Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 И҆ бы́сть въ тре́тїй де́нь, и҆ а҆́зъ сѣдѧ́хъ под̾ дꙋ́бомъ, и҆ сѐ, гла́съ и҆зы́де проти́вꙋ менє̀ ѿ кꙋпины̀ и҆ речѐ: є҆́здро, є҆здро! И҆ реко́хъ: 2 сѐ, а҆́зъ, гдⷭ҇и. И҆ воста́хъ на но́зѣ моѝ. И҆ речѐ ко мнѣ̀: 3 ѿкрываѧ́сѧ ѿкрове́нъ є҆́смь на кꙋпинѣ̀ и҆ гл҃ахъ ко мѡѷсе́ю, є҆гда̀ слꙋжа́хꙋ лю́дїе моѝ во є҆гѵ́птѣ, 4

14: 4
Второзак. 5: 6
и҆ посла́хъ є҆го̀ и҆ и҆зведо́хъ лю́ди моѧ̑ ѿ є҆гѵ́пта, и҆ возведо́хъ є҆го̀ на го́рꙋ сїна́йскꙋ и҆ держа́хъ є҆го̀ пред̾ собо́ю дни̑ мнѡ́ги, 5 и҆ возвѣсти́хъ є҆мꙋ̀ чꙋдеса̀ мнѡ́га и҆ показа́хъ є҆мꙋ̀ време́нъ та̑йнаѧ и҆ коне́цъ, и҆ заповѣ́дахъ є҆мꙋ̀, гл҃ѧ: 6 сїѧ̑ во ꙗ҆вле́нїе сотвори́ши словеса̀ и҆ сїѧ̑ скры́еши: 7 и҆ нн҃ѣ тебѣ̀ гл҃ю: 8 зна́мєнїѧ, ꙗ҆̀же показа́хъ, и҆ сѡ́нїѧ, ꙗ҆̀же ви́дѣлъ є҆сѝ, и҆ толкова̑нїѧ, ꙗ҆̀же ты̀ вѣ́дѣлъ є҆сѝ, въ се́рдцы твое́мъ положѝ ѧ҆̀, 9 ты́ бо воспрїѧ́тъ бꙋ́деши ѿ всѣ́хъ, ѡ҆брати́шисѧ ѡ҆ста́тнїй съ совѣ́томъ мои́мъ и҆ съ подо́бными твои́ми, до́ндеже сконча́ютсѧ времена̀: 10 ꙗ҆́кѡ вѣ́къ погꙋбѝ ю҆́ность свою̀, и҆ времена̀ приближа́ютсѧ старѣ́тисѧ: 11 на двана́десѧть бо часте́й раздѣле́нъ є҆́сть вѣ́къ, и҆ проидо́ша є҆го̀ десѧ́таѧ и҆ полдесѧ́тыѧ ча̑сти, 12 ѡ҆ста́шасѧ же є҆гѡ̀ по́слѣ полдесѧ́тыѧ ча́сти: 13 нн҃ѣ оу҆̀бо оу҆стро́й до́мъ тво́й и҆ накажѝ лю́ди твоѧ̑, и҆ оу҆тѣ́ши смире́нныхъ и҆́хъ и҆ ѿрецы́сѧ оу҆жѐ тлѣ́нїѧ, 14 и҆ ѿпꙋстѝ ѿ себє̀ сме́ртное помышле́нїе и҆ ѿве́рзи ѿ себє̀ тѧ́гѡсти людскі̑ѧ, и҆ и҆звлецы̀ оу҆жѐ ѿ себє̀ немощно́е є҆стество̀ и҆ ѿста́ви во є҆ди́нꙋ странꙋ̀ смꙋща̑ющаѧ тѧ̀ помышлє́нїѧ, и҆ тщи́сѧ пресели́тисѧ ѿ време́нъ си́хъ: 15 ꙗ҆̀же бо ви́дѣлъ є҆сѝ нн҃ѣ слꙋчи̑вшаѧсѧ ѕла̑ѧ, па́ки тѣ́хъ гѡ́ршаѧ сотворѧ́тъ: 16 коли́кѡ бо и҆знемо́жетъ вѣ́къ ѿ ста́рости, толи́кѡ оу҆мно́жатсѧ на ѡ҆бита́ющихъ ѕла̑ѧ: 17 оу҆дали́босѧ дале́че и҆́стина, и҆ прибли́жисѧ лжа̀: оу҆же́ бо тщи́тсѧ прїитѝ є҆́же ви́дѣлъ є҆сѝ видѣ́нїе. 18 И҆ ѿвѣща́хъ и҆ реко́хъ: пред̾ тобо́ю гдⷭ҇и: 19 се́ бо, а҆́зъ пойдꙋ̀, ꙗ҆́коже повелѣ́лъ є҆сѝ мнѣ̀, и҆ накажꙋ̀ настоѧ́щыѧ лю́ди: а҆ и҆̀же родѧ́тсѧ, кто̀ наꙋчн́тъ ѧ҆̀; 20 поста́вленъ бо є҆́сть вѣ́къ во тмѣ̀: и҆̀же ѡ҆бита́ютъ въ не́мъ, без̾ свѣ́та: 21 поне́же зако́нъ тво́й сожже́нъ є҆́сть, тогѡ̀ ра́ди никто́же зна́етъ, ꙗ҆̀же ѿ тебє̀ сотворє́на сꙋ́ть, и҆лѝ ꙗ҆̀же начнꙋ́тсѧ дѣла̀: 22 а҆́ще бо ѡ҆брѣто́хъ благода́ть пред̾ тобо́ю, послѝ въ мѧ̀ дх҃ъ ст҃ъ, да напишꙋ̀ всѐ, є҆́же сотворе́но бы́сть въ вѣ́цѣ ѿ нача́ла, ꙗ҆̀же бы́ша въ зако́нѣ твое́мъ пи̑сана, да возмо́гꙋтъ человѣ́цы ѡ҆брѣстѝ стезю̀, и҆ и҆̀же восхотѧ́тъ жи́ти въ послѣ́днихъ временѣ́хъ, да живꙋ́тъ. 23 И҆ ѿвѣща̀ ко мнѣ̀ и҆ речѐ: ше́дъ соберѝ лю́ди и҆ рече́ши къ ни̑мъ, да не и҆́щꙋтъ тебѐ дні́й четы́редесѧть, 24 ты́ же оу҆гото́ви себѣ̀ дщи́цъ мно́гѡ и҆ возмѝ съ собо́ю сарі́а, даврі́а, салемі́а, є҆ха́на и҆ а҆сїе́лѧ, пѧ́ть и҆́хъ, и҆̀же оу҆гото́вани сꙋ́ть къ писа́нїю ско́рѡ: 25 и҆ прїи́деши сѣ́мѡ, и҆ а҆́зъ возжгꙋ̀ въ се́рдцы твое́мъ свѣти́лникъ ра́зꙋма, и҆ не оу҆га́снетъ, до́ндеже сконча́ютсѧ, ꙗ҆̀же начне́ши писа́ти: 26 и҆ когда̀ соверши́ши, нѣ̑каѧ ꙗ҆́вственнѡ да сотвори́ши, нѣ́котѡраѧ мꙋ̑дрымъ сокрове́ннѡ преда́си, въ заꙋ́трїи бо въ се́й ча́съ начне́ши писа́ти. 27 И҆ и҆до́хъ, ꙗ҆́коже мѝ повелѣ̀, и҆ собра́хъ всѧ̑ лю́ди и҆ реко́хъ: 28 слы́ши, і҆и҃лю, словеса̀ сїѧ̑: 29 стра́нствоваша ѻ҆тцы̀ на́ши ѿ нача́ла во є҆гѵ́птѣ и҆ и҆зба́влени сꙋ́ть ѿто́лѣ, 30 и҆ прїѧ́ша зако́нъ жи́зни, є҆гѡ́же не сохрани́ша, є҆го́же и҆ вы̀ по ни́хъ престꙋпи́сте: 31 и҆ дана̀ ва́мъ є҆́сть землѧ̀ въ жре́бїй, и҆ землѧ̀ сїѡ́нъ, и҆ ѻ҆тцы̀ ва́ши и҆ вы̀ беззако́нїе сотвори́сте и҆ не содержа́сте пꙋті́й, и҆̀хже повелѣ̀ ва́мъ вы́шнїй: 32 а҆ поне́же првⷣный сꙋдїѧ̀ є҆́сть, ѿѧ́лъ ѿ ва́съ во вре́мѧ, є҆́же дарова̀: 33 и҆ нн҃ѣ вы̀ здѣ̀ є҆стѐ, и҆ бра́тїѧ ва̑ша въ ва́съ сꙋ́ть: 34 а҆́ще оу҆̀бо повелитѐ чꙋ́вствꙋ ва́шемꙋ и҆ поꙋчитѐ се́рдце ва́ше, жи́ви соде́ржани бꙋ́дете и҆ по сме́рти млⷭ҇ть наслѣ́дите: 35 сꙋ́дъ бо по сме́рти прїи́детъ, є҆гда̀ па́ки ѡ҆живе́мъ, и҆ тогда̀ првⷣныхъ и҆мена̀ ꙗ҆вѧ́тсѧ и҆ нечести́выхъ дѣла̀ пока́жꙋтсѧ: 36 ко мнѣ̀ оу҆̀бо никто́же да пристꙋ́питъ нн҃ѣ, ни взы́щетъ менѐ да́же до четы́редесѧти дні́й. 37 И҆ прїѧ́хъ пѧ́ть мꙋже́й, ꙗ҆́коже заповѣ́да мнѣ̀, и҆ и҆до́хомъ въ по́ле и҆ пребы́хомъ тꙋ̀. 38 И҆ бы́сть въ заꙋ́трїи, и҆ сѐ, гла́съ воззва́ мѧ гл҃ѧ: є҆́здро! ѿве́рзи оу҆ста̀ твоѧ̑ и҆ пі́й, и҆́мже тѧ̀ напою́. 39 И҆ ѿверзо́хъ оу҆ста̀ моѧ̑, и҆ сѐ, ча́ша полна̀ подаѧ́шесѧ мнѣ̀: и҆ сїѐ, и҆́мже бѣ̀ и҆спо́лнена, бѧ́ше ꙗ҆́коже вода̀, цвѣ́тъ же є҆ѧ̀ ѻ҆гню̀ подо́бенъ. 40 И҆ прїѧ́хъ и҆ пи́хъ: и҆ тогда̀, є҆гда̀ пїѧ́хъ, се́рдце моѐ мѧтѧ́шесѧ ра́зꙋмомъ, и҆ въ пе́рсехъ мои́хъ возраста́ше премꙋ́дрость, и҆́бо дꙋ́хъ мо́й содержа́шесѧ па́мѧтїю: 41 и҆ ѿвє́рста бы́ша оу҆ста̀ моѧ̑ и҆ не бы́ша затворє́на ктомꙋ̀. 42 Вы́шнїй дадѐ ра́зꙋмъ пѧти́мъ мꙋжє́мъ, и҆ писа́ша, ꙗ҆̀же глаго́лахꙋсѧ оу҆́жасы нѡщны́ѧ, и҆́хже не вѣ́дѧхꙋ. 43 Но́щїю же ꙗ҆дѧ́хꙋ хлѣ́бъ, а҆́зъ же во днѝ глаго́лахъ и҆ но́щїю не молча́хъ. 44 И҆ напи̑саны сꙋ́ть за четы́редесѧть дні́й кни̑ги двѣ́сти четы́ри. 45 И҆ бы́сть є҆гда̀ соверши́шасѧ четы́редесѧть дні́й, 46 гл҃а вы́шнїй, рекі́й: пє́рваѧ, ꙗ҆̀же писа́лъ є҆сѝ, въ ꙗ҆́вѣ поста́ви, и҆ да чтꙋ́тъ досто́йнїи и҆ недосто́йнїи: 47 послѣ̑днѧѧ же се́дмьдесѧтъ сохранѝ, да преда́си и҆̀хъ мꙋ̑дрымъ ѿ люді́й твои́хъ: 48 въ тѣ́хъ бо є҆́сть ко́рень ра́зꙋма, и҆ премꙋ́дрости и҆сто́чникъ, и҆ вѣ́дѣнїѧ рѣка̀. И҆ сотвори́хъ та́кѡ.

15

ГЛАВА̀ є҃і.

151 Сѐ, глаго́ли во оу҆́шы лю́демъ мои̑мъ словеса̀ прⷪ҇ро́чества, ꙗ҆̀же да́мъ во оу҆ста̀ твоѧ̑, гл҃етъ гдⷭ҇ь: 2 и҆ сотворѝ, да на хартїѝ напи́шꙋтсѧ, ꙗ҆́кѡ вѣ̑рна и҆ и҆́стинна сꙋ́ть: 3 не бо́йсѧ ѿ помышле́нїй на тѧ̀, нижѐ да смꙋтѧ́тъ тѧ̀ невѣ́рнѡсти глаго́лющихъ, 4 поне́же всѧ́къ невѣ́рный въ невѣ́рїи свое́мъ оу҆́мретъ. 5 Сѐ, а҆́зъ наведꙋ̀ (речѐ гдⷭ҇ь) на крꙋ́гъ земны́й ѕла̑ѧ, ме́чь и҆ гла́дъ, и҆ сме́рть и҆ погꙋбле́нїе, 6 поне́же ѡ҆сквернѝ беззако́нїе всю̀ зе́млю, и҆ напо́лнєна сꙋ́ть дѣла̀ и҆́хъ врє́днаѧ. 7 Сегѡ̀ ра́ди речѐ гдⷭ҇ь: 8 оу҆жѐ не оу҆молчꙋ̀ ѡ҆ нече́стїихъ и҆́хъ, ꙗ҆̀же беззако́ннѡ содѣ́ловаютъ, ни потерплю̀ и҆̀мъ, ꙗ҆̀же ѕлѣ̀ творѧ́тъ: сѐ, кро́вь непови́ннаѧ и҆ пра́веднаѧ вопїе́тъ ко мнѣ̀, и҆ дꙋ́ши првⷣныхъ вопїю́тъ безпреста́ннѡ: 9 ѿмща́ѧ ѿмщꙋ̀ и҆̀мъ, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ воспрїимꙋ̀ всѧ́кꙋ кро́вь непови́ннꙋю ѿ тѣ́хъ ко мнѣ̀. 10 Сѐ, лю́дїе моѝ ꙗ҆́кѡ стада̀ къ заколе́нїю ведꙋ́тсѧ, оу҆жѐ не потерплю̀ тогѡ̀, є҆́же ѡ҆бита́ти и҆̀мъ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, 11 но и҆зведꙋ̀ ѧ҆̀ рꙋко́ю си́льною и҆ мы́шцею высо́кою, и҆ поражꙋ̀ (є҆гѵ́петъ) ка́знїю ꙗ҆́коже пре́жде, и҆ растлю̀ всю̀ зе́млю є҆гѡ̀: 12 воспла́четсѧ є҆гѵ́петъ, и҆ ѡ҆снова̑нїѧ є҆гѡ̀ ка́знїю и҆збїє́на бꙋ́дꙋтъ и҆ наказа́нїемъ, ꙗ҆̀же наведе́тъ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: 13 воспла́чꙋтъ дѣ́лателє дѣ́лающїи зе́млю, ꙗ҆́кѡ ѡ҆скꙋдѣ́ютъ сѣ́мена и҆́хъ ѿ ржѝ и҆ гра́да и҆ ѿ ѕвѣзды̀ стра́шныѧ. 14 Го́ре вѣ́кꙋ, и҆ и҆̀же ѡ҆бита́ютъ въ не́мъ: 15 поне́же прибли́жисѧ ме́чь и҆ сокрꙋше́нїе и҆́хъ, и҆ воста́нетъ ꙗ҆зы́къ на ꙗ҆зы́къ къ бра́ни, и҆ ме́чь въ рꙋка́хъ и҆́хъ. 16 Бꙋ́детъ бо непостоѧ́нїе человѣ́кѡмъ, и҆ и҆ні́и и҆ны́хъ ѡ҆долѣва́ющїи вознерадѧ́тъ ѡ҆ царѝ свое́мъ, и҆ нача̑лницы пꙋті́й ѡ҆ дѣ́лѣхъ свои́хъ въ могꙋ́тствѣ свое́мъ. 17 Восхо́щетъ бо человѣ́къ во гра́дъ и҆тѝ и҆ не возмо́жетъ: 18 горды́ни бо и҆́хъ ра́ди гра́ди смѧтꙋ́тсѧ, до́мы сокрꙋша́тсѧ, человѣ́цы оу҆боѧ́тсѧ. 19 Не оу҆милосе́рдитсѧ человѣ́къ ко и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀, на разоре́нїе домѡ́въ и҆́хъ во ѻ҆рꙋ́жїе, на расхище́нїе и҆мѣ́нїй и҆́хъ, гла́да ра́ди хлѣ́бнагѡ и҆ ѡ҆скорбле́нїѧ мно́га. 20 Сѐ, а҆́зъ созыва́ю, речѐ гдⷭ҇ь, всѧ̑ цари̑ зє́мскїѧ, є҆́же менє̀ боѧ́тисѧ, и҆̀же сꙋ́ть ѿ восто́ка и҆ ю҆́га, ѿ сѣ́вера и҆ лїва́на, ко ѡ҆браще́нїю къ себѣ̀, и҆ возда́ти, ꙗ҆̀же возда́ша тѣ̑мъ: 21 ꙗ҆́коже творѧ́тъ да́же до дне́сь и҆збра̑ннымъ мои̑мъ, та́кѡ сотворю̀ и҆ возда́мъ въ нѣ̑дра и҆́хъ. Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ: 22 не пощади́тъ десни́ца моѧ̀ грѣ́шникѡвъ, и҆ не преста́нетъ ме́чь на пролива́ющихъ кро́вь непови́ннꙋю на землѝ: 23 и҆зы́де ѻ҆́гнь ѿ гнѣ́ва є҆гѡ̀, и҆ пожрѐ ѡ҆снова̑нїѧ землѝ, и҆ грѣ́шники ꙗ҆́кѡ хвра́стїе зажже́но. 24 Го́ре си̑мъ, и҆̀же согрѣша́ютъ и҆ не содержа́тъ за́повѣдїй мои́хъ, речѐ гдⷭ҇ь, 25 не прощꙋ̀ и҆̀мъ: ѿиди́те, сы́нове, ѿ вла́сти, не ѡ҆сквернѧ́йте ст҃ы́ни моеѧ̀. 26 Ꙗ҆́кѡ вѣ́сть гдⷭ҇ь всѣ́хъ, и҆̀же согрѣша́ютъ є҆мꙋ̀, сегѡ̀ ра́ди предадѐ и҆̀хъ въ сме́рть и҆ въ заколе́нїе. 27 Оу҆же́ бо прїидо́ша на крꙋ́гъ земны́й ѕла̑ѧ, и҆ пребꙋ́дете въ ни́хъ, не и҆зба́витъ бо ва́съ бг҃ъ, поне́же согрѣши́сте пред̾ ни́мъ. 28 Сѐ, видѣ́нїе гро́зное, и҆ лицѐ є҆гѡ̀ ѿ восто́ка: 29 и҆ и҆зы́дꙋтъ рождє́нїѧ ѕмїє́въ а҆ра́вскихъ на колесни́цахъ мно́гихъ: ꙗ҆́коже дыха́нїе (вѣ́трѡвъ) число̀ и҆́хъ понесе́тсѧ по землѝ, ꙗ҆́кѡ оу҆жѐ оу҆боѧ́тсѧ и҆ вострепе́щꙋтъ всѝ, и҆̀же и҆́хъ оу҆слы́шатъ: 30 кармѡ́нѧне неи́стовствꙋющїи во гнѣ́вѣ и҆зы́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ вє́при ѿ дꙋбра́вы и҆ прїи́дꙋтъ въ си́лѣ вели́цѣй, и҆ ста́нꙋтъ на бра́нь съ ни́ми и҆ ѡ҆пꙋстоша́тъ ча́сть землѝ ассѷрі́йскїѧ: 31 и҆ по си́хъ превозмо́гꙋтъ ѕмі́еве по́мнѧщїи рожде́нїе своѐ и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ согласꙋ́юще въ си́лѣ вели́цѣй на постиза́нїе и҆́хъ: 32 сі́и смꙋтѧ́тсѧ, и҆ оу҆молча́тъ въ си́лѣ и҆́хъ, и҆ ѡ҆братѧ́тъ но́зѣ своѝ на бѣжа́нїе: 33 и҆ ѿ ѡ҆́бласти а҆ссѷрі́йскїѧ ѡ҆бстоѧ́тель ѡ҆бста́нетъ и҆̀хъ и҆ сконча́етъ є҆ди́наго ѿ ни́хъ, и҆ бꙋ́детъ боѧ́знь и҆ стра́хъ въ полцѣ̀ и҆́хъ, и҆ рве́нїе на цари̑ и҆́хъ. 34 Сѐ ѡ҆́блацы ѿ восто́ка и҆ сѣ́вера да́же до полꙋ́дне, и҆ лицѐ и҆́хъ гро́зно ѕѣлѡ̀, и҆спо́лнено гнѣ́ва и҆ бꙋ́ри: 35 и҆ сразѧ́тсѧ междꙋ̀ собо́ю и҆ сразѧ́тъ ѕвѣздꙋ̀ мно́гꙋ на землѝ и҆ ѕвѣздꙋ̀ и҆́хъ: и҆ бꙋ́детъ кро́вь ѿ меча̀ да́же до оу҆тро́бы, 36 и҆ гно́й человѣ́ческїй да́же до сѣдла̀ велблю́ждѧ, и҆ бꙋ́детъ боѧ́знь и҆ стра́хъ мно́гъ на землѝ, 37 и҆ оу҆страша́тсѧ, и҆̀же оу҆́зрѧтъ гнѣ́въ се́й, и҆ тре́петъ прїи́метъ и҆̀хъ: 38 и҆ по се́мъ воздви́гнꙋтсѧ бꙋ̑ри мнѡ́ги ѿ полꙋ́дне и҆ сѣ́вера, и҆ ча́сть и҆́на ѿ за́пада, 39 и҆ премо́гꙋтъ вѣ́три ѿ восто́ка, и҆ ѡ҆творѧ́тъ є҆го̀, и҆ ѡ҆́блакъ, є҆го́же воздви́же во гнѣ́вѣ, и҆ ѕвѣзда̀ на сотворе́нїе стра́ха ѿ восто́чна вѣ́тра и҆ за́падна повреди́тсѧ: 40 и҆ воздви́гнꙋтсѧ ѡ҆́блацы ве́лїи и҆ ѕѣ́лнїи, по́лни гнѣ́ва, и҆ ѕвѣзда̀, да оу҆страша́тъ всю̀ зе́млю и҆ ѡ҆бита́ющихъ на не́й, и҆ возлїю́тъ на всѧ́ко мѣ́сто высо́ко и҆ вознесе́ное ѕвѣздꙋ̀ стра́шнꙋю, 41 ѻ҆́гнь и҆ гра́дъ, и҆ мечы̀ лета́ющыѧ и҆ во́ды мнѡ́ги, ꙗ҆́кѡ да напо́лнѧтсѧ всѧ̑ полѧ̀ и҆ всѝ и҆сто́чницы и҆сполне́нїемъ во́дъ мно́гихъ: 42 и҆ сокрꙋша́тъ гра́ды и҆ стѣ́ны, и҆ го́ры и҆ хо́лмы, (и҆ оу҆дѡ́лїѧ) и҆ древа̀ дꙋбра̑внаѧ, и҆ сѣ̑на лꙋ̑жнаѧ и҆ жи̑та и҆́хъ, 43 и҆ про́йдꙋтъ непоколе́блеми до вавѷлѡ́на и҆ сокрꙋша́тъ є҆го̀: 44 соберꙋ́тсѧ къ немꙋ̀, и҆ ѡ҆бы́дꙋтъ є҆го̀, и҆ и҆злїю́тъ ѕвѣздꙋ̀ и҆ всю̀ ꙗ҆́рость на́нь: и҆ взы́детъ пра́хъ и҆ ды́мъ да́же до небесѐ, и҆ всѝ, и҆̀же ѡ҆́крестъ, возрыда́ютъ ѡ҆ не́мъ, 45 и҆ и҆̀же под̾ ни́мъ ѡ҆ста́нꙋтъ, послꙋ́жатъ тѣ̑мъ, и҆̀же оу҆страши́ша и҆̀хъ. 46 И҆ ты̀, а҆сі́е, согла́сна во оу҆пова́нїе вавѷлѡ́на, и҆ сла́ва лица̀ є҆гѡ̀: 47 го́ре тебѣ̀ бѣ́днѣй! поне́же оу҆подо́биласѧ є҆сѝ є҆мꙋ̀ и҆ оу҆краси́ла є҆сѝ дщє́ри твоѧ̑ въ любодѣѧ́нїи, ко оу҆гожде́нїю и҆ прославле́нїю въ любо́вныхъ твои́хъ, и҆̀же съ тобо́ю похотѣ́ша всегда̀ блꙋди́ти: 48 ненави́дѣнномꙋ подража́ла є҆сѝ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ є҆гѡ̀ и҆ въ начина́нїихъ є҆гѡ̀. 49 Сегѡ̀ ра́ди, речѐ гдⷭ҇ь, послю̀ на тѧ̀ ѕла̑ѧ, вдовство̀, оу҆бо́жество и҆ гла́дъ, и҆ ме́чь и҆ гꙋби́телство на разоре́нїе домѡ́въ твои́хъ ѿ наси́лїѧ и҆ сме́рти, 50 и҆ сла́ва си́лы твоеѧ̀ ꙗ҆́коже цвѣ́тъ и҆́зсхнетъ, є҆гда̀ воста̀нетъ зно́й, и҆́же по́сланъ є҆́сть на тѧ̀: 51 и҆знемо́жеши ꙗ҆́коже оу҆бо́жайшаѧ ꙗ҆́звена и҆ нака́зана ѿ же́нъ, ꙗ҆́кѡ не возмо́гꙋтъ тебѐ прїѧ́ти си́льнїи и҆ любѡ́вницы. 52 Е҆да̀ а҆́зъ та́кѡ возревнꙋ́ю тебѣ̀, речѐ гдⷭ҇ь, 53 а҆́ще бы не закла́ла є҆сѝ и҆збра́нныхъ мои́хъ во всѧ́ко вре́мѧ, возвыша́ющи на пораже́нїе рꙋ́цѣ и҆ глаго́лющи на сме́рть и҆́хъ, є҆гда̀ оу҆пива́ласѧ є҆сѝ; 54 оу҆красѝ лѣ́потꙋ лица̀ твоегѡ̀: 55 мзда̀ блꙋже́нїѧ твоегѡ̀ въ нѣ́дрѣхъ твои́хъ, сегѡ̀ ра́ди воздаѧ́нїе прїи́меши. 56 Ꙗ҆́коже сотвори́ши и҆збра̑ннымъ мои҆мъ, речѐ гдⷭ҇ь, та́кѡ сотвори́тъ тебѣ̀ бг҃ъ и҆ преда́стъ тѧ̀ во ѕла̑ѧ: 57 и҆ ча̑да твоѧ̑ гла́домъ поги́бнꙋтъ, ты́ же мече́мъ паде́ши, и҆ гра́ди твоѝ сокрꙋша́тсѧ, и҆ всѝ твоѝ въ по́ли ѻ҆рꙋ́жїемъ падꙋ́тъ: 58 и҆ и҆̀же сꙋ́ть въ гора́хъ, гла́домъ поги́бнꙋтъ и҆ ꙗ҆́сти бꙋ́дꙋтъ мѧса̀ своѧ̑ ѿ гла́да хлѣ́ба и҆ кро́вь пи́ти ѿ жа́жды воды̀: 59 неблагополꙋ́чна чрез̾ морѧ̀ прїи́деши и҆ па́ки прїи́меши ѕла̑ѧ, 60 и҆ въ прехожде́нїи поразѧ́тъ гра́дъ и҆збїе́нный, и҆ и҆скоренѧ́тъ нѣ́кꙋю ча́сть землѝ твоеѧ̀, и҆ ча́сть сла́вы твоеѧ̀ и҆стребѧ́тъ, па́ки возвраща́ющесѧ къ вавѷлѡ́нꙋ превраще́нномꙋ: 61 и҆ разоре́на бꙋ́деши и҆̀мъ ꙗ҆̀кѡ хвра́стїе, и҆ ті́и бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀ а҆́ки ѻ҆́гнь, 62 и҆ пожрꙋ́тъ тѧ̀ и҆ гра́ды твоѧ̑, зе́млю твою̀ и҆ го́ры твоѧ̑, и҆ всѧ̑ дꙋбра̑вы твоѧ̑ и҆ древеса̀ плодонѡ́снаѧ ѻ҆гне́мъ пожгꙋ́тъ, 63 сы́ны твоѧ̑ въ плѣне́нїе поведꙋ́тъ, и҆ да̑ни твоѧ̑ въ коры́сть во́змꙋтъ, и҆ сла́вꙋ лица̀ твоегѡ̀ и҆стребѧ́тъ.

16

ГЛАВА̀ ѕ҃і.

161 Го́ре тебѣ̀, вавѷлѡ́не и҆ а҆сі́а! го́ре тебѣ̀, є҆гѵ́пте и҆ сѷрі́а! 2 Препоѧ́шитесѧ вре́тищемъ и҆ власѧни́цами и҆ пла́чите сынѡ́въ ва́шихъ и҆ болѣ́знꙋйте, ꙗ҆́кѡ прибли́жисѧ сокрꙋше́нїе ва́ше: 3 по́сланъ є҆́сть на ва́съ меч́ь, и҆ кто́ є҆сть, и҆́же ѿврати́тъ є҆го̀; 4 по́сланъ є҆́сть на ва́съ ѻ҆́гнь, и҆ кто́ є҆сть, и҆́же оу҆гаси́тъ є҆го̀; 5 пѡ́слана сꙋ́ть на ва́съ ѕла̑ѧ, и҆ кто́ є҆сть, и҆́же ѿме́тнетъ ѧ҆̀; 6 є҆да̀ ѿжене́тъ кто̀ льва̀ а҆́лчꙋща въ лѣ́съ; и҆лѝ оу҆гаси́тъ ѻ҆́гнь во хвра́стїи ско́рѡ, є҆гда̀ начне́тъ возгара́ти; 7 є҆да̀ ѿрази́тъ кто̀ стрѣлꙋ̀ ѿ стрѣлца̀ крѣ́пкагѡ и҆спꙋще́ннꙋю; 8 гдⷭ҇ь крѣ́пкїй посыла́етъ ѕла̑ѧ, и҆ кто̀ є҆́сть, и҆́же ѿжене́тъ ѧ҆̀; 9 и҆зы́де ѻ҆́гнь ѿ гнѣ́ва є҆гѡ̀, и҆ кто́ є҆сть, и҆́же оу҆гаси́тъ є҆го̀; 10 блесне́тъ мо́лнїею, и҆ кто̀ не оу҆бои́тсѧ; возгреми́тъ, и҆ кто̀ не оу҆жа́снетсѧ; 11 гдⷭ҇ь воспрети́тъ, и҆ кто̀ до ѡ҆снова́нїѧ не сокрꙋши́тсѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀; 12 Землѧ̀ сотрѧсе́сѧ и҆ ѡ҆снова̑нїѧ є҆ѧ̀, мо́ре волнꙋ́етсѧ и҆з̾ глꙋбины̀, и҆ вѡ́лны є҆гѡ̀ возмꙋтѧ́тсѧ и҆ ры̑бы є҆гѡ̀ ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ и҆ ѿ сла́вы си́лы є҆гѡ̀. 13 Поне́же крѣпка̀ десни́ца є҆гѡ̀, ꙗ҆́же лꙋ́къ напрѧжѐ: стрѣ́лы є҆гѡ̀ ѻ҆стры̑, ꙗ҆̀же ѿ негѡ̀ посыла́ютсѧ, не ѡ҆скꙋдѣ́ютъ, є҆гда̀ начнꙋ́тъ посыла́тисѧ въ концы̑ землѝ. 14 Сѐ, посыла́ютсѧ ѕла̑ѧ и҆ не возвратѧ́тсѧ, до́ндеже прїи́дꙋтъ на зе́млю. 15 Ѻ҆́гнь возгара́етсѧ и҆ не оу҆га́снетъ, до́ндеже сконча́етъ ѡ҆снова̑нїѧ землѝ. 16 И҆́мже ѡ҆́бразомъ не возвраща́етсѧ стрѣла̀ по́слана ѿ си́льнагѡ стрѣлца̀, та́кѡ не возвратѧ́тсѧ ѕла̑ѧ, ꙗ҆̀же пѡ́слана бꙋ́дꙋтъ на зе́млю. 17 Го́ре мнѣ̀, го́ре мнѣ̀! кто́ мѧ и҆зба́витъ во дни̑ ты̑ѧ; 18 Нача́ло болѣ́зней, и҆ мнѡ́га стена̑нїѧ: нача́ло гла́да, и҆ мнѡ́ги поги́бєли: нача́ло бра́ней, и҆ оу҆боѧ́тсѧ вла̑сти: нача́ло ѕѡ́лъ, и҆ вострепе́щꙋтъ всѝ. 19 Во вре́мѧ же то̀ что̀ сотворю̀, є҆гда̀ прїи́дꙋтъ ѕла̑ѧ; 20 Се, гла́дъ и҆ ка́знь, и҆ ско́рбь и҆ тѣснота̀, по́слани сꙋ́ть бичи̑ во и҆справле́нїе: 21 и҆ во всѣ́хъ си́хъ не ѡ҆братѧ́тсѧ ѿ беззако́нїй свои́хъ, ни бїє́нїѧ па́мѧтствовати бꙋ́дꙋтъ всегда̀. 22 Сѐ, бꙋ́детъ ѻ҆би́лїе ни во что́же на землѝ, та́кѡ ꙗ҆́кѡ возмнѧ́тъ себѣ̀ бы́ти оу҆пра́вленъ ми́ръ, и҆ тогда̀ возрастꙋ́тъ ѕла̑ѧ на землѝ, ме́чь, гла́дъ и҆ вели́ко смѧте́нїе. 23 Ѿ гла́да бо мно́зи, и҆̀же ѡ҆бита́ютъ на землѝ, поги́бнꙋтъ, и҆ ме́чь и҆згꙋби́тъ про́чихъ, и҆̀же ѡ҆ста́нꙋтъ ѿ гла́да. 24 И҆ ме́ртвїи ꙗ҆́кѡ моты̑ла и҆зве́ржени бꙋ́дꙋтъ, и҆ не бꙋ́детъ, и҆́же оу҆тѣ́шитъ и҆̀хъ: ѡ҆пꙋстѣ́етъ бо землѧ̀, и҆ гра́ди є҆ѧ̀ разоре́ни бꙋ́дꙋтъ. 25 Не ѡ҆ста́нетсѧ, и҆́же воздѣ́лаетъ зе́млю и҆ и҆́же посѣ́етъ на не́й. 26 Древеса̀ дадꙋ́тъ плоды̀, и҆ кто̀ ѡ҆б̾и́метъ ѧ҆̀; 27 гро́здїе созрѣ́етъ, и҆ кто̀ пото́пчетъ є҆̀; бꙋ́детъ бо мѣ́стъ вели́кое ѡ҆пꙋстѣ́нїе. 28 Восхо́щетъ бо человѣ́къ человѣ́ка ви́дѣти, и҆лѝ гла́съ є҆гѡ̀ слы́шати, 29 занѐ ѡ҆ста́нꙋтъ ѿ гра́да де́сѧть, ѝ два̀ ѿ ни́вы, и҆̀же сокры́ютсѧ въ гꙋсты́хъ дꙋбра́вахъ и҆ въ разсѣ́линахъ ка́менныхъ. 30 И҆́мже ѡ҆́бразомъ ѡ҆ставлѧщютсѧ въ ма́сличїихъ и҆ на всѧ́цѣмъ дре́вѣ трѝ и҆лѝ четы́ри ма̑слины, 31 и҆лѝ ꙗ҆́коже въ вїногра́дѣ ѡ҆бра́нѣмъ гро́здїе ѡ҆ставлѧ́ютсѧ ѿ тѣ́хъ, и҆̀же прилѣ́жнѡ вїногра́дъ ѡ҆бира́ютъ: 32 та́кѡ ѡ҆ста́вѧтсѧ во дне́хъ ѻ҆нѣхъ трѝ и҆лѝ четы́ри ѿ и҆зслѣ́дꙋющихъ до́мы и҆́хъ мече́мъ. 33 И҆ ѡ҆ста́влена бꙋ́детъ землѧ̀ пꙋста̀, и҆ ни̑вы є҆ѧ̀ состарѣ́ютсѧ, и҆ пꙋтїѐ є҆ѧ̀ и҆ всѧ̑ стєзѝ є҆ѧ̀ те́рнїемъ зарастꙋ́тъ, занѐ не про́йдꙋтъ человѣ́цы по ни̑мъ. 34 Воспла́чꙋтъ дѣ̑вы не и҆мꙋ́щыѧ ѡ҆брꙋ́чникѡвъ, воспла́чꙋтъ жєны̀ не и҆мѣ́ющыѧ мꙋже́й, воспла́чꙋтъ дщє́ри и҆́хъ не и҆мѣ́ющыѧ по́мощи: 35 ѡ҆брꙋ̑чницы и҆́хъ въ бра́ни сконча́ютсѧ, и҆ мꙋ́жїе и҆́хъ во гла́дѣ и҆стребѧ́тсѧ. 36 Слы́шите сїѧ̑ и҆ позна́йте ѧ҆̀, рабѝ гдⷭ҇ни. 37 Сѐ, сло́во гдⷭ҇не, прїими́те є҆̀: не вѣ́рꙋйте богѡ́мъ, ѡ҆ ни́хже речѐ гдⷭ҇ь: 38 сѐ, приближа́ютсѧ ѕла̑ѧ и҆ не оу҆ме́длѧтъ. 39 И҆́мже ѡ҆́бразомъ бремена́таѧ є҆гда̀ роди́тъ въ девѧ́тый мцⷭ҇ъ сы́на своего̀, приближа́ющꙋсѧ часꙋ̀ рожде́нїѧ є҆ѧ̀, пре́жде часѡ́въ двꙋ́хъ и҆лѝ трїе́хъ бѡлѣ́зни ѡ҆бдержа́тъ чре́во є҆ѧ̀, и҆ и҆сходѧ́щꙋ младе́нцꙋ ѿ чре́ва, не закоснѧ́тъ ни на є҆ди́нꙋ чертꙋ̀: 40 та́кѡ не оу҆коснѧ́тъ ѕла̑ѧ произы́ти на зе́млю, и҆ вѣ́къ возстене́тъ, и҆ бѡлѣ́зни ѡ҆бы́мꙋтъ и҆̀. 41 Слы́шите сло́во, лю́дїе моѝ, оу҆гото́вайтесѧ на бра́нь, и҆ во ѕлы́хъ та́кѡ бꙋ́дите, ꙗ҆́коже прише́лцы землѝ: 42 продаѧ́й а҆́ки бѣ́гаѧй, а҆ кꙋпꙋ́ѧй а҆́ки погꙋблѧ́ѧй, 43 торгꙋ́ѧй а҆́ки плода̀ не прїе́млѧй, и҆ созида́ѧй а҆́ки то́й, и҆́же ѡ҆бита́ти не и҆́мать: 44 сѣ́ѧй, ꙗ҆́кѡ и҆́же не по́жнетъ: та́кѡ и҆́же вїногра́дъ рѣ́жетъ, ꙗ҆́кѡ не и҆мы́й ѡ҆бира́ти є҆го̀: 45 и҆̀же посѧга́ютъ, та́кѡ а҆́ки ча̑дъ не сотворѧ́тъ: и҆ и҆̀же не посѧга́ютъ, та́кѡ ꙗ҆́кѡ вдѡви́цы. 46 Тогѡ̀ ра́ди, и҆̀же трꙋдѧ́тсѧ, вотщѐ трꙋдѧ́тсѧ: 47 плоды̀ бо и҆́хъ и҆ноплемє́нницы по́жнꙋтъ и҆ и҆мѣ̑нїѧ и҆́хъ расхи́тѧтъ, и҆ до́мы превратѧ́тъ и҆ сынѡ́въ и҆́хъ плѣнѧ́тъ, и҆́бо во плѣне́нїи и҆ гла́дѣ родѧ́тъ ча̑да своѧ̑. 48 И҆ и҆̀же кꙋ́плю дѣ́ютъ хище́нїемъ, ко́ль до́лгѡ оу҆краша́ютъ гра́ды и҆ до́мы своѧ̑, и҆ ѡ҆держа̑нїѧ и҆ ли́ца своѧ̑, 49 толи́кѡ па́че возненави́ждꙋ и҆̀хъ за грѣхѝ и҆́хъ, речѐ гдⷭ҇ь. 50 Ꙗ҆́коже ненави́дитъ блꙋдни́ца женꙋ̀ мꙋ́дрꙋ и҆ добрꙋ̀ ѕѣлѡ̀, 51 та́кѡ возненави́дитъ пра́вда непра́вдꙋ, є҆гда̀ оу҆краша́етсѧ, и҆ клеве́щетъ на ню̀ въ лицѐ, є҆гда̀ прїи́детъ и҆́же защища́етъ и҆зыскꙋ́ющаго всѧ́къ грѣ́хъ на землѝ: 52 сегѡ̀ ра́ди не оу҆подоблѧ́йтесѧ є҆́й, ни дѣлѡ́мъ є҆ѧ̀. 53 Ꙗ҆́кѡ є҆щѐ ма́лѡ, и҆ во́зметсѧ беззако́нїе ѿ землѝ, а҆ пра́вда воцари́тсѧ над̾ ва́ми. 54 Да не глаго́летъ грѣ́шникъ, ꙗ҆́кѡ не согрѣшѝ, поне́же оу҆́глїе ѻ҆́гненное возгори́тсѧ на главѣ̀ є҆гѡ̀, и҆́же глаго́летъ: не согрѣши́хъ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ и҆ сла́вою є҆гѡ̀. 55 Сѐ, гдⷭ҇ь вѣ́сть всѧ̑ дѣла̀ человѣ́чєскаѧ и҆ начина̑нїѧ и҆́хъ, и҆ помышлє́нїѧ и҆́хъ и҆ сердца̀ и҆́хъ. 56 Рече́ бо: да бꙋ́детъ землѧ̀, и҆ бы́сть: да бꙋ́детъ не́бо, и҆ бы́сть. 57 И҆ сло́вомъ є҆гѡ̀ ѕвѣ́зды сотворє́ны сꙋ́ть, и҆ зна́етъ число̀ ѕвѣ́здъ: 58 и҆́же и҆спытꙋ́етъ бє́здны и҆ сокрѡ́вища и҆́хъ, и҆́же и҆змѣ́рилъ є҆́сть мо́ре и҆ зача́тїе є҆гѡ̀, 59 и҆́же заключѝ мо́ре посредѣ̀ во́дъ и҆ повѣ́си зе́млю на вода́хъ сло́вомъ свои́мъ, 60 и҆́же прострѐ не́бо ꙗ҆́кѡ кама́рꙋ, на вода́хъ ѡ҆снова̀ є҆̀, 61 и҆́же положѝ въ пꙋсты́ни и҆сто́чники вѡдны́ѧ и҆ на верхꙋ̀ го́ръ є҆зе́ра, во и҆спꙋще́нїе рѣ́къ и҆з̾ высо́кагѡ ка́мене, да напаѧ́ютъ зе́млю, 62 и҆́же сотворѝ человѣ́ка и҆ положѝ се́рдце є҆гѡ̀ посредѣ̀ тѣ́ла, и҆ вложѝ є҆мꙋ̀ дꙋ́хъ и҆ живо́тъ и҆ ра́зꙋмъ 63 и҆ дыха́нїе бг҃а вседержи́телѧ, и҆́же сотворѝ всѧ̑ и҆ и҆спытꙋ́етъ всѧ̑ сокровє́ннаѧ въ сокрове́нныхъ землѝ: 64 то́й зна́етъ начина́нїе ва́ше, и҆ ꙗ҆̀же мы́слите въ сердца́хъ ва́шихъ согрѣша́юще и҆ хотѧ́ще оу҆таи́ти грѣхѝ ва́шѧ. 65 Сегѡ̀ ра́ди гдⷭ҇ь и҆спытꙋ́ѧй и҆спыта̀ всѧ̑ дѣла̀ ва̑ша и҆ ѡ҆бличи́тъ ва́съ всѣ́хъ, 66 и҆ вы̀ посра́млени бꙋ́дете, є҆гда̀ произы́дꙋтъ грѣсѝ ва́ши пред̾ челѡвѣ́ки, и҆ беззакѡ́нїѧ предста́нꙋтъ, ꙗ҆̀же ѡ҆бвинѧ́ти бꙋ́дꙋтъ въ де́нь то́й. 67 Что̀ сотворитѐ, и҆лѝ ка́кѡ сокры́ете грѣхѝ ва́шѧ пред̾ бг҃омъ и҆ а҆́гг҃лы є҆гѡ̀; 68 Сѐ, сꙋдїѧ̀ бг҃ъ, бо́йтесѧ є҆гѡ̀, ѡста́нитесѧ ѿ грѣ̑хъ ва́шихъ и҆ забꙋ́дите беззакѡ́нїѧ ва̑ша оу҆жѐ твори́ти и҆̀хъ во вѣ́къ, и҆ бг҃ъ и҆зведе́тъ ва́съ и҆ и҆зба́витъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби. 69 Се́ бо, возгара́етсѧ ѻ҆́гнь на ва́съ, ꙗ҆зы́цы мно́зи, и҆ восхи́тѧтъ нѣ́кїихъ ѿ ва́съ и҆ зако́лютъ на же́ртвꙋ і҆́дѡлѡмъ: 70 и҆ и҆̀же соизво́лѧтъ и҆̀мъ, бꙋ́дꙋтъ и҆̀мъ въ посмѣ́хъ и҆ въ поноше́нїе и҆ въ попра́нїе. 71 Бꙋ́детъ бо мѣстѡ́мъ мѣ́сто, и҆ ѿ сосѣ́днихъ градѡ́въ воста́нꙋтъ мно́зи на боѧ́щихсѧ гдⷭ҇а. 72 Бꙋ́дꙋтъ а҆́ки неи́стови, ни кого́же щадѧ́ще на расхище́нїе и҆ запꙋстѣ́нїе є҆щѐ боѧ́щымсѧ гдⷭ҇а: 73 и҆́бо ѡ҆пꙋстоша́тъ и҆ расхи́тѧтъ стѧжа̑нїѧ и҆́хъ и҆ и҆з̾ домѡ́въ и҆́хъ и҆зженꙋ́тъ ѧ҆̀. 74 Тогда̀ ꙗ҆ви́тсѧ и҆скꙋше́нїе и҆збра́нныхъ мои́хъ, ꙗ҆́коже зла́то, є҆́же и҆скꙋша́етсѧ ѿ ѻ҆гнѧ̀. 75 Слы́шите, возлю́бленнїи моѝ, речѐ гдⷭ҇ь: сѐ, пред̾ ва́ми сꙋ́ть дні́е ско́рби, и҆ ѿ си́хъ и҆зба́влю ва́съ. 76 Не бо́йтесѧ, ни сꙋмнѣва́йтесѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ предводи́тель ва́шъ є҆́сть. 77 И҆ и҆́же храни́тъ за́пѡвѣди и҆ повелѣ̑нїѧ моѧ̑, речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ, да не преѡтѧгча́тъ ва́съ грѣсѝ ва́ши, нижѐ превзы́дꙋтъ беззакѡ́нїѧ ва̑ша. 78 Го́ре и҆̀же стиснѧ́ютсѧ ѿ грѣ̑хъ свои́хъ и҆ покрыва́ютсѧ беззакѡ́нїи свои́ми: 79 и҆́мже ѡ҆́бразомъ ни́ва стиснѧ́етсѧ ѿ дꙋбра́вы, и҆ те́рнїемъ покрыва́етсѧ стезѧ̀ є҆ѧ̀, є҆́юже не прохо́дитъ человѣ́къ, и҆ и҆сторга́етсѧ, и҆ посыла́етсѧ на сожже́нїе ѻ҆гню̀.