́же постыдѧ́тсѧ ѡ҆ і҆́дѡлѣхъ свои́хъ, и҆́хже са́ми восхотѣ́ша, и҆ посра́мѧтсѧ ѡ҆ садѣ́хъ свои́хъ, и҆́хже возжелѣ́ша. 30
1: 30
Ѱал. 1: 3
Бꙋ́дꙋтъ бо ꙗ҆́кѡ тереві́нѳъ ѿме́тнꙋвый ли́ствїѧ (своѧ̑), и҆ ꙗ҆́кѡ вертогра́дъ не и҆мы́й воды̀. 31
1: 31
Малах. 4: 1
И҆ бꙋ́детъ крѣ́пость и҆́хъ ꙗ҆́кѡ сте́бль и҆згре́бїѧ, и҆ дѣ́ланїѧ и҆́хъ ꙗ҆́кѡ и҆́скры ѻ҆́гнєнныѧ, и҆ сожгꙋ́тсѧ беззакѡ́нницы и҆ грѣ́шницы вкꙋ́пѣ, и҆ не бꙋ́детъ оу҆гаша́ѧй.

2

ГЛАВА̀ в҃.

21 Сло́во бы́вшее ѿ гдⷭ҇а ко и҆са́їи сы́нꙋ а҆мѡ́совꙋ ѡ҆ і҆ꙋде́и и҆ ѡ҆ і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 2 Ꙗ҆́кѡ бꙋ́детъ въ послѣ́днїѧ дни̑ ꙗ҆вле́на

2: 2
И҆са́їа. 56: 7
Мїх. 4: 1
гора̀ гдⷭ҇нѧ, и҆ до́мъ бж҃їй на версѣ̀ го́ръ, и҆ возвы́ситсѧ превы́ше холмѡ́въ:
2: 2
І҆ерем. 3: 17
и҆ прїи́дꙋтъ къ не́й всѝ ꙗ҆зы́цы. 3 И҆ по́йдꙋтъ ꙗ҆зы́цы мно́зи и҆ рекꙋ́тъ:
2: 3
Мїх. 4: 2
прїиди́те, и҆ взы́демъ на го́рꙋ гдⷭ҇ню и҆ въ до́мъ бг҃а і҆а́кѡвлѧ, и҆ возвѣсти́тъ на́мъ пꙋ́ть сво́й, и҆ по́йдемъ по немꙋ̀. Ѿ сїѡ́на бо и҆зы́детъ зако́нъ, и҆ сло́во гдⷭ҇не и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма: 4 и҆ сꙋди́ти бꙋ́детъ посредѣ̀ ꙗ҆зы̑къ
2: 4
І҆ѡа́н. 4: 27
и҆ и҆з̾ѡбличи́тъ лю́ди мнѡ́ги: и҆
2: 4
І҆ѡ́на. 3: 10
Заха́р. 9: 10
раскꙋю́тъ мечы̀ своѧ̑ на ѡ҆ра̑ла и҆ ко́пїѧ своѧ̑ на серпы̀, и҆ не во́зметъ ꙗ҆зы́къ на ꙗ҆зы́къ меча̀, и҆ не навы́кнꙋтъ ктомꙋ̀ ра́товатисѧ. 5 И҆ нн҃ѣ, до́ме і҆а́кѡвль, прїиди́те, по́йдемъ свѣ́томъ гдⷭ҇нимъ. 6
2: 6
І҆ерем. 12: 7
Ѡ҆ста́ви бо лю́ди своѧ̑, до́мъ і҆а́кѡвль: занѐ ꙗ҆́коже и҆з̾ нача́ла напо́лнисѧ страна̀ и҆́хъ волхвова́нїй, ꙗ҆́коже и҆ноплеме́нникѡвъ, и҆ ча̑да мнѡ́га и҆ноплемє́ннича роди́шасѧ и҆̀мъ. 7 Напо́лнисѧ бо страна̀ и҆́хъ сребра̀ и҆ зла́та, и҆ не бѧ́ше числа̀ сокро́вищъ и҆́хъ: и҆ напо́лнисѧ землѧ̀ и҆́хъ ко́ней, и҆ не бѧ́ше числа̀ колесни́цъ и҆́хъ: 8
2: 8
И҆са́їа. 44: 10
І҆ерем. 2: 28
и҆ напо́лнисѧ землѧ̀ ме́рзостей дѣ́лъ рꙋ́къ и҆́хъ, и҆ поклони́шасѧ тѣ́мъ, ꙗ҆̀же сотвори́ша пе́рсты и҆́хъ: 9 и҆ преклони́сѧ человѣ́къ, и҆ смири́сѧ мꙋ́жъ, и҆ не претерплю̀ и҆̀мъ. 10
2: 10
І҆ерем. 23: 24
А҆мѡ́с. 9: 2
И҆ нн҃ѣ вни́дите въ ка́менїе и҆ скры́йтесѧ въ зе́млю ѿ лица̀ стра́ха гдⷭ҇нѧ и҆ ѿ сла́вы крѣ́пости є҆гѡ̀, є҆гда̀ воста́нетъ сокрꙋши́ти зе́млю. 11 Ѻ҆́чи бо гдⷭ҇ни высо́цы, человѣ́къ же смире́нъ:
2: 11
И҆са́їа. 5: 15
и҆ смири́тсѧ высота̀ человѣ́ческаѧ, и҆ вознесе́тсѧ гдⷭ҇ь є҆ди́нъ въ де́нь ѻ҆́ный. 12
2: 12
І҆ерем. 46: 10
І҆ѡ́на. 2: 10
Малах. 4: 1
Де́нь бо гдⷭ҇а саваѡ́ѳа на всѧ́каго досади́телѧ и҆ гордели́ваго, и҆ на всѧ́каго высо́каго и҆ велича́ваго, и҆ смирѧ́тсѧ: 13 и҆ на всѧ́къ ке́дръ лїва́нскїй высо́кихъ и҆ превознесе́нныхъ и҆ на всѧ́ко дре́во же́лꙋдѧ васа́нска, 14
2: 14
И҆са́їа. 41: 15
Заха́р. 4: 7
и҆ на всѧ́кꙋю го́рꙋ высо́кꙋю и҆ на всѧ́кїй хо́лмъ высо́кїй, 15
2: 15
И҆са́їа. 30: 25
и҆ на всѧ́кїй сто́лпъ высо́къ и҆ на всѧ́кꙋю стѣ́нꙋ высо́кꙋю, 16 и҆ на всѧ́кїй кора́бль морскі́й и҆ на всѧ́ко видѣ́нїе добро́ты корабле́й. 17
2: 17
И҆са́їа. 5: 15,16
И҆ смири́тсѧ всѧ́кїй человѣ́къ, и҆ паде́тсѧ высота̀ человѣ́ча, и҆ вознесе́тсѧ гдⷭ҇ь є҆ди́нъ въ де́нь ѻ҆́ный. 18 И҆ рꙋкотворє́наѧ всѧ̑ скры́ютъ, 19 вне́сше
2: 19
Ѡ҆сі́а. 10: 8
Лꙋк. 23: 30
А҆пока́лѷѱ. 6: 16
въ пещє́ры и҆ въ разсѣ́лины ка́менїй и҆ въ верте́пы земны̑ѧ, ѿ лица̀ стра́ха гдⷭ҇нѧ и҆ ѿ сла́вы крѣ́пости є҆гѡ̀, є҆гда̀ воста́нетъ сокрꙋши́ти зе́млю. 20
2: 20
И҆са́їа. 31: 7
Въ де́нь бо ѻ҆́ный и҆зри́нетъ человѣ́къ ме́рзѡсти своѧ̑ златы̑ѧ и҆ срє́брѧныѧ, ꙗ҆̀же сотвори́ша, да покланѧ́ютсѧ сꙋ́єтнымъ и҆ нетопырє́мъ, 21 є҆́же вни́ти въ верте́пы тве́рдагѡ ка́мене и҆ въ разсѣ́лины ка́менїй, ѿ лица̀ стра́ха гдⷭ҇нѧ и҆ ѿ сла́вы крѣ́пости є҆гѡ̀, є҆гда̀ воста́нетъ сокрꙋши́ти зе́млю. 22
2: 22
2 Паралїпом. 35: 21
Ѡ҆ста́вите (оу҆̀бо) ва́мъ человѣ́ка, є҆мꙋ́же є҆́сть
2: 22
І҆́ѡв. 27: 3
дыха́нїе въ ноздре́хъ є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ въ че́мъ вмѣни́сѧ се́й;

3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Сѐ,

3: 1
І҆езек. 4: 16
5: 16
влⷣка гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ ѿи́метъ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма и҆ ѿ і҆ꙋде́и крѣ́пкаго и҆ крѣ́пкꙋю, крѣ́пость хлѣ́ба и҆ крѣ́пость воды̀, 2 и҆споли́на и҆ крѣ́пкаго, и҆ человѣ́ка ра́тника и҆ сꙋдїю̀, и҆ прⷪ҇ро́ка и҆ смотрели́ваго, и҆ ста́рца 3
3: 3
4 Ца́рств. 24: 14
и҆ пѧтьдесѧтонача́лника, и҆ ди́внаго совѣ́тника и҆ премꙋ́драго а҆рхїте́ктона и҆ разꙋ́мнаго послꙋ́шателѧ. 4
3: 4
Е҆кклес. 10: 16
И҆ поста́влю ю҆́ношы кнѧ̑зи и҆́хъ, и҆ рꙋга́телїе госпо́дствовати бꙋ́дꙋтъ и҆́ми. 5
3: 5
І҆езек. 22: 29
И҆ напа́дати и҆́мꙋтъ лю́дїе, человѣ́къ на человѣ́ка, и҆ человѣ́къ на бли́жнѧго своего̀: прирази́тсѧ ѻ҆троча̀ къ ста́рцꙋ, и҆ безче́стный къ честно́мꙋ. 6 Ꙗ҆́кѡ и҆́метсѧ человѣ́къ бра́та своегѡ̀, и҆лѝ дома́шнѧгѡ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, глаго́лѧ: ри́зꙋ и҆́маши, началово́ждь на́мъ бꙋ́ди, и҆ бра́шно моѐ под̾ тобо́ю да бꙋ́детъ. 7 И҆ ѿвѣща́въ въ де́нь ѻ҆́ный рече́тъ: не бꙋ́дꙋ тво́й началово́ждь, нѣ́сть бо въ домꙋ̀ мое́мъ ни хлѣ́ба, ни ри́зы:
3: 7
И҆схо́д. 15: 26
не бꙋ́дꙋ началово́ждь лю́демъ си̑мъ. 8 Ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́вленъ бы́сть і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ і҆ꙋде́а падѐ, и҆ ѧ҆зы́къ и҆́хъ со беззако́нїемъ, не покарѧ́ющьсѧ гдⷭ҇еви. 9 Сегѡ̀ ра́ди нн҃ѣ смири́сѧ сла́ва и҆́хъ, и҆ стꙋ́дъ лица̀ и҆́хъ проти́вꙋ ста̀ и҆̀мъ: грѣ́хъ же сво́й ꙗ҆́кѡ
3: 9
Быт. 13: 13
18: 20
содо́мскїй возвѣсти́ша и҆ ꙗ҆ви́ша. Го́ре дꙋшѝ и҆́хъ, занѐ оу҆мы́слиша совѣ́тъ лꙋка́вый на себѐ сами́хъ, 10 ре́кше:
3: 10
Премꙋ́др. 2: 12
свѧ́жемъ првⷣнаго, ꙗ҆́кѡ непотре́бенъ на́мъ є҆́сть.
3: 10
І҆а́к. 3: 18
Оу҆̀бо плоды̀ дѣ́лъ свои́хъ снѣдѧ́тъ. 11
3: 11
І҆ерем. 25: 14
Го́ре беззако́нномꙋ: лꙋка̑ваѧ бо приключа́тсѧ є҆мꙋ̀ по дѣлѡ́мъ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀. 12 Лю́дїе моѝ, приста̑вницы ва́ши пожина́ютъ ва́съ, и҆ и҆стѧза́ющїи ѡ҆блада́ютъ ва́ми: лю́дїе моѝ, блажа́щїи ва́съ льстѧ́тъ вы̀ и҆ стєзѝ но́гъ ва́шихъ возмꙋща́ютъ. 13
3: 13
Ѱал. 97: 9
Но нн҃ѣ оу҆стро́итсѧ гдⷭ҇ь на сꙋ́дъ и҆ поста́витъ на сꙋ́дъ лю́ди своѧ̑: 14 са́мъ гдⷭ҇ь на сꙋ́дъ прїи́детъ со старѣ́йшины люді́й и҆ со кнѧ̑зи и҆́хъ. Вы́ же почто̀ запали́сте вїногра́дъ мо́й, и҆ разграбле́нїе оу҆бо́гагѡ въ домѣ́хъ ва́шихъ; 15
3: 15
И҆са́їа. 1: 21
А҆мѡ́с. 2: 7
почто̀ вы̀ ѡ҆би́дите люді́й мои́хъ и҆ лицѐ оу҆бо́гихъ посрамлѧ́ете; гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ. 16 Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: поне́же вознесо́шасѧ дщє́ри сїѡ̑ни и҆ ходи́ша высо́кою вы́ею
3: 16
1 Тїмоѳ. 2: 9
и҆ помиза́нїемъ ѻ҆че́съ и҆ стꙋпа́нїемъ но́гъ, кꙋ́пнѡ ри̑зы влекꙋ́шыѧ (по до́лꙋ) и҆ нога́ма кꙋ́пнѡ и҆гра́ющыѧ: 17 и҆ смири́тъ гдⷭ҇ь нача̑лныѧ дщє́ри сїѡ̑ни, и҆ гдⷭ҇ь ѿкры́етъ срамотꙋ̀ и҆́хъ. 18 Въ де́нь ѡ҆́нъ, и҆ ѿи́метъ гдⷭ҇ь сла́вꙋ ри́зъ и҆́хъ и҆ красоты̑ и҆́хъ, и҆ вплетє́нїѧ злата̑ѧ (на главѣ̀) и҆ трє́сны ри̑зныѧ, и҆ лꙋ̑ницы гри́вєнныѧ 19 и҆ срачи̑цы тѡ́нкїѧ, и҆ красотꙋ̀ лица̀ и҆́хъ и҆ сострое́нїе красы̀ сла́вныѧ, и҆ ѡ҆́брꙋчи и҆ пє́рстни, и҆ мѡни́ста и҆ запѧ̑стїѧ и҆ хꙋдѡ́жныѧ оу҆серѧ̑зи, 20 и҆ багрѧни̑цы и҆ пребагрѧ̑наѧ, и҆ оу҆́тварь хра́мнꙋю 21 и҆ свѣ́тлаѧ лакѡ̑нскаѧ, и҆ вѷссо́ны и҆ синєты̀, и҆ червлєни́цы 22 и҆ вѷссо́нъ со зла́томъ и҆ синето́ю преты̑каны, и҆ тѡнчи́цы преи̑маны зла́томъ: 23 и҆ бꙋ́детъ вмѣ́стѡ вонѝ до́брыѧ смра́дъ, и҆ вмѣ́стѡ по́ѧса оу҆́жемъ препоѧ́шешисѧ, и҆ вмѣ́стѡ оу҆краше́нїѧ злата́гѡ, є҆́же на главѣ̀, плѣ́шь и҆мѣ́ти бꙋ́деши дѣ́лъ твои́хъ ра́ди, и҆ вмѣ́стѡ ри́зы багрѧ́ныѧ препоѧ́шешисѧ вре́тищемъ: 24 и҆ сы́нъ тво́й добрѣ́йшїй, є҆го́же лю́биши, мече́мъ паде́тъ, и҆ крѣ́пцыи ва́ши мече́мъ падꙋ́тъ и҆ смирѧ́тсѧ: 25
3: 25
Пла́ч. І҆ерем. 1: 4
и҆ воспла́чꙋтсѧ храни̑лища оу҆́тварей ва́шихъ, и҆ ѡ҆ста́нешисѧ є҆ди́на и҆ ѡ҆ зе́млю оу҆да́рена бꙋ́деши.