Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

31 И҆ ѡ҆брати́вшесѧ

3: 1
Чи́сл. 21: 33
Второзак. 29: 7
взыдо́хомъ пꙋте́мъ и҆́же къ васа́нꙋ: и҆ и҆зы́де ѡ҆́гъ ца́рь васа́нскїй проти́вꙋ на́мъ, са́мъ и҆ всѝ лю́дїе є҆гѡ̀ съ ни́мъ на бра́нь во є҆драі́мъ. 2 И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀:
3: 2
Чи́сл. 21: 34
не оу҆бо́йсѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ въ рꙋ́цѣ твоѝ преда́хъ є҆го̀, и҆ всѧ̑ лю́ди є҆гѡ̀, и҆ всю̀ зе́млю є҆гѡ̀: и҆ сотвори́ши є҆мꙋ̀,
3: 2
Чи́сл. 21: 24
ꙗ҆́коже сотвори́лъ є҆сѝ сиѡ́нꙋ царю̀ а҆морре́йскꙋ, и҆́же живѧ́ше во є҆севѡ́нѣ. 3
3: 3
Чи́сл. 21: 35
И҆ предадѐ є҆го̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ въ рꙋ́цѣ на́ши, и҆ ѡ҆́га царѧ̀ васа́нска, и҆ всѧ̑ лю́ди є҆гѡ̀: и҆ и҆зби́хомъ є҆го̀, до́ндеже не ѡ҆ста́сѧ ѿ негѡ̀ сѣ́мѧ: 4 и҆ ѡ҆держа́хомъ всѧ̑ гра́ды є҆гѡ̀ во вре́мѧ ѻ҆́но, не бы́сть гра́да, є҆гѡ́же не взѧ́хомъ ѿ ни́хъ: шестьдесѧ́тъ градѡ́въ, всѧ̑ предѣ́лы а҆рго́ва царѧ̀ ѡ҆́га въ васа́нѣ, 5 всѧ̑ гра́ды твє́рды, стѣ́ны высѡ́ки, врата̀ и҆ верєѝ, кромѣ̀ градѡ́въ ферезе́йскихъ мно́гихъ ѕѣлѡ̀: 6
3: 6
Второзак. 2: 34,35
20: 16
потреби́хомъ и҆̀хъ, ꙗ҆́коже сотвори́хомъ сиѡ́нꙋ царю̀ є҆севѡ́ню, и҆ потреби́хомъ всѧ̑ гра́ды, вкꙋ́пѣ и҆ жєны̀ и҆́хъ и҆ ча̑да: 7
3: 7
Второзак. 20: 14
и҆ всѧ̑ скоты̀, и҆ кѡры́сти гра̑дныѧ плѣни́хомъ себѣ̀, 8 и҆ взѧ́хомъ въ то̀ вре́мѧ зе́млю ѿ рꙋ́къ двꙋ́хъ царе́й а҆морре́йскихъ, и҆̀же бы́ша ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на, ѿ водоте́чи а҆рнѡ́ни,
3: 8
Чи́сл. 34: 7
да́же и҆ до горы̀ а҆ермѡ́на. 9 Фїнїкі́ане прозыва́ютъ а҆ермѡ́нъ санїѡ́ромъ, а҆морре́й же прозва̀ є҆го̀
3: 9
І҆езек. 27: 5
сані́ромъ. 10 Всѝ гра́ды мїсѡ́рѡвы, и҆ ве́сь галаа́дъ, и҆ ве́сь васа́нъ да́же до є҆́лхи и҆ є҆драі́ма, гра́ды ца́рствїѧ ѡ҆́гова въ васа́нѣ: 11 ꙗ҆́кѡ то́чїю
3: 11
Чи́сл. 21: 31,33
ѡ҆́гъ ца́рь васа́нскїй ѡ҆ста́сѧ
3: 11
І҆ис. Наѵ. 12
13
ѿ рафаі́нѡвъ: сѐ, ѻ҆́дръ є҆гѡ̀ ѻ҆́дръ жєлѣ́зенъ, сѐ, то́й є҆́сть
3: 11
2 Ца́рств. 12: 26
въ краегра́дїи3: 11 Гре́ч.: а҆́кра. сынѡ́въ а҆мма́новыхъ: де́вѧть лакѡ́тъ долгота̀ є҆гѡ̀ и҆ четы́ри ла́кти широта̀ є҆гѡ̀ ла́ктемъ мꙋ́жескимъ. 12 И҆ зе́млю тꙋ̀ наслѣ́дихомъ во ѻ҆́но вре́мѧ ѿ а҆рои́ра, и҆́же є҆́сть оу҆ оу҆́стїѧ водоте́чи а҆рнѡ́ни, и҆ по́лъ горы̀ галаа́довы:
3: 12
Чи́сл. 32: 33
и҆ гра́ды є҆гѡ̀ да́хъ рꙋви́мꙋ и҆ га́дꙋ: 13 и҆ ѡ҆ста́вшее галаа́дово, и҆ всѐ васа́нское ца́рство ѡ҆́гово да́хъ полꙋпле́мени манассі́инꙋ, и҆ ве́сь предѣ́лъ а҆рго́ва, ве́сь васа́нъ ѻ҆́ный, землѧ̀ рафаі́нѧ вмѣни́тсѧ. 14
3: 14
Чи́сл. 32: 41
3 Ца́рств. 4: 13
И҆ і҆аі́ръ сы́нъ манассі́инъ взѧ̀ всѧ̑ предѣ́лы а҆рго́ва, да́же до предѣ́лъ
3: 14
2 Ца́рств. 10: 6
гаргасі́нскихъ и҆ махаѳі́нскихъ: прозва̀ ѧ҆̀ по и҆́мени своемꙋ̀ васа́нъ а҆ѵѡ́ѳъ і҆аі́ръ, да́же до сегѡ̀ днѐ: 15 и҆
3: 15
Быт. 31: 23
Чи́сл. 32: 39
махі́рꙋ да́хъ галаа́дъ, 16 и҆ рꙋви́мꙋ и҆ га́дови да́хъ ѿ галаа́да да́же до водоте́чи а҆рнѡ́ни, средѝ водоте́чи предѣ́лъ, и҆ да́же
3: 16
Быт. 32: 22
до і҆аво́ка: водоте́ча предѣ́лъ сынѡ́въ а҆мма́нихъ: 17 и҆ а҆́рава и҆ і҆ѻрда́нъ предѣ́лъ ѿ
3: 17
Чи́сл. 34: 11,12
І҆ис. Наѵ. 12: 3
махенере́ѳа и҆ да́же до мо́рѧ а҆ра́вскагѡ, мо́рѧ сла́нагѡ, под̾ а҆сидѡ́ѳомъ фазгѝ ѿ восто́ка. 18 И҆ повелѣ́хъ ва́мъ во вре́мѧ ѻ҆́но, глаго́лѧ: гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ дадѐ ва́мъ зе́млю сїю̀ во жре́бїй:
3: 18
Чи́сл. 32: 17,20,28
воѡрꙋже́ни поиди́те пред̾ лице́мъ бра́тїи ва́шеѧ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, всѧ́къ си́льный: 19
3: 19
Чи́сл. 32: 1
то́чїю жєны̀ ва́шѧ и҆ дѣ́ти ва́шѧ и҆ ско́ти ва́шѧ, вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ ско́тъ мно́гъ є҆́сть ва́мъ, да пребꙋ́дꙋтъ во градѣ́хъ ва́шихъ, ꙗ҆̀же да́хъ ва́мъ: 20 до́ндеже оу҆поко́итъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ бра́тїю ва́шꙋ, ꙗ҆́коже и҆ ва́съ, и҆ наслѣ́дѧтъ и҆ сі́и зе́млю, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ дае́тъ и҆̀мъ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́на: и҆ возврати́тесѧ кі́йждо въ наслѣ́дїе своѐ є҆́же да́хъ ва́мъ. 21
3: 21
Чи́сл. 27: 18,22,23
И҆ і҆исꙋ́сꙋ заповѣ́дахъ во вре́мѧ ѻ҆́но, глаго́лѧ: ѻ҆́чи ва́ши ви́дѣша всѧ̑, є҆ли̑ка сотворѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ ѻ҆бои́мъ царє́мъ си̑мъ, та́кѡ сотвори́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ всѣ́мъ ца́рствѡмъ, и҆̀хже сквозѣ̀ ты̀ про́йдеши та́мѡ: 22 не оу҆бо́йтесѧ ѿ ни́хъ,
3: 22
И҆схо́д. 14: 14,25
Второзак. 1: 30
І҆ис. Наѵ. 23: 10
ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ са́мъ побо́ретъ по ва́съ. 23 И҆ моли́хсѧ гдⷭ҇ви во ѻ҆́но вре́мѧ, глаго́лѧ: 24 гдⷭ҇и бж҃е, ты̀ нача́лъ є҆сѝ пока́зовати твоемꙋ̀ рабꙋ̀ крѣ́пость твою̀ и҆ си́лꙋ твою̀, и҆ рꙋ́кꙋ крѣ́пкꙋю и҆ мы́шцꙋ высо́кꙋю:
3: 24
3 Ца́рств. 8: 42
Ѱал. 67: 8
88: 7
кто́ бо є҆́сть бг҃ъ на нб҃сѝ и҆лѝ на землѝ, и҆́же сотвори́тъ, ꙗ҆́коже сотвори́лъ є҆сѝ ты̀, и҆ по крѣ́пости твое́й; 25 преше́дъ оу҆̀бо оу҆ви́ждꙋ зе́млю благꙋ́ю сїю̀, ꙗ҆́же ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́на, го́рꙋ сїю̀ бла́гꙋ и҆
3: 25
3 Ца́рств. 4: 33
а҆нтїлїва́нъ. 26
3: 26
Второзак. 1: 37
4: 21
И҆ презрѣ́ мѧ гдⷭ҇ь ва́съ ра́ди, и҆ не послꙋ́ша менѐ, и҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: довлѣ́етъ тѝ, не приложѝ къ семꙋ̀ глаго́лати словесѐ сегѡ̀: 27 взы́ди на ве́рхъ горы̀ и҆зсѣ́ченыѧ и҆ воззрѝ ѻ҆чи́ма твои́ма къ мо́рю и҆ сѣ́верꙋ, и҆ ю҆́гꙋ и҆ на восто́ки, и҆ ви́ждь ѻ҆чи́ма твои́ма,
3: 27
Второзак. 31: 2
ꙗ҆́кѡ не пре́йдеши і҆ѻрда́на сегѡ̀: 28
3: 28
Второзак. 1: 38
І҆ис. Наѵ. 1: 6
14: 1
и҆ заповѣ́ждь і҆исꙋ́сꙋ, и҆ оу҆крѣпѝ є҆го̀, и҆ оу҆тѣ́ши є҆го̀: ꙗ҆́кѡ се́й пре́йдетъ пред̾ лице́мъ люді́й си́хъ, и҆ се́й раздѣли́тъ и҆̀мъ въ наслѣ́дїе всю̀ зе́млю, ю҆́же є҆сѝ ви́дѣлъ. 29 И҆ пребы́хомъ во ю҆до́ли бли́з̾ до́мꙋ фогѡ́рова.

4

ГЛАВА̀ д҃.

41 И҆ нн҃ѣ,

4: 1
Второзак. 12: 32
і҆н҃лю, послꙋ́шай ѡ҆правда́нїй и҆ сꙋдѡ́въ, є҆ли̑ка а҆́зъ оу҆чꙋ̀ ва́съ дне́сь дѣ́лати, да поживетѐ и҆ оу҆мно́житесѧ, и҆ вше́дше наслѣ́дите зе́млю, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ ѻ҆тє́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ наслѣ́дїе: 2
4: 2
Второзак. 12: 32
При́тч. 30: 6
да не приложитѐ къ словесѝ, є҆́же а҆́зъ заповѣ́даю ва́мъ, нижѐ да ѿи́мете ѿ негѡ̀: сохрани́те за́пѡвѣди гдⷭ҇а бг҃а на́шего, є҆ли̑ка а҆́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь. 3
4: 3
Чи́сл. 25: 4
І҆ис. Наѵ. 22: 17
Ѱал. 105: 28
Ѻ҆́чи ва́ши ви́дѣша всѧ̑, є҆ли̑ка сотворѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ веельфегѡ́рꙋ: ꙗ҆́кѡ всѧ́къ человѣ́къ и҆́же и҆́де в̾слѣ́дъ веельфегѡ́ра, потребѝ є҆го̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ ѿ ва́съ: 4 вы́ же, прилѣжа́щїи гдⷭ҇еви бг҃ꙋ ва́шемꙋ, живетѐ всѝ до дне́сь: 5 ви́дите, показа́хъ ва́мъ ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋды̀, ꙗ҆́коже заповѣ́да мнѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ мо́й сотвори́ти си́це на землѝ, въ ню́же вы̀ и҆́дете та́мѡ, наслѣ́дити ю҆̀: 6
4: 6
3 Є҆́здр. 14: 30
и҆ сохрани́те, и҆ сотвори́те, ꙗ҆́кѡ сїѧ̀ премꙋ́дрость ва́ша и҆ смышле́нїе пред̾ всѣ́ми ꙗ҆зы̑ки, є҆ли́цы а҆́ще оу҆слы́шатъ всѧ̑ ѡ҆правда̑нїѧ сїѧ̑ и҆ рекꙋ́тъ: сѐ, лю́дїе премꙋ́дрїи и҆ оу҆мѣ́тєлны: ꙗ҆зы́къ вели́кїй се́й. 7
4: 7
Второзак. 26: 19
Кі́й бо ꙗ҆зы́къ та́кѡ ве́лїй, є҆мꙋ́же є҆́сть бо́гъ, приближа́ѧйсѧ є҆мꙋ̀,
4: 7
Ѱал. 144: 18
146: 9
ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ во всѣ́хъ, въ ни́хже а҆́ще призове́мъ є҆го̀; 8
4: 8
3 Ца́рств. 2: 3
Ѱал. 118: 98
и҆ кі́й ꙗ҆зы́къ вели́къ, є҆мꙋ́же сꙋ́ть ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋды̀ пра̑вы по всемꙋ̀ зако́нꙋ семꙋ̀, є҆го́же а҆́зъ даю̀ пред̾ ва́ми дне́сь; 9
4: 9
Ѱал. 76: 12
104: 5
Вонмѝ себѣ̀ и҆ снабдѝ дꙋ́шꙋ твою̀ ѕѣлѡ̀, и҆ не забꙋ́ди всѣ́хъ слове́съ, ꙗ҆̀же ви́дѣста ѻ҆́чи твоѝ, и҆ да не ѿстꙋ́пѧтъ ѿ се́рдца твоегѡ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀ твоегѡ̀:
4: 9
Второзак. 11: 19
и҆ да наста́виши сы́ны твоѧ̑ и҆ сы́ны сынѡ́въ твои́хъ, 10
4: 10
3 Є҆́здр. 3: 17
въ де́нь въ ѻ҆́ньже стоѧ́сте пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ ва́шимъ въ хѡри́вѣ въ де́нь собра́нїѧ, є҆гда̀ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: соберѝ ко мнѣ̀ лю́ди, и҆ да слы́шатъ словеса̀ моѧ̑, да наꙋча́тсѧ боѧ́тисѧ менє̀ всѧ̑ дни̑, въ нѧ́же сі́и живꙋ́тъ на землѝ, и҆ сы́ны своѧ̑ да наꙋча́тъ. 11
4: 11
И҆схо́д. 19: 18
И҆ прїидо́сте, и҆ ста́сте под̾ горо́ю: и҆ гора̀ горѧ́ше ѻ҆гне́мъ да́же до небесѐ, тма̀, мра́къ, и҆ ви́хръ. 12 И҆ гл҃а гдⷭ҇ь къ ва́мъ на горѣ̀ и҆з̾ среды̀ ѻ҆гнѧ̀: гла́съ слове́съ є҆гѡ̀ вы̀ слы́шасте,
4: 12
Неем. 9: 13
І҆ѡа́н. 1: 18
и҆ ѡ҆́браза не ви́дѣсте, то́кмѡ гла́съ: 13 и҆ возвѣстѝ ва́мъ завѣ́тъ сво́й, є҆го́же заповѣ́да ва́мъ твори́ти, де́сѧть слове́съ,
4: 13
И҆схо́д. 20: 1
2 Корі́нѳ. 3: 3
и҆ написа̀ ѧ҆̀ на двои́хъ скрижа́лехъ ка́менныхъ: 14 и҆ мнѣ̀ заповѣ́да гдⷭ҇ь во вре́мѧ ѻ҆́но, наꙋчи́ти ва́съ ѡ҆правда́нїємъ и҆ сꙋда́мъ, твори́ти ва́мъ ѧ҆̀ на землѝ, въ ню́же вы̀ вхо́дите та́мѡ наслѣ́дити ю҆̀. 15
4: 15
І҆ис. Наѵ. 23: 11
І҆ерем. 17: 21
Малах. 2: 15
И҆ снабди́те дꙋ́шы своѧ̑ ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ не ви́дѣсте всѧ́кагѡ подо́бїѧ въ де́нь, въ ѻ҆́ньже гл҃а гдⷭ҇ь къ ва́мъ въ горѣ̀ хѡри́вѣ и҆з̾ среды̀ ѻ҆гнѧ̀: 16 не беззако́ннꙋйте, и҆ не сотвори́те себѣ̀ сами̑мъ
4: 16
И҆схо́д. 20: 4
подо́бїѧ ва́ѧнна, всѧ́кагѡ ѡ҆́браза подо́бїѧ мꙋ́жеска по́ла и҆лѝ же́нска: 17
4: 17
Ри́млѧн. 1: 23
и҆ подо́бїѧ всѧ́кагѡ скота̀, и҆́же є҆́сть на землѝ, подо́бїѧ всѧ́кїѧ пти́цы перна́тыѧ, под̾ небесе́мъ парѧ́щїѧ: 18 подо́бїѧ всѧ́кагѡ га́да, и҆́же плѣ́жетъ по землѝ: подо́бїѧ всѧ́кїѧ ры́бы, є҆ли̑ки сꙋ́ть въ вода́хъ под̾ земле́ю: 19 да не когда̀ воззрѣ́въ
4: 19
І҆ерем. 10: 2
на не́бо и҆ ви́дѣвъ
4: 19
Второзак. 17: 3
со́лнце и҆ лꙋнꙋ̀ и҆ ѕвѣ́зды, и҆ всю̀ красотꙋ̀ небе́снꙋю, прельсти́всѧ поклони́шисѧ и҆̀мъ и҆ послꙋ́жиши и҆̀мъ,
4: 19
Матѳ. 5: 45
ꙗ҆̀же раздѣлѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й всѣ́мъ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆̀же под̾ небесе́мъ. 20 Ва́съ же взѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆ и҆зведѐ ва́съ ѿ пе́щи желѣ́зны и҆з̾ є҆гѵ́пта,
4: 20
Сїрах. 17: 13
да бꙋ́дете є҆мꙋ̀ лю́дїе въ жре́бїй, ꙗ҆́коже въ дне́шнїй де́нь. 21
4: 21
Второзак. 1: 37
3: 27
34: 4
Чи́сл. 20: 12
И҆ гдⷭ҇ь бг҃ъ разгнѣ́васѧ на мѧ̀ ѡ҆ словесѣ́хъ ва́шихъ, и҆ клѧ́тсѧ, да не прейдꙋ̀ і҆ѻрда́на сегѡ̀ и҆ да не вни́дꙋ въ зе́млю, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ въ наслѣ́дїе: 22 а҆́зъ бо оу҆мрꙋ̀
4: 22
Второзак. 34: 4,5
въ се́й землѝ, и҆ не прейдꙋ̀ і҆ѻрда́на сегѡ̀, вы́ же пре́йдете и҆ наслѣ́дите зе́млю благꙋ́ю сїю̀. 23 Вонми́те вы̀, да не когда̀ забꙋ́дете завѣ́та гдⷭ҇а бг҃а ва́шегѡ, є҆го́же завѣща̀ къ ва́мъ,
4: 23
Премꙋ́др. 1: 12
и҆ да не сотворитѐ са́ми себѣ̀ и҆зва́ѧнна подо́бїѧ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же заповѣ́да тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, 24
4: 24
Е҆вр. 12: 29
ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ѻ҆́гнь потреблѧ́ѧй є҆́сть, бг҃ъ ревни́тель. 25 А҆́ще же роди́ши сы́ны и҆ сы́ны сынѡ́въ твои́хъ, и҆ оу҆ме́длите на землѝ, и҆ возбеззако́ннꙋете, и҆ сотворитѐ и҆зва́ѧнно подо́бїе всѧ́кагѡ, и҆ сотворитѐ ѕло́е пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ ва́шимъ, є҆́же раздражи́ти є҆го̀, 26
4: 26
Второзак. 30: 19
31: 28
32: 1
засвидѣ́телствꙋю ва́мъ дне́сь небесе́мъ и҆ земле́ю, ꙗ҆́кѡ па́гꙋбою поги́бнете ѿ землѝ, на ню́же вы̀ прехо́дите чрез̾ і҆ѻрда́нъ та́мѡ наслѣ́дити ю҆̀: не пребꙋ́дете мно́гѡ дні́й на не́й, но потребле́нїемъ потребите́сѧ: 27
4: 27
Второзак. 28: 64
и҆ разсы́плетъ вы̀ гдⷭ҇ь во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цѣхъ,
4: 27
Быт. 34: 30
и҆ ѡ҆ста́нетесѧ ма́ли число́мъ во ꙗ҆зы́цѣхъ, въ нѧ́же введе́тъ вы̀ гдⷭ҇ь та́мѡ, 28 и҆
4: 28
Второзак. 28: 36
Ѱал. 114: 4,5
послꙋ́жите та́мѡ богѡ́мъ и҆ны̑мъ, дѣлѡ́мъ рꙋ́къ человѣ́ческихъ, дре́вꙋ и҆ ка́менїю, и҆̀же не оу҆́зрѧтъ и҆ не оу҆слы́шатъ, ни ꙗ҆дѧ́тъ, ни ѡ҆бонѧ́ютъ: 29
4: 29
Премꙋ́др. 1: 2
и҆ взы́щете та́мѡ гдⷭ҇а бг҃а ва́шего, и҆ ѡ҆брѧ́щете є҆го̀, є҆гда̀ взы́щете є҆го̀ ѿ всегѡ̀ ва́шегѡ се́рдца и҆ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ ва́шеѧ въ ско́рби ва́шей. 30 И҆ пости́гнꙋтъ тѧ̀ всѧ̑ сїѧ̑ словеса̀ въ послѣ́днѧѧ дни̑,
4: 30
Леѵі́т. 26: 40
и҆ ѡ҆брати́шисѧ къ гдⷭ҇еви бг҃ꙋ твоемꙋ̀, и҆ оу҆слы́шиши гла́съ є҆гѡ̀, 31
4: 31
Ѱал. 102: 8
И҆са́їа. 11: 12
ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ще́дръ и҆ млⷭ҇рдъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, не ѡ҆ста́витъ тебѐ, нижѐ потреби́тъ тебѐ, не забꙋ́детъ завѣ́та ѻ҆тє́цъ твои́хъ, и҆́мже клѧ́тсѧ и҆̀мъ. 32 Вопроси́те дні́й пе́рвыхъ, бы́вшихъ пре́жде ва́съ, ѿ днѐ въ ѻ҆́ньже сотворѝ бг҃ъ человѣ́ка на землѝ, и҆ ѿ кра́ѧ небесѐ да́же до кра́ѧ небесѐ, а҆́ще бы́сть по словесѝ вели́комꙋ семꙋ̀, а҆́ще слы́шано бы́сть сицево̀: 33
4: 33
И҆схо́д. 19: 18,19
20: 1
Второзак. 5: 23
а҆́ще (кі́й) ꙗ҆зы́къ слы́ша гла́съ бг҃а жива́гѡ гл҃юща ѿ среды̀ ѻ҆гнѧ̀, и҆́мже ѡ҆́бразомъ слы́шалъ є҆сѝ ты̀, и҆ жи́въ бы́лъ є҆сѝ: 34 а҆́ще и҆скꙋсѝ бг҃ъ вше́дъ взѧ́ти себѣ̀ ꙗ҆зы́къ ѿ среды̀ ꙗ҆зы́ка и҆скꙋше́нїемъ, и҆
4: 34
Второзак. 7: 19
29: 3
зна́мєнїи и҆ чꙋдесы̀, и҆ бра́нїю
4: 34
И҆схо́д. 13: 3,9
и҆ рꙋко́ю си́льною, и҆ мы́шцею высо́кою и҆ видѣ́нїи вели́кими, по всемꙋ̀ є҆ли́кѡ сотворѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ во є҆гѵ́птѣ пред̾ тобо́ю зрѧ́щимъ, 35
4: 35
И҆схо́д. 19: 16
ꙗ҆́кѡ да разꙋмѣ́еши ты̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й се́й бг҃ъ є҆́сть,
4: 35
Второзак. 32: 39
3 Ца́рств. 8: 60
и҆ нѣ́сть ра́звѣ є҆гѡ̀. 36 Ѿ нб҃сѐ слы́шанъ сотворѝ тебѣ̀ гла́съ сво́й, є҆́же наꙋчи́ти тѧ̀, и҆ на землѝ показа̀ тебѣ̀ ѻ҆́гнь сво́й вели́кїй, и҆ гл҃го́лы є҆гѡ̀ слы́шалъ є҆сѝ и҆з̾ среды̀ ѻ҆гнѧ̀: 37 зане́же возлюбѝ ѻ҆тцы̀ твоѧ̑, и҆збра̀ сѣ́мѧ и҆́хъ по ни́хъ ва́съ,
4: 37
И҆схо́д. 13: 3
и҆ и҆зведе́ тѧ са́мъ си́лою свое́ю вели́кою и҆з̾ є҆гѵ́пта 38 потреби́ти ꙗ҆зы́ки вели̑кїѧ и҆ крѣпча́йшыѧ тебє̀ пред̾ лице́мъ твои́мъ, ввести́ тѧ, да́ти тебѣ̀ зе́млю и҆́хъ въ наслѣ́дїе, ꙗ҆́коже и҆́маши дне́сь. 39 И҆ оу҆вѣ́си дне́сь, и҆ ѡ҆брати́шисѧ оу҆мо́мъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й
4: 39
І҆ис. Наѵ. 2: 11
се́й бг҃ъ на нб҃сѝ горѣ̀ и҆ на землѝ до́лꙋ, и҆ нѣ́сть ра́звѣ є҆гѡ̀, 40 и҆ да сохрани́ши за́пѡвѣди є҆гѡ̀ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ є҆гѡ̀, є҆ли̑ка а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ дне́сь, да бла́го тебѣ̀ бꙋ́детъ и҆ сынѡ́мъ твои̑мъ по тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́дете долголѣ́тни на землѝ,
4: 40
Второзак. 5: 33
6: 3
ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ всѧ̑ дни̑. 41
4: 41
Второзак. 19: 2
Тогда̀ ѿдѣлѝ мѡѷсе́й трѝ гра́ды ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́на на восто́къ со́лнца, 42
4: 42
Чи́сл. 35: 6
є҆́же оу҆бѣга́ти та́мѡ оу҆бі́йцѣ, и҆́же а҆́ще оу҆бїе́тъ бли́жнѧго не вѣ́дый, и҆ се́й не ненави́дѧ є҆го̀ пре́жде вчера̀ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ, и҆ да вбѣ́гнетъ во є҆ди́нъ гра́дъ ѿ си́хъ и҆ жи́въ бꙋ́детъ: 43
4: 43
І҆ис. Наѵ. 20: 8
восо́ръ въ пꙋсты́ни въ землѝ се́лнѣй рꙋви́мꙋ, и҆ раммѡ́ѳъ въ галаа́дѣ га́ддꙋ, и҆ гаѵлѡ́нъ въ васа́нѣ манассі́и. 44 Се́й зако́нъ, є҆го́же предложѝ мѡѷсе́й пред̾ сы̑ны і҆н҃лтескими: 45 сїѧ̑ свидѣ́нїѧ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋды̀, є҆ли̑ка глаго́ла мѡѷсе́й сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ въ пꙋсты́ни, и҆зше́дшымъ и҆̀мъ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, 46 ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на, въ де́бри,
4: 46
Второзак. 3: 29
бли́з̾ до́мꙋ фогѡ́рова,
4: 46
Второзак. 1: 4,5
въ землѝ сиѡ́на царѧ̀ а҆морре́йска, и҆́же живѧ́ше во є҆севѡ́нѣ,
4: 46
Чи́сл. 21: 24
є҆го́же и҆збѝ мѡѷсе́й и҆ сы́нове і҆н҃лєвы, и҆зше́дшымъ и҆̀мъ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 47
4: 47
Чи́сл. 21: 24,33
Второзак. 29: 7,8
И҆ наслѣ́диша зе́млю є҆гѡ̀ и҆ зе́млю ѡ҆́га царѧ̀ васа́нска, двꙋ̀ царе́й а҆морре́йскихъ, и҆̀же бѧ́хꙋ ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на на восто́къ со́лнца, 48 ѿ а҆рои́ра, и҆́же є҆́сть во оу҆́стїи водоте́чи а҆рнѡ́ни и҆
4: 48
Чи́сл. 34: 7
Второзак. 3: 9
оу҆ горы̀ сїѡ́на, ꙗ҆́же є҆́сть а҆ермѡ́нъ, 49 всю̀ а҆́равꙋ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́на, на восто́къ со́лнца под̾ а҆сидѡ́ѳомъ те́санымъ.

5

ГЛАВА̀ є҃.

51 И҆ призва̀ мѡѷсе́й всего̀ і҆н҃лѧ и҆ речѐ къ ни̑мъ:

5: 1
При́тч. 4: 4
слы́ши, і҆н҃лю, ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋды̀, є҆ли̑ка а҆́зъ глаго́лю во оу҆́шы ва́ши во дне́шнїй де́нь, и҆ наꙋчи́тесѧ и҆́хъ, и҆ сохрани́те твори́ти ѧ҆̀. 2
5: 2
И҆схо́д. 19: 5
Гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ завѣща̀ ва́мъ завѣ́тъ въ хѡри́вѣ: 3
5: 3
Быт. 17: 2
не ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ завѣща̀ гдⷭ҇ь завѣ́тъ се́й, но то́кмѡ ва́мъ: вы́ же здѣ̀ всѝ жи́ви дне́сь. 4
5: 4
И҆схо́д. 19: 16
20: 1
33: 11
Лице́мъ къ лицꙋ̀ гл҃а гдⷭ҇ь къ ва́мъ на горѣ̀ и҆з̾ среды̀ ѻ҆гнѧ̀, 5 и҆ а҆́зъ стоѧ́хъ
5: 5
Гала́т. 3: 19
междꙋ̀ гдⷭ҇емъ и҆ ва́ми во вре́мѧ ѻ҆́но возвѣсти́ти ва́мъ гл҃го́лы гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆́кѡ оу҆боѧ́стесѧ ѿ лица̀ ѻ҆гнѧ̀ и҆ не взыдо́сте на го́рꙋ, гл҃ѧ: 6
5: 6
И҆схо́д. 20: 2
Ѱал. 80: 11
а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, и҆зведы́й тѧ̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, ѿ до́мꙋ рабо́ты: 7 да не бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀ бо́зи и҆́нїи пред̾ лице́мъ мои́мъ. 8
5: 8
И҆схо́д. 20: 4
Леѵі́т. 26: 1
Ѱал. 96: 7
Да не сотвори́ши себѣ̀ кꙋмі́ра, ни всѧ́кагѡ подо́бїѧ, є҆ли̑ка на небесѝ горѣ̀, и҆ є҆ли̑ка на землѝ ни́зꙋ, и҆ є҆ли̑ка въ вода́хъ под̾ земле́ю, 9 да не поклони́шисѧ и҆̀мъ, нижѐ послꙋ́жиши и҆̀мъ:
5: 9
И҆схо́д. 20: 5
34: 7
І҆ерем. 32: 18
ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, бг҃ъ ревни́въ, ѿдаѧ́й грѣхѝ ѻ҆тцє́въ на ча̑да до тре́тїѧгѡ и҆ четве́ртагѡ ро́да ненави́дѧщымъ менѐ, 10
5: 10
И҆схо́д. 20: 6
34: 7
І҆ерем. 32: 18
и҆ творѧ́й млⷭ҇ть въ ты́сѧщахъ лю́бѧщымъ менѐ и҆ хранѧ́щымъ повелѣ́нїѧ моѧ̑. 11
5: 11
И҆схо́д. 20: 7
Леѵі́т. 19: 12
Матѳ. 5: 33
Да не прїи́меши и҆́мене гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ всꙋ́е: не ѡ҆чи́ститъ бо гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й прїе́млющаго и҆́мѧ є҆гѡ̀ всꙋ́е. 12
5: 12
И҆схо́д. 20: 8
31: 14
І҆езек. 20: 12
Снабдѝ де́нь сꙋббѡ́тный свѧти́ти є҆го̀, ꙗ҆́коже заповѣ́да тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й: 13
5: 13
И҆схо́д. 20: 9
Леѵі́т. 23: 3
ше́сть дні́й дѣ́лай, и҆ да сотвори́ши всѧ̑ дѣла̀ твоѧ̑, 14
5: 14
И҆схо́д. 20: 10
Е҆вр. 4: 4
въ де́нь же седмы́й сꙋббѡ́та гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀: да не сотвори́ши въ ѻ҆́нь всѧ́кагѡ дѣ́ла, ты̀ и҆ сы́нъ тво́й и҆ дще́рь твоѧ̀, ра́бъ тво́й и҆ раба̀ твоѧ̀, во́лъ тво́й и҆ ѻ҆се́лъ тво́й и҆ всѧ́къ ско́тъ тво́й, и҆ пришле́цъ ѡ҆бита́ѧй оу҆ тебє̀, да почі́етъ ра́бъ тво́й и҆ раба̀ твоѧ̀, и҆ ѻ҆се́лъ тво́й, ꙗ҆́коже и҆ ты̀: 15
5: 15
Второзак. 16: 12
и҆ да помѧне́ши, ꙗ҆́кѡ (и҆ ты̀) ра́бъ бы́лъ є҆сѝ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй и҆ и҆зведе́ тѧ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ѿтꙋ́дꙋ рꙋко́ю крѣ́пкою
5: 15
І҆ерем. 21: 5
и҆ мы́шцею высо́кою: сегѡ̀ ра́ди повелѣ̀ тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, є҆́же храни́ти де́нь сꙋббѡ́тный и҆ свѧти́ти є҆го̀. 16
5: 16
И҆схо́д. 20: 12
Сїрах. 3: 6
Матѳ. 15: 4
Ма́рк. 7: 10
Е҆фес. 6: 2,3
Чтѝ ѻ҆тца̀ твоего̀ и҆ ма́терь твою̀, ꙗ҆́коже заповѣ́да тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, да бла́го тѝ бꙋ́детъ и҆ да долголѣ́тенъ бꙋ́деши на землѝ, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀. 17
5: 17
И҆схо́д. 20: 13
Матѳ. 5: 21,27
19: 18
Не оу҆бі́й. 18 Не прелюбодѣ́йствꙋй. 19 Не оу҆кра́ди. 20 Не послꙋ́шествꙋй на бли́жнѧго твоего̀ свидѣ́телства ло́жна. 21
5: 21
И҆схо́д. 20: 17
Ри́млѧн. 7: 7
13: 9
Не пожела́й жены̀ бли́жнѧгѡ твоегѡ̀, не пожела́й до́мꙋ бли́жнѧгѡ твоегѡ̀, ни села̀ є҆гѡ̀, ни раба̀ є҆гѡ̀, ни рабы́ни є҆гѡ̀, ни вола̀ є҆гѡ̀, ни ѻ҆слѧ́те є҆гѡ̀, ни всѧ́кагѡ скота̀ є҆гѡ̀, нижѐ всѣ́хъ, є҆ли̑ка бли́жнѧгѡ твоегѡ̀ сꙋ́ть. 22
5: 22
И҆схо́д. 20: 1
Сїѧ̑ словеса̀ гл҃а гдⷭ҇ь ко всемꙋ̀ со́нмꙋ ва́шемꙋ на горѣ̀ и҆з̾ среды̀ ѻ҆гнѧ̀: тма̀, мра́къ, бꙋ́рѧ, гла́съ вели́къ, и҆ не приложѝ: и҆ написа̀ ѧ҆̀ на двои́хъ скрижа́лехъ ка́менныхъ, и҆ дадѐ мнѣ̀. 23 И҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ оу҆слы́шасте гла́съ и҆з̾ среды̀ ѻ҆гнѧ̀, и҆ гора̀ горѧ́ше ѻ҆гне́мъ,
5: 23
И҆схо́д. 20: 18
и҆ прїидо́сте ко мнѣ̀ всѝ нача̑лницы племе́нъ ва́шихъ и҆ старѣ́йшины ва́ши, 24 и҆ рѣ́сте: сѐ, показа̀ на́мъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ сла́вꙋ свою̀, и҆ гла́съ є҆гѡ̀ слы́шахомъ и҆з̾ среды̀ ѻ҆гнѧ̀: во дне́шнїй де́нь ви́дѣхомъ, ꙗ҆́кѡ возгл҃етъ бг҃ъ человѣ́кꙋ,
5: 24
И҆схо́д. 33: 20
и҆ жи́въ бꙋ́детъ: 25
5: 25
И҆схо́д. 20: 19
Сꙋд. 13: 22
и҆ нн҃ѣ да не и҆́змремъ, ꙗ҆́кѡ потреби́тъ на́съ ѻ҆́гнь вели́кїй се́й, а҆́ще приложи́мъ мы̀ слы́шати гла́съ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ ктомꙋ̀, и҆ оу҆́мремъ: 26
5: 26
Второзак. 4: 33
И҆са́їа. 6: 5
40: 6
ка́ѧ бо пло́ть, ꙗ҆́же слы́ша гла́съ бг҃а жи́ва, гл҃юща и҆з̾ среды̀ ѻ҆гнѧ̀, ꙗ҆́коже мы̀, и҆ жива̀ бꙋ́детъ; 27
5: 27
И҆схо́д. 19: 8
пристꙋпѝ ты̀, и҆ послꙋ́шай всѧ̑, є҆ли̑ка къ тебѣ̀ рече́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, и҆ ты̀ рече́ши къ на́мъ всѧ̑, є҆ли̑ка рече́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ къ тебѣ̀, и҆ оу҆слы́шимъ, и҆ сотвори́мъ. 28
5: 28
Премꙋ́др. 1: 6
И҆ оу҆слы́ша гдⷭ҇ь гла́съ слове́съ ва́шихъ, глаго́лющымъ ва́мъ ко мнѣ̀, и҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: слы́шахъ гла́съ слове́съ люді́й си́хъ, є҆ли̑ка глаго́лаша къ тебѣ̀:
5: 28
Второзак. 18: 17
пра́вѡ всѧ̑, є҆ли̑ка глаго́лаша: 29
5: 29
Ѱал. 80: 14
И҆са́їа. 48: 18
кто̀ да́стъ є҆́же бы́ти та́кѡ се́рдцꙋ и҆́хъ въ ни́хъ, ꙗ҆́кѡ боѧ́тисѧ менє̀ и҆ храни́ти за́пѡвѣди моѧ̑ во всѧ̑ дни̑, да бла́го бꙋ́детъ и҆̀мъ и҆ сынѡ́мъ и҆́хъ во вѣ́ки; 30 грѧдѝ, рцы̀ и҆̀мъ: возврати́тесѧ вы̀ въ до́мы своѧ̑: 31 ты́ же здѣ̀ ста́ни со мно́ю, и҆ возгл҃ю къ тебѣ̀ всѧ̑ за́пѡвѣди и҆ ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋды̀, є҆ли̑кимъ наꙋчи́ши и҆̀хъ: и҆ да сотворѧ́тъ си́це въ землѝ, ю҆́же а҆́зъ даю̀ и҆̀мъ въ жре́бїй: 32 и҆ сохрани́те твори́ти, ꙗ҆́коже заповѣ́да тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й:
5: 32
Второзак. 17: 11
28: 14
не соврати́тесѧ ни на де́сно, ни на лѣ́во, 33 по всемꙋ̀ пꙋтѝ, є҆го́же заповѣ́да тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ходи́ти въ не́мъ, да тѧ̀ оу҆поко́итъ,
5: 33
Быт. 18: 19
3 Ца́рств. 3: 2
и҆ бла́го тебѣ̀ бꙋ́детъ: и҆ мнѡ́ги дни̑ бꙋ́дете на землѝ, ю҆́же наслѣ́дите.