Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

51 И҆ неема́нъ кнѧ́зь си́лы сѷрі́йскїѧ бѣ̀ мꙋ́жъ ве́лїй пред̾ господи́номъ свои́мъ и҆ ди́венъ лице́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́мъ дадѐ гдⷭ҇ь спⷭ҇нїе сѷрі́и: и҆ мꙋ́жъ бѣ̀ си́ленъ крѣ́постїю прокаже́нъ. 2 И҆ и҆з̾ сѷрі́и и҆зыдо́ша во́ини и҆ плѣни́ша ю҆́ноткꙋ ма́лꙋ ѿ землѝ і҆н҃левы: и҆ бѣ̀ пред̾ жено́ю неема́новою (слꙋжа̀) 3 и҆ речѐ госпожѣ̀ свое́й: ѡ҆̑, дабы̀ господи́нъ мо́й бы́лъ оу҆ прⷪ̑ро́ка бж҃їѧ, и҆́же въ самарі́и, то́й бы ѡ҆чи́стилъ є҆го̀ и҆ прока́зы є҆гѡ̀. 4 И҆ вни́де и҆ возвѣстѝ господи́нꙋ своемꙋ̀ и҆ речѐ: та́кѡ и҆ та́кѡ глаго́ла ю҆́нотка, ꙗ҆́же ѿ землѝ і҆н҃левы. 5 И҆ речѐ ца́рь сѷрі́йскїй ко неема́нꙋ: и҆дѝ, вни́ди, и҆ послю̀ писа́нїе ко царю̀ і҆н҃левꙋ. И҆ по́йде, и҆ взѧ̀ въ рꙋ́цѣ своѝ де́сѧть тала̑нтъ сребра̀ и҆ ше́сть ты́сѧщъ златни̑къ и҆ де́сѧть и҆змѣнѧ́емыхъ ри́зъ. 6 И҆ внесѐ писа́нїе къ царю̀ і҆н҃левꙋ глаго́лѧ: и҆ нн҃ѣ є҆гда̀ прїи́детъ писа́нїе сїѐ къ тебѣ̀, сѐ, посла́хъ къ тебѣ̀ неема́на раба̀ моего̀, да ѡ҆чи́стиши є҆го̀ ѿ прока́зы є҆гѡ̀. 7 И҆ бы́сть є҆гда̀ прочтѐ писа́нїе ца́рь і҆н҃левъ, раздра̀ ри̑зы своѧ̑ и҆ речѐ:

5: 7
Второзак. 32: 39
є҆да̀ а҆́зъ бг҃ъ є҆́смь, є҆́же мертви́ти и҆ животвори́ти, ꙗ҆́кѡ се́й посла̀ и҆ мнѣ̀, да ѡ҆чи́щꙋ мꙋ́жа ѿ прока́зы є҆гѡ̀; про́чее разꙋмѣ́йте и҆ ви́дите, ꙗ҆́кѡ сѐ и҆́щетъ вины̀ ко мнѣ̀. 8 И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆слы́ша є҆лїссе́и, ꙗ҆́кѡ раздра̀ ри̑зы своѧ̑ ца́рь і҆н҃левъ, и҆ посла̀ къ царю̀ і҆н҃левꙋ, глаго́лѧ: почто̀ раздра́лъ є҆сѝ ри̑зы твоѧ̑; да прїи́детъ ко мнѣ̀ нн҃ѣ неема́нъ, и҆ да разꙋмѣ́етъ, ꙗ҆́кѡ є҆́сть прⷪ̑ро́къ во і҆н҃ли. 9 И҆ прїи́де неема́нъ на ко́нехъ и҆ на колесни́цѣхъ и҆ ста̀ при две́рехъ до́мꙋ є҆лїссе́ева. 10 И҆ посла̀ є҆лїссе́й посла́нника къ немꙋ̀, глаго́лѧ:
5: 10
І҆ѡа́н. 9: 7
ше́дъ и҆змы́йсѧ седми́жды во і҆ѻрда́нѣ,
5: 10
Лꙋк. 17: 14
и҆ возврати́тсѧ пло́ть твоѧ̀ къ тебѣ̀, и҆ ѡ҆чи́стишисѧ. 11 И҆ разгнѣ́васѧ неема́нъ, и҆ ѿи́де, и҆ речѐ: сѐ, оу҆́бѡ глаго́лахъ, ꙗ҆́кѡ и҆зы́детъ ко мнѣ̀, и҆ ста́нетъ, и҆ призове́тъ во и҆́мѧ бг҃а своегѡ̀, и҆ возложи́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ на мѣ́сто, и҆ ѡ҆чи́ститъ прока́зꙋ: 12 не бла́ги ли а҆вана̀ и҆ фарфа́ръ рѣ́ки дама́скѡвы па́че і҆ѻрда́на и҆ всѣ́хъ во́дъ і҆н҃левыхъ; не ше́дъ ли и҆змы́юсѧ въ ни́хъ и҆ ѡ҆чи́шꙋсѧ; И҆ оу҆клони́сѧ и҆ ѿи́де во гнѣ́вѣ. 13 И҆ прибли́жишасѧ ѻ҆́троцы є҆гѡ̀ и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: а҆́ще бы ве́лїе сло́во глаго́лалъ прⷪ̑ро́къ тебѣ̀, не бы ли сотвори́лъ є҆сѝ; а҆ ꙗ҆́кѡ речѐ къ тебѣ̀: и҆змы́йсѧ, и҆ ѡ҆чи́стишисѧ. 14 И҆ сни́де неема́нъ,
5: 14
Лꙋк. 4: 27
и҆ погрꙋзи́сѧ во і҆ѻрда́нѣ седми́жды, по глаго́лꙋ є҆лїссе́евꙋ: и҆ возврати́сѧ пло́ть є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ пло́ть ѻ҆троча́те мла́да, и҆ ѡ҆чи́стисѧ. 15 И҆ возврати́сѧ ко є҆лїссе́ю са́мъ и҆ всѐ ѡ҆полче́нїе є҆гѡ̀, и҆ прїи́де и҆ ста̀ пред̾ ни́мъ и҆ речѐ: сѐ, нн҃ѣ разꙋмѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть бг҃а во все́й землѝ, но то́кмѡ во і҆н҃ли: и҆ нн҃ѣ прїимѝ
5: 15
І҆ис. Наѵ. 15: 19
1 Ца́рств. 25: 27
благослове́нїе ѿ раба̀ твоегѡ̀. 16 И҆ речѐ є҆лїссе́й: жи́въ гдⷭ҇ь, є҆мꙋ́же предста́хъ пред̾ ни́мъ, а҆́ще прїимꙋ̀. И҆ понꙋжда́ше є҆го̀ взѧ́ти, и҆ не послꙋ́ша. 17 И҆ речѐ неема́нъ: а҆́ще ли не (хо́щеши взѧ́ти), то̀ да́ждь рабꙋ̀ твоемꙋ̀ вре́мѧ, сꙋпрꙋ́гъ мскѡ́въ, ѿ землѝ сеѧ̀ червле́ныѧ: ꙗ҆́кѡ и҆ сотвори́тъ ѿсе́лѣ ра́бъ тво́й всесожже́нїѧ и҆ же́ртвы богѡ́мъ и҆ны̑мъ, но гдⷭ҇ꙋ є҆ди́номꙋ, 18 по глаго́лꙋ семꙋ̀ и҆ ѡ҆ словесѝ се́мъ: и҆ ѡ҆чи́ститъ гдⷭ҇ь раба̀ твоего̀, є҆гда̀ вни́детъ господи́нъ мо́й въ до́мъ ремма́новъ на поклоне́нїе та́мѡ: и҆ то́й почі́етъ на рꙋкꙋ̀ моє́ю, и҆ поклоню́сѧ въ домꙋ̀ ремма́ни, внегда̀ кла́нѧтисѧ є҆мꙋ̀ въ домꙋ̀ ремма́ни, и҆ ѡ҆чи́ститъ гдⷭ҇ь раба̀ твоего̀ по словесѝ семꙋ̀. 19 И҆ речѐ є҆лїссе́й ко неема́нꙋ: и҆дѝ съ ми́ромъ. и҆ ѿи́де ѿ негѡ̀ на хавраѳа̀ землѝ. 20 И҆ речѐ гїезі́й ѻ҆́трочищь є҆лїссе́евъ: сѐ, пощадѣ̀ господи́нъ мо́й неема́на сѵ́рѧнина сего̀, є҆́же не взѧ́ти ѿ рꙋкѝ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же принесѐ: жи́въ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ и҆́мамъ тещѝ вслѣ́дъ є҆гѡ̀, и҆ возмꙋ̀ ѿ негѡ̀ нѣ́что. 21 И҆ течѐ гїезі́й во слѣ́дъ неема́новъ. И҆ ви́дѣ є҆го̀ неема́нъ текꙋ́ща в̾слѣ́дъ себє̀, и҆ возврати́сѧ съ колесни́цы на срѣ́тенїе є҆мꙋ̀ и҆ речѐ: ми́ръ ли; 22 И҆ речѐ гїезі́й: ми́ръ: господи́нъ мо́й посла́ мѧ, глаго́лѧ: сѐ, нн҃ѣ прїидо́ста ко мнѣ̀ два̀ ѻ҆́трѡчища ѿ горы̀ є҆фре́мли ѿ сынѡ́въ проро́чихъ: да́ждь оу҆̀бо и҆́ма тала́нтъ сребра̀ и҆ двѣ̀ премѣ́ны ри́зъ. 23 И҆ речѐ неема́нъ: возмѝ два̀ тала̑нта сребра̀. И҆ взѧ̀ два̀ тала̑нта во два̀ мѣшца̑ и҆ двѣ̀ премѣ́ны ри́зъ, и҆ возложѝ на два̀ ѻ҆́трѡчиша своѧ̑, и҆ несо́ста пред̾ ни́мъ: 24 и҆ прїидо́ша въ сꙋмра́ки, и҆ взѧ̀ ѿ рꙋ́къ и҆́хъ и҆ сокры̀ во хра́минѣ, и҆ ѿпꙋстѝ мꙋ́жы. 25 И҆ са́мъ вни́де и҆ предста̀ господи́нꙋ своемꙋ̀. И҆ речѐ къ немꙋ̀ є҆лїссе́й: ѿкꙋ́дꙋ (прише́лъ є҆сѝ), гїезі́е; И҆ речѐ гїезі́й: не и҆сходи́лъ ра́бъ тво́й ника́може. 26 И҆ речѐ къ немꙋ̀ є҆лїссе́й: не ходи́ло ли се́рдце моѐ съ тобо́ю, и҆ ви́дѣхъ, є҆гда̀ возвраща́шесѧ мꙋ́жъ съ колесни́цы свое́й во срѣ́тенїе тебѣ̀; и҆ нн҃ѣ взѧ́лъ є҆сѝ сребро̀ и҆ ри̑зы взѧ́лъ є҆сѝ, да кꙋпи́ши за ни́хъ вертогра́ды и҆ ма̑слины и҆ вїногра́ды, и҆ ѻ҆́вцы и҆ волы̀, и҆ ѻ҆́троки и҆ ѻ҆трокѡви́цы: 27 и҆ прока́за неема́нова
5: 27
2 Ца́рств. 3: 29
да прильпне́тъ къ тебѣ̀ и҆ къ сѣ́мени твоемꙋ̀ во вѣ́ки. И҆ и҆зы́де ѿ лица̀ є҆гѡ̀
5: 27
И҆схо́д. 4: 6
Чи́сл. 12: 10
прокаже́нъ ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ.