Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
49

ГЛАВА̀ м҃ѳ.

491 Призва́ же

49: 1
Второзак. 33: 1
і҆а́кѡвъ сы́ны своѧ̑ и҆ речѐ и҆̀мъ: собери́тесѧ, да возвѣщꙋ̀ ва́мъ, что̀ срѧ́щетъ ва́съ въ послѣ́днїѧ дни̑: 2 собери́тесѧ и҆ послꙋ́шайте менє̀, сы́нове і҆а̑кѡвли, послꙋ́шайте і҆н҃лѧ, послꙋ́шайте ѻ҆тца̀ ва́шегѡ. 3
49: 3
Быт. 29: 32
Рꙋви́мъ, пе́рвенецъ мо́й, ты̀ крѣ́пость моѧ̀
49: 3
Второзак. 21: 17
и҆ нача́ло ча̑дъ мои́хъ: же́стокъ терпѣ́ти и҆ же́стокъ оу҆по́рникъ: 4 досади́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ вода̀, да не воскипи́ши:
49: 4
Быт. 35: 2
1 Паралїпом. 5: 1
возше́лъ бо є҆сѝ на ло́же ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, тогда̀ ѡ҆скверни́лъ є҆сѝ посте́лю, и҆дѣ́же возше́лъ є҆сѝ. 5
49: 5
Быт. 34: 25
І҆ꙋді́ѳ. 9: 2
Сѷмеѡ́нъ и҆ леѵі́й бра́тїѧ соверши́ста ѡ҆би́дꙋ ѿ во́ли своеѧ̀: 6 въ совѣ́тъ и҆́хъ да не прїи́детъ дꙋша̀ моѧ̀, и҆ къ собра́нїю и҆́хъ да не прилѣпѧ́тсѧ внꙋ́трєннѧѧ моѧ̑: ꙗ҆́кѡ во гнѣ́вѣ свое́мъ и҆зби́ста человѣ́ки, и҆ въ по́хоти свое́й
49: 6
Второзак. 33: 17
прерѣ́заста жи̑лы ю҆нца̀: 7 проклѧта̀ ꙗ҆́рость и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ оу҆по́рна, и҆ гнѣ́въ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆жесточи́сѧ:
49: 7
І҆ис. Наѵ. 19: 1
21: 3
раздѣлю̀ и҆̀хъ во і҆а́кѡвѣ и҆ разсѣ́ю и҆̀хъ во і҆н҃ли. 8
49: 8
1 Паралїпом. 4: 27,39,42
І҆ꙋ́до, тебѐ похва́лѧтъ бра́тїѧ твоѧ̑, рꙋ́цѣ твоѝ на плещꙋ̑ вра̑гъ твои́хъ: покло́нѧтсѧ тебѣ̀ сы́нове ѻ҆тца̀ твоегѡ̀: 9 скѵ́менъ льво́въ і҆ꙋ́да: ѿ лѣ́торасли, сы́не мо́й,
49: 9
Чи́сл. 24: 9
1 Паралїпом. 5: 2
возше́лъ є҆сѝ: возле́гъ оу҆снꙋ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ ле́въ и҆ ꙗ҆́кѡ скѵ́менъ: кто̀ возбꙋ́дитъ є҆го̀; 10
49: 10
І҆ѡа́н. 1: 45
5: 46
Матѳ. 2: 6
не ѡ҆скꙋдѣ́етъ кнѧ́зь ѿ і҆ꙋ́ды и҆ во́ждь ѿ чре́слъ є҆гѡ̀, до́ндеже прїи́дꙋтъ ѿложє́наѧ є҆мꙋ̀, и҆ то́й ча́ѧнїе ꙗ҆зы́кѡвъ: 11 привѧзꙋ́ѧй къ лозѣ̀ жребѧ̀ своѐ и҆ къ ві́нничїю жребца̀ ѻ҆слѧ́те своегѡ̀,
49: 11
И҆са́їа. 63: 1,2
и҆спере́тъ вїно́мъ ѻ҆де́ждꙋ свою̀ и҆ кро́вїю гро́здїѧ ѡ҆дѣѧ́нїе своѐ: 12
49: 12
А҆пока́лѷѱ. 1: 14
радостотвѡ́рны ѻ҆́чи є҆гѡ̀ па́че вїна̀, и҆ бѣлы̑ зꙋ́бы є҆гѡ̀ па́че млека̀. 13
49: 13
І҆ис. Наѵ. 19: 10
Завꙋлѡ́нъ при мо́ри всели́тсѧ, и҆ то́й на приста́нищи корабле́й, и҆ простре́тсѧ да́же до сїдѡ́на. 14
49: 14
Сꙋд. 5: 15
І҆ссаха́ръ до́брое возжела̀, почива́ѧ посредѣ̀ предѣ́лѡвъ, 15
49: 15
Второзак. 33: 18
и҆ ви́дѣвъ поко́й, ꙗ҆́кѡ до́бръ, и҆ зе́млю, ꙗ҆́кѡ тꙋчна̀, подложѝ ра́мы своѝ на трꙋ́дъ, и҆ бы́сть мꙋ́жъ земледѣ́лецъ. 16
49: 16
Сꙋд. 13: 25
Да́нъ сꙋди́ти и҆́мать лю́ди своѧ̑, ꙗ҆́кѡ и҆ є҆ди́но пле́мѧ во і҆н҃ли, 17
49: 17
Сꙋд. 18: 1
и҆ да бꙋ́детъ да́нъ ѕмі́й на пꙋтѝ, сѣдѧ́й на распꙋ́тїи, оу҆грыза́ѧ пѧ́тꙋ ко́нскꙋ: 18 и҆ паде́тъ ко́нникъ вспѧ́ть,
49: 18
Ѱал. 118: 176
Лꙋк. 2: 30
спⷭ҇нїѧ жды́й гдⷭ҇нѧ. 19
49: 19
Чи́сл. 32: 17
Га́дъ, и҆скꙋше́нїе и҆скꙋ́ситъ є҆го̀: ѻ҆́нъ же и҆скꙋ́ситъ того̀ при нога́хъ. 20
49: 20
Второзак. 33: 24
А҆си́ръ, тꙋ́ченъ є҆гѡ̀ хлѣ́бъ, и҆ то́й да́стъ пи́щꙋ кнѧзє́мъ. 21
49: 21
Сꙋд. 4: 6
Нефѳалі́мъ сте́бль распꙋща́ющаѧсѧ, и҆здаѧ́й во ѿ́расли добро́тꙋ. 22
49: 22
Быт. 48: 16
Сы́нъ возраще́нъ і҆ѡ́сифъ, сы́нъ возраще́нъ мо́й ре́вностный, сы́нъ мо́й ю҆нѣ́йшїй, ко мнѣ̀ ѡ҆брати́сѧ: 23 на него́же совѣ́тꙋюще оу҆корѧ́хꙋ и҆ налѧца́хꙋ на́нь госпо́дїе стрѣлѧ́нїй, 24
49: 24
Второзак. 33: 17
и҆ сотро́шасѧ съ крѣ́постїю лꙋ́ки и҆́хъ, и҆ разслабѣ́ша жи̑лы мы́шцей рꙋ́къ и҆́хъ, рꙋко́ю си́льнагѡ і҆а́кѡва: ѿтꙋ́дꙋ оу҆крѣпи́сѧ і҆н҃ль ѿ бг҃а ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, 25 и҆ помо́же тебѣ̀ бг҃ъ мо́й, и҆ блгⷭ҇ви́ тѧ блгⷭ҇ве́нїемъ нбⷭ҇нымъ свы́ше и҆ блгⷭ҇ве́нїемъ землѝ и҆мꙋ́щїѧ всѧ̑: блгⷭ҇ве́нїѧ ра́ди сосцє́въ и҆ ложе́снъ, 26 блгⷭ҇ве́нїѧ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ и҆ ма́тере твоеѧ̀: преѡдолѣ̀ па́че блгⷭ҇ве́нїѧ го́ръ пребыва́ющихъ и҆ блгⷭ҇ве́нїѧ холмѡ́въ вѣ́чныхъ: бꙋ́дꙋтъ на главѣ̀ і҆ѡ́сифовѣ и҆ на
49: 26
Второзак. 33: 16
версѣ̀ (главы̀) бра́тїй, и҆́миже ѡ҆блада́ше. 27
49: 27
Сꙋд. 20: 21,25,30
Венїамі́нъ во́лкъ хи́щникъ, ра́нѡ ꙗ҆́стъ є҆щѐ и҆ на ве́черъ дае́тъ пи́щꙋ. 28
49: 28
Сїрах. 44: 26
Всѝ сі́и сы́нове і҆а̑кѡвли двана́десѧть: и҆ сїѧ̑ глаго́ла и҆̀мъ ѻ҆те́цъ и҆́хъ, и҆ благословѝ и҆̀хъ: коего́ждо по благослове́нїю є҆гѡ̀ благословѝ и҆̀хъ, 29
49: 29
Быт. 25: 8
47: 30
и҆ речѐ и҆̀мъ: а҆́зъ прилага́юсѧ къ лю́демъ мои̑мъ: погреби́те мѧ̀ со ѻ҆тцы̑ мои́ми въ пеще́рѣ, ꙗ҆́же є҆́сть въ селѣ̀ є҆фрѡ́на хетте́анина, 30 въ пеще́рѣ сꙋгꙋ́бѣй, ꙗ҆́же прѧ́мѡ мамврі́и въ землѝ ханаа́ни,
49: 30
Быт. 23: 16,17
50: 13
Дѣѧ̑н. 7: 16
ю҆́же стѧжа̀ а҆враа́мъ пеще́рꙋ оу҆ є҆фрѡ́на хетте́анина въ стѧжа́нїе гро́ба. 31 Та́мѡ погребо́ша
49: 31
Быт. 25: 9
а҆враа́ма и҆ са́ррꙋ женꙋ̀ є҆гѡ̀, та́мѡ погребо́ша
49: 31
Быт. 35: 29
і҆саа́ка и҆ реве́ккꙋ женꙋ̀ є҆гѡ̀, та́мѡ погребо́ша лі́ю, 32 въ стѧжа́нїи села̀ и҆ пеще́ры, ꙗ҆́же є҆́сть въ не́мъ оу҆ сынѡ́въ хетте́овыхъ. 33 И҆ преста̀ і҆а́кѡвъ завѣща́ѧ сынѡ́мъ свои̑мъ,
49: 33
Дѣѧ̑н. 7: 15
и҆ возложи́въ і҆а́кѡвъ но́зѣ своѝ на ѻ҆́дръ оу҆́мре, и҆ приложи́сѧ къ лю́демъ свои̑мъ.