Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
17

ГЛАВА̀ з҃і.

171 Да не пожре́ши гдⷭ҇еви бг҃ꙋ твоемꙋ̀ телца̀ и҆лѝ ѻ҆вча́те,

17: 1
Леѵі́т. 22: 20
Второзак. 15: 21
Малах. 1: 8,13
на не́мже є҆́сть поро́къ, всѧ́къ глаго́лъ ѕо́лъ: ꙗ҆́кѡ ме́рзость гдⷭ҇еви бг҃ꙋ твоемꙋ̀ є҆́сть. 2
17: 2
Второзак. 13: 6,7
А҆́ще же ѡ҆брѧ́щетсѧ оу҆ тебє̀ во є҆ди́нѣмъ ѿ градѡ́въ твои́хъ, ꙗ҆̀же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀, мꙋ́жъ и҆лѝ жена̀, и҆́же сотвори́тъ лꙋка́вое пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ, престꙋпи́ти завѣ́тъ є҆гѡ̀: 3 и҆ ше́дше послꙋ́жатъ богѡ́мъ и҆ны̑мъ и҆ покло́нѧтсѧ и҆̀мъ,
17: 3
Второзак. 4: 19
І҆ерем. 8: 2
со́лнцꙋ, и҆лѝ лꙋнѣ̀, и҆лѝ всѧ́комꙋ ꙗ҆̀же ѿ красоты̀ небе́сныѧ, и҆́хже не повелѣ́хъ тебѣ̀: 4 и҆ возвѣсти́тсѧ тебѣ̀, и҆ взы́щеши ѕѣлѡ̀, и҆ сѐ, и҆́стинно бы́сть сло́во, ме́рзость сотвори́сѧ сїѧ̀ во і҆н҃ли: 5 да и҆зведе́ши человѣ́ка того̀, и҆лѝ женꙋ̀ тꙋ̀, и҆̀же сотвори́ша дѣ́ло ѕло́е сїѐ, пред̾ двє́ри, и҆ побїе́те и҆̀хъ ка́менїемъ, и҆ да оу҆́мрꙋтъ. 6
17: 6
Второзак. 19: 15
Матѳ. 18: 16
І҆ѡа́н. 8: 17
2 Корі́нѳ. 13: 1
Е҆вр. 10: 28
При двою̀ свидѣ́телехъ и҆лѝ при тре́хъ да оу҆́мретъ: оу҆мира́ѧй да не оу҆́мретъ при є҆ди́нѣмъ свидѣ́тели: 7
17: 7
Второзак. 13: 9
и҆ рꙋка̀ свидѣ́телей да бꙋ́детъ на не́мъ въ пе́рвыхъ, оу҆мертви́ти є҆го̀, и҆ рꙋка̀ всѣ́хъ люді́й по́слѣжде:
17: 7
1 Корі́нѳ. 5: 13
и҆ и҆зми́те ѕло́е ѿ ва́съ самѣ́хъ. 8
17: 8
2 Паралїпом. 19: 10
А҆́ще же неꙋдоборѣши́мо сло́во оу҆ тебє̀ въ сꙋдѣ̀ междꙋ̀ кро́вїю и҆ кро́вїю, и҆ междꙋ̀ сꙋдо́мъ и҆ сꙋдо́мъ, и҆ междꙋ̀ ꙗ҆́звою и҆ ꙗ҆́звою, и҆ междꙋ̀ прѣ́нїемъ и҆ прѣ́нїемъ, словеса̀ сꙋ̑днаѧ въ градѣ́хъ твои́хъ, и҆ воста́въ взы́деши на мѣ́сто, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й призва́ти и҆́мѧ є҆гѡ̀ та́мѡ: 9
17: 9
2 Паралїпом. 19: 8,11
Малах. 2: 7
Матѳ. 23: 3
и҆ прїи́деши къ жерцє́мъ леѵі́тѡмъ, и҆ къ сꙋдїѝ, и҆́же бꙋ́детъ въ ты̑ѧ дни̑, и҆ взыска́вше возвѣстѧ́тъ тебѣ̀ сꙋ́дъ: 10 и҆ сотвори́ши по словесѝ, є҆́же возвѣстѧ́тъ тебѣ̀ ѿ мѣ́ста, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й призыва́ти и҆́мѧ є҆гѡ̀ та́мѡ, и҆ да сохрани́ши ѕѣлѡ̀ твори́ти всѧ̑, є҆ли̑ка законоположа́тсѧ тебѣ̀: 11 по зако́нꙋ и҆ по сꙋдꙋ̀, є҆го́же рекꙋ́тъ тебѣ̀, сотвори́ши,
17: 11
Второзак. 5: 29
28: 14
да не оу҆клони́шисѧ ѿ словесѐ, є҆́же и҆звѣстѧ́тъ тебѣ̀, ни на де́сно, ни на лѣ́во. 12 И҆ человѣ́къ, и҆́же сотвори́тъ въ го́рдости, є҆́же не послꙋ́шати жерца̀ предстоѧ́щагѡ
17: 12
3 Ца́рств. 18: 26
слꙋжи́ти во и҆́мѧ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, и҆лѝ сꙋдїѝ, и҆́же въ ты̑ѧ дни̑ бꙋ́детъ, да оу҆́мретъ человѣ́къ то́й, и҆ да и҆́змеши ѕло́е ѿ і҆н҃лѧ: 13
17: 13
Второзак. 13: 11
и҆ всѝ лю́дїе оу҆слы́шавше
17: 13
Второзак. 10: 8
Ри́млѧн. 13: 14
оу҆боѧ́тсѧ, и҆ не бꙋ́дꙋтъ нече́ствовати ктомꙋ̀. 14 А҆́ще же вни́деши въ зе́млю, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ въ жре́бїй, и҆ прїи́меши ю҆̀, и҆ всели́шисѧ на не́й, и҆ рече́ши:
17: 14
1 Ца́рств. 8: 5
Ѡ҆сі́а. 13: 10
Дѣѧ̑н. 13: 21
поста́влю кнѧ́зѧ над̾ собо́ю, ꙗ҆́коже и҆ про́чїи ꙗ҆зы́цы, и҆̀же ѡ҆́крестъ менє̀: 15 поставлѧ́ѧ да поста́виши над̾ собо́ю кнѧ́зѧ, є҆го́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, ѿ бра́тїи твоеѧ̀ да поста́виши над̾ собо́ю кнѧ́зѧ, не возмо́жеши поста́вити над̾ собо́ю кнѧ́зѧ человѣ́ка чꙋжда́го, ꙗ҆́кѡ не бра́тъ тво́й є҆́сть. 16
17: 16
1 Ца́рств. 10: 25
3 Ца́рств. 4: 26
10: 28
Ѻ҆ба́че да не оу҆мно́житъ себѣ̀ ко́ней, нижѐ да возврати́тъ люді́й во є҆гѵ́петъ, ꙗ҆́кѡ да не оу҆мно́житъ себѣ̀ ко́ней: гдⷭ҇ь же речѐ ва́мъ: не приложи́те возврати́тисѧ пꙋте́мъ си́мъ ктомꙋ̀: 17
17: 17
2 Ца́рств. 5: 13
и҆ да не оу҆мно́житъ себѣ̀ же́нъ, да не преврати́тсѧ се́рдце є҆гѡ̀: и҆ сребра̀ и҆ зла́та да не оу҆мно́житъ себѣ̀ ѕѣлѡ̀. 18
17: 18
3 Ца́рств. 1: 13
И҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ сѧ́детъ на престо́лѣ вла́сти своеѧ̀, да напи́шетъ себѣ̀ второзако́нїе сїѐ въ кни́зѣ ѿ жерцє́въ леѵі́тѡвъ, 19
17: 19
Матѳ. 5: 19
и҆ бꙋ́детъ съ ни́мъ, и҆ да чте́тъ ю҆̀ во всѧ̑ дни̑ житїѧ̀ своегѡ̀, да наꙋчи́тсѧ боѧ́тисѧ гдⷭ҇а бг҃а своегѡ̀ и҆ храни́ти всѧ̑ за́пѡвѣди сїѧ̑ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ сїѧ̑, твори́ти ѧ҆̀: 20 да
17: 20
Ѱал. 130: 2
не возвы́ситсѧ се́рдце є҆гѡ̀ ѿ бра́тїи є҆гѡ̀,
17: 20
І҆ис. Наѵ. 1: 7,8
Ѱал. 118: 12,24
да не престꙋ́питъ ѿ за́повѣдїй ни на де́сно, ни на лѣ́во, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́детъ мнѡ́га лѣ́та во вла́сти свое́й, то́й и҆ сы́ны є҆гѡ̀ съ ни́мъ, въ сынѣ́хъ і҆н҃левыхъ.

18

ГЛАВА̀ и҃і.

181 Да не бꙋ́детъ жерцє́мъ

18: 1
Чи́сл. 18: 20
Второзак. 10: 9
1 Корі́нѳ. 9: 13
леѵі́тѡмъ всемꙋ̀ пле́мени леѵі́инꙋ ча́сти нижѐ жре́бїѧ со і҆н҃лемъ: приношє́нїѧ гдⷭ҇ꙋ жре́бїй и҆́хъ, да ꙗ҆дѧ́тъ ѧ҆̀: 2 жре́бїй же да не бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ въ бра́тїи є҆гѡ̀: гдⷭ҇ь са́мъ жре́бїй є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже речѐ є҆мꙋ̀. 3 И҆ се́й сꙋ́дъ жерцє́въ, ꙗ҆̀же ѿ люді́й, ѿ приносѧ́щихъ жє́ртвы, а҆́ще телца̀, а҆́ще ѻ҆́вцꙋ: и҆ да́си жерцꙋ̀ ра́мо, и҆ чє́люсти, и҆ оу҆тро́бꙋ: 4
18: 4
Неем. 10: 37
І҆езек. 44: 30
и҆ нача́тки пшени́цы твоеѧ̀ и҆ вїна̀ твоегѡ̀ и҆ є҆ле́а твоегѡ̀, и҆ нача́токъ стриже́нїѧ ѻ҆ве́цъ твои́хъ да да́си є҆мꙋ̀: 5 ꙗ҆́кѡ того̀ и҆збра̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ѿ всѣ́хъ племе́нъ твои́хъ предстоѧ́ти пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ, слꙋжи́ти и҆ благослови́ти во и҆́мѧ гдⷭ҇не, то́й и҆ сы́нове є҆гѡ̀ во всѧ̑ дни̑. 6 А҆́ще же прїи́детъ леѵі́тъ ѿ є҆ди́нагѡ градѡ́въ ва́шихъ, ѿ всѣ́хъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, и҆дѣ́же то́й ѡ҆бита́етъ, ꙗ҆́коже жела́етъ дꙋша̀ є҆гѡ̀, на мѣ́сто, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь, 7 да слꙋ́житъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а ва́шегѡ, ꙗ҆́коже и҆ всѧ̑ бра́тїѧ є҆гѡ̀ леѵі́ти предстоѧ́щїи та́мѡ пред̾ гдⷭ҇емъ: 8 ча́сть ѿдѣле́нꙋю да ꙗ҆́стъ, кромѣ̀ прода́жи ꙗ҆́же по ѻ҆те́чествꙋ. 9 А҆́ще же вни́деши въ зе́млю, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀,
18: 9
Леѵі́т. 18: 26
Второзак. 12: 30
да не навы́кнеши твори́ти по ме́рзостемъ ꙗ҆зы́кѡвъ тѣ́хъ: 10 да не ѡ҆брѧ́щетсѧ въ тебѣ̀
18: 10
Леѵі́т. 20: 27
1 Ца́рств. 28: 7
ѡ҆чища́ѧ сы́на своего̀ и҆ дще́рь свою̀ ѻ҆гне́мъ, волхвꙋ́ѧ волхвова́нїемъ и҆ чарꙋ́ѧй и҆ птицеволше́бствꙋѧй, 11 чародѣ́й ѡ҆бава́ѧ ѡ҆бава́нїемъ, оу҆тробоволхвꙋ́ѧй и҆ знаменосмотри́тель, и҆ вопроша́ѧй ме́ртвыхъ: 12 є҆́сть бо ме́рзость гдⷭ҇еви бг҃ꙋ твоемꙋ̀ всѧ́къ творѧ́й сїѧ̑: си́хъ бо ра́ди ме́рзостей потреби́тъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ѿ лица̀ твоегѡ̀. 13 Соверше́нъ да бꙋ́деши пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ. 14 Ꙗ҆зы́цы бо сі́и, и҆̀хже ты̀ наслѣ́диши, сі́и чарова́нїй и҆ волхвова́нїй послꙋ́шаютъ: тебѣ́ же не та́кѡ дадѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й. 15
18: 15
Дѣѧ̑н. 3: 22
7: 37
Прⷪ҇ро́ка ѿ бра́тїи твоеѧ̀, ꙗ҆́коже менѐ, возста́витъ тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, тогѡ̀ послꙋ́шайте: 16 по всемꙋ̀, є҆ли́кѡ проси́лъ є҆сѝ ѿ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ въ хѡри́вѣ въ де́нь собра́нїѧ, глаго́люще:
18: 16
И҆схо́д. 20: 19
Е҆вр. 12: 18,20
да не приложи́мъ слы́шати гла́са гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ вели́кагѡ сегѡ̀ не оу҆ви́димъ по се́мъ, да не и҆́змремъ. 17 И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: пра́вѡ всѧ̑, є҆ли̑ка глаго́лахꙋ къ тебѣ̀: 18
18: 18
І҆ѡа́н. 1: 45
6: 14
прⷪ҇ро́ка возста́влю и҆̀мъ ѿ среды̀ бра́тїи и҆́хъ, ꙗ҆́коже тебѐ: и҆ вда́мъ сло́во моѐ во оу҆ста̀ є҆гѡ̀, и҆ возгл҃етъ и҆̀мъ, ꙗ҆́коже заповѣ́даю є҆мꙋ̀: 19
18: 19
4 Ца́рств. 2: 24
и҆ человѣ́къ то́й, и҆́же не послꙋ́шаетъ слове́съ є҆гѡ̀, є҆ли̑ка возгл҃етъ прⷪ҇ро́къ ѻ҆́ный во и҆́мѧ моѐ,
18: 19
І҆ѡа́н. 12: 48
а҆́зъ ѿмщꙋ̀ ѿ негѡ̀: 20 ѻ҆ба́че проро́къ, и҆́же вознече́ствꙋетъ глаго́лати во и҆́мѧ моѐ сло́во, є҆гѡ́же не повелѣ́хъ є҆мꙋ̀ глаго́лати,
18: 20
Второзак. 13: 5
и҆ и҆́же а҆́ще возглаго́летъ во и҆́мѧ богѡ́въ и҆нѣ́хъ,
18: 20
І҆ерем. 14: 14
да оу҆́мретъ проро́къ то́й. 21
18: 21
І҆ерем. 23: 31
А҆́ще же рече́ши въ се́рдцы свое́мъ: ка́кѡ позна́емъ сло́во, є҆гѡ́же не гл҃а гдⷭ҇ь; 22
18: 22
І҆ерем. 28: 9
є҆ли̑ка а҆́ще возглаго́летъ проро́къ во и҆́мѧ гдⷭ҇не, и҆ не сбꙋ́детсѧ, и҆ не слꙋчи́тсѧ сло́во сїѐ, є҆гѡ́же не речѐ гдⷭ҇ь: въ нече́стїи глаго́ла проро́къ то́й, не оу҆бо́йтесѧ є҆гѡ̀.

19

ГЛАВА̀ ѳ҃і.

191 Е҆гда́ же погꙋби́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ꙗ҆зы́ки, и҆́хже гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ зе́млю, и҆ наслѣ́диши и҆̀хъ и҆ всели́шисѧ во градѣ́хъ и҆́хъ и҆ въ домѣ́хъ и҆́хъ, 2

19: 2
И҆схо́д. 21: 13
Чи́сл. 35: 10,11
Второзак. 4: 41
І҆ис. Наѵ. 20: 2
трѝ гра́ды да ѿлꙋчи́ши себѣ̀ средѝ землѝ твоеѧ̀, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ въ наслѣ́дїе. 3 Оу҆гото́ви себѣ̀ пꙋ́ть, и҆ на тро́е раздѣлѝ предѣ́лы землѝ твоеѧ̀, ю҆́же раздѣлѧ́етъ тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й: и҆ да бꙋ́детъ оу҆бѣ́жище та́мѡ всѧ́комꙋ оу҆бі́йцѣ. 4
19: 4
Чи́сл. 35: 22
Сїе́ же да бꙋ́детъ заповѣ́данїе оу҆бі́йцѣ, и҆́же а҆́ще оу҆бѣжи́тъ та́мѡ, и҆ жи́въ бꙋ́детъ: и҆́же а҆́ще оу҆бїе́тъ бли́жнѧго своего̀ не вѣ́дѧ, и҆ се́й не ненави́дѣ є҆го̀ пре́жде вчера́шнѧгѡ днѐ и҆ тре́тїѧгѡ, 5 и҆ и҆́же а҆́ще по́йдетъ съ по́дрꙋгомъ свои́мъ въ лѣ́съ собира́ти дрова̀, и҆ поползне́тсѧ рꙋка̀ є҆гѡ̀ съ сѣки́рою сѣкꙋ́щагѡ дрова̀, и҆ спа́дши сѣки́ра съ топори́ща оу҆лꙋчи́тъ по́дрꙋга є҆гѡ̀, и҆ оу҆́мретъ, се́й да оу҆бѣжи́тъ во є҆ди́нъ ѿ градѡ́въ си́хъ, и҆ жи́въ да бꙋ́детъ: 6
19: 6
Чи́сл. 35: 12
да не погна́въ оу҆́жикъ кро́ве в̾слѣ́дъ оу҆би́вшагѡ, ꙗ҆́кѡ разгори́тсѧ се́рдце є҆мꙋ̀, и҆ пости́гнетъ є҆го̀, а҆́ще должа́йшїй бꙋ́детъ пꙋ́ть, и҆ оу҆бїе́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀, и҆ оу҆́мретъ: и҆ семꙋ̀ нѣ́сть сꙋ́дъ сме́ртный, поне́же не бѣ̀ ненави́дѧ є҆го̀ пре́жде вчера́шнѧгѡ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ: 7
19: 7
І҆ис. Наѵ. 20: 7
сегѡ̀ ра́ди заповѣ́даю а҆́зъ тебѣ̀ сло́во сїѐ, глаго́лѧ: трѝ гра́ды да ѿлꙋчи́ши себѣ̀. 8
19: 8
Быт. 28: 14
Второзак. 12: 20
А҆́ще же разшири́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й предѣ́лы твоѧ̑, ꙗ҆́коже клѧ́тсѧ ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ, и҆ да́стъ тебѣ̀ гдⷭ҇ь всю̀ зе́млю, ю҆́же речѐ да́ти ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ, 9 а҆́ще послꙋ́шаеши твори́ти всѧ̑ за́пѡвѣди сїѧ̑, ꙗ҆̀же а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ дне́сь, люби́ти гдⷭ҇а бг҃а твоего̀, ходи́ти во всѣ́хъ пꙋте́хъ є҆гѡ̀ всѧ̑ дни̑:
19: 9
І҆ис. Наѵ. 20: 8
и҆ да приложи́ши себѣ̀ є҆щѐ трѝ гра́ды къ си̑мъ трїе́мъ градѡ́мъ, 10 и҆ да не пролїе́тсѧ кро́вь безви́нна въ землѝ твое́й, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ въ жре́бїй, и҆ да не бꙋ́детъ въ тебѣ̀ кро́ви пови́ненъ. 11
19: 11
Чи́сл. 35: 20
А҆́ще же бꙋ́детъ оу҆ тебє̀ человѣ́къ ненави́дѧй бли́жнѧго своего̀, и҆ навѣ́тъ сотвори́тъ на́нь, и҆ воста́нетъ на́нь, и҆ порази́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀, и҆ оу҆́мретъ, и҆ вбѣ́гнетъ во є҆ди́нъ ѿ градѡ́въ си́хъ, 12
19: 12
Чи́сл. 35: 19
да по́слютъ старѣ́йшины гра́да тогѡ̀, и҆ во́змꙋтъ є҆го̀ ѿтꙋ́дꙋ, и҆ да предадѧ́тъ є҆го̀ въ рꙋ́цѣ
19: 12
2 Ца́рств. 14: 7
оу҆́жикѡвъ кро́ве, и҆ да оу҆́мретъ: 13
19: 13
Второзак. 13: 8
да не пощади́тъ є҆гѡ̀ ѻ҆́ко твоѐ,
19: 13
3 Ца́рств. 2: 31
и҆ да ѡ҆чи́стиши кро́вь непови́ннꙋю ѿ і҆н҃лѧ, и҆ бла́го бꙋ́детъ тебѣ̀. 14
19: 14
Второзак. 27: 17
При́тч. 22: 28
Ѡ҆сі́а. 5: 10
Да не предви́жеши предѣ́лѡвъ бли́жнѧгѡ своегѡ̀, ꙗ҆̀же поста́виша ѻ҆тцы̀ твоѝ въ наслѣ́дїи твое́мъ, є҆́же наслѣ́довалъ є҆сѝ въ землѝ, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀ во жре́бїй. 15
19: 15
Чи́сл. 35: 30
Второзак. 17: 6
Матѳ. 18: 16
І҆ѡа́н. 8: 17
2 Корі́нѳ. 13: 1
Е҆вр. 10: 28
Да не пребꙋ́детъ свидѣ́тель є҆ди́нъ во свидѣ́телство на человѣ́ка по всѧ́кой ѡ҆би́дѣ и҆ по всѧ́комꙋ престꙋпле́нїю и҆ по всѧ́комꙋ грѣхꙋ̀, и҆́мже а҆́ще согрѣши́тъ: при оу҆стѣ́хъ двою̀ свидѣ́телей и҆ при оу҆стѣ́хъ трїе́хъ свидѣ́телей да ста́нетъ всѧ́къ глаго́лъ. 16 А҆́ще же воста́нетъ свидѣ́тель непра́веденъ на человѣ́ка, глаго́лѧ на него̀ нече́стїе, 17 да ста́нꙋтъ ѻ҆́ба человѣ́ка, и҆̀мже є҆́сть прѧ̀, пред̾ гдⷭ҇емъ
19: 17
Второзак. 17: 9
и҆ пред̾ жєрцы̀ и҆ пред̾ сꙋдїѧ́ми, и҆̀же бꙋ́дꙋтъ въ ты̑ѧ дни̑, 18 и҆ да и҆спыта́ютъ и҆̀хъ сꙋдїи̑ прилѣ́жнѡ, и҆ сѐ, свидѣ́тель непра́веденъ свидѣ́телствова непра́вдꙋ, воста̀ на бра́та своего̀: 19
19: 19
При́тч. 19: 5
да сотвори́те є҆мꙋ̀, ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆́нъ оу҆мы́сли сотвори́ти сꙋпроти́въ бра́та своегѡ̀,
19: 19
1 Корі́нѳ. 5: 13
и҆ и҆зми́те ѕло́е ѿ ва́съ самѣ́хъ: 20
19: 20
Второзак. 13: 11
17: 13
да и҆ про́чїи оу҆слы́шавше оу҆боѧ́тсѧ, и҆ не приложа́тъ ктомꙋ̀ твори́ти словесѐ ѕла́гѡ сегѡ̀ въ ва́съ: 21 да не пощади́тъ є҆гѡ̀ ѻ҆́ко твоѐ:
19: 21
И҆схо́д. 21: 24
Леѵі́т. 24: 20
Матѳ. 5: 38
дꙋ́шꙋ за дꙋ́шꙋ, ѻ҆́ко за ѻ҆́ко, зꙋ́бъ за зꙋ́бъ, рꙋ́кꙋ за рꙋ́кꙋ, но́гꙋ за но́гꙋ, ꙗ҆́коже а҆́ще кто̀ да́стъ поро́къ на бли́жнѧго своего̀, си́це возда́стсѧ є҆мꙋ̀.