Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло сѻ҃д.

11 Па́ѵелъ и҆ сїлꙋа́нъ и҆ тїмоѳе́й, цр҃кви солꙋ́нстѣй, ѡ҆ бз҃ѣ ѻ҆ц҃ѣ̀ на́шемъ и҆ гдⷭ҇ѣ і҆н҃сѣ хрⷭ҇тѣ̀: 2 блгⷣть ва́мъ и҆ ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ, и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀. 3

1: 3
1 Солꙋ́н. 1: 2
Благодари́ти до́лжни є҆смы̀ бг҃а всегда̀ ѡ҆ ва́съ, бра́тїе, ꙗ҆́коже досто́йно є҆́сть, ꙗ҆́кѡ превозраста́етъ вѣ́ра ва́ша, и҆ мно́житсѧ любо́вь є҆ди́нагѡ коегѡ́ждо всѣ́хъ ва́съ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ: 4 ꙗ҆́кѡ самѣ́мъ на́мъ хвали́тисѧ ѡ҆ ва́съ въ цр҃квахъ бж҃їихъ, ѡ҆ терпѣ́нїи ва́шемъ и҆ вѣ́рѣ во всѣ́хъ гоне́нїихъ ва́шихъ и҆ ско́рбехъ, ꙗ҆̀же прїе́млете, 5 показа́нїе првⷣнагѡ сꙋда̀ бж҃їѧ,
1: 5
Ри́млѧн. 8: 17
во є҆́же сподо́битисѧ ва́мъ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ, є҆гѡ́же ра́ди и҆ стра́ждете. 6 А҆́ще оу҆́бѡ првⷣно оу҆ бг҃а,
1: 6
Ри́млѧн. 2: 8
возда́ти ско́рбь ѡ҆скорблѧ́ющымъ ва́съ, 7 а҆ ва́мъ ѡ҆скорблѧ́ємымъ ѿра́дꙋ съ на́ми, во ѿкрове́нїи гдⷭ҇а і҆н҃са съ нб҃сѐ, со а҆́гг҃лы си́лы своеѧ̀, 8
1: 8
Е҆вр. 12: 29
во ѻ҆гнѝ пла́меннѣ даю́щагѡ ѿмще́нїе не вѣ́дꙋщымъ бг҃а и҆ не послꙋ́шающымъ бл҃говѣствова́нїѧ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀: 9 и҆̀же мꙋ́кꙋ прїи́мꙋтъ, поги́бель вѣ́чнꙋю, ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ и҆ ѿ сла́вы крѣ́пости є҆гѡ̀, 10 є҆гда̀ прїи́детъ просла́витисѧ во ст҃ы́хъ свои́хъ и҆ ди́венъ бы́ти во всѣ́хъ вѣ́ровавшихъ, (Заⷱ҇.) ꙗ҆́кѡ оу҆вѣ́рисѧ свидѣ́телство на́ше въ ва́съ, въ де́нь ѡ҆́нъ. 11 За сїѐ и҆ мо́лимсѧ всегда̀ ѡ҆ ва́съ, да вы̀ сподо́битъ зва́нїю бг҃ъ на́шъ и҆ и҆спо́лнитъ всѧ́ко бл҃говоле́нїе бл҃гости и҆ дѣ́ло вѣ́ры въ си́лѣ, 12 ꙗ҆́кѡ да просла́витсѧ и҆́мѧ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ въ ва́съ, и҆ вы̀ въ не́мъ, по блгⷣти бг҃а на́шегѡ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀.

2

ГЛАВА̀ в҃.

Зача́ло сѻ҃є.

21 Мо́лимъ же вы̀, бра́тїе, ѡ҆ прише́ствїи гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ и҆ на́шемъ собра́нїи ѡ҆ не́мъ, 2 не ско́рѡ подвиза́тисѧ ва́мъ ѿ оу҆ма̀, ни оу҆жаса́тисѧ нижѐ дꙋ́хомъ, нижѐ сло́вомъ, ни посла́нїемъ а҆́ки ѿ на́съ по́сланнымъ, ꙗ҆́кѡ оу҆жѐ настои́тъ де́нь хрⷭ҇то́въ. 3

2: 3
Матѳ. 24: 4
Ма́рк. 13: 5
Лꙋк. 21: 8
Е҆фес. 5: 6
Да никто́же ва́съ прельсти́тъ ни по є҆ди́номꙋ же ѡ҆́бразꙋ: ꙗ҆́кѡ а҆́ще не прїи́детъ ѿстꙋпле́нїе пре́жде, и҆ ѿкры́етсѧ человѣ́къ беззако́нїѧ, сы́нъ поги́бели, 4 проти́вникъ
2: 4
Дан. 11: 36
А҆пока́лѷѱ. 13: 1
и҆ превозносѧ́йсѧ па́че всѧ́кагѡ глаго́лемагѡ бо́га и҆́ли чти́лища, ꙗ҆́коже є҆мꙋ̀ сѣ́сти въ це́ркви бж҃їей а҆́ки бо́гꙋ, показꙋ́ющꙋ себѐ, ꙗ҆́кѡ бо́гъ є҆́сть. 5 Не по́мните ли, ꙗ҆́кѡ є҆щѐ живы́й оу҆ ва́съ, сїѧ̑ глаго́лахъ ва́мъ; 6 И҆ нн҃ѣ оу҆держава́ющее вѣ́сте, во є҆́же ꙗ҆ви́тисѧ є҆мꙋ̀ въ своѐ є҆мꙋ̀ вре́мѧ. 7
2: 7
Дѣѧ̑н. 20: 29
Та́йна бо оу҆жѐ дѣ́етсѧ беззако́нїѧ, то́чїю держѧ́й нн҃ѣ до́ндеже ѿ среды̀ бꙋ́детъ: 8
2: 8
1 І҆ѡа́н. 2: 18
А҆пока́лѷѱ. 19: 15
И҆са́їа. 11: 4
и҆ тогда̀ ꙗ҆ви́тсѧ беззако́нникъ, є҆го́же гдⷭ҇ь і҆н҃съ оу҆бїе́тъ дх҃омъ оу҆́стъ свои́хъ, и҆ оу҆праздни́тъ ꙗ҆вле́нїемъ прише́ствїѧ своегѡ̀, 9 є҆гѡ́же є҆́сть прише́ствїе по дѣ́йствꙋ сатанинꙋ̀ во всѧ́цѣй си́лѣ и҆ зна́менїихъ и҆ чꙋдесѣ́хъ ло́жныхъ, 10 и҆ во всѧ́кой льстѝ непра́вды въ погиба́ющихъ, занѐ любвѐ и҆́стины не прїѧ́ша, во є҆́же спасти́сѧ и҆̀мъ. 11 И҆ сегѡ̀ ра́ди по́слетъ и҆̀мъ бг҃ъ дѣ́йство
2: 11
Матѳ. 24: 24
3 Ца́рств. 22: 22
льстѝ, во є҆́же вѣ́ровати и҆̀мъ лжѝ, 12 да сꙋ́дъ прїи́мꙋтъ всѝ не вѣ́ровавшїи и҆́стинѣ, но благоволи́вшїи въ непра́вдѣ.

(Заⷱ҇ сѻ҃ѕ.)

13 Мы́ же до́лжни є҆смы̀ благодари́ти бг҃а всегда̀ ѡ҆ ва́съ, бра́тїе возлю́бленнаѧ ѿ гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ и҆збра́лъ є҆́сть ва́съ бг҃ъ ѿ нача́ла во спⷭ҇нїе во ст҃ы́ни дх҃а и҆ вѣ́ры и҆́стины, 14 въ не́же призва̀ ва́съ бл҃говѣствова́нїемъ на́шимъ, въ полꙋче́нїе сла́вы гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀. 15 Тѣ́мже оу҆̀бо, бра́тїе, сто́йте и҆ держи́те преда̑нїѧ, и҆̀мже наꙋчи́стесѧ и҆лѝ сло́вомъ, и҆лѝ посла́нїемъ на́шимъ. 16 Са́мъ же гдⷭ҇ь на́шъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́съ, и҆ бг҃ъ и҆ ѻ҆ц҃ъ на́шъ, возлюби́вый на́съ и҆ да́вый оу҆тѣше́нїе вѣ́чно и҆ оу҆пова́нїе бл҃го въ блгⷣти, 17 да оу҆тѣ́шитъ сердца̀ ва̑ша и҆ да оу҆тверди́тъ2: 17 да оу҆тверди́тъ ва́съ во всѧ́цѣмъ сло́вѣ и҆ дѣ́лѣ бла́зѣ.

3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Про́чее,

3: 1
Е҆фес. 6: 19
моли́тесѧ ѡ҆ на́съ, бра́тїе, да сло́во гдⷭ҇не тече́тъ и҆ сла́витсѧ, ꙗ҆́коже и҆ въ ва́съ, 2 и҆ да и҆зба́вимсѧ ѿ ѕлы́хъ и҆ лꙋка́выхъ человѣ́къ: не всѣ́хъ бо є҆́сть вѣ́ра. 3
3: 3
І҆ѡа́н. 17: 15
Вѣ́ренъ же є҆́сть гдⷭ҇ь, и҆́же оу҆тверди́тъ ва́съ и҆ сохрани́тъ ѿ лꙋка́вагѡ. 4 Оу҆пова́емъ же на гдⷭ҇а ѡ҆ ва́съ, ꙗ҆́кѡ, ꙗ҆̀же повелѣва́емъ ва́мъ, и҆ творитѐ и҆ сотворитѐ. 5 Гдⷭ҇ь же да и҆спра́витъ сердца̀ ва̑ша въ любо́вь бж҃їю и҆ въ терпѣ́нїе хрⷭ҇то́во.

(Заⷱ҇ сѻ҃з.)

6 Повелѣва́емъ же ва́мъ, бра́тїе, ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, ѿлꙋча́тисѧ ва́мъ ѿ всѧ́кагѡ бра́та безчи́ннѡ ходѧ́ща, а҆ не по преда́нїю, є҆́же прїѧ́ша ѿ на́съ: 7 са́ми бо вѣ́сте,

3: 7
1 Корі́нѳ. 11: 1
1 Солꙋ́н. 4: 12
ка́кѡ лѣ́по є҆́сть ва́мъ подо́битисѧ на́мъ: ꙗ҆́кѡ не безчи́нновахомъ оу҆ ва́съ, 8
3: 8
Дѣѧ̑н. 20: 34
1 Корі́нѳ. 4: 12
1 Солꙋ́н. 2: 9
нижѐ тꙋ́не хлѣ́бъ ꙗ҆до́хомъ оу҆ когѡ̀, но въ трꙋдѣ̀ и҆ по́двизѣ, но́щь и҆ де́нь дѣ́лающе, да не ѡ҆тѧгчи́мъ никогѡ́же ѿ ва́съ: 9 не ꙗ҆́кѡ не и҆́мамы вла́сти,
3: 9
1 Корі́нѳ. 4: 16
но да себѐ ѡ҆́бразъ да́мы ва́мъ, во є҆́же оу҆подо́битисѧ на́мъ. 10 И҆́бо є҆гда̀ бѣ́хомъ оу҆ ва́съ, сїѐ завѣщава́хомъ ва́мъ: ꙗ҆́кѡ а҆́ще кто̀ не хо́щетъ дѣ́лати
3: 10
Быт. 3: 19
нижѐ да ꙗ҆́стъ. 11 Слы́шимъ бо нѣ́кїѧ безчи́ннѡ ходѧ́щыѧ оу҆ ва́съ, ничто́же дѣ́лающыѧ, но лꙋка́внѡ ѡ҆бходѧ́щыѧ: 12 таковы̑мъ запреща́емъ и҆ мо́лимъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ на́шемъ і҆н҃сѣ хрⷭ҇тѣ̀, да съ безмо́лвїемъ дѣ́лающе, сво́й хлѣ́бъ ꙗ҆дѧ́тъ. 13
3: 13
Гала́т. 6: 9
Вы́ же, бра́тїе, не стꙋжа́йте, до́брое творѧ́ще. 14 А҆́ще же кто̀
3: 14
Матѳ. 18: 17
не послꙋ́шаетъ словесѐ на́шегѡ посла́нїемъ, сего̀ назна́менꙋйте и҆ не примѣша́йтесѧ є҆мꙋ̀, да посрами́тсѧ: 15 и҆ не а҆́ки врага̀ и҆мѣ́йте є҆го̀, но наказꙋ́йте ꙗ҆́коже бра́та. 16 Са́мъ же гдⷭ҇ь
3: 16
Фїлїппис. 4: 9
1 Солꙋ́н. 5: 23
ми́ра да да́стъ ва́мъ ми́ръ всегда̀ во всѧ́цѣмъ ѡ҆́бразѣ: гдⷭ҇ь со всѣ́ми ва́ми. 17 Цѣлова́нїе мое́ю рꙋко́ю па́ѵлею, є҆́же є҆́сть зна́менїе во всѧ́цѣмъ посла́нїи, си́це пишꙋ̀: 18 блгⷣть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ со всѣ́ми ва́ми. А҆ми́нь.