Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

11 Видѣ́нїе, є҆́же ви́дѣ а҆ввакꙋ́мъ прⷪ҇ро́къ. 2 Доко́лѣ, гдⷭ҇и, воззовꙋ̀, и҆ не оу҆слы́шиши;

1: 2
Ѱал. 12: 2
возопїю̀ къ тебѣ̀ ѡ҆би́димь, и҆ не и҆зба́виши; 3 Вскꙋ́ю мнѣ̀ показа́лъ є҆сѝ трꙋды̀ и҆ бѡлѣ́зни, смотри́ти стра́сть и҆ нече́стїе; проти́вꙋ мнѣ̀ бы́сть сꙋ́дъ,
1: 3
І҆езек. 22: 29
и҆ сꙋдїѧ̀ взе́млетъ. 4 Сегѡ̀ ра́ди разори́сѧ зако́нъ, и҆ не произво́дитсѧ въ соверше́нїе сꙋ́дъ:
1: 4
І҆́ѡв. 21: 7
І҆ерем. 12: 1
ꙗ҆́кѡ нечести́вый преѡби́дитъ првⷣнаго, сегѡ̀ ра́ди и҆зы́детъ сꙋ́дъ развраще́нъ. 5
1: 5
Дѣѧ̑н. 13: 41
Ви́дите, презо́рливїи, и҆ смотри́те, и҆ чꙋди́тесѧ чꙋдесє́мъ и҆ и҆зче́зните: поне́же дѣ́ло а҆́зъ дѣ́лаю во дне́хъ ва́шихъ, є҆мꙋ́же не и҆́мате вѣ́ровати, а҆́ще кто̀ и҆сповѣ́сть ва́мъ. 6
1: 6
І҆ерем. 50: 41,42
Занѐ, сѐ, а҆́зъ возставлѧ́ю халдє́и, ꙗ҆зы́къ го́рькїй и҆ бо́рзый, ходѧ́щїй по широта́мъ землѝ, є҆́же наслѣ́дити селє́нїѧ не своѧ̑: 7 стра́шенъ и҆ ꙗ҆вле́нъ є҆́сть, ѿ негѡ̀ сꙋ́дъ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ, и҆ взѧ́тїе є҆гѡ̀ ѿ негѡ̀ и҆зы́детъ: 8
1: 8
І҆ерем. 5: 6
и҆ и҆зско́чатъ па́че ры́сей ко́ни є҆гѡ̀ и҆ быстрѣ́е волкѡ́въ а҆раві́йскихъ, и҆
1: 8
І҆ерем. 4: 13
поѣ́дꙋтъ кѡ́нницы є҆гѡ̀ и҆ оу҆стремѧ́тсѧ и҆здале́ча и҆ полетѧ́тъ а҆́ки ѻ҆ре́лъ гото́въ на ꙗ҆́дь. 9 Сконча́нїе на нечести̑выѧ прїи́детъ, сопротивлѧ́ющыѧсѧ ли́цамъ и҆́хъ проти́вꙋ, и҆ собере́тъ ꙗ҆́кѡ песо́къ плѣ́нники. 10 И҆ то́й над̾ царьмѝ посмѣе́тсѧ, и҆ мꙋчи́телїе и҆гра́нїе є҆гѡ̀, и҆ то́й над̾ всѧ́кою твердѣ́лїю порꙋга́етсѧ, и҆ ѡ҆бложи́тъ ва́лъ, и҆ воз̾ѡблада́етъ є҆́ю. 11 Тогда̀
1: 11
2 Паралїпом. 28: 23
премѣни́тъ дꙋ́хъ и҆ пре́йдетъ и҆ помо́литсѧ: сїѧ̀ крѣ́пость бг҃ꙋ моемꙋ̀. 12 Нѣ́си ли ты̀ и҆сконѝ, гдⷭ҇и бж҃е, ст҃ы́й мо́й;
1: 12
Ѱал. 37: 2
І҆ерем. 10: 24
46: 28
и҆ не оу҆́мремъ. Гдⷭ҇и, на сꙋ́дъ оу҆чини́лъ є҆сѝ є҆го̀, и҆ созда́ мѧ ѡ҆блича́ти наказа́нїе є҆гѡ̀. 13
1: 13
Матѳ. 5: 8
Чи́сто ѻ҆́ко є҆́же не ви́дѣти ѕла̀ и҆ взира́ти на трꙋды̀ болѣ́знєнныѧ: вскꙋ́ю призира́еши на презѡ́рливыѧ;
1: 13
А҆ввак. 1: 4
премолчава́еши, є҆гда̀ пожира́етъ нечести́вый првⷣнаго; 14 и҆ сотвори́ши человѣ́ки ꙗ҆́кѡ ры̑бы мѡрскі́ѧ и҆ ꙗ҆́кѡ га́ды не и҆мꙋ́щыѧ старѣ́йшины. 15 Сконча́нїе оу҆́дою восхи́ти и҆ привлечѐ є҆го̀ мре́жею и҆ собра̀ є҆го̀
1: 15
Ма́рк. 12: 13
сѣтьмѝ свои́ми: сегѡ̀ ра́ди возвесели́тсѧ и҆ возра́дꙋетсѧ се́рдце є҆гѡ̀: 16 сегѡ̀ ра́ди
1: 16
И҆са́їа. 10: 13
пожре́тъ мре́жи свое́й и҆ покади́тъ сѣ́ть свою̀, ꙗ҆́кѡ тѣ́ми разблажѝ ча́сть свою̀ и҆ пи̑щи своѧ̑ и҆збра̑нныѧ: 17 сегѡ̀ ра́ди простре́тъ мре́жꙋ свою̀ и҆ прⷭ҇нѡ и҆збива́ти ꙗ҆зы́кѡвъ не пощади́тъ.

2

ГЛАВА̀ в҃.

21 На

2: 1
И҆са́їа. 21: 8
стра́жи мое́й ста́нꙋ, и҆ взы́дꙋ на ка́мень, и҆ посмотрю̀ є҆́же ви́дѣти, что̀ возгл҃етъ во мнѣ̀ и҆ что̀ ѿвѣща́ю на ѡ҆бличе́нїе моѐ. 2 И҆ ѿвѣща̀ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀ и҆ речѐ:
2: 2
И҆са́їа. 8: 1
впишѝ видѣ́нїе, и҆ ꙗ҆́вѣ на дскѣ̀, ꙗ҆́кѡ да пости́гнетъ чита́ѧй ѧ҆̀. 3 Занѐ є҆щѐ видѣ́нїе на вре́мѧ, и҆ просїѧ́етъ въ коне́цъ, а҆ не вотщѐ: а҆́ще оу҆ме́длитъ, потерпѝ є҆мꙋ̀,
2: 3
Е҆вр. 10: 37
ꙗ҆́кѡ и҆ды́й прїи́детъ и҆ не оу҆ме́длитъ. 4 А҆́ще оу҆сꙋмни́тсѧ, не бл҃говоли́тъ дш҃а̀ моѧ̀ въ не́мъ:
2: 4
І҆ѡа́н. 3: 36
1 І҆ѡа́н. 5: 10,11
Ри́млѧн. 1: 17
Гала́т. 3: 11
Е҆вр. 10: 38
првⷣникъ же (мо́й) ѿ вѣ́ры жи́въ бꙋ́детъ. 5 Презо́рливый же и҆ ѡ҆би́дливый мꙋ́жъ и҆ велича́вый ничесо́же сконча́етъ: и҆́же разширѝ а҆́ки а҆́дъ дꙋ́шꙋ свою̀, и҆ се́й ꙗ҆́кѡ сме́рть ненасыще́нъ:
2: 5
При́тч. 30: 15,16
и҆ собере́тъ къ себѣ̀ всѧ̑ ꙗ҆зы́ки и҆ прїи́метъ къ себѣ̀ всѧ̑ лю́ди. 6 Не сїѧ̑ ли всѧ̑ на него̀ при́тчꙋ прїи́мꙋтъ и҆ гада́нїе въ по́вѣсть є҆гѡ̀; и҆ рекꙋ́тъ: го́ре оу҆множа́ющемꙋ себѣ̀ не сꙋ̑щаѧ є҆гѡ̀, доко́лѣ;
2: 6
1 Тїмоѳ. 6: 9
и҆ ѡ҆тѧгча́ющемꙋ оу҆́зꙋ свою̀ тѧ́жцѣ. 7 Ꙗ҆́кѡ внеза́пꙋ воста́нꙋтъ оу҆грыза́ющїи є҆го̀, и҆ ѡ҆бодрѧ́тсѧ навѣ́тницы твоѝ, и҆ бꙋ́деши въ разграбле́нїе и҆̀мъ. 8 Поне́же ты̀ плѣни́лъ є҆сѝ страны̑ мнѡ́ги, плѣнѧ́тъ тѧ̀
2: 8
И҆са́їа. 33: 1
всѝ ѡ҆ста́вшїи лю́дїе кро́ве ра́ди человѣ́чи и҆ нече́стїѧ землѝ и҆ гра́да и҆ всѣ́хъ живꙋ́щихъ на не́й. 9
2: 9
І҆ерем. 22: 13
Го́ре лихои́мствꙋющымъ лихои́мство ѕло́е до́мꙋ своемꙋ̀, є҆́же оу҆чини́ти на высотѣ̀ гнѣздо̀ своѐ, є҆́же и҆сто́ргнꙋти ѿ рꙋкѝ ѕлы́хъ. 10 Оу҆мы́слилъ є҆сѝ стыдѣ́нїе до́мꙋ своемꙋ̀, сконча́лъ є҆сѝ лю́ди мнѡ́ги, и҆ согрѣшѝ дꙋша̀ твоѧ̀. 11
2: 11
Лꙋк. 19: 40
Занѐ ка́мень и҆з̾ стѣны̀ возопїе́тъ, и҆ хрꙋ́щь ѿ дре́ва возглаго́летъ сїѧ̑: 12
2: 12
І҆езек. 24: 9
Наꙋ́м. 3: 1
оу҆̀, лю́тѣ созида́ющемꙋ гра́дъ кровьмѝ и҆ оу҆готовлѧ́ющемꙋ гра́дъ непра́вдами. 13 Не сїѧ̑ ли сꙋ́ть ѿ гдⷭ҇а вседержи́телѧ; и҆ ѡ҆скꙋдѣ́ша лю́дїе мно́зи ѻ҆гне́мъ, и҆ ꙗ҆зы́цы мно́зи и҆знемого́ша: 14
2: 14
И҆са́їа. 11: 9
ꙗ҆́кѡ напо́лнитсѧ всѧ̀ землѧ̀ вѣ́дѣнїѧ сла́вы гдⷭ҇ни, ꙗ҆́коже вода̀ мно́га въ мо́ри покры́етъ ѧ҆̀. 15 Го́ре напаѧ́ющемꙋ по́дрꙋга своего̀ развраще́нїемъ мꙋ́тнымъ, и҆ оу҆поѧва́ющемꙋ, ꙗ҆́кѡ да взира́етъ къ пеще́рамъ и҆́хъ. 16 Сы́тость безче́стїѧ ѿ сла́вы
2: 16
І҆ерем. 25: 27
и҆спі́й и҆ ты̀: се́рдце, поколе́блисѧ и҆ сотрѧсни́сѧ: ѡ҆бы́де ѡ҆ тебѣ̀ ча́ша десни́цы гдⷭ҇ни, и҆ собра́сѧ безче́стїе на главꙋ̀ твою̀. 17 Зане́же нече́стїе лїва́ново покры́етъ тѧ̀, и҆ стра́сть
2: 17
Второзак. 32: 24
І҆езек. 14: 15
ѕвѣре́й престраши́тъ тѧ̀,
2: 17
А҆ввак. 2: 8
кро́ве ра́ди человѣ́чи и҆ нече́стїѧ землѝ и҆ гра́да и҆ всѣ́хъ живꙋ́щихъ на не́й. 18 Что̀ по́льзꙋетъ и҆зва́ѧное, ꙗ҆́кѡ и҆зваѧ́ша є҆̀;
2: 18
І҆ерем. 10: 8
созда́ша слїѧ́нїе, мечта́нїе ло́жное, ꙗ҆́кѡ оу҆пова̀ созда́вый на созда́нїе своѐ, сотвори́ти кꙋмі́ры нѣмы̑ѧ. 19 Оу҆, лю́тѣ глаго́лющемꙋ ко дре́вꙋ:
2: 19
Ѡ҆сі́а. 4: 12
ѡ҆бодри́сѧ, воста́ни: и҆ ка́менїю: возвы́сисѧ: и҆ то̀ є҆́сть мечта́нїе, и҆ сїѐ є҆́сть
2: 19
Ѱал. 113: 12
скова́нїе зла́та и҆ сребра̀, и҆ всѧ́кагѡ дꙋ́ха нѣ́сть въ не́мъ. 20
2: 20
Ѱал. 10: 3
Гдⷭ҇ь же во хра́мѣ ст҃ѣ́мъ свое́мъ: да оу҆бои́тсѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ всѧ̀ землѧ̀.

3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Моли́тва а҆ввакꙋ́ма прⷪ҇ро́ка съ пѣ́снїю. Гдⷭ҇и, оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й и҆ оу҆боѧ́хсѧ: 2 гдⷭ҇и, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑ и҆ оу҆жасо́хсѧ: посредѣ̀ двою̀ живѡ́тнꙋ позна́нъ бꙋ́деши: внегда̀ прибли́житисѧ лѣ́тѡмъ, позна́ешисѧ: внегда̀ прїитѝ вре́мени, ꙗ҆ви́шисѧ: внегда̀ смꙋти́тисѧ дꙋшѝ мое́й во гнѣ́вѣ, млⷭ҇ть (твою̀) помѧне́ши. 3

3: 3
Второзак. 33: 2
Бг҃ъ ѿ ю҆́га прїи́детъ, и҆ ст҃ы́й и҆з̾ горы̀ приѡсѣне́нныѧ ча́щи: покры̀ небеса̀ добродѣ́тель є҆гѡ̀, и҆ хвале́нїѧ є҆гѡ̀ и҆спо́лнь землѧ̀. 4
3: 4
И҆схо́д. 24: 17
И҆ сїѧ́нїе є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ бꙋ́детъ: ро́зи въ рꙋка́хъ є҆гѡ̀, и҆ положѝ любо́вь держа́внꙋ крѣ́пости своеѧ̀. 5
3: 5
И҆схо́д. 9: 3
Пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀ пред̾и́детъ сло́во, и҆ и҆зы́детъ на по́ле при ногꙋ̀ є҆гѡ̀. 6
3: 6
І҆ис. Наѵ. 10: 13
Ѱал. 17: 8
Ста̀, и҆ подви́жесѧ землѧ̀: призрѣ̀, и҆ раста́ѧша ꙗ҆зы́цы:
3: 6
И҆са́їа. 54: 10
стры́шасѧ го́ры нꙋ́ждею, и҆ раста́ѧша хо́лми вѣ́чнїи, шє́ствїѧ вѣ́чнаѧ є҆гѡ̀, 7 за трꙋ́дъ ви́дѣша селє́нїѧ є҆ѳїѡ́пскаѧ, оу҆боѧ́тсѧ
3: 7
Чи́сл. 31: 7
Сꙋд. 7: 21
и҆ кро́вы землѝ мадїа́мскїѧ. 8
3: 8
И҆схо́д. 14: 26
Е҆да̀ въ рѣка́хъ прогнѣ́ваешисѧ, гдⷭ҇и; є҆да̀ въ рѣка́хъ ꙗ҆́рость твоѧ̀; и҆лѝ въ мо́ри оу҆стремле́нїе твоѐ;
3: 8
И҆схо́д. 14: 25
15: 3,4
ꙗ҆́кѡ всѧ́деши на ко́ни твоѧ̑, и҆ ꙗ҆жде́нїе твоѐ спасе́нїе. 9 Налѧца́ѧ налѧче́ши лꙋ́къ тво́й на ски́птры, гл҃етъ гдⷭ҇ь:
3: 9
І҆ис. Наѵ. 3: 16
рѣка́ми разсѧ́детсѧ землѧ̀. 10
3: 10
Ѱал. 76: 19,20
45: 4
Оу҆́зрѧтъ тѧ̀ и҆ поболѧ́тъ лю́дїе, расточа́ѧ во́ды ше́ствїѧ є҆гѡ̀: дадѐ бе́здна гла́съ сво́й, высота̀ привидѣ́нїѧ своѧ̑: 11
3: 11
І҆ис. Наѵ. 10: 12,13
воздви́жесѧ со́лнце, и҆ лꙋна̀ ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ: во свѣ́тѣ стрѣ́лы твоѧ̑ по́йдꙋтъ, въ блиста́нїи мо́лнїй ѻ҆рꙋ́жїй твои́хъ. 12 Преще́нїемъ оу҆ма́лиши зе́млю и҆ ꙗ҆́ростїю низложи́ши ꙗ҆зы́ки. 13 И҆зше́лъ є҆сѝ во спⷭ҇нїе люді́й твои́хъ, спⷭ҇тѝ пома̑занныѧ твоѧ̑, вложи́лъ є҆сѝ во главы̑ беззако́нныхъ сме́рть, воздви́глъ є҆сѝ оу҆́зы да́же до вы́и въ коне́цъ: 14 разсѣ́клъ є҆сѝ во и҆зстꙋпле́нїи главы̑ си́льныхъ, сотрѧсꙋ́тсѧ въ не́й: разве́рзꙋтъ оу҆зды̑ своѧ̑ ꙗ҆́кѡ снѣда́ѧй ни́щїй та́й. 15 И҆ наве́лъ є҆сѝ на мо́ре ко́ни твоѧ̑, смꙋща́ющыѧ во́ды мнѡ́ги. 16 Сохрани́хсѧ, и҆ оу҆боѧ́сѧ се́рдце моѐ ѿ гла́са моли́твы оу҆сте́нъ мои́хъ, и҆ вни́де тре́петъ въ кѡ́сти моѧ̑, и҆ во мнѣ̀ смѧте́сѧ крѣ́пость моѧ̀: почі́ю въ де́нь ско́рби моеѧ̀, да взы́дꙋ въ лю́ди прише́лствїѧ моегѡ̀. 17 Занѐ смо́ковь не плодопринесе́тъ, и҆ не бꙋ́детъ ро́да въ лоза́хъ: солже́тъ дѣ́ло ма́слинное, и҆ полѧ̀ не сотворѧ́тъ ꙗ҆́ди: ѡ҆скꙋдѣ́ша ѻ҆́вцы ѿ пи́щи, и҆ не бꙋ́детъ волѡ́въ при ꙗ҆́слехъ. 18 А҆́зъ же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ возра́дꙋюсѧ,
3: 18
Ѱал. 12: 7
И҆са́їа. 61: 10
возвеселю́сѧ ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. 19 Гдⷭ҇ь бг҃ъ мо́й си́ла моѧ̀,
3: 19
2 Ца́рств. 22: 34
Ѱал. 17: 34
и҆ оу҆чини́тъ но́зѣ моѝ на соверше́нїе, и҆ на высѡ́каѧ возво́дитъ мѧ̀, є҆́же побѣди́ти мѝ въ пѣ́сни є҆гѡ̀.