Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
8

ГЛАВА̀ и҃.

81 И҆ помѧнꙋ̀

8: 1
Ѱал. 111: 6
бг҃ъ нѡ́а, и҆ всѧ̑ ѕвѣ́ри, и҆ всѧ̑ скоты̀, и҆ всѧ̑ пти̑цы, и҆ всѧ̑ га́ды пресмыка́ющыѧсѧ, є҆ли̑ка бѣ́хꙋ съ ни́мъ въ ковче́зѣ: и҆ наведѐ бг҃ъ дꙋ́хъ на зе́млю, и҆ преста̀ вода̀. 2
8: 2
Быт. 7: 11
И҆ заключи́шасѧ и҆сто́чницы бе́здны и҆ хлѧ̑би небє́сныѧ: и҆ оу҆держа́сѧ до́ждь ѿ небесѐ. 3 И҆ вспѧ́ть по́йде вода̀ и҆дꙋ́щаѧ ѿ землѝ: и҆ оу҆малѧ́шесѧ вода̀ по стѣ̀ пѧти́десѧтихъ дне́хъ. 4 И҆ сѣ́де ковче́гъ въ мцⷭ҇ъ седмы́й, въ два́десѧть седмы́й де́нь мцⷭ҇а, на гора́хъ
8: 4
І҆ерем. 51: 27
а҆рара́тскихъ. 5 Вода́ же оу҆ходѧ́щи оу҆малѧ́шесѧ да́же до десѧ́тагѡ мцⷭ҇а: и҆ въ десѧ́тый мцⷭ҇ъ, въ пе́рвый де́нь мцⷭ҇а ꙗ҆ви́шасѧ версѝ го́ръ. 6 И҆ бы́сть по четы́редесѧтихъ дне́хъ ѿве́рзе нѡ́е ѻ҆ко́нце ковче́га, є҆́же сотворѝ, 7 и҆ посла̀ вра́на (ви́дѣти, а҆́ще оу҆стꙋпи́ла вода̀ ѿ лица̀ землѝ): и҆ и҆зше́дъ не возврати́сѧ, до́ндеже и҆зсѧ́че вода̀ ѿ землѝ. 8 И҆ посла̀ голꙋби́цꙋ по не́мъ ви́дѣти, а҆́ще оу҆стꙋпи́ла вода̀ ѿ лица̀ землѝ: 9 и҆ не ѡ҆брѣ́тши голꙋби́ца поко́ѧ нога́ма свои́ма, возврати́сѧ къ немꙋ̀ въ ковче́гъ, ꙗ҆́кѡ вода̀ бѧ́ше по всемꙋ̀ лицꙋ̀ всеѧ̀ землѝ: и҆ просте́ръ рꙋ́кꙋ свою̀, прїѧ́тъ ю҆̀ и҆ внесѐ ю҆̀ къ себѣ̀ въ ковче́гъ. 10 И҆ преме́дливъ є҆щѐ се́дмь дні́й, па́ки посла̀ голꙋби́цꙋ и҆з̾ ковче́га. 11 И҆ возврати́сѧ къ немꙋ̀ голꙋби́ца къ ве́черꙋ, и҆ и҆мѣ́ѧше сꙋче́цъ ма́сличенъ съ ли́ствїемъ во оу҆стѣ́хъ свои́хъ: и҆ позна̀ нѡ́е, ꙗ҆́кѡ оу҆стꙋпѝ вода̀ ѿ лица̀ землѝ. 12 И҆ преме́дливъ є҆щѐ се́дмь дні́й дрꙋги́хъ, па́ки посла̀ голꙋби́цꙋ, и҆ не приложѝ возврати́тисѧ къ немꙋ̀ пото́мъ. 13 И҆ бы́сть въ пе́рвое и҆ шестьсо́тное лѣ́то житїѧ̀ нѡ́ева, въ пе́рвый де́нь пе́рвагѡ мцⷭ҇а, и҆зсѧ́че вода̀ ѿ лица̀ землѝ: и҆ ѿкры̀ нѡ́е покро́въ ковче́га, є҆го́же сотворѝ, и҆ ви́дѣ, ꙗ҆́кѡ и҆зсѧ́че вода̀ ѿ лица̀ землѝ. 14 Въ мцⷭ҇ъ же вторы́й, въ два́десѧть седмы́й де́нь мцⷭ҇а и҆́зсше землѧ̀. 15 И҆ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ нѡ́еви, гл҃ѧ: 16 и҆зы́ди и҆з̾ ковче́га ты̀ и҆ жена̀ твоѧ̀, и҆ сы́нове твоѝ и҆ жєны̀ сынѡ́въ твои́хъ съ тобо́ю: 17 и҆ всѧ̑ ѕвѣ́ри, є҆ли́цы сꙋ́ть съ тобо́ю, и҆ всѧ́кꙋ пло́ть ѿ пти́цъ да́же до скотѡ́въ, и҆ всѧ́къ га́дъ дви́жꙋщїйсѧ по землѝ и҆зведѝ съ собо́ю:
8: 17
Быт. 1: 28
9: 1,7
и҆ расти́тесѧ и҆ мно́житесѧ на землѝ. 18 И҆ и҆зы́де нѡ́е и҆ жена̀ є҆гѡ̀, и҆ сы́нове є҆гѡ̀ и҆ жєны̀ сынѡ́въ є҆гѡ̀ съ ни́мъ, 19 и҆ всѝ ѕвѣ́рїе, и҆ всѝ ско́ти, и҆ всѧ̑ пти̑цы и҆ всѝ га́ди дви́жꙋщїисѧ по ро́дꙋ своемꙋ̀ на землѝ и҆зыдо́ша и҆з̾ ковче́га. 20 И҆ созда̀ нѡ́е же́ртвенникъ гдⷭ҇еви: и҆ взѧ̀ ѿ всѣ́хъ скотѡ́въ чи́стыхъ и҆ ѿ всѣ́хъ пти́цъ чи́стыхъ и҆ вознесѐ во всесожже́нїе на же́ртвенникъ. 21 И҆ ѡ҆бонѧ̀ гдⷭ҇ь воню̀ благоꙋха́нїѧ. И҆ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ размы́сливъ: не приложꙋ̀ ктомꙋ̀ проклѧ́ти зе́млю за дѣла̀ человѣ́чєскаѧ,
8: 21
Быт. 6: 5
Матѳ. 15: 19
занѐ прилежи́тъ помышле́нїе человѣ́кꙋ прилѣ́жнѡ на ѕла̑ѧ ѿ ю҆́ности є҆гѡ̀: не приложꙋ̀ оу҆̀бо ктомꙋ̀ порази́ти всѧ́кꙋю пло́ть живꙋ́щꙋю, ꙗ҆́коже сотвори́хъ: 22 во всѧ̑ дни̑ землѝ сѣ́ѧтва и҆ жа́тва, зима̀ и҆ зно́й, лѣ́то и҆ весна̀, де́нь и҆ но́щь не преста́нꙋтъ.

9

ГЛАВА̀ ѳ҃.

91 И҆ блгⷭ҇вѝ бг҃ъ нѡ́а и҆ сы́ны є҆гѡ̀ и҆ речѐ и҆̀мъ:

9: 1
Быт. 1: 28
8: 17
расти́тесѧ и҆ мно́житесѧ, и҆ напо́лните зе́млю и҆ ѡ҆блада́йте є҆́ю: 2
9: 2
Быт. 1: 28
и҆ стра́хъ и҆ тре́петъ ва́шъ бꙋ́детъ на всѣ́хъ ѕвѣре́хъ земны́хъ (и҆ на всѣ́хъ скотѣ́хъ земны́хъ), на всѣ́хъ пти́цахъ небе́сныхъ и҆ на всѣ́хъ дви́жꙋщихсѧ по землѝ и҆ на всѣ́хъ ры́бахъ морски́хъ: въ рꙋ́цѣ ва́шы вда́хъ (ѧ҆̀). 3 И҆ всѧ́кое дви́жꙋщеесѧ, є҆́же є҆́сть жи́во, ва́мъ бꙋ́детъ въ снѣ́дь: ꙗ҆́кѡ ѕе́лїе травно́е да́хъ ва́мъ всѐ. 4
9: 4
Леѵі́т. 7: 27
17: 14
То́чїю мѧ́са въ кро́ви дꙋшѝ да не снѣ́сте. 5 Кро́ви бо ва́шей, дꙋ́шъ ва́шихъ, ѿ рꙋкѝ всѧ́кагѡ ѕвѣ́рѧ и҆зыщꙋ̀ (є҆ѧ̀): и҆ ѿ рꙋкѝ человѣ́ка бра́та и҆зыщꙋ̀ є҆ѧ̀. 6
9: 6
Матѳ. 26: 52
А҆пока́лѷѱ. 13: 10
Пролива́ѧй кро́вь человѣ́чꙋ, въ є҆ѧ̀ мѣ́стѡ є҆гѡ̀ пролїе́тсѧ:
9: 6
Быт. 1: 27
ꙗ҆́кѡ во ѡ҆́бразъ бж҃їй сотвори́хъ человѣ́ка. 7
9: 7
Быт. 1: 28
8: 17
Вы́ же расти́тесѧ и҆ мно́житесѧ, и҆ напо́лните зе́млю, и҆ мно́житесѧ на не́й. 8 И҆ речѐ бг҃ъ нѡ́еви и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀ съ ни́мъ, гл҃ѧ: 9 сѐ, а҆́зъ поставлѧ́ю завѣ́тъ мо́й ва́мъ и҆ сѣ́мени ва́шемꙋ по ва́съ, 10 и҆ всѧ́кой дꙋшѝ живꙋ́щей съ ва́ми ѿ пти́цъ и҆ ѿ скѡ́тъ и҆ всѣ́мъ ѕвѣрє́мъ зємны́мъ, є҆ли̑ка съ ва́ми (сꙋ́ть) ѿ всѣ́хъ и҆зше́дшихъ и҆з̾ ковче́га: 11 и҆ поста́влю завѣ́тъ мо́й съ ва́ми: и҆ не оу҆́мретъ всѧ́ка пло́ть ктомꙋ̀ ѿ воды̀ пото́пныѧ, и҆ ктомꙋ̀ не бꙋ́детъ пото́пъ водны́й, є҆́же и҆стли́ти всю̀ зе́млю. 12 И҆ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ нѡ́еви:
9: 12
И҆са́їа. 54: 9
сїѐ зна́менїе завѣ́та, є҆́же а҆́зъ даю̀ междꙋ̀ мно́ю и҆ ва́ми, и҆ междꙋ̀ всѧ́кою дꙋше́ю живо́ю, ꙗ҆́же є҆́сть съ ва́ми, въ ро́ды вѣ́чныѧ: 13 дꙋгꙋ̀ мою̀ полага́ю во ѡ҆́блацѣ, и҆ бꙋ́детъ въ зна́менїе завѣ́та (вѣ́чнагѡ) междꙋ̀ мно́ю и҆ земле́ю. 14
9: 14
Сїрах. 43: 12
И҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ наведꙋ̀ ѡ҆́блаки на зе́млю, ꙗ҆ви́тсѧ дꙋга̀ моѧ̀ во ѡ҆́блацѣ: 15 и҆ помѧнꙋ̀ завѣ́тъ мо́й, и҆́же є҆́сть междꙋ̀ мно́ю и҆ ва́ми, и҆ междꙋ̀ всѧ́кою дꙋше́ю живꙋ́щею во всѧ́кой пло́ти, и҆ не бꙋ́детъ ктомꙋ̀ вода̀ въ пото́пъ, ꙗ҆́кѡ потреби́ти всѧ́кꙋ пло́ть. 16 И҆ бꙋ́детъ дꙋга̀ моѧ̀ во ѡ҆́блацѣ: и҆ оу҆зрю̀ ю҆̀, є҆́же помѧнꙋ́ти завѣ́тъ вѣ́чный междꙋ̀ мно́ю и҆ земле́ю, и҆ междꙋ̀ всѧ́кою дꙋше́ю живꙋ́щею во всѧ́кой пло́ти, ꙗ҆́же є҆́сть на землѝ. 17 И҆ речѐ бг҃ъ нѡ́еви: сїѐ зна́менїе завѣ́та, є҆го́же положи́хъ междꙋ̀ мно́ю и҆ междꙋ̀ всѧ́кою пло́тїю, ꙗ҆́же є҆́сть на землѝ. 18 Бы́ша же сы́нове нѡ́євы и҆зше́дшїи и҆з̾ ковче́га, си́мъ, ха́мъ, і҆а́феѳъ: ха́мъ же бѧ́ше ѻ҆те́цъ ханаа́нь. 19 Трїѐ сі́и сꙋ́ть сы́нове нѡ́євы: ѿ си́хъ разсѣ́ѧшасѧ по все́й землѝ. 20 И҆ нача́тъ нѡ́е человѣ́къ дѣ́латель (бы́ти) землѝ, и҆ насадѝ вїногра́дъ: 21 и҆ и҆спѝ ѿ вїна̀, и҆ оу҆пи́сѧ, и҆ ѡ҆бнажи́сѧ въ домꙋ̀ свое́мъ. 22 И҆ ви́дѣ ха́мъ ѻ҆те́цъ ханаа́нь наготꙋ̀ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ и҆зше́дъ во́нъ повѣ́да ѻ҆бѣ́ма бра́тома свои́ма. 23 И҆ взе́мше си́мъ и҆ і҆а́феѳъ ри́зꙋ, возложи́ша (ю҆̀) на ѻ҆́бѣ ра̑мѣ своѝ, и҆ и҆до́ша вспѧ́ть зрѧ́ще, и҆ покры́ша наготꙋ̀ ѻ҆тца̀ своегѡ̀: и҆ лицѐ и҆́хъ вспѧ́ть зрѧ̀, и҆ наготы̀ ѻ҆тца̀ своегѡ̀ не ви́дѣша. 24 И҆стрезви́сѧ же нѡ́е ѿ вїна̀, и҆ разꙋмѣ̀ є҆ли̑ка сотворѝ є҆мꙋ̀ сы́нъ є҆гѡ̀ ю҆нѣ́йшїй, 25 и҆ речѐ: про́клѧтъ (бꙋ́ди) ханаа́нъ ѻ҆́трокъ: ра́бъ бꙋ́детъ бра́тїѧмъ свои̑мъ. 26 И҆ речѐ: блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ си́мовъ: и҆ бꙋ́детъ
9: 26
І҆ис. Наѵ. 16: 10
Сꙋд. 1: 9
ханаа́нъ ѻ҆́трокъ ра́бъ є҆мꙋ̀: 27 да распространи́тъ бг҃ъ і҆а́феѳа, и҆ да всели́тсѧ въ селе́нїихъ си́мовыхъ, и҆ да бꙋ́детъ ханаа́нъ ра́бъ є҆мꙋ̀. 28 Поживе́ же нѡ́е по пото́пѣ лѣ́тъ три́ста пѧтьдесѧ́тъ. 29 И҆ бы́ша всѝ дні́е нѡ́євы лѣ́тъ де́вѧть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ: и҆ оу҆́мре.

10

ГЛАВА̀ і҃.

101 Сїѧ̑ же (сꙋ́ть) бытїѧ̑ сынѡ́въ нѡ́евыхъ,

10: 1
Быт. 5: 32
си́ма, ха́ма, і҆а́феѳа. И҆ роди́шасѧ и҆̀мъ сы́нове по пото́пѣ. 2
10: 2
1 Паралїпом. 1: 5
Сы́нове і҆а́феѳѡвы: гаме́ръ и҆ магѡ́гъ, и҆ мада́й и҆ і҆ѡѵа́нъ, и҆ є҆лїса̀ и҆ ѳове́лъ, и҆ мосо́хъ и҆ ѳі́расъ. 3 Сы́нове же гаме́рѡвы: а҆схана́съ и҆ рїфа́ѳъ и҆ ѳоргама̀. 4 Сы́нове же і҆ѡѵа̑ни: є҆лїса̀ и҆ ѳарсі́съ,
10: 4
Чи́сл. 24: 24
И҆са́їа. 23: 1
киті́йстїи и҆ роді́йстїи. 5 Ѿ си́хъ раздѣли́шасѧ ѻ҆́строви ꙗ҆зы́кѡвъ (всѣ́хъ) въ землѝ и҆́хъ: кі́йждо по ꙗ҆зы́кꙋ въ племенѣ́хъ свои́хъ и҆ въ наро́дѣхъ свои́хъ. 6 Сы́нове же ха́мѡвы: хꙋ́съ и҆ месраі́нъ, фꙋ́дъ и҆ ханаа́нъ. 7 Сы́нове хꙋ́сѡвы: сава̀ и҆ є҆ѵїла̀, и҆ саваѳа̀ и҆ регма̀, и҆ саваѳака̀. Сы́нове же регма́нѡвы: сава̀ и҆ дада́нъ. 8 Хꙋ́съ же родѝ неврѡ́да:
10: 8
1 Паралїпом. 1: 10
І҆ерем. 16: 16
се́й нача́тъ бы́ти и҆споли́нъ на землѝ: 9 се́й бѣ̀ и҆споли́нъ лове́цъ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ: сегѡ̀ ра́ди рекꙋ́тъ: ꙗ҆́кѡ неврѡ́дъ и҆споли́нъ лове́цъ пред̾ гдⷭ҇емъ. 10 И҆ бы́сть нача́ло ца́рства є҆гѡ̀ вавѷлѡ́нъ и҆ ѻ҆ре́хъ, и҆ а҆рха́дъ и҆
10: 10
А҆мѡ́с. 6: 2
хала́нни на землѝ сеннаа́ръ. 11 Ѿ землѝ тоѧ̀ и҆зы́де а҆ссꙋ́ръ: и҆ созда̀ нїнеѵі́ю, и҆ роѡвѡ́ѳъ гра́дъ, и҆ хала́хъ. 12 И҆ дасе́мъ междꙋ̀ нїнеѵі́ею и҆ междꙋ̀ хала́хомъ: се́й є҆́сть гра́дъ вели́кїй. 13 Месраі́нъ же родѝ лꙋдїи́ма и҆ нефѳалі́ма, и҆ є҆неметїи́ма и҆ лавїи́ма, 14 и҆ патросѡнїи́ма и҆ хасмѡнїи́ма, ѿню́дꙋже и҆зы́де фѷлїстїи́мъ, и҆
10: 14
Второзак. 2: 23
гафѳорїи́ма. 15 Ханаа́нъ же родѝ сїдѡ́на пе́рвенца (своего̀) и҆ хетте́а, 16 и҆ і҆евꙋсе́а и҆ а҆морре́а, и҆ гергесе́а 17 и҆ є҆ѵе́а, и҆ а҆рꙋке́а и҆ а҆сенне́а, 18 и҆ а҆ра́дїа и҆ самаре́а, и҆ а҆маѳі́ю. И҆ посе́мъ разсѣ́ѧшасѧ племена̀ хананє́йскаѧ: 19 и҆ бы́ша предѣ́лы ханане́йстїи ѿ сїдѡ́на да́же прїитѝ до гера́ра и҆ га́зы, и҆дꙋ́ще да́же до содо́ма и҆ гомо́рры, до а҆дамы̀ и҆ севѡі́ма, да́же до да́са. 20 Сі́и сы́нове ха́мѡвы въ племенѣ́хъ свои́хъ, по ꙗ҆зы́кѡмъ свои̑мъ, въ страна́хъ свои́хъ и҆ въ наро́дѣхъ свои́хъ. 21 И҆ си́мꙋ роди́сѧ и҆ томꙋ̀, ѻ҆тцꙋ̀ всѣ́хъ сынѡ́въ є҆ве́ровыхъ, бра́тꙋ і҆а́феѳа старѣ́йшагѡ10: 21 въ гре́ческомъ перево́дѣ і҆а́феѳъ пока́занъ бра́тъ си́мꙋ старѣ́йшїй.. 22
10: 22
1 Паралїпом. 1: 17
Сы́нове си́мѡвы: є҆ла́мъ и҆ а҆ссꙋ́ръ, и҆ а҆рфаз̆а́дъ и҆ лꙋ́дъ, и҆ а҆ра́мъ и҆ каїна́нъ. 23 И҆ сы́нове а҆ра̑мли: ѡ҆́съ и҆ оу҆́лъ, и҆ гате́ръ и҆ мосо́хъ. 24 И҆ а҆рфаз̆а́дъ родѝ каїна́на, каїна́нъ же родѝ салꙋ̀, сала́ же родѝ є҆ве́ра. 25
10: 25
1 Паралїпом. 1: 19
И҆ роди́стасѧ є҆ве́рꙋ два̀ сы̑на: и҆́мѧ є҆ди́номꙋ фале́къ:
10: 25
Быт. 11: 8
во дни̑ бо є҆гѡ̀ раздѣли́сѧ землѧ̀: и҆ и҆́мѧ бра́тꙋ є҆гѡ̀ і҆екта́нъ. 26 І҆екта́нъ же родѝ є҆лмѡда́да и҆ сале́фа, и҆ сармѡ́ѳа и҆ і҆ара́ха, 27 и҆ ѻ҆до́рра и҆ є҆ви́ла и҆ декла̀, 28 и҆ є҆ѵа́ла и҆ а҆вїмаи́ла и҆ сове́ва, 29 и҆ оу҆фі́ра и҆ є҆ѵі́ла и҆ і҆ѡва́ва: всѝ сі́и сы́нове і҆екта́нѡвы. 30 И҆ бы́сть селе́нїе и҆́хъ ѿ ма́си да́же прїитѝ до сафи́ра,
10: 30
Чи́сл. 23: 7
горы̀ восто́чныѧ. 31 Сі́и сы́нове си́мѡвы, въ племенѣ́хъ свои́хъ, по ꙗ҆зы́кѡмъ и҆́хъ, въ страна́хъ и҆́хъ и҆ въ наро́дѣхъ и҆́хъ. 32 Сїѧ̑ племена̀ сынѡ́въ нѡ́евыхъ по родѡ́мъ и҆́хъ, по ꙗ҆зы́кѡмъ и҆́хъ: ѿ си́хъ разсѣ́ѧшасѧ ѻ҆́строви ꙗ҆зы́кѡвъ на землѝ по пото́пѣ.