Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
7

ГЛАВА̀ з҃.

71 И҆ є҆гда̀

7: 1
2 Маккав. 2: 10
совершѝ соломѡ́нъ молѧ́сѧ, и҆ ѻ҆́гнь сни́де съ небесѐ и҆ поѧдѐ всесожжє́нїѧ и҆ жє́ртвы и҆ сла́ва гдⷭ҇нѧ и҆спо́лни до́мъ: 2
7: 2
3 Ца́рств. 8: 11
и҆ не можа́хꙋ свѧще́нницы вни́ти въ хра́мъ гдⷭ҇нь во вре́мѧ ѻ҆́но, ꙗ҆́кѡ и҆спо́лни сла́ва гдⷭ҇нѧ до́мъ гдⷭ҇ень. 3 И҆ всѝ сы́нове і҆н҃лєвы ви́дѧхꙋ сходѧ́щь ѻ҆́гнь и҆ сла́вꙋ гдⷭ҇ню на до́мъ, и҆ падо́ша ни́цъ на зе́млю на помо́стъ по́стланъ ка́менїемъ, и҆ поклони́шасѧ,
7: 3
2 Паралїпом. 5: 13
1 Є҆́здр. 3: 11
и҆ восхвали́ша гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ во вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. 4
7: 4
3 Ца́рств. 8: 62
Ца́рь же и҆ всѝ лю́дїе пожро́ша жє́ртвы пред̾ гдⷭ҇емъ. 5
7: 5
3 Ца́рств. 8: 63
И҆ пожрѐ ца́рь соломѡ́нъ же́ртвꙋ волѡ́въ два́десѧть и҆ двѣ̀ ты́сѧщы, ѻ҆ве́цъ сто̀ и҆ два́десѧть ты́сѧщъ, и҆ ѡ҆свѧтѝ до́мъ бж҃їй ца́рь и҆ всѝ лю́дїе. 6
7: 6
1 Паралїпом. 16: 5
Свѧще́нницы же стоѧ́хꙋ на стра́жахъ свои́хъ, и҆ леѵі́ти во ѻ҆рга́ны поѧ́хꙋ пѣ́сни гдⷭ҇ни, ꙗ҆̀же сотворѝ даві́дъ ца́рь къ похвале́нїю гдⷭ҇а: (ꙗ҆́кѡ бл҃гъ,) ꙗ҆́кѡ во вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀, пѣ́сни даві́дѡвы (пою́ще) рꙋка́ми свои́ми:
7: 6
Чи́сл. 10: 10
Сїрах. 8: 18
и҆ свѧще́нницы поѧ́хꙋ трꙋба́ми пред̾ ни́ми, и҆ ве́сь і҆н҃ль стоѧ́ше. 7 Ѡ҆свѧти́ же соломѡ́нъ
7: 7
3 Ца́рств. 8: 64
сре́днее двора̀, и҆́же пред̾ це́рковїю гдⷭ҇нею, принесе́ бо тꙋ̀ всесожжє́нїѧ и҆ тꙋ́ки ми́рныхъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆лта́рь мѣ́дѧнъ, є҆го́же сотворѝ соломѡ́нъ, не можа́ше вмѣсти́ти всесожже́нїй и҆ же́ртвъ и҆ тꙋ́кѡвъ. 8
7: 8
3 Ца́рств. 8: 65
И҆ сотворѝ соломѡ́нъ пра́здникъ во вре́мѧ ѻ҆́но се́дмь дні́й, и҆ ве́сь і҆н҃ль съ ни́мъ, собра́нїе вели́ко ѕѣлѡ̀
7: 8
Чи́сл. 13: 22
ѿ вхо́да во є҆ма́ѳъ да́же до пото́ка є҆гѵ́петска: 9 сотвори́ же
7: 9
І҆ѡа́н. 7: 37
въ де́нь ѻ҆смы́й торжество̀, поне́же
7: 9
3 Ца́рств. 8: 2,65
ѡ҆свѧще́нїю ѻ҆лтарѧ̀ сотворѝ се́дмь дні́й пра́здникъ. 10
7: 10
3 Ца́рств. 8: 66
И҆ въ де́нь два́десѧть тре́тїй мцⷭ҇а седма́гѡ ѿпꙋстѝ люді́й въ жили́ще и҆́хъ веселѧ́щихсѧ и҆ ра́дꙋющихсѧ ѡ҆ бл҃ги́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь даві́дꙋ и҆ соломѡ́нꙋ и҆ і҆н҃лю лю́демъ свои̑мъ. 11
7: 11
3 Ца́рств. 9: 1
И҆ совершѝ соломѡ́нъ до́мъ гдⷭ҇ень и҆ до́мъ царе́въ: и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка восхотѣ̀ въ се́рдцы свое́мъ соломѡ́нъ твори́ти въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни и҆ въ домꙋ̀ свое́мъ, благопоспѣши́сѧ. 12 И҆ ꙗ҆ви́сѧ гдⷭ҇ь соломѡ́нꙋ но́щїю и҆ речѐ є҆мꙋ̀: оу҆слы́шахъ моле́нїе твоѐ
7: 12
Второзак. 12: 5
и҆ и҆збра́хъ мѣ́сто сїѐ мнѣ̀ въ до́мъ же́ртвы: 13 а҆́ще заключꙋ̀ не́бо, и҆ до́ждь не и҆злїе́тсѧ, и҆ а҆́ще повелю̀ прꙋгѡ́мъ поѧ́сти дре́во, и҆ а҆́ще послю̀ гꙋби́телство на лю́ди моѧ̑, 14
7: 14
Ѱал. 105: 6
и҆ а҆́ще посра́млени бꙋ́дꙋтъ лю́дїе моѝ,
7: 14
Второзак. 28: 10
А҆мѡ́с. 9: 12
на ни́хже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, и҆ помо́лѧтсѧ, и҆ взы́щꙋтъ лица̀ моегѡ̀, и҆ ѿвратѧ́тсѧ ѿ пꙋті́й свои́хъ ѕлы́хъ: и҆ а҆́зъ оу҆слы́шꙋ съ нб҃сѐ и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́дꙋ грѣхѡ́мъ и҆́хъ, и҆ и҆зцѣлю̀ зе́млю и҆́хъ: 15
7: 15
2 Паралїпом. 6: 40
и҆ нн҃ѣ ѻ҆́чи моѝ бꙋ́дꙋтъ ѿвє́рстѣ, и҆ оу҆́ши моѝ послꙋ̑шнѣ къ моле́нїю мѣ́ста сегѡ̀: 16 и҆ нн҃ѣ
7: 16
3 Ца́рств. 9: 3
и҆збра́хъ и҆ ѡ҆ст҃и́хъ до́мъ се́й, да бꙋ́детъ на моѐ тꙋ̀ да́же до вѣ́ка, и҆ бꙋ́дꙋтъ ѻ҆́чи моѝ и҆ се́рдце моѐ тꙋ̀ всѧ̑ дни̑: 17 ты́ же а҆́ще ходи́ти бꙋ́деши предо мно́ю, ꙗ҆́коже ходи́лъ даві́дъ ѻ҆те́цъ тво́й, и҆ сотвори́ши по всѣ́мъ, ꙗ҆̀же повелѣ́хъ тебѣ̀, и҆ повелѣ́нїѧ моѧ̑ и҆ сꙋдбы̑ моѧ̑ сохрани́ши: 18
7: 18
2 Ца́рств. 7: 12
3 Ца́рств. 9: 5
1 Паралїпом. 17: 12
и҆ воздви́гнꙋ престо́лъ ца́рства твоегѡ̀, ꙗ҆́коже завѣща́хъ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ твоемꙋ̀ гл҃ѧ: не ѿи́метсѧ ѿ тебє̀ мꙋ́жъ во́ждь во і҆н҃ли: 19
7: 19
3 Ца́рств. 9: 6
а҆́ще же ѿвратите́сѧ вы̀ и҆ ѡ҆ста́вите повелѣ́нїѧ моѧ̑ и҆ за́пѡвѣди моѧ̑, ꙗ҆̀же преда́хъ ва́мъ, и҆ по́йдете и҆ послꙋ́жите богѡ́мъ и҆ны̑мъ и҆ покло́нитесѧ и҆̀мъ, 20
7: 20
Второзак. 4: 26
І҆ис. Наѵ. 23: 16
и҆сто́ргнꙋ ва́съ ѿ землѝ, ю҆́же да́хъ ва́мъ: и҆ до́мъ се́й, є҆го́же ѡ҆ст҃и́хъ и҆́мени моемꙋ̀,
7: 20
І҆ерем. 7: 15
ѿве́ргꙋ ѿ лица̀ моегѡ̀ и҆ преда́мъ є҆го̀ въ при́тчꙋ и҆ въ по́вѣсть всѣ́мъ ꙗ҆зы́кѡмъ: 21 и҆ до́мъ се́й высо́кїй (въ при́тчꙋ), всѧ́къ мимоходѧ́й є҆гѡ̀ оу҆жа́снетсѧ и҆ рече́тъ:
7: 21
Второзак. 29: 24
3 Ца́рств. 9: 8
І҆ерем. 22: 8
почто̀ сотворѝ гдⷭ҇ь та́кѡ землѝ се́й и҆ до́мꙋ семꙋ̀; 22 и҆ ѿвѣща́ютъ: ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́виша гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ, и҆́же и҆зведѐ и҆̀хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆ прїѧ́ша бо́ги чꙋжды̑ѧ, и҆ поклони́шасѧ и҆̀мъ, и҆ порабо́таша и҆̀мъ, и҆ сегѡ̀ ра́ди наведѐ на ни́хъ всѧ̑ сїѧ̑ ѕла̑ѧ.

8

ГЛАВА̀ и҃.

81 И҆ бы́сть

8: 1
3 Ца́рств. 9: 10
по два́десѧти лѣ́тѣхъ, въ ни́хже созда̀ соломѡ́нъ до́мъ гдⷭ҇ень и҆ до́мъ сво́й, 2
8: 2
3 Ца́рств. 9: 11,12
и҆ гра́ды ꙗ҆̀же дадѐ хїра́мъ соломѡ́нꙋ, созда̀ ѡ҆́ны соломѡ́нъ и҆ вселѝ тꙋ̀ сы́ны і҆н҃лєвы. 3 И҆ прїи́де соломѡ́нъ во
8: 3
Чи́сл. 13: 22
є҆ма́ѳъ-сꙋ́ва и҆ ѡ҆держа̀ є҆го̀. 4 И҆ созда̀ Ѳедмо́ръ въ пꙋсты́ни и҆ всѧ̑ гра́ды крѣ́пкїѧ, ꙗ҆̀же созда̀ во є҆ма́ѳѣ. 5
8: 5
3 Ца́рств. 9: 17
Состро́и же веѳѡрѡ́нъ вы́шнїй и҆ веѳѡрѡ́нъ ни́жнїй, гра́ды оу҆крѣплє́ны стѣна́ми, врата́ми и҆ вереѧ́ми: 6
8: 6
3 Ца́рств. 9: 18,19
и҆ валаа́ѳъ, и҆ всѧ̑ гра́ды крѣ́пкїѧ, и҆̀же бы́ша соломѡ́нꙋ, и҆ всѧ̑ гра́ды колесни́цъ и҆ гра́ды кѡ́нникъ, и҆ є҆ли̑ка восхотѣ̀ соломѡ́нъ по жела́нїю созда́ти бо і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ въ лїва́нѣ и҆ во все́мъ ца́рствѣ свое́мъ. 7
8: 7
3 Ца́рств. 9: 20
Ве́сь наро́дъ ѡ҆ста́вшїйсѧ ѿ хетте́а и҆ а҆морре́а, и҆ ферезе́а и҆ є҆ѵе́а и҆ і҆евꙋсе́а, и҆̀же не бѧ́хꙋ ѿ пле́мене і҆н҃лева, 8 но бѣ́ша ѿ сынѡ́въ и҆́хъ ѡ҆ста́вшихсѧ по ни́хъ на землѝ, и҆̀хже не и҆зби́ша сы́нове і҆н҃лєвы, подведѐ и҆̀хъ соломѡ́нъ
8: 8
І҆ис. Наѵ. 16: 10
Сꙋд. 1: 28
3 Ца́рств. 9: 21
въ да́нь да́же до днѐ сегѡ̀. 9 Ѿ сынѡ́въ же і҆н҃левыхъ не дадѐ соломѡ́нъ въ рабы̑ ца́рствꙋ своемꙋ̀: ті́и бо бѧ́хꙋ мꙋ́жїе ра́тницы и҆ кнѧ̑зи, и҆ си́льнїи и҆ нача̑лницы колесни́цъ и҆ кѡ́нникъ є҆гѡ̀. 10
8: 10
3 Ца́рств. 9: 23
И҆ сі́и нача̑лницы предстоѧ́щихъ царю̀ соломѡ́нꙋ, двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ приста̑вницы над̾ дѣ́лы людски́ми. 11
8: 11
3 Ца́рств. 9: 24
Дще́рь же фараѡ́ню преведѐ соломѡ́нъ ѿ гра́да даві́дова въ до́мъ, є҆го́же созда̀ є҆́й, рече́ бо: да не ѡ҆бита́етъ жена̀ моѧ̀ въ домꙋ̀ даві́да царѧ̀ і҆н҃лева, поне́же ѡ҆свѧще́нъ є҆́сть, а҆́може вни́де кївѡ́тъ гдⷭ҇ень. 12 Тогда̀ вознесѐ соломѡ́нъ всесожжє́нїѧ гдⷭ҇еви на ѻ҆лта́рь, є҆го́же созда̀ гдⷭ҇еви пред̾ хра́момъ, 13 по словесѝ ѿ днѐ до днѐ возноси́ти,
8: 13
И҆схо́д. 23: 15
Леѵі́т. 24: 8
по повелѣ́нїю мѡѷсе́евꙋ, въ сꙋббѡ̑ты и҆ въ новомчⷭ҇їѧ и҆ въ пра́здники,
8: 13
3 Ца́рств. 9: 25
три́жды въ го́дъ, въ пра́здникъ ѡ҆прѣсно́кѡвъ и҆ въ пра́здникъ седми́цъ и҆ въ пра́здникъ кꙋ́щей. 14
8: 14
1 Паралїпом. 24: 1
И҆ поста́ви по разсꙋжде́нїю даві́да ѻ҆тца̀ своегѡ̀ раздѣлє́нїѧ свѧще́нникѡмъ и҆ по слꙋже́нїємъ и҆́хъ: и҆ леѵі́ты над̾ стра́жами и҆́хъ, да хва́лѧтъ и҆ слꙋ́жатъ пред̾ свѧщє́нники
8: 14
1 Паралїпом. 27: 1
по чи́нꙋ є҆ди́нагѡ коегѡ́ждо дні́й: и҆ двє́рницы по раздѣле́нїємъ и҆́хъ, по вратѡ́мъ и҆ вратѡ́мъ: та́кѡ бо повелѣ̀ даві́дъ человѣ́къ бж҃їй. 15 Не престꙋпи́ша за́повѣдїй царе́выхъ ѡ҆ свѧще́нницѣхъ и҆ леѵі́тѣхъ по всѧ́комꙋ словесѝ, и҆ въ сокро́вищихъ. 16 И҆ оу҆гото́васѧ всѧ́ко дѣ́ланїе ѿ днѐ, въ ѻ҆́ньже ѡ҆снова̀, до днѐ, въ ѻ҆́ньже совершѝ соломѡ́нъ до́мъ гдⷭ҇ень. 17
8: 17
3 Ца́рств. 9: 26,27
Тогда̀ и҆́де соломѡ́нъ въ гасїѡ́нъгаве́ръ и҆ во є҆ла́ѳъ, и҆́же при мо́ри въ землѝ і҆дꙋме́йстѣй. 18 И҆ посла̀ хїра́мъ рꙋко́ю слꙋ́гъ свои́хъ корабли̑ и҆ рабы̑ зна́ющыѧ морскі̑ѧ прохо́ды, и҆ хожда́хꙋ съ рабы̑ соломѡ́ними въ сѡфі́ръ, и҆ взѧ́ша ѿтꙋ́дꙋ четы́реста и҆ пѧтьдесѧ́тъ тала̑нтъ зла́та и҆ принесо́ша ко царю̀ соломѡ́нꙋ.

9

ГЛАВА̀ ѳ҃.

91 Цари́ца же

9: 1
3 Ца́рств. 10: 1
Матѳ. 12: 42
Лꙋк. 11: 31
са́вска оу҆слы́ша и҆́мѧ соломѡ́ново и҆ прїи́де и҆скꙋси́ти є҆го̀ гада́ньми во і҆ерⷭ҇ли́мѣ съ си́лою тѧ́жкою ѕѣлѡ̀: и҆ велблю́ды носѧ́щїи а҆рѡма́ты и҆ зла́та мно́жество и҆ ка́менїѧ драга́гѡ: и҆ прїи́де къ соломѡ́нꙋ и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀ всѧ̑, є҆ли̑ка бѣ́ша въ се́рдцы є҆ѧ̀. 2
9: 2
3 Ца́рств. 10: 3
И҆ возвѣстѝ є҆́й соломѡ́нъ всѧ̑ словеса̀ є҆ѧ̀, и҆ не пре́йде сло́во, є҆гѡ́же бы не возвѣсти́лъ є҆́й. 3
9: 3
3 Ца́рств. 10: 4,5
И҆ ви́дѣ цари́ца са́вска премꙋ́дрость соломѡ́ню, и҆ до́мъ є҆го́же созда̀, 4 И҆ ꙗ҆́ди столѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ сѣда̑лища рабѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ состоѧ́нїе слꙋже́бникѡвъ є҆гѡ̀ и҆ ри̑зы и҆́хъ, и҆ вїночє́рпчїѧ є҆гѡ̀ и҆ оу҆краше́нїе и҆́хъ, и҆ всесожжє́нїѧ, ꙗ҆̀же жрѧ́ше въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, и҆ внѣ̀ себє̀ бы́сть. 5
9: 5
3 Ца́рств. 10: 6
Рече́ же ко царю̀: и҆́стинно є҆́сть сло́во, є҆́же слы́шахъ въ землѝ мое́й ѡ҆ словесѣ́хъ твои́хъ и҆ ѡ҆ премꙋ́дрости твое́й: 6 и҆ не вѣ́ровахъ словесе́мъ и҆́хъ, до́ндеже прїидо́хъ, и҆ ви́дѣста ѻ҆́чи моѝ, и҆ сѐ, не возвѣсти́ша мнѣ̀ полови́ны мно́жества премꙋ́дрости твоеѧ̀: приложи́лъ є҆сѝ ко слы́шанїю ꙗ҆̀же слы́шахъ: 7
9: 7
3 Ца́рств. 10: 8
Матѳ. 13: 16,17
блаже́ни мꙋ́жїе твоѝ и҆ блаже́ни рабѝ твоѝ сі́и, и҆̀же предстоѧ́тъ пред̾ тобо́ю на всѧ́ко вре́мѧ и҆ слы́шатъ премꙋ́дрость твою̀: 8 да бꙋ́детъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й блгⷭ҇ве́нъ, и҆̀же бл҃говолѝ въ тебѣ̀,
9: 8
3 Ца́рств. 10: 9
є҆́же да́ти тѧ̀ на престо́лъ сво́й царѧ̀ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀:
9: 8
2 Паралїпом. 2: 11
занѐ возлюбѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й і҆н҃лѧ, є҆́же оу҆тверди́ти є҆го̀ во вѣ́къ, и҆ поста́ви тѧ̀ над̾ ни́ми царѧ̀, да сотвори́ши сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ. 9
9: 9
3 Ца́рств. 10: 10
Даде́ же царю̀ сто̀ два́десѧть тала̑нтъ зла̑та и҆ а҆рѡма́ты мнѡ́ги ѕѣлѡ̀ и҆ ка́менїе драго́е, и҆ не бы́ша а҆рѡма́ты такѡвы́ ꙗ҆́кѡ сїѧ̑, ꙗ҆́же дадѐ цари́ца са́вска царю̀ соломѡ́нꙋ. 10
9: 10
3 Ца́рств. 10: 11
Но и҆ рабѝ хїра́мѡвы съ рабы̑ соломѡ́ними приноша́хꙋ зла́то соломѡ́нꙋ драго́е. 11 И҆ сотворѝ соломѡ́нъ ца́рь ѿ дре́въ пе́ѵговыхъ степє́ни въ до́мъ гдⷭ҇ень и҆ въ до́мъ царе́въ, и҆ гꙋ́сли и҆ ѱалти̑ри пѣ́сней, и҆ никогда́же ви̑дѣна бы́ша въ землѝ і҆ꙋ́динѣ пре́жде такѡа́ѧ. 12
9: 12
3 Ца́рств. 10: 13
Ца́рь же соломѡ́нъ дадѐ ца́рицѣ са́встѣй всѧ̑ по жела́нїю є҆ѧ̀, и҆́хже проси́ла, кромѣ̀ всѣ́хъ ꙗ҆̀же принесѐ царю̀ соломѡ́нꙋ, и҆ возврати́сѧ въ зе́млю свою̀. 13
9: 13
3 Ца́рств. 10: 14
Бѣ́ же вѣ́съ зла́та приноси́магѡ къ соломѡ́нꙋ на всѧ́ко лѣ́то ше́сть сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ ше́сть тала̑нтъ зла́та, 14 кромѣ̀ мꙋже́й по́дданныхъ и҆ кꙋпцѡ́въ, и҆̀же приноша́хꙋ, и҆ всѣ́хъ царе́й а҆ра́вскихъ и҆ вла́стелей землѝ, и҆̀же всѝ приноша́хꙋ зла́то и҆ сребро̀ царю̀ соломѡ́нꙋ. 15
9: 15
3 Ца́рств. 10: 16
14: 26
Сотворѝ оу҆́бѡ ца́рь соломѡ́нъ двѣ́сти щитѡ́въ златы́хъ тѧ́гненыхъ, ше́сть сѡ́тъ златни̑къ чи́стыхъ бѧ́хꙋ во є҆ди́нѣмъ щитѣ̀: 16 и҆ три́ста щитѡ́въ златы́хъ тѧ́гненыхъ, по три́ста златни̑къ бѧ́ше во є҆ди́нѣмъ ко́емждо щитѣ̀, и҆ положѝ ѧ҆̀ ца́рь въ домꙋ̀ дре́ва лїва́нова. 17
9: 17
3 Ца́рств. 10: 18
Сотвори́ же ца́рь престо́лъ ѿ слоно́выхъ зꙋбѡ́въ вели́къ, и҆ позлатѝ є҆го̀ зла́томъ чи́стымъ, 18 и҆ ше́сть степе́нїй оу҆ престо́ла позлаще́ни зла́томъ, и҆ мы̑шчицы двѣ̀ тꙋ́дꙋ и҆ сю́дꙋ над̾ престо́ломъ сѣда́лища, и҆ два̀ льва̑ стѡѧ́ща бли́з̾ мы́шчцей, 19 и҆ двана́десѧть львѡ́въ стоѧ́щихъ та́мѡ на шестѝ степе́нехъ ѿ ѻ҆бои́хъ стра́нъ: и҆ не бы́сть тако́въ престо́лъ во всѧ́цѣмъ ца́рствѣ. 20
9: 20
3 Ца́рств. 10: 21
Вси́ же сосꙋ́ди царѧ̀ соломѡ́на бѧ́хꙋ зла̑ты, и҆ всѝ сосꙋ́ди до́мꙋ дꙋбра́вы лїва́нскїѧ зла́томъ ѡ҆крꙋжє́ны, сребро́ бо во дне́хъ соломѡ́нихъ ни во что̀ вмѣнѧ́шесѧ: 21
9: 21
3 Ца́рств. 10: 22
занѐ кора́бль царе́въ хожда́ше въ ѳарсі́съ съ рабы̑ хїра́мовыми, є҆ди́ницею въ лѣ́та трѝ прихожда́ше кора́бль ѿ ѳарсі́са ко царю̀, по́лнъ зла́та и҆ сребра̀ и҆ зꙋбѡ́въ слоно́выхъ и҆ ѻ҆без̾ѧнъ. 22 И҆
9: 22
3 Ца́рств. 10: 23
2 Паралїпом. 1: 12
возвели́чисѧ соломѡ́нъ па́че всѣ́хъ царе́й земны́хъ бога́тствомъ и҆ мꙋ́дростїю. 23 Вси́ же ца́рїе зе́мстїи жела́хꙋ ви́дѣти лицѐ соломѡ́не
9: 23
І҆а́к. 1: 5
и҆ слы́шати премꙋ́дрость є҆гѡ̀, ю҆́же дадѐ бг҃ъ въ се́рдце є҆гѡ̀: 24 и҆ приноша́хꙋ є҆мꙋ̀ кі́йждо да́ры своѧ̑, сосꙋ́ды срє́брѧны и҆ зла̑ты, и҆ ѡ҆дѣѧ́нїѧ и҆ ста́ктꙋ, и҆ сла́дѡсти, ко́ни и҆ мскѝ, на всѧ́кое лѣ́то. 25
9: 25
3 Ца́рств. 4: 26
И҆ бѧ́хꙋ царю̀ соломѡ́нꙋ четы́редесѧть ты́сѧщъ кобыли́цъ къ колєсни́цы и҆ двана́десѧть ты́сѧщъ кѡ́нникъ,
9: 25
3 Ца́рств. 10: 26
и҆ поста́ви и҆̀хъ во градѣ́хъ колесни́чныхъ и҆ со царе́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 26 И҆
9: 26
3 Ца́рств. 4: 21
бы́ть во́ждь всѣ́хъ царе́й ѿ рѣкѝ (є҆ѵфра́та) да́же до землѝ и҆ноплемє́нникъ и҆ да́же до предѣ́лъ є҆гѵ́петскихъ. 27 И҆
9: 27
3 Ца́рств. 10: 27
2 Паралїпом. 1: 15
дадѐ ца́рь зла́то и҆ сребро̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ ꙗ҆́кѡ ка́менїе, и҆ ке́дры ꙗ҆́кѡ черни́чїе, є҆́же (ражда́етсѧ) въ полѧ́хъ мно́жество. 28 И҆ приводѧ́хꙋ ко́ни соломѡ́нꙋ ѿ є҆гѵ́пта и҆ ѿ всеѧ̀ землѝ. 29 И҆ прѡ́чаѧ словеса̀ соломѡ̑нѧ пє́рваѧ и҆ послѣ́днѧѧ,
9: 29
3 Ца́рств. 1: 11
11: 41
сѐ, сїѧ̑ пи̑сана сꙋ́ть въ словесѣ́хъ наѳа́на прⷪ҇ро́ка и҆ въ словесѣ́хъ а҆хі́и силѡні́ты и҆ въ видѣ́нїихъ і҆ѡи́лѧ ви́дѧщагѡ, проти́вꙋ і҆еровоа́ма сы́на нава́това. 30
9: 30
3 Ца́рств. 11: 42
И҆ ца́рствова соломѡ́нъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ над̾ всѣ́мъ і҆н҃лемъ четы́редесѧть лѣ́тъ. 31
9: 31
3 Ца́рств. 11: 43
И҆ оу҆́спе соломѡ́нъ со ѻ҆тцы̑ свои́ми, и҆ погребо́ша є҆го̀ во гра́дѣ даві́да ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀. И҆ воцари́сѧ ровоа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.