Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 Ча̑да,

6: 1
Колос. 3: 20
При́тч. 23: 22
И҆схо́д. 20: 12
Второзак. 5: 16
Матѳ. 15: 4
Ма́рк. 7: 10
послꙋ́шайте сво́ихъ роди́телей ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: сїе́ бо є҆́сть пра́ведно. 2 Чтѝ ѻ҆тца̀ твоего̀ и҆ ма́терь: ꙗ҆́же є҆́сть за́повѣдь пе́рваѧ во ѡ҆бѣтова́нїи: 3 да бла́го тѝ бꙋ́детъ, и҆ бꙋ́деши долголѣ́тенъ на землѝ. 4 И҆ ѻ҆тцы̀, не раздража́йте ча̑дъ свои́хъ, но воспитова́йте и҆̀хъ
6: 4
При́тч. 13: 25
въ наказа́нїи и҆ оу҆че́нїи гдⷭ҇ни. 5
6: 5
1 Петр. 2: 18
Колос. 3: 22
Ті́т. 2: 9
Рабѝ, послꙋ́шайте госпо́дїй (свои́хъ) по пло́ти со стра́хомъ и҆ тре́петомъ, въ простотѣ̀ се́рдца ва́шегѡ, ꙗ҆́коже (и҆) хрⷭ҇та̀, 6 не пред̾ ѻ҆чи́ма то́чїю рабо́тающе ꙗ҆́кѡ человѣкоꙋго́дницы, но ꙗ҆́коже рабѝ хрⷭ҇тѡ́вы, творѧ́ще во́лю бж҃їю ѿ дꙋшѝ, 7 со благоразꙋ́мїемъ слꙋжа́ще ꙗ҆́коже гдⷭ҇ꙋ, а҆ не (ꙗ҆́кѡ) человѣ́кѡмъ, 8
6: 8
2 Корі́нѳ. 5: 10
вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ кі́йждо, є҆́же а҆́ще сотвори́тъ бл҃го́е, сїѐ прїи́метъ ѿ гдⷭ҇а, а҆́ще ра́бъ, а҆́ще свобо́дь. 9 И҆ госпо́дїе, та̑ѧжде твори́те къ ни̑мъ, послаблѧ́юще (и҆̀мъ) прещє́нїѧ, вѣ́дꙋще, ꙗ҆́кѡ и҆ ва́мъ самѣ́мъ и҆ тѣ́мъ гдⷭ҇ь є҆́сть на нб҃сѣ́хъ,
6: 9
Гала́т. 2: 6
2 Паралїпом. 19: 7
І҆́ѡв. 34: 19
Премꙋ́др. 6: 7
Сїрах. 35: 12
Второзак. 10: 17
и҆ ѡ҆бинове́нїѧ лица̀ нѣ́сть оу҆ негѡ̀.

(Заⷱ҇ сл҃г.)

10 Про́чее же, бра́тїе моѧ̑, возмога́йте во гдⷭ҇ѣ и҆ въ держа́вѣ крѣ́пости є҆гѡ̀: 11 ѡ҆блецы́тесѧ во всѧ̑

6: 11
Ри́млѧн. 13: 12
1 Солꙋ́н. 5: 8
ѻ҆рꙋ̑жїѧ бж҃їѧ, ꙗ҆́кѡ возмощѝ ва́мъ ста́ти проти́вꙋ ко́знемъ дїа́вѡлскимъ, 12 ꙗ҆́кѡ нѣ́сть на́ша бра́нь къ6: 12 проти́вꙋ кро́ви и҆ пло́ти,
6: 12
Е҆фес. 2: 2
І҆ѡа́н. 12: 31
14: 30
но къ нача́лѡмъ, и҆ ко власте́мъ (и҆) къ мїродержи́телємъ тмы̀ вѣ́ка сегѡ̀, къ дꙋховѡ́мъ ѕло́бы поднебє́снымъ. 13 Сегѡ̀ ра́ди прїими́те всѧ̑ ѻ҆рꙋ̑жїѧ бж҃їѧ, да возмо́жете проти́витисѧ въ де́нь лю́тъ и҆ всѧ̑ содѣ́ѧвше ста́ти. 14 Ста́ните оу҆̀бо препоѧ́сани
6: 14
Лꙋк. 12: 35
1 Петр. 1: 13
чресла̀ ва̑ша и҆́стиною, и҆ ѡ҆бо́лкшесѧ въ брѡнѧ̀ пра́вды, 15 и҆ ѡ҆бꙋ́вше но́зѣ во оу҆гото́ванїе бл҃говѣствова́нїѧ ми́ра: 16 над̾ всѣ́ми же воспрїи́мше щи́тъ вѣ́ры, въ не́мже возмо́жете всѧ̑ стрѣ́лы лꙋка́вагѡ разжжє́нныѧ оу҆гаси́ти: 17
6: 17
1 Солꙋ́н. 5: 8
Е҆вр. 4: 12
И҆са́їа. 59: 17
и҆ шле́мъ спⷭ҇нїѧ воспрїими́те, и҆ ме́чь дꙋхо́вный, и҆́же є҆́сть гл҃го́лъ бж҃їй:

(Заⷱ҇ сл҃д.)

18 всѧ́кою моли́твою и҆

6: 18
Лꙋк. 18: 1
моле́нїемъ молѧ́щесѧ на всѧ́ко вре́мѧ дꙋ́хомъ,
6: 18
Колос. 4: 2
и҆ въ сїѐ и҆́стое бдѧ́ще во всѧ́комъ терпѣ́нїи и҆ моли́твѣ ѡ҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ 19 и҆ ѡ҆ мнѣ̀,
6: 19
2 Солꙋ́н. 3: 1
да да́стсѧ мѝ сло́во во ѿверзе́нїе оу҆́стъ мои́хъ, съ дерзнове́нїемъ сказа́ти та́йнꙋ бл҃говѣствова́нїѧ, 20 ѡ҆ не́мже посо́лствꙋю
6: 20
Дѣѧ̑н. 21: 11
во оу҆́захъ, да въ не́мъ дерза́ю, ꙗ҆́коже подоба́етъ мѝ глаго́лати. 21 Да оу҆вѣ́сте же и҆ вы̀, ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀, что̀ дѣ́лаю, всѧ̑ ска́жетъ ва́мъ
6: 21
Дѣѧ̑н. 20: 4
Колос. 4: 7
тѷхі́къ, возлю́бленный бра́тъ и҆ вѣ́ренъ слꙋжи́тель ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, 22 є҆го́же посла́хъ къ ва́мъ на сїѐ и҆́стое, да оу҆вѣ́сте, ꙗ҆̀же ѡ҆ на́съ, и҆ да оу҆тѣ́шитъ сердца̀ ва̑ша. 23 Ми́ръ бра́тїи и҆ любо́вь съ вѣ́рою ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀. 24 Блгⷣть со всѣ́ми лю́бѧщими гдⷭ҇а на́шего і҆н҃са хрⷭ҇та̀ въ неистлѣ́нїи. А҆ми́нь.