Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 Въ ско́рби свое́й оу҆́треневати бꙋ́дꙋтъ ко мнѣ̀, глаго́люще: и҆́демъ и҆ ѡ҆брати́мсѧ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, 2 ꙗ҆́кѡ то́й побѝ ны̀, и҆ и҆зцѣли́тъ ны̀: оу҆ѧзви́тъ, и҆ оу҆врачꙋ́етъ ны̀: 3 и҆зцѣли́тъ ны̀ по двою̀ дню҆̑, въ де́нь тре́тїй воскре́снемъ и҆ жи́ви бꙋ́демъ пред̾ ни́мъ, и҆ оу҆вѣ́мы: пожене́мъ, є҆́же оу҆вѣ́дѣти гдⷭ҇а: ꙗ҆́кѡ оу҆́тро гото́во ѡ҆брѧ́щемъ є҆го̀, и҆ прїи́детъ на́мъ ꙗ҆́кѡ до́ждь ра́ннїй и҆ по́здный землѝ. 4 Что́ ти сотворю̀, є҆фре́ме; что́ ти сотворю̀, і҆ꙋ́до; ми́лость бо ва́ша ꙗ҆́кѡ ѡ҆́блакъ оу҆́треннїй и҆ ꙗ҆́кѡ роса̀ ра́нѡ па́дающаѧ. 5 Сегѡ̀ ра́ди пожа́хъ проро́ки ва́шѧ, оу҆би́хъ ѧ҆̀ словесе́мъ оу҆́стъ мои́хъ, и҆ сꙋ́дъ мо́й ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ и҆зы́детъ. 6 Занѐ ми́лости хощꙋ̀ а҆ не же́ртвы, и҆ оу҆вѣ́дѣнїѧ бж҃їѧ, не́жели всесожже́нїѧ. 7 Сі́и же сꙋ́ть ꙗ҆́кѡ человѣ́къ престꙋпа́ѧй завѣ́тъ: та́мѡ презрѣ́ша мѧ̀. 8 Галаа́дъ гра́дъ дѣ́лаѧй сꙋ́єтнаѧ, мꙋтѧ́й во́дꙋ, 9 а҆ крѣ́пость твоѧ̀ ꙗ҆́кѡ мꙋ́жа морска́гѡ разбо́йника: скры́ша жерцы̀ пꙋ́ть гдⷭ҇ень, оу҆би́ша сїкі́мꙋ, ꙗ҆́кѡ беззако́нїе сотвори́ша. 10 Въ домꙋ̀ і҆н҃левѣ ви́дѣхъ грѡ́знаѧ: та́мѡ блꙋже́нїе є҆фре́мово: ѡ҆скверни́сѧ і҆н҃ль и҆ і҆ꙋ́да. 11 Начнѝ ѡ҆б̾има́ти вїногра́дъ себѣ̀, є҆гда̀ возвращꙋ̀ плѣне́нїе люді́й мои́хъ.

7

ГЛАВА̀ з҃.

71 Е҆гда̀ и҆зцѣлю̀ і҆н҃лѧ, и҆ ѿкры́етсѧ непра́вда є҆фре́мова и҆ ѕло́ба самарі́йска, ꙗ҆́кѡ содѣ́лаша лжꙋ̀: и҆ та́ть къ немꙋ̀ вни́детъ, совлача́ѧй разбо́йникъ на пꙋтѝ є҆гѡ̀: 2 ꙗ҆́кѡ да воспою́тъ вкꙋ́пѣ, а҆́ки пою́щїи се́рдцемъ свои́мъ. Всѧ̑ ѕлѡ́бы и҆́хъ помѧнꙋ́хъ: нн҃ѣ ѡ҆быдо́ша и҆̀хъ совѣ́ти и҆́хъ, проти́вꙋ лицꙋ̀ мѝ бы́ша. 3 Ѕло́бами свои́ми возвесели́ша царѧ̀ и҆ лжа́ми свои́ми кнѧзе́й. 4 Всѝ любодѣ́ющїи, ꙗ҆́кѡ пе́щь жего́ма на пече́нїе сожже́нїѧ ѿ пла́мене, ѿ примѣше́нїѧ тꙋ́ка, до́ндеже вски́снетъ то̀ всѐ. 5 Во дни̑ царе́й ва́шихъ нача́ша кнѧ̑зи ꙗ҆ри́тисѧ ѿ вїна̀, простро́ша рꙋ́ки своѧ̑ съ гꙋби́тельми: 6 занѐ разгорѣ́шасѧ ꙗ҆́кѡ пе́щь сердца̀ и҆́хъ, внегда̀ оу҆стремлѧ́тисѧ и҆̀мъ: всю̀ но́щь сна̀ є҆фре́мъ насы́тисѧ, заꙋ́тра бы́сть, и҆ разгорѣ́сѧ ꙗ҆́кѡ пла́мень ѻ҆́гненный. 7 Всѝ согрѣ́ѧшасѧ, ꙗ҆́кѡ пе́щь жего́ма, и҆ ѻ҆́гнь поѧдѐ сꙋді́й и҆́хъ: всѝ ца́рїе и҆́хъ падо́ша, не бѣ̀ въ ни́хъ молѧ́йсѧ ко мнѣ̀. 8 Е҆фре́мъ въ лю́дехъ свои́хъ са́мъ смѣсѧ́шесѧ, є҆фре́мъ бы́сть ѡ҆прѣсно́къ неѡбраща́емь. 9 И҆ снѣдо́ша чꙋжді́и крѣ́пость є҆гѡ̀, се́й же не разꙋмѣ̀: и҆ сѣди̑ны ꙗ҆ви́шасѧ на не́мъ, ѻ҆́нъ же не позна̀. 10 И҆ смири́тсѧ оу҆кори́зна і҆н҃лева въ лицѐ є҆мꙋ̀: и҆ не возврати́шасѧ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ своемꙋ̀ и҆ не взыска́ша є҆гѡ̀ во всѣ́хъ си́хъ. 11 И҆ бѧ́ше є҆фре́мъ ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь безꙋ́мный, не и҆мы́й се́рдца: є҆гѵ́пта молѧ́ше, и҆ во а҆ссѷрі́аны ѿидо́ша. 12 Ꙗ҆́коже и҆́дꙋтъ, возложꙋ̀ на нѧ̀ мре́жꙋ мою̀, ꙗ҆́коже пти̑цы небє́сныѧ све́ргꙋ ѧ҆̀, накажꙋ̀ ѧ҆̀ въ слꙋ́хъ скорбѣ́нїѧ и҆́хъ. 13 Го́ре и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ ѿскочи́ша ѿ менє̀: боѧзли́ви сꙋ́ть, ꙗ҆́кѡ нече́ствоваша ко мнѣ̀: а҆́зъ же и҆зба́вихъ ѧ҆̀, сі́и же возглаго́лаша на мѧ̀ лжꙋ̀. 14 И҆ не возопи́ша ко мнѣ̀ сердца̀ и҆́хъ, но пла́кахꙋсѧ на ло́жахъ свои́хъ: ѡ҆ пшени́цѣ и҆ вїнѣ̀ сѣча́хꙋсѧ. 15 Нака́жꙋтсѧ мно́ю, а҆́зъ же оу҆крѣпи́хъ мы́шцꙋ и҆́хъ, и҆ на мѧ̀ помы́слиша ѕла̑ѧ. 16 Соврати́шасѧ ни во что́же, бы́ша ꙗ҆́кѡ лꙋ́къ напрѧже́нъ: падꙋ́тсѧ кнѧ̑зи и҆́хъ мече́мъ ра́ди ненаказа́нїѧ ꙗ҆зы́ка своегѡ̀. Сїѐ рꙋга́нїе и҆́хъ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй.

8

ГЛАВА̀ и҃.

81 Въ нѣ́дрѣ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ землѧ̀ непроходи́ма, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ре́лъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни: поне́же престꙋпи́ша завѣ́тъ мо́й и҆ на зако́нъ мо́й нече́ствоваша. 2 Ко мнѣ̀ воззовꙋ́тъ: бж҃е, позна́хомъ тѧ̀, 3 ꙗ҆́кѡ і҆н҃ль ѿврати́сѧ благи́хъ, врага̀ прогна́ша. 4 Са́ми себѣ̀ царѧ̀ поста́виша, а҆ не мно́ю, нача́лствоваша, и҆ не ꙗ҆ви́ша мѝ: ѿ сребра̀ своегѡ̀ и҆ ѿ зла́та своегѡ̀ сотвори́ша себѣ̀ кꙋмі́ры, ꙗ҆́кѡ да потребѧ́тсѧ. 5 Сокрꙋшѝ телца̀ твоего̀, самарі́е, разгнѣ́васѧ ꙗ҆́рость моѧ̀ на нѧ̀: доко́лѣ не мо́гꙋтъ ѡ҆чи́ститисѧ, и҆̀же во і҆н҃ли; 6 И҆ то̀ древодѣ́ль сотворѝ, и҆ нѣ́сть бг҃ъ: занѐ льстѧ́й бѧ́ше теле́цъ тво́й, самарі́е. 7 Ꙗ҆́кѡ вѣ́тромъ и҆стлѣ́но всѣ́ѧша, и҆ разрꙋше́нїе и҆́хъ прїи́метъ ѧ҆̀: рꙋкоѧ́ть не и҆мꙋ́щаѧ си́лы є҆́же сотвори́ти мꙋкꙋ̀, а҆́ще же и҆ сотвори́тъ, то̀ чꙋжді́и поѧдѧ́тъ ю҆̀. 8 Поглоще́нъ бы́сть і҆н҃ль, нн҃ѣ бы́сть во ꙗ҆зы́цѣхъ ꙗ҆́кѡ сосꙋ́дъ непотре́бенъ, 9 поне́же ті́и взыдо́ша ко а҆ссѷрі́анѡмъ: процвѣтѐ ѡ҆ себѣ̀ є҆фре́мъ, да́ры возлюбѝ. 10 Сегѡ̀ ра́ди предадꙋ́тсѧ во ꙗ҆зы́ки: нн҃ѣ воспрїимꙋ̀ и҆̀хъ, и҆ почі́ютъ ма́лѡ є҆́же пома́зати царѧ̀ и҆ кнѧ̑зи. 11 Ꙗ҆́кѡ оу҆мно́жи є҆фре́мъ трє́бища, во грѣхѝ бы́ша є҆мꙋ̀ трє́бища возлю́блєннаѧ. 12 Впишꙋ̀ є҆мꙋ̀ мно́жество, и҆ закѡ́ннаѧ є҆гѡ̀ въ чꙋжда̑ѧ вмѣни́шасѧ трє́бища возлю́блєннаѧ. 13 Тѣ́мже а҆́ще и҆ пожрꙋ́тъ же́ртвꙋ и҆ снѣдѧ́тъ мѧса̀, гдⷭ҇ь не прїи́метъ и҆́хъ: нн҃ѣ помѧне́тъ непра̑вды и҆́хъ и҆ ѿмсти́тъ грѣхѝ и҆́хъ: ті́и во є҆гѵ́петъ возврати́шасѧ и҆ во а҆ссѷрі́и нечи̑стаѧ снѣдѧ́тъ. 14 И҆ забы̀ і҆н҃ль сотво́ршаго и҆̀ и҆ возградѝ трє́бища, и҆ і҆ꙋ́да оу҆мно́жи гра́ды оу҆тверждє́ны: но послю̀ ѻ҆́гнь на гра́ды є҆гѡ̀, и҆ потреби́тъ ѡ҆снова̑нїѧ є҆гѡ̀.