Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 А҆́ще же воста́нетъ въ тебѣ̀ проро́къ, и҆лѝ ви́дѧй со́нїе,

13: 1
Чи́сл. 12: 6
Матѳ. 24: 24
и҆ да́стъ тебѣ̀ зна́менїе и҆лѝ чꙋ́до, 2
13: 2
3 Ца́рств. 13: 3
и҆ прїи́детъ зна́менїе и҆лѝ чꙋ́до, є҆́же речѐ къ тебѣ̀, глаго́лѧ:
13: 2
І҆ерем. 14: 14
и҆́демъ да послꙋ́жимъ богѡ́мъ и҆ны̑мъ, и҆́хже не вѣ́сте: 3
13: 3
Матѳ. 7: 15
да не послꙋ́шаете глагѡ́лъ проро́ка тогѡ̀, и҆лѝ ви́дѧщагѡ со́нъ то́й: ꙗ҆́кѡ и҆скꙋша́етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ва́съ, є҆́же оу҆вѣ́дѣти,
13: 3
Сꙋд. 2: 22
Матѳ. 6: 13
а҆́ще лю́бите гдⷭ҇а бг҃а ва́шего всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ и҆ все́ю дꙋше́ю ва́шею: 4
13: 4
Второзак. 8: 6
10: 20
Мїх. 6: 8
в̾слѣ́дъ гдⷭ҇а бг҃а ва́шегѡ ходи́те, и҆ тогѡ̀ бо́йтесѧ, и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ сохрани́те, и҆ гла́са є҆гѡ̀ послꙋ́шайте, и҆ томꙋ̀ слꙋжи́те, и҆ къ немꙋ̀ прилѣпи́тесѧ: 5
13: 5
Второзак. 18: 20
І҆ерем. 14: 15
и҆ проро́къ то́й и҆лѝ ви́дѧй со́нъ
13: 5
3 Ца́рств. 18: 40
да оу҆́мретъ: глаго́ла бо, є҆́же прельсти́ти тѧ̀ ѿ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ и҆зве́дшагѡ тѧ̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆зба́вльшагѡ тѧ̀ и҆з̾ рабо́ты, є҆́же соврати́ти тѧ̀ съ пꙋтѝ, є҆го́же заповѣ́да тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ходи́ти по немꙋ̀:
13: 5
1 Корі́нѳ. 5: 13
и҆ погꙋби́те са́ми ѕло́е ѿ ва́съ сами́хъ. 6
13: 6
Второзак. 17: 2
22: 19
Матѳ. 10: 37
А҆́ще же помо́литъ тѧ̀ бра́тъ тво́й ѿ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ и҆лѝ ѿ ма́тере твоеѧ̀, и҆лѝ сы́нъ тво́й, и҆лѝ дще́рь твоѧ̀, и҆лѝ жена̀ твоѧ̀ ꙗ҆́же на ло́нѣ твое́мъ, и҆лѝ дрꙋ́гъ тво́й, ра́венъ дꙋшѝ твое́й, ѡ҆́тай глаго́лѧ: и҆́демъ и҆ послꙋ́жимъ богѡ́мъ и҆ны̑мъ, и҆́хже не ви́дѣлъ є҆сѝ ты̀ и҆ ѻ҆тцы̀ твоѝ, 7 ѿ богѡ́въ ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆̀же ѡ҆́крестъ ва́съ, бли́з̾ сꙋ́щихъ тебѣ̀, и҆лѝ да́льнихъ ѿ тебє̀, ѿ конца̀ землѝ до конца̀ землѝ, 8 да не соизво́лиши є҆мꙋ̀ и҆ не послꙋ́шаеши є҆гѡ̀,
13: 8
Второзак. 19: 13
и҆ да не пощади́тъ є҆гѡ̀ ѻ҆́ко твоѐ, и҆ не возлю́биши є҆гѡ̀, нижѐ прикры́еши є҆го̀: 9
13: 9
Второзак. 17: 7
возвѣща́ѧ да возвѣсти́ши ѡ҆ не́мъ, и҆ рꙋка̀ твоѧ̀ да бꙋ́детъ на не́мъ въ пе́рвыхъ оу҆би́ти є҆го̀, и҆ рꙋ́ки всѣ́хъ люді́й по́слѣжде: 10 и҆ побїю́тъ є҆го̀ ка́менїемъ, и҆ оу҆́мретъ, ꙗ҆́кѡ взыска́лъ є҆́сть ѿврати́ти тебѐ ѿ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, и҆зве́дшагѡ тѧ̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, ѿ до́мꙋ рабо́ты: 11
13: 11
Второзак. 17: 13
19: 20
и҆ ве́сь і҆н҃ль оу҆слы́шавъ оу҆бои́тсѧ, и҆ не приложи́тъ ктомꙋ̀ сотвори́ти по словесѝ семꙋ̀ ѕло́мꙋ є҆́же въ ва́съ. 12 А҆́ще же оу҆слы́шиши въ є҆ди́нѣмъ ѿ градѡ́въ твои́хъ, ꙗ҆̀же гдⷭ҇ь бг҃ъ дае́тъ тебѣ̀, всели́тисѧ та́мѡ, глаго́лющихъ: 13 и҆зыдо́ша
13: 13
2 Ца́рств. 20: 1
3 Ца́рств. 21: 10
2 Корі́нѳ. 2: 15
мꙋ̑жи беззако́ннїи ѿ ва́съ и҆ ѿврати́ша всѧ̑ живꙋ́щыѧ во гра́дѣ и҆́хъ, глаго́люще: и҆́демъ, да послꙋ́жимъ богѡ́мъ и҆ны̑мъ, и҆́хже не вѣ́сте, 14 и҆ да взы́щеши и҆ вопроси́ши и҆ ѡ҆бы́щеши ѕѣлѡ̀, и҆ сѐ, и҆́стинно сло́во ꙗ҆́вѣ, сотвори́сѧ ме́рзость сїѧ̀ въ ва́съ: 15
13: 15
І҆ис. Наѵ. 22: 12
оу҆бива́ѧ да оу҆бїе́ши всѧ̑ живꙋ́щыѧ во гра́дѣ ѻ҆́нѣмъ оу҆бі́йствомъ меча̀,
13: 15
Второзак. 2: 34
проклѧ́тїемъ проклени́те є҆го̀, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ не́мъ, 16 и҆ всѧ̑ кѡры́сти є҆гѡ̀ собере́ши на распꙋ̑тїѧ є҆гѡ̀, и҆ зажже́ши гра́дъ ѻ҆гне́мъ, и҆ всѧ̑ кѡры́сти є҆гѡ̀ всенаро́днѡ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ, и҆ бꙋ́детъ пꙋ́стъ во вѣ́ки, не возгради́тсѧ по се́мъ: 17
13: 17
Второзак. 7: 25,26
І҆ис. Наѵ. 6: 18
7: 13
и҆ да ничто́же прилѣпи́тсѧ ѿ проклѧ́тїѧ рꙋцѣ̀ твое́й, да ѿврати́тсѧ бг҃ъ ѿ ꙗ҆́рости гнѣ́ва своегѡ̀: и҆ да́стъ тебѣ̀ млⷭ҇ть и҆ поми́лꙋетъ тѧ̀, и҆ оу҆мно́житъ тѧ̀, ꙗ҆́коже гл҃а тебѣ̀, ꙗ҆́коже клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ, 18 а҆́ще послꙋ́шаеши гла́са гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, є҆́же храни́ти всѧ̑ за́пѡвѣди є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ дне́сь, твори́ти до́брое и҆ оу҆го́дное пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ.

14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 Сы́нове є҆стѐ гдⷭ҇а бг҃а ва́шегѡ:

14: 1
Леѵі́т. 19: 27,28
3 Ца́рств. 18: 28
да не нарѣ́зꙋетесѧ и҆ не возложи́те плѣ́ши междꙋ̀ ѻ҆чи́ма ва́шима над̾ ме́ртвымъ: 2
14: 2
Второзак. 7: 6
26: 18
ꙗ҆́кѡ лю́дїе свѧ́ти є҆стѐ гдⷭ҇еви бг҃ꙋ ва́шемꙋ, и҆ ва́съ и҆збра̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ бы́ти ва́мъ лю́демъ и҆збра̑ннымъ є҆мꙋ̀ ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆̀же на лицы̀ землѝ. 3
14: 3
Дѣѧ̑н. 10: 14
Да не снѣ́сте всѧ́кїѧ ме́рзости. 4
14: 4
Леѵі́т. 11: 2
Сїѧ̑ скоты̀ ꙗ҆ди́те: телца̀ ѿ говѧ́дъ и҆ а҆́гнца ѿ ѻ҆ве́цъ и҆ козла̀ ѿ ко́зъ: 5
14: 5
Второзак. 12: 15
є҆ле́нѧ и҆ се́рнꙋ, и҆ бꙋ́йвола и҆ ла́нѧ, и҆ зꙋ́брѧ и҆ ѻ҆на́гра и҆ сайга́ка. 6 Всѧ́къ ско́тъ на дво́е дѣлѧ̀ па́знѡкти, и҆ копы́то на дво́е копы́тѧ, и҆ ѿрыга́ѧ жва́нїе въ скотѣ́хъ, да ꙗ҆́сте. 7
14: 7
Леѵі́т. 11: 4
И҆ си́хъ да не снѣ́сте ѿ ѿрыга́ющихъ жва́нїе и҆ ѿ дѣлѧ́щихъ па́знѡкти на дво́е, но копы́тъ не раздвоѧ́ющихъ: велблю́да и҆ за́ѧца и҆ хїрогрѵ́ллѧ: ꙗ҆́кѡ ѿрыга́ютъ жва́нїе сі́и, но копы́тъ не раздвоѧ́ютъ, нечи̑ста сїѧ̑ ва́мъ сꙋ́ть. 8 И҆ свинїѝ, ꙗ҆́кѡ на дво́е дѣли́тъ па́знѡкти
14: 8
И҆са́їа. 65: 4
и҆ кѡпы́та раздвоѧ́етъ, и҆ сїѧ̀ жва́нїѧ не ѿрыга́етъ, нечиста̀ сїѧ̀ ва́мъ є҆́сть: ѿ мѧ́съ и҆́хъ да не ꙗ҆́сте, и҆ мертвечи́намъ и҆́хъ да не прикосне́тесѧ. 9
14: 9
Леѵі́т. 11: 9
И҆ сїѧ̑ да ꙗ҆́сте ѿ всѣ́хъ ꙗ҆̀же въ водѣ̀: всѧ̑, и҆̀мже сꙋ́ть пе́рїе и҆ чешꙋѧ̀, ꙗ҆ди́те. 10 И҆ всѣ́хъ, и҆̀мже нѣ́сть пе́рїѧ, ни чешꙋѝ, да не ꙗ҆́сте: нечи̑ста сꙋ́ть ва́мъ. 11
14: 11
Леѵі́т. 11: 21
Всѧ́кꙋ пти́цꙋ чи́стꙋ да ꙗ҆́сте. 12
14: 12
Леѵі́т. 11: 13
И҆ си́хъ да не ꙗ҆́сте ѿ ни́хъ: 13 ѻ҆рла̀ и҆ грѵ́фа и҆ ѻ҆рла̀ морска́гѡ, 14 и҆ неѧ́сыти и҆ і҆кті́на и҆ подо́бныхъ си̑мъ: 15 и҆ вра́на и҆ врабїѧ̀, и҆ вы́пелицы и҆ сꙋхола́плѧ, и҆ ꙗ҆́стреба и҆ подо́бныхъ си̑мъ: 16 и҆ вра́на нощна́гѡ и҆ лили́ка и҆ подо́бныхъ си̑мъ: 17 и҆ є҆рѡді́а и҆ ле́бедѧ, и҆ і҆́вїна и҆ катара́кта, и҆ вдо́да 18 и҆ нощна́гѡ нетопырѧ̀, и҆ сыча̀ и҆ теслоно́са, и҆ харадрїо́на и҆ подо́бныхъ си̑мъ, и҆ порфѷрїѡ́на. 19 Всѧ̑ га́ды пти̑чїѧ нечи̑ста сꙋ́ть ва́мъ: да не ꙗ҆́сте ѿ ни́хъ. 20 Всѧ́кꙋ пти́цꙋ чи́стꙋ да ꙗ҆́сте. 21 Всѧ́кїѧ мертвечи́ны да не ꙗ҆́сте: присе́лникꙋ, и҆́же во градѣ́хъ твои́хъ, да да́сте, и҆ да ꙗ҆́стъ, и҆лѝ да прода́сте стра́нникꙋ: ꙗ҆́кѡ лю́дїе свѧ́ти є҆стѐ гдⷭ҇еви бг҃ꙋ ва́шемꙋ.
14: 21
И҆схо́д. 23: 19
34: 26
Да не свари́ши ꙗ҆гнѧ́те во млецѣ̀ ма́тере є҆гѡ̀. 22
14: 22
Леѵі́т. 27: 30
Чи́сл. 18: 21
Десѧти̑ны да да́си ѿ всегѡ̀ плода̀ сѣ́мене своегѡ̀, пло́дъ ни́въ твои́хъ ѿ го́да до го́да, 23
14: 23
Второзак. 12: 7
и҆ да снѣ́си ѧ҆̀ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ на мѣ́стѣ, и҆дѣ́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й призыва́ти и҆́мѧ є҆гѡ̀ та́мѡ:
14: 23
Матѳ. 21: 12
да принесе́ши десѧти́нꙋ пшени́цы твоеѧ̀ и҆ вїна̀ твоегѡ̀ и҆ є҆ле́а твоегѡ̀, и҆ пе́рвенцы волѡ́въ твои́хъ и҆ ѻ҆ве́цъ твои́хъ, да наꙋчи́шисѧ боѧ́тисѧ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ всѧ̑ дни̑. 24 А҆́ще же дале́че бꙋ́детъ пꙋ́ть ѿ тебє̀ и҆ не возмо́жеши донестѝ и҆̀хъ, ꙗ҆́кѡ дале́че мѣ́сто ѿ тебє̀, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й призыва́ти и҆́мѧ є҆гѡ̀ та́мѡ, ꙗ҆́кѡ да блгⷭ҇ви́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й: 25 и҆
14: 25
Матѳ. 21: 12
прода́си сїѐ на цѣнѣ̀, и҆ во́змеши сребро̀ въ рꙋ́кꙋ твою̀, и҆ по́йдеши на мѣ́сто, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, 26 и҆ да́си сребро̀ за всѐ, на не́же пожела́етъ дꙋша̀ твоѧ̀, на волы̀ и҆ ѻ҆́вцы, и҆лѝ на вїно̀,
14: 26
Леѵі́т. 10: 9
и҆лѝ на сїке́рꙋ, и҆лѝ на всѐ, є҆гѡ́же жела́етъ дꙋша̀ твоѧ̀,
14: 26
Второзак. 27: 7
и҆ да снѣ́си та́мѡ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ, и҆ возвесели́шисѧ ты̀ и҆ до́мъ тво́й. 27 И҆ леѵі́тъ и҆́же во градѣ́хъ твои́хъ, не ѡ҆ста́виши є҆гѡ̀,
14: 27
Чи́сл. 18: 20,24
ꙗ҆́кѡ нѣ́сть є҆мꙋ̀ ча́сти ни жре́бїѧ съ тобо́ю: 28
14: 28
Леѵі́т. 27: 30
по тре́хъ лѣ́тѣхъ да и҆знесе́ши всю̀ десѧти́нꙋ жи̑тъ твои́хъ въ лѣ́то ѻ҆́но, да положи́ши ю҆̀ во градѣ́хъ твои́хъ: 29 и҆ прїи́детъ леѵі́тъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть є҆мꙋ̀ ча́сти ни жре́бїѧ съ тобо́ю, и҆ пришле́цъ, и҆ сирота̀ и҆ вдова̀, ꙗ҆̀же во градѣ́хъ твои́хъ, да ꙗ҆дѧ́тъ и҆ насы́тѧтсѧ:
14: 29
При́тч. 10: 24,25
2 Корі́нѳ. 9: 6
да блгⷭ҇ви́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ твои́хъ, ꙗ҆̀же а҆́ще сотвори́ши.

15

ГЛАВА̀ є҃і.

151 Въ седмо́е

15: 1
И҆схо́д. 21: 2
Леѵі́т. 25: 4
І҆ерем. 34: 14
лѣ́то да сотвори́ши ѿпꙋще́нїе. 2 И҆ си́це за́повѣдь ѿпꙋще́нїѧ: да ѡ҆ста́виши ве́сь до́лгъ тво́й, и҆́мже до́лженъ бли́жнїй тебѣ̀, и҆ ѿ бра́та своегѡ̀ не и҆стѧ́жеши, ꙗ҆́кѡ нарече́сѧ ѿпꙋще́нїе гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀. 3 Ѿ чꙋжда́гѡ да и҆стѧ́жеши, є҆ли̑ка сꙋ́ть твоѧ̑ оу҆ негѡ̀:
15: 3
Сїрах. 4: 1
бра́тꙋ же твоемꙋ̀ ѿпꙋще́нїе да сотвори́ши до́лга твоегѡ̀. 4 Ꙗ҆́кѡ не бꙋ́детъ оу҆ тебє̀ недоста́точенъ: сегѡ̀ ра́ди словесѐ блгⷭ҇ве́нїемъ блгⷭ҇ви́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й въ землѝ, ю҆́же тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ дае́тъ во жре́бїй прїѧ́ти ю҆̀. 5
15: 5
Второзак. 28: 1,2
А҆́ще же слꙋ́хомъ послꙋ́шаете гла́са гдⷭ҇а бг҃а ва́шегѡ храни́ти и҆ твори́ти всѧ̑ за́пѡвѣди сїѧ̑, ꙗ҆̀же а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ дне́сь, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й блгⷭ҇ви́лъ тѧ̀ є҆́сть, ꙗ҆́коже гл҃а тебѣ̀, 6
15: 6
Второзак. 28: 11,12
и҆ взаи́мъ да́си ꙗ҆зы́кѡмъ мнѡ́гимъ, ты́ же не за́ймеши, и҆ ѡ҆блада́ти бꙋ́деши ты̀ ꙗ҆зы̑ки мно́гими, тобо́ю же не воз̾ѡблада́ютъ. 7
15: 7
И҆схо́д. 22: 25
Леѵі́т. 25: 35
Матѳ. 5: 42
А҆́ще же бра́тъ ѿ бра́тїи твоеѧ̀ бꙋ́детъ тебѣ̀ недоста́точенъ во є҆ди́нѣмъ ѿ градѡ́въ твои́хъ въ землѝ, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀, да не ѿврати́ши се́рдца твоегѡ̀, нижѐ сожме́ши рꙋкѝ твоеѧ̀ пред̾ бра́томъ твои́мъ тре́бꙋющимъ: 8
15: 8
Матѳ. 5: 42
ѿверза́ѧ да ѿве́рзеши рꙋ́кꙋ твою̀ є҆мꙋ̀, и҆ взаи́мъ да да́си є҆мꙋ̀, є҆ли́кѡ про́ситъ, и҆ є҆ли́кѡ є҆мꙋ̀ не доста́нетъ. 9 Внемлѝ себѣ̀:
15: 9
2 Корі́нѳ. 6: 15
да не бꙋ́детъ сло́во та́йно въ се́рдцы твое́мъ беззако́нїѧ, глаго́лѧ: бли́з̾ є҆́сть седмо́е лѣ́то, лѣ́то ѿпꙋще́нїѧ, и҆ возлꙋка́внꙋетъ ѻ҆́ко твоѐ бра́тꙋ твоемꙋ̀ тре́бꙋющемꙋ, и҆ не да́си є҆мꙋ̀, и҆ возопїе́тъ на тѧ̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ бꙋ́детъ тебѣ̀ грѣ́хъ вели́къ: 10
15: 10
Матѳ. 5: 42
Лꙋк. 6: 30
даѧ́нїемъ да да́си є҆мꙋ̀, и҆ взаи́мъ да да́си є҆мꙋ̀, є҆ли́кѡ воспро́ситъ, ꙗ҆́коже тре́бꙋетъ: и҆ не ѡ҆печа́лисѧ въ се́рдцы свое́мъ, даю́щꙋ тѝ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ сегѡ̀ ра́ди сло́ва блгⷭ҇ви́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ твои́хъ, и҆ во все́мъ, на не́же возложи́ши рꙋ́кꙋ твою̀: 11 и҆́бо не ѡ҆скꙋдѣ́етъ недоста́точный ѿ землѝ твоеѧ̀, сегѡ̀ ра́ди а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ твори́ти сло́во сїѐ, глаго́лѧ:
15: 11
Матѳ. 26: 11
ѿверза́ѧ ѿве́рзи рꙋ́цѣ твоѝ бра́тꙋ твоемꙋ̀ ни́щемꙋ и҆ просѧ́щемꙋ на землѝ твое́й. 12
15: 12
И҆схо́д. 21: 2
І҆ерем. 34: 14
А҆́ще же прода́стсѧ тебѣ̀ бра́тъ тво́й є҆вре́анинъ, и҆лѝ є҆вре́анынѧ, да порабо́таетъ тебѣ̀ ше́сть лѣ́тъ, и҆ въ седмо́е да ѿпꙋ́стиши є҆го̀ свобо́дна ѿ себє̀: 13
15: 13
Быт. 21: 14
2 Паралїпом. 28: 15
є҆гда́ же пꙋ́стиши є҆го̀ свобо́дна ѿ себє̀, да не ѿпꙋ́стиши є҆го̀ тща̀: 14 напꙋ́тное є҆мꙋ̀ да оу҆гото́виши ѿ ѻ҆ве́цъ твои́хъ и҆ ѿ пшени́цы твоеѧ̀ и҆ ѿ вїна̀ твоегѡ̀: ꙗ҆́коже блгⷭ҇ви́ тѧ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, да да́си є҆мꙋ̀, 15 и҆ помѧнѝ, ꙗ҆́кѡ ра́бъ и҆ ты̀ бы́лъ є҆сѝ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, и҆ свободи́ тѧ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ѿтꙋ́дꙋ: сегѡ̀ ра́ди а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ твори́ти сло́во сїѐ. 16
15: 16
И҆схо́д. 21: 5,6
А҆́ще же рече́тъ къ тебѣ̀: не ѿидꙋ̀ ѿ тебє̀, ꙗ҆́кѡ возлюби́хъ тѧ̀ и҆ до́мъ тво́й, ꙗ҆́кѡ добро̀ є҆мꙋ̀ є҆́сть оу҆ тебє̀: 17 да во́змеши ши́ло, и҆ проверти́ши є҆мꙋ̀ оу҆́хо пред̾ две́рьми оу҆ степе́ни,
15: 17
1 Ца́рств. 1: 22
и҆ бꙋ́детъ тѝ ра́бъ во вѣ́ки: и҆ рабѣ̀ твое́й сотвори́ши та́кожде. 18 Да не бꙋ́детъ же́стоко пред̾ тобо́ю, ѿпꙋща́ємымъ и҆̀мъ ѿ тебє̀ свобѡ́днымъ, поне́же годовꙋ́ю мздꙋ̀ нае́мничꙋ рабо́та тебѣ̀ ше́сть лѣ́тъ: и҆ блгⷭ҇ви́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й во все́мъ, є҆́же твори́ши. 19
15: 19
И҆схо́д. 13: 2
22: 30
Чи́сл. 3: 13
Всѧ́ко перворо́дное, є҆́же роди́тсѧ ѿ волѡ́въ твои́хъ и҆ ѿ ѻ҆ве́цъ твои́хъ, мꙋ́жескъ по́лъ да ѡ҆свѧти́ши гдⷭ҇еви бг҃ꙋ твоемꙋ̀: да не дѣ́лаеши перворо́днымъ телце́мъ твои́мъ и҆ да не стриже́ши пе́рвенца во ѻ҆вца́хъ твои́хъ. 20
15: 20
Второзак. 12: 11
Пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ да ꙗ҆́си ѧ҆̀ ѿ лѣ́та до лѣ́та, на мѣ́стѣ, и҆дѣ́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, ты̀ и҆ до́мъ тво́й. 21
15: 21
Леѵі́т. 22: 20
Сїрах. 35: 11
А҆́ще же бꙋ́детъ на не́мъ поро́къ, хромо́та, и҆лѝ слѣпота̀, и҆ всѧ́кїй поро́къ ѕо́лъ, да не пожре́ши є҆гѡ̀ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀. 22
15: 22
Второзак. 12: 15
Во градѣ́хъ твои́хъ да снѣ́си ѧ҆̀: нечи́стый и҆ чи́стый оу҆ тебє̀ та́кожде да ꙗ҆́стъ, ꙗ҆́кѡ се́рнꙋ и҆лѝ є҆ле́нѧ. 23
15: 23
Леѵі́т. 3: 17
17: 10
Второзак. 12: 16,23
То́кмѡ кро́ве да не снѣ́сте: на зе́млю пролива́й ю҆̀ а҆́ки во́дꙋ.