Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
7

ГЛАВА̀ з҃.

71Въ пе́рвое лѣ́то валтаса́ра царѧ̀ халде́йска, данїи́лъ со́нъ ви́дѣ и҆ видѣ́нїѧ главы̀ є҆гѡ̀ на ло́жи є҆гѡ̀, и҆ со́нъ сво́й вписа̀: 2а҆́зъ данїи́лъ ви́дѣхъ въ видѣ́нїи мое́мъ но́щїю: и҆ сѐ, четы́ри вѣ́три небе́снїи налего́ша на мо́ре вели́кое, 3и҆ четы́ри ѕвѣ́рїе вели́цыи и҆схожда́хꙋ и҆з̾ мо́рѧ, разли́чни междꙋ̀ собо́ю: 4

7: 4
При́тч. 30: 30.
пе́рвый а҆́ки льви́ца и҆мы́й крилѣ́, крилѣ́ же є҆гѡ̀ а҆́ки ѡ҆́рли, зрѧ́хъ, до́ндеже
7: 4
І҆ерем. 48: 40; І҆езек. 17: 3.
и҆сто́ржєна бы́ша кри́ла є҆гѡ̀, и҆ воздви́жесѧ ѿ землѝ, и҆ на нѡ́гꙋ человѣ́чꙋ ста̀, и҆ се́рдце человѣ́чо даде́сѧ є҆мꙋ̀: 5и҆ сѐ, ѕвѣ́рь вторы́й подо́бенъ медвѣ́дицѣ, и҆ на странѣ̀ є҆ди́нѣй ста̀, и҆ трѝ ре́бра во оу҆стѣ́хъ є҆гѡ̀, средѣ̀ зꙋбѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ си́це глаго́лахꙋ є҆мꙋ̀: воста́ни, ꙗ҆́ждь плѡ́ти мнѡ́ги: 6созадѝ сегѡ̀ ви́дѣхъ: и҆ сѐ, ѕвѣ́рь и҆́нъ а҆́ки ры́сь, томꙋ́же кри́ла четы́ри пти̑чїѧ над̾ ни́мъ и҆ четы́ри главы̑ ѕвѣ́рю, и҆ вла́сть даде́сѧ є҆мꙋ̀: 7созадѝ сегѡ̀ ви́дѣхъ: и҆ сѐ,
7: 7
Дан. 7: 19.
ѕвѣ́рь четве́ртый стра́шенъ и҆ оу҆жа́сенъ и҆ крѣ́покъ и҆зли́ха, зꙋ́бы же є҆гѡ̀ желѣ́зни ве́лїи, ꙗ҆ды́й и҆ и҆стончева́ѧ, ѡ҆ста́нки же
7: 7
И҆са́їа. 28: 3.
нога́ма свои́ма попира́ше, то́йже различа́ѧсѧ и҆зли́ха па́че всѣ́хъ ѕвѣре́й пре́жнихъ,
7: 7
А҆пока́лѷѱ. 13: 1.
и҆ рогѡ́въ де́сѧть є҆мꙋ̀: 8разсмотрѧ́хъ въ розѣ́хъ є҆гѡ̀, и҆ сѐ,
7: 8
Дан. 8: 9.
ро́гъ дрꙋгі́й ма́лъ взы́де средѣ̀ и҆́хъ, и҆ трїѐ ро́зи пре́днїи є҆гѡ̀ и҆сто́ргнꙋшасѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀, и҆ сѐ, ѻ҆́чи а҆́ки ѻ҆́чи челѡвѣ́чи
7: 8
А҆пока́лѷѱ. 13: 5.
въ ро́зѣ то́мъ, и҆ оу҆ста̀ глагѡ́люща вєли́каѧ. 9зрѧ́хъ до́ндеже
7: 9
А҆пока́лѷѱ. 4: 2.
прⷭ҇то́ли поста́вшасѧ,
7: 9
Дан. 7: 22.
и҆ ве́тхїй де́нми
7: 9
И҆са́їа. 6: 1.
сѣ́де, и҆ ѻ҆де́жда є҆гѡ̀ бѣла̀ а҆́ки снѣ́гъ, и҆ вла́си главы̀ є҆гѡ̀ а҆́ки во́лна чиста̀, прⷭ҇то́лъ є҆гѡ̀ пла́мень ѻ҆́гненъ, коле́са є҆гѡ̀ ѻ҆́гнь палѧ́щь: 10рѣка̀ ѻ҆́гненна теча́ше и҆сходѧ́щи пред̾ ни́мъ:
7: 10
А҆пока́лѷѱ. 5: 11.
ты́сѧщѧ ты́сѧщъ слꙋжа́хꙋ є҆мꙋ̀, и҆ тмы̑ те́мъ предстоѧ́хꙋ є҆мꙋ̀: сꙋди́ще сѣ́де,
7: 10
А҆пока́лѷѱ. 20: 12.
и҆ кни̑ги ѿверзо́шасѧ. 11
7: 11
А҆пока́лѷѱ. 13: 5.
Ви́дѣхъ тогда̀ ѿ гла́са слове́съ вели́кихъ, ꙗ҆̀же ро́гъ ѻ҆́ный глаго́лаше, до́ндеже оу҆би́сѧ ѕвѣ́рь и҆ поги́бе, и҆ тѣ́ло є҆гѡ̀ даде́сѧ
7: 11
А҆пока́лѷѱ. 19: 20; 20: 10.
во сожже́нїе ѻ҆́гненно: 12и҆ про́чихъ ѕвѣре́й преста́висѧ вла́сть, и҆ продолже́нїе житїѧ̀ даде́сѧ и҆̀мъ
7: 12
Дан. 2: 21.
до вре́мене и҆ вре́мене. 13Ви́дѣхъ во снѣ̀ но́щїю, и҆ сѐ, на ѡ҆́блацѣхъ небе́сныхъ
7: 13
Матѳ. 24: 30; І҆ѡа́н. 3: 13; А҆пока́лѷѱ. 1: 13.
ꙗ҆́кѡ сн҃ъ чл҃вѣ́чь и҆ды́й бѧ́ше и҆ да́же до ве́тхагѡ де́нми до́йде и҆ пред̾ него̀ приведе́сѧ: 14и҆ томꙋ̀ даде́сѧ вла́сть и҆ чтⷭ҇ь и҆ црⷭ҇тво, и҆ всѝ лю́дїе, племена̀ и҆ ꙗ҆зы́цы томꙋ̀ порабо́таютъ:
7: 14
Дан. 2: 44; 4: 31; Мїх. 4: 7; Лꙋк. 1: 33.
вла́сть є҆гѡ̀ вла́сть вѣ́чнаѧ, ꙗ҆́же не пре́йдетъ, и҆ црⷭ҇тво є҆гѡ̀ не разсы́плетсѧ. 15Вострепета̀ дꙋ́хъ мо́й въ состоѧ́нїи мое́мъ, а҆́зъ данїи́лъ, и҆ видѣ́нїѧ главы̀ моеѧ̀ смꙋща́хꙋ мѧ̀. 16И҆ прїидо́хъ
7: 16
Дан. 5: 7.
ко є҆ди́номꙋ ѿ стоѧ́щихъ и҆ и҆звѣ́стїѧ проси́хъ ѿ негѡ̀ наꙋчи́тисѧ ѡ҆ всѣ́хъ си́хъ. И҆ повѣ́да мѝ и҆звѣ́стїе и҆ сказа́нїе слове́съ возвѣстѝ мѝ: 17сі́и ѕвѣ́рїе вели́цыи четы́ри, четы́ри ца̑рства воста́нꙋтъ на землѝ, 18ꙗ҆̀же во́змꙋтсѧ: и҆ пре́ймꙋтъ ца́рство
7: 18
Дан. 7: 27; А҆пока́лѷѱ. 7: 12; 11: 15.
ст҃і́и вы́шнѧгѡ и҆ содержа́ти бꙋ́дꙋтъ ѻ҆́ное да́же до вѣ́ка вѣкѡ́въ. 19И҆ вопроша́хъ и҆спы́тнѡ
7: 19
Дан. 7: 7.
ѡ҆ ѕвѣ́ри четве́ртѣмъ, ꙗ҆́кѡ бѧ́ше разли́ченъ па́че всѧ́кагѡ ѕвѣ́рѧ, стра́шенъ вельмѝ, зꙋ́бы є҆гѡ̀ желѣ́зни и҆ нѡ́гти є҆гѡ̀ мѣ́дѧни, ꙗ҆ды́й и҆ и҆стончева́ѧ, ѡ҆ста́нки же нога́ма свои́ма попира́ше: 20
7: 20
А҆пока́лѷѱ. 17: 12, 16.
и҆ ѡ҆ десѧтѝ розѣ́хъ є҆гѡ̀ и҆̀же на главѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆ дрꙋзѣ́мъ возше́дшемъ и҆ и҆стрѧ́сшемъ пє́рвыѧ трѝ, ро́гъ же то́й є҆мꙋ́же ѻ҆́чи и҆ оу҆ста̀ глагѡ́люща вєли́каѧ, и҆ видб̾нїе є҆гѡ̀ бо́лѣе про́чїихъ: 21зрѧ́хъ,
7: 21
А҆пока́лѷѱ. 11: 7.
и҆ ро́гъ то́й творѧ́ше ра́ть со ст҃ы́ми и҆ оу҆крѣпи́сѧ на ни́хъ, 22до́ндеже прїи́де
7: 22
Дан. 7: 9.
ве́тхїй де́нми и҆ сꙋ́дъ дадѐ ст҃ы̑мъ вы́шнѧгѡ: и҆ вре́мѧ приспѣ̀,
7: 22
Матѳ. 25: 34; Дѣѧ̑н. 3: 20.
и҆ ца́рство прїѧ́ша ст҃і́и. 23И҆ речѐ: ѕвѣ́рь четве́ртый ца́рство четве́ртое бꙋ́детъ на землѝ, є҆́же превзы́детъ всѧ̑ ца̑рства и҆ поѧ́стъ всю̀ зе́емлю, и҆ попере́тъ ю҆̀ и҆ посѣче́тъ: 24и҆
7: 24
А҆пока́лѷѱ. 12: 3; 17: 12.
де́сѧть рогѡ́въ є҆гѡ̀ де́сѧть царе́й воста́нꙋтъ, и҆ по ни́хъ воста́нетъ дрꙋгі́й, и҆́же превзы́детъ ѕло́бами всѣ́хъ пре́жнихъ и҆ трѝ цари̑ смири́тъ, 25
7: 25
Дан. 11: 36.
и҆ словеса̀ на вы́шнѧго возглаго́летъ и҆ ст҃ы́хъ вы́шнѧгѡ смири́тъ, и҆ помы́слитъ премѣни́ти времена̀ и҆ зако́нъ, и҆ да́стсѧ въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ да́же до вре́мене
7: 25
А҆пока́лѷѱ. 12: 14.
и҆ време́нъ и҆ полꙋвре́мене: 26и҆ сꙋди́ще сѧ́детъ, и҆ вла́сть є҆гѡ̀ преста́вѧтъ
7: 26
1 Корі́нѳ. 15: 24.
є҆́же потреби́ти и҆ погꙋби́ти до конца̀: 27ца́рство же и҆ вла́сть и҆ вели́чество царе́й, и҆̀же под̾ всѣ́мъ небесе́мъ, да́стсѧ ст҃ы̑мъ вы́шнѧгѡ:
7: 27
Лꙋк. 1: 33.
и҆ црⷭ҇тво є҆гѡ̀ црⷭ҇тво вѣ́чное, и҆ всѧ̑ вла̑сти томꙋ̀ рабо́тати бꙋ́дꙋтъ и҆ слꙋ́шати. 28До здѣ̀ сконча́нїе словесѐ. А҆́зъ данїи́лъ, надо́лзѣ размышлє́нїѧ моѧ̑ смꙋща́хꙋ мѧ̀, и҆ зра́къ мо́й премѣни́сѧ на мнѣ̀, и҆ глаго́лъ въ се́рдцы мое́мъ соблюдо́хъ.

8

ГЛАВА̀ и҃.

81Въ лѣ́то тре́тїе ца́рства валтаса́ра царѧ̀ видѣ́нїе ꙗ҆ви́сѧ мнѣ̀, а҆́зъ данїи́лъ,

8: 1
Дан. 7: 1.
по ꙗ҆́вльшемсѧ мнѣ̀ пре́жде. 2И҆ бѣ́хъ
8: 2
Е҆сѳи́р. 1: 2.
въ сꙋ́сѣхъ гра́дѣ, и҆́же є҆́сть во странѣ̀ є҆ла́мстѣй, и҆ ви́дѣхъ въ видѣ́нїи, и҆ бѣ́хъ на оу҆ва́лѣ, 3и҆ воздвиго́хъ ѻ҆́чи моѝ и҆ ви́дѣхъ: и҆ сѐ, ѻ҆ве́нъ є҆ди́нъ стоѧ̀ пред̾ оу҆ва́ломъ є҆мꙋ́же ро́зи, ро́зи же высо́цы, є҆ди́нъ же вы́шше дрꙋга́гѡ, и҆ вы́шшїй восхожда́ше послѣдѝ. 4И҆ ви́дѣхъ ѻ҆вна̀ бодꙋ́ща на за́падъ и҆ на сѣ́веръ, и҆ на ю҆́гъ и҆ на восто́къ: и҆ всѝ ѕвѣ́рїе не ста́нꙋтъ пред̾ ни́мъ, и҆ не бѣ̀ и҆збавлѧ́юща и҆з̾ рꙋкѝ є҆гѡ̀,
8: 4
Дан. 11: 36.
и҆ сотворѝ по во́ли свое́й, и҆ возвели́чисѧ. 5А҆́зъ же бѣ́хъ размышлѧ́ѧ, и҆ сѐ козе́лъ ѿ ко́зъ и҆дѧ́ше ѿ лі́ва на лицѐ всеѧ̀ землѝ и҆ не бѣ̀ прикаса́ѧсѧ землѝ, и҆ козлꙋ̀ томꙋ̀ ро́гъ ви́димь междꙋ̀ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀: 6и҆ прїи́де до ѻ҆вна̀ и҆мꙋ́щагѡ рога̀ є҆го́же ви́дѣхъ стоѧ́ща пред̾ оу҆ва́ломъ, и҆ течѐ къ немꙋ̀ въ си́лѣ крѣ́пости своеѧ̀. 7И҆ ви́дѣхъ є҆го̀ доходѧ́ща до ѻ҆вна̀, и҆ разсвирѣ́пѣ на него̀, и҆ поразѝ ѻ҆вна̀, и҆ сокрꙋшѝ ѻ҆́ба рѡ́га є҆гѡ̀: и҆ не бѣ̀ си́лы ѻ҆внꙋ̀, є҆́же ста́ти проти́вꙋ є҆мꙋ̀: и҆ пове́рже є҆го̀ на зе́млю и҆ попра̀ є҆го̀, и҆ не бѣ̀ и҆збавлѧ́ѧй ѻ҆вна̀ ѿ рꙋкѝ є҆гѡ̀. 8И҆ козе́лъ ко́зїй возвели́чисѧ до ѕѣла̀: и҆ внегда̀ оу҆крѣпи́сѧ, сокрꙋши́сѧ ро́гъ є҆гѡ̀ вели́кїй, и҆ взыдо́ша дрꙋзі́и
8: 8
Дан. 8: 22.
четы́ри ро́зи под̾ ни́мъ,
8: 8
Дан. 11: 4.
по четы́ремъ вѣ́трѡмъ небє́снымъ: 9и҆ ѿ є҆ди́нагѡ и҆́хъ взы́де
8: 9
Дан. 7: 8.
ро́гъ є҆ди́нъ крѣ́покъ, и҆ возвели́чисѧ вельмѝ къ ю҆́гꙋ и҆ къ восто́кꙋ и҆ къ си́лѣ, 10и҆ возвели́чисѧ да́же до си́лы нбⷭ҇ныѧ:
8: 10
И҆са́їа. 14: 12.
и҆ сотворѝ па́сти на зе́млю ѿ си́лы нбⷭ҇ныѧ и҆ ѿ ѕвѣ́здъ, и҆ попра̀ ѧ҆̀: 11и҆ до́ндеже а҆рхїстрати́гъ и҆зба́витъ плѣ́нники, и҆ є҆гѡ̀ ра́ди
8: 11
1 Маккав. 1: 47.
же́ртва смѧте́сѧ, и҆ благопоспѣши́сѧ є҆мꙋ̀, и҆ ст҃о́е ѡ҆пꙋстѣ́етъ: 12
8: 12
Дан. 11: 31; Е҆вр. 10: 11.
и҆ даде́сѧ на же́ртвꙋ грѣ́хъ, и҆ пове́ржесѧ пра́вда на зе́млю: и҆ сотворѝ, и҆ благопоспѣши́сѧ. 13И҆ слы́шахъ є҆ди́нагѡ ст҃а́гѡ глаго́люща. И҆ речѐ є҆ди́нъ ст҃ы́й дрꙋго́мꙋ нѣ́коемꙋ глаго́лющемꙋ: доко́лѣ видѣ́нїе ста́нетъ, же́ртва ѿѧ́таѧ, и҆ грѣ́хъ ѡ҆пꙋстѣ́нїѧ да́нный, и҆ ст҃о́е и҆ си́ла попере́тсѧ; 14И҆ речѐ є҆мꙋ̀: да́же до ве́чера и҆ оу҆́тра дні́й двѣ̀ ты́сѧщы и҆ три́ста, и҆ ѡ҆чи́ститсѧ ст҃о́е. 15И҆ бы́сть, є҆гда̀ ви́дѣхъ а҆́зъ данїи́лъ видѣ́нїе
8: 15
Дан. 7: 19.
и҆ взыска́хъ вѣ́дѣнїѧ, и҆ сѐ, ста̀ предо мно́ю а҆́ки ѡ҆́бразъ мꙋ́жескъ, 16и҆ слы́шахъ гла́съ мꙋ́жескъ средѣ̀ оу҆ва́ла, и҆ призва̀ и҆ речѐ:
8: 16
Дан. 9: 21.
гаврїи́ле, скажѝ видѣ́нїе ѻ҆́номꙋ. 17И҆ прїи́де и҆ ста̀ бли́з̾ стоѧ́нїѧ моегѡ̀: и҆ є҆гда̀ прїи́де оу҆жасо́хсѧ и҆ падо́хъ на лицѐ моѐ. И҆ речѐ ко мнѣ̀: разꙋмѣ́й, сы́не человѣ́чь,
8: 17
1 Петр. 4: 7.
є҆ще́ бо до сконча́нїѧ вре́мене видѣ́нїе. 18И҆ є҆гда̀ глаго́лаше со мно́ю,
8: 18
Дан. 10: 9; А҆пока́лѷѱ. 1: 17.
падо́хъ ни́цъ на землѝ, и҆ прикоснꙋ́сѧ мнѣ̀, и҆ поста́ви мѧ̀ на но́ги моѧ̑, и҆ речѐ: 19сѐ, а҆́зъ возвѣща́ю тебѣ̀ бꙋ̑дꙋщаѧ на послѣ́докъ гнѣ́ва (сынѡ́мъ люді́й твои́хъ): є҆ще́ бо
8: 19
1 Корі́нѳ. 15: 52.
до конца̀ вре́мене видѣ́нїе. 20Ѻ҆ве́нъ,
8: 20
Дан. 8: 3.
є҆го́же ви́дѣлъ є҆сѝ и҆мꙋ́ща рога̀, ца́рь ми́дскїй и҆ пе́рсскїй: 21а҆ козе́лъ ко́зїй ца́рь є҆́ллинскїй є҆́сть: ро́гъ же вели́кїй, и҆́же междꙋ̀ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀, то́й є҆́сть ца́рь пе́рвый: 22семꙋ́ же
8: 22
Дан. 8: 8.
сокрꙋши́вшꙋсѧ воста́ша четы́ри ро́зи под̾ ни́мъ:
8: 22
Дан. 11: 4.
четы́ри ца́рїе воста́нꙋтъ ѿ ꙗ҆зы́ка є҆гѡ̀, но не въ крѣ́пости є҆гѡ̀, 23
8: 23
Дан. 8: 12.
и҆ на послѣ́докъ ца́рства и҆́хъ, и҆сполнѧ́ющымсѧ грѣхѡ́мъ и҆́хъ, воста́нетъ ца́рь
8: 23
Второзак. 28: 8.
безсра́менъ лице́мъ и҆ разꙋмѣ́ѧ гада̑нїѧ, 24и҆ держа́вна крѣ́пость є҆гѡ̀, не въ крѣ́пости же свое́й,
8: 24
Дан. 8: 10; 1 Маккав. 1: 23.
и҆ чꙋде́снѡ растли́тъ и҆ оу҆пра́витъ и҆ сотвори́тъ, и҆ разсы́плетъ крѣ́пкїѧ
8: 24
1 Маккав. 1: 19.
и҆ лю́ди ст҃ы, 25и҆
8: 25
1 Маккав. 1: 31.
ꙗ҆ре́мъ вери́гъ свои́хъ и҆спра́витъ: ле́сть въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ въ се́рдцы свое́мъ возвели́читсѧ, и҆ ле́стїю разсы́плетъ мно́гихъ, и҆ на па́гꙋбꙋ мнѡ́гимъ возста́нетъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́ица рꙋко́ю сокрꙋши́тъ. 26И҆ видѣ́нїе ве́чера и҆ оу҆́тра рѣче́ннагѡ и҆́стинно є҆́сть: ты́ же
8: 26
Дан. 12: 9; А҆пока́лѷѱ. 22: 10.
назна́менай видѣ́нїе, ꙗ҆́кѡ на дни̑ мнѡ́ги. 27А҆́зъ же данїи́лъ оу҆спо́хъ и҆ и҆знемога́хъ на дни̑ (мнѡ́ги), и҆ воста́хъ и҆ творѧ́хъ дѣла̀ царє́ва, и҆ почꙋди́хсѧ видѣ́нїю, и҆ не бѧ́ше разꙋмѣва́ющагѡ.

9

ГЛАВА̀ ѳ҃.

91Въ

9: 1
А҆гг. 1: 1.
пе́рвое лѣ́то да́рїа сы́на а҆ссꙋи́рова, ѿ пле́мене ми́дска, и҆́же ца́рствова
9: 1
Дан. 5: 31.
во ца́рствѣ халде́йстѣмъ, 2
9: 2
1 Є҆́здр. 1: 1; 2 Паралїпом. 36: 22; І҆ерем. 25: 12; 29: 10.
въ лѣ́то пе́рвое ца́рства є҆гѡ̀, а҆́зъ данїи́лъ разꙋмѣ́хъ въ кни́гахъ число̀ лѣ́тъ, ѡ҆ не́мже бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко і҆еремі́и прⷪ҇ро́кꙋ, на сконча́нїе ѡ҆пꙋстѣ́нїѧ і҆ерⷭ҇ли́млѧ се́дмьдесѧтъ лѣ́тъ. 3И҆ да́хъ лицѐ моѐ къ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ, є҆́же взыска́ти моли́твы и҆ проше́нїѧ въ постѣ̀ и҆ во вре́тищи и҆ пе́пелѣ, 4и҆ моли́хсѧ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ моемꙋ̀ и҆ и҆сповѣ́дахсѧ и҆ рѣ́хъ:
9: 4
И҆схо́д. 20: 6; Второзак. 7: 9; Неем. 1: 5; 9: 32.
гдⷭ҇и, бж҃е вели́кїй и҆ чꙋ́дный, хранѧ́й завѣ́тъ тво́й и҆ млⷭ҇ть твою̀ лю́бѧщымъ тѧ̀ и҆ хранѧ́щымъ за́пѡвѣди твоѧ̑: 5
9: 5
Ѱал. 105: 6; Варꙋ́х. 1: 17; 2: 12.
согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, нече́ствовахомъ и҆ ѿстꙋпи́хомъ и҆ оу҆клони́хомсѧ ѿ за́повѣдїй твои́хъ и҆ ѿ сꙋдѡ́въ твои́хъ 6
9: 6
І҆ерем. 44: 16.
и҆ не послꙋ́шахомъ ра̑бъ твои́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ, и҆̀же глаго́лаша во и҆́мѧ твоѐ ко царє́мъ на́шымъ и҆ кнѧзє́мъ на́шымъ, и҆ ѻ҆тцє́мъ на́шымъ и҆ всѣ́мъ лю́демъ землѝ. 7
9: 7
Ѱал. 144: 17; І҆ерем. 9: 24; Варꙋ́х. 1: 15.
Тебѣ̀, гдⷭ҇и, пра́вда, на́мъ же стыдѣ́нїе лица̀, ꙗ҆́коже де́нь се́й, мꙋ́жꙋ і҆ꙋ́динꙋ, и҆ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ всемꙋ̀ і҆н҃лю, и҆ бли̑жнимъ и҆ да̑льнимъ во все́й землѝ, и҆дѣ́же разсѣ́ѧлъ є҆сѝ ѧ҆̀ та́мѡ, во ѿверже́нїи и҆́хъ, и҆́мже ѿверго́шасѧ тебє̀, гдⷭ҇и. 8
9: 8
Неем. 9: 34; І҆ерем. 2: 26; 3: 25.
Тебѣ̀, гдⷭ҇и, є҆́сть пра́вда, на́мъ же стыдѣ́нїе лица̀, и҆ царє́мъ на́шымъ и҆ кнѧзє́мъ на́шымъ и҆ ѻ҆тцє́мъ на́шымъ, и҆̀же согрѣши́хомъ тебѣ̀. 9Гдⷭ҇ꙋ же бг҃ꙋ на́шемꙋ
9: 9
Ѱал. 129: 3; Лꙋк. 1: 72.
щедрѡ́ты и҆ ѡ҆чищє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ ѿстꙋпи́хомъ ѿ гдⷭ҇а 10и҆ не послꙋ́шахомъ гла́са гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, ходи́ти въ зако́нѣхъ є҆гѡ̀, и҆̀хже дадѐ пред̾ лице́мъ на́шимъ
9: 10
2 Паралїпом. 36: 15; Софо́н. 3: 5.
рꙋко́ю ра̑бъ свои́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ. 11И҆ ве́сь і҆н҃ль престꙋпѝ зако́нъ тво́й, и҆ оу҆клони́шасѧ є҆́же не послꙋ́шати гла́са твоегѡ̀: и҆ прїи́де на ны̀ клѧ́тва
9: 11
Второзак. 28: 15; Пла́ч. І҆ерем. 2: 17; Варꙋ́х. 1: 20; Малах. 2: 2.
и҆ заклѧ́тїе впи́саное въ зако́нѣ мѡѷсе́а раба̀ бж҃їѧ, ꙗ҆́кѡ согрѣши́хомъ є҆мꙋ̀. 12
9: 12
Варꙋ́х. 2: 1.
И҆ оу҆ста́ви словеса̀ своѧ̑, ꙗ҆̀же гл҃а на ны̀ и҆ на сꙋдїи̑ на́шѧ, и҆̀же сꙋди́ша на́мъ, навестѝ на ны̀ ѕла̑ѧ вели̑каѧ, ꙗ҆ковы́хъ не бы́сть под̾ всѣ́мъ небесе́мъ, по (всѣ́мъ) бы́вшымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, 13ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано въ зако́нѣ мѡѷсе́овѣ, всѧ̑ ѕла̑ѧ сїѧ̑ прїидо́ша на ны̀: и҆ не помоли́хомсѧ лицꙋ̀ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, ѿврати́тисѧ ѿ непра́вдъ на́шихъ, и҆ є҆́же смы́слити во все́й и҆́стинѣ твое́й (гдⷭ҇и). 14И҆ оу҆бꙋди́сѧ гдⷭ҇ь бг҃ъ на ѕло́бꙋ на́шꙋ и҆ наведѐ сїѧ̑ на ны̀,
9: 14
Ѱал. 144: 17.
ꙗ҆́кѡ првⷣнъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ во все́мъ дѣѧ́нїи свое́мъ, є҆́же сотворѝ, и҆ не послꙋ́шахомъ гла́са є҆гѡ̀. 15И҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, бж҃е на́шъ,
9: 15
И҆схо́д. 12: 41; Варꙋ́х. 2: 11.
и҆́же и҆зве́лъ є҆сѝ лю́ди твоѧ̑ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ рꙋко́ю крѣ́пкою и҆ сотвори́лъ є҆сѝ себѣ̀ самомꙋ̀ и҆́мѧ, ꙗ҆́коже де́нь се́й, согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ. 16
9: 16
Варꙋ́х. 2: 13.
Гдⷭ҇и, всѣ́мъ поми́лованїемъ твои́мъ да ѿврати́тсѧ ꙗ҆́рость твоѧ̀ и҆ гнѣ́въ тво́й ѿ гра́да твоегѡ̀ і҆ерⷭ҇ли́ма, ѿ горы̀ ст҃ы́ѧ твоеѧ̀: ꙗ҆́кѡ согрѣши́хомъ непра́вдами на́шими и҆ беззако́нїемъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, і҆еⷭ҇ли́мъ и҆ лю́дїе твоѝ во оу҆кори́знꙋ бы́ша во всѣ́хъ ѡ҆кре́стныхъ на́съ. 17И҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, бж҃е на́шъ, оу҆слы́ши моли́твꙋ раба̀ твоегѡ̀ и҆ проше́нїе є҆гѡ̀, и҆ ꙗ҆вѝ лицѐ твоѐ на ст҃и́лище твоѐ ѡ҆пꙋстѣ́вшее, тебє̀ ра́ди, гдⷭ҇и. 18Приклонѝ, гдⷭ҇и, бж҃е мо́й, оу҆́хо твоѐ и҆ оу҆слы́ши,
9: 18
Варꙋ́х. 2: 17.
ѿве́рзи ѻ҆́чи твоѝ и҆ ви́ждь потребле́нїе на́ше и҆ гра́да твоегѡ̀, въ не́мже призва́сѧ и҆́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ не на на́шѧ пра̑вды (оу҆пова́юще) поверга́емъ моле́нїе на́ше пред̾ тобо́ю, но на щедрѡ́ты твоѧ̑ мнѡ́гїѧ, гдⷭ҇и. 19Оу҆слы́ши, гдⷭ҇и, ѡ҆чтⷭ҇и, гдⷭ҇и, вонмѝ, гдⷭ҇и, и҆ сотворѝ, и҆ не закоснѝ тебє̀ ра́ди, бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ твоѐ призва́сѧ во гра́дѣ твое́мъ и҆ въ лю́дехъ твои́хъ. 20Е҆ще́ же мѝ глаго́лющꙋ и҆ молѧ́щꙋсѧ и҆ и҆сповѣ́дающꙋ грѣхѝ моѧ̑ и҆ грѣхѝ люді́й мои́хъ і҆н҃лѧ, и҆ припа́дающꙋ съ моле́нїемъ мои́мъ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ мои́мъ ѡ҆ горѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀: 21и҆ є҆щѐ глаго́лющꙋ мѝ въ моли́твѣ, и҆ сѐ,
9: 21
Дан. 8: 16.
мꙋ́жъ гаврїи́лъ, є҆го́же ви́дѣхъ въ видѣ́нїи мое́мъ въ нача́лѣ, парѧ́щь, и҆ прикоснꙋ́сѧ мнѣ̀, а҆́ки въ ча́съ же́ртвы вече́рнїѧ, 22и҆ вразꙋми́ мѧ, и҆ глаго́ла ко мнѣ̀, и҆ речѐ: данїи́ле, нн҃ѣ и҆зыдо́хъ оу҆стро́ити тебѣ̀ ра́зꙋмъ: 23въ нача́лѣ моли́твы твоеѧ̀
9: 23
1 Є҆́здр. 6: 14; Дан. 10: 12.
и҆зы́де сло́во, и҆ а҆́зъ прїидо́хъ возвѣсти́ти тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ мꙋ́жъ жела́нїй є҆сѝ ты̀, размы́сли ѡ҆ словесѝ и҆ разꙋмѣ́й во ꙗ҆вле́нїи. 24Се́дмьдесѧтъ седми́нъ сократи́шасѧ ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ и҆ ѡ҆ гра́дѣ твое́мъ ст҃ѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆бетша́етъ согрѣше́нїе, и҆ сконча́етсѧ грѣ́хъ, и҆ запеча́таютсѧ грѣсѝ, и҆ загла́дѧтсѧ непра̑вды, и҆ ѡ҆чи́стѧтсѧ беззакѡ́нїѧ, и҆ приведе́тсѧ
9: 24
І҆ерем. 23: 5.
пра́вда вѣ́чнаѧ: и҆ запеча́таетсѧ видѣ́нїе и҆ прⷪ҇ро́къ, и҆
9: 24
І҆езек. 37: 25.
пома́жетсѧ ст҃ы́й ст҃ы́хъ. 25И҆ оу҆вѣ́си и҆ оу҆разꙋмѣ́еши ѿ и҆схо́да
9: 25
1 Є҆́здр. 6: 14.
словесѐ, є҆́же ѿвѣща́ти и҆ є҆́же согради́ти і҆еⷭ҇ли́мъ, да́же до хрⷭ҇та̀ старѣ́йшины седми́нъ се́дмь и҆ седми́нъ шестьдесѧ́тъ двѣ̀:
9: 25
Лꙋк. 7: 19.
и҆ возврати́тсѧ, и҆ согради́тсѧ сто́гна и҆ забра̑ла, и҆ и҆стоща́тсѧ лѣ́та. 26И҆ по седми́нахъ шести́десѧти двꙋ́хъ
9: 26
И҆са́їа. 53: 8.
потреби́тсѧ пома́занїе, и҆ сꙋ́дъ не бꙋ́детъ въ не́мъ:
9: 26
Матѳ. 24: 2.
гра́дъ же и҆ ст҃о́е разсы́плетсѧ со старѣ́йшиною грѧдꙋ́щимъ, и҆ потребѧ́тсѧ а҆́ки въ пото́пѣ, и҆ до конца̀ ра́ти сокраще́нныѧ чи́номъ,
9: 26
Дан. 11: 10.
поги́бельми. 27И҆ оу҆тверди́тъ завѣ́тъ мнѡ́зѣмъ седми́на є҆ди́на: въ по́лъ же седми́ны ѿи́метсѧ же́ртва и҆ возлїѧ́нїе, и҆ во свѧти́лищи
9: 27
Матѳ. 24: 15; Ма́рк. 13: 14; Лꙋк. 21: 20.
ме́рзость запꙋстѣ́нїѧ бꙋ́детъ, и҆ да́же до сконча́нїѧ вре́мене сконча́нїе да́стсѧ на ѡ҆пꙋстѣ́нїе.