Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
28

ГЛАВА̀ к҃и.

281 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2 и҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, рцы̀ кнѧ́зю тѵ́рскꙋ: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:

28: 2
Дан. 5: 20
Дѣѧ̑н. 12: 22
поне́же вознесе́сѧ се́рдце твоѐ, и҆ ре́клъ є҆сѝ: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ, въ селе́нїе бж҃їе всели́хсѧ въ се́рдцы морстѣ́мъ: ты́ же человѣ́къ є҆сѝ, а҆ не бг҃ъ, и҆ положи́лъ є҆сѝ се́рдце твоѐ ꙗ҆́кѡ се́рдце бж҃їе. 3
28: 3
Дан. 4: 5
Е҆да̀ премꙋ́дрѣе ты̀ є҆сѝ данїи́ла; премꙋ́дрїи не наказа́ша тебѐ хи́тростїю свое́ю. 4 Е҆да̀ хи́тростїю твое́ю и҆лѝ смы́сломъ твои́мъ сотвори́лъ є҆сѝ себѣ̀ си́лꙋ и҆ притѧжа́лъ є҆сѝ сребро̀ и҆ зла́то въ сокро́вищихъ твои́хъ; 5 и҆лѝ во мно́зѣй хи́трости твое́й и҆ въ кꙋ̑пли твое́й оу҆мно́жилъ є҆сѝ си́лꙋ твою̀; вознесе́сѧ се́рдце твоѐ въ си́лѣ твое́й. 6 Тогѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: поне́же да́лъ є҆сѝ се́рдце своѐ
28: 6
І҆езек. 28: 2
ꙗ҆́кѡ се́рдце бж҃їе, 7 вмѣ́стѡ сегѡ̀, сѐ, а҆́зъ наведꙋ̀ на тѧ̀
28: 7
І҆езек. 26: 7
30: 11
чꙋжды̑ѧ гꙋби́тєли ѿ ꙗ҆зы̑къ, и҆ и҆звлекꙋ́тъ мечы̀ своѧ̑ на тѧ̀ и҆ на добро́тꙋ хи́трости твоеѧ̀, и҆ посте́лютъ добро́тꙋ твою̀ въ погꙋбле́нїе, 8
28: 8
І҆езек. 26: 20
31: 16,18
и҆ сведꙋ́тъ тѧ̀, и҆ оу҆́мреши сме́ртїю ꙗ҆́звеныхъ въ се́рдцы морстѣ́мъ. 9 Е҆да̀ рече́ши глаго́лѧ пред̾ оу҆бива́ющими тѧ̀: бг҃ъ є҆́смь а҆́зъ; ты́ же человѣ́къ є҆сѝ, а҆ не бг҃ъ, въ рꙋцѣ̀ оу҆бива́ющихъ тѧ̀. 10 Смертьмѝ неѡбрѣ́заныхъ оу҆́мреши въ рꙋка́хъ чꙋжди́хъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ реко́хъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 11 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 12 сы́не человѣ́чь, возмѝ пла́чь на кнѧ́зѧ тѵ́рска и҆ рцы̀ є҆мꙋ̀: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
28: 12
І҆езек. 27: 3
ты̀ є҆сѝ печа́ть оу҆подобле́нїѧ, и҆спо́лненъ премꙋ́дрости и҆ вѣне́цъ добро́ты, 13
28: 13
І҆езек. 31: 8
въ сла́дости раѧ̀ бж҃їѧ бы́лъ є҆сѝ, всѧ́кимъ ка́менїемъ драги́мъ оу҆краси́лсѧ є҆сѝ,
28: 13
А҆пока́лѷѱ. 17: 4
са́рдїемъ и҆ топа́зїемъ, и҆ смара́гдомъ и҆ ѵ҆акі́нѳомъ, и҆ а҆нѳра́з̆омъ и҆ сапфі́ромъ, и҆ і҆а́спїсомъ и҆ сребро́мъ и҆ зла́томъ, и҆ лїгѵ́рїемъ и҆ а҆ха́томъ, и҆ а҆меѳѵ́стомъ и҆ хрѷсолі́ѳомъ, и҆ вирѵ́ллїемъ и҆ ѻ҆́нѷхомъ и҆ злато́мъ напо́лнилъ є҆сѝ сокрѡ́вища твоѧ̑ и҆ жи̑тницы твоѧ̑, ѿ негѡ́же днѐ со́зданъ є҆сѝ. 14 Ты̀, съ херꙋві́момъ вчини́хъ тѧ̀ въ горѣ̀ ст҃ѣ́й бж҃їи, бы́лъ є҆сѝ средѣ̀ ка́меней ѻ҆́гненныхъ. 15 Бы́лъ є҆сѝ ты̀ непоро́ченъ во дне́хъ твои́хъ, ѿ негѡ́же днѐ со́зданъ є҆сѝ, до́ндеже ѡ҆брѣто́шасѧ непра̑вды въ тебѣ̀. 16 Ѿ мно́жества кꙋ́пли твоеѧ̀ напо́лнилъ є҆сѝ сокрѡ́вища твоѧ̑ беззако́нїѧ, и҆ согрѣши́лъ є҆сѝ, и҆ оу҆ѧ́звленъ є҆сѝ ѿ горы̀ бж҃їѧ: и҆ сведе́ тѧ херꙋві́мъ ѡ҆сѣнѧѧ́й ѿ среды̀ камы́кѡвъ ѻ҆́гненныхъ. 17 Вознесе́сѧ се́рдце твоѐ въ добро́тѣ твое́й, и҆стлѣ̀ хи́трость твоѧ̀ съ добро́тою твое́ю: мно́жества ра́ди грѣхѡ́въ твои́хъ на зе́млю поверго́хъ тѧ̀, пред̾ цари̑ да́хъ тѧ̀
28: 17
1 Корі́нѳ. 4: 9
во ѡ҆бличе́нїе. 18 Мно́жества ра́ди грѣхѡ́въ твои́хъ и҆ непра́вдъ кꙋ́пли твоеѧ̀, ѡ҆скверни́лъ є҆сѝ ст҃а̑ѧ твоѧ̑,
28: 18
І҆́ѡв. 22: 20
І҆езек. 20: 47
и҆ и҆зведꙋ̀ ѻ҆́гнь ѿ среды̀ твоеѧ̀, се́й снѣ́сть тѧ̀: и҆ да́мъ тѧ̀ во пра́хъ на землѝ пред̾ всѣ́ми ви́дѧщими тѧ̀. 19
28: 19
І҆езек. 27: 36
И҆ всѝ вѣ́дѧщїи тебѐ во ꙗ҆зы́цѣхъ возстенꙋ́тъ по тебѣ̀: па́гꙋба оу҆чине́нъ є҆сѝ, и҆ не бꙋ́деши ктомꙋ̀ во вѣ́къ. 20 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 21
28: 21
И҆са́їа. 23: 4,12
сы́не человѣ́чь, оу҆твердѝ лицѐ твоѐ на сїдѡ́на и҆ прорцы̀ ѡ҆ не́мъ и҆ рцы̀: 22 сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ на тѧ̀, сїдѡ́не,
28: 22
И҆схо́д. 14: 18
Ѱал. 48: 11
и҆ просла́влюсѧ въ тебѣ̀, и҆ оу҆разꙋмѣ́еши,
28: 22
І҆езек. 26: 6
ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, є҆гда̀ сотворю̀ въ тебѣ̀ сꙋ́дъ и҆ ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ въ тебѣ̀: 23 и҆ послю̀ на тѧ̀ сме́рть, и҆ кро́вь въ сто́гнахъ твои́хъ бꙋ́детъ, и҆ падꙋ́тъ ꙗ҆́звенїи средѣ̀ тебє̀ мече́мъ, въ тебѣ̀ и҆ ѡ҆́крестъ тебє̀, и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь: 24 и҆ не бꙋ́детъ ктомꙋ̀ до́мꙋ і҆н҃левꙋ
28: 24
Чи́сл. 33: 55
ѻ҆сте́нъ го́рести и҆ те́рнъ болѣ́зни ѿ всѣ́хъ ѡ҆кре́стныхъ є҆гѡ̀ ѡ҆безче́стившихъ и҆̀хъ, и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 25 Та́кѡ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: и҆ соберꙋ̀ до́мъ і҆н҃левъ ѿ ꙗ҆зы̑къ, и҆дѣ́же разсы́пашасѧ та́мѡ,
28: 25
Леѵі́т. 11: 44
и҆ ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ въ ни́хъ пред̾ людьмѝ и҆ ꙗ҆зы̑ки: и҆ вселѧ́тсѧ на землѝ свое́й, ю҆́же да́хъ рабꙋ̀ моемꙋ̀ і҆а́кѡвꙋ, 26 и҆ населѧ́тсѧ на не́й съ наде́ждею, и҆ сози́ждꙋтъ до́мы, и҆ насадѧ́тъ вїногра́ды, и҆ вселѧ́тсѧ на не́й съ наде́ждею, є҆гда̀ сотворю̀ сꙋ́дъ во всѣ́хъ, и҆̀же оу҆кори́ша ѧ҆̀ во ѡ҆кре́стныхъ и҆́хъ: и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆́хъ и҆ бг҃ъ ѻ҆тцє́въ и҆́хъ.