Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 Слы́шаша же а҆пⷭ҇ли и҆ бра́тїѧ сꙋ́щїи во і҆ꙋде́и, ꙗ҆́кѡ и҆ ꙗ҆зы́цы прїѧ́ша

11: 1
Дѣѧ̑н. 10: 44
сло́во бж҃їе. 2 И҆ є҆гда̀ взы́де пе́тръ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, препира́хꙋсѧ съ ни́мъ и҆̀же ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ, 3 глаго́люще, ꙗ҆́кѡ къ мꙋжє́мъ ѡ҆брѣ́занїѧ не и҆мꙋ́щымъ вше́лъ є҆сѝ и҆ ꙗ҆́лъ є҆сѝ съ ни́ми. 4 Наче́нъ же пе́тръ, ска́зоваше и҆̀мъ порѧ́дꙋ, глаго́лѧ: 5 а҆́зъ бѣ́хъ во гра́дѣ і҆ѻппі́йстѣмъ молѧ́сѧ и҆ ви́дѣхъ во оу҆́жасѣ видѣ́нїе, сходѧ́щь сосꙋ́дъ нѣ́кїй, ꙗ҆́кѡ плащани́цꙋ ве́лїю, ѿ четы́рехъ кра́євъ низпꙋща́емꙋ съ небесѐ, и҆ прїи́де да́же до менє̀: 6 въ ню́же воззрѣ́въ смотрѧ́хъ, и҆ ви́дѣхъ четверонѡ́гаѧ земна̑ѧ и҆ ѕвѣ́ри и҆ га́ды и҆ пти̑цы небє́сныѧ. 7 Слы́шахъ же гла́съ гл҃ющь мнѣ̀: воста́въ, пе́тре, заколѝ и҆ ꙗ҆́ждь. 8 Рѣ́хъ же: ника́коже, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ всѧ́ко скве́рно и҆лѝ нечи́сто николи́же вни́де во оу҆ста̀ моѧ̑. 9 Ѿвѣща́ же мѝ гла́съ втори́цею съ небесѐ гл҃ющь: ꙗ҆̀же бг҃ъ ѡ҆чтⷭ҇илъ є҆́сть, ты̀ не сквернѝ. 10 Сїе́ же бы́сть три́жды: и҆ па́ки взѧ́шасѧ всѧ̑ на не́бо. 11 И҆ сѐ, а҆́бїе трїѐ мꙋ́жїе ста́ша пред̾ хра́миною, въ не́йже бѣ́хъ, по́слани ѿ кесарі́и ко мнѣ̀. 12 Рече́ же мѝ дх҃ъ
11: 12
Дѣѧ̑н. 10: 20
15: 7
и҆тѝ съ ни́ми, ничто́же разсꙋжда́ѧ: прїидо́ша же со мно́ю и҆ ше́сть бра́тїѧ сі́и, и҆ внидо́хомъ въ до́мъ мꙋ́жа. 13 И҆ возвѣстѝ на́мъ, ка́кѡ ви́дѣ а҆́гг҃ла (ст҃а) въ домꙋ̀ свое́мъ, ста́вша и҆ ре́кша є҆мꙋ̀: послѝ во і҆ѻппі́ю мꙋ́жы и҆ призовѝ сі́мѡна, нарица́емаго петра̀, 14 и҆́же рече́тъ глаго́лы къ тебѣ̀, въ ни́хже сп҃се́шисѧ ты̀ и҆ ве́сь до́мъ тво́й. 15 Внегда́ же нача́хъ глаго́лати, нападѐ дх҃ъ ст҃ы́й на ни́хъ, ꙗ҆́коже
11: 15
Дѣѧ̑н. 2: 2
и҆ на ны̀ въ нача́лѣ. 16 Помѧнꙋ́хъ же гл҃го́лъ гдⷭ҇ень, ꙗ҆́коже гл҃аше:
11: 16
Дѣѧ̑н. 1: 5
19: 4
Матѳ. 3: 11
Ма́рк. 1: 8
і҆ѡа́ннъ оу҆́бѡ крести́лъ є҆́сть водо́ю, вы́ же и҆́мате крести́тисѧ дх҃омъ ст҃ы́мъ. 17 А҆́ще оу҆̀бо ра́венъ да́ръ дадѐ и҆̀мъ бг҃ъ, ꙗ҆́коже и҆ на́мъ вѣ́ровавшымъ въ гдⷭ҇а на́шего і҆н҃са хрⷭ҇та̀, а҆́зъ же кто̀ бѣ́хъ могі́й возбрани́ти бг҃а; 18 Слы́шавше же сїѧ̑ оу҆молко́ша и҆ сла́влѧхꙋ бг҃а, глаго́люще: оу҆́бѡ и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ бг҃ъ покаѧ́нїе дадѐ въ живо́тъ.

(Заⷱ҇ к҃и.)

19 Разсѣ́ѧвшїисѧ оу҆̀бо

11: 19
Дѣѧ̑н. 8: 1
ѿ ско́рби, бы́вшїѧ при стефа́нѣ, проидо́ша да́же до фїнїкі́и и҆ кѵ́пра и҆ а҆нтїохі́и, ни є҆ди́номꙋ же глаго́люще сло́во, то́кмѡ і҆ꙋде́ємъ. 20 Бѧ́хꙋ же нѣ́цыи ѿ ни́хъ мꙋ́жїе кѵ́прстїи и҆ кѷрїне́йстїи, и҆̀же, вше́дше во а҆нтїохі́ю, глаго́лахꙋ къ є҆́ллинѡмъ, благовѣствꙋ́юще гдⷭ҇а і҆н҃са. 21 И҆ бѣ̀ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ съ ни́ми:
11: 21
Дѣѧ̑н. 5: 14
мно́гое же число̀ вѣ́ровавше ѡ҆брати́шасѧ ко гдⷭ҇ꙋ. 22 Слы́шано же бы́сть сло́во ѡ҆ ни́хъ во оу҆́шїю цр҃кве сꙋ́щїѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ посла́ша варна́вꙋ преитѝ да́же до а҆нтїохі́и: 23 и҆́же прише́дъ и҆ ви́дѣвъ блгⷣть бж҃їю, возра́довасѧ
11: 23
Дѣѧ̑н. 14: 22
и҆ молѧ́ше всѣ́хъ и҆зволе́нїемъ се́рдца терпѣ́ти ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: 24 ꙗ҆́кѡ бѣ̀ мꙋ́жъ бл҃гъ и҆ и҆спо́лнь дх҃а ст҃а и҆ вѣ́ры. И҆ приложи́сѧ наро́дъ мно́гъ гдⷭ҇еви. 25 И҆зы́де же варна́ва
11: 25
Дѣѧ̑н. 9: 30
въ та́рсъ взыска́ти са́ѵла, и҆ ѡ҆брѣ́тъ є҆го̀, приведѐ є҆го̀ во а҆нтїохі́ю: 26 бы́сть же и҆̀мъ лѣ́то цѣ́ло собира́тисѧ въ цр҃кви и҆ оу҆чи́ти наро́дъ мно́гъ, нарещи́ же пре́жде во а҆нтїохі́и оу҆чн҃кѝ хрⷭ҇тїа́ны. 27 Въ ты̑ѧ же дни̑ снидо́ша ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма
11: 27
Дѣѧ̑н. 13: 1
15: 32
прⷪ҇ро́цы во а҆нтїохі́ю: 28 воста́въ же є҆ди́нъ ѿ ни́хъ, и҆́менемъ
11: 28
Дѣѧ̑н. 21: 10
а҆га́въ, назна́менаше дх҃омъ гла́дъ вели́къ хотѧ́щь бы́ти по все́й вселе́ннѣй, и҆́же и҆ бы́сть при клаѵді́и ке́сари: 29 ѿ оу҆чн҃къ же, по є҆ли́кꙋ кто̀ и҆мѣ́ѧше что̀, и҆зво́лиша кі́йждо и҆́хъ
11: 29
Дѣѧ̑н. 24: 17
на слꙋ́жбꙋ посла́ти живꙋ́щымъ во і҆ꙋде́и бра́тїѧмъ, 30 є҆́же и҆ сотвори́ша,
11: 30
Ри́млѧн. 15: 25
2 Корі́нѳ. 8: 4
9: 8
посла́вше къ ста́рцємъ рꙋко́ю варна́влею и҆ са́ѵлею.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

Зача́ло к҃ѳ.

121 Во ѻ҆́но же вре́мѧ возложѝ и҆́рѡдъ ца́рь рꙋ́цѣ ѡ҆ѕло́бити нѣ́кїѧ и҆̀же ѿ цр҃кве, 2

12: 2
Матѳ. 20: 23
оу҆би́ же і҆а́кѡва, бра́та і҆ѡа́ннова, мече́мъ: 3 и҆ ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ го́дѣ є҆́сть і҆ꙋде́ємъ, приложѝ ꙗ҆́ти и҆ петра̀: бѧ́хꙋ же дні́е ѡ҆прѣсно́чнїи: 4 є҆го́же и҆ є҆́мь всадѝ въ темни́цꙋ, преда́въ четы́ремъ четвери́цамъ во́инѡвъ стрещѝ є҆го̀, хотѧ̀ по па́сцѣ и҆звестѝ є҆го̀ къ лю́демъ. 5 И҆ оу҆́бѡ петра̀ стрежа́хꙋ въ темни́цѣ: моли́тва же бѣ̀ прилѣ́жна быва́емаѧ ѿ цр҃кве къ бг҃ꙋ ѡ҆ не́мъ. 6 Е҆гда́ же хотѧ́ше є҆го̀ и҆звестѝ и҆́рѡдъ, въ нощѝ то́й бѣ̀ пе́тръ спѧ̀ междꙋ̀ двѣма̀ во́инома, свѧ́занъ (желѣ́знома) оу҆́жема двѣма̀, стра́жїе же пред̾ две́рьми стрежа́хꙋ темни́цы. 7 И҆ сѐ, а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень предста̀, и҆ свѣ́тъ возсїѧ̀ въ хра́минѣ: толкнꙋ́въ же въ ре́бра петра̀, воздви́же є҆го̀, глаго́лѧ: воста́ни вско́рѣ. И҆ спадо́ша є҆мꙋ̀ оу҆́жѧ (желѣ́знаѧ) съ рꙋкꙋ̀. 8 Рече́ же а҆́гг҃лъ къ немꙋ̀: препоѧ́шисѧ
12: 8
Ма́рк. 6: 9
и҆ встꙋпѝ въ плесни̑цы твоѧ̑. Сотвори́ же та́кѡ. И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: ѡ҆блецы́сѧ въ ри́зꙋ твою̀ и҆ послѣ́дствꙋй мѝ. 9 И҆ и҆зше́дъ в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆дѧ́ше и҆ не вѣ́даше, ꙗ҆́кѡ и҆́стина є҆́сть бы́вшее ѿ а҆́гг҃ла, мнѧ́ше же видѣ́нїе зрѣ́ти. 10 Прошє́дша же пе́рвꙋю стра́жꙋ и҆ вторꙋ́ю, прїидо́ста ко вратѡ́мъ желѣ́знымъ, вводѧ́щымъ во гра́дъ, ꙗ҆̀же ѡ҆ себѣ̀ ѿверзо́шасѧ и҆́ма: и҆ и҆зшє́дша преидо́ста сто́гнꙋ є҆ди́нꙋ, и҆ а҆́бїе ѿстꙋпѝ а҆́гг҃лъ ѿ негѡ̀. 11 И҆ пе́тръ бы́въ въ себѣ̀, речѐ: нн҃ѣ вѣ́мъ вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ посла̀ бг҃ъ а҆́гг҃ла своего̀ и҆ и҆з̾ѧ́тъ мѧ̀ и҆з̾ рꙋкѝ и҆́рѡдовы и҆ ѿ всегѡ̀ ча́ѧнїѧ люді́й і҆ꙋде́йскихъ. 12 (Заⷱ҇ л҃.) Смотри́въ же прїи́де въ до́мъ марі́и ма́тере і҆ѡа́нна, нарица́емагѡ ма́рка, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ мно́зи со́брани и҆ молѧ́щесѧ. 13 Толкнꙋ́вшꙋ же петрꙋ̀ во врата̀ двора̀, пристꙋпѝ слы́шати ѻ҆трокови́ца, и҆́менемъ ро́ди, 14 и҆ позна́вши гла́съ петро́въ, ѿ ра́дости не ѿве́рзе вра́тъ, прите́кши же сказа̀ петра̀ стоѧ́ща пред̾ враты̀. 15 Ѻ҆ни́ же къ не́й рѣ́ша: бѣснꙋ́ешисѧ ли; Ѻ҆на́ же крѣплѧ́шесѧ та́кѡ бы́ти. Ѻ҆ни́ же глаго́лахꙋ:
12: 15
Быт. 48: 16
Матѳ. 18: 10
а҆́гг҃лъ є҆гѡ̀ є҆́сть. 16 Пе́тръ же пребыва́ше толкі́й: ѿве́рзше же ви́дѣша є҆го̀ и҆ оу҆жасо́шасѧ. 17 Помаа́въ же и҆̀мъ рꙋко́ю молча́ти, сказа̀ и҆̀мъ, ка́кѡ гдⷭ҇ь є҆го̀ и҆зведѐ и҆з̾ темни́цы: рече́ же: возвѣсти́те і҆а́кѡвꙋ и҆ бра́тїѧмъ сїѧ̑. И҆ и҆зше́дъ и҆́де во и҆́но мѣ́сто. 18 Бы́вшꙋ же дню̀, бѣ̀ молва̀ не ма́ла въ во́инѣхъ, что̀ оу҆́бѡ петрꙋ̀ бы́сть: 19 и҆́рѡдъ же, поиска́въ є҆го̀ и҆ не ѡ҆брѣ́тъ и҆ и҆стѧза́въ стра́жы, повелѣ̀ ѿвестѝ и҆̀хъ: и҆ и҆зше́дъ ѿ і҆ꙋде́и въ кесарі́ю, живѧ́ше. 20 Бѣ́ же и҆́рѡдъ гнѣ́ваѧсѧ на тѵ́рѧны и҆ сїдѡ́нѧны: и҆̀же є҆динодꙋ́шнѡ прїидо́ша къ немꙋ̀, и҆ оу҆моли́вше вла́ста посте́льника царе́ва, проша́хꙋ ми́ра,
12: 20
3 Ца́рств. 5: 1,9
поне́же страны̑ и҆́хъ ѿ ца́рства є҆гѡ̀ пита́хꙋсѧ. 21 Въ нарѣче́нный же де́нь и҆́рѡдъ, ѡ҆бо́лксѧ во ѻ҆де́ждꙋ ца́рскꙋ и҆ сѣ́дъ на сꙋди́ще пред̾ наро́домъ, глаго́лаше къ ни̑мъ, 22 наро́дъ же возглаша́ше: гла́съ бж҃їй, а҆ не человѣ́чь. 23 Внеза́пꙋ же поразѝ є҆го̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень, занѐ не дадѐ сла́вы бг҃ꙋ: и҆ бы́въ червьмѝ и҆з̾ѧде́нъ, и҆́здше. 24
12: 24
Дѣѧ̑н. 6: 7
Колос. 1: 6
И҆са́їа. 55: 11
Сло́во же бж҃їе растѧ́ше и҆ мно́жашесѧ.

(Заⷱ҇ л҃а.)

25

12: 25
Дѣѧ̑н. 11: 30
Варна́ва же и҆ са́ѵлъ возврати́стасѧ и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма во а҆нтїохі́ю, и҆спѡ́лнивша слꙋ́жбꙋ, поє́мша съ собо́ю
12: 25
Дѣѧ̑н. 13: 5
и҆ і҆ѡа́нна, нарица́емаго ма́рка.

13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 Бѧ́хꙋ же нѣ́цыи во цр҃кви сꙋ́щей во а҆нтїохі́и

13: 1
Дѣѧ̑н. 11: 27
прⷪ҇ро́цы и҆ оу҆чи́телїе: варна́ва же и҆ сѷмеѡ́нъ нарица́емый ні́геръ, и҆ лꙋкі́й кѷрине́анинъ, и҆ манаи́лъ со и҆́рѡдомъ четвертовла́стникомъ воспита́нный, и҆ са́ѵлъ. 2 Слꙋжа́щымъ же и҆̀мъ гдⷭ҇еви и҆ постѧ́щымсѧ, речѐ дх҃ъ ст҃ы́й:
13: 2
Дѣѧ̑н. 9: 15
Ри́млѧн. 1: 1
Гала́т. 1: 15
1 Тїмоѳ. 2: 7
ѿдѣли́те мѝ варна́вꙋ и҆ са́ѵла на дѣ́ло, на не́же призва́хъ и҆̀хъ. 3 Тогда̀ пости́вшесѧ
13: 3
Дѣѧ̑н. 6: 6
и҆ помоли́вшесѧ и҆ возло́жше рꙋ́ки на нѧ̀, ѿпꙋсти́ша и҆̀хъ. 4 Сїѧ̑ оу҆̀бо, пѡ́слана бы̑вша ѿ дх҃а ст҃а, снидо́ста въ селеѵкі́ю, ѿтꙋ́дꙋ же ѿплы́ста въ кѵ́пръ, 5 и҆ бы̑вша въ саламі́нѣ, возвѣща́ста сло́во бж҃їе въ со́нмищихъ і҆ꙋде́йскихъ: и҆мѣ́ѧста же
13: 5
Дѣѧ̑н. 12: 25
и҆ і҆ѡа́нна слꙋгꙋ̀. 6 Прошє́дша же ѻ҆́стровъ да́же до па́фа, ѡ҆брѣто́ста нѣ́коего мꙋ́жа волхва̀ лжепроро́ка і҆ꙋде́анина, є҆мꙋ́же и҆́мѧ варїисꙋ́съ, 7 и҆́же бѣ̀ со а҆нѳѷпа́томъ се́ргїемъ па́ѵломъ, мꙋ́жемъ разꙋ́мнымъ. Се́й призва́въ варна́вꙋ и҆ са́ѵла, взыска̀ оу҆слы́шати сло́во бж҃їе: 8
13: 8
Дѣѧ̑н. 8: 9
2 Тїмоѳ. 3: 8
сопротивлѧ́шесѧ же и҆́ма є҆лѵ́ма во́лхвъ, та́кѡ бо сказꙋ́етсѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀, и҆скі́й разврати́ти а҆нѳѷпа́та ѿ вѣ́ры. 9 Са́ѵлъ же, и҆́же и҆ па́ѵелъ, и҆спо́лнисѧ дх҃а ст҃а, и҆ воззрѣ́въ на́нь, 10 речѐ: ѡ҆̑, и҆спо́лненне всѧ́кїѧ льстѝ и҆ всѧ́кїѧ ѕло́бы,
13: 10
Матѳ. 13: 38
І҆ѡа́н. 8: 44
1 І҆ѡа́н. 3: 8
сы́не дїа́воль, вра́же всѧ́кїѧ пра́вды, не преста́неши ли развраща́ѧ пꙋти̑ гдⷭ҇ни пра̑выѧ; 11 и҆ нн҃ѣ, сѐ, рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ на тѧ̀, и҆ бꙋ́деши слѣ́пъ, не ви́дѧ со́лнца до вре́мене. Внеза́пꙋ же нападѐ на́нь мра́къ и҆ тма̀, и҆ ѡ҆сѧза́ѧ и҆ска́ше вожда̀. 12 Тогда̀ ви́дѣвъ а҆нѳѷпа́тъ бы́вшее, вѣ́рова, дивѧ́сѧ ѡ҆ оу҆ч҃нїи гдⷭ҇ни.

(Заⷱ҇ л҃в.)

13 Ѿве́зшесѧ же ѿ па́фа па́ѵелъ и҆ сꙋ́щїи съ ни́мъ, прїидо́ша въ пергі́ю памфѷлі́йскꙋю:

13: 13
Дѣѧ̑н. 15: 38
і҆ѡа́ннъ же, ѿлꙋчи́всѧ ѿ ни́хъ, возврати́сѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 14 Ѻ҆ни́ же, проше́дше ѿ пергі́и, прїидо́ша во а҆нтїохі́ю пїсїді́йскꙋю, и҆ вше́дше въ со́нмище въ де́нь сꙋббѡ́тный, сѣдо́ша. 15 По чте́нїи же зако́на и҆ прⷪ҇рѡ́къ, посла́ша нача̑лницы со́нмища къ ни̑мъ, глаго́люще: мꙋ́жїе бра́тїе, а҆́ще є҆́сть сло́во въ ва́съ оу҆тѣше́нїѧ къ лю́демъ, глаго́лите. 16 Воста́въ же па́ѵелъ и҆ помаа́въ рꙋко́ю, речѐ: мꙋ́жїе і҆н҃лтѧне и҆ боѧ́щїисѧ бг҃а, оу҆слы́шите: 17 бг҃ъ люді́й си́хъ и҆збра̀ ѻ҆тцы̀ на́шѧ
13: 17
И҆схо́д. 1: 1
и҆ лю́ди вознесѐ въ прише́лствїи въ землѝ є҆гѵ́петстѣй,
13: 17
И҆схо́д. 13: 16
и҆ мы́шцею высо́кою и҆зведѐ и҆̀хъ и҆з̾ неѧ̀ 18
13: 18
И҆схо́д. 16: 35
и҆ до четы́редесѧти лѣ́тъ препита̀ и҆̀хъ въ пꙋсты́ни: 19
13: 19
І҆ис. Наѵ. 3: 10
и҆ низложи́въ ꙗ҆зы̑къ се́дмь въ землѝ ханаа́нстѣй, дадѐ и҆̀мъ въ наслѣ́дїе зе́млю и҆́хъ, 20 и҆ по си́хъ, ꙗ҆́кѡ лѣ́тъ четы́реста и҆ пѧтьдесѧ́тъ,
13: 20
Сꙋд. 2: 16
дадѐ и҆̀мъ сꙋдїи̑ до самꙋи́ла прⷪ҇ро́ка: 21
13: 21
1 Ца́рств. 8: 5
и҆ ѿтꙋ́дꙋ проси́ша царѧ̀,
13: 21
1 Ца́рств. 9: 16
и҆ дадѐ и҆̀мъ бг҃ъ саꙋ́ла сы́на кі́сова, мꙋ́жа ѿ колѣ́на венїамі́нова, лѣ́тъ четы́редесѧть: 22 и҆ преста́вль є҆го̀, воздви́же и҆̀мъ дв҃да въ царѧ̀, є҆мꙋ́же и҆ речѐ свидѣ́телствовавъ:
13: 22
1 Ца́рств. 13: 14
Ѱал. 88: 21
ѡ҆брѣто́хъ дв҃да сы́на і҆ессе́ова, мꙋ́жа по срⷣцꙋ моемꙋ̀, и҆́же сотвори́тъ всѧ̑ хотѣ́нїѧ моѧ̑. 23 Ѿ сегѡ̀ сѣ́мене бг҃ъ
13: 23
2 Ца́рств. 7: 12
Ѱал. 131: 11
И҆са́їа. 11: 1
по ѡ҆бѣтова́нїю воздви́же і҆н҃лю спⷭ҇нїе і҆н҃са, 24 проповѣ́давшꙋ
13: 24
Матѳ. 3: 1
і҆ѡа́ннꙋ пред̾ лице́мъ вни́тїѧ є҆гѡ̀ креще́нїе покаѧ́нїѧ всѣ́мъ лю́демъ і҆н҃лєвымъ.

(Заⷱ҇ л҃г.)

25 И҆ ꙗ҆́коже скончава́ше і҆ѡа́ннъ тече́нїе, глаго́лаше:

13: 25
І҆ѡа́н. 1: 20
3: 28
кого̀ мѧ̀ непщꙋ́ете бы́ти; нѣ́смь а҆́зъ, но сѐ, грѧде́тъ по мнѣ̀, є҆мꙋ́же нѣ́смь досто́инъ разрѣши́ти реме́нь сапогꙋ̑ є҆гѡ̀. 26 Мꙋ́жїе бра́тїе, сы́нове ро́да а҆враа́млѧ, и҆ и҆̀же въ ва́съ боѧ́щїисѧ бг҃а,
13: 26
Матѳ. 10: 6
ва́мъ сло́во спⷭ҇нїѧ сегѡ̀ посла́сѧ. 27 Живꙋ́щїи бо во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ кнѧ̑зи и҆́хъ, сегѡ̀
13: 27
1 Корі́нѳ. 2: 8
Лꙋк. 24: 27
не разꙋмѣ́вше, и҆ гла́сы прⷪ҇ро́чєскїѧ по всѧ̑ сꙋббѡ̑ты чтѡ́мыѧ, ѡ҆сꙋди́вше (є҆го̀), и҆спо́лниша, 28 и҆ ни є҆ди́ныѧ вины̀ сме́ртныѧ ѡ҆брѣ́тше,
13: 28
Дѣѧ̑н. 3: 14
Матѳ. 27: 20
Лꙋк. 23: 23
проси́ша оу҆ пїла́та оу҆би́ти є҆го̀: 29 ꙗ҆́коже сконча́ша всѧ̑, ꙗ҆̀же ѡ҆ не́мъ пи̑сана, сне́мше съ дре́ва, положи́ша во гро́бѣ. 30
13: 30
Матѳ. 28: 6
Ма́рк. 16: 6
Бг҃ъ же воскр҃сѝ є҆го̀ ѿ ме́ртвыхъ: 31
13: 31
І҆ѡа́н. 20: 19
и҆́же ꙗ҆влѧ́шесѧ во дни̑ мнѡ́ги совозше́дшымъ съ ни́мъ ѿ галїле́и во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆̀же нн҃ѣ сꙋ́ть свидѣ́телїе є҆гѡ̀ къ лю́демъ. 32 И҆ мы̀ ва́мъ благовѣствꙋ́емъ
13: 32
Быт. 22: 18
2 Ца́рств. 7: 12
И҆са́їа. 4: 2
Дан. 9: 24
ѡ҆бѣтова́нїе бы́вшее ко ѻ҆тцє́мъ, ꙗ҆́кѡ сїѐ бг҃ъ и҆спо́лнилъ є҆́сть на́мъ ча́дѡмъ и҆́хъ, воздви́гъ і҆н҃са, 33 ꙗ҆́коже и҆ во ѱалмѣ̀ вторѣ́мъ пи́сано є҆́сть:
13: 33
Ѱал. 2: 7
Е҆вр. 1: 5
сн҃ъ мо́й є҆сѝ ты̀, а҆́зъ дне́сь роди́хъ тѧ̀. 34 А҆ ꙗ҆́коже воскр҃сѝ є҆го̀ ѿ ме́ртвыхъ, не ктомꙋ̀ хотѧ́ща возврати́тисѧ во и҆стлѣ́нїе, си́це речѐ: ꙗ҆́кѡ
13: 34
И҆са́їа. 55: 3
да́мъ ва́мъ прпⷣбнаѧ дв҃дѡва вѣ́рнаѧ. 35 Тѣ́мже и҆ въ дрꙋго́мъ гл҃етъ:
13: 35
Дѣѧ̑н. 2: 31
Ѱал. 15: 10
не да́си прпⷣбномꙋ твоемꙋ̀ ви́дѣти и҆стлѣ́нїѧ. 36 Дв҃дъ бо, своемꙋ̀ ро́дꙋ послꙋжи́въ бж҃їимъ совѣ́томъ,
13: 36
Дѣѧ̑н. 2: 29
3 Ца́рств. 2: 10
оу҆́спе, и҆ приложи́сѧ ко ѻ҆тцє́мъ свои̑мъ, и҆ ви́дѣ и҆стлѣ́нїе: 37
13: 37
Дѣѧ̑н. 2: 31
а҆ є҆го́же бг҃ъ воздви́же, не ви́дѣ и҆стлѣ́нїѧ. 38 Вѣ́домо оу҆̀бо да бꙋ́детъ ва́мъ, мꙋ́жїе бра́тїе, ꙗ҆́кѡ
13: 38
И҆са́їа. 53: 12
І҆ерем. 31: 34
Лꙋк. 24: 47
є҆гѡ̀ ра́ди ва́мъ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ проповѣ́даетсѧ: 39 и҆ ѿ всѣ́хъ, ѿ ни́хже не возмого́сте въ зако́нѣ мѡѷсе́овѣ ѡ҆правди́тисѧ,
13: 39
Ри́млѧн. 3: 20
ѡ҆ се́мъ всѧ́къ вѣ́рꙋѧй ѡ҆правда́етсѧ. 40 Блюди́те оу҆̀бо, да не прїи́детъ на ва́съ рѣче́нное во прⷪ҇ро́цѣхъ: 41
13: 41
А҆ввак. 1: 5
ви́дите, неради́вїи, и҆ чꙋди́тесѧ, и҆ оу҆́зрите и҆ и҆сче́знете: ꙗ҆́кѡ дѣ́ло а҆́зъ содѣ́лаю во дни̑ ва́шѧ, є҆мꙋ́же не и҆́мате вѣ́ровати, а҆́ще кто̀ повѣ́сть ва́мъ. 42 И҆сходѧ́щымъ же и҆̀мъ ѿ со́нмища і҆ꙋде́йска, молѧ́хꙋ ꙗ҆зы́цы въ дрꙋгꙋ́ю сꙋббѡ́тꙋ глаго́латисѧ и҆̀мъ глаго́лѡмъ си̑мъ: 43 разше́дшꙋсѧ же собо́рꙋ, послѣ́доваша мно́зи ѿ і҆ꙋдє́й и҆ чести́выхъ пришлє́цъ па́ѵлꙋ и҆ варна́вѣ, и҆̀же, глагѡ́люща и҆̀мъ,
13: 43
Дѣѧ̑н. 11: 23
оу҆вѣща́ста и҆̀хъ пребыва́ти въ блгⷣти бж҃їей. 44 Во грѧдꙋ́щꙋю же сꙋббѡ́тꙋ ма́лѡ не ве́сь гра́дъ собра́сѧ послꙋ́шати сло́ва бж҃їѧ: 45 ви́дѣвше же і҆ꙋде́є наро́ды, и҆спо́лнишасѧ за́висти и҆ вопрекѝ глаго́лахꙋ глаго́лємымъ ѿ па́ѵла, сопроти́въ глаго́люще и҆ хꙋлѧ́ще. 46
13: 46
Дѣѧ̑н. 4: 29
Дерзнꙋ̑вша же па́ѵелъ и҆ варна́ва реко́ста:
13: 46
Дѣѧ̑н. 3: 26
ва́мъ бѣ̀ лѣ́по пе́рвѣе глаго́лати сло́во бж҃їе: а҆ поне́же ѿверго́сте є҆̀ и҆ недостѡ́йны творитѐ са́ми себѐ вѣ́чномꙋ животꙋ̀, сѐ,
13: 46
Дѣѧ̑н. 18: 6
Второзак. 32: 21
ѡ҆браща́емсѧ во ꙗ҆зы́ки: 47 та́кѡ бо заповѣ́да на́мъ гдⷭ҇ь:
13: 47
И҆са́їа. 42: 6
49: 6
Лꙋк. 2: 32
положи́хъ тѧ̀ во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡмъ, є҆́же бы́ти тебѣ̀ во спⷭ҇нїе да́же до послѣ́днихъ землѝ. 48 Слы́шаще же ꙗ҆зы́цы ра́довахꙋсѧ и҆ сла́влѧхꙋ сло́во гдⷭ҇не, и҆ вѣ́роваша, є҆ли́цы оу҆чине́ни бѧ́хꙋ въ жи́знь вѣ́чнꙋю: 49 проноша́шесѧ же сло́во гдⷭ҇не по все́й странѣ̀. 50 І҆ꙋде́є же наꙋсти́ша чести̑выѧ жєны̀ и҆ благоѡбра̑зныѧ и҆ старѣ́йшины гра́да, и҆ воздвиго́ша гоне́нїе на па́ѵла и҆ варна́вꙋ,
13: 50
2 Тїмоѳ. 3: 11
и҆ и҆згна́ша ѧ҆̀ ѿ предѣ́лъ свои́хъ. 51
13: 51
Матѳ. 10: 14
Ма́рк. 6: 11
Лꙋк. 9: 5
Ѡ҆́на же, ѿрѧ̑сша пра́хъ ѿ но́гъ свои́хъ на ни́хъ, прїидо́ста во і҆коні́ю. 52 Оу҆чн҃цы́ же и҆сполнѧ́хꙋсѧ ра́дости и҆ дх҃а ст҃а.