Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
4

ГЛАВА̀ д҃.

41 Ѿвѣща́ же мѡѷсе́й и҆ речѐ: а҆́ще не оу҆вѣ́рꙋютъ мѝ, нижѐ послꙋ́шаютъ гла́са моегѡ̀, рекꙋ́тъ бо, ꙗ҆́кѡ не ꙗ҆ви́сѧ тебѣ̀ бг҃ъ, что̀ рекꙋ̀ къ ни̑мъ; 2 И҆ речѐ къ немꙋ̀ гдⷭ҇ь: что̀ сїѐ є҆́сть въ рꙋцѣ̀ твое́й; Ѻ҆́нъ же речѐ: же́злъ. 3 И҆ речѐ:

4: 3
И҆схо́д. 7: 10,15
пове́рзи є҆го̀ на зе́млю. И҆ ве́рже и҆̀ на зе́млю, и҆ бы́сть ѕмі́й: и҆ ѿбѣжѐ мѡѷсе́й ѿ негѡ̀. 4 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: прострѝ рꙋ́кꙋ и҆ и҆мѝ за хво́стъ. Просте́ръ оу҆̀бо рꙋ́кꙋ, взѧ̀ за хво́стъ, и҆ бы́сть же́злъ въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀. 5 Да оу҆вѣ́рꙋютъ тѝ, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆ви́сѧ тебѣ̀
4: 5
И҆схо́д. 3: 6,15,16
3 Ца́рств. 18: 36
гдⷭ҇ь бг҃ъ ѻ҆тє́цъ твои́хъ, бг҃ъ а҆враа́мовъ и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ и҆ бг҃ъ і҆а́кѡвль. 6 Рече́ же є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь па́ки: вложѝ рꙋ́кꙋ твою̀ въ нѣ́дро твоѐ. И҆ вложѝ рꙋ́кꙋ въ нѣ́дро своѐ, и҆ и҆з̾ѧ́тъ ю҆̀ ѿ нѣ́дра своегѡ̀, и҆ бы́сть рꙋка̀ є҆гѡ̀ прокаже́на
4: 6
Чи́сл. 12: 10
ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ. 7 И҆ речѐ па́ки є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь: вложѝ рꙋ́кꙋ твою̀ въ нѣ́дро твоѐ. И҆ вложѝ рꙋ́кꙋ свою̀ въ нѣ́дро своѐ, и҆ и҆з̾ѧ́тъ ю҆̀ ѿ нѣ́дра своегѡ̀, и҆ бы́сть па́ки въ рꙋмѧ́нствѣ пло́ти своеѧ̀. 8 А҆́ще же не оу҆вѣ́рꙋютъ тебѣ̀, нижѐ послꙋ́шаютъ гла́са зна́менїѧ пе́рвагѡ, оу҆вѣ́рꙋютъ тебѣ̀ ра́ди гла́са зна́менїѧ втора́гѡ: 9 и҆ бꙋ́детъ а҆́ще не оу҆вѣ́рꙋютъ тебѣ̀ двѣма̀ зна́менїѧми си́ми, нижѐ послꙋ́шаютъ гла́са твоегѡ̀, да во́змеши ѿ воды̀ рѣ́чныѧ, и҆ пролїе́ши на сꙋ́хо: и҆ бꙋ́детъ вода̀, ю҆́же во́змеши ѿ рѣкѝ,
4: 9
И҆схо́д. 7: 17,19
Ѱал. 77: 44
кро́вїю на сꙋ́сѣ. 10 Рече́ же мѡѷсе́й ко гдⷭ҇ꙋ: молю́сѧ тѝ, гдⷭ҇и:
4: 10
И҆схо́д. 6: 12
И҆са́їа. 6: 5
недоброрѣ́чивъ є҆́смь пре́жде вчера́шнѧгѡ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ, нижѐ ѿне́лѣже нача́лъ є҆сѝ гл҃ати рабꙋ̀ твоемꙋ̀: хꙋдогла́сенъ и҆ косноѧзы́ченъ а҆́зъ є҆́смь. 11 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю:
4: 11
Ѱал. 93: 9
кто̀ дадѐ оу҆ста̀ человѣ́кꙋ; и҆ кто̀ сотворѝ нѣ́ма и҆ глꙋ́ха, и҆ ви́дѧща и҆ слѣ́па; не а҆́зъ ли гдⷭ҇ь бг҃ъ; 12 и҆ нн҃ѣ и҆дѝ,
4: 12
Матѳ. 10: 19
Лꙋк. 21: 15
и҆ а҆́зъ ѿве́рзꙋ оу҆ста̀ твоѧ̑ и҆ оу҆стро́ю тебѣ̀, є҆́же и҆́маши глаго́лати. 13 Рече́ же мѡѷсе́й: молю́сѧ тѝ, гдⷭ҇и, и҆зберѝ могꙋ́ща и҆но́го, є҆го́же по́слеши. 14 И҆ разгнѣ́вавсѧ ꙗ҆́ростїю гдⷭ҇ь на мѡѷсе́а, речѐ: не се́ ли бра́тъ тво́й а҆арѡ́нъ леѵі́тинъ; вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ глаго́лѧ возглаго́летъ ѻ҆́нъ вмѣ́стѡ тебє̀: и҆ сѐ, то́й и҆зы́детъ во срѣ́тенїе тебѣ̀, и҆ оу҆зрѣ́въ тѧ̀, возра́дꙋетсѧ въ себѣ̀: 15 и҆ рече́ши къ немꙋ̀, и҆ вда́си словеса̀ моѧ̑ во оу҆ста̀ є҆гѡ̀:
4: 15
И҆схо́д. 7: 2
Сїрах. 45: 3
а҆́зъ же ѿве́рзꙋ оу҆ста̀ твоѧ̑ и҆ оу҆ста̀ є҆гѡ̀, и҆ оу҆стро́ю ва́мъ ꙗ҆̀же и҆́мате твори́ти: 16 и҆ то́й возглаго́летъ ѿ тебє̀ къ лю́демъ, и҆ то́й бꙋ́детъ оу҆ста̀ твоѧ̑: ты́ же бꙋ́деши є҆мꙋ̀ въ тѣ́хъ, ꙗ҆̀же къ бг҃ꙋ: 17
4: 17
И҆схо́д. 3: 4
и҆ же́злъ се́й ѡ҆браще́нный въ ѕмїю̀, возмѝ въ рꙋ́кꙋ твою̀, си́мъ сотвори́ши зна́мєнїѧ. 18
4: 18
Быт. 30: 25
По́йде же мѡѷсе́й, и҆ возврати́сѧ ко і҆оѳо́рꙋ те́стю своемꙋ̀ и҆ речѐ: пойдꙋ̀ и҆ возвращꙋ́сѧ ко бра́тїи мое́й, и҆̀же во є҆гѵ́птѣ, и҆ оу҆ви́ждꙋ, а҆́ще є҆щѐ жи́ви сꙋ́ть. И҆ речѐ і҆оѳо́ръ къ мѡѷсе́ю: и҆дѝ здра́въ. По дне́хъ же ѻ҆́ныхъ мно́гихъ, оу҆́мре ца́рь є҆гѵ́петскїй. 19 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю въ землѝ мадїа́мстѣй:
4: 19
Быт. 31: 3
и҆дѝ, ѿидѝ во є҆гѵ́петъ:
4: 19
Матѳ. 2: 20
и҆змро́ша бо всѝ и҆́щꙋщїи дꙋшѝ твоеѧ̀. 20 Пои́мъ же мѡѷсе́й женꙋ̀ свою̀ и҆ ѻ҆троча́та, всадѝ ѧ҆̀ на ѻ҆слѧ́та, и҆ возврати́сѧ во є҆гѵ́петъ. И҆ взѧ̀ мѡѷсе́й же́злъ, и҆́же ѿ бг҃а, въ рꙋ́кꙋ свою̀. 21 Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: и҆дꙋ́щꙋ тебѣ̀ и҆ возвраща́ющꙋсѧ во є҆гѵ́петъ, зрѝ всѧ̑ чꙋдеса̀, ꙗ҆̀же да́хъ въ рꙋ́цѣ твоѝ, да сотвори́ши ѧ҆̀ пред̾ фараѡ́номъ:
4: 21
Ри́млѧн. 9: 18
а҆́зъ же ѡ҆жесточꙋ̀ се́рдце є҆гѡ̀, и҆ не ѿпꙋ́ститъ люді́й: 22 ты́ же возглаго́леши фараѡ́нꙋ: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ є҆вре́йскїй:
4: 22
І҆ерем. 31: 9
сы́нъ мо́й пе́рвенецъ і҆н҃ль: 23 рѣ́хъ же тебѣ̀: ѿпꙋстѝ лю́ди моѧ̑, да мѝ послꙋ́жатъ: а҆́ще оу҆́бѡ не хо́щеши ѿпꙋсти́ти и҆̀хъ, блюдѝ оу҆̀бо,
4: 23
И҆схо́д. 11: 5
12: 29
а҆́зъ оу҆бїю̀ сы́на твоего̀ пе́рвенца. 24 Бы́сть же на пꙋтѝ на станꙋ̀, срѣ́те є҆го̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь и҆ и҆ска́ше є҆го̀ оу҆би́ти. 25
4: 25
І҆ис. Наѵ. 5: 2,3
И҆ взе́мши сепфѡ́ра ка́мень, ѡ҆брѣ́за коне́чнꙋю пло́ть сы́на своегѡ̀, и҆ припадѐ къ нога́мъ є҆гѡ̀ и҆ речѐ: ста̀ кро́вь ѡ҆брѣ́занїѧ сы́на моегѡ̀. 26 И҆ ѿи́де ѿ негѡ̀ а҆́гг҃лъ, зане́же речѐ: ста̀ кро́вь ѡ҆брѣ́занїѧ сы́на моегѡ̀. 27 Рече́ же гдⷭ҇ь ко а҆арѡ́нꙋ: и҆зы́ди во срѣ́тенїе мѡѷсе́ю въ пꙋсты́ню. И҆ и҆́де, и҆ срѣ́те є҆го̀
4: 27
И҆схо́д. 3: 1
въ горѣ̀ бж҃їи: и҆ цѣлова́стасѧ ѻ҆́ба. 28 И҆ повѣ́да мѡѷсе́й а҆арѡ́нꙋ всѧ̑ словеса̀ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆̀же посла̀, и҆ всѧ̑ зна́мєнїѧ, ꙗ҆̀же заповѣ́да є҆мꙋ̀. 29 И҆́де же мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ,
4: 29
І҆ис. Наѵ. 24: 5
Ѱал. 104: 26
и҆ собра́ша всѧ̑ ста́рцы сынѡ́въ і҆н҃левыхъ: 30 и҆ глаго́ла и҆̀мъ а҆арѡ́нъ всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑, ꙗ҆̀же гл҃а бг҃ъ къ мѡѷсе́ю: и҆ сотворѝ зна́мєнїѧ пред̾ людьмѝ. 31 И҆ вѣ́роваша лю́дїе, и҆ возра́довашасѧ, ꙗ҆́кѡ посѣтѝ бг҃ъ сы́ны і҆н҃лєвы и҆ ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на и҆́хъ скорбѣ́нїе: и҆ прекло́ншесѧ лю́дїе поклони́шасѧ.

5

ГЛАВА̀ є҃.

51 И҆ по си́хъ вни́де мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ къ фараѡ́нꙋ и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ: ѿпꙋстѝ лю́ди моѧ̑,

5: 1
И҆схо́д. 7: 16
8: 1,20
да пра́здникъ сотворѧ́тъ мнѣ̀ въ пꙋсты́ни. 2 Рече́ же фараѡ́нъ:
5: 2
І҆́ѡв. 21: 15
Ѱал. 11: 5
Дан. 3: 15
кто́ є҆сть, є҆гѡ́же послꙋ́шаю гла́са, ꙗ҆́кѡ ѿпꙋсти́ти и҆́мамъ сы́ны і҆н҃лєвы; не вѣ́мъ гдⷭ҇а, и҆ і҆н҃лѧ не ѿпꙋщꙋ̀. 3 И҆ глаго́лютъ є҆мꙋ̀:
5: 3
И҆схо́д. 3: 18
бг҃ъ є҆вре́йскїй призва̀ на́съ: по́йдемъ оу҆̀бо пꙋте́мъ тре́хъ дні́й въ пꙋсты́ню, да пожре́мъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, да не когда̀ слꙋчи́тсѧ на́мъ сме́рть и҆лѝ оу҆бі́йство. 4 И҆ речѐ и҆̀мъ ца́рь є҆гѵ́петскїй: вскꙋ́ю, мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ, развраща́ете лю́ди моѧ̑ ѿ дѣ́лъ и҆́хъ; и҆ди́те кі́йждо ва́съ на дѣла̀ своѧ̑. 5 И҆ речѐ фараѡ́нъ:
5: 5
И҆схо́д. 1: 7
сѐ, нн҃ѣ оу҆мно́жишасѧ лю́дїе сі́и на землѝ: оу҆̀бо не дади́мъ почи́ти и҆̀мъ ѿ дѣ́лъ. 6 Заповѣ́да же фараѡ́нъ приста́вникѡмъ дѣ́лъ людски́хъ и҆ книго́чїѧмъ, глаго́лѧ: 7 не ктомꙋ̀ приложи́те даѧ́ти пле́въ лю́демъ къ плїнѳодѣ́ланїю, ꙗ҆́коже вчера̀ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ: но са́ми да и҆́дꙋтъ и҆ собира́ютъ пле́вы себѣ̀: 8 и҆ оу҆ро́къ плїнѳодѣ́ланїѧ, є҆́же ѻ҆нѝ творѧ́тъ, на кі́йждо де́нь наложи́те и҆̀мъ: не оу҆е́млите ничто́же: пра́здни бо сꙋ́ть: сегѡ̀ ра́ди возопи́ша, глаго́люще: да по́йдемъ, и҆ пожре́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ: 9 да ѡ҆тѧгча́тсѧ дѣла̀ люді́й си́хъ, и҆ да пекꙋ́тсѧ ѡ҆ ни́хъ, и҆ не помы́слѧтъ ѡ҆ словесѣ́хъ сꙋ́етныхъ. 10 Понꙋжда́хꙋ же и҆̀хъ приста̑вницы и҆ книгѡ́чїѧ и҆ глаго́лахꙋ лю́демъ, рекꙋ́ще: сїѧ̑ глаго́летъ фараѡ́нъ: не ктомꙋ̀ даю̀ ва́мъ пле́въ: 11 са́ми вы̀ ше́дше собира́йте себѣ̀ пле́вы, и҆дѣ́же а҆́ще ѡ҆брѧ́щете: и҆́бо не бꙋ́детъ оу҆ѧ́то ѿ оу҆ро́ка ва́шегѡ ничто́же. 12 И҆ разыдо́шасѧ лю́дїе по все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй собира́ти тро́стїе на пле́вы. 13 Приста̑вницы же понꙋжда́хꙋ и҆̀хъ, глаго́люще: соверша́йте дѣла̀ ва̑ша оу҆рѡ́чнаѧ на всѧ́къ де́нь, ꙗ҆́коже и҆ є҆гда̀ пле́вы даѧ́хомъ ва́мъ. 14 И҆ бїе́ни бы́ша книгѡ́чїѧ ро́да сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, и҆̀же бы́ша приста́влени над̾ ни́ми ѿ приста́вникѡвъ фараѡ́новыхъ, глаго́люще: почто̀ не соверши́сте оу҆ро́ка ва́шегѡ плі́нѳеннагѡ, ꙗ҆́коже вчера̀ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ, та́кожде и҆ дне́сь; 15 Вше́дше же книгѡ́чїѧ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, возопи́ша къ фараѡ́нꙋ, глаго́люще: почто́ ты та́кѡ твори́ши рабѡ́мъ твои̑мъ; 16 пле́въ не даю́тъ рабѡ́мъ твои̑мъ, и҆ плі̑нѳы на́мъ глаго́лютъ твори́ти: и҆ сѐ, рабѝ твоѝ мꙋ́чими сꙋ́ть: ѡ҆би́диши оу҆̀бо люді́й твои́хъ. 17 И҆ речѐ и҆̀мъ: пра́здни, пра́здни є҆стѐ: сегѡ̀ ра́ди глаго́лете: да и҆́демъ, пожре́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ: 18 нн҃ѣ оу҆̀бо ше́дше дѣ́лайте: пле́въ бо не да́мъ ва́мъ, оу҆ро́къ же дѣ́ланїѧ плі́нѳеннагѡ да ѿдаетѐ. 19 Ви́дѧхꙋ же книгѡ́чїи сынѡ́въ і҆н҃левыхъ себѐ во ѕлы́хъ, глаго́люще: не ѡ҆ста́вите плїнѳодѣ́ланїѧ оу҆ро́чнагѡ дню̀. 20 Срѣто́ша же мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на, и҆дꙋ́щихъ во срѣ́тенїе и҆̀мъ, и҆сходѧ́щымъ и҆̀мъ ѿ фараѡ́на, 21 и҆ рѣ́ша и҆̀мъ: да ви́дитъ бг҃ъ и҆ сꙋ́дитъ ва́мъ,
5: 21
Быт. 34: 30
1 Ца́рств. 13: 4
ꙗ҆́кѡ ѡ҆гнꙋси́сте дꙋ́хъ ва́шъ пред̾ фараѡ́номъ и҆ пред̾ рабы̑ є҆гѡ̀, да́ти ме́чь въ рꙋ́ки є҆гѡ̀ оу҆би́ти на́съ. 22 Возврати́сѧ же мѡѷсе́й ко гдⷭ҇ꙋ и҆ речѐ: молю́тисѧ, гдⷭ҇и, почто̀ ѡ҆ѕло́билъ є҆сѝ лю́ди сїѧ̑; и҆ вскꙋ́ю посла́лъ є҆сѝ мѧ̀; 23 и҆ ѿне́лѣже внидо́хъ къ фараѡ́нꙋ, глаго́лати твои́мъ и҆́менемъ, (ѻ҆́нъ) ѡ҆ѕло́би лю́ди сїѧ̑, и҆ не и҆зба́вилъ є҆сѝ люді́й твои́хъ.

6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 И҆ речѐ

6: 1
И҆схо́д. 11: 1
12: 33
13: 3
гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: сѐ, оу҆́зриши, что̀ сотворю̀ фараѡ́нꙋ: рꙋко́ю бо крѣ́пкою ѿпꙋ́ститъ и҆̀хъ и҆ мы́шцею высо́кою и҆зжене́тъ и҆̀хъ ѿ землѝ своеѧ̀. 2 Гл҃а же бг҃ъ къ мѡѷсе́ю и҆ речѐ є҆мꙋ̀:
6: 2
И҆схо́д. 15: 3
а҆́зъ гдⷭ҇ь, 3 и҆ ꙗ҆ви́хсѧ
6: 3
Быт. 17: 1
а҆враа́мꙋ,
6: 3
Быт. 26: 24
и҆ і҆саа́кꙋ,
6: 3
Быт. 28: 13
и҆ і҆а́кѡвꙋ, бг҃ъ сы́й и҆́хъ, и҆ и҆́мене моегѡ̀ гдⷭ҇ь не ꙗ҆ви́хъ и҆̀мъ: 4 и҆ поста́вихъ завѣ́тъ мо́й съ ни́ми, ꙗ҆́кѡ да́ти и҆̀мъ зе́млю ханаа́нскꙋ, зе́млю прише́лствїѧ и҆́хъ, на не́йже и҆ ѡ҆бита́хꙋ: 5
6: 5
И҆схо́д. 2: 23
а҆́зъ же оу҆слы́шахъ стена́нїе сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, и҆̀мже є҆гѵ́птѧне порабо́тиша и҆̀хъ,
6: 5
Леѵі́т. 23: 42
и҆ помѧнꙋ́хъ завѣ́тъ мо́й: 6 и҆дѝ, рцы̀ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ глаго́лѧ: а҆́зъ гдⷭ҇ь, и҆ и҆зведꙋ̀ ва́съ ѿ наси́лїѧ є҆гѵ́петска, и҆ и҆зба́влю ва́съ ѿ рабо́ты (и҆́хъ), и҆ ѿимꙋ̀ ва́съ мы́шцею высо́кою и҆ сꙋдо́мъ вели́кимъ, 7
6: 7
Быт. 17: 7
и҆ прїимꙋ̀ вы̀ себѣ̀ въ лю́ди, и҆ бꙋ́дꙋ ва́мъ бг҃ъ: и҆ оу҆разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, и҆зведы́й ва́съ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ и҆ ѿ наси́лїѧ є҆гѵ́петска: 8 и҆ введꙋ̀ ва́съ въ зе́млю,
6: 8
І҆езек. 47: 14
на ню́же простро́хъ рꙋ́кꙋ мою̀, да́ти ю҆̀ а҆враа́мꙋ и҆ і҆саа́кꙋ и҆ і҆а́кѡвꙋ: и҆ да́мъ ю҆̀ ва́мъ въ наслѣ́дїе, а҆́зъ гдⷭ҇ь. 9 Глаго́ла же мѡѷсе́й та́кѡ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, и҆ не послꙋ́шаша мѡѷсе́а ѿ малодꙋ́шїѧ и҆ ѿ дѣ́лъ жесто́кихъ. 10 Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 11 вни́ди, глаго́ли фараѡ́нꙋ царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ, да ѿпꙋ́ститъ сы́ны і҆н҃лєвы и҆з̾ землѝ своеѧ̀. 12 Рече́ же мѡѷсе́й пред̾ гдⷭ҇емъ глаго́лѧ: сѐ, сы́нове і҆н҃лєвы не послꙋ́шаша менѐ, и҆ ка́кѡ послꙋ́шаетъ менѐ фараѡ́нъ;
6: 12
И҆схо́д. 4: 10
И҆са́їа. 6: 5
а҆́зъ же неслове́сенъ є҆́смь. 13 Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ и҆ завѣща̀ и҆̀мъ вни́ти къ фараѡ́нꙋ царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ, да ѿпꙋ́ститъ сы́ны і҆н҃лєвы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 14 И҆ сі́и старѣ́йшины домѡ́въ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ:
6: 14
Быт. 46: 9
Чи́сл. 26: 5
1 Паралїпом. 5: 1,3
сы́нове рꙋви́ма, пе́рвенца і҆н҃лева, є҆нѡ́хъ и҆ фалло́съ, а҆срѡ́нъ и҆ хармі̀: сїѐ пле́мѧ рꙋви́мово. 15
6: 15
1 Паралїпом. 4: 24
Сы́нове же сѷмеѡ́нѡвы: і҆емꙋи́лъ и҆ і҆амі́нъ, и҆ а҆ѡ́дъ и҆ а҆хі́нъ, и҆ саа́ръ и҆ саꙋ́лъ, и҆̀же ѿ фїнїсси́ны: сїѧ̑ рождє́нїѧ сынѡ́въ сѷмеѡ́новыхъ. 16
6: 16
1 Паралїпом. 6: 1
23: 6
Чи́сл. 3: 17
26: 57
И҆ сїѧ̑ и҆мена̀ сынѡ́въ леѵі́иныхъ по сродствѡ́мъ и҆́хъ: гирсѡ́нъ, каа́ѳъ и҆ мера́рї: лѣ́тъ же житїѧ̀ леѵі́ина сто̀ три́десѧть се́дмь. 17
6: 17
Чи́сл. 3: 18
1 Паралїпом. 6: 17
23: 7
Сі́и же сы́нове гирсѡ̑ни: ловені̀ и҆ семе́й: до́мове рожде́нїѧ и҆́хъ. 18
6: 18
Чи́сл. 3: 19
Сы́нове же каа́ѳѡвы: а҆мвра́мъ и҆ і҆ссаа́ръ, хеврѡ́нъ и҆ ѻ҆зїи́лъ: лѣ́тъ же житїѧ̀ каа́ѳова сто̀ три́десѧть трѝ. 19
6: 19
Чи́сл. 26: 57
Сы́нове же мера̑рїны: моолі̀ и҆ ѻ҆мꙋсі̀: сі́и до́мове рожде́нїѧ леѵі́ина по сродствѡ́мъ и҆́хъ. 20
6: 20
И҆схо́д. 2: 1,2
Чи́сл. 26: 59
1 Паралїпом. 6: 3
23: 13
Дѣѧ̑н. 7: 20
Е҆вр. 11: 23
И҆ поѧ̀ а҆мвра́мъ і҆ѡхаве́дꙋ, дще́рь бра́та ѻ҆тца̀ своегѡ̀, себѣ̀ въ женꙋ̀, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ а҆арѡ́на и҆ мѡѷсе́а и҆ марїа́мь сестрꙋ̀ и҆́хъ: лѣ́тъ же житїѧ̀ а҆мвра́мова сто̀ три́десѧть се́дмь. 21
6: 21
Чи́сл. 16: 1
Сы́нове же і҆ссаа́рѡвы: корѐ и҆ нафе́къ и҆ зе́хрї. 22
6: 22
Леѵі́т. 10: 4
Сы́нове же ѻ҆зїи́лѡвы: мїсаи́лъ и҆ є҆лїсафа́нъ и҆ сегрі̀. 23 Поѧ́ же а҆арѡ́нъ є҆лїсаве́тꙋ, дще́рь а҆мїнада́вовꙋ, сестрꙋ̀ наассѡ́новꙋ, себѣ̀ въ женꙋ̀,
6: 23
Чи́сл. 3: 2
и҆ родѝ є҆мꙋ̀ нада́ва и҆ а҆вїꙋ́да, и҆ є҆леаза́ра и҆ і҆ѳама́ра. 24
6: 24
1 Паралїпом. 6: 22
Сы́нове же коре́ѡвы: а҆си́ръ и҆ є҆лкана̀ и҆ а҆вїаса́ръ: сїѧ̑ рождє́нїѧ коре́ѡва. 25
6: 25
Чи́сл. 25: 7
1 Паралїпом. 6: 4
И҆ є҆леаза́ръ, сы́нъ а҆арѡ́новъ, поѧ̀ ѿ дще́рей фꙋтїи́ловыхъ себѣ̀ въ женꙋ̀, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ фїнее́са: сїѧ̑ старѣ́йшинства ѻ҆те́чества леѵі́тска по сродствѡ́мъ и҆́хъ. 26
6: 26
Дѣѧ̑н. 7: 37
Се́й а҆арѡ́нъ и҆ мѡѷсе́й, и҆̀мже речѐ бг҃ъ и҆звестѝ сы́ны і҆н҃лєвы и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ съ си́лою и҆́хъ. 27 Сі́и сꙋ́ть, и҆̀же глаго́ласта къ фараѡ́нꙋ царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ, є҆́же и҆звестѝ сы́ны і҆н҃лєвы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ: се́й а҆арѡ́нъ и҆ мѡѷсе́й, 28 въ ѻ҆́ньже де́нь гл҃а гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю въ землѝ є҆гѵ́петстѣй. 29 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ: а҆́зъ гдⷭ҇ь: глаго́ли къ фараѡ́нꙋ царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ, є҆ли̑ка а҆́зъ гл҃ю къ тебѣ̀. 30 И҆ речѐ мѡѷсе́й пред̾ гдⷭ҇емъ:
6: 30
И҆схо́д. 4: 10
6: 12
сѐ, а҆́зъ хꙋдогла́сенъ є҆́смь, и҆ ка́кѡ послꙋ́шаетъ менѐ фараѡ́нъ;