Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
31

ГЛАВА̀ л҃а.

311 Е҆гда̀ же сїѧ̑ всѧ̑ соверши́шасѧ, и҆зы́де ве́сь і҆н҃ль ѡ҆брѣ́тшїйсѧ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ,

31: 1
4 Ца́рств. 18: 4
и҆ сокрꙋши́ша і҆́дѡлы и҆ посѣко́ша
31: 1
Второзак. 7: 5
дꙋбра̑вы, и҆ разори́ша высѡ́каѧ и҆ трє́бища ѿ всеѧ̀ і҆ꙋде́и и҆ венїамі́на, и҆ ѿ є҆фре́ма и҆ ѿ манассі́и въ коне́цъ: и҆ возврати́сѧ ве́сь і҆н҃ль, кі́йждо во ѡ҆держа́нїе своѐ и҆ во гра́ды своѧ̑. 2
31: 2
1 Паралїпом. 24: 19
И҆ оу҆ста́ви є҆зекі́а чрєды̀ свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ, и҆ чрєды̀ коегѡ́ждо по слꙋже́нїю є҆гѡ̀, свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡмъ, во всесожже́нїе и҆ въ же́ртвꙋ спасе́нїѧ, и҆ дабы̀ хвали́ли и҆ и҆сповѣ́далисѧ и҆ слꙋжи́ли во вратѣ́хъ во дво́рѣхъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ. 3 Ча́сть же царе́ва бы́сть ѿ и҆мѣ́нїѧ є҆гѡ̀ во всесожже́нїе оу҆́треннее и҆ вече́рнее, и҆ всесожжє́нїѧ въ сꙋббѡ̑ты и҆ въ новомчⷭ҇їѧ
31: 3
Чи́сл. 28: 2,3
и҆ въ пра́здники пи̑санныѧ въ зако́нѣ гдⷭ҇ни. 4
31: 4
Чи́сл. 18: 8
И҆ заповѣ́да лю́демъ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ
31: 4
Неем. 13: 10
да́ти ча́сть свѧще́нникѡмъ и҆ леѵі́тѡмъ, да оу҆крѣпѧ́тсѧ во слꙋже́нїи до́мꙋ гдⷭ҇нѧ. 5 И҆ є҆гда̀ оу҆ста́ви сло́во,
31: 5
И҆схо́д. 23: 19
34: 26
Леѵі́т. 2: 14
да́ша мно́гѡ сы́нове і҆н҃лєвы нача́токъ пшени́цы и҆ вїна̀ и҆ є҆ле́а и҆ ме́да, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же роди́тъ землѧ̀, и҆ десѧти̑ны всѧ̑ принесо́ша ѕѣлѡ̀ мно́гѡ сы́нове і҆н҃лєвы и҆ і҆ꙋ̑дины. 6 И҆ и҆̀же ѡ҆бита́хꙋ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ, и҆ ті́и принесо́ша десѧти̑ны ѿ телцє́въ и҆ ѻ҆ве́цъ, и҆ десѧти̑ны ѿ ко́зъ,
31: 6
Чи́сл. 31: 28
и҆ посвѧти́ша гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ своемꙋ̀, и҆ внесо́ша и҆ положи́ша кꙋ̑пы мнѡ́ги. 7 Мцⷭ҇а тре́тїѧго нача́ша кꙋ́памъ полага́ти ѡ҆снова̑нїѧ, и҆ мцⷭ҇а седма́гѡ и҆ соверши́ша и҆̀хъ. 8 И҆ вни́де є҆зекі́а и҆ нача̑лницы, и҆ ви́дѣша кꙋ̑пы, и҆ благослови́ша гдⷭ҇а и҆ лю́ди є҆гѡ̀ і҆н҃лѧ. 9 Вопроси́ же є҆зекі́а свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ ѡ҆ кꙋ́пахъ. 10 И҆ ѿвѣща̀ къ немꙋ̀ а҆за́рїа свѧще́нникъ нача́лный въ домꙋ̀ садѡ́ковъ и҆ речѐ ѿне́лѣже нача́ша приноси́ти нача́тки въ до́мъ гдⷭ҇ень, ꙗ҆до́хомъ и҆ пи́хомъ, и҆ ѡ҆ста́вихомъ да́же до мно́жества, ꙗ҆́кѡ блгⷭ҇вѝ гдⷭ҇ь лю́ди своѧ̑, и҆ ѡ҆ста́вихомъ є҆щѐ мно́жество сїѐ. 11 И҆ повелѣ̀ є҆зекі́а є҆щѐ оу҆гото́вити жи̑тницы въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни: и҆ оу҆гото́ваша. 12 И҆ внесо́ша та́мѡ нача́тки и҆ десѧти̑ны вѣ́рнѡ: над̾ ни́ми же бѣ̀ настоѧ́тель хѡнені́а леѵі́тъ, и҆ семе́й бра́тъ є҆гѡ̀ вторы́й, 13 и҆ і҆еїи́лъ и҆ ѻ҆зі́а, и҆ нае́ѳъ и҆ а҆саи́лъ, и҆ і҆ерїмѡ́ѳъ и҆ і҆ѡзава́дъ, и҆ є҆лїи́лъ и҆ самахі́а, и҆ маа́ѳъ и҆ ванаі́а, и҆ сы́нове є҆гѡ̀ приста́влени рꙋко́ю хѡнені́и и҆ семе́а бра́та є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже повелѣ̀ є҆зекі́а ца́рь и҆ а҆за́рїа нача́лникъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ. 14 И҆ коре́й сы́нъ і҆емна́инъ леѵі́тъ, две́рникъ къ восто́кꙋ над̾ даѧ́ньми, є҆́же даѧ́ти нача́тки гдⷭ҇ни и҆
31: 14
Леѵі́т. 2: 3
Чи́сл. 18: 9
ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, 15 рꙋко́ю ѻ҆до́ма и҆ венїамі́на, и҆ і҆исꙋ́са и҆ семе́а, и҆ а҆марі́а и҆ сехоні́а, рꙋко́ю свѧще́нникѡвъ вѣ́рнѡ, даѧ́ти бра́тїи свое́й по чреда́мъ, ма́лꙋ и҆ вели́кꙋ, 16 кромѣ̀ рожде́нныхъ мꙋ́жеска по́лꙋ ѿ лѣ́тъ трїе́хъ и҆ вы́шше, всѣ́мъ, и҆̀же вхожда́хꙋ въ це́рковь гдⷭ҇ню по числꙋ̀ дні́й на де́нь, въ слꙋ́жбꙋ чре́дъ расположе́нїѧ и҆́хъ. 17 Сїѐ раздѣле́нїе свѧще́нникѡвъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ: и҆ леѵі́ти въ чреда́хъ свои́хъ, ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше, по чинѡ́мъ, въ раздѣле́нїихъ. 18 Всѧ́комꙋ рожде́нномꙋ же́нъ и҆́хъ и҆ сынѡ́въ и҆́хъ и҆ дще́рей и҆́хъ во всѐ мно́жество, поне́же вѣ́рнѡ ѡ҆свѧти́ша ст҃о́е. 19 И҆ сыновѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ свѧще́нствꙋющымъ въ се́лѣхъ, и҆ и҆̀же ѿ градѡ́въ и҆́хъ во всѧ́цѣмъ гра́дѣ и҆ гра́дѣ, мꙋ́жїе и҆̀же и҆менова́ни сꙋ́ть по и҆́мени, даѧ́ти ча́сть всѧ́комꙋ мꙋ́жескꙋ по́лꙋ во свѧще́нницѣхъ и҆ всѧ́комꙋ сочислѧ́емомꙋ въ леѵі́тѣхъ. 20
31: 20
4 Ца́рств. 18: 3,5
И҆ сотворѝ та́кѡ є҆зекі́а во все́й і҆ꙋде́и, и҆ сотворѝ благо́е и҆ пра́вое и҆ и҆́стинное пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ свои́мъ, 21 и҆ во всѧ́цѣмъ дѣ́лѣ, є҆́же нача̀ дѣ́лати въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни,
31: 21
4 Ца́рств. 18: 6
и҆ въ зако́нѣ и҆ въ повелѣ́нїихъ взыска̀ бг҃а своего̀ всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ и҆ сотворѝ,
31: 21
2 Паралїпом. 26: 5
и҆ благопоспѣши́сѧ є҆мꙋ̀.

32

ГЛАВА̀ л҃в.

321 И҆

32: 1
4 Ца́рств. 18: 13
Сїрах. 48: 20
И҆са́їа. 36: 1
по словесѣ́хъ си́хъ и҆ по и҆́стинѣ се́й, прїи́де сеннахирі́мъ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй, и҆ прїи́де на і҆ꙋде́ю, и҆ ѡ҆полчи́сѧ на гра́ды крѣ́пкїѧ хотѧ̀ взѧ́ти и҆̀хъ. 2 И҆ ви́дѣ є҆зекі́а, ꙗ҆́кѡ прїи́де сеннахирі́мъ, и҆ лицѐ є҆гѡ̀ воева́ти на і҆ерⷭ҇ли́мъ: 3 и҆ совѣ́това со старѣ́йшины свои́ми и҆ съ си́льными, да заключа́тъ во́ды и҆сто́чникѡвъ, и҆̀же бѣ́ша внѣ̀ гра́да: и҆ соизво́лиша є҆мꙋ̀. 4 И҆ собра̀ мно́гѡ люді́й, и҆ заключѝ во́ды и҆сто́чникѡвъ и҆ пото́къ текꙋ́щь посредѣ̀ гра́да, глаго́лѧ: да не прїи́детъ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй, и҆ ѡ҆брѧ́щетъ во́дъ мно́гѡ, и҆ оу҆крѣпи́тсѧ. 5 И҆ оу҆крѣпи́сѧ є҆зекі́а,
32: 5
2 Паралїпом. 25: 23
и҆ созда̀ всѧ̑ стѣ́ны, ꙗ҆̀же бы́ша разсы̑паны, и҆ столпы̀, и҆ ѿвнѣ̀ предстѣ́нїе и҆́но, и҆ оу҆крѣпѝ разрꙋшє́ннаѧ гра́да даві́дова, и҆ оу҆гото́ва ѻ҆рꙋ̑жїѧ мнѡ́га: 6 и҆ поста́ви нача́лники бра́немъ над̾ людьмѝ, и҆ собра́шасѧ къ немꙋ̀ на пло́щадь вра́тъ де́бри, и҆ глаго́ла въ сердца̀ и҆́хъ глаго́лѧ: 7 оу҆крѣпи́тесѧ и҆ мꙋжа́йтесѧ и҆ не оу҆страша́йтесѧ, нижѐ оу҆жаса́йтесѧ ѿ лица̀ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска и҆ ѿ лица̀ всегѡ̀ мно́жества, є҆́же съ ни́мъ:
32: 7
4 Ца́рств. 6: 16
1 І҆ѡа́н. 4: 4
И҆са́їа. 31: 3
ꙗ҆́кѡ мно́жайшїи съ на́ми сꙋ́ть не́же съ ни́мъ: 8 съ ни́мъ мы́шца плотска́ѧ, съ на́ми же гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, є҆́же сп҃са́ти и҆ побора́ти на бра́ни на́шей. И҆ оу҆крѣпи́шасѧ лю́дїе словесы̀ є҆зекі́и царѧ̀ і҆ꙋ́дина. 9
32: 9
4 Ца́рств. 18: 17
И҆ по си́хъ посла̀ сеннахирі́мъ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй рабы̑ своѧ̑ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, са́мъ же со всѣ́ми вѡ́и свои́ми
32: 9
Мїх. 1: 13
ѡ҆бстоѧ́ше лахі́съ, и҆ посла̀ ко є҆зекі́и царю̀ і҆ꙋ́динꙋ и҆ ко всемꙋ̀ і҆ꙋ́дѣ, и҆́же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, глаго́лѧ: 10
32: 10
4 Ца́рств. 18: 19
сїѧ̑ глаго́летъ сеннахирі́мъ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй: на что̀ вы̀ оу҆пова́ете и҆ сѣди́те во ѡ҆бстоѧ́нїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ; 11
32: 11
4 Ца́рств. 18: 29
ни ли є҆зекі́а прельща́етъ ва́съ, да преда́стъ вы̀ въ сме́рть и҆ въ гла́дъ и҆ жа́ждꙋ, глаго́лѧ: гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ сп҃се́тъ на́съ ѿ рꙋкѝ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска; 12
32: 12
4 Ца́рств. 18: 22
не се́й ли є҆́сть є҆зекі́а, и҆́же разорѝ ѻ҆лтари̑ є҆гѡ̀ и҆ вы̑шнѧѧ є҆гѡ̀, и҆ повелѣ̀ і҆ꙋ́дѣ и҆ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, глаго́лѧ: ѻ҆лтаре́мъ пред̾ ѻ҆лтаре́мъ си́мъ покланѧ́йтесѧ и҆ въ не́мъ кади́те ѳѷмїа́мъ; 13
32: 13
4 Ца́рств. 18: 33,34
19: 12
И҆са́їа. 10: 9
и҆лѝ не вѣ́сте сегѡ̀, что̀ а҆́зъ сотвори́хъ и҆ ѻ҆тцы̀ моѝ всѣ́мъ лю́демъ землѝ; є҆да̀ могꙋ́ще возмого́ша бо́зи ꙗ҆зы́кѡвъ всеѧ̀ землѝ и҆зба́вити лю́ди своѧ̑ ѿ рꙋкѝ моеѧ̀; 14
32: 14
Второзак. 2: 34
кто̀ во всѣ́хъ бозѣ́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ си́хъ, и҆̀хже и҆скорени́ша ѻ҆тцы̀ моѝ;
32: 14
4 Ца́рств. 18: 35
є҆да̀ возмого́ша и҆зба́вити лю́ди своѧ̑ ѿ рꙋкѝ моеѧ̀, и҆ ка́кѡ мо́жетъ бг҃ъ ва́шъ и҆зба́вити ва́съ ѿ рꙋкѝ моеѧ̀; 15 нн҃ѣ оу҆̀бо да не прельща́етъ ва́съ є҆зекі́а и҆ да не твори́тъ ва́съ оу҆пова́ти по семꙋ̀, и҆ не вѣ́рꙋйте є҆мꙋ̀: а҆́ще бо ни є҆ди́нъ бо́гъ всѧ́кагѡ ꙗ҆зы́ка и҆ ца́рства возмо́же и҆зба́вити лю́ди своѧ̑ ѿ рꙋкѝ моеѧ̀ и҆ ѿ рꙋкꙋ̀ ѻ҆тє́цъ мои́хъ, то̀ нижѐ бг҃ъ ва́шъ возмо́жетъ и҆зба́вити ва́съ ѿ рꙋкѝ моеѧ̀. 16 И҆ и҆́на (мнѡ́га) глаго́лаша рабѝ є҆гѡ̀ проти́вꙋ гдⷭ҇а бг҃а и҆ проти́вꙋ є҆зекі́и раба̀ є҆гѡ̀. 17
32: 17
4 Ца́рств. 19: 14
И҆са́їа. 37: 10,14
И҆ посла̑нїѧ написа̀ поноша́ѧ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева, и҆ речѐ на́нь, глаго́лѧ: ꙗ҆́коже бо́зи ꙗ҆зы̑къ землѝ не мого́ша и҆зба́вити люді́й свои́хъ ѿ рꙋкѝ моеѧ̀, та́кѡ нижѐ бг҃ъ є҆зекі́инъ и҆зба́витъ лю́ди своѧ̑ ѿ рꙋкѝ моеѧ̀. 18
32: 18
4 Ца́рств. 18: 26,28
И҆ возопѝ во́племъ вели́кимъ ѧ҆зы́комъ і҆ꙋде́йскимъ къ лю́демъ, и҆̀же сѣдѧ́хꙋ на стѣна́хъ і҆ерⷭ҇ли́млихъ, да оу҆́страши́тъ и҆̀хъ и҆ оу҆жаси́тъ, и҆ во́зметъ гра́дъ: 19
32: 19
4 Ца́рств. 18: 33
19: 12
и҆ глаго́ла на бг҃а і҆ерⷭ҇ли́млѧ, ꙗ҆́коже и҆ на богѡ́въ люді́й землѝ, дѣла̀ рꙋ́къ человѣ́ческихъ. 20
32: 20
4 Ца́рств. 19: 1,14
И҆ помоли́сѧ є҆зекі́а ца́рь и҆ и҆са́їа сы́нъ а҆мѡ́совъ прⷪ҇ро́къ ѡ҆ си́хъ, и҆ возопи́ша на нб҃о. 21
32: 21
4 Ца́рств. 19: 35
И҆са́їа. 37: 36
И҆ посла̀ гдⷭ҇ь а҆́гг҃ла, и҆ поразѝ всѣ́хъ мꙋже́й хра́брыхъ и҆ бра́нникѡвъ, и҆ нача́лникѡвъ и҆ воево́дъ въ полцѣ́хъ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска: и҆ возвратѝ лицѐ є҆гѡ̀ со стыдо́мъ на зе́млю є҆гѡ̀, и҆ прїи́де въ до́мъ бо́га своегѡ̀, и҆ сы́нове є҆гѡ̀ и҆зше́дшїи и҆з̾ чре́ва є҆гѡ̀ погꙋби́ша є҆го̀ мече́мъ. 22 И҆ сп҃сѐ гдⷭ҇ь є҆зекі́ю и҆ ѡ҆бита́ющихъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ ѿ рꙋкѝ сеннахирі́ма царѧ̀ а҆ссѷрі́йска и҆ ѿ рꙋкꙋ̀ всѣ́хъ, и҆ подадѐ и҆̀мъ поко́й ѡ҆́крестъ. 23 И҆ мно́зи приноша́хꙋ да́ры гдⷭ҇ꙋ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ даѧ̑нїѧ є҆зекі́и царю̀ і҆ꙋ́динꙋ, и҆ возвы́шенъ бы́сть пред̾ ѻ҆чесы̀ всѣ́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ по си́хъ. 24
32: 24
4 Ца́рств. 20: 1
Сїрах. 48: 26
И҆са́їа. 38: 1
Во дне́хъ ѻ҆́ныхъ разболѣ́сѧ є҆зекі́а да́же до сме́рти и҆ помоли́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ: и҆ оу҆слы́ша є҆го̀ и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ зна́менїе. 25
32: 25
Лꙋк. 17: 18
И҆ не по воздаѧ́нїю, є҆́же дадѐ є҆мꙋ̀, воздадѐ є҆зекі́а,
32: 25
И҆са́їа. 39: 2
но вознесе́сѧ се́рдце є҆гѡ̀, и҆ бы́сть на него̀ гнѣ́въ и҆ на і҆ꙋ́дꙋ и҆ на і҆ерⷭ҇ли́мъ. 26
32: 26
4 Ца́рств. 20: 17,18
И҆ смири́сѧ є҆зекі́а ѿ высоты̀ се́рдца своегѡ̀ са́мъ и҆ живꙋ́щїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ не прїи́де на ни́хъ гнѣ́въ гдⷭ҇ень во дни̑ є҆зекі̑ины. 27 И҆ бы́сть є҆зекі́еви бога́тство и҆ сла́ва мно́га ѕѣлѡ̀: и҆ сокрѡ́вища себѣ̀ собра̀ сребра̀ и҆ зла́та и҆ ка́менїѧ честна́гѡ, и҆ а҆рѡма́ты, и҆ ѻ҆рꙋ́жїѧ храни̑лницы, и҆ сосꙋ́ды драгоцѣ́нны, 28 и҆ жи̑тницы жи̑тъ, пшени́цы и҆ вїна̀ и҆ є҆ле́а, и҆ се́ла, и҆ ꙗ҆́сли всѧ́комꙋ скотꙋ̀, и҆ ѡ҆гра̑ды стадѡ́мъ, 29 и҆ гра́ды, ꙗ҆̀же созда̀ себѣ̀, и҆ строє́нїѧ ѻ҆вца́мъ и҆ волѡ́мъ мно́жество: занѐ дадѐ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь собра̑нїѧ мнѡ́га ѕѣлѡ̀. 30
32: 30
4 Ца́рств. 20: 20
То́й є҆зекі́а заградѝ и҆схо́дъ воды̀ геѡ́на вы́шнѧгѡ и҆ проведѐ ю҆̀ въ ни́зъ къ полꙋ́дню гра́да даві́дова. И҆ преꙋспѣ̀ є҆зекі́а во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ свои́хъ. 31
32: 31
И҆са́їа. 39: 1
И҆ та́кѡ послѡ́мъ кнѧзе́й ѿ вавѷлѡ́на, и҆̀же по́слани бѧ́хꙋ къ немꙋ̀,
32: 31
4 Ца́рств. 20: 11
да вопро́сѧтъ є҆го̀ ѡ҆ чꙋдесѝ, є҆́же слꙋчи́сѧ на землѝ,
32: 31
Второзак. 8: 2
13: 3
ѡ҆ста́ви є҆го̀ гдⷭ҇ь, да и҆скꙋ́ситъ є҆го̀ оу҆вѣ́дати, ꙗ҆̀же въ се́рдцы є҆гѡ̀. 32 Прѡ́чаѧ же слове́съ є҆зекі́иныхъ, и҆ щедрѡ́ты є҆гѡ̀,
32: 32
И҆са́їа. 36: 1
сѐ, пи̑сана сꙋ́ть въ прⷪ҇ро́чествѣ и҆са́їи прⷪ҇ро́ка сы́на а҆мѡ́сова
32: 32
4 Ца́рств. 18: 1
19: 1
и҆ въ кни́зѣ царе́й і҆ꙋ́диныхъ и҆ і҆н҃левыхъ. 33 И҆ оу҆́спе є҆зекі́а со ѻ҆тцы̑ свои́ми, и҆ погребо́ша є҆го̀ на восхо́дѣхъ гробѡ́въ сынѡ́въ даві́довыхъ: и҆ сла́вꙋ и҆ че́сть да́ша є҆мꙋ̀ въ сме́рти є҆гѡ̀ ве́сь і҆ꙋ́да и҆ живꙋ́щїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.
32: 33
4 Ца́рств. 20: 21
И҆ воцари́сѧ манассі́а сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.

33

ГЛАВА̀ л҃г.

331 Двана́десѧти

33: 1
4 Ца́рств. 21: 1
лѣ́тъ бѣ̀ манассі́а, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ пѧтьдесѧ́тъ пѧ́ть лѣ́тъ ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: 2
33: 2
Второзак. 18: 9
сотвори́ же лꙋка́вое пред̾ гдⷭ҇емъ по всѣ́мъ ме́рзостемъ ꙗ҆зы́ческимъ, и҆̀хже и҆стребѝ гдⷭ҇ь ѿ лица̀ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ: 3
33: 3
4 Ца́рств. 21: 3
и҆ возвратѝ и҆ созда̀ высѡ́каѧ, ꙗ҆̀же
33: 3
И҆схо́д. 34: 13
раскопа̀ є҆зекі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, и҆ состро́и кꙋмі́ры ваалі́мꙋ, и҆ сотворѝ дꙋбра̑вы,
33: 3
Дѣѧ̑н. 7: 42
и҆ поклони́сѧ всемꙋ̀ во́инствꙋ небе́сномꙋ, и҆ послꙋжѝ и҆̀мъ, 4 и҆ созда̀ ѻ҆лтари̑ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, ѡ҆ не́мже гл҃а гдⷭ҇ь:
33: 4
Второзак. 12: 11
3 Ца́рств. 8: 29
І҆ерем. 32: 34
во і҆ерⷭ҇ли́мѣ бꙋ́детъ и҆́мѧ моѐ во вѣ́ки: 5
33: 5
Второзак. 4: 19
созда́ же же́ртвенники всемꙋ̀ во́инствꙋ небе́сномꙋ во двою̀ дво́рѣхъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ. 6
33: 6
Леѵі́т. 18: 21
20: 2
То́й же проведѐ ча̑да своѧ̑ чрез̾ ѻ҆́гнь во оу҆до́ли веенно́мли
33: 6
Леѵі́т. 19: 26
и҆ вража́ше (со жрє́бїи), и҆ послѣ́доваше гада́нїємъ, и҆ волхвова́нїємъ слꙋжа́ше, и҆ и҆мѣ́ѧше чревоволше́бники и҆ ѡ҆баѧ́нники, и҆ мнѡ́га лꙋка̑ваѧ сотворѝ пред̾ гдⷭ҇емъ, да прогнѣ́ваетъ є҆го̀: 7
33: 7
4 Ца́рств. 21: 7
и҆стꙋка́ны же и҆ слїѧ̑нны ѡ҆́бразы сотворѝ и҆ поста́ви въ домꙋ̀ бж҃їи,
33: 7
4 Ца́рств. 21: 7
3 Ца́рств. 9: 3
ѡ҆ не́мже гл҃а бг҃ъ къ даві́дꙋ и҆ къ соломѡ́нꙋ сы́нꙋ є҆гѡ̀: въ домꙋ̀ се́мъ и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, є҆го́же и҆збра́хъ ѿ всѣ́хъ колѣ́нъ і҆н҃левыхъ, положꙋ̀ и҆́мѧ моѐ во вѣ́къ, 8
33: 8
2 Ца́рств. 7: 10
3 Ца́рств. 8: 16
4 Ца́рств. 21: 8
и҆ не приложꙋ̀ подви́гнꙋти но́гꙋ і҆н҃левꙋ ѿ землѝ, ю҆́же преда́хъ ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ, то́кмѡ а҆́ще сохранѧ́тъ сотвори́ти всѧ̑, ꙗ҆̀же повелѣ́хъ и҆̀мъ, по всемꙋ̀ зако́нꙋ и҆ повелѣ́нїємъ и҆ сꙋдба́мъ, рꙋко́ю мѡѷсе́овою. 9
33: 9
4 Ца́рств. 21: 9
И҆ прельстѝ манассі́а і҆ꙋ́дꙋ и҆ живꙋ́щихъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, да сотворѧ́тъ лꙋка́вое па́че всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ, и҆̀хже и҆спрове́рже гдⷭ҇ь ѿ лица̀ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. 10 И҆ гл҃а гдⷭ҇ь къ манассі́и и҆ къ лю́демъ є҆гѡ̀, и҆ не послꙋ́шаша. 11 И҆ наведѐ гдⷭ҇ь на ни́хъ нача́лники во́євъ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска, и҆ ꙗ҆́ша манассі́ю во оу҆́захъ, и҆ свѧза́ша є҆гѡ̀ ѡ҆кѡ́вы ножны́ми, и҆ ѿведо́ша въ вавѷлѡ́нъ. 12 И҆ є҆гда̀ ѡ҆ѕло́бленъ бы́сть, взыска̀ лицѐ гдⷭ҇а бг҃а своегѡ̀, и҆ смири́сѧ ѕѣлѡ̀ пред̾ лице́мъ бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ, 13 и҆ помоли́сѧ къ немꙋ̀ и҆ послꙋ́ша є҆гѡ̀, и҆ оу҆слы́ша во́пль є҆гѡ̀, и҆ возвратѝ є҆го̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ на ца́рство є҆гѡ̀:
33: 13
Дан. 4: 33
и҆ позна̀ манассі́а, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь то́й є҆́сть бг҃ъ. 14 И҆ по си́хъ созда̀ стѣ́нꙋ внѣ̀ гра́да даві́дова ѿ лі́вы
33: 14
Неем. 3: 3
къ ю҆́гꙋ въ пото́цѣ и҆ ко вхо́дꙋ вра́тъ ры́бныхъ, и҆сходѧ́щымъ врата́ми сꙋ́щими ѡ҆́крестъ
33: 14
2 Паралїпом. 27: 3
Неем. 3: 26
въ высотꙋ̀, и҆ возвы́си ѕѣлѡ̀: и҆ поста́ви нача́лники во́ємъ во всѣ́хъ градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ стѣна́тыхъ, 15 и҆ ѿѧ́тъ бо́ги чꙋжды̑ѧ и҆ і҆́дѡлы ѿ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ всѧ̑ ѻ҆лтари̑, ꙗ҆̀же созда̀ въ горѣ̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ и҆зве́рже всѧ̑ во́нъ и҆з̾ гра́да. 16 И҆ па́ки воздви́же ѻ҆лта́рь гдⷭ҇ень, и҆ пожрѐ на то́мъ же́ртвꙋ спⷭ҇нїѧ и҆ хвале́нїѧ, и҆ заповѣ́да і҆ꙋ́дѣ, да слꙋ́жатъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ і҆н҃левꙋ. 17 Но є҆щѐ лю́дїе жрѧ́хꙋ на высо́кихъ, ѻ҆ба́че гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ своемꙋ̀. 18
33: 18
4 Ца́рств. 21: 16,17
Прѡ́чаѧ же слове́съ манассі́иныхъ, и҆ моли́тва є҆гѡ̀, ꙗ҆́же къ бг҃ꙋ, и҆ словеса̀ прови́дѧщихъ, и҆̀же глаго́лахꙋ къ немꙋ̀ во и҆́мѧ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева, 19 сѐ, во словесѣ́хъ моли́твы є҆гѡ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ оу҆слы́ша є҆гѡ̀, и҆ всѝ грѣсѝ є҆гѡ̀ и҆ ѿстꙋплє́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ мѣста̀, на ни́хже созида̀ высѡ́каѧ, и҆ сотворѝ та́мѡ дꙋбра̑вы и҆ и҆зва̑ѧннаѧ, пре́жде не́же ѡ҆брати́тисѧ є҆мꙋ̀, сѐ, пи̑сана сꙋ́ть во словесѣ́хъ прови́дѧщихъ. 20
33: 20
4 Ца́рств. 21: 18
Оу҆́спе же манассі́а со ѻ҆тцы̑ свои́ми, и҆ погребо́ша є҆го̀ въ садꙋ̀ до́мꙋ є҆гѡ̀. И҆ воцари́сѧ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ сы́нъ є҆гѡ̀ а҆мѡ́нъ. 21 Два́десѧти двꙋ̀ лѣ́тъ бѣ̀ а҆мѡ́нъ, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ два̀ лѣ́та ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, 22 и҆ сотворѝ лꙋка́вое пред̾ гдⷭ҇емъ, ꙗ҆́коже творѧ́ше манассі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, и҆ всѣ́мъ і҆́дѡлѡмъ, и҆̀хже сотворѝ манассі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, пожрѐ а҆мѡ́нъ и҆ послꙋжѝ и҆̀мъ: 23 и҆ не смири́сѧ пред̾ гдⷭ҇емъ, ꙗ҆́коже смири́сѧ манассі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, занѐ сы́нъ є҆гѡ̀ а҆мѡ́нъ оу҆мно́жи грѣхѝ. 24 И҆ нападо́ша на́нь рабѝ є҆гѡ̀ и҆ оу҆би́ша є҆го̀ въ домꙋ̀ є҆гѡ̀. 25 И҆ оу҆би́ша лю́дїе землѝ напа́дшихъ на царѧ̀ а҆мѡ́на,
33: 25
4 Ца́рств. 21: 26
и҆ поста́виша лю́дїе землѝ царѧ̀ і҆ѡсі́ю сы́на є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.