Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
28

ГЛАВА̀ к҃и.

281 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2 и҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, рцы̀ кнѧ́зю тѵ́рскꙋ: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:

28: 2
Дан. 5: 20
Дѣѧ̑н. 12: 22
поне́же вознесе́сѧ се́рдце твоѐ, и҆ ре́клъ є҆сѝ: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ, въ селе́нїе бж҃їе всели́хсѧ въ се́рдцы морстѣ́мъ: ты́ же человѣ́къ є҆сѝ, а҆ не бг҃ъ, и҆ положи́лъ є҆сѝ се́рдце твоѐ ꙗ҆́кѡ се́рдце бж҃їе. 3
28: 3
Дан. 4: 5
Е҆да̀ премꙋ́дрѣе ты̀ є҆сѝ данїи́ла; премꙋ́дрїи не наказа́ша тебѐ хи́тростїю свое́ю. 4 Е҆да̀ хи́тростїю твое́ю и҆лѝ смы́сломъ твои́мъ сотвори́лъ є҆сѝ себѣ̀ си́лꙋ и҆ притѧжа́лъ є҆сѝ сребро̀ и҆ зла́то въ сокро́вищихъ твои́хъ; 5 и҆лѝ во мно́зѣй хи́трости твое́й и҆ въ кꙋ̑пли твое́й оу҆мно́жилъ є҆сѝ си́лꙋ твою̀; вознесе́сѧ се́рдце твоѐ въ си́лѣ твое́й. 6 Тогѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: поне́же да́лъ є҆сѝ се́рдце своѐ
28: 6
І҆езек. 28: 2
ꙗ҆́кѡ се́рдце бж҃їе, 7 вмѣ́стѡ сегѡ̀, сѐ, а҆́зъ наведꙋ̀ на тѧ̀
28: 7
І҆езек. 26: 7
30: 11
чꙋжды̑ѧ гꙋби́тєли ѿ ꙗ҆зы̑къ, и҆ и҆звлекꙋ́тъ мечы̀ своѧ̑ на тѧ̀ и҆ на добро́тꙋ хи́трости твоеѧ̀, и҆ посте́лютъ добро́тꙋ твою̀ въ погꙋбле́нїе, 8
28: 8
І҆езек. 26: 20
31: 16,18
и҆ сведꙋ́тъ тѧ̀, и҆ оу҆́мреши сме́ртїю ꙗ҆́звеныхъ въ се́рдцы морстѣ́мъ. 9 Е҆да̀ рече́ши глаго́лѧ пред̾ оу҆бива́ющими тѧ̀: бг҃ъ є҆́смь а҆́зъ; ты́ же человѣ́къ є҆сѝ, а҆ не бг҃ъ, въ рꙋцѣ̀ оу҆бива́ющихъ тѧ̀. 10 Смертьмѝ неѡбрѣ́заныхъ оу҆́мреши въ рꙋка́хъ чꙋжди́хъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ реко́хъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 11 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 12 сы́не человѣ́чь, возмѝ пла́чь на кнѧ́зѧ тѵ́рска и҆ рцы̀ є҆мꙋ̀: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
28: 12
І҆езек. 27: 3
ты̀ є҆сѝ печа́ть оу҆подобле́нїѧ, и҆спо́лненъ премꙋ́дрости и҆ вѣне́цъ добро́ты, 13
28: 13
І҆езек. 31: 8
въ сла́дости раѧ̀ бж҃їѧ бы́лъ є҆сѝ, всѧ́кимъ ка́менїемъ драги́мъ оу҆краси́лсѧ є҆сѝ,
28: 13
А҆пока́лѷѱ. 17: 4
са́рдїемъ и҆ топа́зїемъ, и҆ смара́гдомъ и҆ ѵ҆акі́нѳомъ, и҆ а҆нѳра́з̆омъ и҆ сапфі́ромъ, и҆ і҆а́спїсомъ и҆ сребро́мъ и҆ зла́томъ, и҆ лїгѵ́рїемъ и҆ а҆ха́томъ, и҆ а҆меѳѵ́стомъ и҆ хрѷсолі́ѳомъ, и҆ вирѵ́ллїемъ и҆ ѻ҆́нѷхомъ и҆ злато́мъ напо́лнилъ є҆сѝ сокрѡ́вища твоѧ̑ и҆ жи̑тницы твоѧ̑, ѿ негѡ́же днѐ со́зданъ є҆сѝ. 14 Ты̀, съ херꙋві́момъ вчини́хъ тѧ̀ въ горѣ̀ ст҃ѣ́й бж҃їи, бы́лъ є҆сѝ средѣ̀ ка́меней ѻ҆́гненныхъ. 15 Бы́лъ є҆сѝ ты̀ непоро́ченъ во дне́хъ твои́хъ, ѿ негѡ́же днѐ со́зданъ є҆сѝ, до́ндеже ѡ҆брѣто́шасѧ непра̑вды въ тебѣ̀. 16 Ѿ мно́жества кꙋ́пли твоеѧ̀ напо́лнилъ є҆сѝ сокрѡ́вища твоѧ̑ беззако́нїѧ, и҆ согрѣши́лъ є҆сѝ, и҆ оу҆ѧ́звленъ є҆сѝ ѿ горы̀ бж҃їѧ: и҆ сведе́ тѧ херꙋві́мъ ѡ҆сѣнѧѧ́й ѿ среды̀ камы́кѡвъ ѻ҆́гненныхъ. 17 Вознесе́сѧ се́рдце твоѐ въ добро́тѣ твое́й, и҆стлѣ̀ хи́трость твоѧ̀ съ добро́тою твое́ю: мно́жества ра́ди грѣхѡ́въ твои́хъ на зе́млю поверго́хъ тѧ̀, пред̾ цари̑ да́хъ тѧ̀
28: 17
1 Корі́нѳ. 4: 9
во ѡ҆бличе́нїе. 18 Мно́жества ра́ди грѣхѡ́въ твои́хъ и҆ непра́вдъ кꙋ́пли твоеѧ̀, ѡ҆скверни́лъ є҆сѝ ст҃а̑ѧ твоѧ̑,
28: 18
І҆́ѡв. 22: 20
І҆езек. 20: 47
и҆ и҆зведꙋ̀ ѻ҆́гнь ѿ среды̀ твоеѧ̀, се́й снѣ́сть тѧ̀: и҆ да́мъ тѧ̀ во пра́хъ на землѝ пред̾ всѣ́ми ви́дѧщими тѧ̀. 19
28: 19
І҆езек. 27: 36
И҆ всѝ вѣ́дѧщїи тебѐ во ꙗ҆зы́цѣхъ возстенꙋ́тъ по тебѣ̀: па́гꙋба оу҆чине́нъ є҆сѝ, и҆ не бꙋ́деши ктомꙋ̀ во вѣ́къ. 20 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 21
28: 21
И҆са́їа. 23: 4,12
сы́не человѣ́чь, оу҆твердѝ лицѐ твоѐ на сїдѡ́на и҆ прорцы̀ ѡ҆ не́мъ и҆ рцы̀: 22 сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ на тѧ̀, сїдѡ́не,
28: 22
И҆схо́д. 14: 18
Ѱал. 48: 11
и҆ просла́влюсѧ въ тебѣ̀, и҆ оу҆разꙋмѣ́еши,
28: 22
І҆езек. 26: 6
ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, є҆гда̀ сотворю̀ въ тебѣ̀ сꙋ́дъ и҆ ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ въ тебѣ̀: 23 и҆ послю̀ на тѧ̀ сме́рть, и҆ кро́вь въ сто́гнахъ твои́хъ бꙋ́детъ, и҆ падꙋ́тъ ꙗ҆́звенїи средѣ̀ тебє̀ мече́мъ, въ тебѣ̀ и҆ ѡ҆́крестъ тебє̀, и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь: 24 и҆ не бꙋ́детъ ктомꙋ̀ до́мꙋ і҆н҃левꙋ
28: 24
Чи́сл. 33: 55
ѻ҆сте́нъ го́рести и҆ те́рнъ болѣ́зни ѿ всѣ́хъ ѡ҆кре́стныхъ є҆гѡ̀ ѡ҆безче́стившихъ и҆̀хъ, и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 25 Та́кѡ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: и҆ соберꙋ̀ до́мъ і҆н҃левъ ѿ ꙗ҆зы̑къ, и҆дѣ́же разсы́пашасѧ та́мѡ,
28: 25
Леѵі́т. 11: 44
и҆ ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ въ ни́хъ пред̾ людьмѝ и҆ ꙗ҆зы̑ки: и҆ вселѧ́тсѧ на землѝ свое́й, ю҆́же да́хъ рабꙋ̀ моемꙋ̀ і҆а́кѡвꙋ, 26 и҆ населѧ́тсѧ на не́й съ наде́ждею, и҆ сози́ждꙋтъ до́мы, и҆ насадѧ́тъ вїногра́ды, и҆ вселѧ́тсѧ на не́й съ наде́ждею, є҆гда̀ сотворю̀ сꙋ́дъ во всѣ́хъ, и҆̀же оу҆кори́ша ѧ҆̀ во ѡ҆кре́стныхъ и҆́хъ: и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆́хъ и҆ бг҃ъ ѻ҆тцє́въ и҆́хъ.

29

ГЛАВА̀ к҃ѳ.

291 Въ десѧ́тое лѣ́то, въ десѧ́тый мцⷭ҇ъ, (въ пе́рвый де́нь) мцⷭ҇а, бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2

29: 2
И҆са́їа. 19: 1
І҆ерем. 46: 2
сы́не человѣ́чь, оу҆твердѝ лицѐ твоѐ на фараѡ́на царѧ̀ є҆гѵ́петска и҆ прорцы̀ на́нь и҆ на є҆гѵ́петъ ве́сь: 3 глаго́ли и҆ рцы̀: си́це гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ наведꙋ̀ на тѧ̀, фараѡ́не, царю̀ є҆гѵ́петскїй,
29: 3
Ѱал. 73: 13
И҆са́їа. 27: 1
ѕмі́а вели́каго, сѣдѧ́щаго средѣ̀ рѣ́къ свои́хъ, глаго́лющаго: моѧ̑ сꙋ́ть рѣ́ки, и҆ а҆́зъ сотвори́хъ ѧ҆̀. 4 А҆́зъ же да́мъ
29: 4
Ѱал. 31: 9
И҆са́їа. 37: 29
І҆езек. 38: 4
оу҆здꙋ̀ въ чє́люсти твоѧ̑, и҆ прилѣплю̀ ры̑бы рѣкѝ твоеѧ̀ ко крило́ма твои́ма, и҆ возведꙋ́ тѧ ѿ среды̀ рѣкѝ твоеѧ̀, и҆ къ чешꙋѧ́мъ твои̑мъ прильпнꙋ́тъ: 5 и҆ низве́ргꙋ тѧ̀ вско́рѣ и҆ всѧ̑ ры̑бы рѣкѝ твоеѧ̀: на лицы̀ по́лѧ паде́ши, и҆ не собере́шисѧ, и҆ не ѡ҆гради́шисѧ,
29: 5
І҆ерем. 7: 33
16: 4
І҆езек. 32: 4
ѕвѣрє́мъ зємны́мъ и҆ пти́цамъ небє́снымъ да́хъ тѧ̀ во снѣ́дь. 6 И҆ оу҆вѣ́дѧтъ всѝ живꙋ́щїи во є҆гѵ́птѣ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь:
29: 6
4 Ца́рств. 18: 21
И҆са́їа. 36: 6
занѐ бы́лъ є҆сѝ же́злъ тро́стѧнъ до́мꙋ і҆н҃левꙋ: 7 є҆гда̀ ꙗ҆́сѧ тебє̀ рꙋко́ю свое́ю, сокрꙋши́лсѧ є҆сѝ, и҆ є҆гда̀ восплеска̀ на ни́хъ всѧ́ка рꙋка̀, и҆ є҆гда̀ почи́ша на тебѣ̀, сте́рлсѧ є҆сѝ и҆ сломи́лъ є҆сѝ и҆̀хъ всѧ̑ чрє́сла. 8 Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
29: 8
І҆ерем. 44: 30
сѐ, а҆́зъ наведꙋ̀ на тѧ̀ ме́чь и҆ погꙋблю̀ ѿ тебє̀ человѣ́ки и҆ скоты̀, 9 и҆ бꙋ́детъ землѧ̀ є҆гѵ́петска въ поги́бель и҆ во ѡ҆пꙋстѣ́нїе, и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. Поне́же глаго́лалъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ рѣ́ки моѧ̑ сꙋ́ть, и҆ а҆́зъ сотвори́хъ ѧ҆̀: 10 тогѡ̀ ра́ди, сѐ, а҆́зъ на тѧ̀ и҆ на всѧ̑ рѣ́ки твоѧ̑, и҆ да́мъ зе́млю є҆гѵ́петскꙋ во ѡ҆пꙋстѣ́нїе и҆ въ ме́чь и҆ въ поги́бель,
29: 10
І҆езек. 30: 6
ѿ магдѡ́ла и҆ сїи́ны и҆ да́же до предѣ́лъ є҆ѳїо́пскихъ: 11
29: 11
І҆езек. 32: 13
не про́йдетъ сквозѣ̀ є҆ѧ̀ нога̀ человѣ́ча, ни нога̀ ско́тїѧ не постꙋпи́тъ по не́й, и҆ не насели́тсѧ четы́редесѧть лѣ́тъ: 12 и҆ да́мъ зе́млю є҆гѡ̀ въ па́гꙋбꙋ средѣ̀ землѝ ѡ҆пꙋстѣ́лыѧ, и҆ гра́ди є҆гѡ̀ средѣ̀ градѡ́въ ѡ҆пꙋстѣ́вшихъ бꙋ́дꙋтъ, въ разоре́нїи бꙋ́дꙋтъ четы́редесѧть лѣ́тъ: и҆ разсѣ́ю є҆гѵ́пта во ꙗ҆зы́цѣхъ,
29: 12
І҆езек. 30: 23
и҆ развѣ́ю ѧ҆̀ по страна́мъ. 13 Сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
29: 13
И҆са́їа. 19: 18
по четы́редесѧтихъ лѣ́тѣхъ соберꙋ̀ є҆гѵ́птѧны ѿ ꙗ҆зы̑къ, а҆́може разсы́пашасѧ, 14 и҆ возвращꙋ̀ плѣ́нники є҆гѵ́пєтскїѧ и҆ вселю̀ ѧ҆̀ въ зе́млю
29: 14
Быт. 10: 14
І҆ерем. 44: 1
фаѳѡ́рскꙋю, въ зе́млю, ѿѻнꙋ́дꙋже взѧ́ти бы́ша, и҆ бꙋ́детъ вла́сть смире́нна: 15 па́че всѣ́хъ власте́й бꙋ́детъ смире́нна, и҆ не вознесе́тсѧ ктомꙋ̀ над̾ ꙗ҆зы̑ки, и҆ оу҆ма́лєны сотворю̀ ѧ҆̀, є҆́же не бы́ти и҆̀мъ мнѡ́гимъ во ꙗ҆зы́цѣхъ. 16
29: 16
Пла́ч. І҆ерем. 4: 17
И҆ не бꙋ́дꙋтъ ктомꙋ̀ до́мꙋ і҆н҃левꙋ въ наде́ждꙋ воспомина́ющꙋю беззако́нїе, внегда̀ послѣ́довати и҆̀мъ по ни́хъ:
29: 16
І҆езек. 26: 6
и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. 17 И҆ бы́сть въ два́десѧть седмо́е лѣ́то, во є҆ди́нъ де́нь мцⷭ҇а пе́рвагѡ, бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 18 сы́не человѣ́чь, навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскъ порабо́ти си́лꙋ свою̀ рабо́тою вели́кою на тѵ́ра, всѧ́ка глава̀ плѣши́ва и҆ всѧ́ко ра́мо на́го: и҆ мзда̀ не бы́сть є҆мꙋ̀ ни си́лѣ є҆гѡ̀ на тѵ́ра,
29: 18
4 Ца́рств. 10: 30
Ѱал. 136: 8
за рабо́тꙋ, є҆́юже рабо́таша на́нь. 19 Тогѡ̀ ра́ди си́це гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ даю̀ навꙋходоно́сорꙋ царю̀ вавѷлѡ́нскꙋ зе́млю є҆гѵ́петскꙋ, и҆ во́зметъ мно́жество є҆ѧ̀, и҆ плѣни́тъ плѣ́нъ є҆ѧ̀, и҆ расхи́титъ кѡры́сти є҆ѧ̀, и҆ бꙋ́детъ мзда̀ си́лѣ є҆гѡ̀: 20 за слꙋ́жбꙋ є҆гѡ̀, є҆́юже послꙋжѝ на тѵ́ра, да́хъ є҆мꙋ̀ зе́млю є҆гѵ́петскꙋ,
29: 20
И҆са́їа. 10: 5
занѐ послꙋжѝ мнѣ̀, сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 21 Въ то́й де́нь взы́детъ ро́гъ всемꙋ̀ до́мꙋ і҆н҃левꙋ,
29: 21
І҆езек. 24: 27
и҆ тебѣ̀ да́мъ оу҆ста̀ ѿвє́рста средѣ̀ и҆́хъ, и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь.

30

ГЛАВА̀ л҃.

301 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2 сы́не человѣ́чь, прорцы̀ и҆ рцы̀: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: 3 возрыда́йте:

30: 3
І҆ѡ́на. 2: 2
Софо́н. 1: 14
ѡ҆̑ле, ѡ҆̑ле де́нь! ꙗ҆́кѡ бли́з̾ де́нь гдⷭ҇ень, и҆ приближа́етсѧ де́нь ѡ҆́блака, и҆ коне́цъ ꙗ҆зы́кѡвъ бꙋ́детъ: 4
30: 4
И҆са́їа. 20: 3
и҆ прїи́детъ ме́чь на є҆гѵ́птѧны, и҆ бꙋ́детъ мѧте́жъ во є҆ѳїо́пїи, и҆ падꙋ́тъ ꙗ҆́звенїи во є҆гѵ́птѣ, и҆ взѧ́то бꙋ́детъ мно́жество и҆́хъ, и҆ падꙋ́тсѧ ѡ҆снова̑нїѧ є҆гѡ̀: 5 пе́рсѧне и҆ кри́тѧне, и҆ лѵ́дѧне и҆ лївѵ́ане, и҆ мꙋ́рини (и҆ всѧ̀ а҆ра́вїа) и҆ всѝ примѣ́сницы, и҆ сы́нове, и҆̀же ѿ завѣ́та моегѡ̀, въ не́мъ мече́мъ падꙋ́тъ съ ни́мъ. 6 Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: и҆ падꙋ́тъ подпѡ́ры є҆гѵ́пта,
30: 6
І҆езек. 29: 10
и҆ сни́детъ оу҆кори́зна крѣ́пости є҆гѡ̀ ѿ магдѡ́ла да́же до сїи́ны, мече́мъ падꙋ́тъ въ не́мъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 7 И҆ ѡ҆пꙋстѣ́ютъ средѣ̀ стра́нъ поги́бшихъ, и҆ гра́ди и҆́хъ средѣ̀ градѡ́въ ѡ҆пꙋстѣ́вшихъ бꙋ́дꙋтъ: 8 и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ,
30: 8
І҆езек. 29: 16
ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, є҆гда̀ да́мъ ѻ҆́гнь на є҆гѵ́петъ, и҆ сокрꙋша́тсѧ всѝ помага́ющїи є҆мꙋ̀. 9 Въ то́й де́нь прїи́дꙋтъ вѣ́стницы ѿ лица̀ моегѡ̀ въ сїеі́мъ тща́щесѧ погꙋби́ти наде́ждꙋ мꙋ́ринскїѧ землѝ, и҆ бꙋ́детъ и҆̀мъ мѧте́жъ
30: 9
И҆схо́д. 12: 29
въ де́нь є҆гѵ́петскъ, ꙗ҆́кѡ сѐ, приспѣ̀. 10 Сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: и҆ погꙋблю̀ мно́жество є҆гѵ́птѧнъ рꙋко́ю навꙋходоно́сора царѧ̀ вавѷлѡ́нска, 11 самагѡ̀ и҆ люді́й є҆гѡ̀ съ ни́мъ, гꙋби́телїе ѿ ꙗ҆зы̑къ по́слани погꙋби́ти зе́млю:
30: 11
І҆езек. 31: 11
и҆ и҆звлекꙋ́тъ всѝ мечы̀ своѧ̑ на є҆гѵ́пта, и҆ напо́лнитсѧ землѧ̀ ꙗ҆́звеными. 12
30: 12
И҆са́їа. 19: 5
И҆ да́мъ рѣ́ки и҆́хъ во ѡ҆пꙋстѣ́нїе и҆ ѿда́мъ зе́млю въ рꙋ́цѣ ѕлы́хъ, и҆ погꙋблю̀ зе́млю и҆ и҆сполне́нїе є҆ѧ̀ рꙋка́ми чꙋжди́хъ,
30: 12
І҆езек. 5: 17
а҆́зъ гдⷭ҇ь гл҃ахъ. 13 Ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
30: 13
Заха́р. 13: 2
погꙋблю̀ кꙋмі́ры и҆ и҆спражню̀ вельмо́жы ѿ мемфі́са и҆ старѣ́йшины ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆ не бꙋ́дꙋтъ ктомꙋ̀: и҆ да́мъ стра́хъ во землѝ є҆гѵ́петстѣй. 14
30: 14
І҆ерем. 44: 1
И҆ погꙋблю̀ зе́млю фаѳѡ́рскꙋю, и҆ да́мъ ѻ҆́гнь на та́нїса, и҆ сотворю̀ ѿмще́нїе въ дїоспо́ли, 15 и҆ и҆злїю̀ ꙗ҆́рость мою̀ на саі́нъ крѣ́пость є҆гѵ́петскꙋ, и҆ погꙋблю̀ мно́жество
30: 15
І҆ерем. 46: 25
Ѡ҆сі́а. 9: 6
ме́мфы. 16 И҆ да́мъ ѻ҆́гнь на є҆гѵ́пта, и҆ мѧте́жемъ возмѧте́тсѧ саи́съ, и҆ въ дїоспо́ли бꙋ́детъ разсѣ́лина, и҆ разлїю́тсѧ во́ды. 17 Ю҆́нѡши
30: 17
И҆схо́д. 1: 11
и҆лїꙋпо́лѧ и҆ вꙋва́ста мече́мъ падꙋ́тъ, и҆ жєны̀ въ плѣ́нъ по́йдꙋтъ: 18
30: 18
И҆са́їа. 30: 4
І҆ерем. 46: 14
и҆ въ тафне́сѣ помрачи́тсѧ де́нь, є҆гда̀ сокрꙋшꙋ̀ та́мѡ ски́петры є҆гѵ́пєтски, и҆ поги́бнетъ та́мѡ оу҆кори́зна крѣ́пости є҆гѡ̀, и҆ того̀ покры́етъ ѡ҆́блакъ, и҆ дщє́ри є҆гѡ̀ во плѣне́нїе ѿведꙋ́тсѧ. 19
30: 19
І҆ерем. 1: 16
И҆ сотворю̀ сꙋ́дъ во є҆гѵ́птѣ, и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. 20 И҆ бы́сть во є҆динонадесѧ́тое лѣ́то, въ пе́рвый мцⷭ҇ъ, въ седмы́й де́нь мцⷭ҇а, бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 21 сы́не человѣ́чь,
30: 21
І҆ерем. 48: 25
мы̑шцы фараѡ́на царѧ̀ є҆гѵ́петска сотро́хъ, и҆ сѐ, не помоли́сѧ, є҆́же да́ти є҆мꙋ̀ цѣльбꙋ̀, приложи́ти є҆мꙋ̀ пла́стырь, (ѡ҆бѧза́ти,) да́ти си́лꙋ, да во́зметъ ме́чь. 22 Тогѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ на фараѡ́на царѧ̀ є҆гѵ́петска, и҆ сокрꙋшꙋ̀ мы̑шцы є҆гѡ̀ крѣ́пкїѧ и҆ протѧжє́ныѧ и҆ сотрє́ныѧ, и҆ и҆зри́нꙋ ме́чь є҆гѡ̀ и҆з̾ рꙋкѝ є҆гѡ̀: 23
30: 23
І҆езек. 29: 12
и҆ разсѣ́ю є҆гѵ́пта во ꙗ҆зы́ки и҆ развѣ́ю и҆̀хъ во страны̑: 24 и҆ оу҆крѣплю̀ мы̑шцы царѧ̀ вавѷлѡ́нска и҆ да́мъ ме́чь мо́й въ рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀, и҆ наведе́тъ є҆го̀ на є҆гѵ́пта, и҆ плѣни́тъ плѣне́нїе є҆гѡ̀, и҆ во́зметъ кѡры́сти є҆гѡ̀: 25 и҆ оу҆крѣплю̀ мы̑шцы царѧ̀ вавѷлѡ́нска, мы̑шцы же фараѡ̑ни падꙋ́тъ: и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, є҆гда̀ да́мъ ме́чь мо́й въ рꙋ́цѣ царѧ̀ вавѷлѡ́нска, и҆ простре́тъ є҆го̀ на зе́млю є҆гѵ́петскꙋ, 26 и҆ разсѣ́ю є҆гѵ́пта во ꙗ҆зы́ки и҆ развѣ́ю и҆̀хъ во страны̑: и҆ оу҆вѣ́дѧтъ всѝ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь.