Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
18

ГЛАВА̀ и҃і.

181 Да не бꙋ́детъ жерцє́мъ

18: 1
Чи́сл. 18: 20
Второзак. 10: 9
1 Корі́нѳ. 9: 13
леѵі́тѡмъ всемꙋ̀ пле́мени леѵі́инꙋ ча́сти нижѐ жре́бїѧ со і҆н҃лемъ: приношє́нїѧ гдⷭ҇ꙋ жре́бїй и҆́хъ, да ꙗ҆дѧ́тъ ѧ҆̀: 2 жре́бїй же да не бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ въ бра́тїи є҆гѡ̀: гдⷭ҇ь са́мъ жре́бїй є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже речѐ є҆мꙋ̀. 3 И҆ се́й сꙋ́дъ жерцє́въ, ꙗ҆̀же ѿ люді́й, ѿ приносѧ́щихъ жє́ртвы, а҆́ще телца̀, а҆́ще ѻ҆́вцꙋ: и҆ да́си жерцꙋ̀ ра́мо, и҆ чє́люсти, и҆ оу҆тро́бꙋ: 4
18: 4
Неем. 10: 37
І҆езек. 44: 30
и҆ нача́тки пшени́цы твоеѧ̀ и҆ вїна̀ твоегѡ̀ и҆ є҆ле́а твоегѡ̀, и҆ нача́токъ стриже́нїѧ ѻ҆ве́цъ твои́хъ да да́си є҆мꙋ̀: 5 ꙗ҆́кѡ того̀ и҆збра̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ѿ всѣ́хъ племе́нъ твои́хъ предстоѧ́ти пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ, слꙋжи́ти и҆ благослови́ти во и҆́мѧ гдⷭ҇не, то́й и҆ сы́нове є҆гѡ̀ во всѧ̑ дни̑. 6 А҆́ще же прїи́детъ леѵі́тъ ѿ є҆ди́нагѡ градѡ́въ ва́шихъ, ѿ всѣ́хъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, и҆дѣ́же то́й ѡ҆бита́етъ, ꙗ҆́коже жела́етъ дꙋша̀ є҆гѡ̀, на мѣ́сто, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь, 7 да слꙋ́житъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а ва́шегѡ, ꙗ҆́коже и҆ всѧ̑ бра́тїѧ є҆гѡ̀ леѵі́ти предстоѧ́щїи та́мѡ пред̾ гдⷭ҇емъ: 8 ча́сть ѿдѣле́нꙋю да ꙗ҆́стъ, кромѣ̀ прода́жи ꙗ҆́же по ѻ҆те́чествꙋ. 9 А҆́ще же вни́деши въ зе́млю, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀,
18: 9
Леѵі́т. 18: 26
Второзак. 12: 30
да не навы́кнеши твори́ти по ме́рзостемъ ꙗ҆зы́кѡвъ тѣ́хъ: 10 да не ѡ҆брѧ́щетсѧ въ тебѣ̀
18: 10
Леѵі́т. 20: 27
1 Ца́рств. 28: 7
ѡ҆чища́ѧ сы́на своего̀ и҆ дще́рь свою̀ ѻ҆гне́мъ, волхвꙋ́ѧ волхвова́нїемъ и҆ чарꙋ́ѧй и҆ птицеволше́бствꙋѧй, 11 чародѣ́й ѡ҆бава́ѧ ѡ҆бава́нїемъ, оу҆тробоволхвꙋ́ѧй и҆ знаменосмотри́тель, и҆ вопроша́ѧй ме́ртвыхъ: 12 є҆́сть бо ме́рзость гдⷭ҇еви бг҃ꙋ твоемꙋ̀ всѧ́къ творѧ́й сїѧ̑: си́хъ бо ра́ди ме́рзостей потреби́тъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ѿ лица̀ твоегѡ̀. 13 Соверше́нъ да бꙋ́деши пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ. 14 Ꙗ҆зы́цы бо сі́и, и҆̀хже ты̀ наслѣ́диши, сі́и чарова́нїй и҆ волхвова́нїй послꙋ́шаютъ: тебѣ́ же не та́кѡ дадѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й. 15
18: 15
Дѣѧ̑н. 3: 22
7: 37
Прⷪ҇ро́ка ѿ бра́тїи твоеѧ̀, ꙗ҆́коже менѐ, возста́витъ тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, тогѡ̀ послꙋ́шайте: 16 по всемꙋ̀, є҆ли́кѡ проси́лъ є҆сѝ ѿ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ въ хѡри́вѣ въ де́нь собра́нїѧ, глаго́люще:
18: 16
И҆схо́д. 20: 19
Е҆вр. 12: 18,20
да не приложи́мъ слы́шати гла́са гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ вели́кагѡ сегѡ̀ не оу҆ви́димъ по се́мъ, да не и҆́змремъ. 17 И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: пра́вѡ всѧ̑, є҆ли̑ка глаго́лахꙋ къ тебѣ̀: 18
18: 18
І҆ѡа́н. 1: 45
6: 14
прⷪ҇ро́ка возста́влю и҆̀мъ ѿ среды̀ бра́тїи и҆́хъ, ꙗ҆́коже тебѐ: и҆ вда́мъ сло́во моѐ во оу҆ста̀ є҆гѡ̀, и҆ возгл҃етъ и҆̀мъ, ꙗ҆́коже заповѣ́даю є҆мꙋ̀: 19
18: 19
4 Ца́рств. 2: 24
и҆ человѣ́къ то́й, и҆́же не послꙋ́шаетъ слове́съ є҆гѡ̀, є҆ли̑ка возгл҃етъ прⷪ҇ро́къ ѻ҆́ный во и҆́мѧ моѐ,
18: 19
І҆ѡа́н. 12: 48
а҆́зъ ѿмщꙋ̀ ѿ негѡ̀: 20 ѻ҆ба́че проро́къ, и҆́же вознече́ствꙋетъ глаго́лати во и҆́мѧ моѐ сло́во, є҆гѡ́же не повелѣ́хъ є҆мꙋ̀ глаго́лати,
18: 20
Второзак. 13: 5
и҆ и҆́же а҆́ще возглаго́летъ во и҆́мѧ богѡ́въ и҆нѣ́хъ,
18: 20
І҆ерем. 14: 14
да оу҆́мретъ проро́къ то́й. 21
18: 21
І҆ерем. 23: 31
А҆́ще же рече́ши въ се́рдцы свое́мъ: ка́кѡ позна́емъ сло́во, є҆гѡ́же не гл҃а гдⷭ҇ь; 22
18: 22
І҆ерем. 28: 9
є҆ли̑ка а҆́ще возглаго́летъ проро́къ во и҆́мѧ гдⷭ҇не, и҆ не сбꙋ́детсѧ, и҆ не слꙋчи́тсѧ сло́во сїѐ, є҆гѡ́же не речѐ гдⷭ҇ь: въ нече́стїи глаго́ла проро́къ то́й, не оу҆бо́йтесѧ є҆гѡ̀.

19

ГЛАВА̀ ѳ҃і.

191 Е҆гда́ же погꙋби́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ꙗ҆зы́ки, и҆́хже гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ зе́млю, и҆ наслѣ́диши и҆̀хъ и҆ всели́шисѧ во градѣ́хъ и҆́хъ и҆ въ домѣ́хъ и҆́хъ, 2

19: 2
И҆схо́д. 21: 13
Чи́сл. 35: 10,11
Второзак. 4: 41
І҆ис. Наѵ. 20: 2
трѝ гра́ды да ѿлꙋчи́ши себѣ̀ средѝ землѝ твоеѧ̀, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ въ наслѣ́дїе. 3 Оу҆гото́ви себѣ̀ пꙋ́ть, и҆ на тро́е раздѣлѝ предѣ́лы землѝ твоеѧ̀, ю҆́же раздѣлѧ́етъ тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й: и҆ да бꙋ́детъ оу҆бѣ́жище та́мѡ всѧ́комꙋ оу҆бі́йцѣ. 4
19: 4
Чи́сл. 35: 22
Сїе́ же да бꙋ́детъ заповѣ́данїе оу҆бі́йцѣ, и҆́же а҆́ще оу҆бѣжи́тъ та́мѡ, и҆ жи́въ бꙋ́детъ: и҆́же а҆́ще оу҆бїе́тъ бли́жнѧго своего̀ не вѣ́дѧ, и҆ се́й не ненави́дѣ є҆го̀ пре́жде вчера́шнѧгѡ днѐ и҆ тре́тїѧгѡ, 5 и҆ и҆́же а҆́ще по́йдетъ съ по́дрꙋгомъ свои́мъ въ лѣ́съ собира́ти дрова̀, и҆ поползне́тсѧ рꙋка̀ є҆гѡ̀ съ сѣки́рою сѣкꙋ́щагѡ дрова̀, и҆ спа́дши сѣки́ра съ топори́ща оу҆лꙋчи́тъ по́дрꙋга є҆гѡ̀, и҆ оу҆́мретъ, се́й да оу҆бѣжи́тъ во є҆ди́нъ ѿ градѡ́въ си́хъ, и҆ жи́въ да бꙋ́детъ: 6
19: 6
Чи́сл. 35: 12
да не погна́въ оу҆́жикъ кро́ве в̾слѣ́дъ оу҆би́вшагѡ, ꙗ҆́кѡ разгори́тсѧ се́рдце є҆мꙋ̀, и҆ пости́гнетъ є҆го̀, а҆́ще должа́йшїй бꙋ́детъ пꙋ́ть, и҆ оу҆бїе́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀, и҆ оу҆́мретъ: и҆ семꙋ̀ нѣ́сть сꙋ́дъ сме́ртный, поне́же не бѣ̀ ненави́дѧ є҆го̀ пре́жде вчера́шнѧгѡ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ: 7
19: 7
І҆ис. Наѵ. 20: 7
сегѡ̀ ра́ди заповѣ́даю а҆́зъ тебѣ̀ сло́во сїѐ, глаго́лѧ: трѝ гра́ды да ѿлꙋчи́ши себѣ̀. 8
19: 8
Быт. 28: 14
Второзак. 12: 20
А҆́ще же разшири́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й предѣ́лы твоѧ̑, ꙗ҆́коже клѧ́тсѧ ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ, и҆ да́стъ тебѣ̀ гдⷭ҇ь всю̀ зе́млю, ю҆́же речѐ да́ти ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ, 9 а҆́ще послꙋ́шаеши твори́ти всѧ̑ за́пѡвѣди сїѧ̑, ꙗ҆̀же а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ дне́сь, люби́ти гдⷭ҇а бг҃а твоего̀, ходи́ти во всѣ́хъ пꙋте́хъ є҆гѡ̀ всѧ̑ дни̑:
19: 9
І҆ис. Наѵ. 20: 8
и҆ да приложи́ши себѣ̀ є҆щѐ трѝ гра́ды къ си̑мъ трїе́мъ градѡ́мъ, 10 и҆ да не пролїе́тсѧ кро́вь безви́нна въ землѝ твое́й, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ въ жре́бїй, и҆ да не бꙋ́детъ въ тебѣ̀ кро́ви пови́ненъ. 11
19: 11
Чи́сл. 35: 20
А҆́ще же бꙋ́детъ оу҆ тебє̀ человѣ́къ ненави́дѧй бли́жнѧго своего̀, и҆ навѣ́тъ сотвори́тъ на́нь, и҆ воста́нетъ на́нь, и҆ порази́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀, и҆ оу҆́мретъ, и҆ вбѣ́гнетъ во є҆ди́нъ ѿ градѡ́въ си́хъ, 12
19: 12
Чи́сл. 35: 19
да по́слютъ старѣ́йшины гра́да тогѡ̀, и҆ во́змꙋтъ є҆го̀ ѿтꙋ́дꙋ, и҆ да предадѧ́тъ є҆го̀ въ рꙋ́цѣ
19: 12
2 Ца́рств. 14: 7
оу҆́жикѡвъ кро́ве, и҆ да оу҆́мретъ: 13
19: 13
Второзак. 13: 8
да не пощади́тъ є҆гѡ̀ ѻ҆́ко твоѐ,
19: 13
3 Ца́рств. 2: 31
и҆ да ѡ҆чи́стиши кро́вь непови́ннꙋю ѿ і҆н҃лѧ, и҆ бла́го бꙋ́детъ тебѣ̀. 14
19: 14
Второзак. 27: 17
При́тч. 22: 28
Ѡ҆сі́а. 5: 10
Да не предви́жеши предѣ́лѡвъ бли́жнѧгѡ своегѡ̀, ꙗ҆̀же поста́виша ѻ҆тцы̀ твоѝ въ наслѣ́дїи твое́мъ, є҆́же наслѣ́довалъ є҆сѝ въ землѝ, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ во жре́бїй. 15
19: 15
Чи́сл. 35: 30
Второзак. 17: 6
Матѳ. 18: 16
І҆ѡа́н. 8: 17
2 Корі́нѳ. 13: 1
Е҆вр. 10: 28
Да не пребꙋ́детъ свидѣ́тель є҆ди́нъ во свидѣ́телство на человѣ́ка по всѧ́кой ѡ҆би́дѣ и҆ по всѧ́комꙋ престꙋпле́нїю и҆ по всѧ́комꙋ грѣхꙋ̀, и҆́мже а҆́ще согрѣши́тъ: при оу҆стѣ́хъ двою̀ свидѣ́телей и҆ при оу҆стѣ́хъ трїе́хъ свидѣ́телей да ста́нетъ всѧ́къ глаго́лъ. 16 А҆́ще же воста́нетъ свидѣ́тель непра́веденъ на человѣ́ка, глаго́лѧ на него̀ нече́стїе, 17 да ста́нꙋтъ ѻ҆́ба человѣ́ка, и҆̀мже є҆́сть прѧ̀, пред̾ гдⷭ҇емъ
19: 17
Второзак. 17: 9
и҆ пред̾ жєрцы̀ и҆ пред̾ сꙋдїѧ́ми, и҆̀же бꙋ́дꙋтъ въ ты̑ѧ дни̑, 18 и҆ да и҆спыта́ютъ и҆̀хъ сꙋдїи̑ прилѣ́жнѡ, и҆ сѐ, свидѣ́тель непра́веденъ свидѣ́телствова непра́вдꙋ, воста̀ на бра́та своего̀: 19
19: 19
При́тч. 19: 5
да сотвори́те є҆мꙋ̀, ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆́нъ оу҆мы́сли сотвори́ти сꙋпроти́въ бра́та своегѡ̀,
19: 19
1 Корі́нѳ. 5: 13
и҆ и҆зми́те ѕло́е ѿ ва́съ самѣ́хъ: 20
19: 20
Второзак. 13: 11
17: 13
да и҆ про́чїи оу҆слы́шавше оу҆боѧ́тсѧ, и҆ не приложа́тъ ктомꙋ̀ твори́ти словесѐ ѕла́гѡ сегѡ̀ въ ва́съ: 21 да не пощади́тъ є҆гѡ̀ ѻ҆́ко твоѐ:
19: 21
И҆схо́д. 21: 24
Леѵі́т. 24: 20
Матѳ. 5: 38
дꙋ́шꙋ за дꙋ́шꙋ, ѻ҆́ко за ѻ҆́ко, зꙋ́бъ за зꙋ́бъ, рꙋ́кꙋ за рꙋ́кꙋ, но́гꙋ за но́гꙋ, ꙗ҆́коже а҆́ще кто̀ да́стъ поро́къ на бли́жнѧго своего̀, си́це возда́стсѧ є҆мꙋ̀.

20

ГЛАВА̀ к҃.

201 А҆́ще же и҆зы́деши на бра́нь на врагѝ твоѧ̑, и҆ оу҆́зриши ко́ни и҆ вса́дники и҆ лю́ди мно́жайшыѧ тебє̀, да не оу҆бои́шисѧ и҆́хъ: ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й съ тобо́ю, и҆зведы́й тѧ̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 2 И҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ прибли́жишисѧ къ ра́ти,

20: 2
Чи́сл. 31: 6
и҆ пристꙋпи́въ жре́цъ да возглаго́летъ къ лю́демъ и҆ рече́тъ къ ни̑мъ: 3 послꙋ́шай, і҆н҃лю, вы̀ и҆схо́дите дне́сь на ра́ть ко врагѡ́мъ ва́шымъ: да не ѡ҆слабѣ́етъ се́рдце ва́ше, ни оу҆бо́йтесѧ, нижѐ оу҆страши́тесѧ и҆ не оу҆клони́тесѧ ѿ лица̀ и҆́хъ: 4 ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ и҆ды́й пред̾ ва́ми спобо́рствꙋетъ ва́мъ на врагѝ ва́шѧ и҆ спасе́тъ ва́съ. 5
20: 5
1 Маккав. 3: 56
И҆ да рекꙋ́тъ книгѡ́чїѧ къ лю́демъ, глаго́люще: кі́й человѣ́къ созда́вый хра́минꙋ но́вꙋ, и҆ не ѡ҆бновѝ є҆ѧ̀; да и҆́детъ, и҆ да возврати́тсѧ въ до́мъ сво́й, да не оу҆́мретъ на ра́ти, и҆ человѣ́къ и҆́нъ ѡ҆бнови́тъ ю҆̀: 6
20: 6
Леѵі́т. 19: 23
Второзак. 28: 30
и҆ кі́и человѣ́къ, и҆́же насадѝ вїногра́дъ, и҆ не весели́сѧ ѿ негѡ̀; да и҆́детъ, и҆ возврати́тсѧ въ до́мъ сво́й, да не оу҆́мретъ на ра́ти, и҆ человѣ́къ и҆́нъ возвесели́тсѧ ѿ негѡ̀: 7
20: 7
Второзак. 24: 5
и҆ кі́й человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брꙋчѝ себѣ̀ женꙋ̀, и҆ не понѧ́лъ ю҆̀; да и҆́детъ, и҆ возврати́тсѧ въ до́мъ сво́й, да не оу҆́мретъ на ра́ти, и҆ и҆́нъ человѣ́къ по́йметъ ю҆̀. 8 И҆ да приложа́тъ книгѡ́чїѧ глаго́лати къ лю́демъ, и҆ да рекꙋ́тъ:
20: 8
Сꙋд. 7: 3
кі́й человѣ́къ страшли́въ и҆ сла́бъ се́рдцемъ; да и҆́детъ, и҆ возврати́тсѧ въ до́мъ сво́й, да не оу҆страши́тъ се́рдца бра́та своегѡ̀, а҆́ки се́рдце своѐ. 9 И҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ оу҆мо́лкнꙋтъ книгѡ́чїѧ глаго́люще къ лю́демъ, и҆ поста́вѧтъ воевѡ́ды во́инства вожды̀ люді́й. 10 А҆́ще же прїи́деши ко гра́дꙋ воева́ти на́нь,
20: 10
Чи́сл. 21: 21
и҆ воззове́ши ѧ҆̀ съ ми́ромъ: 11 а҆́ще оу҆́бѡ ми́рное ѿвѣща́ютъ тѝ, и҆ ѿве́рзꙋтъ тебѣ̀ (гра́дъ), всѝ лю́дїе ѡ҆брѣ́тшїисѧ во гра́дѣ да бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀ да́нь даю́ще и҆ послꙋ́шающїи тебѐ: 12 а҆́ще же не покорѧ́тсѧ тебѣ̀, и҆ сотворѧ́тъ съ тобо́ю ра́ть, да ѡ҆бсѧ́деши є҆го̀, 13
20: 13
Чи́сл. 31: 7
3 Ца́рств. 11: 16
до́ндеже преда́стъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й въ рꙋ́цѣ твоѝ: да и҆збїе́ши всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ въ не́мъ оу҆бі́йствомъ меча̀, 14
20: 14
Чи́сл. 31: 27
кромѣ̀ же́нъ и҆ и҆мѣ́нїѧ, и҆ всѧ̑ скоты̀, и҆ всѧ̑ є҆ли̑ка сꙋ́ть во гра́дѣ, и҆ всѐ стѧжа́нїе да плѣни́ши себѣ̀, и҆ да снѣ́си ве́сь плѣ́нъ врагѡ́въ твои́хъ, ꙗ҆̀же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀. 15 Та́кѡ да сотвори́ши всѣ́мъ градѡ́мъ, и҆̀же сꙋ́ть дале́че ѿ тебє̀ ѕѣлѡ̀, и҆̀же не сꙋ́ть ѿ градѡ́въ ꙗ҆зы́кѡвъ си́хъ, и҆́хже гдⷭ҇ь бг҃ъ дае́тъ тебѣ̀ наслѣ́дити зе́млю и҆́хъ: 16
20: 16
Чи́сл. 25: 7
ѿ ни́хъ да не ѡ҆ста́вите жи́ва всѧ́кагѡ дыха́нїѧ: 17
20: 17
І҆ис. Наѵ. 6: 18
но и҆ проклѧ́тїемъ проклени́те и҆̀хъ, хетте́а и҆ а҆морре́а, и҆ ханане́а и҆ ферезе́а, и҆ є҆ѵе́а и҆ і҆евꙋсе́а и҆ гергесе́а, ꙗ҆́коже заповѣ́да тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й: 18 да не наꙋча́тъ ва́съ твори́ти всѧ̑кїѧ ме́рзѡсти своѧ̑, є҆ли̑ки твори́ша богѡ́мъ свои̑мъ, и҆ согрѣшитѐ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ ва́шимъ. 19
20: 19
Сꙋд. 2: 17
А҆́ще же ѡ҆бсѧ́деши гра́дъ є҆ди́нъ дни̑ мнѡ́ги воева́ти є҆го̀ въ прїѧ́тїе себѣ̀, да не и҆стреби́ши садо́вїѧ є҆гѡ̀, возложи́въ желѣ́зо на́нь, но то́кмѡ да ꙗ҆́си пло́дъ ѿ ни́хъ, самогѡ́ же да не посѣче́ши: є҆да̀ дре́во, є҆́же въ дꙋбра́вѣ, человѣ́къ є҆́сть, є҆́же вни́ти ѿ лица̀ твоегѡ̀ въ забра̑ла; 20 но дре́во, є҆́же вѣ́си, ꙗ҆́кѡ не ꙗ҆́стсѧ пло́дъ є҆гѡ̀, сїѐ потреби́ши и҆ посѣче́ши,
20: 20
І҆ерем. 6: 6
и҆ сотвори́ши лѣ́ствицы на гра́дъ, и҆́же твори́тъ на тѧ̀ ра́ть, до́ндеже преда́стсѧ.