Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
38

ГЛАВА̀ л҃и.

381 Бы́сть же въ то̀ вре́мѧ, ѿи́де і҆ꙋ́да ѿ бра́тїи своеѧ̀ и҆ прїи́де къ человѣ́кꙋ нѣ́коемꙋ ѻ҆долламі́тинꙋ, є҆мꙋ́же и҆́мѧ і҆ра́съ: 2 и҆ ви́дѣ та́мѡ і҆ꙋ́да дще́рь человѣ́ка ханане́йска, є҆́йже и҆́мѧ саѵа̀: и҆ поѧ́тъ ю҆̀, и҆ вни́де къ не́й: 3 и҆ заче́нши родѝ сы́на,

38: 3
Быт. 46: 12
Чи́сл. 26: 15
1 Паралїпом. 2: 3
и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ и҆́ръ: 4 и҆ заче́нши є҆щѐ родѝ сы́на и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ а҆ѵна́нъ: 5 и҆ приложи́вши родѝ сы́на (тре́тїѧго) и҆ наречѐ и҆́мѧ
38: 5
Чи́сл. 26: 16
силѡ́мъ: сїѧ́ же бѣ̀ въ ха́свѣ, є҆гда̀ родѝ си́хъ. 6 И҆ поѧ̀ і҆ꙋ́да женꙋ̀ и҆́рꙋ пе́рвенцꙋ своемꙋ̀, є҆́йже и҆́мѧ ѳама́рь. 7 Бы́сть же
38: 7
Чи́сл. 26: 15
и҆́ръ пе́рвенецъ і҆ꙋ́динъ ѕо́лъ пред̾ гдⷭ҇емъ: и҆ оу҆бѝ є҆го̀ бг҃ъ. 8 Рече́ же і҆ꙋ́да а҆ѵна́нꙋ:
38: 8
Второзак. 25: 5
Матѳ. 22: 24
Ма́рк. 12: 19
вни́ди къ женѣ̀ бра́та твоегѡ̀ и҆ совокꙋпи́сѧ съ не́ю, и҆ возста́ви сѣ́мѧ бра́тꙋ твоемꙋ̀. 9 Позна́въ же а҆ѵна́нъ, ꙗ҆́кѡ не є҆мꙋ̀ бꙋ́детъ сѣ́мѧ, бы́сть є҆гда̀ вхожда́ше къ женѣ̀ бра́та своегѡ̀, пролива́ше (сѣ́мѧ) на зе́млю, є҆́же не да́ти сѣ́мене бра́тꙋ своемꙋ̀: 10 ѕло́ же ꙗ҆ви́сѧ пред̾ бг҃омъ, ꙗ҆́кѡ сотворѝ сїѐ: и҆ оу҆мертвѝ и҆ сего̀. 11 Рече́ же і҆ꙋ́да ѳама́ри, невѣ́стцѣ свое́й (по сме́рти двꙋ̀ сынѡ́въ свои́хъ): сѣдѝ вдово́ю въ домꙋ̀ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, до́ндеже вели́къ бꙋ́детъ силѡ́мъ, сы́нъ мо́й. Рече́ бо (во оу҆мѣ̀ сѝ):
38: 11
Тѡв. 7: 11
да не когда̀ оу҆́мретъ и҆ се́й, ꙗ҆́коже и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀. Ѿше́дши же ѳама́рь, сѣдѧ́ше въ домꙋ̀ ѻ҆тца̀ своегѡ̀. 12 Оу҆мно́жишасѧ же дні́е, и҆ оу҆́мре саѵа̀, жена̀ і҆ꙋ́дина. И҆ оу҆тѣ́шивсѧ і҆ꙋ́да, взы́де
38: 12
1 Ца́рств. 25: 2
къ стригꙋ́щымъ ѻ҆́вцы є҆гѡ̀ са́мъ, и҆ і҆ра́съ па́стырь є҆гѡ̀ ѻ҆долламі́тинъ, во ѳа́мнꙋ. 13 И҆ возвѣсти́ша ѳама́ри невѣ́стцѣ є҆гѡ̀, глаго́люще: сѐ, све́коръ тво́й восхо́дитъ во ѳа́мнꙋ стрищѝ ѻ҆́вцы своѧ̑. 14 Ѻ҆на́ же све́ргши ри̑зы вдовства̀ съ себє̀, ѡ҆блече́сѧ въ ри́зꙋ лѣ́тнюю и҆ оу҆краси́сѧ, и҆ сѣ́де пред̾
38: 14
При́тч. 9: 14
І҆ерем. 3: 2
враты̀ є҆на̑ни, ꙗ҆̀же сꙋ́ть на пꙋтѝ ѳа́мны: вѣ́дѧше бо, ꙗ҆́кѡ вели́къ бы́сть силѡ́мъ: се́й же не дадѐ є҆ѧ̀ є҆мꙋ̀ въ женꙋ̀. 15 И҆ ви́дѣвъ ю҆̀ і҆ꙋ́да,
38: 15
При́тч. 7: 12
возмнѣ̀ ю҆̀ блꙋдни́цꙋ бы́ти: покры́ бо лицѐ своѐ, и҆ не позна̀ є҆ѧ̀. 16 Оу҆клони́сѧ же къ не́й пꙋте́мъ и҆ речѐ є҆́й: попꙋсти́ ми вни́ти къ себѣ̀. Не позна́ бо,
38: 16
Леѵі́т. 18: 15
20: 12
ꙗ҆́кѡ невѣ́стка є҆мꙋ̀ є҆́сть. Ѻ҆на́ же речѐ: что́ ми да́си, а҆́ще вни́деши ко мнѣ̀; 17 Ѻ҆́нъ же речѐ: а҆́зъ тебѣ̀ послю̀ ко́злище ко́зъ ѿ ѻ҆ве́цъ мои́хъ. Ѻ҆на́ же речѐ: а҆́ще да́си мѝ зало́гъ, до́ндеже при́шлеши. 18 Ѻ҆́нъ же речѐ: кі́й зало́гъ тебѣ̀ да́мъ; Ѻ҆на́ же речѐ: пе́рстень тво́й и҆ гри́внꙋ, и҆ же́злъ и҆́же въ рꙋцѣ̀ твое́й. И҆ дадѐ є҆́й, и҆ вни́де къ не́й, и҆ зача̀ во оу҆тро́бѣ ѿ негѡ̀. 19 И҆ воста́вши ѿи́де, и҆ све́рже ри́зꙋ лѣ́тнюю съ себє̀ и҆ ѡ҆блече́сѧ въ ри̑зы вдовства̀ своегѡ̀. 20 Посла́ же і҆ꙋ́да ко́злище ѿ ко́зъ рꙋко́ю па́стырѧ своегѡ̀ ѻ҆долламі́тина взѧ́ти зало́гъ ѿ жены̀, и҆ не ѡ҆брѣ́те є҆ѧ̀. 21 Вопроси́ же мꙋже́й мѣ́ста тогѡ̀ и҆ речѐ и҆̀мъ: гдѣ̀ є҆́сть блꙋдни́ца бы́вшаѧ во є҆на́нѣ на распꙋ́тїи; И҆ рѣ́ша: не бѣ̀ здѣ̀ блꙋдни́ца. 22 И҆ возврати́сѧ ко і҆ꙋ́дѣ и҆ речѐ: не ѡ҆брѣто́хъ: и҆ человѣ́цы мѣ́ста тогѡ̀ глаго́лютъ: нѣ́сть здѣ̀ блꙋдни́цы. 23 Рече́ же і҆ꙋ́да: да и҆́мать та̑: но да не когда̀ посмѣю́тсѧ на́мъ: а҆́зъ оу҆́бѡ посла́хъ ко́злище сїѐ, ты́ же не ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ. 24 Бы́сть же по тре́хъ мцⷭ҇ѣхъ, повѣ́даша і҆ꙋ́дѣ, глаго́люще: соблꙋдѝ ѳама́рь невѣ́стка твоѧ̀, и҆ сѐ, во оу҆тро́бѣ и҆́мать ѿ блꙋда̀. Рече́ же і҆ꙋ́да:
38: 24
Второзак. 22: 22
и҆зведи́те ю҆̀, и҆ да сожгꙋ́тъ ю҆̀. 25 Ѻ҆на́ же ведо́ма посла̀ къ све́крꙋ своемꙋ̀, глаго́лющи: ѿ человѣ́ка, є҆гѡ́же сїѧ̑ сꙋ́ть, а҆́зъ во оу҆тро́бѣ и҆́мамъ. И҆ речѐ: позна́й, чі́й пе́рстень и҆ гри́вна и҆ же́злъ се́й. 26 Позна́ же і҆ꙋ́да и҆ речѐ: ѡ҆правда́сѧ ѳама́рь па́че менє̀, ꙗ҆́кѡ не да́хъ є҆ѧ̀ силѡ́мꙋ сы́нꙋ моемꙋ̀. И҆ не приложѝ ктомꙋ̀ позна́ти ю҆̀. 27 Бы́сть же є҆гда̀ ражда́ше,
38: 27
1 Паралїпом. 2: 4
Матѳ. 1: 3
и҆ бѣ́ста близнѧ́та во оу҆тро́бѣ є҆ѧ̀. 28 Бы́сть же въ рожде́нїи є҆ѧ̀, є҆ди́нъ произнесѐ рꙋ́кꙋ: взе́мши же ба́ба навѧза̀ на рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀ че́рвлень, глаго́лющи: се́й и҆зы́детъ пе́рвый. 29 Е҆гда́ же вовлечѐ рꙋ́кꙋ, и҆ а҆́бїе и҆зы́де бра́тъ є҆гѡ̀. Ѻ҆на́ же речѐ: что̀ пресѣче́сѧ тебє̀ ра́ди прегражде́нїе;
38: 29
1 Паралїпом. 4: 1
И҆ прозва̀ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ фаре́съ. 30 И҆ посе́мъ и҆зы́де бра́тъ є҆гѡ̀, є҆мꙋ́же бѣ̀ на рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀ че́рвлень: и҆ прозва̀ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ за́ра.

39

ГЛАВА̀ л҃ѳ.

391 І҆ѡ́сифъ

39: 1
Ѱал. 104: 17
Дѣѧ̑н. 7: 9
же приведе́нъ бы́сть во є҆гѵ́петъ. И҆ кꙋпѝ є҆го̀ пентефрі́й є҆ѵнꙋ́хъ фараѡ́новъ а҆рхїмагі́ръ, мꙋ́жъ є҆гѵ́птѧнинъ, ѿ рꙋ́къ і҆сма́илтѧнъ, и҆̀же приведо́ша є҆го̀ та́мѡ. 2 И҆ бѧ́ше
39: 2
Дѣѧ̑н. 7: 9
гдⷭ҇ь со і҆ѡ́сифомъ: и҆ бѧ́ше мꙋ́жъ благополꙋ́ченъ, и҆ бы́сть въ домꙋ̀ господи́на своегѡ̀ є҆гѵ́птѧнина. 3 Вѣ́дѧше же господи́нъ є҆гѡ̀,
39: 3
Быт. 21: 22
Ѱал. 1: 3
ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бѣ̀ съ ни́мъ, и҆ є҆ли̑ка твори́тъ, гдⷭ҇ь благоꙋстроѧ́етъ въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀. 4 И҆ ѡ҆брѣ́те і҆ѡ́сифъ благода́ть пред̾ господи́номъ свои́мъ и҆ благоꙋгодѝ є҆мꙋ̀: и҆ поста́ви є҆го̀ над̾ до́момъ свои́мъ, и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка бы́ша є҆мꙋ̀, дадѐ въ рꙋ́ки і҆ѡ́сифѡвы. 5 Бы́сть же є҆гда̀ поста́ви є҆го̀ над̾ до́момъ свои́мъ и҆ над̾ всѣ́ми, є҆ли̑ка и҆мѣ́ѧше, и҆ блгⷭ҇вѝ гдⷭ҇ь до́мъ є҆гѵ́птѧнина
39: 5
Быт. 1: 27
И҆са́їа. 45: 4
і҆ѡ́сифа ра́ди: и҆ бы́сть блгⷭ҇ве́нїе гдⷭ҇не на все́мъ и҆мѣ́нїи є҆гѡ̀ въ домꙋ̀ и҆ въ се́лѣхъ є҆гѡ̀. 6 И҆ предадѐ всѧ̑, є҆ли̑ка бы́ша є҆мꙋ̀, въ рꙋ́ки і҆ѡ́сифѡвы: и҆ не вѣ́дѧше ѿ сꙋ́щихъ оу҆ себє̀ ничто́же, кромѣ̀ хлѣ́ба, є҆го́же ꙗ҆дѧ́ше са́мъ: и҆ бѧ́ше і҆ѡ́сифъ до́бръ ѡ҆́бразомъ и҆ красе́нъ взо́ромъ ѕѣлѡ̀. 7 И҆ бы́сть по словесѣ́хъ си́хъ, и҆
39: 7
І҆́ѡв. 31: 1
При́тч. 7: 5
2 Петр. 2: 14
возложѝ жена̀ господи́на є҆гѡ̀ ѻ҆́чи своѧ̑ на і҆ѡ́сифа и҆ речѐ: пребꙋ́ди со мно́ю. 8 Ѻ҆́нъ же не хотѧ́ше и҆ речѐ женѣ̀ господи́на своегѡ̀: а҆́ще господи́нъ мо́й не вѣ́сть менє̀ ра́ди ничто́же въ домꙋ̀ свое́мъ, и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка сꙋ́ть є҆мꙋ̀, вдадѐ въ рꙋ́цѣ моѝ, 9 и҆ ничто̀ є҆́сть вы́ше менє̀ въ домꙋ̀ се́мъ, нижѐ и҆з̾ѧ́то бы́сть ѿ менє̀ что́либо, кромѣ̀ тебє̀, поне́же ты̀ жена̀ є҆мꙋ̀ є҆сѝ: и҆ ка́кѡ сотворю̀ глаго́лъ ѕлы́й се́й и҆ согрѣшꙋ̀
39: 9
І҆́ѡв. 24: 15
Сїрах. 23: 27
И҆са́їа. 29: 15
пред̾ бг҃омъ; 10 Е҆гда́ же і҆ѡ́сифꙋ глаго́лаше де́нь ѿ днѐ, и҆ не послꙋ́шаше є҆ѧ̀ є҆́же спа́ти и҆ бы́ти съ не́ю. 11 Бы́сть же сицевы́й нѣ́кїй де́нь, и҆ вни́де і҆ѡ́сифъ въ до́мъ дѣ́лати дѣла̀ своѧ̑, и҆ никто́же бѧ́ше ѿ сꙋ́щихъ въ домꙋ̀ внꙋ́трь: 12 и҆ оу҆хватѝ є҆го̀ за ри̑зы, глаго́лющи:
39: 12
2 Ца́рств. 13: 11
лѧ́зи со мно́ю. И҆ ѡ҆ста́вивъ ри̑зы своѧ̑ въ рꙋкꙋ̀ є҆ѧ̀, оу҆бѣжѐ и҆ и҆зы́де во́нъ. 13 И҆ бы́сть є҆гда̀ ви́дѣ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́вль ри̑зы своѧ̑ въ рꙋка́хъ є҆ѧ̀, бѣжа̀ и҆ и҆зы́де во́нъ: 14 и҆ воззва̀ сꙋ́щихъ въ домꙋ̀ и҆ речѐ и҆̀мъ глаго́лющи:
39: 14
Сїрах. 25: 19
ви́дите, введѐ на́мъ ѻ҆́трока є҆вре́ина нарꙋга́тисѧ на́мъ: вни́де ко мнѣ̀, глаго́лѧ: преспѝ со мно́ю: и҆ возопи́хъ гла́сомъ вели́кимъ: 15 и҆ є҆гда̀ оу҆слы́ша ѻ҆́нъ, ꙗ҆́кѡ возвы́сихъ гла́съ мо́й и҆ возопи́хъ, ѡ҆ста́вль ри̑зы своѧ̑ оу҆ менє̀, ѿбѣжѐ и҆ и҆зы́де во́нъ. 16 И҆ оу҆держа̀ ри̑зы оу҆ себє̀, до́ндеже прїи́де господи́нъ въ до́мъ сво́й. 17 И҆ повѣ́да є҆мꙋ̀ по словесѣ́хъ си́хъ, глаго́лющи: вни́де ко мнѣ̀ ѻ҆́трокъ є҆вре́инъ, є҆го́же вве́лъ є҆сѝ къ на́мъ, порꙋга́тисѧ мнѣ̀, и҆ рече́ ми: да бꙋ́дꙋ съ тобо́ю: 18 є҆гда́ же оу҆слы́ша, ꙗ҆́кѡ воздвиго́хъ гла́съ мо́й и҆ возопи́хъ, ѡ҆ста́вль ри̑зы своѧ̑ оу҆ менє̀, ѿбѣжѐ и҆ и҆зы́де во́нъ. 19 И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆слы́ша господи́нъ є҆гѡ̀ глаго́лы жены̀ своеѧ̀, є҆ли̑ка речѐ къ немꙋ̀, глаго́лющи: си́це сотвори́ ми ѻ҆́трокъ тво́й: и҆ разгнѣ́васѧ ꙗ҆́ростїю, 20 и҆ взе́мъ господи́нъ і҆ѡ́сифа,
39: 20
Ѱал. 104: 18
вве́рже є҆го̀ въ темни́цꙋ, въ мѣ́сто, и҆дѣ́же оу҆́зники царє́вы держа́тсѧ та́мѡ въ тверды́ни. 21
39: 21
Премꙋ́др. 10: 14
Дѣѧ̑н. 7: 10
И҆ бѧ́ше гдⷭ҇ь со і҆ѡ́сифомъ, и҆ возлїѧ̀ на него̀ млⷭ҇ть, и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ блгⷣть пред̾ нача́лнымъ стра́жемъ темни́чнымъ: 22 и҆ вдадѐ старѣ́йшина страже́й темни́цꙋ въ рꙋ́цѣ і҆ѡ́сифꙋ и҆ всѣ́хъ вве́рженыхъ въ темни́цꙋ: и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка творѧ́хꙋ та́мѡ, то́й бѣ̀ творѧ́й. 23 Старѣ́йшина же страже́й темни́чныхъ ничто́же бѣ̀ вѣ́дый є҆гѡ̀ ра́ди: всѧ̑ бо бы́ша въ рꙋка́хъ і҆ѡ́сифовыхъ,
39: 23
Быт. 39: 3
Ѱал. 1: 3
зане́же гдⷭ҇ь бѧ́ше съ ни́мъ: и҆ є҆ли̑ка то́й творѧ́ше, гдⷭ҇ь бл҃гопоспѣша́ше въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀.

40

ГЛАВА̀ м҃.

401 Бы́сть же по словесѣ́хъ си́хъ, согрѣшѝ старѣ́йшина вїна́рскъ царѧ̀ є҆гѵ́петска и҆ старѣ́йшина жита́рскъ господи́нꙋ своемꙋ̀ царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ. 2 И҆ разгнѣ́васѧ фараѡ́нъ на ѻ҆́ба є҆ѵнꙋ́хи своѧ̑, на старѣ́йшинꙋ вїна́рска и҆ на старѣ́йшинꙋ жита́рска, 3 и҆ вве́рже и҆̀хъ въ темни́цꙋ во оу҆зи́лище, въ мѣ́сто,

40: 3
Быт. 39: 20
и҆дѣ́же і҆ѡ́сифъ вве́рженъ бѧ́ше. 4 И҆ врꙋчѝ и҆̀хъ старѣ́йшина темни́цы і҆ѡ́сифꙋ, и҆ предста̀ и҆̀мъ: и҆ бѣ́ста дни̑ (нѣ́кїѧ) въ темни́цѣ, 5
40: 5
Дан. 2: 1,29
Матѳ. 27: 19
и҆ ви́дѣста ѻ҆́ба со́нъ во є҆ди́нꙋ но́щь: видѣ́нїе же со́нное старѣ́йшины вїна́рска и҆ старѣ́йшины жита́рска, и҆̀же бѣ́ста царѧ̀ є҆гѵ́петска, сꙋ́ще въ темни́цѣ, бѧ́ше сїѐ. 6 Вни́де же къ ни̑мъ і҆ѡ́сифъ заꙋ́тра
40: 6
Быт. 41: 8
и҆ ви́дѣ и҆̀хъ, и҆ бѧ́хꙋ смꙋще́ни: 7 и҆ вопроша́ше є҆ѵнꙋ́хѡвъ фараѡ́нихъ, и҆̀же бы́ша съ ни́мъ въ темни́цѣ, оу҆ господи́на своегѡ̀, глаго́лѧ: что̀, ꙗ҆́кѡ ли́ца ва̑ша оу҆ны̑ла дне́сь; 8 Ѻ҆ни́ же рѣ́ша є҆мꙋ̀: со́нъ ви́дѣхомъ, и҆ разсꙋжда́ѧй є҆го̀ нѣ́сть. Рече́ же и҆̀мъ і҆ѡ́сифъ:
40: 8
Быт. 41: 16
Дан. 2: 27,28
є҆да̀ не бг҃омъ и҆з̾ѧвле́нїе и҆́хъ є҆́сть; повѣ́дите оу҆̀бо мнѣ̀. 9 И҆ повѣ́да старѣ́йшина вїна́рскъ со́нъ сво́й і҆ѡ́сифꙋ и҆ речѐ: во снѣ̀ мое́мъ бѧ́ше вїногра́дъ предо мно́ю: 10 въ вїногра́дѣ же трѝ лѣ́торасли, и҆ то́й цвѣтꙋ́щь произнесѐ ѿ́расли, зрѣ́лы гро́зды лѡ́зныѧ: 11 и҆ ча́ша фараѡ́нова въ рꙋцѣ̀ мое́й: и҆ взѧ́хъ гре́знъ, и҆ и҆зжа́хъ ѻ҆́ный въ ча́шꙋ, и҆ да́хъ ча́шꙋ въ рꙋ́кꙋ фараѡ́ню. 12 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ і҆ѡ́сифъ:
40: 12
Быт. 41: 26
сїѐ разсꙋжде́нїе семꙋ̀: трѝ лѣ́торасли трѝ дни̑ сꙋ́ть: 13 є҆щѐ трѝ дни̑, и҆ помѧне́тъ фараѡ́нъ са́нъ тво́й, и҆ па́ки поста́витъ тѧ̀ въ старѣ́йшинство твоѐ вїна́рско, и҆ пода́си ча́шꙋ фараѡ́нꙋ въ рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀ по са́нꙋ твоемꙋ̀ пе́рвомꙋ, ꙗ҆́коже бы́лъ є҆сѝ вїноче́рпчїй: 14
40: 14
Неем. 5: 19
13: 31
Лꙋк. 23: 42
но помѧни́ мѧ тобо́ю, є҆гда̀ бла́го тѝ бꙋ́детъ, и҆ сотвори́ши надо мно́ю ми́лость, и҆ да помѧне́ши ѡ҆ мнѣ̀ фараѡ́нꙋ, и҆ и҆зведе́ши мѧ̀ ѿ тверды́ни сеѧ̀: 15
40: 15
Быт. 37: 28
ꙗ҆́кѡ татьбо́ю оу҆кра́денъ бы́хъ и҆з̾ землѝ є҆вре́йскїѧ, и҆ здѣ̀ ничто̀ ѕло̀ сотвори́хъ, но вверго́ша мѧ̀ въ ро́въ се́й. 16 И҆ ви́дѣ старѣ́йшина жита́рскъ, ꙗ҆́кѡ прѧ́мѡ разсꙋдѝ, и҆ речѐ і҆ѡ́сифꙋ: и҆ а҆́зъ ви́дѣхъ со́нъ, и҆ мнѧ́хсѧ трѝ кѡ́шницы хлѣ́бѡвъ держа́ти на главѣ̀ мое́й: 17 въ ко́шницѣ же ве́рхней ѿ всѣ́хъ родѡ́въ, ꙗ҆̀же фараѡ́нъ ꙗ҆́стъ, дѣ́ло хлѣ́бенное, и҆ пти̑цы небє́сныѧ ꙗ҆дѧ́хꙋ та̑ѧ ѿ ко́шницы, ꙗ҆́же на главѣ̀ мое́й. 18 Ѿвѣща́въ же і҆ѡ́сифъ, речѐ є҆мꙋ̀: сїѐ разсꙋжде́нїе є҆гѡ̀: трѝ кѡ́шницы трѝ дні́е сꙋ́ть: 19 є҆щѐ трѝ дні́е,
40: 19
Быт. 41: 13
и҆ ѿи́метъ фараѡ́нъ главꙋ̀ твою̀ ѿ тебє̀ и҆ повѣ́ситъ тѧ̀ на дре́вѣ, и҆ и҆з̾ѧдѧ́тъ пти̑цы небє́сныѧ пло́ть твою̀ ѿ тебє̀. 20
40: 20
Ма́рк. 6: 21
Бы́сть же въ де́нь тре́тїй, де́нь рожде́нїѧ бѧ́ше фараѡ́нѧ, и҆ творѧ́ше пи́ръ всѣ́мъ ѻ҆трокѡ́мъ свои̑мъ: и҆ помѧнꙋ̀ старѣ́йшинство старѣ́йшины вїна́рска и҆ старѣ́йшинство старѣ́йшины жита́рска, посредѣ̀ ѻ҆́трѡкъ свои́хъ: 21 и҆ поста́ви старѣ́йшинꙋ вїна́рска въ старѣ́йшинство є҆гѡ̀: и҆ подадѐ ча́шꙋ въ рꙋ́кꙋ фараѡ́ню: 22 старѣ́йшинꙋ же жита́рска повѣ́си (на дре́вѣ),
40: 22
Быт. 40: 19
ꙗ҆́коже сказа̀ и҆́ма і҆ѡ́сифъ. 23
40: 23
А҆мѡ́с. 6: 6
И҆ не помѧнꙋ̀ старѣ́йшина вїна́рскъ і҆ѡ́сифа, но забы̀ є҆го̀.