Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ: 2 рцы̀ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, и҆ ѡ҆брати́вшесѧ да ѡ҆полча́тсѧ прѧ́мѡ

14: 2
Чи́сл. 33: 7
придво́рїю, междꙋ̀
14: 2
І҆ерем. 44: 1
магдѡ́ломъ и҆ междꙋ̀ мо́ремъ, прѧ́мѡ веельсепфѡ́нꙋ: пред̾ ни́ми ѡ҆полчи́шисѧ при мо́ри: 3 и҆ рече́тъ фараѡ́нъ лю́демъ свои̑мъ ѡ҆ сынѣ́хъ і҆н҃левыхъ: заблꙋжда́ютъ сі́и по землѝ, затвори́ бо и҆̀хъ пꙋсты́нѧ: 4
14: 4
И҆схо́д. 4: 21
10: 20
а҆́зъ же ѡ҆жесточꙋ̀ се́рдце фараѡ́ново, и҆ пожене́тъ созадѝ и҆́хъ, и҆ просла́влюсѧ въ фараѡ́нѣ и҆ во все́мъ во́инствѣ є҆гѡ̀:
14: 4
І҆езек. 28: 22
Ри́млѧн. 9: 17
и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ всѝ є҆гѵ́птѧне, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. И҆ сотвори́ша та́кѡ. 5 И҆ возвѣще́но бы́сть царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ, ꙗ҆́кѡ бѣжа́ша лю́дїе, и҆ преврати́сѧ се́рдце фараѡ́ново и҆ рабѡ́въ є҆гѡ̀ на лю́ди, и҆ реко́ша: что̀ сїѐ сотвори́хомъ, ѿпꙋсти́вше сы́ны і҆н҃лєвы, да не рабо́таютъ на́мъ; 6 Впрѧжѐ оу҆̀бо фараѡ́нъ колєсни́цы своѧ̑, и҆ всѧ̑ лю́ди своѧ̑ собра̀ съ собо́ю: 7 и҆ поѧ́тъ ше́сть сѡ́тъ колесни́цъ и҆збра́нныхъ, и҆ всѧ̑ ко́ни є҆гѵ́пєтскїѧ, и҆ трїста́ты над̾ всѣ́ми. 8 И҆ ѡ҆жесточѝ гдⷭ҇ь се́рдце фараѡ́на царѧ̀ є҆гѵ́петскагѡ и҆ рабѡ́въ є҆гѡ̀,
14: 8
Премꙋ́др. 19: 3
и҆ погна̀ созадѝ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. Сы́нове же і҆н҃лєвы и҆схожда́хꙋ
14: 8
И҆схо́д. 13: 3
рꙋко́ю высо́кою. 9
14: 9
І҆ис. Наѵ. 24: 6
1 Маккав. 4: 9
И҆ погна́ша є҆гѵ́птѧне в̾слѣ́дъ и҆́хъ, и҆ ѡ҆брѣто́ша и҆̀хъ ѡ҆полчи́вшихсѧ при мо́ри: и҆ всѧ̑ ко́ни и҆ колєсни́цы фараѡ́нѡвы, и҆ кѡ́нницы, и҆ во́инство є҆гѡ̀ прѧ́мѡ придво́рїю, проти́вꙋ веельсепфѡ́на. 10 И҆ фараѡ́нъ приближа́шесѧ. Воззрѣ́вше же сы́нове і҆н҃лєвы ѻ҆чи́ма, ви́дѣша: и҆ сѐ, є҆гѵ́птѧне ѡ҆полчи́шасѧ в̾слѣ́дъ и҆́хъ: и҆ оу҆боѧ́шасѧ ѕѣлѡ̀, и҆ возопи́ша сы́нове і҆н҃лєвы ко гдⷭ҇ꙋ 11 и҆ реко́ша къ мѡѷсе́ю:
14: 11
Ѱал. 105: 7
за є҆́же не бы́ти гробѡ́мъ во є҆гѵ́птѣ, и҆зве́лъ є҆сѝ на́съ оу҆мертви́ти въ пꙋсты́ни: что̀ сїѐ сотвори́лъ є҆сѝ на́мъ, и҆зве́дъ на́съ и҆з̾ є҆гѵ́пта; 12 не се́й ли бѧ́ше глаго́лъ, є҆го́же реко́хомъ къ тебѣ̀ во є҆гѵ́птѣ, глаго́люще: ѡ҆ста́ви на́съ, да рабо́таемъ є҆гѵ́птѧнѡмъ: лꙋ́чше бо бѧ́ше на́мъ рабо́тати є҆гѵ́птѧнѡмъ, не́жели оу҆мре́ти въ пꙋсты́ни се́й. 13 Рече́ же мѡѷсе́й къ лю́демъ:
14: 13
2 Паралїпом. 20: 17
дерза́йте, сто́йте и҆ зри́те спⷭ҇нїе є҆́же ѿ гдⷭ҇а, є҆́же сотвори́тъ на́мъ дне́сь: и҆́мже бо ѡ҆́бразомъ ви́дѣсте є҆гѵ́птѧнъ дне́сь, не приложитѐ ктомꙋ̀ ви́дѣти и҆̀хъ въ вѣ́чное вре́мѧ: 14
14: 14
Второзак. 1: 30
3: 22
гдⷭ҇ь побо́ретъ по ва́съ, вы́ же оу҆мо́лкните. 15 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю:
14: 15
І҆ис. Наѵ. 24: 7
Сꙋд. 5: 20
что̀ вопїе́ши ко мнѣ̀; рцы̀ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, и҆ да пꙋтеше́ствꙋютъ, 16 ты́ же возмѝ же́злъ тво́й и҆ прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀ на мо́ре, и҆ расто́ргни є҆̀: и҆ да вни́дꙋтъ сы́нове і҆н҃лєвы посредѣ̀ мо́рѧ по сꙋ́хꙋ: 17 и҆ сѐ, а҆́зъ ѡ҆жесточꙋ̀ се́рдце фараѡ́ново и҆ всѣ́хъ є҆гѵ́птѧнъ, и҆ вни́дꙋтъ в̾слѣ́дъ и҆́хъ: и҆ просла́влюсѧ въ фараѡ́нѣ и҆ во все́мъ во́инствѣ є҆гѡ̀, и҆ въ колесни́цахъ и҆ въ ко́нехъ є҆гѡ̀, 18 и҆ оу҆вѣ́дѧтъ всѝ є҆гѵ́птѧне, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, є҆гда̀ прославлѧ́юсѧ въ фараѡ́нѣ и҆ въ колесни́цахъ и҆ въ ко́нехъ є҆гѡ̀. 19 Взѧ́тсѧ же а҆́гг҃лъ бж҃їй ходѧ́й пред̾ полко́мъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ и҆ по́йде созадѝ и҆́хъ,
14: 19
И҆схо́д. 13: 21
взѧ́тсѧ же и҆ сто́лпъ ѡ҆́блачный ѿ лица̀ и҆́хъ и҆ ста̀ созадѝ и҆́хъ. 20 И҆ вни́де посредѣ̀ полка̀ є҆гѵ́петска и҆ посредѣ̀ полка̀ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ и҆ ста̀: и҆ бы́сть тма̀ и҆ мра́къ, и҆ прїи́де но́щь, и҆ не смѣси́шасѧ дрꙋ́гъ съ дрꙋ́гомъ во всю̀ но́щь. 21
14: 21
Ѱал. 77: 13
105: 9
Простре́ же мѡѷсе́й рꙋ́кꙋ на мо́ре, и҆ возгна̀ гдⷭ҇ь мо́ре вѣ́тромъ ю҆́жнымъ си́льнымъ всю̀ но́щь,
14: 21
І҆ис. Наѵ. 4: 23
Ѱал. 113: 3
и҆ сотворѝ мо́ре сꙋ́шꙋ, и҆ разстꙋпи́сѧ вода̀. 22
14: 22
1 Корі́нѳ. 10: 1
Е҆вр. 11: 29
І҆ꙋді́ѳ. 5: 13
И҆ внидо́ша сы́нове і҆н҃лєвы посредѣ̀ мо́рѧ по сꙋ́хꙋ, и҆ вода̀ и҆̀мъ стѣна̀ бы́сть ѡ҆деснꙋ́ю и҆ стѣна̀ ѡ҆шꙋ́юю. 23 Погна́ша же є҆гѵ́птѧне и҆ внидо́ша в̾слѣ́дъ и҆́хъ, и҆ всѧ́къ ко́нь фараѡ́новъ, и҆ колєсни́цы, и҆ вса́дники посредѣ̀ мо́рѧ. 24 Бы́сть же въ стра́жꙋ оу҆́треннюю,
14: 24
Ѱал. 76: 19
и҆ воззрѣ̀ гдⷭ҇ь на по́лкъ є҆гѵ́петскїй въ столпѣ̀ ѻ҆́гненнѣмъ и҆ ѡ҆́блачнѣмъ, и҆ смѧтѐ по́лкъ є҆гѵ́петскїй, 25 и҆ свѧза̀ ѡ҆́си колесни́цъ и҆́хъ, и҆ ведѧ́ше и҆̀хъ съ нꙋ́ждею.
14: 25
Второзак. 3: 22
И҆ реко́ша є҆гѵ́птѧне: бѣжи́мъ ѿ лица̀ і҆н҃лева, гдⷭ҇ь бо побора́етъ по ни́хъ на є҆гѵ́птѧны. 26 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀ на мо́ре, и҆ да совокꙋпи́тсѧ вода̀ и҆ да покры́етъ є҆гѵ́птѧны, колєсни́цы же и҆ вса́дники. 27
14: 27
Премꙋ́др. 18: 5
19: 7
Простре́ же мѡѷсе́й рꙋ́кꙋ на мо́ре, и҆ оу҆стро́исѧ вода̀ ко дню̀ на мѣ́сто: є҆гѵ́птѧне же бѣжа́ша под̾ водо́ю, и҆ и҆стрѧсѐ гдⷭ҇ь є҆гѵ́птѧны
14: 27
И҆схо́д. 15: 7
посредѣ̀ мо́рѧ: 28
14: 28
Ѱал. 105: 11
135: 15
и҆ ѡ҆брати́вшисѧ вода̀ покры̀ колєсни́цы и҆ вса́дники и҆ всю̀ си́лꙋ фараѡ́новꙋ, вше́дши в̾слѣ́дъ и҆́хъ въ мо́ре: и҆ не ѡ҆ста̀ ѿ ни́хъ ни є҆ди́нъ. 29 Сы́нове же і҆н҃лєвы проидо́ша по сꙋ́хꙋ посредѣ̀ мо́рѧ: вода́ же и҆̀мъ стѣна̀ (бы́сть) ѡ҆деснꙋ́ю и҆ стѣна̀ ѡ҆шꙋ́юю, 30 и҆ и҆зба́ви гдⷭ҇ь і҆н҃лѧ въ де́нь ѡ҆́нъ и҆з̾ рꙋкѝ є҆гѵ́петскїѧ: и҆ ви́дѣша сы́нове і҆н҃лєвы є҆гѵ́птѧнъ и҆зме́ршихъ при краѝ мо́рѧ. 31
14: 31
Ѱал. 108: 27
Ви́дѣ же і҆н҃ль рꙋ́кꙋ вели́кꙋю, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь є҆гѵ́птѧнѡмъ, и҆ оу҆боѧ́шасѧ лю́дїе гдⷭ҇а
14: 31
Ѱал. 105: 12
и҆ вѣ́роваша бг҃ꙋ
14: 31
2 Паралїпом. 20: 20
и҆ мѡѷсе́ю оу҆го́дникꙋ є҆гѡ̀. 32 Тогда̀ воспѣ̀ мѡѷсе́й и҆ сы́нове і҆н҃лєвы пѣ́снь сїю̀ гдⷭ҇ви, и҆ реко́ша глаго́люще:

15

ГЛАВА̀ є҃і.

151 Пои́мъ

15: 1
Ѱал. 105: 12
гдⷭ҇ви, сла́внѡ бо просла́висѧ: конѧ̀ и҆ вса́дника вве́рже въ мо́ре: 2
15: 2
Ѱал. 117: 6,7
И҆са́їа. 12: 2
помо́щникъ и҆ покрови́тель бы́сть мнѣ̀ во спⷭ҇нїе: се́й мо́й бг҃ъ и҆ просла́влю є҆го̀, бг҃ъ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀ и҆ вознесꙋ̀ є҆го̀: 3
15: 3
Сꙋд. 20: 35
гдⷭ҇ь сокрꙋша́ѧй бра̑ни,
15: 3
И҆схо́д. 3: 14
Ѡ҆сі́а. 12: 5
гдⷭ҇ь и҆́мѧ є҆мꙋ̀, 4 колєсни́цы фараѡ́нѡвы и҆ си́лꙋ є҆гѡ̀ вве́рже въ мо́ре, и҆збра̑нныѧ вса́дники трїста́ты потопѝ въ чермнѣ́мъ мо́ри, 5
15: 5
Неем. 9: 11
А҆пока́лѷѱ. 18: 21
пꙋчи́ною покры̀ и҆̀хъ, погрѧзо́ша во глꙋбинѣ̀ ꙗ҆́кѡ ка́мень: 6
15: 6
Ѱал. 117: 15
десни́ца твоѧ̀, гдⷭ҇и, просла́висѧ въ крѣ́пости, десна́ѧ твоѧ̀ рꙋка̀, гдⷭ҇и, сокрꙋшѝ врагѝ: 7 и҆ мно́жествомъ сла́вы твоеѧ̀
15: 7
И҆схо́д. 14: 27
сте́рлъ є҆сѝ сопроти́вныхъ,
15: 7
И҆са́їа. 5: 24
47: 14
посла́лъ є҆сѝ гнѣ́въ тво́й, поѧдѐ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ сте́блїе, 8
15: 8
И҆са́їа. 63: 12,13
и҆ дꙋ́хомъ ꙗ҆́рости твоеѧ̀ разстꙋпи́сѧ вода̀: ѡ҆гꙋстѣ́ша ꙗ҆́кѡ стѣна̀ во́ды, ѡ҆гꙋстѣ́ша и҆ вѡ́лны посредѣ̀ мо́рѧ: 9
15: 9
И҆схо́д. 14: 3,9
речѐ вра́гъ: гна́въ пости́гнꙋ, раздѣлю̀ коры́сть, и҆спо́лню дꙋ́шꙋ мою̀, оу҆бїю̀ мече́мъ мои́мъ, госпо́дствовати бꙋ́детъ рꙋка̀ моѧ̀: 10
15: 10
Ѱал. 73: 13
посла́лъ є҆сѝ дх҃а твоего̀, покры̀ ѧ҆̀ мо́ре, погрѧзо́ша ꙗ҆́кѡ ѻ҆́лово въ водѣ̀ ѕѣ́лнѣй: 11
15: 11
И҆схо́д. 18: 11
1 Ца́рств. 2: 2
Ѱал. 39: 6
кто̀ подо́бенъ тебѣ̀ въ бозѣ́хъ, гдⷭ҇и, кто̀ подо́бенъ тебѣ̀; просла́вленъ во ст҃ы́хъ, ди́венъ въ сла́вѣ, творѧ́й чꙋдеса̀: 12 просте́рлъ є҆сѝ десни́цꙋ свою̀, пожрѐ ѧ҆̀ землѧ̀, 13
15: 13
Ѱал. 76: 21
наста́вилъ є҆сѝ пра́вдою твое́ю лю́ди твоѧ̑ сїѧ̑, ꙗ҆̀же и҆зба́вилъ є҆сѝ, оу҆тѣ́шилъ є҆сѝ крѣ́постїю твое́ю во ѡ҆би́тель ст҃ꙋ́ю твою̀: 14
15: 14
І҆ис. Наѵ. 2: 9
слы́шаша ꙗ҆зы́цы и҆ прогнѣ́вашасѧ, бѡлѣ́зни прїѧ́ша живꙋ́щїи въ фѷлїсті́мѣ: 15 тогда̀ потща́шасѧ влады́цы є҆дѡ́мстїи и҆ кнѧ̑зи мѡаві́тстїи, прїѧ́тъ ѧ҆̀ тре́петъ: раста́ѧша всѝ живꙋ́щїи въ ханаа́нѣ: 16
15: 16
Второзак. 4: 37
да нападе́тъ на нѧ̀ стра́хъ и҆ тре́петъ: вели́чїемъ мы́шцы твоеѧ̀ да ѡ҆ка́менѧтсѧ, до́ндеже про́йдꙋтъ лю́дїе твоѝ, гдⷭ҇и, до́ндеже про́йдꙋтъ лю́дїе твоѝ сі́и, ꙗ҆̀же стѧжа́лъ є҆сѝ: 17
15: 17
Ѱал. 43: 23
79: 9
вве́дъ насадѝ ѧ҆̀ въ го́рꙋ достоѧ́нїѧ твоегѡ̀, въ гото́вое жили́ще твоѐ, є҆́же содѣ́лалъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, ст҃ы́ню, гдⷭ҇и, ю҆́же оу҆гото́вастѣ рꙋ́цѣ твоѝ: 18
15: 18
Ѱал. 88: 19
гдⷭ҇ь црⷭ҇твꙋѧй вѣ́ки, и҆ на вѣ́къ, и҆ є҆щѐ: 19
15: 19
И҆схо́д. 14: 22
є҆гда̀ вни́де ко́нница фараѡ́нова съ колесни́цами и҆ вса̑дники въ мо́ре, и҆ наведѐ на ни́хъ гдⷭ҇ь во́дꙋ морскꙋ́ю: сы́нове же і҆н҃лєвы проидо́ша сꙋ́шею посредѣ̀ мо́рѧ. 20
15: 20
Ѱал. 67: 26
Взѧ́ же марїа́мъ прⷪ҇ро́чица, сестра̀ а҆арѡ́нова, тѷмпа́нъ въ рꙋ́цѣ своѝ, и҆ и҆зыдо́ша всѧ̑ жєны̀ в̾слѣ́дъ є҆ѧ̀ со тѷмпа̑ны и҆ ли̑ки: 21 преднача́ же и҆̀мъ марїа́мъ, глаго́лющи: пои́мъ гдⷭ҇ви, сла́внѡ бо просла́висѧ: конѧ̀ и҆ вса́дника вве́рже въ мо́ре. 22 Поѧ́тъ же мѡѷсе́й сы́ны і҆н҃лєвы ѿ мо́рѧ чермна́гѡ и҆ ведѐ и҆̀хъ
15: 22
Быт. 16: 7
въ пꙋсты́ню сꙋ́ръ:
15: 22
Чи́сл. 33: 8
и҆ и҆дѧ́хꙋ трѝ дни̑ въ пꙋсты́ни, и҆ не ѡ҆брѣта́хꙋ воды̀ пи́ти. 23 Прїидо́ша же въ ме́ррꙋ, и҆ не можа́хꙋ пи́ти воды̀ ѿ ме́рры, горька́ бо бѣ̀: сегѡ̀ ра́ди нарече́сѧ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀ го́ресть. 24 И҆ ропта́хꙋ лю́дїе на мѡѷсе́а, глаго́люще: что̀ пїе́мъ; 25 Возопи́ же мѡѷсе́й ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ показа̀ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь дре́во,
15: 25
Сїрах. 38: 5
и҆ вложѝ є҆̀ въ во́дꙋ, и҆ оу҆слади́сѧ вода̀: та́мѡ положѝ є҆мꙋ̀ ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋдбы̑, и҆ та́мѡ є҆го̀ и҆скꙋсѝ, 26 и҆ речѐ: а҆́ще слꙋ́хомъ оу҆слы́шиши гла́съ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, и҆ оу҆гѡ́днаѧ пред̾ ни́мъ сотвори́ши, и҆ внꙋши́ши за́повѣдемъ є҆гѡ̀, и҆ сохрани́ши всѧ̑ ѡ҆правда̑нїѧ є҆гѡ̀:
15: 26
И҆схо́д. 23: 25
Второзак. 7: 15
всѧ́кꙋ болѣ́знь, ю҆́же наведо́хъ є҆гѵ́птѧнѡмъ, не наведꙋ̀ на тѧ̀:
15: 26
И҆са́їа. 3: 7
а҆́зъ бо є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й и҆сцѣлѧ́ѧй тѧ̀. 27
15: 27
Чи́сл. 33: 9
И҆ прїидо́ша во є҆лі́мъ, и҆ бѧ́хꙋ та́мѡ двана́десѧть и҆сто́чникѡвъ во́дъ, и҆ се́дмьдесѧтъ сте́блїй фі́нїковыхъ: и҆ ѡ҆полчи́шасѧ та́мѡ при вода́хъ.

16

ГЛАВА̀ ѕ҃і.

161 Воздвиго́шасѧ

16: 1
Чи́сл. 33: 11
Премꙋ́др. 11: 2
Дѣѧ̑н. 7: 36
13: 18
же ѿ є҆лі́ма, и҆ прїи́де ве́сь со́нмъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ въ пꙋсты́ню сі́нъ, ꙗ҆́же є҆́сть междꙋ̀ є҆лі́момъ и҆ междꙋ̀ сі́ною. Въ пѧ́тый же на́десѧть де́нь втора́гѡ мцⷭ҇а и҆зше́дшымъ и҆̀мъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, 2
16: 2
И҆схо́д. 15: 24
Ѱал. 105: 13
1 Корі́нѳ. 10: 10
возропта̀ ве́сь со́нмъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ на мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на, 3 и҆ реко́ша къ ни̑мъ сы́нове і҆н҃лєвы: ѡ҆̑, дабы̀ бы́хомъ и҆зме́рли мы̀ оу҆ѧ́звени ѿ гдⷭ҇а въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, є҆гда̀ сѣдѧ́хомъ над̾ котлы̑ мѧсны́ми и҆ ꙗ҆до́хомъ хлѣ́бы до сы́тости: ꙗ҆́кѡ и҆зведо́сте ны̀ въ пꙋсты́ню сїю̀ оу҆мори́ти ве́сь со́нмъ се́й гла́домъ. 4 Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю:
16: 4
Ѱал. 77: 25
104: 40
Премꙋ́др. 16: 20
сѐ, а҆́зъ ѡ҆дождю̀ ва́мъ хлѣ́бы съ небесѐ: и҆ и҆зы́дꙋтъ лю́дїе, и҆ соберꙋ́тъ дово́лное дню̀, на (всѧ́къ) де́нь, ꙗ҆́кѡ да и҆скꙋшꙋ̀ и҆̀хъ, а҆́ще по́йдꙋтъ въ зако́нѣ мое́мъ, и҆лѝ нѝ: 5 и҆ бꙋ́детъ въ де́нь шесты́й, и҆ оу҆гото́вѧтъ, є҆́же внесꙋ́тъ, и҆ да бꙋ́детъ сꙋгꙋ́бо, є҆́же собира́ша на всѧ́къ де́нь. 6 Рече́ же мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ ко всемꙋ̀ со́нмꙋ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ: въ ве́черъ (се́й) оу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь и҆зведе́ вы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, 7 и҆ заꙋ́тра оу҆́зрите сла́вꙋ гдⷭ҇ню, внегда̀ оу҆слы́шати гдⷭ҇ꙋ
16: 7
1 Корі́нѳ. 10: 10
ропта́нїе ва́ше на бг҃а: мы́ же что̀ є҆смы̀,
16: 7
Чи́сл. 16: 11
ꙗ҆́кѡ ро́пщете на ны̀; 8 И҆ речѐ мѡѷсе́й: є҆гда̀ да́стъ гдⷭ҇ь ва́мъ въ ве́черъ мѧса̀ ꙗ҆́сти и҆ хлѣ́бы заꙋ́тра до сы́тости,
16: 8
Чи́сл. 11: 18
поне́же оу҆слы́ша гдⷭ҇ь ропта́нїе ва́ше, и҆́мже ро́пщете на ны̀: мы́ же что̀ є҆смы̀; не на на́съ бо ропта́нїе ва́ше, но то́чїю на бг҃а. 9 И҆ речѐ мѡѷсе́й ко а҆арѡ́нꙋ: глаго́ли ко всемꙋ̀ со́нмꙋ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ: прїиди́те пред̾ бг҃а, оу҆слы́ша бо ропта́нїе ва́ше. 10 Е҆гда́ же глаго́лаше а҆арѡ́нъ всемꙋ̀ со́нмꙋ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, и҆ ѡ҆брати́шасѧ въ пꙋсты́ню,
16: 10
Сїрах. 45: 3
и҆ сла́ва гдⷭ҇нѧ ꙗ҆ви́сѧ во ѡ҆́блацѣ, 11 и҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ: 12 слы́шахъ ропта́нїе сынѡ́въ і҆н҃левыхъ: рцы̀ къ ни̑мъ глаго́лѧ:
16: 12
И҆схо́д. 12: 6
къ ве́черꙋ да снѣ́сте мѧса̀
16: 12
Чи́сл. 11: 7
Премꙋ́др. 16: 2
и҆ заꙋ́тра насы́титесѧ хлѣ́бѡвъ, и҆ оу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ. 13
16: 13
Чи́сл. 11: 31
Ѱал. 77: 27
104: 40
Бы́сть же ве́черъ, и҆ прїидо́ша кра̑стели и҆ покры́ша по́лкъ. Заꙋ́тра же бы́сть спа́дшей росѣ̀ ѡ҆́колѡ полка̀, 14
16: 14
Чи́сл. 11: 7
Ѱал. 77: 24
Премꙋ́др. 16: 20
и҆ сѐ, на лицы̀ пꙋсты́ни ме́лко ꙗ҆́кѡ корїа́ндръ, бѣло̀ а҆́ки ле́дъ на землѝ. 15 Оу҆зрѣ́вше же то̀ сы́нове і҆н҃лєвы, рѣ́ша дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ: что́ є҆сть сїѐ; Не вѣ́дѧхꙋ бо, что̀ бѧ́ше. Рече́ же мѡѷсе́й къ ни̑мъ:
16: 15
І҆ѡа́н. 6: 31
1 Корі́нѳ. 10: 4
се́й хлѣ́бъ, є҆го́же дадѐ гдⷭ҇ь ва́мъ ꙗ҆́сти: 16 се́й гл҃го́лъ, є҆го́же завѣща̀ гдⷭ҇ь: собери́те ѿ негѡ̀ кі́йждо на дома̑шнїѧ, гомо́ръ погла́внѡ по числꙋ̀ дꙋ́шъ ва́шихъ, кі́йждо ва́съ съ дома́шними свои́ми собери́те. 17 И҆ сотвори́ша та́кѡ сы́нове і҆н҃лєвы, и҆ собра́ша ѻ҆́въ мно́гѡ, ѻ҆́въ же ма́лѡ: 18 и҆ и҆змѣ́ривше гомо́ромъ,
16: 18
2 Корі́нѳ. 8: 15
не преизбы́точествова и҆́же мно́гѡ, и҆ и҆́же ма́лѡ, не мнѣ́е прїѧ́тъ: кі́йждо на дома́шнихъ свои́хъ собра́ша. 19 И҆ речѐ мѡѷсе́й къ ни̑мъ: никто́же да ѡ҆ста́витъ на оу҆́трїе ѿ негѡ̀. 20 И҆ не послꙋ́шаша мѡѷсе́а, но ѡ҆ста́виша нѣ́цыи ѿ негѡ̀ на оу҆́трїе, и҆ воскипѣ̀ червьмѝ и҆ возсмердѣ́сѧ. И҆ ѡ҆скорби́сѧ на ни́хъ мѡѷсе́й. 21 И҆ собира́ша ѻ҆́ное ра́нѡ ра́нѡ, кі́йждо надлежа́щее себѣ̀: є҆гда́ же ѡ҆грѣва́ше со́лнце, растаѧва́ше. 22 Бы́сть же въ де́нь шесты́й, собра́ша потре́бное сꙋгꙋ́бѡ, два̀ гомѡ́ра комꙋ́ждо. Прїидо́ша же всѝ кнѧ̑зи со́нма и҆ повѣ́даша мѡѷсе́ю. 23 Рече́ же мѡѷсе́й къ ни̑мъ: сїѐ сло́во є҆́сть, є҆́же гл҃а гдⷭ҇ь:
16: 23
Быт. 2: 2
сꙋббѡ́та поко́й ст҃ъ гдⷭ҇ꙋ заꙋ́тра: є҆ли̑ка а҆́ще печетѐ, пецы́те, и҆ є҆ли̑ка а҆́ще варитѐ, вари́те, все́ же и҆збы́точное ѡ҆ста́вите въ скро́вѣ на оу҆́трїе. 24 И҆ ѡ҆ста́виша ѿ тогѡ̀ до оу҆́трїѧ, ꙗ҆́коже заповѣ́да и҆̀мъ мѡѷсе́й: и҆ не возсмердѣ́сѧ, нижѐ че́рвь бы́сть въ не́мъ. 25 Рече́ же мѡѷсе́й: ꙗ҆ди́те дне́сь, є҆́сть бо сꙋббѡ́та поко́й гдⷭ҇ꙋ: дне́сь не ѡ҆брѧ́щете на по́ли: 26
16: 26
Чи́сл. 11: 6
ше́сть дні́й собира́йте, въ седмы́й же де́нь сꙋббѡ́та: ꙗ҆́кѡ не бꙋ́детъ въ не́мъ. 27 Бы́сть же въ седмы́й де́нь, и҆зыдо́ша нѣ́цыи ѿ люді́й собира́ти, и҆ не ѡ҆брѣто́ша. 28 Рече́ же гдⷭ҇ь мѡѷсе́ови: доко́лѣ не хо́щете послꙋ́шати за́повѣдїй мои́хъ и҆ зако́на моегѡ̀; 29 зри́те:
16: 29
Быт. 2: 2,3
гдⷭ҇ь бо дадѐ ва́мъ сꙋббѡ́тꙋ де́нь се́й: сегѡ̀ ра́ди то́й дадѐ ва́мъ въ де́нь шесты́й хлѣ́ба на два̀ дни̑: сѣди́те кі́йждо ва́съ въ домꙋ̀ свое́мъ оу҆ себє̀, никто́же да и҆схо́дитъ ѿ мѣ́ста своегѡ̀ въ де́нь седмы́й. 30 И҆ сꙋббѡ́тствоваша лю́дїе въ де́нь седмы́й. 31 И҆ прозва́ша сы́нове і҆н҃лєвы и҆́мѧ томꙋ̀
16: 31
Чи́сл. 11: 7
Премꙋ́др. 16: 20
ма́нна: бѧ́ше же ꙗ҆́кѡ сѣ́мѧ корїа́ндрово бѣло̀, вкꙋ́съ же є҆гѡ̀ а҆́ки мꙋка̀ съ ме́домъ. 32 Рече́ же и҆̀мъ мѡѷсе́й: се́й гл҃го́лъ, є҆го́же завѣща̀ гдⷭ҇ь: напо́лните гомо́ръ ѿ ма́нны въ скро́въ въ ро́ды ва́шѧ: да ви́дѧтъ хлѣ́бъ, є҆го́же ꙗ҆до́сте вы̀ въ пꙋсты́ни, є҆гда̀ и҆зведѐ ва́съ гдⷭ҇ь ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 33 И҆ речѐ мѡѷсе́й ко а҆арѡ́нꙋ:
16: 33
Е҆вр. 9: 4
возмѝ ста́мнꙋ златꙋ́ю є҆ди́нꙋ и҆ вложѝ въ ню̀ гомо́ръ по́лный ѿ ма́нны, и҆ положи́ши тꙋ́ю пред̾ бг҃омъ въ соблюде́нїе въ ро́ды ва́шѧ. 34 Ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю, положѝ ю҆̀ а҆арѡ́нъ пред̾ свидѣ́нїемъ въ соблюде́нїе. 35
16: 35
І҆ис. Наѵ. 5: 12
Неем. 9: 15
Сы́нове же і҆н҃лєвы ꙗ҆до́ша ма́ннꙋ лѣ́тъ четы́редесѧть, до́ндеже прїидо́ша въ зе́млю ѡ҆бита́емꙋю, и҆ ꙗ҆до́ша ма́ннꙋ, до́ндеже прїидо́ша во странꙋ̀ фїнїкі́йскꙋю: 36 гомо́ръ же десѧ́таѧ ча́сть тре́хъ мѣ́ръ16: 36 Е҆вр.: є҆́фы бѧ́ше.