Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: є҆щѐ є҆ди́нꙋ ꙗ҆́звꙋ а҆́зъ наведꙋ̀ на фараѡ́на и҆ на є҆гѵ́петъ, и҆ по си́хъ ѿпꙋ́ститъ вы̀ ѿсю́дꙋ: є҆гда́ же ѿпꙋ́ститъ вы̀ со всѣ́мъ,

11: 1
И҆схо́д. 6: 1
12: 33
Ѱал. 104: 38
и҆зжене́тъ ва́съ и҆згна́нїемъ: 2 глаго́ли оу҆̀бо ѡ҆́тай во оу҆́шы лю́демъ, и҆ да и҆спро́ситъ кі́йждо оу҆ сосѣ́да, и҆ жена̀ оу҆ сосѣ́ды своеѧ̀ сосꙋ́ды срє́брѧны и҆ зла̑ты, и҆ ри̑зы. 3
11: 3
И҆схо́д. 3: 21
12: 36
Гдⷭ҇ь же дадѐ блгⷣть лю́демъ свои̑мъ пред̾ є҆гѵ̑птѧны, и҆ да́ша и҆̀мъ.
11: 3
Сїрах. 45: 1
Человѣ́къ же мѡѷсе́й вели́къ бы́сть ѕѣлѡ̀ пред̾ є҆гѵ̑птѧны и҆ пред̾ фараѡ́номъ, и҆ пред̾ рабы̑ є҆гѡ̀ и҆ пред̾ ѻ҆чи́ма всѣ́хъ люді́й. 4 И҆ речѐ мѡѷсе́й: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: въ полꙋ́нощи а҆́зъ вни́дꙋ посредѣ̀ є҆гѵ́пта. 5 И҆
11: 5
Ѱал. 77: 51
104: 36
Премꙋ́др. 18: 5
и҆́змретъ всѧ́къ пе́рвенецъ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, ѿ пе́рвенца фараѡ́нова, и҆́же сѣди́тъ на престо́лѣ, и҆ да́же до пе́рвенца рабы́ни, ꙗ҆́же оу҆ же́рнѡвъ, и҆ до пе́рвенца всѧ́кагѡ скота̀: 6 и҆ бꙋ́детъ во́пль вели́къ по все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй, ꙗ҆ко́въ не бѣ̀, и҆ тако́въ ктомꙋ̀ не бꙋ́детъ. 7 Во всѣ́хъ же сынѣ́хъ і҆н҃левыхъ не поско́млетъ пе́съ ѧ҆зы́комъ свои́мъ, ѿ человѣ́ка до скота̀: да оу҆́зриши є҆ли́кѡ просла́витсѧ гдⷭ҇ь междꙋ̀ є҆гѵ̑птѧны и҆ сынмѝ і҆н҃левыми: 8 и҆ прїи́дꙋтъ всѝ ѻ҆́троцы твоѝ сі́и ко мнѣ̀ и҆ покло́нѧтсѧ мнѣ̀, глаго́люще: ѿидѝ ты̀, и҆ всѝ лю́дїе твоѝ, и҆̀хже ты̀ ѿво́диши: и҆ по си́хъ ѿидꙋ̀. И҆зы́де же мѡѷсе́й ѿ фараѡ́на со гнѣ́вомъ. 9 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: не послꙋ́шаетъ ва́съ фараѡ́нъ, да оу҆множа́ѧ оу҆мно́жꙋ зна́мєнїѧ моѧ̑ и҆ чꙋдеса̀ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй. 10
11: 10
И҆схо́д. 9: 16
10: 20
Ри́млѧн. 9: 17
Мѡѷсе́й же и҆ а҆арѡ́нъ сотвори́ша всѧ̑ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ сїѧ̑ пред̾ фараѡ́номъ: и҆ ѡ҆жесточѝ гдⷭ҇ь се́рдце фараѡ́ново, и҆ не восхотѣ̀ ѿпꙋсти́ти сынѡ́въ і҆н҃левыхъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, гл҃ѧ: 2

12: 2
Чи́сл. 9: 1
мцⷭ҇ъ се́й ва́мъ нача́ло мцⷭ҇ей,
12: 2
И҆схо́д. 13
4
І҆ис. Наѵ. 4: 19
пе́рвый бꙋ́детъ ва́мъ въ мцⷭ҇ѣхъ лѣ́та: 3 рцы̀ ко всемꙋ̀ со́нмꙋ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, глаго́лѧ: въ десѧ́тый мцⷭ҇а сегѡ̀
12: 3
І҆ѡа́н. 1: 29
1 Корі́нѳ. 5: 7
да во́зметъ кі́йждо ѻ҆вча̀ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ, кі́йждо ѻ҆вча̀ по до́мꙋ: 4 а҆́ще же ма́лѡ и҆́хъ є҆́сть въ домꙋ̀, ꙗ҆́кѡ не довѡ́лнымъ бы́ти на ѻ҆вча̀, да во́зметъ съ собо́ю сосѣ́да бли́жнѧго своего̀ по числꙋ̀ дꙋ́шъ: кі́йждо дово́лное себѣ̀ сочте́тъ на ѻ҆вча̀: 5 ѻ҆вча̀ соверше́нно, мꙋ́жескъ по́лъ, непоро́чно и҆ є҆динолѣ́тно бꙋ́детъ ва́мъ, ѿ а҆́гнєцъ и҆ ѿ ко́злищъ прїи́мете: 6 и҆ бꙋ́детъ ва́мъ соблюде́но да́же до четвертагѡна́десѧть днѐ мцⷭ҇а сегѡ̀: и҆ зако́лютъ то̀ всѐ мно́жество собо́ра сынѡ́въ і҆н҃левыхъ
12: 6
И҆схо́д. 16: 12
Леѵі́т. 23: 5
Второзак. 16: 6
къ ве́черꙋ, 7 и҆ прїи́мꙋтъ ѿ кро́ве и҆ пома́жꙋтъ на ѻ҆бою̀ подвѡ́ю и҆ на пра́гахъ въ домѣ́хъ, въ ни́хже снѣдѧ́тъ то́е, 8
12: 8
Чи́сл. 9: 11
и҆ снѣдѧ́тъ мѧса̀ въ нощѝ то́й печє́на ѻ҆гне́мъ и҆ ѡ҆прѣсно́ки съ го́рькимъ ѕе́лїемъ снѣдѧ́тъ: 9 не снѣ́сте ѿ ни́хъ сꙋ́рово, нижѐ варе́но въ водѣ̀,
12: 9
Второзак. 16: 7
но пече́ное ѻ҆гне́мъ, главꙋ̀ съ нога́ми и҆ со оу҆тро́бою: 10
12: 10
И҆схо́д. 23: 18
34: 25
не ѡ҆ста́вите ѿ негѡ̀ до оу҆́трїѧ и҆ ко́сти не сокрꙋши́те ѿ негѡ̀, ѡ҆ста́нки же ѿ негѡ̀ до оу҆́тра ѻ҆гне́мъ сожже́те: 11 си́це же снѣ́сте є҆̀:
12: 11
Лꙋк. 12: 35
Е҆фес. 6: 14
1 Петр. 1: 13
чресла̀ ва̑ша препоѧ̑сана, и҆ сапо́зи ва́ши на нога́хъ ва́шихъ, и҆ жезлы̀ ва́ши въ рꙋка́хъ ва́шихъ, и҆ снѣ́сте є҆̀ со тща́нїемъ: па́сха є҆́сть гдⷭ҇нѧ: 12 и҆ пройдꙋ̀ зе́млю є҆гѵ́петскꙋю сеѧ̀ но́щи,
12: 12
Ѱал. 135: 10
Е҆вр. 11: 28
и҆ оу҆бїю̀ всѧ́каго пе́рвенца въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, ѿ человѣ́ка до скота̀,
12: 12
Чи́сл. 33: 4
и҆ во всѣ́хъ бозѣ́хъ є҆гѵ́петскихъ сотворю̀ ѿмще́нїе: а҆́зъ гдⷭ҇ь: 13 и҆ бꙋ́детъ кро́вь ва́мъ въ зна́менїе на домѣ́хъ, въ ни́хже вы̀ бꙋ́дете та́мѡ, и҆ оу҆зрю̀ кро́вь и҆ покры́ю вы̀, и҆ не бꙋ́детъ въ ва́съ ꙗ҆́звы, є҆́же поги́бнꙋти, є҆гда̀ поражꙋ̀ зе́млю є҆гѵ́петскꙋю: 14 и҆ бꙋ́детъ ва́мъ де́нь се́й въ па́мѧть, и҆ пра́зднꙋйте то́й пра́здникъ гдⷭ҇ꙋ во всѧ̑ ро́ды ва́шѧ:
12: 14
Ри́млѧн. 10: 4
зако́ннѡ вѣ́чнѡ пра́зднꙋйте є҆го̀: 15
12: 15
И҆схо́д. 23: 15
34: 18
І҆езек. 45: 21
се́дмь дні́й ѡ҆прѣсно́ки ꙗ҆ди́те, ѿ пе́рвагѡ же днѐ и҆зми́те ква́съ и҆з̾ домѡ́въ ва́шихъ: всѧ́къ, и҆́же снѣ́сть ки́сло, поги́бнетъ дꙋша̀ та̀ ѿ і҆н҃лѧ, ѿ днѐ пе́рвагѡ да́же до днѐ седма́гѡ: 16 и҆ пе́рвый де́нь нарече́тсѧ ст҃ъ, и҆ седмы́й де́нь наро́читъ ст҃ъ да бꙋ́детъ ва́мъ: всѧ́кагѡ дѣ́ла рабо́тна да не сотворитѐ въ ни́хъ, ра́звѣ є҆ли̑ка (снѣ́сти) сотворѧ́тсѧ всѧ́кой дꙋшѝ, сїѧ̑ то́чїю да сотворѧ́тсѧ ва́мъ: 17 и҆ сохрани́те за́повѣдь сїю̀: въ се́й бо де́нь и҆зведꙋ̀ си́лꙋ ва́шꙋ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ: и҆ сотвори́те де́нь се́й въ ро́ды ва́шѧ, зако́ннѡ вѣ́чнѡ: 18
12: 18
Леѵі́т. 23: 5
Чи́сл. 28: 16
начина́юще въ четвертыйна́десѧть де́нь пе́рвагѡ мцⷭ҇а, съ ве́чера да снѣ́сте ѡ҆прѣсно́ки, до два́десѧть пе́рвагѡ днѐ мцⷭ҇а, до ве́чера: 19 се́дмь дні́й ква́съ да не ꙗ҆ви́тсѧ въ домѣ́хъ ва́шихъ: всѧ́къ, и҆́же а҆́ще снѣ́сть ква́сно, погꙋби́тсѧ дꙋша̀ та̀ ѿ со́нма сынѡ́въ і҆н҃левыхъ и҆ въ прише́лцѣхъ и҆ въ жи́телехъ тоѧ̀ землѝ: 20
12: 20
Второзак. 16: 4
1 Корі́нѳ. 5: 8
всѧ́кагѡ ква́снагѡ да не ꙗ҆́сте, во всѣ́хъ же домѣ́хъ ва́шихъ да ꙗ҆́сте ѡ҆прѣсно́ки. 21 Созва́ же мѡѷсе́й всѧ̑ ста́рцы сынѡ́въ і҆н҃левыхъ и҆ речѐ и҆̀мъ: ше́дше поими́те себѣ̀ ѻ҆вча̀ по сродствѡ́мъ ва́шымъ и҆ пожри́те па́схꙋ: 22
12: 22
Е҆вр. 11: 28
возми́те же ки́сть ѵ҆ссѡ́па, и҆ ѡ҆мочи́вше въ кро́вь, ꙗ҆́же бли́з̾ две́рїй, пома́жите пра́ги, и҆ на ѻ҆бою̀ подвѡ́ю, ѿ кро́ве, ꙗ҆́же є҆́сть бли́з̾ две́рїй: вы́ же да не и҆зы́дете кі́йждо и҆з̾ две́рїй до́мꙋ своегѡ̀ до заꙋ́трїѧ: 23 и҆ ми́мѡ про́йдетъ гдⷭ҇ь и҆зби́ти є҆гѵ́птѧны, и҆ оу҆́зритъ кро́вь на пра́зѣ и҆ на ѻ҆бою̀ подвѡ́ю, и҆ мине́тъ гдⷭ҇ь двє́ри, и҆ не попꙋ́ститъ погꙋблѧ́ющемꙋ вни́ти въ до́мы ва́шѧ оу҆бива́ти: 24 и҆ сохрани́те сло́во сїѐ зако́нно себѣ̀ и҆ сынѡ́мъ ва́шымъ до вѣ́ка: 25 а҆́ще же вни́дете въ зе́млю, ю҆́же да́стъ гдⷭ҇ь ва́мъ, ꙗ҆́коже гл҃а, сохрани́те слꙋже́нїе сїѐ, 26
12: 26
И҆схо́д. 10: 2
13: 8
Второзак. 6: 20
и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ возглаго́лютъ ва́мъ сы́нове ва́ши: что́ є҆сть слꙋже́нїе сїѐ; 27 и҆ рцы́те и҆̀мъ:
12: 27
1 Корі́нѳ. 11: 26
же́ртва па́сха сїѧ̀ гдⷭ҇ꙋ, и҆́же покры̀ до́мы сынѡ́въ і҆н҃левыхъ во є҆гѵ́птѣ, є҆гда̀ побѝ є҆гѵ́птѧны, до́мы же на́шѧ и҆зба́ви. И҆ прекло́ншесѧ лю́дїе поклони́шасѧ. 28 И҆ ѿше́дше сотвори́ша сы́нове і҆н҃лєвы, ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ, та́кѡ сотвори́ша. 29
12: 29
Ѱал. 77: 51
104: 36
134: 8
135: 10
Премꙋ́др. 18: 5
Бы́сть же въ полꙋ́нощи, и҆ гдⷭ҇ь поразѝ всѧ́каго пе́рвенца въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, ѿ пе́рвенца фараѡ́нова сѣдѧ́щагѡ на престо́лѣ, до пе́рвенца плѣ́нницы, ꙗ҆́же въ ро́вѣ, и҆ до пе́рвенца всѧ́кагѡ ско́тска. 30 Воста́ же фараѡ́нъ но́щїю, и҆ всѝ рабѝ є҆гѡ̀, и҆ всѝ є҆гѵ́птѧне, и҆ бы́сть во́пль вели́къ по все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй, и҆́бо не бы́сть до́мъ, въ не́мже не бѣ̀ мертвеца̀. 31 И҆ призва̀ фараѡ́нъ мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на въ нощѝ и҆ речѐ и҆̀мъ: воста́ните и҆ ѿиди́те ѿ люді́й мои́хъ, и҆ вы̀, и҆ сы́нове і҆н҃лєвы: и҆ди́те и҆ послꙋжи́те гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ва́шемꙋ, ꙗ҆́коже глаго́лете: 32 и҆ ѻ҆́вцы и҆ говѧ̑да ва́шѧ пои́мше и҆ди́те, благослови́те же и҆ менѐ. 33 И҆ нꙋжда́хꙋ є҆гѵ́птѧне люді́й со тща́нїемъ и҆зри́нꙋти и҆̀хъ ѿ землѝ: реко́ша бо, ꙗ҆́кѡ всѝ мы̀ и҆́змремъ. 34 Взѧ́ша же лю́дїе мꙋкꙋ̀ свою̀ пре́жде вскисе́нїѧ тѣ́ста своегѡ̀, и҆ ввѧза́вше въ ри̑зы, (возложи́ша) на ра̑мы своѧ̑. 35 Сы́нове же і҆н҃лєвы сотвори́ша,
12: 35
И҆схо́д. 3: 22
ꙗ҆́коже заповѣ́да и҆̀мъ мѡѷсе́й: и҆ и҆спроси́ша ѿ є҆гѵ́птѧнъ сосꙋ́ды срє́брѧны и҆ зла̑ты, и҆ ри̑зы: 36
12: 36
И҆схо́д. 3: 21
Ѱал. 104: 37
и҆ дадѐ гдⷭ҇ь блгⷣть лю́демъ свои̑мъ пред̾ є҆гѵ̑птѧны: и҆ да́ша и҆̀мъ, и҆ ѡ҆бра́ша є҆гѵ́птѧнъ. 37
12: 37
Чи́сл. 33: 3
І҆ис. Наѵ. 24: 6
Ѱал. 135: 11,12
Воздвиго́шасѧ же сы́нове і҆н҃лєвы ѿ рамессы̀ въ сокхѡ́ѳъ до шестѝ сѡ́тъ ты́сѧщъ пѣ́шихъ мꙋже́й, кромѣ̀ домоча́дства: 38 и҆ прише́лцы мно́зи и҆зыдо́ша съ ни́ми, и҆ ѻ҆́вцы, и҆ волы̀, и҆ ско́ти мно́зи ѕѣлѡ̀. 39 И҆ и҆спеко́ша тѣ́сто, є҆́же и҆знесо́ша и҆з̾ є҆гѵ́пта, ѡ҆прѣсно́ки не ки̑слы, не вскисо́ша бо: и҆́бо и҆згна́ша и҆̀хъ є҆гѵ́птѧне, и҆ не возмого́ша поме́длити, нижѐ бра̑шна сотвори́ша себѣ̀ на пꙋ́ть. 40
12: 40
Быт. 15: 13
Ѡ҆бита́нїѧ же сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, є҆́же ѡ҆бита́ша въ землѝ є҆гѵ́петстѣй и҆ въ землѝ ханаа́ни сі́и и҆ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ, лѣ́тъ четы́реста три́десѧть. 41 И҆ бы́сть по четы́рехъ стѣ́хъ и҆ три́десѧти лѣ́тѣхъ, и҆зы́де всѧ̀ си́ла гдⷭ҇нѧ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ въ нощѝ. 42 Стражба̀ є҆́сть гдⷭ҇ꙋ, є҆́же и҆звестѝ и҆̀хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ: ѻ҆́наѧ но́щь са́маѧ стражба̀ гдⷭ҇ꙋ, ꙗ҆́кѡ всѣ́мъ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ бы́ти въ ро́ды и҆́хъ. 43
12: 43
И҆схо́д. 7: 8
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ:
12: 43
2 Корі́нѳ. 6: 16
Е҆фес. 2: 12
се́й зако́нъ па́схи: всѧ́къ и҆ноплеме́нникъ да не ꙗ҆́стъ ѿ неѧ̀, 44 и҆ всѧ́каго раба̀ и҆лѝ кꙋ́пленаго ѡ҆брѣ́жеши є҆го̀, и҆ тогда̀ да ꙗ҆́стъ ѿ неѧ̀: 45
12: 45
Гала́т. 4: 7
пришле́цъ и҆лѝ нае́мникъ да не ꙗ҆́стъ ѿ неѧ̀: 46 въ домꙋ̀ є҆ди́нѣмъ да снѣ́стсѧ: не ѡ҆ста́вите ѿ мѧ́съ на оу҆́трїе, и҆ не и҆знеси́те мѧ́съ во́нъ и҆з̾ до́мꙋ,
12: 46
Чи́сл. 9: 12
І҆ѡа́н. 19: 36
и҆ ко́сти не сокрꙋши́те ѿ негѡ̀: 47 ве́сь со́нмъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ сотвори́тъ сїѐ: 48 а҆́ще же кто̀ прїи́детъ пришле́цъ къ ва́мъ сотвори́ти па́схꙋ гдⷭ҇ню, ѡ҆брѣ́жеши є҆гѡ̀ всѧ́къ мꙋ́жескїй по́лъ, и҆ тогда̀ пристꙋ́питъ сотвори́ти ю҆̀, и҆ бꙋ́детъ а҆́ки жи́тель землѝ тоѧ̀:
12: 48
1 Корі́нѳ. 11: 28
всѧ́къ же неѡбрѣ́заный да не ꙗ҆́стъ ѿ неѧ̀: 49 зако́нъ є҆ди́нъ да бꙋ́детъ тоѧ̀ землѝ
12: 49
Леѵі́т. 24: 22
Гала́т. 3: 28
жи́телю и҆ прише́лцꙋ прише́дшемꙋ въ ва́съ. 50 И҆ сотвори́ша сы́нове і҆н҃лєвы, ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ, та́кѡ сотвори́ша. 51 И҆ бы́сть въ де́нь ѡ҆́нъ, и҆зведѐ гдⷭ҇ь сы́ны і҆н҃лєвы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ съ си́лою и҆́хъ.

13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ: 2

13: 2
И҆схо́д. 22: 29
34: 20
Леѵі́т. 27: 26
Чи́сл. 3: 13
8: 17
Лꙋк. 2: 23
ѡ҆ст҃ѝ мѝ всѧ́каго пе́рвенца перворожде́ннаго, разверза́ющаго всѧ̑каѧ ложесна̀ въ сынѣ́хъ і҆н҃левыхъ ѿ человѣ́ка до скота̀, ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ є҆́сть. 3 Рече́ же мѡѷсе́й къ лю́демъ: по́мните де́нь се́й, въ ѻ҆́ньже и҆зыдо́сте ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆з̾ до́мꙋ рабо́ты: рꙋко́ю бо крѣ́пкою и҆зведѐ ва́съ гдⷭ҇ь ѿсю́дꙋ: и҆
13: 3
И҆схо́д. 23: 15
не ꙗ҆ди́те ква́сна, 4 поне́же въ дне́шнїй де́нь и҆схо́дите въ мцⷭ҇ѣ плодѡ́въ но́выхъ: 5 и҆ бꙋ́детъ, є҆гда̀ введе́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й въ зе́млю ханане́йскꙋ и҆ хетте́йскꙋ, и҆ а҆морре́йскꙋ и҆ є҆ѵе́йскꙋ, и҆ і҆евꙋсе́йскꙋ и҆ гергесе́йскꙋ и҆ ферезе́йскꙋ,
13: 5
Быт. 15: 7
17: 8
є҆́юже клѧ́тсѧ ко ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ, да́ти тебѣ̀ зе́млю точа́щꙋю млеко̀ и҆ ме́дъ, и҆ сотвори́ши слꙋ́жбꙋ сїю̀ сегѡ̀ мцⷭ҇а: 6 ше́сть дні́й ꙗ҆ди́те ѡ҆прѣсно́ки, въ седмы́й же де́нь пра́здникъ гдⷭ҇ꙋ, 7 ѡ҆прѣсно́ки ꙗ҆ди́те се́дмь дні́й:
13: 7
1 Корі́нѳ. 5: 8
да не ꙗ҆ви́тсѧ тебѣ̀ ква́сное, нижѐ бꙋ́детъ тебѣ̀ ква́съ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ твои́хъ, 8
13: 8
И҆схо́д. 12: 26
и҆ возвѣсти́ши сы́нꙋ твоемꙋ̀ въ де́нь ѡ҆́нъ, глаго́лѧ: сегѡ̀ ра́ди сотвори́лъ гдⷭ҇ь бг҃ъ мнѣ̀, є҆гда̀ и҆схожда́хъ и҆з̾ є҆гѵ́пта: 9
13: 9
Второзак. 6: 8
11: 18
и҆ бꙋ́детъ тебѣ̀ зна́менїе на рꙋцѣ̀ твое́й, и҆ воспомина́нїе пред̾ ѻ҆чи́ма твои́ма, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́детъ зако́нъ гдⷭ҇нь во оу҆стѣ́хъ твои́хъ, рꙋко́ю бо крѣ́пкою и҆зведе́ тѧ гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆з̾ є҆гѵ́пта: 10
13: 10
И҆схо́д. 12: 14
и҆ сохрани́те зако́нъ се́й по временѡ́мъ оу҆ста́влєнымъ, ѿ дні́й до дні́й, 11 и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ введе́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й въ зе́млю ханане́йскꙋ,
13: 11
Быт. 15: 18
ꙗ҆́коже клѧ́сѧ ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ, и҆ да́стъ ю҆̀ тебѣ̀: 12
13: 12
И҆схо́д. 13: 2
и҆ ѿлꙋчи́ши всѧ́кое разверза́ющее ложесна̀, мꙋ́жескъ по́лъ гдⷭ҇ꙋ: всѧ́кое разверза́ющее ложесна̀ ѿ ста́дъ и҆лѝ ѿ скѡ́тъ твои́хъ, є҆ли̑ка бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀, мꙋ́жескъ по́лъ ѡ҆свѧти́ши гдⷭ҇ꙋ: 13
13: 13
И҆схо́д. 34: 20
всѧ́кое разверза́ющее оу҆тро́бꙋ ѻ҆́слю премѣни́ши ѻ҆вце́ю: а҆́ще же не премѣни́ши,
13: 13
Чи́сл. 3: 46
и҆скꙋ́пиши є҆̀: и҆ всѧ́каго пе́рвенца человѣ́ча сынѡ́въ твои́хъ да и҆скꙋ́пиши: 14
13: 14
И҆схо́д. 12: 26
а҆́ще же вопро́ситъ тѧ̀ сы́нъ тво́й по си́хъ, глаго́лѧ: что̀ сїѐ; и҆ рече́ши є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ рꙋко́ю крѣ́пкою и҆зведѐ на́съ гдⷭ҇ь и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆з̾ до́мꙋ рабо́ты, 15
13: 15
И҆схо́д. 4: 23
12: 29
є҆гда́ бо ѡ҆жесточи́сѧ фараѡ́нъ ѿпꙋсти́ти на́съ, и҆збѝ гдⷭ҇ь всѧ́каго пе́рвенца въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, ѿ пе́рвенца человѣ́ча до пе́рвенца ско́тїѧ: сегѡ̀ ра́ди а҆́зъ въ же́ртвꙋ приношꙋ̀ всѧ́кое разверза́ющее ложесна̀, мꙋ́жескъ по́лъ гдⷭ҇ꙋ, и҆ всѧ́каго пе́рвенца сынѡ́въ мои́хъ и҆скꙋплю̀, 16
13: 16
Второзак. 6: 8
и҆ бꙋ́детъ въ зна́менїе на рꙋцѣ̀ твое́й, и҆ непоколеби́мо пред̾ ѻ҆чесы̀ твои́ми: рꙋко́ю бо крѣ́пкою и҆зведе́ тѧ гдⷭ҇ь и҆з̾ є҆гѵ́пта. 17 Е҆гда́ же ѿпꙋстѝ фараѡ́нъ лю́ди, не поведѐ и҆́хъ бг҃ъ пꙋте́мъ землѝ фѷлїсті́мскїѧ, ꙗ҆́кѡ бли́з̾ бѧ́ше, и҆́бо речѐ бг҃ъ:
13: 17
1 Корі́нѳ. 10: 13
да не когда̀ раска́ютсѧ лю́дїе, ви́дѣвше ра́ть, и҆ возвратѧ́тсѧ во є҆гѵ́петъ. 18
13: 18
Ѱал. 77: 52,53
И҆ ѡ҆бведѐ бг҃ъ лю́ди пꙋте́мъ, и҆́же въ пꙋсты́ню къ чермно́мꙋ мо́рю. Пѧ́тагѡ же ро́да и҆зыдо́ша сы́нове і҆н҃лєвы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 19 И҆ взѧ̀ мѡѷсе́й кѡ́сти і҆ѡ́сифѡвы съ собо́ю: клѧ́твою бо заклѧ̀ і҆ѡ́сифъ сы́ны і҆н҃лєвы, глаго́лѧ:
13: 19
Быт. 50: 25
І҆ис. Наѵ. 24: 32
присѣще́нїемъ присѣти́тъ ва́съ гдⷭ҇ь, и҆ и҆знесе́те ѿсю́дꙋ кѡ́сти моѧ̑ съ собо́ю. 20
13: 20
Чи́сл. 33: 6
Воздви́гшесѧ же сы́нове і҆н҃лєвы ѿ сокхѡ́ѳа, ѡ҆полчи́шасѧ во ѻ҆ѳѡ́мѣ при пꙋсты́ни. 21
13: 21
И҆схо́д. 14: 19
Чи́сл. 14: 14
Второзак. 1: 33
4: 37
Ѱал. 77: 14
104: 39
Неем. 9: 19
Бг҃ъ же вожда́ше и҆̀хъ, въ де́нь оу҆́бѡ столпо́мъ ѡ҆́блачнымъ, показа́ти и҆̀мъ пꙋ́ть, но́щїю же столпо́мъ ѻ҆́гненнымъ, свѣти́ти и҆̀мъ: 22 и҆ не ѡ҆скꙋдѣ̀ сто́лпъ ѡ҆́блачный во днѝ и҆ сто́лпъ ѻ҆́гненный но́щїю пред̾ всѣ́ми людьмѝ.