Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
33

ГЛАВА̀ л҃г.

331 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2 сы́не человѣ́чь, глаго́ли ко сынѡ́мъ люді́й твои́хъ и҆ рече́ши къ ни̑мъ: землѧ̀, на ню́же а҆́зъ а҆́ще наведꙋ̀ ме́чь, и҆ по́ймꙋтъ лю́дїе землѝ человѣ́ка є҆ди́наго ѿ себє̀ и҆ поста́вѧтъ є҆го̀ себѣ̀

33: 2
4 Ца́рств. 9: 17
во стра́жа, 3 и҆ оу҆́зритъ ме́чь грѧдꙋ́щь на зе́млю, и҆ вострꙋ́битъ трꙋбо́ю, и҆ проповѣ́сть лю́демъ, 4 и҆ оу҆слы́шитъ оу҆слы́шавый гла́съ трꙋбы̀, а҆ не сохрани́тсѧ, и҆ на́йдетъ ме́чь и҆ пости́гнетъ є҆го̀, кро́вь є҆гѡ̀ на главѣ̀ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ: 5 ꙗ҆́кѡ слы́ша гла́съ трꙋбы̀ и҆ не сохрани́сѧ, кро́вь є҆гѡ̀ на не́мъ бꙋ́детъ: а҆ се́й, поне́же сохрани́сѧ, дꙋ́шꙋ свою̀ и҆зба́вилъ. 6 И҆ стра́жъ, а҆́ще оу҆ви́дитъ ме́чь грѧдꙋ́щь, и҆ не вострꙋ́битъ трꙋбо́ю, (и҆ не проповѣ́сть лю́демъ,) и҆ лю́дїе не ѡ҆хранѧ́тъ себѐ, и҆ наше́дъ ме́чь во́зметъ ѿ ни́хъ дꙋ́шꙋ, та̀ оу҆́бѡ беззако́нїѧ ра́ди своегѡ̀ взѧ́сѧ, а҆ кро́ве є҆ѧ̀ ѿ рꙋкѝ стра́жа взыщꙋ̀. 7 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь,
33: 7
И҆са́їа. 58: 1
І҆езек. 3: 17
во стра́жа да́хъ тѧ̀ до́мꙋ і҆н҃левꙋ, и҆ оу҆слы́шиши ѿ оу҆́стъ мои́хъ сло́во, и҆ проповѣ́си и҆̀мъ ѿ менє̀. 8 Е҆гда̀ рекꙋ̀ грѣ́шникꙋ: грѣ́шниче, сме́ртїю оу҆́мреши: и҆ не бꙋ́деши глаго́лати (грѣ́шникꙋ), є҆́же сохрани́тисѧ нечести́вомꙋ, (є҆́же ѡ҆брати́тсѧ є҆мꙋ̀) ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ (и҆ жи́вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀), то́й беззако́нникъ во беззако́нїи свое́мъ оу҆́мретъ,
33: 8
І҆езек. 24: 8
Дѣѧ̑н. 18: 6
а҆ кро́ве є҆гѡ̀ ѿ рꙋкѝ твоеѧ̀ взыщꙋ̀. 9 А҆́ще же ты̀ проповѣ́си нечести́вомꙋ пꙋ́ть є҆гѡ̀, є҆́же ѡ҆брати́тисѧ ѿ негѡ̀, и҆ не ѡ҆брати́тсѧ съ пꙋтѝ своегѡ̀, то́й въ нече́стїи свое́мъ оу҆́мретъ, а҆ ты̀ дꙋ́шꙋ твою̀ и҆зба́вилъ є҆сѝ. 10 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, рцы̀ до́мꙋ і҆н҃левꙋ: си́це рѣ́сте глаго́люще: пре́лєсти на́шѧ
33: 10
Ѱал. 37: 5
и҆ беззакѡ́нїѧ на̑ша въ на́съ сꙋ́ть, и҆ мы̀ въ ни́хъ та́емъ,
33: 10
Ѱал. 89: 8,9
и҆ ка́кѡ на́мъ живы̑мъ бы́ти; 11 Рцы̀ и҆̀мъ: живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь,
33: 11
2 Ца́рств. 14: 14
І҆езек. 18: 23,32
А҆гг. 1: 5
не хощꙋ̀ сме́рти грѣ́шника, но є҆́же ѡ҆брати́тисѧ нечести́вомꙋ ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ и҆ жи́вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀: ѡ҆браще́нїемъ ѡ҆брати́тесѧ ѿ пꙋтѝ ва́шегѡ ѕла́гѡ: и҆ вскꙋ́ю оу҆мира́ете, до́ме і҆н҃левъ; 12 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, рцы̀ ко сынѡ́мъ люді́й твои́хъ:
33: 12
І҆езек. 18: 24
пра́вда првⷣника не и҆зба́витъ є҆го̀, въ ѻ҆́ньже де́нь прельсти́тсѧ: и҆ беззако́нїе беззако́нника не оу҆бїе́тъ, въ ѻ҆́ньже де́нь ѡ҆брати́тсѧ ѿ беззако́нїѧ своегѡ̀: и҆ првⷣникъ не мо́жетъ спасти́сѧ въ де́нь грѣха̀ своегѡ̀. 13 Е҆гда̀ рекꙋ̀ првⷣникꙋ: жи́знїю жи́въ бꙋ́деши:
33: 13
1 Корі́нѳ. 10: 12
се́й же оу҆пова́ѧ на пра́вдꙋ свою̀ и҆ сотвори́тъ беззако́нїе, всѧ̑ пра̑вды є҆гѡ̀ не воспомѧнꙋ́тсѧ, въ непра́вдѣ свое́й, ю҆́же сотворѝ, въ то́й оу҆́мретъ. 14 И҆ є҆гда̀ рекꙋ̀ нечести́вомꙋ: сме́ртїю оу҆́мреши: и҆ ѡ҆брати́тсѧ ѿ грѣха̀ своегѡ̀ и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ, 15
33: 15
И҆схо́д. 22: 26
Второзак. 24: 13
и҆ зало́гъ ѿда́стъ и҆ восхище́ное возврати́тъ, беззако́нникъ въ за́повѣдехъ жи́зни ходи́ти бꙋ́детъ, є҆́же не сотвори́ти непра́вды, жи́знїю жи́въ бꙋ́детъ и҆ не оу҆́мретъ: 16
33: 16
И҆са́їа. 43: 25
І҆ерем. 31: 34
всѝ грѣсѝ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же согрѣшѝ, не помѧнꙋ́тсѧ: поне́же сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ сотворѝ, жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ. 17 И҆ рекꙋ́тъ сы́нове люді́й твои́хъ:
33: 17
І҆езек. 18: 25
непра́въ пꙋ́ть гдⷭ҇ень. И҆ сѐ, пꙋ́ть и҆́хъ непра́въ. 18 Е҆гда̀ соврати́тсѧ првⷣникъ ѿ пра́вды своеѧ̀ и҆ сотвори́тъ беззако́нїе, и҆ оу҆́мретъ въ не́мъ. 19 И҆ є҆гда̀ грѣ́шникъ возврати́тсѧ ѿ беззако́нїѧ своегѡ̀ и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ, то́й жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ. 20 И҆ сѐ є҆́сть, є҆́же реко́сте: непра́въ пꙋ́ть гдⷭ҇ень.
33: 20
Ѱал. 61: 13
При́тч. 24: 12
І҆ерем. 32: 19
І҆езек. 18: 30
Матѳ. 16: 27
Ри́млѧн. 2: 6
Комꙋ́ждо по пꙋтє́мъ є҆гѡ̀ сꙋждꙋ̀ ва́мъ, до́ме і҆н҃левъ. 21 И҆ бы́сть во второена́десѧть лѣ́то, мцⷭ҇а вторагѡна́десѧть, въ пѧ́тый де́нь мцⷭ҇а плѣне́нїѧ на́шегѡ, прїи́де ко мнѣ̀ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма оу҆цѣлѣ́вый глаго́лѧ:
33: 21
4 Ца́рств. 25: 4
плѣне́нъ бы́сть гра́дъ. 22 И҆ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ бы́сть на мнѣ̀ въ ве́черъ, пре́жде прише́ствїѧ є҆гѡ̀, и҆ ѿве́рзе оу҆ста̀ моѧ̑, до́ндеже прїи́де ко мнѣ̀ заꙋ́тра:
33: 22
І҆езек. 24: 27
и҆ ѿвє́рзшаѧсѧ оу҆ста̀ моѧ̑ не затвори́шасѧ ктомꙋ̀. 23 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 24 сы́не человѣ́чь, живꙋ́щїи на ѡ҆пꙋстѣ́вшихъ мѣ́стѣхъ во землѝ і҆н҃левѣ глаго́лютъ: є҆ди́нъ бѧ́ше
33: 24
Ри́млѧн. 4: 13
И҆са́їа. 51: 2
а҆враа́мъ и҆ ѡ҆держа́ше зе́млю, а҆ мы̀ мно́жайшїи є҆смы̀, на́мъ дана̀ є҆́сть землѧ̀ во ѡ҆держа́нїе. 25 Тогѡ̀ ра́ди рцы̀ и҆̀мъ: си́це гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: поне́же
33: 25
Второзак. 12: 23
съ кро́вїю ꙗ҆́сте и҆ ѻ҆́чи ва́ши воздвиго́сте ко кꙋмі́рѡмъ и҆ кро́вь пролива́ете, и҆ зе́млю ли наслѣ́дите; 26 ста́сте съ мече́мъ ва́шимъ, сотвори́сте ме́рзѡсти,
33: 26
І҆езек. 22: 11
и҆ кі́йждо женꙋ̀ бли́жнѧгѡ своегѡ̀ ѡ҆скверни́сте, и҆ та́кѡ ли зе́млю и҆́мате наслѣ́дити; 27 Тогѡ̀ ра́ди рцы̀ и҆̀мъ: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
33: 27
А҆мѡ́с. 9: 3
живꙋ̀ а҆́зъ, ꙗ҆́кѡ падꙋ́тъ мече́мъ сꙋ́щїи во ѡ҆пꙋстѣ́вшихъ, и҆ и҆̀же на лицы̀ по́лѧ, ѕвѣрє́мъ пѡ́льнымъ предадꙋ́тсѧ на и҆з̾ѧде́нїе, и҆ сꙋ́щыѧ во градѣ́хъ и҆ и҆̀же въ пеще́рахъ сме́ртїю поражꙋ̀, 28 и҆ да́мъ зе́млю на ѡ҆пꙋстѣ́нїе, и҆ поги́бнетъ го́рдость крѣ́пости є҆ѧ̀, и҆ ѡ҆пꙋстѣ́ютъ го́ры і҆н҃лєвы, зане́же не бꙋ́детъ проходѧ́щагѡ: 29
33: 29
І҆езек. 26: 6
28: 24
и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь: и҆ сотворю̀ зе́млю и҆́хъ пꙋ́стꙋ, и҆ ѡ҆пꙋстѣ́етъ всѣ́хъ ра́ди ме́рзостей и҆́хъ, ꙗ҆̀же сотвори́ша. 30 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, сы́нове люді́й твои́хъ глаго́лющїи ѡ҆ тебѣ̀ оу҆ забра̑лъ и҆ во вратѣ́хъ дворѡ́въ, и҆ глаго́лютъ кі́йждо ко бли́жнемꙋ своемꙋ̀ и҆ кі́йждо ко бра́тꙋ своемꙋ̀, глаго́люще: собери́мсѧ и҆ оу҆слы́шимъ и҆сходѧ̑щаѧ ѿ оу҆́стъ гдⷭ҇нихъ. 31 И҆ прихо́дѧтъ къ тебѣ̀, ꙗ҆́коже схо́дѧтсѧ лю́дїе, и҆ сѣдѧ́тъ лю́дїе моѝ пред̾ тобо́ю, и҆ послꙋ́шаютъ глаго́лѡвъ твои́хъ,
33: 31
И҆са́їа. 42: 20
53: 1
и҆ не сотворѧ́тъ и҆́хъ: поне́же лжа̀ во оу҆стѣ́хъ и҆́хъ, и҆ в̾слѣ́дъ скве́рнъ и҆́хъ се́рдце и҆́хъ хо́дитъ. 32 И҆ бꙋ́деши и҆̀мъ ꙗ҆́кѡ гла́съ пѣ́снивца сладкогла́снагѡ благосли́чнагѡ, и҆ оу҆слы́шатъ глаго́лы твоѧ̑, и҆ не сотворѧ́тъ и҆́хъ. 33 И҆ є҆гда̀ прїи́деши, рекꙋ́тъ: сѐ, прїи́де. И҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ бѣ̀ средѣ̀ и҆́хъ.