Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
46

ГЛАВА̀ м҃ѕ.

461 Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ: врата̀, ꙗ҆̀же во дворѣ̀ внꙋ́треннемъ зрѧ̑щаѧ на восто́къ, да бꙋ́дꙋтъ затворє́на на ше́сть дні́й дѣ́лныхъ: въ де́нь же сꙋббѡ́тный да ѿверза́ютсѧ, и҆ въ де́нь новомⷭ҇чїѧ да ѿве́рзꙋтсѧ. 2

46: 2
І҆езек. 45: 22
И҆ вни́детъ старѣ́йшина по пꙋтѝ є҆ла́ма46: 2 притво́ра вра́тъ внѣ́шнихъ и҆ да ста́нетъ оу҆ преддве́рїѧ вра́тъ, и҆ да сотворѧ́тъ жерцы̀ всесожжє́нїѧ є҆гѡ̀ и҆ ꙗ҆̀же спасе́нїѧ є҆гѡ̀: 3 и҆ да покло́нитсѧ оу҆ преддве́рїѧ вра́тъ и҆ и҆зы́детъ, врата́ же да не заключа́тсѧ до ве́чера, и҆ да покланѧ́ютсѧ лю́дїе землѝ оу҆ преддве́рїѧ вра́тъ тѣ́хъ въ сꙋббѡ̑ты и҆ въ новомⷭ҇чїѧ пред̾ гдⷭ҇емъ. 4
46: 4
Чи́сл. 28: 10
И҆ всесожжє́нїѧ да принесе́тъ старѣ́йшина въ де́нь сꙋббѡ́тный гдⷭ҇еви, ше́сть а҆́гнцєвъ непоро́чныхъ и҆ ѻ҆вна̀ непоро́чна, 5 и҆ манаꙋ̀46: 5 да́ръ, ѡ҆прѣсно́къ ѻ҆внꙋ̀, и҆ а҆́гнцємъ же́ртвꙋ, да́ръ рꙋкѝ своеѧ̀, и҆ є҆ле́а і҆́нъ ѡ҆прѣсно́кꙋ. 6 И҆ въ де́нь новомⷭ҇чїѧ теле́цъ ѿ ста́да непоро́ченъ и҆ ше́сть а҆́гнцєвъ и҆ ѻ҆ве́нъ непоро́ченъ да бꙋ́детъ, 7 и҆ ѡ҆прѣсно́къ телцꙋ̀ и҆ ѡ҆прѣсно́къ ѻ҆внꙋ̀ да бꙋ́детъ манаа̀, и҆ а҆́гнцємъ, ꙗ҆́коже пости́гнетъ рꙋка̀ є҆гѡ̀, и҆ ма́сла і҆́нъ ѡ҆прѣсно́кꙋ. 8 И҆ є҆гда̀ вхо́дитъ старѣ́йшина, по пꙋтѝ
46: 8
І҆езек. 44: 3
є҆ла́ма вра́тъ да вни́детъ и҆ по пꙋтѝ вра́тъ да и҆зы́детъ. 9 И҆ є҆гда̀ вхо́дѧтъ лю́дїе землѝ пред̾ гдⷭ҇а въ пра́здники, входѧ́щїи по пꙋтѝ вра́тъ зрѧ́щихъ на сѣ́веръ поклони́тисѧ, да и҆схо́дѧтъ по пꙋтѝ вра́тъ ꙗ҆̀же на ю҆́гъ: и҆ и҆̀же вхо́дѧтъ по пꙋтѝ вра́тъ ꙗ҆̀же на ю҆́гъ, да и҆схо́дѧтъ по пꙋтѝ вра́тъ ꙗ҆̀же на сѣ́веръ, да не возвраща́ютсѧ во врата̀, и҆́миже внидо́ша, но прѧ́мѡ и҆̀мъ да и҆зы́дꙋтъ. 10 И҆ старѣ́йшина посредѣ̀ и҆́хъ, є҆гда̀ ті́и вхо́дѧтъ, да вни́детъ съ ни́ми, и҆ є҆гда̀ и҆схо́дѧтъ, да и҆зы́детъ. 11
46: 11
Чи́сл. 28: 16
І҆езек. 45: 17
И҆ въ пра́здники и҆ въ торжєства̀ да бꙋ́детъ манаа̀ ѡ҆прѣсно́къ телцꙋ̀ и҆ ѡ҆прѣсно́къ ѻ҆внꙋ̀, и҆ а҆́гнцємъ, ꙗ҆́коже пости́гнетъ рꙋка̀ є҆гѡ̀, и҆ є҆ле́а і҆́нъ ѡ҆прѣсно́кꙋ. 12 А҆́ще же сотвори́тъ старѣ́йшина и҆сповѣ́данїе, всесожже́нїе спасе́нїѧ гдⷭ҇еви, и҆ ѿвори́тъ себѣ̀ врата̀ зрѧ̑щаѧ на восто́къ и҆ сотвори́тъ всесожже́нїе своѐ и҆ ꙗ҆̀же спасе́нїѧ своегѡ̀, ꙗ҆́коже є҆́сть ѡ҆бы́чай твори́ти въ де́нь сꙋббѡ́тный: и҆ да и҆зы́детъ и҆ затвори́тъ двє́ри по и҆схожде́нїи свое́мъ: 13
46: 13
Чи́сл. 28: 3
а҆́гнца же є҆динолѣ́тнаго непоро́чна да сотвори́тъ во всесожже́нїе на всѧ́къ де́нь гдⷭ҇еви, заꙋ́тра да сотвори́тъ є҆го̀. 14 И҆ манаа̀46: 14 приноше́нїе да сотвори́тъ над̾ ни́мъ заꙋ́тра заꙋ́тра, шестꙋ́ю ча́сть мѣ́ры, и҆ є҆ле́а тре́тїю ча́сть і҆́на, є҆́же смѣси́ти семїда́лъ манаа̀ гдⷭ҇еви, за́повѣдь вѣ́чнаѧ прⷭ҇нѡ. 15 Да сотворитѐ а҆́гнца, и҆ манаа̀, и҆ ма́сло древѧ́но да сотворитѐ заꙋ́тра всесожже́нїе прⷭ҇нѡ. 16 Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ: а҆́ще да́стъ старѣ́йшина даѧ́нїе є҆ди́номꙋ ѿ сынѡ́въ свои́хъ ѿ наслѣ́дїѧ своегѡ̀, сїѐ сынѡ́мъ є҆гѡ̀ да бꙋ́детъ: ѡ҆держа́нїе и҆́хъ сїѐ въ наслѣ́дїе. 17 А҆́ще же да́стъ даѧ́нїе є҆ди́номꙋ ѿ ра̑бъ свои́хъ, да бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ до лѣ́та ѿпꙋще́нїѧ, и҆ да возда́стъ старѣ́йшинѣ: ѻ҆ба́че наслѣ́дїе сынѡ́въ є҆гѡ̀ и҆̀мъ да бꙋ́детъ. 18
46: 18
І҆езек. 45: 8
И҆ да не взе́млетъ старѣ́йшина ѿ наслѣ́дїѧ люді́й є҆́же наси́лити и҆̀мъ, ѿ ѡ҆держа́нїѧ своегѡ̀ да́стъ наслѣ́дїе сынѡ́мъ свои̑мъ:
46: 18
3 Ца́рств. 21: 1
ꙗ҆́кѡ да не расточа́тсѧ лю́дїе моѝ кі́йждо ѿ ѡ҆держа́нїѧ своегѡ̀. 19 И҆ введе́ мѧ во вхо́дъ вра́тъ, ꙗ҆̀же къ ю҆́гꙋ,
46: 19
І҆езек. 42: 1
въ прегра́дꙋ ст҃ы́хъ жерцє́въ, зрѧ́щꙋю на сѣ́веръ: и҆ сѐ, та́мѡ мѣ́сто ѿлꙋче́но. 20 И҆ речѐ ко мнѣ̀: сїѐ мѣ́сто є҆́сть, и҆дѣ́же варѧ́тъ жерцы̀, ꙗ҆̀же за невѣ́дѣнїе и҆ ꙗ҆̀же за грѣхѝ, и҆ та́мѡ да пекꙋ́тъ манаꙋ̀ весьма̀, є҆́же не и҆зноси́ти во дво́ръ внѣ́шнїй ѡ҆свѧща́ти лю́ди. 21 И҆ и҆зведе́ мѧ во дво́ръ внѣ́шнїй и҆ ѡ҆бведе́ мѧ на четы́ри ча̑сти двора̀: и҆ сѐ, дво́ръ по оу҆́гламъ двора̀. 22 По оу҆́глꙋ дво́ръ, на четы́рехъ оу҆́глѣхъ двора̀, дво́ръ ма́лый въ долготꙋ̀ лакте́й четы́редесѧть, а҆ въ широтꙋ̀ лакте́й три́десѧть, мѣ́ра є҆ди́на четы́ремъ. 23 И҆ прегра̑ды ѡ҆́крестъ въ ни́хъ, ѡ҆́крестъ четы́ремъ: и҆ пова̑рни оу҆стро́єныѧ под̾ прегра́дами ѡ҆́крестъ. 24
46: 24
1 Ца́рств. 2: 13
И҆ речѐ ко мнѣ̀: сі́и до́мове поварѡ́въ, и҆дѣ́же варѧ́тъ слꙋжа́щїи хра́мꙋ заколє́нїѧ людска̑ѧ.

47

ГЛАВА̀ м҃з.

471 И҆

47: 1
Заха́р. 14: 8
введе́ мѧ ко преддве́рїю хра́ма, и҆ сѐ, вода̀ и҆схожда́ше и҆з̾ под̾ непокрове́ннагѡ хра́ма на восто́къ, ꙗ҆́кѡ лицѐ хра́ма зрѧ́ше на восто́къ, и҆ и҆схожда́ше вода̀ ѿ страны̀ десны́ѧ, ѿ ю҆́га къ же́ртвенникꙋ. 2 И҆ и҆зведе́ мѧ по пꙋтѝ вра́тъ ꙗ҆̀же на сѣ́веръ и҆ ѡ҆бведе́ мѧ пꙋте́мъ вра́тнымъ внѣꙋ́дꙋ ко вратѡ́мъ двора̀, зрѧ́щагѡ на восто́къ, и҆ сѐ, вода̀ и҆схожда́ше ѿ страны̀ десны́ѧ, 3 ꙗ҆́коже и҆схо́дъ мꙋ́жа проти́вꙋ: и҆ мѣ́ра въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀: и҆ и҆змѣ́ри ты́сѧщꙋ мѣ́рою, и҆ пре́йде водо́ю во́дꙋ ѡ҆ставле́нїѧ47: 3 Е҆вр.: и҆ преведе́ мѧ чрез̾ во́дꙋ да́же до гле́знъ.. 4 И҆ (па́ки) и҆змѣ́ри ты́сѧщꙋ, и҆ преведе́ мѧ чрез̾ во́дꙋ, и҆ взы́де вода̀ до колѣ́нъ: и҆ размѣ́ри ты́сѧщꙋ, и҆ взы́де вода̀ да́же до чре́слъ. 5
47: 5
Ри́млѧн. 11: 33
И҆ размѣ́ри ты́сѧщꙋ, пото́къ, и҆ не возмо́же прейтѝ47: 5 Е҆вр.: и҆ не мого́хъ прейтѝ., ꙗ҆́кѡ кипѧ́ше вода̀, а҆́ки шꙋ́мъ пото́чный, є҆гѡ́же не пре́йдꙋтъ. 6 И҆ речѐ ко мнѣ̀: ви́дѣлъ ли є҆сѝ, сы́не человѣ́чь; И҆ веде́ мѧ и҆ ѡ҆брати́ мѧ на бре́гъ рѣ́чный, во ѡ҆браще́нїи мое́мъ: 7
47: 7
А҆пока́лѷѱ. 22: 1,2
и҆ сѐ, на бре́зѣ рѣ́чнѣмъ древеса̀ мнѡ́га ѕѣлѡ̀ сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ. 8 И҆ речѐ ко мнѣ̀:
47: 8
Заха́р. 14: 8
вода̀ сїѧ̀ текꙋ́щаѧ въ галїле́ю, ꙗ҆́же на восто́къ, и҆ низхожда́ше ко а҆раві́и, и҆ грѧдѧ́ше до мо́рѧ къ водѣ̀ и҆схо́да, и҆ и҆сцѣли́тъ во́ды: 9 и҆
47: 9
Ри́млѧн. 11: 16
бꙋ́детъ всѧ́ка дꙋша̀ живо́тныхъ врѣ́ющихъ, на всѧ̑, на нѧ́же на́йдетъ та́мѡ рѣка̀, жи̑ва бꙋ́дꙋтъ: и҆ бꙋ́дꙋтъ та́мѡ
47: 9
Матѳ. 13: 47
ры̑бы мнѡ́ги ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ прїи́детъ та́мѡ вода̀ сїѧ̀ и҆ и҆сцѣли́тъ, и҆ жи́во бꙋ́детъ всѧ́кое, на не́же а҆́ще прїи́детъ рѣка̀, та́мѡ жи́во бꙋ́детъ. 10 И҆ ста́нꙋтъ та́мѡ ры́барїе ѿ і҆нгадда̀
47: 10
І҆ерем. 16: 16
до и҆нгалі́ма: сꙋши́ло мре́жамъ бꙋ́детъ, ѡ҆ себѣ̀ бꙋ́детъ: и҆ ры̑бы є҆ѧ̀ ꙗ҆́кѡ ры̑бы мо́рѧ вели́кагѡ, мно́жество мно́го ѕѣлѡ̀. 11 И҆ во и҆схо́дѣ є҆ѧ̀ и҆ во ѡ҆браще́нїи є҆ѧ̀ и҆ въ возвыше́нїи є҆ѧ̀ мѣлины̑ є҆ѧ̀ не и҆сцѣлѧ́тсѧ, въ со́ль вдадꙋ́тсѧ: 12 и҆ над̾ рѣкꙋ̀ взы́детъ, и҆ на бре́зѣ є҆ѧ̀ ѻ҆́ба по́лы,
47: 12
И҆са́їа. 65: 22
А҆пока́лѷѱ. 22: 2
всѧ́кое дре́во ꙗ҆до́мое не ѡ҆бетша́етъ оу҆ неѧ̀, ни ѡ҆скꙋдѣ́етъ пло́дъ є҆гѡ̀, но́вости своеѧ̀ пе́рвый пло́дъ принесе́тъ, и҆́бо во́ды и҆́хъ сїѧ̑ ѿ ст҃ы́хъ и҆схо́дѧтъ, и҆ бꙋ́детъ пло́дъ и҆́хъ въ снѣ́дь и҆ прозѧбе́нїе и҆́хъ во здра́вїе. 13 Си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ: сїѧ̑ предѣ́лы наслѣ́дите землѝ, двꙋна́десѧти племенѡ́мъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ приложе́нїе оу҆́жа. 14 И҆ наслѣ́дите ю҆̀ кі́йждо, ꙗ҆́коже бра́тъ є҆гѡ̀,
47: 14
Быт. 12: 7
на ню́же воздвиго́хъ рꙋ́кꙋ мою̀, є҆́же да́ти ю҆̀ ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ, и҆ паде́тъ землѧ̀ сїѧ̀ ва́мъ въ наслѣ́дїе. 15 И҆ сі́и предѣ́лы землѝ на сѣ́веръ, ѿ мо́рѧ вели́кагѡ сходѧ́щагѡ и҆ ѿдѣлѧ́ющагѡ вхо́дъ и҆маселда́мъ, 16 маавѳира́съ, є҆врамилїа́мъ средѣ̀ предѣ́лъ дама́сковыхъ и҆ средѣ̀ предѣ́лъ и҆ма́ѳовыхъ, дворы̀ саѵна̑ни, и҆̀же сꙋ́ть вы́ше предѣ́лъ а҆ѵранїті́дскихъ. 17 Сі́и предѣ́лы ѿ мо́рѧ: ѿ двора̀ є҆на́нова, предѣ́лы
47: 17
Чи́сл. 34: 9
дама́скѡвы, и҆ ꙗ҆̀же къ сѣ́верꙋ, и҆ предѣ́лъ є҆ма́ѳовъ, и҆ предѣ́лъ сѣ́верскъ. 18
47: 18
Чи́сл. 34: 10
И҆ ꙗ҆̀же на восто́ки: междꙋ̀ а҆ѵранїті́дою и҆ междꙋ̀ дама́скомъ, и҆ междꙋ̀ галааді́тїдою и҆ междꙋ̀ земле́ю і҆н҃левою, і҆ѻрда́нъ дѣли́тъ къ мо́рю, є҆́же на восто́ки фі́нїкѡвъ: сїѧ̑ на восто́ки. 19 И҆ ꙗ҆̀же къ ю҆́гꙋ и҆ лі́вꙋ:
47: 19
Чи́сл. 34: 3
ѿ ѳема́на и҆ фі́нїкѡвъ да́же до воды̀
47: 19
Чи́сл. 20: 13
І҆езек. 48: 28
марїмѡ́ѳъ-кади́мъ, продолжа́ющеесѧ къ мо́рю вели́комꙋ. 20 Сїѧ̀ страна̀ ю҆́га и҆ лі́ва, сїѧ̀ страна̀ мо́рѧ вели́кагѡ раздѣлѧ́етъ да́же прѧ́мѡ вхо́дꙋ и҆ма́ѳъ, да́же до вхо́да є҆гѡ̀: сїѧ̑ сꙋ́ть ꙗ҆̀же къ мо́рю и҆ма́ѳъ. 21 И҆ раздѣли́те зе́млю ва́мъ, племенѡ́мъ і҆н҃лєвымъ. 22 Расположи́те ю҆̀ жре́бїемъ ва́мъ
47: 22
И҆са́їа. 56: 3
Гала́т. 3: 28
и҆ прише́лцємъ ѡ҆бита́ющымъ средѣ̀ ва́съ, и҆̀же роди́ша сы́ны посредѣ̀ ва́съ, и҆ бꙋ́дꙋтъ ва́мъ ꙗ҆́кѡ тꙋзе́мцы въ сынѣ́хъ і҆н҃левыхъ: съ ва́ми да ꙗ҆дѧ́тъ во оу҆ча́стїи средѣ̀ племе́нъ і҆н҃левыхъ, 23 и҆ бꙋ́дꙋтъ въ пле́мени прише́лцєвъ, въ прише́лцѣхъ и҆̀же съ ни́ми: та́мѡ дади́те оу҆ча́стїе и҆̀мъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ.

48

ГЛАВА̀ м҃и.

481 Сїѧ̑ же и҆мена̀ племе́нъ ѿ нача́ла є҆́же къ сѣ́верꙋ, по странѣ̀ схожде́нїѧ раздѣлѧ́ющагѡ ко вхо́дꙋ и҆ма́ѳовꙋ двора̀ є҆на́нѧ, предѣ́лъ дама́сковъ къ сѣ́верꙋ по странѣ̀ и҆ма́ѳова двора̀: и҆ бꙋ́дꙋтъ и҆̀мъ ꙗ҆̀же на восто́ки, да́же до мо́рѧ, да́ново є҆ди́но. 2 И҆ ѿ предѣ́лъ да́новыхъ къ восто́кѡмъ да́же до мо́рѧ, а҆си́рово є҆ди́но. 3 И҆ ѿ предѣ́лъ а҆си́ровыхъ, ѿ сꙋ́щихъ къ восто́кѡмъ, да́же до морѧ̀, нефѳалі́мле є҆ди́но. 4 Ѿ предѣ́лъ же нефѳалі́млихъ ѿ страны̀ восто́чныѧ да́же до страны̀ мо́рѧ, манассі́ино є҆ди́но. 5 Ѿ предѣ́лъ же манассі́иныхъ, сꙋ́щихъ на восто́ки, да́же до сꙋ́щихъ къ мо́рю, є҆фре́мле є҆ди́но. 6 Ѿ предѣ́лъ же є҆фре́млихъ, и҆̀же на восто́къ, да́же до морѧ̀, рꙋви́мле є҆ди́но. 7 Ѿ предѣ́лъ же рꙋви́млихъ, и҆̀же на восто́ки, да́же до мо́рѧ, і҆ꙋ́дино є҆ди́но. 8

48: 8
І҆езек. 45: 1
А҆ ѿ предѣ́лъ і҆ꙋ́диныхъ, и҆̀же къ восто́кѡмъ, да́же до мо́рѧ, бꙋ́детъ нача́токъ оу҆дѣле́нїѧ два́десѧти и҆ пѧтѝ ты́сѧщъ широта̀, и҆ долгота̀ ꙗ҆́коже є҆ди́на ѿ часте́й сꙋ́щихъ къ восто́кѡмъ, и҆ да́же до тѣ́хъ ꙗ҆̀же къ мо́рю: и҆ бꙋ́детъ ст҃о́е посредѣ̀ и҆́хъ. 9
48: 9
І҆езек. 45: 1
Нача́токъ, є҆го́же ѿдѣлѧ́тъ гдⷭ҇еви, въ долготꙋ̀ два́десѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ и҆ въ широтꙋ̀ два́десѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ. 10 Ѿ си́хъ бꙋ́детъ нача́токъ ст҃ы́хъ жерцє́мъ, къ сѣ́верꙋ (въ долготꙋ̀) два́десѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ, и҆ къ мо́рю въ широтꙋ̀ де́сѧть ты́сѧщъ, и҆ къ восто́кꙋ де́сѧть ты́сѧщъ, и҆ на ю҆́гъ въ долготꙋ̀ два́десѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ: и҆ гора̀ ст҃ы́хъ бꙋ́детъ посредѣ̀ є҆гѡ̀ 11 жерцє́мъ, ѡ҆свѧщє́ннымъ
48: 11
І҆езек. 44: 15
сынѡ́мъ садꙋ́кѡвымъ, стрегꙋ́щымъ стражбы̑ хра́ма, и҆̀же не прельсти́шасѧ во прельще́нїе сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, ꙗ҆́коже прельсти́шасѧ леѵі́ти. 12 И҆ бꙋ́детъ и҆̀мъ нача́токъ дае́мый ѿ нача́ткѡвъ землѝ, ст҃о́е ст҃ы́хъ ѿ предѣ́лъ леѵі́тскихъ. 13 Леѵі́тѡмъ же бли̑жнѧѧ предѣ́лѡвъ жре́ческихъ, два́десѧти и҆ пѧтѝ ты́сѧщъ въ долготꙋ̀, а҆ въ широтꙋ̀ десѧтѝ ты́сѧщъ: всѧ̀ долгота̀ два́десѧти и҆ пѧтѝ ты́сѧщъ, а҆ широта̀ десѧтѝ ты́сѧщъ. 14
48: 14
Леѵі́т. 25: 34
Да не прода́стсѧ ѿ негѡ̀, ни замѣни́тсѧ, нижѐ ѿи́мꙋтсѧ пє́рваѧ жи̑та землѝ, ꙗ҆́кѡ ст҃о є҆́сть гдⷭ҇еви. 15 Пѧ́ть же ты́сѧщъ и҆збыто́чныхъ въ широтѣ̀ два́десѧти и҆ пѧтѝ ты́сѧщей, предгра́дїе да бꙋ́детъ гра́дꙋ на вселе́нїе и҆ въ разстоѧ́нїе є҆гѡ̀: и҆ да бꙋ́детъ гра́дъ средѣ̀ є҆гѡ̀. 16 И҆ сїѧ̑ мѣ́ры є҆гѡ̀: ѿ сѣ́вера четы́ре ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ, и҆ ѿ ю҆́га четы́ре ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ, и҆ ѿ востѡ́къ четы́ре ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ, и҆ ѿ мо́рѧ четы́ре ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ. 17 И҆ да бꙋ́детъ разстоѧ́нїе гра́дꙋ къ сѣ́верꙋ двꙋ́стꙋ и҆ пѧти́десѧти, и҆ къ ю҆́гꙋ двꙋ́стꙋ и҆ пѧти́десѧти, и҆ на восто́къ двꙋ́стꙋ и҆ пѧти́десѧти, и҆ къ мо́рю двꙋ́стꙋ и҆ пѧти́десѧти. 18 И҆збыто́къ же долготы̀ держа́щьсѧ нача́ткѡвъ ст҃ы́хъ де́сѧть ты́сѧщъ къ восто́кѡмъ и҆ де́сѧть ты́сѧщъ къ мо́рю: и҆ бꙋ́дꙋтъ нача́тки ст҃а́гѡ, и҆ бꙋ́дꙋтъ жи̑та є҆ѧ̀ во хлѣ́бы дѣ́лающымъ гра́дъ. 19 Дѣ́лающїи же гра́дъ да дѣ́лаютъ є҆го̀ ѿ всѣ́хъ племе́нъ і҆н҃левыхъ. 20 Ве́сь нача́токъ два́десѧти и҆ пѧтѝ ты́сѧщъ на два́десѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ:
48: 20
А҆пока́лѷѱ. 21: 16
четвероꙋго́лнѡ ѿдѣли́те ѿ негѡ̀ нача́токъ ст҃а́гѡ, ѿ ѡ҆держа́нїѧ гра́дскагѡ, 21 а҆ и҆збы́токъ старѣ́йшинѣ ѿ сегѡ̀: и҆ ѿ ѻ҆́нагѡ, ѿ нача́ткѡвъ ст҃а́гѡ и҆ во оу҆ча́стїе гра́да, спредѝ на два́десѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ долгота̀, до предѣ́лъ, и҆̀же къ мо́рю и҆ къ восто́кѡмъ, спредѝ на два́десѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ, до предѣ́лъ, и҆̀же къ мо́рю, бли́з̾ часте́й старѣ́йшины: и҆ да бꙋ́детъ нача́токъ ст҃ы́хъ и҆ ѡ҆свѧще́нїе хра́ма средѣ̀ є҆гѡ̀. 22 Ѿ оу҆ча́стїѧ же леѵі́тска и҆ ѿ оу҆ча́стїѧ гра́да, средѣ̀ старѣ́йшинъ, бꙋ́детъ средѣ̀ предѣ́лъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ средѣ̀ предѣ́лъ венїамі́нихъ, и҆ старѣ́йшинъ да бꙋ́детъ. 23 А҆ и҆збы́точное племе́нъ ѿ сꙋ́щихъ къ восто́кѡмъ да́же до сꙋ́щихъ къ мо́рю, венїамі́ново є҆ди́но. 24 Ѿ предѣ́лъ же венїамі́нихъ къ восто́кѡмъ да́же до страны̀ ꙗ҆́же къ мо́рю, сѷмеѡ́не є҆ди́но. 25 Ѿ предѣ́лъ же сѷмеѡ́нихъ, ѿ страны̀ ꙗ҆́же на восто́къ да́же до страны̀ ꙗ҆́же къ мо́рю, і҆ссаха́рово є҆ди́но. 26 А҆ ѿ предѣ́лъ і҆ссаха́ровыхъ, ѿ восто́кѡвъ да́же до мо́рѧ, завꙋлѡ́не є҆ди́но. 27 Ѿ предѣ́лъ же завꙋлѡ́нихъ, ѿ восто́ка да́же до страны̀ мо́рѧ, га́дово є҆ди́но. 28 Ѿ предѣ́лъ же га́довыхъ, ѿ восто́ка да́же до лі́вы: и҆ бꙋ́дꙋтъ предѣ́лы є҆гѡ̀ ѿ ю҆́га, и҆ воды̀
48: 28
І҆езек. 47: 19
варїмѡ́ѳъ-ка́диса, наслѣ́дїѧ да́же до мо́рѧ вели́кагѡ. 29 Сїѧ̀ землѧ̀, ю҆́же расположи́те жре́бїемъ племенѡ́мъ і҆н҃лєвымъ: и҆ сі́и раздѣ́лы и҆́хъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ. 30 И҆ сі́и и҆схо́ды гра́да, и҆̀же къ сѣ́верꙋ, четы́ре ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ мѣ́рою: 31
48: 31
А҆пока́лѷѱ. 21: 12
врата́ же гра́да по и҆менѡ́мъ племе́нъ і҆н҃левыхъ: врата̀ тро́ѧ на сѣ́веръ: врата̀ рꙋви̑млѧ є҆ди̑на, врата́ же і҆ꙋ̑дина є҆ди̑на и҆ врата̀ леѵі̑ина є҆ди̑на: 32 и҆ на восто́къ четы́ре ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ, и҆ врата̀ тро́ѧ: врата̀ є҆ди̑на і҆ѡ́сифѡва, врата́ же є҆ди̑на венїамі̑нѧ и҆ врата̀ да́нѡва є҆ди̑на: 33 и҆ ꙗ҆̀же къ ю҆́гꙋ четы́ре ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ мѣ́рою, и҆ врата̀ тро́ѧ: врата̀ є҆ди̑на сѷмеѡ́нꙋ, врата́ же є҆ди̑на і҆ссаха́рꙋ и҆ врата̀ є҆ди̑на завꙋлѡ́нꙋ: 34 и҆ ꙗ҆̀же къ мо́рю четы́ре ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ мѣ́рою: врата̀ тро́ѧ: врата̀ є҆ди̑на га́дѡва, и҆ врата̀ а҆си́рѡва є҆ди̑на и҆ врата̀ нефѳалі́мѡва є҆ди̑на. 35
48: 35
И҆са́їа. 62: 2
Ѡ҆крꙋ́глость же ѻ҆смина́десѧти ты́сѧщъ: и҆́мѧ же гра́дꙋ, ѿ негѡ́же днѐ бꙋ́детъ,
48: 35
Леѵі́т. 26: 12
Ѱал. 45: 6
гдⷭ҇ь та́мѡ бꙋ́детъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀.