Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

101 Са́мъ же а҆́зъ па́ѵелъ молю́ вы кро́тостїю и҆ ти́хостїю хрⷭ҇то́вою, и҆́же въ лицѐ оу҆́бѡ смире́нъ въ ва́съ, не сы́й же оу҆ ва́съ дерза́ю въ ва́съ. 2 Молю́ же, да не присꙋ́щъ дерза́ю надѣ́ѧнїемъ, и҆́мже помышлѧ́ю смѣ́ти на нѣ́кїѧ непщꙋ́ющыѧ на́съ

10: 2
2 Корі́нѳ. 2: 17
ꙗ҆́кѡ по пло́ти ходѧ́щихъ. 3
10: 3
1 Тїмоѳ. 1: 18
Во пло́ти бо ходѧ́ще, не по пло́ти вои́нствꙋемъ: 4 ѻ҆рꙋ̑жїѧ бо во́инства на́шегѡ не плотска̑ѧ,
10: 4
І҆ерем. 1: 10
2 Корі́нѳ. 6: 7
Е҆фес. 6: 13
но си̑льна бг҃омъ на разоре́нїе тве́рдємъ: помышлє́нїѧ низлага́юще, 5
10: 5
1 Корі́нѳ. 1: 19
3: 19
и҆ всѧ́ко возноше́нїе взима́ющеесѧ на ра́зꙋмъ бж҃їй, и҆ плѣнѧ́юще всѧ́къ ра́зꙋмъ въ послꙋша́нїе хрⷭ҇то́во, 6 и҆ въ гото́вости и҆мꙋ́ще ѿмсти́ти всѧ́ко преслꙋша́нїе, є҆гда̀ и҆спо́лнитсѧ ва́ше послꙋша́нїе. 7
10: 7
І҆ѡа́н. 7: 24
Ꙗ҆̀же ли пред̾ лице́мъ, зритѐ;

(Заⷱ҇ р҃ч.)

А҆́ще кто̀ надѣ́етсѧ себѐ хрⷭ҇то́ва бы́ти, да помышлѧ́етъ па́ки ѿ себє̀, занѐ, ꙗ҆́коже ѻ҆́нъ хрⷭ҇то́въ, та́кожде и҆ мы̀ хрⷭ҇тѡ́вы. 8 А҆́ще бо и҆ ли́шше что̀ похвалю́сѧ ѡ҆ вла́сти на́шей, ю҆́же дадѐ на́мъ гдⷭ҇ь

10: 8
2 Корі́нѳ. 13: 10
въ созда́нїе, а҆ не на разоре́нїе ва́ше, не постыжꙋ́сѧ. 9 (Но) да не ꙗ҆влю́сѧ, ꙗ҆́кѡ страшѧ̀ ва́съ посла́ньми. 10 Ꙗ҆́кѡ посла̑нїѧ оу҆́бѡ, речѐ, тѧ̑жка и҆ крѣ́пка, а҆ прише́ствїе тѣ́ла не́мощно,
10: 10
2 Корі́нѳ. 11: 6
и҆ сло́во оу҆ничиже́нно: 11 сїѐ да помышлѧ́етъ таковы́й, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́цы же є҆смы̀ сло́вомъ посла́нїй, ѿстоѧ́ще, такові́и и҆ тꙋ̀ сꙋ́ще є҆смы̀ дѣ́ломъ. 12 Не смѣ́емъ бо сꙋди́ти10: 12 присовокꙋплѧ́ти, и҆лѝ прикла́довати себѐ и҆ны̑мъ хва́лѧщымъ себѐ самѣ́хъ: но са́ми въ себѣ̀ себѐ и҆змѣрѧ́юще, и҆ прилага́юще себѐ сами̑мъ себѣ̀, не разꙋмѣва́ютъ. 13 Мы́ же не въ безмѣ́рнаѧ похва́лимсѧ,
10: 13
2 Корі́нѳ. 12: 5
но по мѣ́рѣ пра́вила, є҆го́же раздѣлѝ на́мъ бг҃ъ мѣ́рꙋ, достиза́ти да́же и҆ до ва́съ. 14 Не ꙗ҆́кѡ бо не досѧ́жꙋще до ва́съ, па́че простира́емъ себѐ, да́же бо и҆ до ва́съ достиго́хомъ бл҃говѣ́стїемъ хрⷭ҇то́вымъ: 15 не въ безмѣ́рнаѧ хва́лѧщесѧ
10: 15
Ри́млѧн. 15: 20
въ чꙋжди́хъ трꙋдѣ́хъ, оу҆пова́нїе же и҆мꙋ́ще, растꙋ́щей вѣ́рѣ ва́шей, въ ва́съ велича́тисѧ по пра́вилꙋ на́шемꙋ и҆з̾ѻби́лнѡ, 16 во є҆́же и҆ въ да́льшихъ ва́съ (страна́хъ) благовѣсти́ти, не чꙋжи́мъ пра́виломъ въ гото́выхъ похвали́тисѧ. 17
10: 17
І҆ерем. 9: 24
1 Корі́нѳ. 1: 31
Хвалѧ́йсѧ же, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ да хва́литсѧ: 18
10: 18
При́тч. 27: 2
1 Корі́нѳ. 4: 5
не хвалѧ́й бо себѐ се́й и҆скꙋ́сенъ, но є҆го́же бг҃ъ восхвалѧ́етъ.