Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
46

ГЛАВА̀ м҃ѕ.

461 Воста́въ же

46: 1
И҆схо́д. 1: 1
Чи́сл. 20: 15
Второзак. 10: 22
і҆н҃ль са́мъ и҆ всѧ̑ сꙋ̑щаѧ є҆гѡ̀, прїи́де ко кла́дѧзю клѧ́твенномꙋ и҆ пожрѐ же́ртвꙋ бг҃ꙋ ѻ҆тца̀ своегѡ̀ і҆саа́ка. 2 Рече́ же бг҃ъ ко і҆н҃лю въ видѣ́нїи но́щїю, гл҃ѧ: і҆а́кѡве, і҆а́кѡве. Ѻ҆́нъ же речѐ: что́ є҆сть; 3 Ѻ҆́нъ же речѐ є҆мꙋ̀: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ ѻ҆тцє́въ твои́хъ, не оу҆бо́йсѧ и҆зы́ти во є҆гѵ́петъ: въ ꙗ҆зы́къ бо ве́лїй сотворю́ тѧ та́мѡ: 4 и҆ а҆́зъ сни́дꙋ съ тобо́ю во є҆гѵ́петъ, и҆ а҆́зъ возведꙋ́ тѧ до конца̀:
46: 4
Быт. 50: 1
и҆ і҆ѡ́сифъ возложи́тъ рꙋ́ки своѧ̑ на ѻ҆́чи твоѝ. 5
46: 5
Дѣѧ̑н. 7: 15
Воста́ же і҆а́кѡвъ ѿ кла́дѧзѧ клѧ́твеннагѡ, и҆ взѧ́ша сы́нове і҆н҃лѧ ѻ҆тца̀ своего̀, и҆ стѧжа́нїе, и҆ жєны̀ своѧ̑ на колесни̑цы, ꙗ҆̀же посла̀ і҆ѡ́сифъ, взѧ́ти є҆го̀: 6 и҆ взе́мше и҆мѣ́нїѧ своѧ̑ и҆ всѐ стѧжа́нїе, є҆́же стѧжа́ша въ землѝ ханаа́нстѣй,
46: 6
І҆ис. Наѵ. 24: 4
Ѱал. 104: 23
И҆са́їа. 52: 4
внидо́ша во є҆гѵ́петъ і҆а́кѡвъ и҆ всѐ сѣ́мѧ є҆гѡ̀ съ ни́мъ: 7 сы́нове и҆ сы́нове сынѡ́въ є҆гѡ̀ съ ни́мъ, дщє́ри и҆ дщє́ри дще́рей є҆гѡ̀, и҆ всѐ сѣ́мѧ своѐ введѐ во є҆гѵ́петъ. 8
46: 8
И҆схо́д. 1: 1
Сїѧ̑ же и҆мена̀ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ вше́дшихъ во є҆гѵ́петъ кꙋ́пнѡ со і҆а́кѡвомъ ѻ҆тце́мъ свои́мъ: і҆а́кѡвъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀:
46: 8
И҆схо́д. 1: 2
6: 14
Чи́сл. 26: 5
1 Паралїпом. 5: 1,3
пе́рвенецъ і҆а́кѡвль рꙋви́мъ. 9 Сы́нове же рꙋви̑мли: є҆нѡ́хъ и҆ фалло́съ, а҆срѡ́нъ и҆ хармі̀. 10
46: 10
1 Паралїпом. 4: 24
Сы́нове же сѷмеѡ̑ни: і҆емꙋи́лъ и҆ і҆амі́нъ, и҆ а҆ѡ́дъ и҆ а҆хі́нъ, и҆ саа́ръ и҆ саꙋ́лъ, сы́нъ ханані́тїдинъ. 11
46: 11
1 Паралїпом. 6: 1
И҆схо́д. 6: 16
Чи́сл. 3: 17
Сы́нове же леѵі̑ини: гирсѡ́нъ, каа́ѳъ и҆ мера́рїй. 12 Сы́нове же
46: 12
Быт. 38: 2,3
1 Паралїпом. 2: 3
4: 1
і҆ꙋ̑дины: и҆́ръ и҆ а҆ѵна́нъ, и҆ силѡ́мъ и҆ фаре́съ и҆ за́ра: оу҆мро́ша же и҆́ръ и҆ а҆ѵна́нъ въ землѝ ханаа́ни. Бы́ша же сы́нове фаре́сꙋ: є҆срѡ́мъ и҆ і҆емꙋи́лъ. 13
46: 13
1 Паралїпом. 7: 1
Сы́нове же і҆ссаха́рѡвы: ѳѡла̀ и҆ фꙋа̀, и҆ а҆сꙋ́мъ и҆ самвра́нъ. 14
46: 14
Чи́сл. 26: 22
Сы́нове же завꙋлѡ̑ни: сере́дъ и҆ а҆ллѡ́нъ и҆ а҆хои́лъ. 15 Сі́и сы́нове лі́ини, и҆̀хже родѝ і҆а́кѡвꙋ въ месопота́мїи сѵ́рстѣй, и҆ ді́нꙋ дще́рь є҆гѡ̀: всѣ́хъ дꙋ́шъ сынѡ́въ и҆ дще́рей три́десѧть трѝ. 16
46: 16
Чи́сл. 26: 24
Сы́нове же га́дѡвы: сафѡ́нъ и҆ а҆нгі́съ, и҆ санні́съ и҆ ѳасова́нъ, и҆ а҆иді́съ и҆ а҆роиді́съ и҆ а҆реилі́съ. 17
46: 17
1 Паралїпом. 7: 30
Сы́нове же а҆си́рѡвы: і҆емна̀ и҆ є҆ссꙋа̀, и҆ і҆еꙋ́лъ и҆ варїа̀, и҆ са́ра сестра̀ и҆́хъ. Сы́нове же варїины̑: хово́ръ и҆ мелхі́илъ. 18 Сі́и сы́нове зє́лфины, ю҆́же дадѐ лава́нъ лі́и, дще́ри свое́й, ꙗ҆́же родѝ си́хъ і҆а́кѡвꙋ, шестьна́десѧть дꙋ́шъ. 19 Сы́нове же рахи́ли, жены̀ і҆а́кѡвли: і҆ѡ́сифъ и҆ венїамі́нъ. 20
46: 20
Быт. 41: 50,51,52
Бы́ша же сы́нове і҆ѡ́сифꙋ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, и҆̀хже родѝ є҆мꙋ̀ а҆сене́ѳа, дщѝ петефрі́а жреца̀ и҆лїопо́льска, манассі́ю и҆ є҆фре́ма. Бы́ша же сы́нове манассі̑ины, и҆̀хже родѝ є҆мꙋ̀ нало́жница сѵ́ра, махі́ра. Махі́ръ же родѝ галаа́да. Сы́нове же є҆фраі́ма, бра́та манассі́ина: сꙋталаа́мъ и҆ таа́мъ. Сы́нове же сꙋталаа̑мли, є҆дѡ́мъ. 21
46: 21
1 Паралїпом. 7: 6
8: 1
Сы́нове же венїамі̑ни: вала̀ и҆ хово́ръ и҆ а҆сфи́лъ. Бы́ша же сы́нове ва́лѡвы: гира̀ и҆ ноема́нъ, и҆ а҆нхі́съ и҆ рѡ́съ, и҆ мамфі́мъ и҆ ѻ҆фїмі́мъ. Гира́ же родѝ а҆ра́да. 22 Сі́и сы́нове рахи̑лины, и҆̀хже родѝ і҆а́кѡвꙋ, всѣ́хъ дꙋ́шъ ѻ҆смьна́десѧть. 23
46: 23
Чи́сл. 26: 46
Сы́нове же да́нѡвы: а҆со́мъ. 24
46: 24
Чи́сл. 26: 48
1 Паралїпом. 7: 13
Сы́нове же нефѳалі̑мли: а҆сїи́лъ и҆ гѡні̀, и҆ і҆ссаа́ръ и҆ селли́мъ. 25 Сі́и сы́нове ва̑ллины, ю҆́же дадѐ лава́нъ рахи́ли дще́ри свое́й, ꙗ҆́же родѝ си́хъ і҆а́кѡвꙋ: всѣ́хъ дꙋ́шъ се́дмь. 26 Всѣ́хъ же дꙋ́шъ вше́дшихъ со і҆а́кѡвомъ во є҆гѵ́петъ, ꙗ҆̀же и҆зыдо́ша и҆з̾ чре́слъ є҆гѡ̀, кромѣ̀ же́нъ сынѡ́въ і҆а́кѡвлихъ, всѣ́хъ дꙋ́шъ шестьдесѧ́тъ ше́сть. 27 Сы́нове же і҆ѡ́сифѡвы, и҆̀же бы́ша є҆мꙋ̀ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, дꙋ́шъ де́вѧть:
46: 27
И҆схо́д. 1: 5
Второзак. 10: 22
Дѣѧ̑н. 7: 14
всѣ́хъ дꙋ́шъ до́мꙋ і҆а́кѡвлѧ, ꙗ҆̀же прїидо́ша со і҆а́кѡвомъ во є҆гѵ́петъ, дꙋ́шъ се́дмьдесѧтъ пѧ́ть. 28 І҆ꙋ́дꙋ же посла̀ пред̾ собо́ю ко і҆ѡ́сифꙋ срѣ́сти є҆го̀ оу҆ и҆рѡ́йска гра́да въ землѝ рамессі́йстѣй. 29 Впрѧ́гъ же і҆ѡ́сифъ колєсни́цы своѧ̑, и҆зы́де во срѣ́тенїе і҆н҃лю, ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀, ко и҆рѡѡ́нꙋ гра́дꙋ: и҆ ꙗ҆ви́всѧ є҆мꙋ̀,
46: 29
Быт. 33: 4
45: 14
нападѐ на вы́ю є҆гѡ̀ и҆ пла́касѧ пла́чемъ вели́кимъ. 30 И҆ речѐ і҆н҃ль ко і҆ѡ́сифꙋ:
46: 30
Быт. 45: 28
Лꙋк. 2: 29,30
да оу҆мрꙋ̀ ѿнн҃ѣ, поне́же ви́дѣхъ лицѐ твоѐ: є҆ще́ бо ты̀ є҆сѝ жи́въ. 31 Рече́ же і҆ѡ́сифъ ко бра́тїи свое́й: ше́дъ повѣ́мъ фараѡ́нꙋ и҆ рекꙋ̀ є҆мꙋ̀:
46: 31
Быт. 47: 1
бра́тїѧ моѧ̑ и҆ до́мъ ѻ҆тца̀ моегѡ̀, и҆̀же бы́ша въ землѝ ханаа́ни, прїидо́ша ко мнѣ̀: 32 ѻ҆ни́ же сꙋ́ть мꙋ́жїе пастꙋсѝ, мꙋ́жїе бо скотопита́телїе бы́ша: и҆ скоты̀, и҆ волы̀, и҆ всѧ̑ своѧ̑ приведо́ша: 33 а҆́ще оу҆́бѡ призове́тъ ва́съ фараѡ́нъ и҆ рече́тъ ва́мъ: что̀ дѣ́ло ва́ше є҆́сть; 34 рцы́те: мꙋ́жїе скотопита́телїе є҆смы̀, рабѝ твоѝ, и҆здѣ́тска да́же до нн҃ѣ, и҆ мы̀ и҆ ѻ҆тцы̀ на́ши: да вселите́сѧ въ землѝ
46: 34
Быт. 47: 6,27
гесе́мъ а҆раві́йстѣй:
46: 34
Быт. 43: 32
ме́рзость бо є҆́сть є҆гѵ́птѧнѡмъ всѧ́къ пастꙋ́хъ ѻ҆́вчїй.

47

ГЛАВА̀ м҃з.

471 Прише́дъ же

47: 1
Быт. 46: 31
Дѣѧ̑н. 7: 14,15
і҆ѡ́сифъ, повѣ́да фараѡ́нꙋ, глаго́лѧ: ѻ҆те́цъ мо́й и҆ бра́тїѧ моѧ̑, и҆ ско́ти и҆ воло́ве и҆́хъ, и҆ всѧ̑ сꙋ̑щаѧ и҆́хъ прїидо́ша и҆з̾ землѝ ханаа́ни: и҆ сѐ, сꙋ́ть въ землѝ гесе́мъ. 2 Ѿ бра́тїй же свои́хъ поѧ̀ пѧ́ть мꙋже́й и҆ поста́ви и҆̀хъ пред̾ фараѡ́номъ. 3
47: 3
Быт. 46: 33,34
И҆ речѐ фараѡ́нъ къ бра́тїѧмъ і҆ѡ́сифѡвымъ: что̀ дѣ́ло ва́ше; Ѻ҆ни́ же рѣ́ша фараѡ́нꙋ: пастꙋсѝ ѻ҆́вчїи, рабѝ твоѝ, и҆ мы̀ и҆ ѻ҆тцы̀ на́ши ѿдѣ́тска и҆ досе́лѣ. 4 Реко́ша же фараѡ́нꙋ: ѡ҆бита́ти въ землѝ прїидо́хомъ, нѣ́сть бо па́жити скотѡ́мъ ра̑бъ твои́хъ: ѡ҆долѣ́ бо гла́дъ на землѝ ханаа́ни: нн҃ѣ оу҆̀бо да всели́мсѧ рабѝ твоѝ въ землѝ гесе́мъ. 5 И҆ речѐ фараѡ́нъ і҆ѡ́сифꙋ, глаго́лѧ: ѻ҆те́цъ тво́й и҆ бра́тїѧ твоѧ̑ прїидо́ша къ тебѣ̀: 6
47: 6
Быт. 34: 10
сѐ, землѧ̀ є҆гѵ́петскаѧ пред̾ тобо́ю є҆́сть: на лꙋ́чшей землѝ поселѝ ѻ҆тца̀ твоего̀ и҆ бра́тїю твою̀, да вселѧ́тсѧ въ землѝ гесе́мъ: а҆́ще же вѣ́си, ꙗ҆́кѡ сꙋ́ть въ ни́хъ мꙋ́жїе си́льнїи, поста́ви и҆̀хъ старѣ́йшины скотѡ́мъ мои̑мъ. (Прїидо́ша же во є҆гѵ́петъ ко і҆ѡ́сифꙋ і҆а́кѡвъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀: и҆ оу҆слы́ша фараѡ́нъ ца́рь є҆гѵ́петскїй). 7 Введе́ же і҆ѡ́сифъ і҆а́кѡва ѻ҆тца̀ своего̀ и҆ поста́ви є҆го̀ пред̾ фараѡ́номъ, и҆ благословѝ і҆а́кѡвъ фараѡ́на. 8 Рече́ же фараѡ́нъ ко і҆а́кѡвꙋ: коли́кѡ лѣ́тъ дні́й житїѧ̀ твоегѡ̀; 9 И҆ речѐ і҆а́кѡвъ фараѡ́нꙋ: дні́е лѣ́тъ житїѧ̀ моегѡ̀,
47: 9
Ѱал. 118: 19
Е҆вр. 11: 13
13: 14
ꙗ҆̀же ѡ҆бита́ю, сто̀ три́десѧть лѣ́тъ: ма̑лы и҆ ѕлы̑ бы́ша дні́е лѣ́тъ житїѧ̀ моегѡ̀: не достиго́ша во дни̑ лѣ́тъ житїѧ̀ ѻ҆тє́цъ мои́хъ, ꙗ҆̀же дни̑ ѡ҆бита́ша. 10 И҆ благослови́въ і҆а́кѡвъ фараѡ́на, ѿи́де ѿ негѡ̀. 11 И҆ вселѝ і҆ѡ́сифъ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆ бра́тїю свою̀, и҆ дадѐ и҆̀мъ ѡ҆бдержа́нїе въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, на лꙋ́чшей землѝ, въ землѝ
47: 11
И҆схо́д. 1: 11
рамессі́йстѣй, ꙗ҆́коже повелѣ̀ фараѡ́нъ. 12
47: 12
Сїрах. 49: 17
И҆ дѣлѧ́ше і҆ѡ́сифъ пшени́цꙋ ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀ и҆ бра́тїи свое́й и҆ всемꙋ̀ до́мꙋ ѻ҆тца̀ своегѡ̀ по числꙋ̀ ли́цъ. 13 Пшени́цы же не бѧ́ше во все́й землѝ, ѡ҆долѣ́ бо гла́дъ ѕѣлѡ̀: скончава́шесѧ же землѧ̀ є҆гѵ́петскаѧ и҆ землѧ̀ ханаа́нѧ ѿ гла́да. 14 Собра́ же і҆ѡ́сифъ всѐ сребро̀ ѡ҆брѣ́тшеесѧ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй и҆ въ землѝ ханаа́ни, за пшени́цꙋ, ю҆́же кꙋпова́хꙋ, и҆ размѣрѧ́ше и҆̀мъ пшени́цꙋ, и҆ внесѐ і҆ѡ́сифъ всѐ сребро̀ въ до́мъ фараѡ́новъ. 15 И҆ ѡ҆скꙋдѣ̀ всѐ сребро̀ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ и҆ ѿ землѝ ханаа́нскїѧ: прїидо́ша же всѝ є҆гѵ́птѧне ко і҆ѡ́сифꙋ, глаго́люще: да́ждь на́мъ хлѣ́бы, и҆ вскꙋ́ю оу҆мира́емъ пред̾ тобо́ю; сконча́сѧ бо сребро̀ на́ше. 16 Рече́ же и҆̀мъ і҆ѡ́сифъ: пригони́те скоты̀ ва́шѧ, и҆ да́мъ ва́мъ хлѣ́бы за скоты̀ ва́шѧ, а҆́ще сконча́сѧ сребро̀ ва́ше. 17 Пригна́ша же скоты̀ своѧ̑ ко і҆ѡ́сифꙋ, и҆ дадѐ и҆̀мъ і҆ѡ́сифъ хлѣ́бы за ко́ни и҆ за ѻ҆́вцы, и҆ за волы̀ и҆ за ѻ҆слы̀, и҆ прекормѝ и҆̀хъ хлѣ́бами за всѧ̑ скоты̀ и҆́хъ въ то́мъ лѣ́тѣ. 18 Пре́йде же то̀ лѣ́то, и҆ прїидо́ша къ немꙋ̀ во второ́е лѣ́то и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: да не ка́кѡ поги́бнемъ ѿ господи́на на́шегѡ; а҆́ще бо сконча́сѧ сребро̀ на́ше, и҆ и҆мѣ́нїе и҆ скоты̀ пред̾ тобо́ю, господи́не, и҆ не ѡ҆ста́сѧ на́мъ пред̾ господи́номъ на́шимъ, то́чїю є҆ди́но тѣ́ло и҆ землѧ̀ на́ша: 19 да не оу҆́мремъ оу҆̀бо пред̾ тобо́ю, и҆ землѧ̀ ѡ҆пꙋстѣ́етъ, кꙋпѝ на́съ и҆ зе́млю на́шꙋ хлѣ́бами: и҆ бꙋ́демъ мы̀ и҆ землѧ̀ на́ша рабѝ фараѡ́нꙋ: да́ждь сѣ́мѧ, да посѣ́емъ и҆ жи́ви бꙋ́демъ, и҆ не оу҆́мремъ, и҆ землѧ̀ не ѡ҆пꙋстѣ́етъ. 20 И҆ кꙋпѝ і҆ѡ́сифъ всю̀ зе́млю є҆гѵ́петскꙋю фараѡ́нꙋ: прода́ша бо є҆гѵ́птѧне зе́млю свою̀ фараѡ́нꙋ, и҆́бо ѡ҆долѣ̀ и҆̀мъ гла́дъ: и҆ бы́сть землѧ̀ фараѡ́нꙋ. 21 И҆ лю́ди порабо́ти є҆мꙋ̀ въ рабы̑, ѿ кра́ѧ предѣ́лъ є҆гѵ́петскихъ да́же до крае́въ, 22 кромѣ̀ землѝ жре́ческїѧ то́кмѡ, тоѧ́ бо не кꙋпѝ і҆ѡ́сифъ: даѧ́нїемъ бо дадѐ въ да́ръ жерцє́мъ фараѡ́нъ, и҆ ꙗ҆дѧ́хꙋ даѧ́нїе, є҆́же дадѐ и҆̀мъ фараѡ́нъ: сегѡ̀ ра́ди не прода́ша землѝ своеѧ̀. 23 Рече́ же і҆ѡ́сифъ всѣ́мъ є҆гѵ́птѧнѡмъ: сѐ, кꙋпи́хъ ва́съ и҆ зе́млю ва́шꙋ дне́сь фараѡ́нꙋ: возми́те себѣ̀ сѣ́мена и҆ сѣ́йте на землѝ: 24 и҆ бꙋ́дꙋтъ плоды̀ є҆ѧ̀, и҆ да да́сте пѧ́тꙋю ча́сть фараѡ́нꙋ, четы́ри же ча̑сти бꙋ́дꙋтъ ва́мъ самѣ́мъ въ сѣ́мена землѝ и҆ на препита́нїе ва́мъ и҆ всѣ́мъ сꙋ́щымъ въ домѣ́хъ ва́шихъ. 25 И҆ реко́ша: ѡ҆живи́лъ ны̀ є҆сѝ, ѡ҆брѣто́хомъ благода́ть пред̾ господи́номъ на́шимъ, и҆ бꙋ́демъ рабѝ фараѡ́нꙋ. 26 И҆ оу҆ста́ви и҆̀мъ і҆ѡ́сифъ за́повѣдь да́же до сегѡ̀ днѐ на землѝ є҆гѵ́петстѣй пѧ́тꙋю ча́сть даѧ́ти фараѡ́нꙋ, кромѣ̀ землѝ жре́ческїѧ: та̀ то́чїю не бѧ́ше фараѡ́нѧ. 27 Всели́сѧ же і҆н҃ль въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, на землѝ гесе́мъ, и҆ наслѣ́дствоваше ю҆̀: и҆ возрасто́ша,
47: 27
И҆схо́д. 5: 5
Ѱал. 104: 24
и҆ оу҆мно́жишасѧ ѕѣлѡ̀. 28 Поживе́ же і҆а́кѡвъ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй седмьна́десѧть лѣ́тъ: и҆ бы́ша дні́е і҆а̑кѡвли лѣ́тъ жи́зни є҆гѡ̀, сто̀ четы́редесѧть се́дмь лѣ́тъ. 29 Прибли́жишасѧ же дні́е і҆н҃лю є҆́же оу҆мре́ти, и҆ призва̀ сы́на своего̀ і҆ѡ́сифа и҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́ще ѡ҆брѣто́хъ благода́ть пред̾ тобо́ю,
47: 29
Быт. 24: 2
50: 5
подложѝ рꙋ́кꙋ твою̀ под̾ стегно̀ моѐ и҆ сотвори́ши надо мно́ю ми́лость и҆ и҆́стинꙋ, є҆́же не погребстѝ менѐ во є҆гѵ́птѣ, 30
47: 30
Быт. 23: 19
50: 13
но да почі́ю со ѻ҆тцы̑ мои́ми: и҆ и҆знесе́ши мѧ̀ и҆з̾ є҆гѵ́пта, и҆ погребе́ши мѧ̀ во гро́бѣ и҆́хъ. Ѻ҆́нъ же речѐ: а҆́зъ сотворю̀ по словесѝ твоемꙋ̀. 31 Рече́ же:
47: 31
Быт. 50: 5
клени́сѧ мнѣ̀. И҆ клѧ́тсѧ є҆мꙋ̀.
47: 31
Е҆вр. 11: 21
И҆ поклони́сѧ і҆н҃ль на коне́цъ47: 31 ве́рхъ жезла̀ є҆гѡ̀.

48

ГЛАВА̀ м҃и.

481 Бы́сть же по глаго́лѣхъ си́хъ, и҆ повѣ́дано бы́сть і҆ѡ́сифꙋ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ тво́й и҆знемога́етъ: и҆ пои́мъ два̀ сы̑на своѧ̑, манассі́ю и҆ є҆фре́ма, прїи́де ко і҆а́кѡвꙋ. 2 Повѣ́даша же і҆а́кѡвꙋ, глаго́люще: сѐ, сы́нъ тво́й і҆ѡ́сифъ грѧде́тъ къ тебѣ̀. И҆ оу҆крѣпи́всѧ і҆н҃ль сѣ́де на ѻ҆дрѣ̀, 3 и҆ речѐ і҆а́кѡвъ ко і҆ѡ́сифꙋ:

48: 3
Быт. 28: 13
бг҃ъ мо́й ꙗ҆ви́сѧ мнѣ̀ въ лꙋ́зѣ, въ землѝ ханаа́ни, и҆ блгⷭ҇ви́ мѧ 4 и҆ рече́ ми:
48: 4
Быт. 13: 16
35: 11,12
41: 52
сѐ, а҆́зъ возращꙋ́ тѧ и҆ оу҆мно́жꙋ тѧ̀, и҆ сотворю́ тѧ въ собра̑нїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ: и҆ да́мъ тѝ зе́млю сїю̀ и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀ по тебѣ̀ во ѡ҆держа́нїе вѣ́чное. 5
48: 5
Быт. 41: 50,51,52
Нн҃ѣ оу҆̀бо два̀ сы̑на твоѧ̑, и҆̀же бы́ша тебѣ̀ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй пре́жде прише́ствїѧ моегѡ̀ къ тебѣ̀ во є҆гѵ́петъ, моѝ сꙋ́ть: є҆фре́мъ и҆ манассі́а, а҆́ки рꙋви́мъ и҆ сѷмеѡ́нъ бꙋ́дꙋтъ мнѣ̀: 6 сы́ны же, ꙗ҆̀же а҆́ще роди́ши по си́хъ, бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀: во и҆́мѧ бра́тїи своеѧ̀ призовꙋ́тсѧ ко жре́бїѧмъ ѻ҆́ныхъ: 7 а҆́зъ же є҆гда̀ и҆дѧ́хъ ѿ месопота́мїи сѵ́рскїѧ,
48: 7
Быт. 35: 19
оу҆́мре рахи́ль ма́ти твоѧ̀ въ землѝ ханаа́ни, приближа́ющꙋсѧ мѝ ко і҆пподро́мꙋ хавра́ѳы землѝ, є҆́же прїитѝ во є҆фра́ѳꙋ: и҆ погребо́хъ ю҆̀ на пꙋтѝ і҆пподро́ма: се́й є҆́сть виѳлее́мъ. 8 Ви́дѣвъ же і҆н҃ль сы́ны і҆ѡ́сифѡвы, речѐ: что̀ тебѣ̀ сі́и; 9 Рече́ же і҆ѡ́сифъ ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀:
48: 9
Быт. 33: 5
сы́нове моѝ сꙋ́ть, ꙗ҆̀же даде́ ми бг҃ъ здѣ̀. И҆ речѐ і҆а́кѡвъ: приведи́
48: 9
Быт. 27: 4
ми ѧ҆̀, да благословлю̀ и҆̀хъ. 10
48: 10
Быт. 27: 1
1 Ца́рств. 3: 2
4: 15
Ѻ҆́чи же і҆н҃лю тѧ́жкѡ ви́дѣста ѿ ста́рости, и҆ не можа́ше ви́дѣти: и҆ прибли́жи и҆̀хъ къ немꙋ̀, и҆ лобза̀ и҆̀хъ, и҆ ѡ҆б̾ѧ́тъ ѧ҆̀. 11 И҆ речѐ і҆н҃ль ко і҆ѡ́сифꙋ: сѐ, лица̀ твоегѡ̀ не лиши́хсѧ, и҆ сѐ, показа́ ми бг҃ъ и҆ сѣ́мѧ твоѐ. 12 И҆ ѿведѐ и҆̀хъ і҆ѡ́сифъ ѿ колѣ́нъ є҆гѡ̀, и҆ поклони́шасѧ є҆мꙋ̀ лице́мъ до землѝ. 13 Пои́мъ же і҆ѡ́сифъ два̀ сы̑на своѧ̑, є҆фре́ма въ десни́цꙋ, прѧ́мѡ лѣви́цы і҆н҃лѧ, манассі́ю же въ лѣ́вꙋю, прѧ́мѡ десни́цы і҆н҃левы, прибли́жи и҆̀хъ къ немꙋ̀. 14
48: 14
Матѳ. 19: 15
Просте́ръ же і҆н҃ль рꙋ́кꙋ деснꙋ́ю, возложѝ на главꙋ̀ є҆фре́млю, се́й же бѧ́ше ме́ншїй, а҆ лѣ́вꙋю на главꙋ̀ манассі́инꙋ, премѣни́въ рꙋ́цѣ, 15
48: 15
Е҆вр. 11: 21
и҆ благословѝ ѧ҆̀ и҆ речѐ: бг҃ъ, є҆мꙋ́же бл҃гоꙋгоди́ша ѻ҆тцы̀ моѝ пред̾ ни́мъ, а҆враа́мъ и҆ і҆саа́къ, бг҃ъ, и҆́же пита́етъ мѧ̀ и҆змла́да да́же до днѐ сегѡ̀, 16
48: 16
Быт. 31: 29
а҆́гг҃лъ, и҆́же мѧ̀ и҆збавлѧ́етъ ѿ всѣ́хъ ѕѡ́лъ, да блгⷭ҇ви́тъ дѣ́тища сїѧ̑, и҆ прозове́тсѧ въ ни́хъ и҆́мѧ моѐ, и҆ и҆́мѧ ѻ҆тє́цъ мои́хъ, а҆враа́ма и҆ і҆саа́ка, и҆ да оу҆мно́жатсѧ во мно́жество мно́гое на землѝ. 17 Ви́дѣвъ же і҆ѡ́сифъ, ꙗ҆́кѡ возложѝ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ рꙋ́кꙋ деснꙋ́ю свою̀ на главꙋ̀ є҆фре́млю, тѧ́жко є҆мꙋ̀ ꙗ҆ви́сѧ: и҆ прїѧ̀ і҆ѡ́сифъ рꙋ́кꙋ ѻ҆тца̀ своегѡ̀ ѿѧ́ти ю҆̀ ѿ главы̀ є҆фре́мли на главꙋ̀ манассі́инꙋ, 18 и҆ речѐ і҆ѡ́сифъ ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀: не та́кѡ, ѻ҆́тче: се́й бо (є҆́сть) пе́рвенецъ, возложѝ рꙋ́кꙋ деснꙋ́ю твою̀ на главꙋ̀ є҆гѡ̀. 19 И҆ не хотѧ́ше, но речѐ: вѣ́мъ, ча́до, вѣ́мъ: и҆ се́й бꙋ́детъ въ лю́ди, и҆ се́й вознесе́тсѧ:
48: 19
Второзак. 33: 16
но бра́тъ є҆гѡ̀ ме́ншїй бо́лїй є҆гѡ̀ бꙋ́детъ,
48: 19
Рꙋ́ѳ. 4: 12
и҆ сѣ́мѧ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ во мно́жество ꙗ҆зы́кѡвъ. 20 И҆ благословѝ ѧ҆̀ въ то́мъ днѝ, глаго́лѧ: въ ва́съ благослови́тсѧ і҆н҃ль, глаго́люще:
48: 20
Второзак. 33: 17
І҆ерем. 31: 20
да сотвори́тъ тѧ̀ бг҃ъ ꙗ҆́коже є҆фре́ма и҆ ꙗ҆́кѡ манассі́ю. И҆ поста́ви є҆фре́ма вы́шше манассі́и. 21 Рече́ же і҆н҃ль і҆ѡ́сифꙋ: сѐ, а҆́зъ оу҆мира́ю, и҆ бꙋ́детъ бг҃ъ съ ва́ми, и҆ возврати́тъ ва́съ ѿ землѝ сеѧ̀ на зе́млю ѻ҆тє́цъ ва́шихъ: 22 а҆́зъ же даю́ ти
48: 22
І҆ис. Наѵ. 24: 32
І҆ѡа́н. 4: 5
сїкі́мꙋ и҆збра́ннꙋю свы́ше бра́тїи твоеѧ̀, ю҆́же взѧ́хъ и҆з̾ рꙋкѝ а҆морре́йски мече́мъ мои́мъ и҆ лꙋ́комъ.