Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
8

ГЛАВА̀ и҃.

81 И҆ бы́сть

8: 1
3 Ца́рств. 9: 10
по два́десѧти лѣ́тѣхъ, въ ни́хже созда̀ соломѡ́нъ до́мъ гдⷭ҇ень и҆ до́мъ сво́й, 2
8: 2
3 Ца́рств. 9: 11,12
и҆ гра́ды ꙗ҆̀же дадѐ хїра́мъ соломѡ́нꙋ, созда̀ ѡ҆́ны соломѡ́нъ и҆ вселѝ тꙋ̀ сы́ны і҆н҃лєвы. 3 И҆ прїи́де соломѡ́нъ во
8: 3
Чи́сл. 13: 22
є҆ма́ѳъ-сꙋ́ва и҆ ѡ҆держа̀ є҆го̀. 4 И҆ созда̀ Ѳедмо́ръ въ пꙋсты́ни и҆ всѧ̑ гра́ды крѣ́пкїѧ, ꙗ҆̀же созда̀ во є҆ма́ѳѣ. 5
8: 5
3 Ца́рств. 9: 17
Состро́и же веѳѡрѡ́нъ вы́шнїй и҆ веѳѡрѡ́нъ ни́жнїй, гра́ды оу҆крѣплє́ны стѣна́ми, врата́ми и҆ вереѧ́ми: 6
8: 6
3 Ца́рств. 9: 18,19
и҆ валаа́ѳъ, и҆ всѧ̑ гра́ды крѣ́пкїѧ, и҆̀же бы́ша соломѡ́нꙋ, и҆ всѧ̑ гра́ды колесни́цъ и҆ гра́ды кѡ́нникъ, и҆ є҆ли̑ка восхотѣ̀ соломѡ́нъ по жела́нїю созда́ти бо і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ въ лїва́нѣ и҆ во все́мъ ца́рствѣ свое́мъ. 7
8: 7
3 Ца́рств. 9: 20
Ве́сь наро́дъ ѡ҆ста́вшїйсѧ ѿ хетте́а и҆ а҆морре́а, и҆ ферезе́а и҆ є҆ѵе́а и҆ і҆евꙋсе́а, и҆̀же не бѧ́хꙋ ѿ пле́мене і҆н҃лева, 8 но бѣ́ша ѿ сынѡ́въ и҆́хъ ѡ҆ста́вшихсѧ по ни́хъ на землѝ, и҆̀хже не и҆зби́ша сы́нове і҆н҃лєвы, подведѐ и҆̀хъ соломѡ́нъ
8: 8
І҆ис. Наѵ. 16: 10
Сꙋд. 1: 28
3 Ца́рств. 9: 21
въ да́нь да́же до днѐ сегѡ̀. 9 Ѿ сынѡ́въ же і҆н҃левыхъ не дадѐ соломѡ́нъ въ рабы̑ ца́рствꙋ своемꙋ̀: ті́и бо бѧ́хꙋ мꙋ́жїе ра́тницы и҆ кнѧ̑зи, и҆ си́льнїи и҆ нача̑лницы колесни́цъ и҆ кѡ́нникъ є҆гѡ̀. 10
8: 10
3 Ца́рств. 9: 23
И҆ сі́и нача̑лницы предстоѧ́щихъ царю̀ соломѡ́нꙋ, двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ приста̑вницы над̾ дѣ́лы людски́ми. 11
8: 11
3 Ца́рств. 9: 24
Дще́рь же фараѡ́ню преведѐ соломѡ́нъ ѿ гра́да даві́дова въ до́мъ, є҆го́же созда̀ є҆́й, рече́ бо: да не ѡ҆бита́етъ жена̀ моѧ̀ въ домꙋ̀ даві́да царѧ̀ і҆н҃лева, поне́же ѡ҆свѧще́нъ є҆́сть, а҆́може вни́де кївѡ́тъ гдⷭ҇ень. 12 Тогда̀ вознесѐ соломѡ́нъ всесожжє́нїѧ гдⷭ҇еви на ѻ҆лта́рь, є҆го́же созда̀ гдⷭ҇еви пред̾ хра́момъ, 13 по словесѝ ѿ днѐ до днѐ возноси́ти,
8: 13
И҆схо́д. 23: 15
Леѵі́т. 24: 8
по повелѣ́нїю мѡѷсе́евꙋ, въ сꙋббѡ̑ты и҆ въ новомчⷭ҇їѧ и҆ въ пра́здники,
8: 13
3 Ца́рств. 9: 25
три́жды въ го́дъ, въ пра́здникъ ѡ҆прѣсно́кѡвъ и҆ въ пра́здникъ седми́цъ и҆ въ пра́здникъ кꙋ́щей. 14
8: 14
1 Паралїпом. 24: 1
И҆ поста́ви по разсꙋжде́нїю даві́да ѻ҆тца̀ своегѡ̀ раздѣлє́нїѧ свѧще́нникѡмъ и҆ по слꙋже́нїємъ и҆́хъ: и҆ леѵі́ты над̾ стра́жами и҆́хъ, да хва́лѧтъ и҆ слꙋ́жатъ пред̾ свѧщє́нники
8: 14
1 Паралїпом. 27: 1
по чи́нꙋ є҆ди́нагѡ коегѡ́ждо дні́й: и҆ двє́рницы по раздѣле́нїємъ и҆́хъ, по вратѡ́мъ и҆ вратѡ́мъ: та́кѡ бо повелѣ̀ даві́дъ человѣ́къ бж҃їй. 15 Не престꙋпи́ша за́повѣдїй царе́выхъ ѡ҆ свѧще́нницѣхъ и҆ леѵі́тѣхъ по всѧ́комꙋ словесѝ, и҆ въ сокро́вищихъ. 16 И҆ оу҆гото́васѧ всѧ́ко дѣ́ланїе ѿ днѐ, въ ѻ҆́ньже ѡ҆снова̀, до днѐ, въ ѻ҆́ньже совершѝ соломѡ́нъ до́мъ гдⷭ҇ень. 17
8: 17
3 Ца́рств. 9: 26,27
Тогда̀ и҆́де соломѡ́нъ въ гасїѡ́нъгаве́ръ и҆ во є҆ла́ѳъ, и҆́же при мо́ри въ землѝ і҆дꙋме́йстѣй. 18 И҆ посла̀ хїра́мъ рꙋко́ю слꙋ́гъ свои́хъ корабли̑ и҆ рабы̑ зна́ющыѧ морскі̑ѧ прохо́ды, и҆ хожда́хꙋ съ рабы̑ соломѡ́ними въ сѡфі́ръ, и҆ взѧ́ша ѿтꙋ́дꙋ четы́реста и҆ пѧтьдесѧ́тъ тала̑нтъ зла́та и҆ принесо́ша ко царю̀ соломѡ́нꙋ.

9

ГЛАВА̀ ѳ҃.

91 Цари́ца же

9: 1
3 Ца́рств. 10: 1
Матѳ. 12: 42
Лꙋк. 11: 31
са́вска оу҆слы́ша и҆́мѧ соломѡ́ново и҆ прїи́де и҆скꙋси́ти є҆го̀ гада́ньми во і҆ерⷭ҇ли́мѣ съ си́лою тѧ́жкою ѕѣлѡ̀: и҆ велблю́ды носѧ́щїи а҆рѡма́ты и҆ зла́та мно́жество и҆ ка́менїѧ драга́гѡ: и҆ прїи́де къ соломѡ́нꙋ и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀ всѧ̑, є҆ли̑ка бѣ́ша въ се́рдцы є҆ѧ̀. 2
9: 2
3 Ца́рств. 10: 3
И҆ возвѣстѝ є҆́й соломѡ́нъ всѧ̑ словеса̀ є҆ѧ̀, и҆ не пре́йде сло́во, є҆гѡ́же бы не возвѣсти́лъ є҆́й. 3
9: 3
3 Ца́рств. 10: 4,5
И҆ ви́дѣ цари́ца са́вска премꙋ́дрость соломѡ́ню, и҆ до́мъ є҆го́же созда̀, 4 И҆ ꙗ҆́ди столѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ сѣда̑лища рабѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ состоѧ́нїе слꙋже́бникѡвъ є҆гѡ̀ и҆ ри̑зы и҆́хъ, и҆ вїночє́рпчїѧ є҆гѡ̀ и҆ оу҆краше́нїе и҆́хъ, и҆ всесожжє́нїѧ, ꙗ҆̀же жрѧ́ше въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, и҆ внѣ̀ себє̀ бы́сть. 5
9: 5
3 Ца́рств. 10: 6
Рече́ же ко царю̀: и҆́стинно є҆́сть сло́во, є҆́же слы́шахъ въ землѝ мое́й ѡ҆ словесѣ́хъ твои́хъ и҆ ѡ҆ премꙋ́дрости твое́й: 6 и҆ не вѣ́ровахъ словесе́мъ и҆́хъ, до́ндеже прїидо́хъ, и҆ ви́дѣста ѻ҆́чи моѝ, и҆ сѐ, не возвѣсти́ша мнѣ̀ полови́ны мно́жества премꙋ́дрости твоеѧ̀: приложи́лъ є҆сѝ ко слы́шанїю ꙗ҆̀же слы́шахъ: 7
9: 7
3 Ца́рств. 10: 8
Матѳ. 13: 16,17
блаже́ни мꙋ́жїе твоѝ и҆ блаже́ни рабѝ твоѝ сі́и, и҆̀же предстоѧ́тъ пред̾ тобо́ю на всѧ́ко вре́мѧ и҆ слы́шатъ премꙋ́дрость твою̀: 8 да бꙋ́детъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й блгⷭ҇ве́нъ, и҆̀же бл҃говолѝ въ тебѣ̀,
9: 8
3 Ца́рств. 10: 9
є҆́же да́ти тѧ̀ на престо́лъ сво́й царѧ̀ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀:
9: 8
2 Паралїпом. 2: 11
занѐ возлюбѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й і҆н҃лѧ, є҆́же оу҆тверди́ти є҆го̀ во вѣ́къ, и҆ поста́ви тѧ̀ над̾ ни́ми царѧ̀, да сотвори́ши сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ. 9
9: 9
3 Ца́рств. 10: 10
Даде́ же царю̀ сто̀ два́десѧть тала̑нтъ зла̑та и҆ а҆рѡма́ты мнѡ́ги ѕѣлѡ̀ и҆ ка́менїе драго́е, и҆ не бы́ша а҆рѡма́ты такѡвы́ ꙗ҆́кѡ сїѧ̑, ꙗ҆́же дадѐ цари́ца са́вска царю̀ соломѡ́нꙋ. 10
9: 10
3 Ца́рств. 10: 11
Но и҆ рабѝ хїра́мѡвы съ рабы̑ соломѡ́ними приноша́хꙋ зла́то соломѡ́нꙋ драго́е. 11 И҆ сотворѝ соломѡ́нъ ца́рь ѿ дре́въ пе́ѵговыхъ степє́ни въ до́мъ гдⷭ҇ень и҆ въ до́мъ царе́въ, и҆ гꙋ́сли и҆ ѱалти̑ри пѣ́сней, и҆ никогда́же ви̑дѣна бы́ша въ землѝ і҆ꙋ́динѣ пре́жде такѡа́ѧ. 12
9: 12
3 Ца́рств. 10: 13
Ца́рь же соломѡ́нъ дадѐ ца́рицѣ са́встѣй всѧ̑ по жела́нїю є҆ѧ̀, и҆́хже проси́ла, кромѣ̀ всѣ́хъ ꙗ҆̀же принесѐ царю̀ соломѡ́нꙋ, и҆ возврати́сѧ въ зе́млю свою̀. 13
9: 13
3 Ца́рств. 10: 14
Бѣ́ же вѣ́съ зла́та приноси́магѡ къ соломѡ́нꙋ на всѧ́ко лѣ́то ше́сть сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ ше́сть тала̑нтъ зла́та, 14 кромѣ̀ мꙋже́й по́дданныхъ и҆ кꙋпцѡ́въ, и҆̀же приноша́хꙋ, и҆ всѣ́хъ царе́й а҆ра́вскихъ и҆ вла́стелей землѝ, и҆̀же всѝ приноша́хꙋ зла́то и҆ сребро̀ царю̀ соломѡ́нꙋ. 15
9: 15
3 Ца́рств. 10: 16
14: 26
Сотворѝ оу҆́бѡ ца́рь соломѡ́нъ двѣ́сти щитѡ́въ златы́хъ тѧ́гненыхъ, ше́сть сѡ́тъ златни̑къ чи́стыхъ бѧ́хꙋ во є҆ди́нѣмъ щитѣ̀: 16 и҆ три́ста щитѡ́въ златы́хъ тѧ́гненыхъ, по три́ста златни̑къ бѧ́ше во є҆ди́нѣмъ ко́емждо щитѣ̀, и҆ положѝ ѧ҆̀ ца́рь въ домꙋ̀ дре́ва лїва́нова. 17
9: 17
3 Ца́рств. 10: 18
Сотвори́ же ца́рь престо́лъ ѿ слоно́выхъ зꙋбѡ́въ вели́къ, и҆ позлатѝ є҆го̀ зла́томъ чи́стымъ, 18 и҆ ше́сть степе́нїй оу҆ престо́ла позлаще́ни зла́томъ, и҆ мы̑шчицы двѣ̀ тꙋ́дꙋ и҆ сю́дꙋ над̾ престо́ломъ сѣда́лища, и҆ два̀ льва̑ стѡѧ́ща бли́з̾ мы́шчцей, 19 и҆ двана́десѧть львѡ́въ стоѧ́щихъ та́мѡ на шестѝ степе́нехъ ѿ ѻ҆бои́хъ стра́нъ: и҆ не бы́сть тако́въ престо́лъ во всѧ́цѣмъ ца́рствѣ. 20
9: 20
3 Ца́рств. 10: 21
Вси́ же сосꙋ́ди царѧ̀ соломѡ́на бѧ́хꙋ зла̑ты, и҆ всѝ сосꙋ́ди до́мꙋ дꙋбра́вы лїва́нскїѧ зла́томъ ѡ҆крꙋжє́ны, сребро́ бо во дне́хъ соломѡ́нихъ ни во что̀ вмѣнѧ́шесѧ: 21
9: 21
3 Ца́рств. 10: 22
занѐ кора́бль царе́въ хожда́ше въ ѳарсі́съ съ рабы̑ хїра́мовыми, є҆ди́ницею въ лѣ́та трѝ прихожда́ше кора́бль ѿ ѳарсі́са ко царю̀, по́лнъ зла́та и҆ сребра̀ и҆ зꙋбѡ́въ слоно́выхъ и҆ ѻ҆без̾ѧнъ. 22 И҆
9: 22
3 Ца́рств. 10: 23
2 Паралїпом. 1: 12
возвели́чисѧ соломѡ́нъ па́че всѣ́хъ царе́й земны́хъ бога́тствомъ и҆ мꙋ́дростїю. 23 Вси́ же ца́рїе зе́мстїи жела́хꙋ ви́дѣти лицѐ соломѡ́не
9: 23
І҆а́к. 1: 5
и҆ слы́шати премꙋ́дрость є҆гѡ̀, ю҆́же дадѐ бг҃ъ въ се́рдце є҆гѡ̀: 24 и҆ приноша́хꙋ є҆мꙋ̀ кі́йждо да́ры своѧ̑, сосꙋ́ды срє́брѧны и҆ зла̑ты, и҆ ѡ҆дѣѧ́нїѧ и҆ ста́ктꙋ, и҆ сла́дѡсти, ко́ни и҆ мскѝ, на всѧ́кое лѣ́то. 25
9: 25
3 Ца́рств. 4: 26
И҆ бѧ́хꙋ царю̀ соломѡ́нꙋ четы́редесѧть ты́сѧщъ кобыли́цъ къ колєсни́цы и҆ двана́десѧть ты́сѧщъ кѡ́нникъ,
9: 25
3 Ца́рств. 10: 26
и҆ поста́ви и҆̀хъ во градѣ́хъ колесни́чныхъ и҆ со царе́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 26 И҆
9: 26
3 Ца́рств. 4: 21
бы́ть во́ждь всѣ́хъ царе́й ѿ рѣкѝ (є҆ѵфра́та) да́же до землѝ и҆ноплемє́нникъ и҆ да́же до предѣ́лъ є҆гѵ́петскихъ. 27 И҆
9: 27
3 Ца́рств. 10: 27
2 Паралїпом. 1: 15
дадѐ ца́рь зла́то и҆ сребро̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ ꙗ҆́кѡ ка́менїе, и҆ ке́дры ꙗ҆́кѡ черни́чїе, є҆́же (ражда́етсѧ) въ полѧ́хъ мно́жество. 28 И҆ приводѧ́хꙋ ко́ни соломѡ́нꙋ ѿ є҆гѵ́пта и҆ ѿ всеѧ̀ землѝ. 29 И҆ прѡ́чаѧ словеса̀ соломѡ̑нѧ пє́рваѧ и҆ послѣ́днѧѧ,
9: 29
3 Ца́рств. 1: 11
11: 41
сѐ, сїѧ̑ пи̑сана сꙋ́ть въ словесѣ́хъ наѳа́на прⷪ҇ро́ка и҆ въ словесѣ́хъ а҆хі́и силѡні́ты и҆ въ видѣ́нїихъ і҆ѡи́лѧ ви́дѧщагѡ, проти́вꙋ і҆еровоа́ма сы́на нава́това. 30
9: 30
3 Ца́рств. 11: 42
И҆ ца́рствова соломѡ́нъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ над̾ всѣ́мъ і҆н҃лемъ четы́редесѧть лѣ́тъ. 31
9: 31
3 Ца́рств. 11: 43
И҆ оу҆́спе соломѡ́нъ со ѻ҆тцы̑ свои́ми, и҆ погребо́ша є҆го̀ во гра́дѣ даві́да ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀. И҆ воцари́сѧ ровоа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.

10

ГЛАВА̀ і҃.

101 И҆

10: 1
3 Ца́рств. 12: 1
прїи́де ровоа́мъ въ сѷхе́мъ, занѐ въ сѷхе́мъ ве́сь і҆н҃ль сни́десѧ поста́вити є҆го̀ царе́мъ. 2
10: 2
3 Ца́рств. 12: 2
И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆слы́ша і҆еровоа́мъ сы́нъ нава́товъ, и҆́же бѣ̀ во є҆гѵ́птѣ, ꙗ҆́кѡ
10: 2
3 Ца́рств. 11: 40
оу҆бѣжѐ ѿ лица̀ соломѡ́на царѧ̀, и҆ ѡ҆бита̀ і҆еровоа́мъ во є҆гѵ́птѣ, и҆ возврати́сѧ і҆еровоа́мъ ѿ є҆гѵ́пта. 3 И҆ посла́ша и҆ призва́ша є҆го̀. И҆ прїи́де і҆еровоа́мъ и҆ всѐ собра́нїе і҆н҃лево ко царю̀ ровоа́мꙋ, глаго́люще: 4 ѻ҆те́цъ тво́й ѡ҆жесточѝ и҆́го на́ше, ты̀ же нн҃ѣ ѡ҆сла́би ѿ рабо́ты ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ же́стокїѧ и҆ ѿ и҆́га є҆гѡ̀ тѧ́жкагѡ, є҆́же возложѝ на на́съ, и҆ послꙋ́жимъ тебѣ̀. 5 И҆ речѐ и҆̀мъ:
10: 5
3 Ца́рств. 12: 5
поиди́те да́же до трїе́хъ дні́й и҆ прїиди́те ко мнѣ̀. И҆ ѿидо́ша лю́дїе. 6 И҆ собра̀ ца́рь ровоа́мъ старѣ́йшины, и҆̀же стоѧ́хꙋ пред̾ соломѡ́нъ ѻ҆тце́мъ є҆гѡ̀, є҆гда̀ є҆щѐ живѧ́ше, глаго́лѧ: како́въ вы̀ даетѐ совѣ́тъ ѿвѣща́ти лю́демъ си̑мъ; 7 И҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: а҆́ще дне́сь бꙋ́деши во благо́е лю́демъ си̑мъ, и҆ благоꙋгоди́ши, и҆ рече́ши и҆̀мъ словеса̀ блага̑ѧ, то̀ послꙋ́жатъ тебѣ̀ во всѧ̑ дни̑. 8
10: 8
3 Ца́рств. 12: 8
И҆ ѡ҆ста́ви совѣ́тъ старѣ́йшинъ, є҆го́же совѣща́ша є҆мꙋ̀: и҆ совѣ́товаше со ю҆́ношами, и҆̀же съ ни́мъ воспита́ни бѧ́хꙋ и҆ стоѧ́хꙋ пред̾ ни́мъ, 9 и҆ речѐ къ ни̑мъ: что̀ вы̀ собѣ́тꙋете, да ѿвѣща́ю лю́демъ си̑мъ, и҆̀же рѣ́ша мнѣ̀, глаго́люще: ѡ҆блегчѝ и҆́го, є҆́же наложѝ на ны̀ ѻ҆те́цъ тво́й; 10
10: 10
3 Ца́рств. 12: 10
И҆ ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀ ѻ҆́троцы воспита́ннїи съ ни́мъ, глаго́люще: та́кѡ рече́ши лю́демъ, и҆̀хже реко́ша тебѣ̀, глаго́люще: ѻ҆те́цъ тво́й ѡ҆тѧгчѝ и҆́го на́ше, ты́ же ѡ҆блегчѝ на́мъ: та́кѡ ѿвѣща́й къ ни̑мъ: ме́ншїй пе́рстъ мо́й толстѣ́е є҆́сть чре́слъ ѻ҆тца̀ моегѡ̀: 11 ѻ҆те́цъ мо́й наложѝ ва́мъ тѧ́жкое и҆́го, а҆́зъ же (тѧ́гости) приложꙋ̀ на и҆́го ва́ше: ѻ҆те́цъ мо́й би́лъ ва́съ бичмѝ, а҆́зъ же бꙋ́дꙋ би́ти ва́съ скорпїо́нами. 12
10: 12
3 Ца́рств. 12: 12
Сїрах. 47: 28
И҆ прїи́де і҆еровоа́мъ и҆ всѝ лю́дїе къ ровоа́мꙋ въ де́нь тре́тїй, ꙗ҆́коже повелѣ̀ и҆̀мъ ца́рь, глаго́лѧ: возврати́тесѧ ко мнѣ̀ въ де́нь тре́тїй. 13 И҆ ѿвѣща̀ ца́рь же́стокѡ, и҆ ѡ҆ста́ви ца́рь ровоа́мъ совѣ́тъ старѣ́йшинъ, и҆ речѐ къ ни̑мъ по совѣ́тꙋ ю҆́нѡшъ, глаго́лѧ: 14 ѻ҆те́цъ мо́й ѡ҆тѧготѝ и҆́го ва́ше, а҆́зъ же приложꙋ̀ къ немꙋ̀: ѻ҆те́цъ мо́й би́лъ ва́съ бичмѝ, а҆́зъ же би́ти бꙋ́дꙋ вы̀ скорпїо́нами. 15
10: 15
3 Ца́рств. 12: 15
И҆ не послꙋ́ша ца́рь люді́й, ꙗ҆́кѡ бѣ̀ превраще́нїе ѿ бг҃а, гл҃ѧ: возста́ви гдⷭ҇ь сло́во своѐ,
10: 15
3 Ца́рств. 11: 29,31
є҆́же гл҃а рꙋко́ю а҆хі́и силѡні́ты ѡ҆ і҆еровоа́мѣ сы́нѣ нава́товѣ 16
10: 16
3 Ца́рств. 12: 16
и҆ ѡ҆ все́мъ і҆н҃ли, занѐ не послꙋ́ша ца́рь и҆́хъ. И҆ ѿвѣща́ша лю́дїе ко царю̀, глаго́люще:
10: 16
2 Ца́рств. 20: 1
ка́ѧ на́мъ ча́сть въ даві́дѣ и҆ наслѣ́дїе въ сы́нѣ і҆ессе́евѣ; возврати́сѧ въ жили̑ща твоѧ̑, і҆н҃лю, нн҃ѣ смотрѝ до́мꙋ твоегѡ̀, даві́де. И҆ и҆́де ве́сь і҆н҃ль въ жили̑ща своѧ̑. 17 Мꙋ́жїе же і҆н҃лєвы, и҆̀же ѡ҆бита́хꙋ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ, воцари́ша над̾ собо́ю ровоа́ма. 18
10: 18
3 Ца́рств. 12: 18
И҆ посла̀ ца́рь ровоа́мъ къ ни̑мъ
10: 18
3 Ца́рств. 4: 6
а҆дѡнїра́ма бы́вша над̾ да́ньми, и҆ ка́менїемъ поби́ша є҆го̀ сы́нове і҆н҃лєвы, и҆ оу҆́мре. И҆ оу҆слы́ша ца́рь ровоа́мъ, и҆ потща́сѧ взы́ти на колесни́цꙋ, и҆ побѣжѐ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 19 И҆ ѿве́ржесѧ і҆н҃ль ѿ до́мꙋ даві́дова да́же до днѐ сегѡ̀.