Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

51 Свобо́дою оу҆̀бо, є҆́юже хрⷭ҇то́съ на́съ свободѝ, сто́йте,

5: 1
Дѣѧ̑н. 15: 10
1 Петр. 2: 16
и҆ не па́ки под̾ и҆́гомъ рабо́ты держи́тесѧ. 2 Сѐ а҆́зъ па́ѵелъ глаго́лю ва́мъ,
5: 2
Гала́т. 2: 21
ꙗ҆́кѡ а҆́ще ѡ҆брѣ́заетесѧ, хрⷭ҇то́съ ва́съ ничто́же по́льзꙋетъ. 3 Свидѣ́телствꙋю же па́ки всѧ́комꙋ человѣ́кꙋ ѡ҆брѣ́зающемꙋсѧ, ꙗ҆́кѡ до́лженъ є҆́сть ве́сь зако́нъ твори́ти. 4 Оу҆праздни́стесѧ ѿ хрⷭ҇та̀, и҆̀же зако́номъ ѡ҆правда́етесѧ, ѿ блгⷣти ѿпадо́сте: 5 мы́ бо дꙋ́хомъ ѿ вѣ́ры
5: 5
Ри́млѧн. 5: 5
оу҆пова́нїѧ пра́вды жде́мъ. 6 Ѡ҆ хрⷭ҇тѣ́ бо і҆н҃сѣ ни ѡ҆брѣ́занїе что̀ мо́жетъ, ни неѡбрѣ́занїе,
5: 6
Ри́млѧн. 2: 29
но вѣ́ра любо́вїю поспѣ́шествꙋема. 7 Теча́сте до́брѣ: кто̀ ва́мъ возбранѝ не покарѧ́тисѧ и҆́стинѣ; 8 Препрѣ́нїе не ѿ призва́вшагѡ вы̀. 9
5: 9
1 Корі́нѳ. 5: 6
Ма́лъ ква́съ всѐ смѣше́нїе ква́ситъ. 10 А҆́зъ надѣ́юсѧ ѡ҆ ва́съ въ гдⷭ҇ѣ, ꙗ҆́кѡ ничто́же и҆́но разꙋмѣ́ти бꙋ́дете: смꙋща́ѧй же ва́съ понесе́тъ грѣ́хъ, кто́ бы ни бы́лъ.

(Заⷱ҇ св҃і.)

11 А҆́зъ же, бра́тїе, а҆́ще ѡ҆брѣ́занїе є҆щѐ проповѣ́дꙋю, почто̀ є҆щѐ гони́мь є҆́смь;

5: 11
1 Корі́нѳ. 1: 23
оу҆̀бо оу҆праздни́сѧ собла́знъ крⷭ҇та̀. 12 Ѡ҆̑, да́бы ѿсѣче́ни бы́ли развраща́ющїи ва́съ. 13 Вы́ бо на свобо́дꙋ зва́ни бы́сте, бра́тїе:
5: 13
1 Корі́нѳ. 8: 9
1 Петр. 2: 16
то́чїю да не свобо́да ва́ша въ винꙋ̀ пло́ти, но любо́вїю рабо́тайте дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ. 14 И҆́бо ве́съ зако́нъ въ є҆ди́нѣмъ словесѝ и҆сполнѧ́етсѧ,
5: 14
Матѳ. 5: 43
Ма́рк. 12: 31
Ри́млѧн. 13: 8
І҆а́к. 2: 8
Леѵі́т. 19: 18
во є҆́же: возлю́биши бли́жнѧго твоего̀ ꙗ҆́коже себѐ. 15 А҆́ще же дрꙋ́гъ дрꙋ́га оу҆грыза́ете и҆ снѣда́ете, блюди́тесѧ, да не дрꙋ́гъ ѿ дрꙋ́га и҆стребле́ни бꙋ́дете. 16 Глаго́лю же: дꙋ́хомъ ходи́те, и҆ по́хоти плотскі́ѧ не соверша́йте: 17
5: 17
1 Петр. 2: 11
Ри́млѧн. 7: 23
пло́ть бо похотствꙋ́етъ на дꙋ́ха, дꙋ́хъ же на пло́ть: сїѧ̑ же дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ проти́вѧтсѧ, да не ꙗ҆̀же хо́щете, сїѧ̑ творитѐ. 18 А҆́ще ли дꙋ́хомъ води́ми є҆стѐ,
5: 18
Ри́млѧн. 6: 14
нѣ́сте под̾ зако́номъ. 19 Ꙗ҆влє́на же сꙋ́ть дѣла̀ плотска̑ѧ, ꙗ҆̀же сꙋ́ть
5: 19
1 Корі́нѳ. 6: 9
прелюбодѣѧ́нїе, блꙋ́дъ, нечистота̀, стꙋдодѣѧ́нїе, 20 і҆дѡлослꙋже́нїе, чародѣѧ̑нїѧ, вражды̑, рвє́нїѧ, зави̑ды, ꙗ҆́рѡсти, разжжє́нїѧ, ра́спри, собла́зны, є҆́рєси, 21 за̑висти, оу҆бі̑йства, пїѧ̑нства, безчи́нни кли̑чи и҆ подѡ́бнаѧ си̑мъ: ꙗ҆̀же предглаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́коже и҆ предреко́хъ, ꙗ҆́кѡ такова́ѧ творѧ́щїи црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ не наслѣ́дѧтъ.

(Заⷱ҇ сг҃і.)

22

5: 22
Колос. 3: 12
Пло́дъ же дꙋхо́вный є҆́сть любы̀, ра́дость, ми́ръ, долготерпѣ́нїе, бла́гость, милосе́рдїе, вѣ́ра, 23 кро́тость, воздержа́нїе: на таковы́хъ нѣ́сть зако́на. 24
5: 24
Гала́т. 2: 20
А҆ и҆̀же хрⷭ҇тѡ́вы сꙋ́ть, пло́ть распѧ́ша со страстьмѝ и҆ похотьмѝ. 25 А҆́ще живе́мъ дꙋ́хомъ, дꙋ́хомъ и҆ да хо́димъ. 26
5: 26
Фїлїппис. 2: 3
Не быва́имъ тщесла́вни, дрꙋ́гъ дрꙋ́га раздража́юще, дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ зави́дѧще.