Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло с҃ч.

11 Па́ѵелъ, а҆пⷭ҇лъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ во́лею бж҃їею, по ѡ҆бѣтова́нїю жи́зни, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, 2 тїмоѳе́ю возлю́бленномꙋ ча́дꙋ: блгⷣть, млⷭ҇ть, ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ и҆ хрⷭ҇та̀ і҆н҃са гдⷭ҇а на́шегѡ. 3 (Заⷱ҇.) Благодарю̀ бг҃а,

1: 3
Фїлїппис. 3: 3
є҆мꙋ́же слꙋжꙋ̀ ѿ прароди́телей чи́стою со́вѣстїю, ꙗ҆́кѡ непреста́ннꙋю и҆́мамъ ѡ҆ тебѣ̀ па́мѧть въ моли́твахъ мои́хъ де́нь и҆ но́щь, 4 жела́ѧ ви́дѣти тѧ̀, помина́ѧ сле́зы твоѧ̑, да ра́дости и҆спо́лнюсѧ, 5 воспомина́нїе прїе́млѧ ѡ҆ сꙋ́щей въ тебѣ̀ нелицемѣ́рнѣй вѣ́рѣ, ꙗ҆́же всели́сѧ пре́жде въ ба́бꙋ твою̀ лѡі́дꙋ и҆ въ ма́терь твою̀ є҆ѵнїкі́ю: и҆звѣ́стенъ же є҆́смь, ꙗ҆́кѡ и҆ въ тебѐ. 6 Е҆ѧ́же ра́ди вины̀ воспомина́ю тебѣ̀ возгрѣва́ти да́ръ бж҃їй живꙋ́щїй въ тебѣ̀
1: 6
Дѣѧ̑н. 6: 6
возложе́нїемъ рꙋкꙋ̀ моє́ю: 7
1: 7
Ри́млѧн. 8: 15
Е҆вр. 2: 15
не бо̀ дадѐ на́мъ бг҃ъ дꙋ́ха стра́ха, но си́лы и҆ любвѐ и҆ цѣломⷣрїѧ.

(Заⷱ҇ сч҃а.)

8

1: 8
Матѳ. 10: 33
Не постыди́сѧ оу҆̀бо стрⷭ҇тїю1: 8 свидѣ́телствомъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, ни мно́ю ю҆́зникомъ є҆гѡ̀: но спостраждѝ бл҃говѣствова́нїю (хрⷭ҇то́вꙋ) по си́лѣ бг҃а, 9 спⷭ҇шагѡ на́съ и҆ призва́вшагѡ зва́нїемъ ст҃ы́мъ,
1: 9
Е҆фес. 1: 4
Ті́т. 3: 5
не по дѣлѡ́мъ на́шымъ, но по своемꙋ̀ бл҃говоле́нїю1: 9 предложе́нїю и҆ блгⷣти да́ннѣй на́мъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ пре́жде лѣ́тъ вѣ́чныхъ, 10
1: 10
Ри́млѧн. 14: 25
Е҆фес. 3: 9
Колос. 1: 26
Ті́т. 1: 2
1 Петр. 1: 20
ꙗ҆́вльшейсѧ же нн҃ѣ просвѣще́нїемъ сп҃си́телѧ на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, разрꙋши́вшагѡ оу҆́бѡ сме́рть и҆ возсїѧ́вшагѡ жи́знь и҆ нетлѣ́нїе бл҃говѣствова́нїемъ, 11
1: 11
1 Тїмоѳ. 2: 7
въ не́же поста́вленъ бы́хъ а҆́зъ проповѣ́дникъ и҆ а҆пⷭ҇лъ и҆ оу҆чи́тель ꙗ҆зы́кѡвъ. 12 Е҆ѧ́же ра́ди вины̀ и҆ сїѧ̑ страждꙋ̀: но не стыждꙋ́сѧ. Вѣ́мъ бо, є҆мꙋ́же вѣ́ровахъ, и҆ и҆звѣсти́хсѧ, ꙗ҆́кѡ си́ленъ є҆́сть преда́нїе моѐ сохрани́ти въ де́нь ѡ҆́нъ. 13
1: 13
Ри́млѧн. 6: 17
1 І҆ѡа́н. 2: 24
Ѡ҆́бразъ и҆мѣ́й здра́выхъ слове́съ, и҆́хже ѿ менє̀ слы́шалъ є҆сѝ, въ вѣ́рѣ и҆ любвѝ, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. 14
1: 14
1 Тїмоѳ. 6: 20
А҆пока́лѷѱ. 3: 11
До́брое завѣща́нїе соблюдѝ дх҃омъ ст҃ы́мъ живꙋ́щимъ въ на́съ. 15 Вѣ́си ли сїѐ, ꙗ҆́кѡ ѿврати́шасѧ ѿ менє̀ всѝ, и҆̀же ѿ а҆сі́и, ѿ ни́хже є҆́сть фѷге́ллъ и҆ є҆рмоге́нъ. 16 Да да́стъ (же) млⷭ҇ть гдⷭ҇ь
1: 16
2 Тїмоѳ. 4: 19
ѻ҆нисі́форовꙋ до́мꙋ, ꙗ҆́кѡ мно́гажды мѧ̀ оу҆поко́и и҆ вери́гъ мои́хъ не постыдѣ́сѧ, 17 но прише́дъ въ ри́мъ, то́щнѣе взыска́ мѧ и҆ ѡ҆брѣ́те: 18 да да́стъ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь ѡ҆брѣстѝ
1: 18
Матѳ. 25: 34
млⷭ҇ть ѿ гдⷭ҇а въ де́нь ѡ҆́нъ: и҆ є҆ли́кѡ во є҆фе́сѣ послꙋжи́ ми, до́брѣе ты̀ вѣ́си.

2

ГЛАВА̀ в҃.

Зача́ло сч҃в.

21 Ты̀

2: 1
2 Корі́нѳ. 10: 4
Е҆фес. 6: 10
оу҆̀бо, ча́до моѐ, возмога́й во блгⷣти, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, 2
2: 2
1 Тїмоѳ. 6: 20
и҆ ꙗ҆̀же слы́шалъ є҆сѝ ѿ менє̀ мно́гими свидѣ́тєли, сїѧ̑ преда́ждь вѣ́рнымъ человѣ́кѡмъ, и҆̀же дово́лни бꙋ́дꙋтъ и҆ и҆ны́хъ наꙋчи́ти. 3 Ты̀ оу҆̀бо ѕлопостраждѝ ꙗ҆́кѡ до́бръ во́инъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ. 4
2: 4
1 Корі́нѳ. 9: 25
Никто́же (бо) во́инъ быва́ѧ ѡ҆бѧзꙋ́етсѧ кꙋ́плѧми жите́йскими, да воево́дѣ оу҆го́денъ бꙋ́детъ. 5 А҆́ще же и҆ постра́ждетъ2: 5 подвиза́етсѧ кто̀, не вѣнча́етсѧ, а҆́ще не зако́ннѡ мꙋ́ченъ бꙋ́детъ2: 5 бꙋ́детъ подвиза́тисѧ. 6 Трꙋжда́ющемꙋсѧ дѣ́лателю пре́жде подоба́етъ ѿ плода̀ вкꙋси́ти. 7 Разꙋмѣ́й, ꙗ҆̀же глаго́лю: да да́стъ оу҆̀бо тебѣ̀ гдⷭ҇ь ра́зꙋмъ ѡ҆ все́мъ. 8 Помина́й (гдⷭ҇а) і҆н҃са хрⷭ҇та̀
2: 8
1 Корі́нѳ. 15: 4
воста́вшаго ѿ ме́ртвыхъ, ѿ сѣ́мене дв҃дова, по бл҃говѣствова́нїю моемꙋ̀, 9 въ не́мже ѕлостраждꙋ̀ да́же
2: 9
Дѣѧ̑н. 21: 11
1 Корі́нѳ. 4: 9
до оу҆́зъ, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й: но сло́во бж҃їе не вѧ́жетсѧ. 10 Сегѡ̀ ра́ди всѧ̑ терплю̀ и҆збра́нныхъ ра́ди, да и҆ ті́и спⷭ҇нїе оу҆лꙋча́тъ є҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, со сла́вою вѣ́чною.

(Заⷱ҇ сч҃г.)

11

2: 11
Ри́млѧн. 6: 4
Вѣ́рно сло́во: а҆́ще бо съ ни́мъ оу҆мро́хомъ, то̀ съ ни́мъ и҆ ѡ҆живе́мъ: 12 а҆́ще терпи́мъ, съ ни́мъ и҆ воцр҃и́мсѧ:
2: 12
Лꙋк. 9: 26
Матѳ. 10: 33
Ма́рк. 8: 38
а҆́ще ѿве́ржемсѧ, и҆ то́й ѿве́ржетсѧ на́съ: 13
2: 13
Ри́млѧн. 3: 3
а҆́ще не вѣ́рꙋемъ, ѻ҆́нъ вѣ́ренъ пребыва́етъ: ѿрещи́сѧ бо себє̀ не мо́жетъ. 14 Сїѧ̑ воспомина́й, засвидѣ́телствꙋѧ пред̾ гдⷭ҇емъ, не словопрѣ́тисѧ, ни на кꙋ́юже потре́бꙋ, на разоре́нїе слы́шащихъ. 15 Потщи́сѧ себѐ и҆скꙋ́сна поста́вити пред̾ бг҃омъ, дѣ́лателѧ непосты́дна, пра́вѡ пра́вѧща сло́во и҆́стины. 16
2: 16
1 Тїмоѳ. 4: 7
6: 20
Ті́т. 1: 14
3: 9
Скве́рныхъ же тщегла́сїй ѿмета́йсѧ: наипа́че бо преспѣ́ютъ въ нече́стїе, 17 и҆ сло́во и҆́хъ ꙗ҆́кѡ га́ггрена жи́ръ ѡ҆брѧ́щетъ:
2: 17
1 Тїмоѳ. 1: 20
ѿ ни́хже є҆́сть ѵ҆мене́й и҆ фїли́тъ, 18 и҆̀же ѡ҆ и҆́стинѣ погрѣши́ста, глагѡ́люща, ꙗ҆́кѡ воскрⷭ҇нїе оу҆жѐ бы́сть: и҆ возмꙋща́ютъ нѣ́которыхъ вѣ́рꙋ. 19 Тве́рдое оу҆̀бо ѡ҆снова́нїе бж҃їе стои́тъ, и҆мꙋ́щее печа́ть сїю̀:
2: 19
І҆ѡа́н. 10: 14
Чи́сл. 16: 5,26
Наꙋ́м. 1: 7
позна̀ гдⷭ҇ь сꙋ́щыѧ своѧ̑, и҆: да ѿстꙋ́питъ ѿ непра́вды всѧ́къ и҆менꙋ́ѧй и҆́мѧ гдⷭ҇не.

(Заⷱ҇ сч҃д.)

20 Въ вели́цѣмъ же домꙋ̀ не то́чїю сосꙋ́ди зла́ти и҆ сре́брѧни сꙋ́ть, но и҆ древѧ́ни и҆ гли́нѧни:

2: 20
Ри́млѧн. 9: 21
и҆ ѻ҆́ви оу҆́бѡ въ че́сть, ѻ҆́ви же не въ че́сть. 21 А҆́ще оу҆̀бо кто̀ ѡ҆чи́ститъ себѐ ѿ си́хъ, бꙋ́детъ
2: 21
И҆са́їа. 52: 11
сосꙋ́дъ въ че́сть, ѡ҆сщ҃е́нъ и҆ бл҃гопотре́бенъ влⷣцѣ,
2: 21
2 Тїмоѳ. 3: 17
на всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е оу҆гото́ванъ. 22
2: 22
Гала́т. 5: 16
1 Тїмоѳ. 6: 11
По́хотей ю҆́ныхъ бѣ́гай, держи́сѧ же пра́вды, вѣ́ры, любвѐ, ми́ра со всѣ́ми призыва́ющими гдⷭ҇а ѿ чи́стагѡ се́рдца. 23 Бꙋ́ихъ же и҆ ненака́занныхъ стѧза́нїй ѿрица́йсѧ, вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ ражда́ютъ сва̑ры: 24
2: 24
Ті́т. 3: 2
рабꙋ́ же гдⷭ҇ню не подоба́етъ свари́тисѧ, но ти́хꙋ бы́ти ко всѣ́мъ, оу҆чи́телнꙋ, неѕло́бивꙋ, 25 съ кро́тостїю наказꙋ́ющꙋ проти̑вныѧ,
2: 25
Дѣѧ̑н. 8: 22
є҆да̀ ка́кѡ да́стъ и҆̀мъ бг҃ъ покаѧ́нїе въ ра́зꙋмъ и҆́стины, 26 и҆ возни́кнꙋтъ ѿ дїа́волскїѧ сѣ́ти, жи́ви оу҆ловле́ни ѿ негѡ̀ въ свою̀ є҆гѡ̀ во́лю.

3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло сч҃є.

31 Сїе́ же

3: 1
1 Тїмоѳ. 4: 1
2 Петр. 3: 3
І҆ꙋ́д. 1: 18
вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ въ послѣ́днїѧ дни̑ наста́нꙋтъ времена̀ лю҆̑та. 2 Бꙋ́дꙋтъ бо человѣ́цы самолю́бцы, сребролю́бцы, велича́ви, го́рди, хꙋ̑лницы, роди́телємъ проти́вѧщїисѧ, неблагода́рни, непра́ведни, нелюбо́вни, 3 непримири́телни, (проде́рзиви, возносли́ви, прелага́тає,) клеветницы̀, невоздє́ржницы, некро́тцы, неблаголю́бцы, 4 преда́телє, на́гли, напыще́ни, сластолю́бцы па́че не́жели бг҃олю́бцы, 5 и҆мꙋ́щїи ѡ҆́бразъ бл҃гочтⷭ҇їѧ, си́лы же є҆гѡ̀ ѿве́ргшїисѧ. И҆ си́хъ ѿвраща́йсѧ. 6 Ѿ си́хъ бо сꙋ́ть понырѧ́ющїи въ до́мы и҆ плѣнѧ́ющїи жени̑шца ѡ҆тѧгощє́нныѧ грѣха́ми, води̑мыѧ по́хотьми разли́чными, 7 всегда̀ оу҆ча́щѧсѧ и҆ николи́же въ ра́зꙋмъ и҆́стины прїитѝ могꙋ́щыѧ. 8
3: 8
И҆схо́д. 7: 11
Ꙗ҆́коже і҆анні́й и҆ і҆амврі́й проти́вистасѧ мѡѷсе́ю, та́кожде и҆ сі́и противлѧ́ютсѧ и҆́стинѣ, человѣ́цы растлѣ́нни оу҆мо́мъ (и҆) неискꙋ́сни ѡ҆ вѣ́рѣ. 9 Но не преꙋспѣ́ютъ бо́лѣе: безꙋ́мїе бо и҆́хъ ꙗ҆вле́но бꙋ́детъ всѣ́мъ, ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆́нѣхъ бы́сть.

(Заⷱ҇ сч҃ѕ.)

10 Ты́ же послѣ́довалъ є҆сѝ моемꙋ̀ оу҆че́нїю, житїю̀, привѣ́тꙋ, вѣ́рѣ, долготерпѣ́нїю, любвѝ, терпѣ́нїю, 11 и҆згна́нїємъ, страда́нїємъ, ꙗ҆кова̑ мѝ бы́ша во а҆нтїохі́и, (и҆) во і҆коні́и, (и҆) въ лѵ́стрѣхъ: ꙗ҆кова̑ и҆згна̑нїѧ прїѧ́хъ, и҆ ѿ всѣ́хъ мѧ̀ и҆зба́вилъ є҆́сть гдⷭ҇ь. 12 И҆

3: 12
Матѳ. 16: 24
Дѣѧ̑н. 14: 22
Ри́млѧн. 8: 17
вси́ же хотѧ́щїи бл҃гочтⷭ҇нѡ жи́ти ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, гони́ми бꙋ́дꙋтъ: 13
3: 13
Матѳ. 7: 16
лꙋка́вїи же человѣ́цы и҆ чародѣ́є преꙋспѣ́ютъ на го́ршее, прельща́юще и҆ прельща́еми. 14 Ты́ же пребыва́й въ ни́хже наꙋче́нъ є҆сѝ и҆ ꙗ҆̀же ввѣ́рєна сꙋ́ть тебѣ̀, вѣ́дый, ѿ когѡ̀ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ: 15
3: 15
І҆ѡа́н. 5: 39
и҆ ꙗ҆́кѡ и҆змла́да сщ҃є́ннаѧ писа̑нїѧ оу҆мѣ́еши,
3: 15
1 Тїмоѳ. 4: 8
могꙋ̑щаѧ тѧ̀ оу҆мꙋдри́ти во спⷭ҇нїе вѣ́рою, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ.

(Заⷱ҇ сч҃з.)

16

3: 16
2 Петр. 1: 21
Всѧ́ко писа́нїе бг҃одꙋхнове́нно и҆ поле́зно (є҆́сть) ко оу҆че́нїю, ко ѡ҆бличе́нїю, ко и҆справле́нїю, къ наказа́нїю є҆́же въ пра́вдѣ, 17 да соверше́нъ бꙋ́детъ бж҃їй человѣ́къ, на всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е оу҆гото́ванъ.