Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

Зача́ло тк҃г.

101 Сѣ́нь бо и҆мы́й

10: 1
Колос. 2: 17
зако́нъ грѧдꙋ́щихъ бла̑гъ, (а҆) не са́мый ѡ҆́бразъ веще́й, на всѧ́кое лѣ́то тѣ́миже же́ртвами, и҆̀хже прино́сѧтъ вы́нꙋ, никогда́же мо́жетъ пристꙋпа́ющихъ соверши́ти. 2 Поне́же преста́ли бы бы́ти приноси̑мы, ни є҆ди́нꙋ ктомꙋ̀ и҆мꙋ́щымъ со́вѣсть ѡ҆ грѣсѣ́хъ слꙋжа́щымъ,
10: 2
Леѵі́т. 16: 34
є҆ди́ною ѡ҆чищє́ннымъ. 3 Но въ ни́хъ воспомина́нїе грѣхѡ́въ на ко́еждо лѣ́то быва́етъ, 4 невозмо́жно бо
10: 4
Е҆вр. 9: 12
Мїх. 6: 7
кро́ви ю҆́нчей и҆ ко́злей ѿпꙋща́ти грѣхѝ. 5 Тѣ́мже входѧ̀ въ мі́ръ, гл҃етъ:
10: 5
Ѱал. 39: 7
же́ртвы и҆ приноше́нїѧ не восхотѣ́лъ є҆сѝ, тѣ́ло же соверши́лъ мѝ є҆сѝ: 6
10: 6
1 Ца́рств. 15: 22
всесожже́нїй и҆10: 6 та́кожде ѡ҆ грѣсѣ̀ не бл҃говоли́лъ є҆сѝ. 7 Тогда̀ рѣ́хъ: сѐ, и҆дꙋ̀:
10: 7
І҆ѡа́н. 5: 46
Ѱал. 39: 8,9
въ глави́знѣ кни́жнѣй написа́сѧ ѡ҆ мнѣ̀, є҆́же сотвори́ти во́лю твою̀, бж҃е. 8 Вы́ше гл҃ѧ: ꙗ҆́кѡ же́ртвы и҆ приноше́нїѧ и҆ всесожже́нїй и҆10: 8 та́кожде ѡ҆ грѣсѣ́хъ не восхотѣ́лъ є҆сѝ, нижѐ бл҃говоли́лъ є҆сѝ: ꙗ҆̀же по зако́нꙋ прино́сѧтсѧ: 9 тогда̀ речѐ: сѐ, и҆дꙋ̀ сотвори́ти во́лю твою̀, бж҃е. Ѿе́млетъ пе́рвое, да второ́е поста́витъ. 10 Ѡ҆ не́йже во́ли ѡ҆сщ҃е́ни є҆смы̀
10: 10
Е҆вр. 9: 28
принесе́нїемъ тѣ́ла і҆н҃съ хрⷭ҇то́ва є҆ди́ною. 11
10: 11
Е҆вр. 9: 9
И҆ всѧ́къ оу҆́бѡ свѧще́нникъ стои́тъ на всѧ́къ де́нь слꙋжѧ̀ и҆ ты̑ѧжде мно́жицею приносѧ̀ жє́ртвы, ꙗ҆̀же никогда́же мо́гꙋтъ ѿѧ́ти грѣхѡ́въ. 12 Ѻ҆́нъ же
10: 12
Е҆вр. 1: 3
є҆ди́нꙋ ѡ҆ грѣсѣ́хъ прине́съ же́ртвꙋ, всегда̀ сѣди́тъ ѡ҆ деснꙋ́ю бг҃а, 13 про́чее ѡ҆жида́ѧ,
10: 13
1 Корі́нѳ. 15: 25
Е҆вр. 1: 13
Ѱал. 109: 1
до́ндеже положа́тсѧ вразѝ є҆гѡ̀ подно́жїе но́гъ є҆гѡ̀: 14 є҆ди́нѣмъ бо приноше́нїемъ соверши́лъ є҆́сть во вѣ́ки ѡ҆сщ҃а́емыхъ. 15 Свидѣ́телствꙋетъ же на́мъ и҆ дх҃ъ ст҃ы́й, по рѣче́нномꙋ бо пре́жде: 16
10: 16
Е҆вр. 8: 8
Ри́млѧн. 11: 27
І҆ерем. 31: 33
се́й завѣ́тъ, є҆го́же завѣща́ю къ ни̑мъ по дне́хъ ѻ҆́нѣхъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, даѧ̀ зако́ны моѧ̑ на сердца̀ и҆́хъ, и҆ въ помышле́нїихъ и҆́хъ напишꙋ̀ и҆̀хъ: 17 (та́же гл҃етъ гдⷭ҇ь:) и҆ грѣхѡ́въ и҆́хъ и҆ беззако́нїй и҆́хъ не и҆́мамъ помѧнꙋ́ти ктомꙋ̀. 18 А҆ и҆дѣ́же ѿпꙋще́нїе си́хъ, ктомꙋ̀ нѣ́сть приноше́нїѧ ѡ҆ грѣсѣ́хъ.

(Заⷱ҇ тк҃д.)

19 И҆мꙋ́ще оу҆̀бо дерзнове́нїе, бра́тїе,

10: 19
І҆ѡа́н. 10: 9
14: 6
входи́ти во ст҃а̑ѧ кро́вїю і҆н҃съ хрⷭ҇то́вою, пꙋте́мъ но́вымъ и҆ живы́мъ, 20 є҆го́же ѡ҆бнови́лъ є҆́сть на́мъ
10: 20
Матѳ. 27: 51
завѣ́сою, си́рѣчь пл҃тїю свое́ю, 21 и҆ і҆ере́а вели́ка
10: 21
1 Тїмоѳ. 3: 15
над̾ до́момъ бж҃їимъ, 22 да пристꙋпа́емъ со и҆́стиннымъ се́рдцемъ во и҆звѣще́нїи вѣ́ры,
10: 22
І҆езек. 36: 25
ѡ҆кропле́ни сердцы̀ ѿ со́вѣсти лꙋка́выѧ
10: 22
Леѵі́т. 16: 4
Е҆фес. 5: 26
2 Корі́нѳ. 7: 1
и҆ и҆змове́ни тѣлесы̀ водо́ю чи́стою: 23 да держи́мъ и҆сповѣ́данїе оу҆пова́нїѧ неꙋкло́нное, вѣ́ренъ бо є҆́сть ѡ҆бѣща́вый: 24 и҆ да разꙋмѣева́емъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га въ поѡщре́нїи любвѐ и҆ до́брыхъ дѣ́лъ, 25 не ѡ҆ставлѧ́юще собра́нїѧ своегѡ̀, ꙗ҆́коже є҆́сть нѣ́кимъ ѡ҆бы́чай, но (дрꙋ́гъ дрꙋ́га) подвиза́юще, и҆ толи́кѡ па́че,
10: 25
2 Петр. 3: 8
є҆ли́кѡ ви́дите приближа́ющїйсѧ де́нь (сꙋ́дный). 26 Во́лею бо согрѣша́ющымъ на́мъ по прїѧ́тїи ра́зꙋма и҆́стины,
10: 26
Е҆вр. 6: 4
ктомꙋ̀ ѡ҆ грѣсѣ́хъ не ѡ҆брѣта́етсѧ же́ртва, 27 стра́шно же нѣ́кое ча́ѧнїе сꙋда̀ и҆ ѻ҆гнѧ̀ ре́вность,
10: 27
Софо́н. 1: 18
поѧ́сти хотѧ́щагѡ сопроти̑вныѧ. 28 Ѿве́рглсѧ кто̀ зако́на мѡѷсе́ова, без̾ милосе́рдїѧ
10: 28
Матѳ. 18: 16
І҆ѡа́н. 8: 17
2 Корі́нѳ. 13: 1
Второзак. 17: 6
19: 15
при двои́хъ и҆лѝ трїе́хъ свидѣ́телехъ оу҆мира́етъ: 29 коли́кѡ мнитѐ го́ршїѧ сподо́битсѧ мꙋ́ки, и҆́же сн҃а бж҃їѧ попра́вый, и҆ кро́вь завѣ́тнꙋю скве́рнꙋ возмни́въ, є҆́юже ѡ҆ст҃и́сѧ, и҆ дх҃а блгⷣти оу҆кори́вый; 30 Вѣ́мы бо ре́кшаго:
10: 30
Ри́млѧн. 12: 19
Второзак. 32: 35,36
мнѣ̀ ѿмще́нїе, а҆́зъ возда́мъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. И҆ па́ки: ꙗ҆́кѡ сꙋ́дитъ гдⷭ҇ь лю́демъ свои̑мъ. 31
10: 31
Лꙋк. 12: 5
Стра́шно (є҆́сть) є҆́же впа́сти въ рꙋ́цѣ бг҃а жива́гѡ.

(Заⷱ҇ тк҃є.)

32 Воспомина́йте же пє́рвыѧ дни̑ ва́шѧ, въ ни́хже просвѣти́вшесѧ, мнѡ́гїѧ стра̑сти претерпѣ́сте10: 32 мно́гъ по́двигъ под̾ѧ́сте страда́нїй, 33 ѻ҆́во оу҆́бѡ, поноше́ньми и҆ скорбьмѝ позо́ръ бы́вше, ѻ҆́во же, ѡ҆́бщницы бы́вше живꙋ́щымъ та́кѡ: 34 и҆́бо

10: 34
Дѣѧ̑н. 21: 11
оу҆́замъ мои̑мъ спострада́сте и҆ разграбле́нїе и҆мѣ́нїй ва́шихъ съ ра́достїю прїѧ́сте, вѣ́дѧще и҆мѣ́ти себѣ̀ и҆мѣ́нїе на нб҃сѣ́хъ пребыва́ющее и҆ лꙋ́чшее.

(Заⷱ҇ тк҃ѕ.)

35 Не ѿлага́йте оу҆̀бо дерзнове́нїѧ ва́шегѡ,

10: 35
Матѳ. 5: 12
є҆́же и҆́мать мздовоздаѧ́нїе вели́ко. 36 Терпѣ́нїѧ бо и҆́мате потре́бꙋ, да во́лю бж҃їю сотво́рше, прїи́мете ѡ҆бѣтова́нїе: 37
10: 37
А҆ввак. 2: 3
є҆ще́ бо ма́ло є҆ли́кѡ є҆ли́кѡ, грѧды́й прїи́детъ и҆ не оу҆косни́тъ. 38
10: 38
Ри́млѧн. 1: 17
Гала́т. 3: 11
А҆ввак. 2: 4
А҆ првⷣный ѿ вѣ́ры жи́въ бꙋ́детъ: и҆ а҆́ще ѡ҆бине́тсѧ, не бл҃говоли́тъ дш҃а̀ моѧ̀ ѡ҆ не́мъ. 39 Мы́ же (бра́тїе) нѣ́смы ѡ҆бинове́нїѧ въ поги́бель, но вѣ́ры въ снабдѣ́нїе дꙋшѝ.