Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 И҆ сїѧ̑ за́пѡвѣди и҆ сꙋды̀, ꙗ҆̀же снабди́те твори́ти на землѝ, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ ѻ҆тє́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ жре́бїй

12: 1
Второзак. 11: 1
во всѧ̑ дни̑, въ нѧ́же вы̀ жи́ти бꙋ́дете на землѝ: 2 па́гꙋбою погꙋби́те всѧ̑ мѣста̀,
12: 2
И҆схо́д. 34: 13
въ ни́хже слꙋжи́ша та́мѡ ꙗ҆зы́цы богѡ́мъ свои̑мъ, ꙗ҆̀же вы̀ прїи́мете, на гора́хъ высо́кихъ и҆ холмѣ́хъ и҆ под̾ дре́вомъ сѣно́внымъ: 3 и҆ да раскопа́ете трє́бища и҆́хъ и҆ сокрꙋшитѐ столпы̀ и҆́хъ, и҆ дꙋбра̑вы и҆́хъ ссѣче́те, и҆ ваѧ́нїе богѡ́въ и҆́хъ сожже́те ѻ҆гне́мъ, и҆ погꙋбитѐ и҆́мѧ и҆́хъ ѿ мѣ́ста тогѡ̀. 4 Да не сотворитѐ та́кѡ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ва́шемꙋ, 5
12: 5
И҆схо́д. 20: 22
то́кмѡ на мѣ́стѣ, и҆дѣ́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, во є҆ди́нѣмъ ѿ племе́нъ ва́шихъ, нарещѝ и҆́мѧ є҆гѡ̀ та́мѡ и҆ призва́ти, и҆ взы́щете, и҆ вни́дете та́мѡ: 6
12: 6
Ѡ҆сі́а. 3: 4
и҆ принесе́те та́мѡ всесожжє́нїѧ ва̑ша, и҆ жє́ртвы ва́шѧ, и҆ нача́тки ва́ши, и҆ ѡ҆бѣ́ты ва́ши, и҆ вѡ́льнаѧ ва̑ша, и҆ и҆сповѣ́данїѧ ва̑ша, пе́рвенцы волѡ́въ ва́шихъ и҆ ѻ҆ве́цъ ва́шихъ, 7
12: 7
Второзак. 14: 23
и҆ ꙗ҆́сти бꙋ́дете та́мѡ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ ва́шимъ и҆ возвеселите́сѧ ѡ҆ всѣ́хъ, на нѧ́же возложитѐ рꙋ́ки ва́шѧ вы̀ и҆ до́мове ва́ши, ꙗ҆́коже тѧ̀ блгⷭ҇ви́лъ є҆́сть гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й. 8 Да не сотвори́те та́мѡ всѣ́хъ, є҆ли̑ка вы̀ творитѐ здѣ̀ дне́сь, кі́йждо оу҆го́дное пред̾ собо́ю: 9 не прїидо́сте бо до нн҃ѣ
12: 9
Е҆вр. 4: 8
въ поко́й и҆ въ наслѣ́дїе, є҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ дае́тъ ва́мъ. 10 И҆ є҆гда̀ пре́йдете і҆ѻрда́нъ и҆ вселите́сѧ на землѝ, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ да́стъ въ наслѣ́дїе ва́мъ,
12: 10
3 Ца́рств. 8: 56
и҆ оу҆поко́итъ ва́съ ѿ всѣ́хъ вра̑гъ ва́шихъ, и҆̀же ѡ҆́крестъ ва́съ, и҆ вселите́сѧ со оу҆твержде́нїемъ: 11
12: 11
3 Ца́рств. 8: 29
4 Ца́рств. 21: 4
2 Паралїпом. 33: 4
І҆ерем. 32: 34
и҆ бꙋ́детъ мѣ́сто, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ призва́ти и҆́мѧ є҆гѡ̀ та́мѡ, тꙋ̀ принесе́те всѧ̑, є҆ли̑ка а҆́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь: всесожжє́нїѧ ва̑ша и҆ жє́ртвы ва́шѧ, и҆ десѧти̑ны ва́шѧ и҆ нача́тки рꙋ́къ ва́шихъ, и҆ всѧ́къ и҆збра́нъ да́ръ ва́шъ, є҆ли̑ка ѡ҆бѣща́ете гдⷭ҇еви бг҃ꙋ ва́шемꙋ: 12 и҆ возвеселите́сѧ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ ва́шимъ вы̀ и҆ сы́нове ва́ши и҆ дщє́ри ва́ши, и҆ рабы̑ ва́ши и҆ рабы̑ни ва́ши,
12: 12
Чи́сл. 18: 20,24
Второзак. 10: 9
и҆ леѵі́ти, и҆̀же оу҆ вра́тъ ва́шихъ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть и҆̀мъ ча́сти ни жре́бїѧ съ ва́ми. 13 Внемлѝ себѣ̀, да не принесе́ши всесожже́нїй твои́хъ
12: 13
Ѡ҆сі́а. 8: 11
на всѧ́комъ мѣ́стѣ, є҆́же а҆́ще оу҆́зриши, 14 то́кмѡ на мѣ́стѣ, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, въ є҆ди́нѣмъ ѿ племе́нъ твои́хъ, та́мѡ да принесе́ши всесожжє́нїѧ твоѧ̑ и҆ та́мѡ сотвори́ши всѧ̑, є҆ли̑ка а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ дне́сь. 15 Но то́кмѡ всѣ́мъ жела́нїемъ дꙋшѝ твоеѧ̀ да пожре́ши, и҆ снѣ́си мѧса̀ по блгⷭ҇ве́нїю гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, є҆́же дадѐ тебѣ̀ во всѧ́комъ гра́дѣ: нечи́стый при тебѣ̀ и҆ чи́стый вкꙋ́пѣ да ꙗ҆́стъ ѧ҆̀,
12: 15
Второзак. 14: 5
ꙗ҆́кѡ се́рнꙋ, и҆лѝ є҆лє́нѧ. 16
12: 16
Быт. 9: 4
То́кмѡ кро́ве да не снѣ́сте: на зе́млю пролїе́те ю҆̀, а҆́ки во́дꙋ. 17
12: 17
Леѵі́т. 27: 30
Не возмо́жеши ꙗ҆́сти въ градѣ́хъ твои́хъ десѧти́ны пшени́цы твоеѧ̀ и҆ вїна̀ твоегѡ̀ и҆ є҆ле́а твоегѡ̀, пе́рвенцѡвъ волѡ́въ твои́хъ и҆ ѻ҆ве́цъ твои́хъ, и҆ всѣ́хъ ѡ҆бѣ́тѡвъ, є҆ли̑ки ѡ҆бѣща́ете, и҆ и҆сповѣ́данїй ва́шихъ, и҆ нача́ткѡвъ рꙋ́къ ва́шихъ: 18
12: 18
Второзак. 14: 23
то́кмѡ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ да снѣ́си ѧ҆̀ на мѣ́стѣ, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й себѣ̀, ты̀ и҆ сы́нъ тво́й и҆ дще́рь твоѧ̀, и҆ ра́бъ тво́й и҆ раба̀ твоѧ̀, и҆ леѵі́тъ, и҆ пришле́цъ и҆́же во градѣ́хъ твои́хъ, и҆ возвесели́шисѧ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ во всѣ́хъ, на нѧ́же возложи́ши рꙋ́кꙋ твою̀. 19 Внемлѝ себѣ̀,
12: 19
Второзак. 14: 27
да не ѡ҆ста́виши леѵі́тина во всѐ вре́мѧ, до́ндеже є҆сѝ жи́въ на землѝ. 20
12: 20
Быт. 28: 14
Второзак. 19: 8
А҆́ще же разшири́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й предѣ́лы твоѧ̑, ꙗ҆́коже гл҃а тебѣ̀, и҆ рече́ши: снѣ́мъ мѧса̀, а҆́ще вожделѣ́етъ дꙋша̀ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́сти мѧса̀, во все́мъ жела́нїи дꙋшѝ твоеѧ̀ да снѣ́си мѧса̀. 21 А҆́ще же дале́че ѿстои́тъ мѣ́сто ѿ тебє̀, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й призыва́ти и҆́мѧ є҆гѡ̀ та́мѡ, и҆ зако́леши ѿ волѡ́въ твои́хъ и҆ ѿ ѻ҆ве́цъ твои́хъ, ꙗ҆̀же да́стъ тебѣ̀ бг҃ъ тво́й, ꙗ҆́коже заповѣ́дахъ тебѣ̀, и҆ снѣ́си во градѣ́хъ твои́хъ по жела́нїю дꙋшѝ твоеѧ̀. 22
12: 22
Второзак. 15: 22
Ꙗ҆́коже ꙗ҆́стсѧ се́рна и҆ є҆ле́нь, та́кѡ да снѣ́си є҆̀: нечи́стый при тебѣ̀, и҆ чи́стый та́кожде да снѣ́стъ. 23
12: 23
Леѵі́т. 3: 17
Вонмѝ крѣ́пцѣ, є҆́же не ꙗ҆́сти кро́ве:
12: 23
Леѵі́т. 17: 14
кро́вь бо є҆́сть дꙋша̀ є҆гѡ̀: да на снѣ́стсѧ дꙋша̀ съ мѧ́сы: 24 да не снѣ́сте є҆ѧ̀, на зе́млю пролїе́те ю҆̀ а҆́ки во́дꙋ: 25 да не снѣ́си ю҆̀, да бла́го тебѣ̀ бꙋ́детъ и҆ сынѡ́мъ твои̑мъ по тебѣ̀ во вѣ́ки, а҆́ще сотвори́ши сѐ, є҆́же добро̀ и҆ оу҆го́дно є҆́сть пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ. 26 Ра́звѣ ст҃а̑ѧ твоѧ̑, ꙗ҆̀же а҆́ще бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀, и҆ ѡ҆бѣ́ты твоѧ̑ взе́мъ да прїи́деши на мѣ́сто, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ѻ҆́ное себѣ̀ призва́ти и҆́мѧ є҆гѡ̀ та́мѡ: 27 и҆ сотвори́ши всесожжє́нїѧ твоѧ̑: мѧса̀ да вознесе́ши на ѻ҆лта́рь гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, кро́вь же же́ртвъ твои́хъ да пролїе́ши пред̾ степє́ни ѻ҆лтарѧ̀ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, мѧса́ же да снѣ́си. 28 Снабдѝ и҆ послꙋ́шай, и҆ да сотвори́ши всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀, да бла́го тебѣ̀ бꙋ́детъ и҆ сынѡ́мъ твои̑мъ во вѣ́ки, а҆́ще сотвори́ши добро̀ и҆ оу҆го́дно пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ. 29 А҆́ще же потреби́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ꙗ҆зы́ки, въ нѧ́же вхо́диши ты̀ та́мѡ, наслѣ́дити зе́млю и҆́хъ, ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ прїи́меши ю҆̀ въ наслѣ́дїе, и҆ всели́шисѧ въ землѝ и҆́хъ: 30
12: 30
Второзак. 18: 9
І҆ис. Наѵ. 23: 7
І҆ерем. 10: 2
внемлѝ себѣ̀, да не взы́щеши послѣ́довати и҆̀мъ, по потребле́нїи и҆́хъ ѿ лица̀ твоегѡ̀, не взыщѝ богѡ́въ и҆́хъ, глаго́лѧ: ꙗ҆́коже творѧ́тъ ꙗ҆зы́цы сі́и богѡ́мъ свои̑мъ, сотворю̀ и҆ а҆́зъ: 31
12: 31
Леѵі́т. 18: 21
4 Ца́рств. 16: 3
да не сотвори́ши гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀ та́кѡ: ме́рзѡстна бо гдⷭ҇еви, ꙗ҆̀же возненави́дѣ, сотвори́ша богѡ́мъ свои̑мъ, ꙗ҆́кѡ сы́ны своѧ̑ и҆ дщє́ри своѧ̑ жгꙋ́тъ ѻ҆гне́мъ богѡ́мъ свои̑мъ. 32
12: 32
Второзак. 4: 1,2
При́тч. 30: 6
Всѧ́ко сло́во, є҆́же а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ дне́сь, сїѐ снабдѝ твори́ти: да не приложи́ши къ семꙋ̀, ни ѿи́меши ѿ негѡ̀.

13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 А҆́ще же воста́нетъ въ тебѣ̀ проро́къ, и҆лѝ ви́дѧй со́нїе,

13: 1
Чи́сл. 12: 6
Матѳ. 24: 24
и҆ да́стъ тебѣ̀ зна́менїе и҆лѝ чꙋ́до, 2
13: 2
3 Ца́рств. 13: 3
и҆ прїи́детъ зна́менїе и҆лѝ чꙋ́до, є҆́же речѐ къ тебѣ̀, глаго́лѧ:
13: 2
І҆ерем. 14: 14
и҆́демъ да послꙋ́жимъ богѡ́мъ и҆ны̑мъ, и҆́хже не вѣ́сте: 3
13: 3
Матѳ. 7: 15
да не послꙋ́шаете глагѡ́лъ проро́ка тогѡ̀, и҆лѝ ви́дѧщагѡ со́нъ то́й: ꙗ҆́кѡ и҆скꙋша́етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ва́съ, є҆́же оу҆вѣ́дѣти,
13: 3
Сꙋд. 2: 22
Матѳ. 6: 13
а҆́ще лю́бите гдⷭ҇а бг҃а ва́шего всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ и҆ все́ю дꙋше́ю ва́шею: 4
13: 4
Второзак. 8: 6
10: 20
Мїх. 6: 8
в̾слѣ́дъ гдⷭ҇а бг҃а ва́шегѡ ходи́те, и҆ тогѡ̀ бо́йтесѧ, и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ сохрани́те, и҆ гла́са є҆гѡ̀ послꙋ́шайте, и҆ томꙋ̀ слꙋжи́те, и҆ къ немꙋ̀ прилѣпи́тесѧ: 5
13: 5
Второзак. 18: 20
І҆ерем. 14: 15
и҆ проро́къ то́й и҆лѝ ви́дѧй со́нъ
13: 5
3 Ца́рств. 18: 40
да оу҆́мретъ: глаго́ла бо, є҆́же прельсти́ти тѧ̀ ѿ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ и҆зве́дшагѡ тѧ̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆зба́вльшагѡ тѧ̀ и҆з̾ рабо́ты, є҆́же соврати́ти тѧ̀ съ пꙋтѝ, є҆го́же заповѣ́да тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ходи́ти по немꙋ̀:
13: 5
1 Корі́нѳ. 5: 13
и҆ погꙋби́те са́ми ѕло́е ѿ ва́съ сами́хъ. 6
13: 6
Второзак. 17: 2
22: 19
Матѳ. 10: 37
А҆́ще же помо́литъ тѧ̀ бра́тъ тво́й ѿ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ и҆лѝ ѿ ма́тере твоеѧ̀, и҆лѝ сы́нъ тво́й, и҆лѝ дще́рь твоѧ̀, и҆лѝ жена̀ твоѧ̀ ꙗ҆́же на ло́нѣ твое́мъ, и҆лѝ дрꙋ́гъ тво́й, ра́венъ дꙋшѝ твое́й, ѡ҆́тай глаго́лѧ: и҆́демъ и҆ послꙋ́жимъ богѡ́мъ и҆ны̑мъ, и҆́хже не ви́дѣлъ є҆сѝ ты̀ и҆ ѻ҆тцы̀ твоѝ, 7 ѿ богѡ́въ ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆̀же ѡ҆́крестъ ва́съ, бли́з̾ сꙋ́щихъ тебѣ̀, и҆лѝ да́льнихъ ѿ тебє̀, ѿ конца̀ землѝ до конца̀ землѝ, 8 да не соизво́лиши є҆мꙋ̀ и҆ не послꙋ́шаеши є҆гѡ̀,
13: 8
Второзак. 19: 13
и҆ да не пощади́тъ є҆гѡ̀ ѻ҆́ко твоѐ, и҆ не возлю́биши є҆гѡ̀, нижѐ прикры́еши є҆го̀: 9
13: 9
Второзак. 17: 7
возвѣща́ѧ да возвѣсти́ши ѡ҆ не́мъ, и҆ рꙋка̀ твоѧ̀ да бꙋ́детъ на не́мъ въ пе́рвыхъ оу҆би́ти є҆го̀, и҆ рꙋ́ки всѣ́хъ люді́й по́слѣжде: 10 и҆ побїю́тъ є҆го̀ ка́менїемъ, и҆ оу҆́мретъ, ꙗ҆́кѡ взыска́лъ є҆́сть ѿврати́ти тебѐ ѿ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, и҆зве́дшагѡ тѧ̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, ѿ до́мꙋ рабо́ты: 11
13: 11
Второзак. 17: 13
19: 20
и҆ ве́сь і҆н҃ль оу҆слы́шавъ оу҆бои́тсѧ, и҆ не приложи́тъ ктомꙋ̀ сотвори́ти по словесѝ семꙋ̀ ѕло́мꙋ є҆́же въ ва́съ. 12 А҆́ще же оу҆слы́шиши въ є҆ди́нѣмъ ѿ градѡ́въ твои́хъ, ꙗ҆̀же гдⷭ҇ь бг҃ъ дае́тъ тебѣ̀, всели́тисѧ та́мѡ, глаго́лющихъ: 13 и҆зыдо́ша
13: 13
2 Ца́рств. 20: 1
3 Ца́рств. 21: 10
2 Корі́нѳ. 2: 15
мꙋ̑жи беззако́ннїи ѿ ва́съ и҆ ѿврати́ша всѧ̑ живꙋ́щыѧ во гра́дѣ и҆́хъ, глаго́люще: и҆́демъ, да послꙋ́жимъ богѡ́мъ и҆ны̑мъ, и҆́хже не вѣ́сте, 14 и҆ да взы́щеши и҆ вопроси́ши и҆ ѡ҆бы́щеши ѕѣлѡ̀, и҆ сѐ, и҆́стинно сло́во ꙗ҆́вѣ, сотвори́сѧ ме́рзость сїѧ̀ въ ва́съ: 15
13: 15
І҆ис. Наѵ. 22: 12
оу҆бива́ѧ да оу҆бїе́ши всѧ̑ живꙋ́щыѧ во гра́дѣ ѻ҆́нѣмъ оу҆бі́йствомъ меча̀,
13: 15
Второзак. 2: 34
проклѧ́тїемъ проклени́те є҆го̀, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ не́мъ, 16 и҆ всѧ̑ кѡры́сти є҆гѡ̀ собере́ши на распꙋ̑тїѧ є҆гѡ̀, и҆ зажже́ши гра́дъ ѻ҆гне́мъ, и҆ всѧ̑ кѡры́сти є҆гѡ̀ всенаро́днѡ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ, и҆ бꙋ́детъ пꙋ́стъ во вѣ́ки, не возгради́тсѧ по се́мъ: 17
13: 17
Второзак. 7: 25,26
І҆ис. Наѵ. 6: 18
7: 13
и҆ да ничто́же прилѣпи́тсѧ ѿ проклѧ́тїѧ рꙋцѣ̀ твое́й, да ѿврати́тсѧ бг҃ъ ѿ ꙗ҆́рости гнѣ́ва своегѡ̀: и҆ да́стъ тебѣ̀ млⷭ҇ть и҆ поми́лꙋетъ тѧ̀, и҆ оу҆мно́житъ тѧ̀, ꙗ҆́коже гл҃а тебѣ̀, ꙗ҆́коже клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ, 18 а҆́ще послꙋ́шаеши гла́са гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, є҆́же храни́ти всѧ̑ за́пѡвѣди є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ дне́сь, твори́ти до́брое и҆ оу҆го́дное пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ.

14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 Сы́нове є҆стѐ гдⷭ҇а бг҃а ва́шегѡ:

14: 1
Леѵі́т. 19: 27,28
3 Ца́рств. 18: 28
да не нарѣ́зꙋетесѧ и҆ не возложи́те плѣ́ши междꙋ̀ ѻ҆чи́ма ва́шима над̾ ме́ртвымъ: 2
14: 2
Второзак. 7: 6
26: 18
ꙗ҆́кѡ лю́дїе свѧ́ти є҆стѐ гдⷭ҇еви бг҃ꙋ ва́шемꙋ, и҆ ва́съ и҆збра̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ бы́ти ва́мъ лю́демъ и҆збра̑ннымъ є҆мꙋ̀ ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆̀же на лицы̀ землѝ. 3
14: 3
Дѣѧ̑н. 10: 14
Да не снѣ́сте всѧ́кїѧ ме́рзости. 4
14: 4
Леѵі́т. 11: 2
Сїѧ̑ скоты̀ ꙗ҆ди́те: телца̀ ѿ говѧ́дъ и҆ а҆́гнца ѿ ѻ҆ве́цъ и҆ козла̀ ѿ ко́зъ: 5
14: 5
Второзак. 12: 15
є҆ле́нѧ и҆ се́рнꙋ, и҆ бꙋ́йвола и҆ ла́нѧ, и҆ зꙋ́брѧ и҆ ѻ҆на́гра и҆ сайга́ка. 6 Всѧ́къ ско́тъ на дво́е дѣлѧ̀ па́знѡкти, и҆ копы́то на дво́е копы́тѧ, и҆ ѿрыга́ѧ жва́нїе въ скотѣ́хъ, да ꙗ҆́сте. 7
14: 7
Леѵі́т. 11: 4
И҆ си́хъ да не снѣ́сте ѿ ѿрыга́ющихъ жва́нїе и҆ ѿ дѣлѧ́щихъ па́знѡкти на дво́е, но копы́тъ не раздвоѧ́ющихъ: велблю́да и҆ за́ѧца и҆ хїрогрѵ́ллѧ: ꙗ҆́кѡ ѿрыга́ютъ жва́нїе сі́и, но копы́тъ не раздвоѧ́ютъ, нечи̑ста сїѧ̑ ва́мъ сꙋ́ть. 8 И҆ свинїѝ, ꙗ҆́кѡ на дво́е дѣли́тъ па́знѡкти
14: 8
И҆са́їа. 65: 4
и҆ кѡпы́та раздвоѧ́етъ, и҆ сїѧ̀ жва́нїѧ не ѿрыга́етъ, нечиста̀ сїѧ̀ ва́мъ є҆́сть: ѿ мѧ́съ и҆́хъ да не ꙗ҆́сте, и҆ мертвечи́намъ и҆́хъ да не прикосне́тесѧ. 9
14: 9
Леѵі́т. 11: 9
И҆ сїѧ̑ да ꙗ҆́сте ѿ всѣ́хъ ꙗ҆̀же въ водѣ̀: всѧ̑, и҆̀мже сꙋ́ть пе́рїе и҆ чешꙋѧ̀, ꙗ҆ди́те. 10 И҆ всѣ́хъ, и҆̀мже нѣ́сть пе́рїѧ, ни чешꙋѝ, да не ꙗ҆́сте: нечи̑ста сꙋ́ть ва́мъ. 11
14: 11
Леѵі́т. 11: 21
Всѧ́кꙋ пти́цꙋ чи́стꙋ да ꙗ҆́сте. 12
14: 12
Леѵі́т. 11: 13
И҆ си́хъ да не ꙗ҆́сте ѿ ни́хъ: 13 ѻ҆рла̀ и҆ грѵ́фа и҆ ѻ҆рла̀ морска́гѡ, 14 и҆ неѧ́сыти и҆ і҆кті́на и҆ подо́бныхъ си̑мъ: 15 и҆ вра́на и҆ врабїѧ̀, и҆ вы́пелицы и҆ сꙋхола́плѧ, и҆ ꙗ҆́стреба и҆ подо́бныхъ си̑мъ: 16 и҆ вра́на нощна́гѡ и҆ лили́ка и҆ подо́бныхъ си̑мъ: 17 и҆ є҆рѡді́а и҆ ле́бедѧ, и҆ і҆́вїна и҆ катара́кта, и҆ вдо́да 18 и҆ нощна́гѡ нетопырѧ̀, и҆ сыча̀ и҆ теслоно́са, и҆ харадрїо́на и҆ подо́бныхъ си̑мъ, и҆ порфѷрїѡ́на. 19 Всѧ̑ га́ды пти̑чїѧ нечи̑ста сꙋ́ть ва́мъ: да не ꙗ҆́сте ѿ ни́хъ. 20 Всѧ́кꙋ пти́цꙋ чи́стꙋ да ꙗ҆́сте. 21 Всѧ́кїѧ мертвечи́ны да не ꙗ҆́сте: присе́лникꙋ, и҆́же во градѣ́хъ твои́хъ, да да́сте, и҆ да ꙗ҆́стъ, и҆лѝ да прода́сте стра́нникꙋ: ꙗ҆́кѡ лю́дїе свѧ́ти є҆стѐ гдⷭ҇еви бг҃ꙋ ва́шемꙋ.
14: 21
И҆схо́д. 23: 19
34: 26
Да не свари́ши ꙗ҆гнѧ́те во млецѣ̀ ма́тере є҆гѡ̀. 22
14: 22
Леѵі́т. 27: 30
Чи́сл. 18: 21
Десѧти̑ны да да́си ѿ всегѡ̀ плода̀ сѣ́мене своегѡ̀, пло́дъ ни́въ твои́хъ ѿ го́да до го́да, 23
14: 23
Второзак. 12: 7
и҆ да снѣ́си ѧ҆̀ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ на мѣ́стѣ, и҆дѣ́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й призыва́ти и҆́мѧ є҆гѡ̀ та́мѡ:
14: 23
Матѳ. 21: 12
да принесе́ши десѧти́нꙋ пшени́цы твоеѧ̀ и҆ вїна̀ твоегѡ̀ и҆ є҆ле́а твоегѡ̀, и҆ пе́рвенцы волѡ́въ твои́хъ и҆ ѻ҆ве́цъ твои́хъ, да наꙋчи́шисѧ боѧ́тисѧ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ всѧ̑ дни̑. 24 А҆́ще же дале́че бꙋ́детъ пꙋ́ть ѿ тебє̀ и҆ не возмо́жеши донестѝ и҆̀хъ, ꙗ҆́кѡ дале́че мѣ́сто ѿ тебє̀, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й призыва́ти и҆́мѧ є҆гѡ̀ та́мѡ, ꙗ҆́кѡ да блгⷭ҇ви́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й: 25 и҆
14: 25
Матѳ. 21: 12
прода́си сїѐ на цѣнѣ̀, и҆ во́змеши сребро̀ въ рꙋ́кꙋ твою̀, и҆ по́йдеши на мѣ́сто, є҆́же и҆збере́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, 26 и҆ да́си сребро̀ за всѐ, на не́же пожела́етъ дꙋша̀ твоѧ̀, на волы̀ и҆ ѻ҆́вцы, и҆лѝ на вїно̀,
14: 26
Леѵі́т. 10: 9
и҆лѝ на сїке́рꙋ, и҆лѝ на всѐ, є҆гѡ́же жела́етъ дꙋша̀ твоѧ̀,
14: 26
Второзак. 27: 7
и҆ да снѣ́си та́мѡ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ твои́мъ, и҆ возвесели́шисѧ ты̀ и҆ до́мъ тво́й. 27 И҆ леѵі́тъ и҆́же во градѣ́хъ твои́хъ, не ѡ҆ста́виши є҆гѡ̀,
14: 27
Чи́сл. 18: 20,24
ꙗ҆́кѡ нѣ́сть є҆мꙋ̀ ча́сти ни жре́бїѧ съ тобо́ю: 28
14: 28
Леѵі́т. 27: 30
по тре́хъ лѣ́тѣхъ да и҆знесе́ши всю̀ десѧти́нꙋ жи̑тъ твои́хъ въ лѣ́то ѻ҆́но, да положи́ши ю҆̀ во градѣ́хъ твои́хъ: 29 и҆ прїи́детъ леѵі́тъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть є҆мꙋ̀ ча́сти ни жре́бїѧ съ тобо́ю, и҆ пришле́цъ, и҆ сирота̀ и҆ вдова̀, ꙗ҆̀же во градѣ́хъ твои́хъ, да ꙗ҆дѧ́тъ и҆ насы́тѧтсѧ:
14: 29
При́тч. 10: 24,25
2 Корі́нѳ. 9: 6
да блгⷭ҇ви́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ твои́хъ, ꙗ҆̀же а҆́ще сотвори́ши.