Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

101 Во ѻ҆́но

10: 1
И҆схо́д. 34: 1
вре́мѧ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: и҆стешѝ себѣ̀ двѣ̀ скрижа̑ли ка́мєнны ꙗ҆́коже пє́рвыѧ, и҆ взы́ди ко мнѣ̀ на го́рꙋ, и҆ да сотвори́ши себѣ̀ ковче́гъ древѧ́нъ: 2 и҆
10: 2
Второзак. 9: 10
напишꙋ̀ на скрижа́лехъ словеса̀, ꙗ҆̀же бѧ́хꙋ на скрижа́лехъ пе́рвыхъ,
10: 2
И҆схо́д. 32: 19
и҆̀хже сокрꙋши́лъ є҆сѝ, и҆ да вложи́ши ѧ҆̀ въ ковче́гъ. 3 И҆ сотвори́хъ ковче́гъ
10: 3
И҆схо́д. 37: 1
ѿ дре́въ негнїю́шихъ,
10: 3
И҆схо́д. 34: 4
и҆ и҆стеса́хъ двѣ̀ скрижа̑ли ка́мєнны ꙗ҆́коже и҆ пє́рвыѧ, и҆ взыдо́хъ на го́рꙋ: и҆ ѻ҆́бѣ скрижа̑ли во ѻ҆бою̀ рꙋкꙋ̀ моє́ю: 4
10: 4
И҆схо́д. 34: 28
и҆ написа̀ на скрижа́лехъ по писа́нїю пе́рвомꙋ де́сѧть слове́съ,
10: 4
И҆схо́д. 32: 16
Второзак. 9: 10
ꙗ҆̀же гл҃а гдⷭ҇ь къ ва́мъ на горѣ̀ ѿ среды̀ ѻ҆гнѧ̀, и҆ дадѐ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь мнѣ̀. 5 И҆ ѡ҆брати́всѧ снидо́хъ съ горы̀,
10: 5
3 Ца́рств. 8: 9
и҆ вложи́хъ скрижа̑ли въ ковче́гъ, є҆го́же сотвори́хъ: и҆ бѣ́ста тꙋ̀, ꙗ҆́коже повелѣ́ ми гдⷭ҇ь. 6
10: 6
Чи́сл. 33: 30
И҆ сы́нове і҆н҃лєвы воздвиго́шасѧ ѿ вирѡ́ѳа сынѡ́въ і҆акі́млихъ въ мїсада́й: та́мѡ
10: 6
Чи́сл. 20: 29
оу҆́мре а҆арѡ́нъ, и҆ погребе́нъ бы́сть тꙋ̀, и҆ бы́сть жре́цъ є҆леаза́ръ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀. 7 Ѿтꙋ́дꙋ же воздвиго́шасѧ
10: 7
Чи́сл. 33: 32
въ гадга́дъ, и҆ ѿ гадга́да до є҆тава́ѳа, землѝ водоте́чи во́дъ. 8
10: 8
Чи́сл. 3: 11
4: 25
18: 5,7
Во ѻ҆́но вре́мѧ ѿдѣлѝ гдⷭ҇ь пле́мѧ леѵі́ино носи́ти ковче́гъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, предстоѧ́ти пред̾ гдⷭ҇емъ, слꙋжи́ти и҆ моли́тисѧ и҆ благословлѧ́ти ѡ҆ и҆́мени є҆гѡ̀ до дне́шнѧгѡ днѐ: 9 сегѡ̀ ра́ди нѣ́сть леѵі́тѡмъ ча́сти и҆ жре́бїѧ въ бра́тїи и҆́хъ:
10: 9
Чи́сл. 18: 20
Второзак. 18: 2
І҆езек. 44: 28
гдⷭ҇ь са́мъ жре́бїй и҆́хъ, ꙗ҆́коже речѐ и҆̀мъ. 10
10: 10
И҆схо́д. 32: 14
И҆ а҆́зъ стоѧ́хъ на горѣ̀ четы́редесѧть дні́й и҆ четы́редесѧть ноще́й, и҆ послꙋ́ша гдⷭ҇ь менѐ и҆ во вре́мѧ сїѐ, и҆ не восхотѣ̀ гдⷭ҇ь погꙋби́ти ва́съ. 11 И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: грѧдѝ, воздви́гнисѧ пред̾ людьмѝ си́ми, и҆ да вни́дꙋтъ и҆ наслѣ́дѧтъ зе́млю, є҆́юже клѧ́хсѧ ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ, да́ти ю҆̀ и҆̀мъ. 12
10: 12
Мїх. 6: 8
И҆ нн҃ѣ, і҆н҃лю, что̀ проси́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й оу҆ тебє̀, то́чїю є҆́же боѧ́тисѧ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ и҆ ходи́ти во всѣ́хъ пꙋте́хъ є҆гѡ̀, и҆ люби́ти є҆го̀ и҆
10: 12
Второзак. 6: 5
Матѳ. 22: 37
Лꙋк. 10: 27
слꙋжи́ти гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀ ѿ всегѡ̀ се́рдца твоегѡ̀ и҆ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ твоеѧ̀, 13 храни́ти за́пѡвѣди гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ є҆гѡ̀, є҆ли̑ка а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ дне́сь, да бла́го тебѣ̀ бꙋ́детъ; 14
10: 14
Быт. 14: 19
3 Ца́рств. 8: 27
Ѱал. 23: 1
Сѐ, гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ не́бо и҆ не́бо небесѐ, землѧ̀ и҆ всѧ̑ є҆ли̑ка сꙋ́ть на не́й: 15 ѻ҆ба́че ѻ҆тцы̀ ва́шы произво́ли гдⷭ҇ь люби́ти и҆̀хъ, и҆ и҆збра̀ сѣ́мѧ и҆́хъ по ни́хъ, ва́съ, па́че всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ, въ де́нь се́й. 16
10: 16
Второзак. 30: 6
І҆ерем. 4: 4
32: 19
И҆ ѡ҆брѣ́жите жестокосе́рдїе ва́ше, и҆ вы́и ва́шеѧ не ѡ҆жесточи́те ктомꙋ̀: 17 и҆́бо гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ се́й бг҃ъ богѡ́въ и҆ гдⷭ҇ь господе́й, бг҃ъ вели́кїй и҆ крѣ́пкїй и҆ стра́шный,
10: 17
2 Паралїпом. 19: 7
І҆́ѡв. 34: 19
Премꙋ́др. 6: 7
Сїрах. 35: 12
Дѣѧ̑н. 10: 34
1 Петр. 1: 17
Ри́млѧн. 2: 11
Гала́т. 2: 6
Е҆фес. 6: 9
Колос. 3: 25
и҆́же не диви́тсѧ лицꙋ̀, нижѐ взе́млетъ да́ра: 18 творѧ́й сꙋ́дъ прише́лцꙋ и҆ си́рꙋ и҆ вдови́цѣ, и҆ лю́битъ прише́лца да́ти є҆мꙋ̀ хлѣ́бъ и҆ ри́зꙋ. 19 И҆ возлюби́те прише́лца: прише́лцы бо бѣ́сте въ землѝ є҆гѵ́петстѣй. 20
10: 20
Второзак. 6: 13
Матѳ. 4: 10
Лꙋк. 4: 8
Гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ да оу҆бои́шисѧ, и҆ томꙋ̀ ([*]є҆ди́номꙋ) послꙋ́жиши, и҆ къ немꙋ̀ прилѣпи́шисѧ, и҆ и҆́менемъ є҆гѡ̀ клене́шисѧ: 21 то́й хвала̀ твоѧ̀ и҆ то́й бг҃ъ тво́й, и҆́же сотворѝ тебѣ̀ вели̑каѧ и҆ сла̑внаѧ сїѧ̑, ꙗ҆̀же ви́дѣсте ѻ҆́чи твоѝ: 22
10: 22
Быт. 46: 26
въ седми́десѧтихъ и҆ пѧтѝ дꙋша́хъ снидо́ша ѻ҆тцы̀ твоѝ во є҆гѵ́петъ: нн҃ѣ же сотвори́ тѧ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды небє́сныѧ мно́жествомъ.