Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
24

ГЛАВА̀ к҃д.

241 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀, въ девѧ́тое лѣ́то, въ мцⷭ҇ъ десѧ́тый, въ десѧ́тый де́нь мцⷭ҇а, гл҃ѧ: 2 сы́не человѣ́чь,

24: 2
І҆ерем. 22: 30
напишѝ себѣ̀ и҆́мѧ днѐ сегѡ̀,
24: 2
4 Ца́рств. 25: 1
ѿ негѡ́же оу҆крѣпи́сѧ ца́рь вавѷлѡ́нскїй на і҆ерⷭ҇ли́мъ, ѿ сегѡ̀ днѐ, и҆́же дне́сь, 3 и҆ рцы̀ при́тчꙋ къ до́мꙋ прогнѣвлѧ́ющемꙋ, и҆ рече́ши къ ни̑мъ: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: наста́ви коно́бъ, наста́ви и҆ влі́й въ ѻ҆́нь во́дꙋ, 4
24: 4
Мїх. 3: 3
и҆ ве́рзи въ ѻ҆́нь на дво́е разсѣчє́наѧ, всѧ́кое разсѣче́нїе до́брое, го́лень и҆ ра́мо, ѡ҆брѣ́зана ѿ косте́й, 5 ѡ҆ и҆збра́нныхъ скотѡ́въ взѧ̑таѧ, и҆ подгнѣща́й костьмѝ под̾ нимѝ: возврѣ̀ и҆ воскипѣ̀, и҆ свари́шасѧ кѡ́сти є҆гѡ̀ посредѣ̀ є҆гѡ̀. 6 Тогѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
24: 6
Наꙋ́м. 3: 1
А҆ввак. 2: 12
ѡ҆̑, градѐ крове́й! коно́бе, въ не́мже є҆́сть ꙗ҆́дъ, и҆ ꙗ҆́дъ не и҆зы́де и҆з̾ негѡ̀: по оу҆́дѡмъ є҆гѡ̀ и҆знесѐ, не падѐ на не́мъ жре́бїй. 7 Ꙗ҆́кѡ
24: 7
Быт. 4: 10
кро́вь є҆гѡ̀ средѣ̀ є҆гѡ̀ є҆́сть, на
24: 7
І҆езек. 26: 4
гла́дцѣмъ ка́мени вчини́хъ ю҆̀:
24: 7
Ѱал. 78: 3
не пролїѧ́хъ є҆ѧ̀ на зе́млю, є҆́же покры́ти ю҆̀ земле́ю, 8 є҆́же навестѝ ꙗ҆́рость мою̀ (на ню̀), во ѿмще́нїе є҆́же ѿмсти́ти: да́хъ кро́вь є҆гѡ̀ на гла́дцѣмъ ка́мени, є҆́же не покры́ти є҆ѧ̀. 9 Тогѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
24: 9
Наꙋ́м. 3: 1
ѡ҆̑, лю́тѣ, градѐ крове́й! а҆́зъ же возвели́чꙋ главню̀ 10 и҆ оу҆мно́жꙋ дрова̀ и҆ возгнѣщꙋ̀ ѻ҆́гнь, ꙗ҆́кѡ да и҆ста́ютъ мѧса̀, и҆ ѡ҆скꙋдѣ́етъ ю҆ха̀, и҆ кѡ́сти и҆ста́ютъ, 11 и҆ ста́нетъ на главнѧ́хъ є҆гѡ̀, (то́щь) разгорѣ́сѧ, ꙗ҆́кѡ да и҆згори́тъ, и҆ распали́тсѧ и҆ сгори́тъ мѣ́дь є҆гѡ̀, и҆ и҆ста́етъ средѣ̀ є҆гѡ̀ нечистота̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆скꙋдѣ́етъ ꙗ҆́дъ є҆гѡ̀: 12 да смири́тсѧ ꙗ҆́дъ є҆гѡ̀, и҆ не и҆зы́детъ и҆з̾ негѡ̀ мно́гїй ꙗ҆́дъ є҆гѡ̀, и҆ посрами́тсѧ ꙗ҆́дъ є҆гѡ̀: 13 въ нечистотѣ̀ твое́й оу҆кро́пъ, поне́же ѡ҆сквернѧ́лсѧ є҆сѝ ты̀ и҆ не ѡ҆чи́стилсѧ ѿ нечистоты̀ твоеѧ̀: и҆ что̀ бꙋ́детъ а҆́ще не ѡ҆чи́стишисѧ по се́мъ,
24: 13
І҆езек. 5: 13
16: 42
до́ндеже и҆спо́лню ꙗ҆́рость мою̀ въ тебѣ̀; 14 А҆́зъ гдⷭ҇ь гл҃ахъ, и҆ прїи́детъ, и҆ сотворю̀, и҆ не оу҆косню̀, и҆ не пощажꙋ̀, и҆ не бꙋ́дꙋ оу҆моле́нъ: по пꙋтє́мъ твои̑мъ и҆ по помыслѡ́мъ твои̑мъ сꙋждꙋ̀ тебѣ̀, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сегѡ̀ ра́ди, сѐ, а҆́зъ сꙋждꙋ̀ тебѣ̀ по кро́вемъ твои̑мъ и҆ по помыслѡ́мъ твои̑мъ сꙋждꙋ̀ тебѣ̀, нечи́сте, пресловꙋ́те и҆ вели́кїй на разгнѣ́ванїе. 15 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 16 сы́не человѣ́чь,
24: 16
При́тч. 31: 10
Сїрах. 26: 16
сѐ, а҆́зъ взе́млю ѿ тебє̀ жела̑нїѧ ѻ҆че́съ твои́хъ въ пораже́нїи,
24: 16
1 Корі́нѳ. 7: 29,30
не воспла́чи, нижѐ возрыда́й, нижѐ да прїи́дꙋтъ тебѣ̀ сле́зы, 17 возстенѝ молчѧ̀: стена́нїе кро́ве, чре́слъ пла́чь є҆́сть: да бꙋ́дꙋтъ вла́си твоѝ сплете́ни на тебѣ̀, и҆ сапо́зи твоѝ на нога́хъ твои́хъ, и҆ да не оу҆тѣ́шишисѧ оу҆стна́ми и҆́хъ,
24: 17
Второзак. 26: 14
Ѡ҆сі́а. 9: 4
І҆езек. 24: 22
и҆ хлѣ́ба мꙋже́й да не снѣ́си. 18 И҆ глаго́лахъ къ лю́демъ заꙋ́тра, ꙗ҆́коже заповѣ́да мѝ, и҆ оу҆́мре жена̀ моѧ̀ въ ве́черъ, и҆ сотвори́хъ заꙋ́тра, ꙗ҆́коже повелѣ́сѧ мѝ. 19 И҆ реко́ша ко мнѣ̀ лю́дїе: не возвѣсти́ши ли на́мъ, что̀ сꙋ́ть сїѧ̑, ꙗ҆̀же ты̀ твори́ши; 20 И҆ реко́хъ къ ни̑мъ: сло́во гдⷭ҇не бы́сть ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 21 рцы̀ къ до́мꙋ і҆н҃левꙋ, сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ ѡ҆скверню̀ ст҃а̑ѧ моѧ̑, велича̑нїѧ крѣ́пости ва́шеѧ, жела̑нїѧ ѻ҆че́съ ва́шихъ, и҆ и҆́хже щадѧ́тъ дꙋ́ши ва́шѧ: и҆ сы́нове ва́ши и҆ дщє́ри ва́шѧ, ꙗ҆̀же ѡ҆ста́висте, мече́мъ падꙋ́тъ: 22 и҆ сотворитѐ, ꙗ҆́коже а҆́зъ сотвори́хъ: ѿ оу҆́стъ и҆́хъ не оу҆тѣ́шитесѧ и҆
24: 22
І҆ерем. 16: 7
І҆езек. 24: 17
хлѣ́ба мꙋже́й не снѣ́сте, 23 и҆ вла́си ва́ши на глава́хъ ва́шихъ, и҆ сапо́зи ва́ши на нога́хъ ва́шихъ: не бꙋ́дете терза́тисѧ, нижѐ пла́кати, и҆ и҆ста́ете въ непра́вдахъ ва́шихъ, и҆
24: 23
І҆езек. 24: 22
не оу҆тѣ́шите кі́йждо бра́та своегѡ̀. 24
24: 24
І҆езек. 12: 6
И҆ бꙋ́детъ ва́мъ і҆езекі́иль въ чꙋ́до: по всемꙋ̀ є҆ли̑ка сотвори́хъ, сотворитѐ: є҆гда̀ прїи́дꙋтъ сїѧ̑, и҆ оу҆разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 25 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, не въ де́нь ли то́й, є҆гда̀ возмꙋ̀ ѿ ни́хъ крѣ́пость и҆́хъ, вознесе́нїе хвальбы̀ и҆́хъ,
24: 25
Ѱал. 143: 12
жела̑нїѧ ѻ҆́чїю и҆́хъ и҆ возноше́нїе дꙋшѝ и҆́хъ, сы́ны и҆́хъ и҆ дщє́ри и҆́хъ: 26
24: 26
І҆езек. 33: 21
въ то́й де́нь прїи́детъ оу҆цѣлѣ́вый къ тебѣ̀ возвѣсти́ти тебѣ̀ во оу҆́шы, 27 въ то́й де́нь
24: 27
І҆езек. 29: 21
ѿве́рзꙋтсѧ оу҆ста̀ твоѧ̑ ко оу҆цѣлѣ́вшемꙋ, и҆ возглаго́леши и҆ не премолчи́ши ктомꙋ̀, и҆ бꙋ́деши и҆̀мъ
24: 27
І҆езек. 24: 24
А҆мѡ́с. 5: 13
въ чꙋ́до:
24: 27
І҆езек. 15: 7
и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь.