Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

51 И҆ неема́нъ кнѧ́зь си́лы сѷрі́йскїѧ бѣ̀ мꙋ́жъ ве́лїй пред̾ господи́номъ свои́мъ и҆ ди́венъ лице́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́мъ дадѐ гдⷭ҇ь спⷭ҇нїе сѷрі́и: и҆ мꙋ́жъ бѣ̀ си́ленъ крѣ́постїю прокаже́нъ. 2 И҆ и҆з̾ сѷрі́и и҆зыдо́ша во́ини и҆ плѣни́ша ю҆́ноткꙋ ма́лꙋ ѿ землѝ і҆н҃левы: и҆ бѣ̀ пред̾ жено́ю неема́новою (слꙋжа̀) 3 и҆ речѐ госпожѣ̀ свое́й: ѡ҆̑, дабы̀ господи́нъ мо́й бы́лъ оу҆ прⷪ̑ро́ка бж҃їѧ, и҆́же въ самарі́и, то́й бы ѡ҆чи́стилъ є҆го̀ и҆ прока́зы є҆гѡ̀. 4 И҆ вни́де и҆ возвѣстѝ господи́нꙋ своемꙋ̀ и҆ речѐ: та́кѡ и҆ та́кѡ глаго́ла ю҆́нотка, ꙗ҆́же ѿ землѝ і҆н҃левы. 5 И҆ речѐ ца́рь сѷрі́йскїй ко неема́нꙋ: и҆дѝ, вни́ди, и҆ послю̀ писа́нїе ко царю̀ і҆н҃левꙋ. И҆ по́йде, и҆ взѧ̀ въ рꙋ́цѣ своѝ де́сѧть тала̑нтъ сребра̀ и҆ ше́сть ты́сѧщъ златни̑къ и҆ де́сѧть и҆змѣнѧ́емыхъ ри́зъ. 6 И҆ внесѐ писа́нїе къ царю̀ і҆н҃левꙋ глаго́лѧ: и҆ нн҃ѣ є҆гда̀ прїи́детъ писа́нїе сїѐ къ тебѣ̀, сѐ, посла́хъ къ тебѣ̀ неема́на раба̀ моего̀, да ѡ҆чи́стиши є҆го̀ ѿ прока́зы є҆гѡ̀. 7 И҆ бы́сть є҆гда̀ прочтѐ писа́нїе ца́рь і҆н҃левъ, раздра̀ ри̑зы своѧ̑ и҆ речѐ:

5: 7
Второзак. 32: 39
є҆да̀ а҆́зъ бг҃ъ є҆́смь, є҆́же мертви́ти и҆ животвори́ти, ꙗ҆́кѡ се́й посла̀ и҆ мнѣ̀, да ѡ҆чи́щꙋ мꙋ́жа ѿ прока́зы є҆гѡ̀; про́чее разꙋмѣ́йте и҆ ви́дите, ꙗ҆́кѡ сѐ и҆́щетъ вины̀ ко мнѣ̀. 8 И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆слы́ша є҆лїссе́и, ꙗ҆́кѡ раздра̀ ри̑зы своѧ̑ ца́рь і҆н҃левъ, и҆ посла̀ къ царю̀ і҆н҃левꙋ, глаго́лѧ: почто̀ раздра́лъ є҆сѝ ри̑зы твоѧ̑; да прїи́детъ ко мнѣ̀ нн҃ѣ неема́нъ, и҆ да разꙋмѣ́етъ, ꙗ҆́кѡ є҆́сть прⷪ̑ро́къ во і҆н҃ли. 9 И҆ прїи́де неема́нъ на ко́нехъ и҆ на колесни́цѣхъ и҆ ста̀ при две́рехъ до́мꙋ є҆лїссе́ева. 10 И҆ посла̀ є҆лїссе́й посла́нника къ немꙋ̀, глаго́лѧ:
5: 10
І҆ѡа́н. 9: 7
ше́дъ и҆змы́йсѧ седми́жды во і҆ѻрда́нѣ,
5: 10
Лꙋк. 17: 14
и҆ возврати́тсѧ пло́ть твоѧ̀ къ тебѣ̀, и҆ ѡ҆чи́стишисѧ. 11 И҆ разгнѣ́васѧ неема́нъ, и҆ ѿи́де, и҆ речѐ: сѐ, оу҆́бѡ глаго́лахъ, ꙗ҆́кѡ и҆зы́детъ ко мнѣ̀, и҆ ста́нетъ, и҆ призове́тъ во и҆́мѧ бг҃а своегѡ̀, и҆ возложи́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ на мѣ́сто, и҆ ѡ҆чи́ститъ прока́зꙋ: 12 не бла́ги ли а҆вана̀ и҆ фарфа́ръ рѣ́ки дама́скѡвы па́че і҆ѻрда́на и҆ всѣ́хъ во́дъ і҆н҃левыхъ; не ше́дъ ли и҆змы́юсѧ въ ни́хъ и҆ ѡ҆чи́шꙋсѧ; И҆ оу҆клони́сѧ и҆ ѿи́де во гнѣ́вѣ. 13 И҆ прибли́жишасѧ ѻ҆́троцы є҆гѡ̀ и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: а҆́ще бы ве́лїе сло́во глаго́лалъ прⷪ̑ро́къ тебѣ̀, не бы ли сотвори́лъ є҆сѝ; а҆ ꙗ҆́кѡ речѐ къ тебѣ̀: и҆змы́йсѧ, и҆ ѡ҆чи́стишисѧ. 14 И҆ сни́де неема́нъ,
5: 14
Лꙋк. 4: 27
и҆ погрꙋзи́сѧ во і҆ѻрда́нѣ седми́жды, по глаго́лꙋ є҆лїссе́евꙋ: и҆ возврати́сѧ пло́ть є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ пло́ть ѻ҆троча́те мла́да, и҆ ѡ҆чи́стисѧ. 15 И҆ возврати́сѧ ко є҆лїссе́ю са́мъ и҆ всѐ ѡ҆полче́нїе є҆гѡ̀, и҆ прїи́де и҆ ста̀ пред̾ ни́мъ и҆ речѐ: сѐ, нн҃ѣ разꙋмѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть бг҃а во все́й землѝ, но то́кмѡ во і҆н҃ли: и҆ нн҃ѣ прїимѝ
5: 15
І҆ис. Наѵ. 15: 19
1 Ца́рств. 25: 27
благослове́нїе ѿ раба̀ твоегѡ̀. 16 И҆ речѐ є҆лїссе́й: жи́въ гдⷭ҇ь, є҆мꙋ́же предста́хъ пред̾ ни́мъ, а҆́ще прїимꙋ̀. И҆ понꙋжда́ше є҆го̀ взѧ́ти, и҆ не послꙋ́ша. 17 И҆ речѐ неема́нъ: а҆́ще ли не (хо́щеши взѧ́ти), то̀ да́ждь рабꙋ̀ твоемꙋ̀ вре́мѧ, сꙋпрꙋ́гъ мскѡ́въ, ѿ землѝ сеѧ̀ червле́ныѧ: ꙗ҆́кѡ и҆ сотвори́тъ ѿсе́лѣ ра́бъ тво́й всесожже́нїѧ и҆ же́ртвы богѡ́мъ и҆ны̑мъ, но гдⷭ҇ꙋ є҆ди́номꙋ, 18 по глаго́лꙋ семꙋ̀ и҆ ѡ҆ словесѝ се́мъ: и҆ ѡ҆чи́ститъ гдⷭ҇ь раба̀ твоего̀, є҆гда̀ вни́детъ господи́нъ мо́й въ до́мъ ремма́новъ на поклоне́нїе та́мѡ: и҆ то́й почі́етъ на рꙋкꙋ̀ моє́ю, и҆ поклоню́сѧ въ домꙋ̀ ремма́ни, внегда̀ кла́нѧтисѧ є҆мꙋ̀ въ домꙋ̀ ремма́ни, и҆ ѡ҆чи́ститъ гдⷭ҇ь раба̀ твоего̀ по словесѝ семꙋ̀. 19 И҆ речѐ є҆лїссе́й ко неема́нꙋ: и҆дѝ съ ми́ромъ. и҆ ѿи́де ѿ негѡ̀ на хавраѳа̀ землѝ. 20 И҆ речѐ гїезі́й ѻ҆́трочищь є҆лїссе́евъ: сѐ, пощадѣ̀ господи́нъ мо́й неема́на сѵ́рѧнина сего̀, є҆́же не взѧ́ти ѿ рꙋкѝ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же принесѐ: жи́въ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ и҆́мамъ тещѝ вслѣ́дъ є҆гѡ̀, и҆ возмꙋ̀ ѿ негѡ̀ нѣ́что. 21 И҆ течѐ гїезі́й во слѣ́дъ неема́новъ. И҆ ви́дѣ є҆го̀ неема́нъ текꙋ́ща в̾слѣ́дъ себє̀, и҆ возврати́сѧ съ колесни́цы на срѣ́тенїе є҆мꙋ̀ и҆ речѐ: ми́ръ ли; 22 И҆ речѐ гїезі́й: ми́ръ: господи́нъ мо́й посла́ мѧ, глаго́лѧ: сѐ, нн҃ѣ прїидо́ста ко мнѣ̀ два̀ ѻ҆́трѡчища ѿ горы̀ є҆фре́мли ѿ сынѡ́въ проро́чихъ: да́ждь оу҆̀бо и҆́ма тала́нтъ сребра̀ и҆ двѣ̀ премѣ́ны ри́зъ. 23 И҆ речѐ неема́нъ: возмѝ два̀ тала̑нта сребра̀. И҆ взѧ̀ два̀ тала̑нта во два̀ мѣшца̑ и҆ двѣ̀ премѣ́ны ри́зъ, и҆ возложѝ на два̀ ѻ҆́трѡчиша своѧ̑, и҆ несо́ста пред̾ ни́мъ: 24 и҆ прїидо́ша въ сꙋмра́ки, и҆ взѧ̀ ѿ рꙋ́къ и҆́хъ и҆ сокры̀ во хра́минѣ, и҆ ѿпꙋстѝ мꙋ́жы. 25 И҆ са́мъ вни́де и҆ предста̀ господи́нꙋ своемꙋ̀. И҆ речѐ къ немꙋ̀ є҆лїссе́й: ѿкꙋ́дꙋ (прише́лъ є҆сѝ), гїезі́е; И҆ речѐ гїезі́й: не и҆сходи́лъ ра́бъ тво́й ника́може. 26 И҆ речѐ къ немꙋ̀ є҆лїссе́й: не ходи́ло ли се́рдце моѐ съ тобо́ю, и҆ ви́дѣхъ, є҆гда̀ возвраща́шесѧ мꙋ́жъ съ колесни́цы свое́й во срѣ́тенїе тебѣ̀; и҆ нн҃ѣ взѧ́лъ є҆сѝ сребро̀ и҆ ри̑зы взѧ́лъ є҆сѝ, да кꙋпи́ши за ни́хъ вертогра́ды и҆ ма̑слины и҆ вїногра́ды, и҆ ѻ҆́вцы и҆ волы̀, и҆ ѻ҆́троки и҆ ѻ҆трокѡви́цы: 27 и҆ прока́за неема́нова
5: 27
2 Ца́рств. 3: 29
да прильпне́тъ къ тебѣ̀ и҆ къ сѣ́мени твоемꙋ̀ во вѣ́ки. И҆ и҆зы́де ѿ лица̀ є҆гѡ̀
5: 27
И҆схо́д. 4: 6
Чи́сл. 12: 10
прокаже́нъ ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ.

6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 И҆ рѣ́ша сы́нове прорѡ́чи ко є҆лїссе́ю: сѐ, оу҆́бѡ мѣ́сто,

6: 1
4 Ца́рств. 4: 38
и҆дѣ́же мы̀ живе́мъ проти́вꙋ тебє̀, тѣ́сно на́мъ: 2 да и҆́демъ нн҃ѣ до і҆ѻрда́на, и҆ да во́змемъ ѿтꙋ́дꙋ кі́йждо мꙋ́жъ по бервнꙋ̀ є҆ди́номꙋ и҆ сотвори́мъ себѣ̀ тꙋ̀ ѡ҆бита́лища пребыва́ти та́мѡ. И҆ речѐ: и҆ди́те. 3 И҆ речѐ є҆ди́нъ кро́тцѣ: грѧдѝ и҆ са́мъ съ рабы̑ твои́ми. И҆ речѐ: а҆́зъ пойдꙋ̀. 4 И҆ и҆́де съ ни́ми: и҆ прїидо́ша ко і҆ѻрда́нꙋ, и҆ сѣко́ша древа̀: 5 и҆ є҆гда̀ є҆ди́нъ ѿсѣка́ше бервно̀, и҆ сѐ, желѣ́зо спадѐ съ топори́ща и҆ впадѐ въ во́дꙋ. И҆ возопѝ: ѡ҆̑, господи́не, и҆ сїѐ зае́мное. 6 И҆ речѐ человѣ́къ бж҃їй: гдѣ̀ падѐ; И҆ показа̀ є҆мꙋ̀ мѣ́сто. И҆ ѿсѣчѐ дре́во и҆ вве́рже и҆ та́мѡ: и҆ всплывѐ желѣ́зо. 7 И҆ речѐ: возмѝ себѣ̀. И҆ прострѐ рꙋ́кꙋ свою̀ и҆ взѧ́тъ є҆̀. 8 И҆ ца́рь сѵ́рскїй бѣ̀ вою́ѧ на і҆н҃лѧ, и҆ совѣща̀ со ѻ҆́трѡки свои́ми, глаго́лѧ: на мѣ́стѣ нѣ́коемъ сокрове́ннѣмъ ѡ҆полчꙋ́сѧ. 9 И҆ посла̀ є҆лїссе́й ко царю̀ і҆н҃левꙋ, глаго́лѧ: блюди́сѧ не преитѝ на мѣ́сто сїѐ, ꙗ҆́кѡ тꙋ̀ сѵ́рѧне залѧго́ша. 10 И҆ посла̀ ца́рь і҆н҃левъ на мѣ́сто, ѡ҆ не́мже речѐ є҆мꙋ̀ є҆лїссе́й, и҆ соблюде́сѧ ѿтꙋ́дꙋ не є҆ди́ною, нижѐ два́жды. 11 И҆ смꙋти́сѧ дꙋша̀ царѧ̀ сѵ́рска ѡ҆ словесѝ се́мъ: и҆ призва̀ ѻ҆́троки своѧ̑ и҆ речѐ и҆ ни̑мъ: не возвѣсти́те ли мнѣ̀, кто̀ предае́тъ мѧ̀ царю̀ і҆н҃левꙋ; 12 И҆ речѐ є҆ди́нъ ѿ ѻ҆́трѡкъ є҆гѡ̀: нѝ, господи́не мо́й царю̀: ꙗ҆́кѡ проро́къ є҆лїссе́й, и҆́же во і҆н҃ли, возвѣща́етъ царю̀ і҆н҃левꙋ всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же а҆́ще глаго́леши въ сокро́вищи ло́жницы твоеѧ̀. 13 И҆ речѐ: и҆ди́те, ви́дите, гдѣ̀ се́й, и҆ посла́въ возмꙋ̀ є҆го̀. И҆ возвѣсти́ша є҆мꙋ̀, глаго́люще: сѐ, є҆́сть
6: 13
Быт. 37: 17
въ дѡѳаі́мѣ. 14 И҆ посла̀ та́мѡ ко́ни и҆ колєсни́цы и҆ си́лꙋ тѧ́жкꙋ: и҆ прїидо́ша но́щїю и҆ ѡ҆крꙋжи́ша гра́дъ. 15 И҆ оу҆ра́ни ра́бъ є҆лиссе́евъ воста́ти, и҆ и҆зы́де: и҆ сѐ, си́ла ѡ҆бстꙋпѝ гра́дъ, и҆ ко́ни и҆ колєсни́цы. И҆ речѐ ѻ҆́трокъ є҆гѡ̀ къ немꙋ̀: ѡ҆̑, господи́не, что̀ сотвори́мъ; 16 И҆ речѐ є҆лїссе́й:
6: 16
2 Паралїпом. 32: 7
1 І҆ѡа́н. 4: 4
не бо́йсѧ, ꙗ҆́кѡ мно́жае и҆̀же съ на́ми, не́жели съ ни́ми. 17 И҆ помоли́сѧ є҆лїссе́й и҆ речѐ: гдⷭ҇и, ѿве́рзи нн҃ѣ ѻ҆́чи ѻ҆́трока, да оу҆́зритъ.
6: 17
Чи́сл. 24: 4
И҆ ѿве́рзе гдⷭ҇ь ѻ҆́чи є҆гѡ̀, и҆ ви́дѣ: и҆ сѐ, гора̀ и҆спо́лнь ко́ней,
6: 17
Дѣѧ̑н. 27: 23
Е҆вр. 1: 14
и҆ колесни́ца ѻ҆́гненна ѡ҆́крестъ є҆лїссе́а. 18 И҆ снидо́ша къ немꙋ̀: и҆ помоли́сѧ є҆лїссе́й ко гдⷭ҇ꙋ и҆ речѐ: поразѝ оу҆̀бо ꙗ҆зы́къ се́й невидѣ́нїемъ.
6: 18
Быт. 19: 11
И҆ поразѝ и҆́хъ невидѣ́нїемъ по глаго́лꙋ є҆лїссе́евꙋ. 19 И҆ речѐ къ ни̑мъ є҆лїссе́й: не се́й пꙋ́ть и҆ не се́й гра́дъ: грѧди́те по мнѣ̀, и҆ ѿведꙋ̀ вы̀ къ мꙋ́жꙋ, є҆го́же и҆́щете. И҆ ѿведѐ и҆́хъ въ самарі́ю. 20 И҆ бы́сть є҆гда̀ внидо́ша въ самарі́ю, и҆ речѐ є҆лїссе́й: ѿве́рзи оу҆̀бо, гдⷭ҇и, ѻ҆́чи и҆́хъ, и҆ да ви́дѧтъ. И҆ ѿве́рзе гдⷭ҇ь ѻ҆́чи и҆́хъ, и҆ ви́дѣша: и҆ сѐ, бѧ́хꙋ посредѣ̀ самарі́и. 21 И҆ речѐ ца́рь і҆н҃левъ ко є҆лїссе́ю, є҆гда̀ оу҆ви́дѣ ѧ҆̀: а҆́ще поражꙋ̀ ѧ҆̀ пораже́нїемъ, ѻ҆́тче; 22 И҆ речѐ є҆лїссе́и: да не порази́ши: є҆да́ ли плѣни́лъ є҆сѝ и҆̀хъ мече́мъ твои́мъ и҆ лꙋ́комъ твои́мъ, да и҆збїе́ши; и҆
6: 22
3 Ца́рств. 20: 31
При́тч. 25: 22
Ри́млѧн. 12: 20
предложѝ и҆̀мъ хлѣ́бы и҆ во́дꙋ, да ꙗ҆дѧ́тъ и҆ да пїю́тъ и҆ да ѿи́дꙋтъ ко господи́нꙋ своемꙋ̀. 23 И҆ предложѝ и҆̀мъ предложе́нїе ве́лїе, и҆ ꙗ҆до́ша и҆ пи́ша, и҆ ѿпꙋстѝ ѧ҆̀, и҆ и҆до́ша ко господи́нꙋ своемꙋ̀: и҆ не приложи́ша ктомꙋ̀ во́ини приходи́ти и҆з̾ сѷрі́и въ зе́млю і҆н҃левꙋ. 24 И҆ бы́сть по си́хъ, и҆ собра̀ сы́нъ а҆де́ровъ ца́рь сѷрі́йскїй всѐ ѡ҆полче́нїе своѐ, и҆ взы́де и҆ ѡ҆бсѣ́де самарі́ю. 25
6: 25
4 Ца́рств. 7: 18
И҆ бы́сть гла́дъ вели́къ въ самарі́и: и҆ сѐ, ѡ҆бсѣдо́ша ю҆̀, до́ндеже бы́сть глава̀ ѻ҆сло́ва за пѧтьдесѧ́тъ сі̑кль сребра̀, и҆ четве́ртаѧ ча́сть мѣ́ры гно́ѧ голꙋби́нагѡ за пѧ́ть сі̑кль сребра̀. 26 И҆ бы́сть ца́рь і҆н҃левъ ѡ҆бходѧ́й по стѣна́мъ: и҆ жена̀ (нѣ́каѧ) возопѝ къ немꙋ̀, глаго́лющи: спаси́ мѧ, господи́не мо́й царю̀. 27 И҆ речѐ є҆́й: а҆́ще тебѐ не сп҃са́етъ гдⷭ҇ь, ка́кѡ а҆́зъ спасꙋ́ тѧ; є҆да̀ ѿ гꙋмна̀ и҆лѝ ѿ точи́ла; 28 И҆ речѐ є҆́й ца́рь: что́ ти є҆́сть; И҆ речѐ: сїѧ̀ жена̀ ко мнѣ̀ речѐ:
6: 28
Второзак. 28: 53
да́ждь сы́на твоего̀, да съѧди́мъ є҆го̀ дне́сь, а҆ оу҆́тро моего̀ сы́на съѧди́мъ: 29
6: 29
Леѵі́т. 26: 29
Пла́ч. І҆ерем. 4: 10
І҆езек. 5: 10
и҆ и҆спеко́хомъ сы́на моего̀ и҆ снѣдо́хомъ є҆го̀: и҆ рѣ́хъ къ не́й въ де́нь вторы́й: да́ждь сы́на твоего̀, и҆ съѧди́мъ є҆го̀: и҆ скры̀ сы́на своего̀. 30 И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆слы́ша ца́рь і҆н҃левъ словеса̀ жены̀,
6: 30
4 Ца́рств. 5: 7
раздра̀ ри̑зы своѧ̑ и҆ са́мъ хожда́ше по стѣнѣ̀, и҆ ви́дѣша лю́дїе вре́тище на пло́ти є҆гѡ̀ внꙋ́трь. 31 И҆ речѐ ца́рь: сїѧ̑ да сотвори́тъ мѝ бг҃ъ и҆ сїѧ̑ да приложи́тъ мѝ, а҆́ще бꙋ́детъ глава̀ є҆лїссе́ева на не́мъ дне́сь. 32 Е҆лїссе́й же сѣдѧ́ше въ домꙋ̀ свое́мъ, и҆ ста́рцы сѣдѧ́хꙋ съ ни́мъ. И҆ посла̀ ца́рь мꙋ́жа пред̾ лице́мъ свои́мъ. И҆ пре́жде да́же прїитѝ по́сланномꙋ къ немꙋ̀, и҆ то́й речѐ ко ста́рцємъ: не вѣ́сте ли, ꙗ҆́кѡ посла̀ сы́нъ оу҆бі́йцы се́й, да ѿсѣче́тъ главꙋ̀ мою̀; ви́дите, є҆гда̀ прїи́детъ вѣ́стникъ, заключи́те двє́ри и҆ сти́сните є҆го̀ во две́рехъ: не то́потъ ли но́гъ господи́на є҆гѡ̀ в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀; 33 И҆ є҆щѐ є҆мꙋ̀ глаго́лющꙋ съ ни́ми, и҆ сѐ, вѣ́стникъ сни́де къ немꙋ̀ и҆ речѐ: сѐ, сїѐ ѕло̀ ѿ гдⷭ҇а: что̀ потерплю̀ гдⷭ҇еви ксемꙋ̀;

7

ГЛАВА̀ з҃.

71 И҆ речѐ є҆лїссе́й: слы́шите сло́во гдⷭ҇не, си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь: ꙗ҆́коже ча́съ се́й, оу҆́трѡ мѣ́ра мꙋкѝ пшени́чны бꙋ́детъ за сі́кль є҆ди́нъ, и҆ двѣ̀ мѣ́ры ꙗ҆чме́нѧ за сі́кль є҆ди́нъ во вратѣ́хъ самарі́и. 2 И҆ ѿвѣща̀ трїста́тъ,

7: 2
4 Ца́рств. 5: 18
на є҆гѡ́же рꙋкꙋ̀ ца́рь почива́ше, и҆ речѐ и҆ є҆лїссе́ю: сѐ, а҆́ще ѿве́рзетъ гдⷭ҇ь и҆ хлѧ̑би небє́сныѧ, то̀ не бꙋ́детъ глаго́лъ се́й. И҆ є҆лїссе́й речѐ: сѐ, ты̀ оу҆́зриши ѻ҆чи́ма твои́ма, и҆ ѿтꙋ́дꙋ не и҆́маши ꙗ҆́сти. 3 И҆ бѧ́хꙋ четы́ре мꙋ́жа прокаже́ни
7: 3
Леѵі́т. 13: 46
при вратѣ́хъ гра́да. И҆ речѐ мꙋ́жъ ко и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀: что̀ мы̀ сѣди́мъ здѣ̀ до́ндеже оу҆́мремъ; 4 а҆́ще рече́мъ: вни́демъ во гра́дъ, то̀ гла́дъ є҆́сть во гра́дѣ, и҆ оу҆́мремъ та́мѡ: а҆́ще же сѣди́мъ здѣ̀, то̀ и҆ та́кѡ оу҆́мремъ: и҆ нн҃ѣ и҆́демъ и҆ вни́демъ въ по́лкъ сѷрі́йскїй: а҆́ще живѧ́тъ ны̀, жи́ви бꙋ́демъ: а҆́ще ли оу҆мертвѧ́тъ ны̀, то̀ оу҆́мремъ. 5 И҆ воста́ша въ сꙋмра́цѣ и҆тѝ въ по́лкъ сѷрі́йскїй и҆ внидо́ша средѣ̀ полка̀ сѷрі́йска, и҆ сѐ, не бѣ̀ мꙋ́жа тꙋ̀. 6
7: 6
4 Ца́рств. 19: 7
И҆ гдⷭ҇ь слы́шанъ сотворѝ полкꙋ̀ сѵрі́йскꙋ гла́съ колесни́цъ и҆ гла́съ ко́ней и҆ гла́съ си́лы вели́кїѧ. И҆ речѐ мꙋ́жъ ко бра́тꙋ своемꙋ̀: сѐ, нн҃ѣ наѧ́лъ є҆́сть на на́съ ца́рь і҆н҃левъ царѝ хеттє́йски и҆ цари̑ є҆гѵ́пєтскїѧ прїитѝ на ны̀. 7 И҆ воста́ша, и҆ бѣжа́ша въ сꙋмра́цѣ, и҆ ѡ҆ста́виша сѣ́ни своѧ̑ и҆ ко́ни своѧ̑ и҆ ѻ҆слы̀ своѧ̑, ꙗ҆́коже бы́ша во станꙋ̀, и҆ бѣжа́ша дꙋшѝ ра́ди своеѧ̀. 8 И҆ внидо́ша прокаже́ннїи сі́и до среды̀ полка̀, и҆ внидо́ша въ сѣ́нь є҆ди́нꙋ, и҆ ꙗ҆до́ша и҆ пи́ша, и҆ взѧ́ша ѿтꙋ́дꙋ сребро̀ и҆ зла́то и҆ ѻ҆дє́жды, и҆ ѿидо́ша, и҆ скры́ша: и҆ возврати́шасѧ, и҆ внидо́ша въ дрꙋгꙋ́ю сѣ́нь, и҆ взѧ́ша ѿтꙋ́дꙋ, и҆ ѿидо́ша, и҆ скры́ша. 9 И҆ речѐ мꙋ́жъ ко и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀: не та́кѡ мы̀ твори́мъ: де́нь се́й де́нь благоговѣ́щенїѧ є҆́сть, мы́ же молчи́мъ и҆ ме́длимъ до свѣ́та оу҆́треннѧгѡ, и҆ ѡ҆брѧ́щемъ беззако́нїе: и҆ нн҃ѣ прїи́демъ и҆ вни́демъ, и҆ возвѣсти́мъ въ домꙋ̀ царе́вѣ. 10 И҆ внидо́ша, и҆ возопи́ша ко вратѡ́мъ гра́да и҆ возвѣсти́ша и҆̀мъ, глаго́люще: внидо́хомъ въ по́лкъ сѷрі́йскїй, и҆ сѐ, не бы́сть тꙋ̀ мꙋ́жа, ни гла́са человѣ́ча, но то́кмѡ ко́ни привѧ́зани, и҆ ѻ҆слѧ́та, и҆ сѣ́ни и҆́хъ ꙗ҆́коже сꙋ́ть. 11 И҆ возопи́ша вра́тницы, и҆ возвѣсти́ша въ домꙋ̀ царе́вѣ внꙋ́трь. 12 И҆ воста̀ но́щїю ца́рь и҆ речѐ ко ѻ҆трокѡ́мъ свои̑мъ: возвѣщꙋ̀ ва́мъ нн҃ѣ, ꙗ҆̀же сотвори́ша на́мъ сѷрі́ане: разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ гла́дни є҆смы̀, и҆ и҆зыдо́ша и҆з̾ ста́на, и҆ сокры́шасѧ на селѣ̀, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ и҆зы́дꙋтъ и҆з̾ гра́да, и҆ и҆́мемъ ѧ҆̀ жи̑вы и҆ во гра́дъ вни́демъ. 13 И҆ ѿвѣща̀ є҆ди́нъ ѿ ѻ҆́трѡкъ є҆гѡ̀ и҆ речѐ: да во́змꙋтъ нн҃ѣ пѧ́ть ко́ней ѡ҆ста́вшихъ, и҆́же ѡ҆ста́шасѧ здѣ̀, сѐ, сꙋ́ть оу҆ толи́кагѡ мно́жества і҆н҃лева ѡ҆ста́вшїисѧ, и҆ по́слемъ та́мѡ, и҆ оу҆́зримъ. 14 И҆ взѧ́ша два̀ вса́дника ко́ней: и҆ посла̀ ца́рь і҆н҃левъ в̾слѣ́дъ царѧ̀ сѵ́рска, глаго́лѧ: и҆ди́те и҆ ви́дите. 15 И҆ и҆до́ша в̾слѣ́дъ и҆́хъ да́же до і҆ѻрда́на, и҆ сѐ, ве́сь пꙋ́ть и҆спо́лненъ ѻ҆де́ждъ и҆ ѻ҆рꙋ́жїѧ, ꙗ҆̀же поверго́ша сѷрі́ане, внегда̀ оу҆страши́тсѧ и҆̀мъ. И҆ возврати́шасѧ по́сланнїи, и҆ возвѣсти́ша царю̀. 16 И҆ и҆зыдо́ша лю́дїе, и҆ разгра́биша ве́сь ста́нъ сѵ́рскїй. И҆ бы́сть мѣ́ра мꙋкѝ пшени́чны за сі́кль є҆ди́нъ и҆ двѣ̀ мѣ́ры ꙗ҆чме́нѧ за сі́кль, по гл҃ꙋ гдⷭ҇ню. 17 И҆ ца́рь приста́ви трїста́та,
7: 17
4 Ца́рств. 7: 2
на є҆гѡ́же рꙋцѣ̀ ца́рь почива́ше, оу҆ вра́тъ: и҆ попра́ша є҆го̀ лю́дїе во вратѣ́хъ, и҆ оу҆́мре, ꙗ҆́коже глаго́ла человѣ́къ бж҃їй, и҆́же глаго́ла, є҆гда̀ по́сланный прїи́де къ немꙋ̀. 18 И҆ бы́сть ꙗ҆́коже речѐ є҆лїссе́й къ царю̀ глаго́лѧ: двѣ̀ мѣ́ры ꙗ҆чме́нѧ за сі́кль є҆ди́нъ, и҆ мѣ́ра мꙋкѝ пшени́чны за сі́кль: и҆ бꙋ́детъ ꙗ҆́коже се́й ча́съ заꙋ́тра во вратѣ́хъ самарі́и. 19 И҆ ѿвѣща̀ трїста́тъ є҆лїссе́ю и҆ речѐ:
7: 19
4 Ца́рств. 7: 2
а҆́ще гдⷭ҇ь ѿве́рзетъ хлѧ̑би небє́сныѧ, не бꙋ́детъ глаго́лъ се́й. И҆ речѐ є҆лїссе́й: сѐ, оу҆́зриши ѻ҆чи́ма твои́ма, и҆ ѿтꙋ́дꙋ и҆ не и҆́маши ꙗ҆́сти. 20 И҆ бы́сть та́кѡ, и҆ попра́ша є҆го̀ лю́дїе во вратѣ́хъ, и҆ оу҆́мре.