Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 Похвали́тисѧ же не по́льзꙋетъ мѝ: прїидꙋ́ бо

12: 1
Гала́т. 1: 12
2: 2
въ видѣ́нїѧ и҆ ѿкровє́нїѧ гдⷭ҇нѧ. 2 Вѣ́мъ человѣ́ка ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, пре́жде лѣ́тъ четырена́десѧти: а҆́ще въ тѣ́лѣ, не вѣ́мъ, а҆́ще ли кромѣ̀ тѣ́ла, не вѣ́мъ, бг҃ъ вѣ́сть: восхище́на бы́вша такова́го до тре́тїѧгѡ нб҃сѐ. 3 И҆ вѣ́мъ такова̀ человѣ́ка: а҆́ще въ тѣ́лѣ, и҆лѝ кромѣ̀ тѣ́ла, не вѣ́мъ: бг҃ъ вѣ́сть: 4 ꙗ҆́кѡ восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и҆ слы́ша неизрѣчє́нны гл҃го́лы, и҆́хже не лѣ́ть є҆́сть человѣ́кꙋ глаго́лати. 5 Ѡ҆ таковѣ́мъ похвалю́сѧ: ѡ҆ себѣ́ же не похвалю́сѧ, то́кмѡ ѡ҆ не́мощехъ мои́хъ. 6 А҆́ще бо восхощꙋ̀ похвали́тисѧ, не бꙋ́дꙋ безꙋ́менъ, и҆́стинꙋ бо рекꙋ̀: щаждꙋ́ же, да не (ка́кѡ) кто̀ вознепщꙋ́етъ ѡ҆ мнѣ̀ па́че, є҆́же ви́дитъ мѧ̀, и҆лѝ слы́шитъ что̀ ѿ менє̀. 7 И҆ за премнѡ́гаѧ ѿкровє́нїѧ да не превозношꙋ́сѧ, даде́сѧ мѝ па́костникъ пло́ти, а҆́ггелъ сатани́нъ, да мѝ па́кѡсти дѣ́етъ, да не превозношꙋ́сѧ. 8 Ѡ҆ се́мъ трикра́ты гдⷭ҇а моли́хъ, да ѿстꙋ́питъ ѿ менє̀, 9 и҆ рече́ ми: довлѣ́етъ тѝ блгⷣть моѧ̀: си́ла бо моѧ̀ въ не́мощи соверша́етсѧ.
12: 9
2 Корі́нѳ. 4: 8
11: 30
Ри́млѧн. 5: 3
Сла́дцѣ оу҆̀бо похвалю́сѧ па́че въ не́мощехъ мои́хъ, да всели́тсѧ въ мѧ̀ си́ла хрⷭ҇то́ва.

(Заⷱ҇ рч҃є.)

10 Тѣ́мже благоволю̀ въ не́мощехъ, въ досажде́нїихъ, въ бѣда́хъ, во и҆згна́нїихъ, въ тѣснота́хъ по хрⷭ҇тѣ̀: є҆гда́ бо немощствꙋ́ю, тогда̀ си́ленъ є҆́смь. 11 Бы́хъ несмы́сленъ хвалѧ́сѧ: вы̀ мѧ̀ понꙋ́дисте. А҆́зъ бо до́лженъ бѣ́хъ ѿ ва́съ хвали́мь быва́ти: ничи́мже бо лиши́хсѧ пе́рвѣйшихъ а҆пⷭ҇лъ, а҆́ще и҆ ничто́же є҆́смь: 12 зна́мєнїѧ бо а҆пⷭ҇лѡва содѣ́ѧшасѧ въ ва́съ во всѧ́цѣмъ терпѣ́нїи, въ зна́менїихъ и҆ чꙋдесѣ́хъ и҆ си́лахъ. 13

12: 13
1 Корі́нѳ. 1: 5
Что́ бо є҆́сть, є҆гѡ́же лиши́стесѧ па́че про́чихъ цр҃кве́й, ра́звѣ то́чїю ꙗ҆́кѡ а҆́зъ са́мъ не стꙋжи́хъ ва́мъ; Дади́те мѝ непра́вдꙋ сїю̀. 14 Сѐ тре́тїе гото́въ є҆́смь прїитѝ къ ва́мъ, и҆
12: 14
Дѣѧ̑н. 20: 33
не стꙋжꙋ̀ ва́мъ: не и҆щꙋ́ бо ва́шихъ, но ва́съ. Не дѡ́лжна бо сꙋ́ть ча̑да роди́телємъ сниска́ти и҆мѣ́нїѧ, но роди́телє ча́дѡмъ. 15
12: 15
Колос. 1: 24
1 Солꙋ́н. 2: 8
2 Тїмоѳ. 2: 10
А҆́зъ же въ сла́дость и҆ждивꙋ̀ и҆ и҆ждиве́нъ бꙋ́дꙋ по дꙋша́хъ ва́шихъ, а҆́ще и҆ и҆зли́шше ва́съ любѧ̀, ме́нше люби́мь є҆́смь. 16 Бꙋ́ди же, а҆́зъ не ѡ҆тѧгчи́хъ ва́съ, но кова́ренъ сы́й, ле́стїю ва́съ прїѧ́хъ. 17
12: 17
2 Корі́нѳ. 7: 2
Е҆да̀ ко́имъ ѿ по́сланныхъ къ ва́мъ лихои́мствовахъ ва́съ; 18 Оу҆моли́хъ ті́та, и҆ съ ни́мъ посла́хъ бра́та: є҆да̀ лихои́мствова чи́мъ ва́съ ті́тъ; не тѣ́мже ли дꙋ́хомъ ходи́хома; не тѣ́миже ли стопа́ми; 19 Па́ки ли мнитѐ, ꙗ҆́кѡ ѿвѣ́тъ ва́мъ твори́мъ; Пред̾ бг҃омъ, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ глаго́лемъ:
12: 19
1 Корі́нѳ. 10: 33
всѧ̑ же, возлю́бленнїи, ѡ҆ ва́шемъ созида́нїи и҆ оу҆твержде́нїи.

(Заⷱ҇ рч҃ѕ.)

20 Бою́сѧ же, є҆да̀ ка́кѡ прише́дъ, не ꙗ҆́цѣхъ же хощꙋ̀, ѡ҆брѧ́щꙋ ва́съ, и҆ а҆́зъ ѡ҆брѧ́щꙋсѧ ва́мъ, ꙗ҆кова́ же не хо́щете: да не ка́кѡ (бꙋ́дꙋтъ) рвє́нїѧ, за̑висти, ꙗ҆́рѡсти, рє́ти, клеветы̑, шепта́нїѧ, кичє́нїѧ, нестроє́нїѧ: 21 да не па́ки прише́дша мѧ̀ смири́тъ бг҃ъ мо́й оу҆ ва́съ, и҆ воспла́чꙋсѧ мно́гихъ пре́жде согрѣ́шшихъ и҆ не пока́ѧвшихсѧ ѡ҆ нечистотѣ̀ и҆ блꙋже́нїи и҆ стꙋдоло́жствїи, ꙗ҆̀же содѣ́ѧша.

13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 Трети́цею сѐ грѧдꙋ̀ къ ва́мъ:

13: 1
Второзак. 17: 6
19: 15
Матѳ. 18: 16
І҆ѡа́н. 8: 16
Е҆вр. 10: 28
при оу҆стѣ́хъ двою̀ и҆лѝ трїе́хъ свидѣ́телей ста́нетъ всѧ́къ глаго́лъ. 2 Пре́жде рѣ́хъ и҆ предглаго́лю, ꙗ҆́кѡ оу҆ ва́съ бы́въ второ́е,
13: 2
2 Корі́нѳ. 10: 2
и҆ ѿсꙋ́тствꙋѧ нн҃ѣ пишꙋ̀ пре́жде согрѣши́вшымъ и҆ про́чымъ всѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ а҆́ще прїидꙋ̀ па́ки, не пощаждꙋ̀:

(Заⷱ҇ рч҃з.)

3 поне́же и҆скꙋше́нїѧ и҆́щете гл҃ющагѡ во мнѣ̀ хрⷭ҇та̀, и҆́же въ ва́съ не и҆знемога́етъ, но мо́жетъ въ ва́съ: 4

13: 4
Ри́млѧн. 6: 4
и҆́бо а҆́ще и҆ ра́спѧтъ бы́сть ѿ не́мощи, но жи́въ є҆́сть ѿ си́лы бж҃їѧ: и҆́бо и҆ мы̀ немощствꙋ́емъ въ не́мъ, но жи́ви бꙋ́демъ съ ни́мъ ѿ си́лы бж҃їѧ въ ва́съ: 5
13: 5
1 Корі́нѳ. 11: 28
себѐ и҆скꙋша́йте, а҆́ще є҆стѐ въ вѣ́рѣ: себѐ и҆скꙋша́йте. И҆лѝ не зна́ете себѐ, ꙗ҆́кѡ і҆н҃съ хрⷭ҇то́съ
13: 5
Е҆фес. 3: 17
въ ва́съ є҆́сть; Ра́звѣ то́чїю чи́мъ неискꙋ́сни є҆стѐ. 6 Оу҆пова́ю же, ꙗ҆́кѡ разꙋмѣ́ти и҆́мате, ꙗ҆́кѡ мы̀ нѣсмы̀ неискꙋ́сни. 7 Мо́лимсѧ же къ бг҃ꙋ, не сотвори́ти ва́мъ ни є҆ди́нагѡ ѕла̀, не ꙗ҆́кѡ да мы̀ и҆скꙋ́сни ꙗ҆ви́мсѧ, но да вы̀ до́брое сотворитѐ, мы́ же ꙗ҆́кѡ неискꙋ́сни бꙋ́демъ. 8 Ничто́же бо мо́жемъ на и҆́стинꙋ, но по и҆́стинѣ. 9 Ра́дꙋемсѧ бо, є҆гда̀ мы̀ немощствꙋ́емъ, вы́ же си́льни быва́ете: ѡ҆ се́мъ же и҆ мо́лимсѧ, ѡ҆ ва́шемъ соверше́нїи. 10
13: 10
2 Корі́нѳ. 10: 8
Сегѡ̀ ра́ди не сы́й оу҆ ва́съ сїѧ̑ пишꙋ̀, да не прише́дъ безща́днѡ сотворю̀ по вла́сти, ю҆́же гдⷭ҇ь да́лъ мѝ є҆́сть въ созда́нїе, а҆ не на разоре́нїе. 11 Про́чее же, бра́тїе, ра́дꙋйтесѧ, соверша́йтесѧ, оу҆тѣша́йтесѧ,
13: 11
Ри́млѧн. 15: 5
Фїлїппис. 2: 2
1 Петр. 3: 8
то́жде мꙋ́дрствꙋйте, ми́ръ и҆мѣ́йте. И҆ бг҃ъ любвѐ и҆ ми́ра бꙋ́детъ съ ва́ми. 12
13: 12
1 Петр. 5: 14
Ри́млѧн. 16: 16
1 Корі́нѳ. 16: 20
Цѣлꙋ́йте дрꙋ́гъ дрꙋ́га лобза́нїемъ ст҃ы́мъ. Цѣлꙋ́ютъ вы̀ ст҃і́и всѝ. 13 Блгⷣть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, и҆ любы̀ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, и҆ ѻ҆бще́нїе ст҃а́гѡ дх҃а со всѣ́ми ва́ми. А҆ми́нь.