Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло з҃.

31 Вкꙋ́пѣ же пе́тръ и҆ і҆ѡа́ннъ восхожда́ста во свѧти́лище на моли́твꙋ въ ча́съ девѧ́тый. 2 И҆ нѣ́кїй мꙋ́жъ, хро́мъ ѿ чре́ва ма́тере своеѧ̀ сы́й, носи́мь быва́ше, є҆го́же полага́хꙋ по всѧ̑ дни̑ пред̾ две́рьми церко́вными, реко́мыми кра́сными, проси́ти ми́лостыни ѿ входѧ́щихъ въ це́рковь: 3 и҆́же ви́дѣвъ петра̀ и҆ і҆ѡа́нна хотѧ́щыѧ вни́ти въ це́рковь, проша́ше ми́лостыни. 4 воззрѣ́въ же пе́тръ на́нь со і҆ѡа́нномъ, речѐ: воззрѝ на ны̀. 5 Ѻ҆́нъ же прилѣжа́ше и҆́ма, мнѧ̀ нѣ́что ѿ нею̀ прїѧ́ти. 6 Рече́ же пе́тръ: сребра̀ и҆ зла́та нѣ́сть оу҆ менє̀, но є҆́же и҆́мамъ, сїѐ тѝ даю̀: во и҆́мѧ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ назѡре́а воста́ни и҆ ходѝ. 7 И҆ є҆́мь є҆го̀ за деснꙋ́ю рꙋ́кꙋ воздви́же: а҆́бїе же оу҆тверди́стѣсѧ є҆гѡ̀ плєснѣ̀ и҆ глє́знѣ, 8

3: 8
И҆са́їа. 35: 6
и҆ вскочи́въ ста̀ и҆ хожда́ше, и҆ вни́де съ ни́ма въ це́рковь, ходѧ̀ и҆ скачѧ̀ и҆ хвалѧ̀ бг҃а. 9 И҆ ви́дѣша є҆го̀ всѝ лю́дїе ходѧ́ща и҆ хва́лѧща бг҃а, 10 зна́хꙋ же є҆го̀, ꙗ҆́кѡ се́й бѧ́ше, и҆́же ми́лостыни ра́ди сѣдѧ́ше при кра́сныхъ две́рехъ церко́вныхъ: и҆ и҆спо́лнишасѧ чꙋ́да и҆ оу҆́жаса ѡ҆ приключи́вшемсѧ є҆мꙋ̀.

(Заⷱ҇ и҃.)

11 Держа́щꙋжесѧ и҆сцѣлѣ́вшемꙋ хромо́мꙋ петра̀ и҆ і҆ѡа́нна, притеко́ша къ ни́ма всѝ лю́дїе

3: 11
3 Ца́рств. 6: 3
въ притво́ръ, нарица́емый соломѡ́новъ, оу҆жа́сни. 12 Ви́дѣвъ же пе́тръ ѿвѣщава́ше къ лю́демъ: мꙋ́жїе і҆н҃лтѧне, что̀ чꙋдите́сѧ ѡ҆ се́мъ, и҆лѝ на ны̀ что̀ взира́ете, ꙗ҆́кѡ свое́ю ли си́лою и҆лѝ бл҃гоче́стїемъ сотвори́хомъ є҆го̀ ходи́ти; 13
3: 13
Дѣѧ̑н. 5: 31
Фїлїппис. 2: 9
бг҃ъ а҆враа́мовъ и҆ і҆саа́ковъ и҆ і҆а́кѡвль, бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, просла́ви ѻ҆́трока своего̀ і҆н҃са, є҆го́же вы̀ преда́сте, и҆ ѿверго́стесѧ є҆гѡ̀ пред̾ лице́мъ пїла́товымъ, сꙋ́ждшꙋ ѻ҆́номꙋ пꙋсти́ти: 14
3: 14
Матѳ. 27: 20
Ма́рк. 15: 11
Лꙋк. 23: 18
І҆ѡа́н. 18: 40
вы́ же ст҃а́гѡ и҆ првⷣнагѡ ѿверго́стесѧ, и҆ и҆спроси́сте мꙋ́жа оу҆бі́йцꙋ да́ти ва́мъ, 15 нача́лника же жи́зни оу҆би́сте:
3: 15
Дѣѧ̑н. 2: 24
13: 30
17: 31
є҆го́же бг҃ъ воскр҃сѝ ѿ ме́ртвыхъ,
3: 15
Дѣѧ̑н. 2: 32
5: 32
є҆мꙋ́же мы̀ свидѣ́телїе є҆смы̀. 16 И҆ ѡ҆ вѣ́рѣ и҆́мене є҆гѡ̀, сего̀, є҆го́же ви́дите и҆ зна́ете, оу҆твердѝ и҆́мѧ є҆гѡ̀: и҆ вѣ́ра, ꙗ҆́же є҆гѡ̀ ра́ди, дадѐ є҆мꙋ̀ всю̀ цѣ́лость сїю̀ пред̾ всѣ́ми ва́ми. 17 И҆ нн҃ѣ, бра́тїе, вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ
3: 17
Дѣѧ̑н. 13: 27
Лꙋк. 23: 34
І҆ѡа́н. 16: 3
по невѣ́дѣнїю сїѐ сотвори́сте, ꙗ҆́коже и҆ кнѧ̑зи ва́ши: 18 бг҃ъ же, ꙗ҆̀же предвозвѣстѝ оу҆сты̑
3: 18
Дѣѧ̑н. 26: 22
Лꙋк. 24: 27
всѣ́хъ прⷪ҇рѡ́къ свои́хъ пострада́ти хрⷭ҇тꙋ̀, и҆спо́лни та́кѡ.

(Заⷱ҇ ѳ҃.)

19 Пока́йтесѧ оу҆̀бо и҆ ѡ҆брати́тесѧ, да ѡ҆чи́ститесѧ ѿ грѣ́хъ ва́шихъ, 20 ꙗ҆́кѡ

3: 20
И҆са́їа. 49: 10
да прїи́дꙋтъ времена̀ прохла̑дна ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, и҆ по́слетъ пронарѣче́ннаго ва́мъ хрⷭ҇та̀ і҆н҃са, 21 є҆го́же подоба́етъ нб҃сѝ оу҆́бѡ прїѧ́ти да́же до лѣ́тъ
3: 21
І҆ѡа́н. 10: 16
Ѡ҆сі́а. 2: 23
3: 5
оу҆строе́нїѧ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же гл҃а бг҃ъ оу҆сты̑ всѣ́хъ ст҃ы́хъ свои́хъ прⷪ҇рѡ́къ ѿ вѣ́ка. 22 Мѡѷсе́й оу҆́бѡ ко ѻ҆тцє́мъ речѐ:
3: 22
Дѣѧ̑н. 7: 37
Второзак. 18: 15,18
ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́ка ва́мъ воздви́гнетъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ ѿ бра́тїи ва́шеѧ, ꙗ҆́кѡ менѐ:
3: 22
Матѳ. 17: 5
тогѡ̀ послꙋ́шайте по всемꙋ̀, є҆ли̑ка а҆́ще рече́тъ къ ва́мъ: 23 бꙋ́детъ же, всѧ́ка дꙋша̀, ꙗ҆́же а҆́ще не послꙋ́шаетъ прⷪ҇ро́ка ѻ҆́нагѡ, потреби́тсѧ ѿ люді́й. 24 И҆ вси́ же прⷪ҇ро́цы ѿ самꙋи́ла и҆ и҆̀же по си́хъ, є҆ли́цы глаго́лаша, та́кожде предвозвѣсти́ша дни̑ сїѧ̑. 25
3: 25
Дѣѧ̑н. 2: 39
Ри́млѧн. 9: 4
Вы̀ є҆стѐ сы́нове прⷪ҇рѡ́къ и҆ завѣ́та, є҆го́же завѣща̀ бг҃ъ ко ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ, гл҃ѧ ко а҆враа́мꙋ:
3: 25
Быт. 12: 3
Гала́т. 3: 8
и҆ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ возбл҃гословѧ́тсѧ всѧ̑ ѻ҆те́чєствїѧ земна̑ѧ. 26
3: 26
Дѣѧ̑н. 13: 46
Матѳ. 10: 6
Ва́мъ пе́рвѣе бг҃ъ, воздви́гїй ѻ҆́трока своего̀ і҆н҃са, посла̀ є҆го̀ блгⷭ҇вѧ́ща ва́съ, во є҆́же ѿврати́тисѧ ва́мъ комꙋ́ждо ѿ ѕло́бъ ва́шихъ.