Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
31

ГЛАВА̀ л҃а.

311 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 2

31: 2
И҆схо́д. 35: 30
сѐ, нареко́хъ и҆́менемъ веселеи́ла сы́на оу҆рі́и, сы́на ѡ҆́рова, ѿ пле́мене і҆ꙋ́дина, 3
31: 3
3 Ца́рств. 14: 4
и҆ напо́лнихъ є҆го̀ дх҃омъ бж҃їимъ премⷣрости и҆ смышле́нїѧ и҆ вѣ́дѣнїѧ, во всѧ́комъ дѣ́лѣ разꙋмѣ́ти 4 и҆ а҆рхїтекто́нствовати, дѣ́лати зла́то и҆ сребро̀ и҆ мѣ́дь, и҆ синетꙋ̀ и҆ багрѧни́цꙋ, и҆ червлени́цꙋ прѧ́денꙋ и҆ вѷссо́нъ ска́ный, 5 и҆ ка́менное дѣ́ло, и҆ разли̑чнаѧ древодѣ́лства дѣ́лати во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ: 6
31: 6
И҆схо́д. 35: 34
и҆ а҆́зъ да́хъ є҆го̀ и҆ є҆лїа́ва сы́на а҆хїсама́хова ѿ пле́мене да́нова, и҆ всѧ́комꙋ смы́сленномꙋ се́рдцемъ да́хъ смы́слъ, и҆ потрꙋдѧ́тсѧ, и҆ сотворѧ́тъ всѧ̑, є҆ли̑ка заповѣ́дахъ тебѣ̀: 7
31: 7
И҆схо́д. 35: 11
ски́нїю свидѣ́нїѧ и҆ кївѡ́тъ завѣ́та, и҆ ѡ҆чисти́лище є҆́же верхꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ оу҆́тварь ски́нїи, 8 и҆ же́ртвенники, и҆ трапе́зꙋ и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆ѧ̀, и҆ свѣти́лникъ чи́стый и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆гѡ̀, 9 и҆ оу҆мыва́лницꙋ и҆ стоѧ́ло є҆ѧ̀, 10 и҆ ри̑зы слꙋжє́бныѧ а҆арѡ́нѡвы и҆ ри̑зы сынѡ́въ є҆гѡ̀, є҆́же свѧщеннодѣ́йствовати мнѣ̀, 11 и҆ є҆ле́й пома́занїѧ, и҆ ѳѷмїа́мъ сложе́нїѧ ст҃а́гѡ: по всѣ́мъ, є҆ли̑ка заповѣ́дахъ тебѣ̀, сотворѧ́тъ. 12 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 13 и҆ ты̀ заповѣ́ждь сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, глаго́лѧ:
31: 13
И҆схо́д. 20: 8
І҆езек. 20: 12
смотри́те и҆ сꙋббѡ̑ты моѧ̑ сохрани́те: є҆́сть бо зна́менїе междꙋ̀ мно́ю и҆ ва́ми въ ро́ды ва́шѧ, да оу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь ѡ҆сщ҃а́ѧй ва́съ: 14 и҆ сохрани́те сꙋббѡ́тꙋ, ꙗ҆́кѡ ст҃а̀ сїѧ̀ є҆́сть гдⷭ҇ꙋ и҆ ва́мъ:
31: 14
Чи́сл. 15: 35
ѡ҆скверни́вый ю҆̀ сме́ртїю оу҆́мретъ: всѧ́къ, и҆́же сотвори́тъ въ ню̀ дѣ́ло,
31: 14
Быт. 17: 14
потреби́тсѧ дꙋша̀ та̀ ѿ среды̀ люді́й свои́хъ: 15
31: 15
И҆схо́д. 20: 9
ше́сть дні́й да сотвори́ши дѣла̀, въ де́нь же седмы́й сꙋббѡ́та, поко́й ст҃ъ гдⷭ҇ꙋ: всѧ́къ, и҆́же сотвори́тъ дѣ́ло въ седмы́й де́нь, сме́ртїю оу҆́мретъ: 16 и҆ да сохранѧ́тъ сы́нове і҆н҃лєвы сꙋббѡ̑ты держа́ти ѧ҆̀ въ ро́ды и҆́хъ: 17
31: 17
Быт. 1: 31
2: 1,2
завѣ́тъ вѣ́ченъ во мнѣ̀ и҆ въ сынѣ́хъ і҆н҃левыхъ, зна́менїе є҆́сть во мнѣ̀ вѣ́чное:
31: 17
И҆схо́д. 20: 11
ꙗ҆́кѡ въ шестѝ дне́хъ сотворѝ гдⷭ҇ь не́бо и҆ зе́млю,
31: 17
Е҆вр. 4: 4
въ седмы́й же де́нь преста̀, и҆ почѝ. 18 И҆ дадѐ (бг҃ъ) мѡѷсе́ю,
31: 18
И҆схо́д. 34
29
Второзак. 9: 10
є҆гда̀ преста̀ гл҃ѧ є҆мꙋ̀ на горѣ̀ сїна́йстѣй, двѣ̀ скрижа̑ли свидѣ́нїѧ, скрижа̑ли ка́мєнны напи̑саны
31: 18
И҆схо́д. 32: 16
пе́рстомъ бж҃їимъ.

32

ГЛАВА̀ л҃в.

321 И҆ ви́дѣвше лю́дїе, ꙗ҆́кѡ оу҆ме́дли мѡѷсе́й сни́ти съ горы̀, воста́ша лю́дїе на а҆арѡ́на и҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀: воста́ни и҆ сотворѝ на́мъ бо́ги, и҆̀же по́йдꙋтъ пред̾ на́ми: мѡѷсе́й бо се́й человѣ́къ, и҆́же и҆зведѐ на́съ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, не вѣ́мы, что̀ бы́сть є҆мꙋ̀. 2 И҆ речѐ и҆̀мъ а҆арѡ́нъ: и҆зми́те оу҆серѧ̑зи златы̑ѧ, ꙗ҆̀же во оу҆шесѣ́хъ же́нъ ва́шихъ и҆ дще́рей, и҆ принеси́те ко мнѣ̀. 3

32: 3
Второзак. 9: 16
И҆ и҆з̾ѧ́ша всѝ лю́дїе оу҆серѧ̑зи зла̑ты, ꙗ҆̀же во оу҆шесѣ́хъ же́нъ и҆́хъ, и҆ принесо́ша ко а҆арѡ́нꙋ. 4
32: 4
Ѱал. 105: 19
И҆ взѧ̀ ѿ рꙋ́къ и҆́хъ и҆ слїѧ̀ и҆̀хъ дѣ́ломъ литы́мъ, и҆ сотворѝ и҆̀мъ телца̀ лита́го. И҆ реко́ша:
32: 4
3 Ца́рств. 12: 28
Неем. 9: 18
сі́и бо́зи твоѝ, і҆н҃лю, и҆̀же и҆зведо́ша тѧ̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 5 И҆ ви́дѣвъ а҆арѡ́нъ, созда̀ ѻ҆лта́рь прѧ́мѡ є҆мꙋ̀, и҆ проповѣ́да а҆арѡ́нъ, глаго́лѧ: пра́здникъ гдⷭ҇нь оу҆́трѣ. 6 И҆ ѡ҆бꙋ́треневавъ наꙋ́трїе, вознесѐ всесожжє́нїѧ и҆ принесѐ же́ртвꙋ спасе́нїѧ.
32: 6
1 Корі́нѳ. 10: 7
И҆ сѣдо́ша лю́дїе ꙗ҆́сти и҆ пи́ти и҆ воста́ша и҆гра́ти. 7 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ:
32: 7
Второзак. 9: 12
и҆дѝ ско́рѡ, сни́ди ѿсю́дꙋ, беззако́нноваша бо лю́дїе твоѝ, и҆̀хже и҆зве́лъ є҆сѝ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ: 8 престꙋпи́ша съ пꙋтѝ ско́рѡ, є҆го́же заповѣ́далъ є҆сѝ и҆̀мъ: сотвори́ша себѣ̀ телца̀, и҆ поклони́шасѧ є҆мꙋ̀, и҆ пожро́ша є҆мꙋ̀, и҆ рѣ́ша: 9
32: 9
3 Ца́рств. 12: 28
сі́и бо́зи твоѝ, і҆н҃лю, и҆̀же и҆зведо́ша тѧ̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ: 10
32: 10
Второзак. 9: 14
и҆ нн҃ѣ ѡ҆ста́ви мѧ̀, и҆ воз̾ѧри́всѧ гнѣ́вомъ на нѧ̀, потреблю̀ и҆̀хъ, и҆ сотворю̀ тѧ̀ въ ꙗ҆зы́къ вели́къ. 11 И҆ помоли́сѧ мѡѷсе́й пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ и҆ речѐ:
32: 11
Ѱал. 105: 23
вскꙋ́ю, гдⷭ҇и, ꙗ҆ри́шисѧ гнѣ́вомъ на лю́ди твоѧ̑, и҆̀хже и҆зве́лъ є҆сѝ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ крѣ́постїю вели́кою и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою; 12
32: 12
Чи́сл. 14: 13,15
да не когда̀ рекꙋ́тъ є҆гѵ́птѧне, глаго́люще: съ лꙋка́вствомъ и҆зведѐ и҆̀хъ погꙋби́ти въ гора́хъ и҆ потреби́ти и҆̀хъ ѿ землѝ: оу҆толѝ гнѣ́въ ꙗ҆́рости твоеѧ̀ и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́ди ѡ҆ ѕло́бѣ люді́й твои́хъ, 13
32: 13
Быт. 12: 7
15: 7
48: 16
Ѱал. 104: 8,9,10
помѧнꙋ́въ а҆враа́ма и҆ і҆саа́ка и҆ і҆а́кѡва, твоѧ̑ рабы̑, и҆̀мже клѧ́лсѧ є҆сѝ собо́ю, и҆ ре́клъ є҆сѝ къ ни̑мъ, гл҃ѧ: ѕѣлѡ̀ оу҆мно́жꙋ сѣ́мѧ ва́ше, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды небє́сныѧ мно́жествомъ, и҆ всю̀ сїю̀ зе́млю, ю҆́же ре́клъ є҆сѝ да́ти сѣ́мени и҆́хъ, и҆ ѡ҆блада́ютъ є҆́ю во вѣ́ки. 14 И҆ оу҆млⷭ҇тивисѧ гдⷭ҇ь ѡ҆ ѕлѣ̀, є҆́же речѐ сотвори́ти лю́демъ свои̑мъ. 15 И҆ возврати́всѧ мѡѷсе́й, сни́де съ горы̀: и҆ двѣ̀ скрижа̑ли свидѣ́нїѧ въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀, скрижа̑ли ка́мєнны напи̑саны ѿ ѻ҆бою̀ странꙋ̑ и҆́хъ, сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ бы́ша напи̑саны: 16
32: 16
И҆схо́д. 31: 18
Второзак. 9: 10
и҆ скрижа̑ли дѣ́ло бж҃їе бы́ша, и҆ написа́нїе, написа́нїе бж҃їе и҆зва́ѧно на скрижа́лехъ. 17
32: 17
И҆схо́д. 24: 13
И҆ оу҆слы́шавъ і҆исꙋ́съ гла́съ люді́й крича́щихъ, речѐ къ мѡѷсе́ю: гла́съ ра́тный въ полцѣ̀. 18 И҆ речѐ мѡѷсе́й: нѣ́сть гла́съ начина́ющихъ ѡ҆долѣва́ти, нижѐ гла́съ начина́ющихъ бѣжа́ти, но гла́съ начина́ющихъ напива́тисѧ вїно́мъ а҆́зъ слы́шꙋ. 19
32: 19
Второзак. 9: 17
И҆ є҆гда̀ приближа́шесѧ къ полкꙋ̀, оу҆зрѣ̀ телца̀ и҆ ли́ки: и҆ воз̾ѧри́всѧ гнѣ́вомъ мѡѷсе́й, пове́рже и҆з̾ рꙋкꙋ̀ своє́ю ѻ҆́бѣ скрижа̑ли, и҆ сокрꙋшѝ ѧ҆̀ под̾ горо́ю: 20 и҆ взе́мъ телца̀, є҆го́же сотвори́ша, сожжѐ є҆го̀ во ѻ҆гнѝ и҆ сотрѐ є҆го̀ подро́бнꙋ, и҆ разсы́па є҆го̀ по водѣ̀, и҆ напоѝ є҆́ю сы́ны і҆н҃лєвы. 21 И҆ речѐ мѡѷсе́й а҆арѡ́нꙋ: что̀ сотвори́ша тебѣ̀ лю́дїе сі́и, ꙗ҆́кѡ наве́лъ є҆сѝ на ни́хъ грѣ́хъ вели́къ; 22 И҆ речѐ а҆арѡ́нъ къ мѡѷсе́ю: не гнѣ́вайсѧ, господи́не: ты́ бо вѣ́си люді́й си́хъ оу҆стремле́нїе. 23 Глаго́лаша бо мѝ: сотворѝ на́мъ бо́ги, и҆̀же по́йдꙋтъ пред̾ на́ми: мѡѷсе́й бо се́й человѣ́къ, и҆́же и҆зведе́ ны ѿ є҆гѵ́пта, не вѣ́мы, что̀ бы́сть є҆мꙋ̀: 24 и҆ реко́хъ и҆̀мъ: и҆́же и҆́мать зла́то, и҆зми́те: и҆ и҆з̾ѧ́ша, и҆ да́ша мнѣ̀, и҆ вверго́хъ є҆̀ во ѻ҆́гнь, и҆ и҆злїѧ́сѧ теле́цъ се́й. 25 Ви́дѣвъ же мѡѷсе́й лю́ди, ꙗ҆́кѡ раздѣли́шасѧ, раздѣли́ бо и҆̀хъ а҆арѡ́нъ въ пора́дованїе сꙋпоста́тѡмъ и҆́хъ: 26
32: 26
Быт. 34: 20
ста́ же мѡѷсе́й во вратѣ́хъ полка̀ и҆ речѐ: а҆́ще кто̀ є҆́сть гдⷭ҇нь, да и҆́детъ ко мнѣ̀. Снидо́шасѧ оу҆̀бо къ немꙋ̀ всѝ сы́нове леѵі̑ины. 27 И҆ речѐ и҆̀мъ: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ: препоѧ́шите кі́йждо сво́й ме́чь при бедрѣ̀ и҆ пройди́те, и҆ возврати́тесѧ ѿ вра́тъ до вра́тъ сквозѣ̀ по́лкъ,
32: 27
Второзак. 33: 9
и҆ оу҆бі́йте кі́йждо бра́та своего̀ и҆ кі́йждо бли́жнѧго своего̀ и҆ кі́йждо сосѣ́да своего̀. 28 И҆ сотвори́ша сы́нове леѵі̑ины, ꙗ҆́коже глаго́ла и҆̀мъ мѡѷсе́й: и҆ падѐ ѿ люді́й въ то́й де́нь до тре́хъ ты́сѧщъ мꙋже́й. 29
32: 29
Второзак. 33: 10
И҆ речѐ и҆̀мъ мѡѷсе́й: напо́лнисте рꙋ́ки ва́шѧ дне́сь гдⷭ҇ꙋ, кі́йждо въ сы́нѣ свое́мъ и҆ въ бра́тѣ свое́мъ, да да́стсѧ на ва́съ блгⷭ҇ве́нїе. 30 И҆ бы́сть на оу҆́трїе, речѐ мѡѷсе́й къ лю́демъ: вы̀ согрѣши́сте грѣ́хъ вели́къ: и҆ нн҃ѣ взы́дꙋ къ бг҃ꙋ, да оу҆молю̀ ѡ҆ грѣсѣ̀ ва́шемъ. 31 И҆ возврати́сѧ мѡѷсе́й ко гдⷭ҇ꙋ и҆ речѐ: молю́сѧ тѝ, гдⷭ҇и: согрѣши́ша лю́дїе сі́и грѣ́хъ вели́къ и҆ сотвори́ша себѣ̀ бо́ги зла̑ты: 32
32: 32
Ри́млѧн. 9: 3
и҆ нн҃ѣ, а҆́ще оу҆́бѡ ѡ҆ста́виши и҆̀мъ грѣ́хъ и҆́хъ, ѡ҆ста́ви: а҆́ще же нѝ,
32: 32
Ѱал. 68: 29
Фїлїппис. 4: 3
А҆пока́лѷѱ. 3: 5
и҆згла́ди мѧ̀ и҆з̾ кни́ги твоеѧ̀, въ ню́же вписа́лъ є҆сѝ. 33 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: а҆́ще кто̀ согрѣшѝ предо мно́ю, и҆згла́жꙋ є҆го̀ и҆з̾ кни́ги моеѧ̀: 34 нн҃ѣ же и҆дѝ, сни́ди и҆ возведѝ лю́ди сїѧ̑ на мѣ́сто, є҆́же рѣ́хъ тебѣ̀:
32: 34
И҆схо́д. 14: 19
33: 2
Чи́сл. 14: 18
сѐ, а҆́гг҃лъ мо́й пред̾и́детъ пред̾ лице́мъ твои́мъ: въ ѻ҆́ньже де́нь присѣщꙋ̀, наведꙋ̀ на ни́хъ грѣ́хъ и҆́хъ. 35 И҆ поразѝ гдⷭ҇ь лю́ди за сотворе́нїе телца̀, є҆го́же сотворѝ а҆арѡ́нъ.

33

ГЛАВА̀ л҃г.

331 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: пред̾идѝ, взы́ди ѿсю́дꙋ ты̀ и҆ лю́дїе твоѝ, и҆̀хже и҆зве́лъ є҆сѝ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ на зе́млю, є҆́юже клѧ́хсѧ

33: 1
Быт. 50: 24
Чи́сл. 32: 11
а҆враа́мꙋ и҆ і҆саа́кꙋ и҆ і҆а́кѡвꙋ, гл҃ѧ: сѣ́мени ва́шемꙋ да́мъ ю҆̀: 2
33: 2
И҆схо́д. 23: 23
Второзак. 7: 1
І҆ис. Наѵ. 24: 11
и҆ послю̀ кꙋ́пнѡ а҆́гг҃ла моего̀ пред̾ лице́мъ твои́мъ, и҆ и҆зжене́тъ ханане́а, а҆морре́а и҆ хетте́а, и҆ ферезе́а и҆ гергесе́а, и҆ є҆ѵе́а и҆ і҆евꙋсе́а: 3 и҆ введꙋ́ тѧ въ зе́млю текꙋ́щꙋю млеко́мъ и҆ ме́домъ: са́мъ бо не пойдꙋ̀ съ тобо́ю,
33: 3
И҆схо́д. 34: 9
ꙗ҆́кѡ лю́дїе жестоковы́йнїи сꙋ́ть, да не оу҆бїю̀ тебѐ на пꙋтѝ. 4 И҆ оу҆слы́шавше лю́дїе сло́во сїѐ стра́шное, воспла́кашасѧ въ плаче́вныхъ (ри́захъ). 5 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: глаго́ли сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ: вы̀ лю́дїе жестоковы́йнїи, блюди́тесѧ, да не ꙗ҆́звꙋ дрꙋгꙋ́ю наведꙋ̀ на вы̀ и҆ потреблю̀ вы̀:
33: 5
І҆ерем. 6: 26
І҆ѡи́л. 1: 8
І҆ѡ́на. 3: 6
нн҃ѣ оу҆̀бо сыми́те ри̑зы сла́вы ва́шеѧ и҆ оу҆́тварь, и҆ покажꙋ̀, ꙗ҆̀же сотворю̀ ва́мъ. 6 И҆ ѿѧ́ша сы́нове і҆н҃лєвы оу҆́тварь свою̀ и҆ ри̑зы ѿ горы̀ хѡри́ва. 7 И҆ взе́мъ мѡѷсе́й кꙋ́щꙋ свою̀, потчѐ ю҆̀ внѣ̀ полка̀, дале́че ѿ полка̀, и҆ прозва́сѧ ски́нїѧ свидѣ́нїѧ: и҆ бы́сть, всѧ́къ взыскꙋ́ѧй гдⷭ҇а и҆схожда́ше въ ски́нїю, ꙗ҆́же внѣ̀ полка̀. 8 Е҆гда́ же вхожда́ше мѡѷсе́й въ ски́нїю внѣ̀ полка̀, стоѧ́хꙋ всѝ лю́дїе смотрѧ́ще кі́йждо пред̾ две́рьми кꙋ́щи своеѧ̀, и҆ зрѧ́хꙋ ѿходѧ́щꙋ мѡѷсе́ю да́же вни́ти є҆мꙋ̀ въ ски́нїю. 9
33: 9
Второзак. 31: 14
Е҆гда́ же вни́де мѡѷсе́й въ ски́нїю, сни́де сто́лпъ ѡ҆́блачный и҆ ста̀ пред̾ две́рьми ски́нїи, и҆ гл҃а (гдⷭ҇ь) мѡѷсе́ю. 10 И҆ ви́дѧхꙋ всѝ лю́дїе сто́лпъ ѡ҆́блачный стоѧ́щь пред̾ две́рьми ски́нїи: и҆ ста́вше всѝ лю́дїе, поклони́шасѧ кі́йждо и҆з̾ две́рїй кꙋ́щи своеѧ̀: 11
33: 11
Чи́сл. 12: 7,8
Второзак. 34: 10
Сїрах. 45: 3
и҆ гл҃а гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю лице́мъ къ лицꙋ̀, ꙗ҆́коже а҆́ще бы кто̀ возглаго́лалъ къ своемꙋ̀ дрꙋ́гꙋ, и҆ ѿпꙋща́шесѧ въ по́лкъ: слꙋга́ же і҆исꙋ́съ, сы́нъ наѵи́нъ, ю҆́ноша не и҆схожда́ше и҆з̾ ски́нїи. 12 И҆ речѐ мѡѷсе́й ко гдⷭ҇ꙋ: сѐ, ты̀ мнѣ̀ гл҃еши: и҆зведѝ лю́ди сїѧ̑: ты́ же не ꙗ҆ви́лъ мѝ є҆сѝ, кого̀ по́слеши со мно́ю: ты́ же мнѣ̀ ре́клъ є҆сѝ: вѣ́мъ тѧ̀ па́че всѣ́хъ и҆ блгⷣть и҆́маши оу҆ менє̀: 13 а҆́ще оу҆̀бо ѡ҆брѣто́хъ блгⷣть пред̾ тобо́ю, ꙗ҆ви́ ми тебѐ сама́го, да разꙋ́мнѡ ви́ждꙋ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆брѣ́тъ бꙋ́дꙋ блгⷣть пред̾ тобо́ю, и҆ да позна́ю, ꙗ҆́кѡ лю́дїе твоѝ ꙗ҆зы́къ вели́къ се́й. 14 И҆ гл҃а (є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь):
33: 14
Второзак. 4: 37
а҆́зъ са́мъ пред̾идꙋ̀ пред̾ тобо́ю и҆ оу҆поко́ю тѧ̀. 15 И҆ речѐ къ немꙋ̀ мѡѷсе́й: а҆́ще са́мъ ты̀ не и҆́деши съ на́ми, да не и҆зведе́ши мѧ̀ ѿсю́дꙋ: 16 и҆ ка́кѡ вѣ́домо бꙋ́детъ вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆брѣто́хъ блгⷣть оу҆ тебє̀ а҆́зъ же и҆ лю́дїе твоѝ, то́чїю и҆дꙋ́щꙋ тѝ съ на́ми; и҆ просла́вленъ бꙋ́дꙋ а҆́зъ же и҆ лю́дїе твоѝ па́че всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ, є҆ли́цы сꙋ́ть на землѝ. 17 Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: и҆ сїѐ тебѣ̀ сло́во, є҆́же ре́клъ є҆сѝ, сотворю̀: ѡ҆брѣ́лъ бо є҆сѝ блгⷣть предо мно́ю,
33: 17
2 Тїмоѳ. 2: 19
и҆ вѣ́мъ тѧ̀ па́че всѣ́хъ. 18 И҆ глаго́ла мѡѷсе́й: покажи́ ми сла́вꙋ твою̀. 19 И҆ речѐ (гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю): а҆́зъ пред̾идꙋ̀ пред̾ тобо́ю сла́вою мое́ю и҆ воззовꙋ̀ ѡ҆ и҆́мени мое́мъ, гдⷭ҇ь пред̾ тобо́ю: и҆
33: 19
Ри́млѧн. 9: 15
поми́лꙋю, є҆го́же а҆́ще ми́лꙋю, и҆ оу҆ще́дрю, є҆го́же а҆́ще ще́дрю. 20 И҆ речѐ:
33: 20
Сꙋд. 13: 22
Дан. 10: 8
1 Тїмоѳ. 6: 16
не возмо́жеши ви́дѣти лица̀ моегѡ̀: не бо̀ оу҆́зритъ человѣ́къ лицѐ моѐ, и҆ жи́въ бꙋ́детъ. 21 И҆ речѐ гдⷭ҇ь: сѐ, мѣ́сто оу҆ менє̀, и҆ ста́неши на ка́мени: 22 є҆гда́ же пре́йдетъ сла́ва моѧ̀, и҆ положꙋ́ тѧ въ разсѣ́линѣ ка́мене, и҆ покры́ю рꙋко́ю мое́ю над̾ тобо́ю, до́ндеже мимоидꙋ̀: 23 и҆ ѿимꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀, и҆ тогда̀ оу҆́зриши за̑днѧѧ моѧ̑: лице́ же моѐ не ꙗ҆ви́тсѧ тебѣ̀.