Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

31 И҆ нача̀

3: 1
3 Ца́рств. 6: 1
1 Паралїпом. 21: 18
соломѡ́нъ созида́ти до́мъ гдⷭ҇ень во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, на горѣ̀ а҆мѡрі́а, на мѣ́стѣ, є҆́же оу҆гото́ва даві́дъ
3: 1
2 Ца́рств. 24: 18
на гꙋмнѣ̀ ѻ҆́рны і҆евꙋсе́анина: 2 нача́ же созида́ти въ мцⷭ҇ъ вторы́й лѣ́та четве́ртагѡ ца́рства своегѡ̀. 3
3: 3
3 Ца́рств. 6: 2
И҆ си́це нача̀ соломѡ́нъ созида́ти до́мъ бж҃їй: въ долготꙋ̀ лакѡ́тъ, размѣ́ръ пе́рвый, лакѡ́тъ шестьдесѧ́тъ, въ широтꙋ́ же лакѡ́тъ два́десѧть: 4
3: 4
3 Ца́рств. 6: 3
и҆ притво́ръ пред̾ лице́мъ до́мꙋ, долгота̀ по лицꙋ̀ широты̀ до́мꙋ, лакѡ́тъ два́десѧть, высота́ же лакѡ́тъ сто̀ два́десѧть и҆ позлатѝ є҆го̀ внꙋ́трь зла́томъ чи́стымъ. 5
3: 5
3 Ца́рств. 6: 15,21
До́мъ же вели́кїй ѡ҆кры̀ дска́ми ке́дровыми и҆ позлатѝ зла́томъ чи́стымъ: и҆зваѧ́ же на не́мъ подѡ́бїѧ фі́нїкѡвъ и҆ ꙗ҆́кѡ мрє́жицы проме́жь себє̀ сплета́ющѧсѧ, 6
3: 6
3 Ца́рств. 9: 28
и҆ оу҆красѝ хра́мъ ка́менїемъ драги́мъ сла́внѡ, и҆ позлатѝ зла́томъ, є҆́же ѿ фарꙋі́ма. 7 И҆ позлатѝ до́мъ и҆ стѣ́ны є҆гѡ̀, и҆ врата̀ и҆ пра́ги, и҆ ѻ҆́кна и҆ двє́ри зла́томъ, и҆ и҆зваѧ̀ херꙋві́мы на стѣна́хъ. 8
3: 8
3 Ца́рств. 6: 16
Сотвори́ же до́мъ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, долгота̀ є҆гѡ̀ по лицꙋ̀ широты̀ до́мꙋ, лакѡ́тъ два́десѧть, широта̀ та́кожде два́десѧть лакѡ́тъ,
3: 8
3 Ца́рств. 6: 20,28
и҆ позлатѝ и҆̀ зла́томъ чи́стымъ на херꙋві́мѣхъ, тала̑нтъ ше́сть сѡ́тъ. 9 И҆ вѣ́съ гвозді́й, вѣ́съ гво́здѧ є҆ди́нагѡ пѧтьдесѧ́тъ сі̑кль зла́та, и҆ го́рницꙋ позлатѝ зла́томъ. 10
3: 10
И҆схо́д. 25: 18
3 Ца́рств. 6: 23
И҆ сотворѝ въ домꙋ̀ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ херꙋві̑ма два̀, дѣ́ло ѿ дре́въ негнїю́шихъ и҆ позлатѝ и҆̀хъ зла́томъ. 11
3: 11
3 Ца́рств. 6: 24
И҆ крилѣ́ херꙋві́мѡвъ, долгота̀ два́десѧть лакѡ́тъ, и҆ є҆ди́но крило̀ лакѡ́тъ пѧтѝ, прикаса́ющеесѧ стѣнѣ̀ до́мꙋ, 12 и҆ дрꙋго́е крило̀ пѧтѝ лакѡ́тъ, прикаса́ющеесѧ крилꙋ̀ херꙋві́ма дрꙋга́гѡ: 13 крилѣ́ же херꙋві́мѡвъ си́хъ распростє́ртѣ на лакѡ́тъ два́десѧть, ті́и же стоѧ́хꙋ на но́зѣхъ свои́хъ,
3: 13
И҆схо́д. 25: 20
ли́ца же и҆́хъ (зрѧ́ще) къ до́мꙋ. 14 Сотвори́ же
3: 14
И҆схо́д. 26: 1
завѣ́сꙋ ѿ синеты̀ и҆ багрѧни́цы, и҆ червлени́цы и҆ вѷссо́на, и҆ сотка̀ на не́й херꙋві́мы. 15
3: 15
4 Ца́рств. 25: 13
І҆ерем. 52: 17
И҆ сотворѝ пред̾ хра́момъ стѡлпа̀ два̀, лакѡ́тъ три́десѧть пѧ́ть въ высотꙋ̀, и҆ главы̑ и҆́хъ пѧ́ть лакѡ́тъ. 16
3: 16
3 Ца́рств. 7: 17
И҆ сотворѝ чє́пи въ даві́рѣ и҆ положѝ на глава́хъ столпѡ́въ, и҆ ши́пкѡвъ сотворѝ сто̀, и҆̀хже положѝ на мрє́жи. 17
3: 17
3 Ца́рств. 7: 21
И҆ поста́ви столпы̀ пред̾ лице́мъ хра́ма, є҆ди́наго ѡ҆деснꙋ́ю, а҆ дрꙋга́го ѡ҆шꙋ́юю: и҆ наречѐ и҆́мѧ сꙋ́щемꙋ ѡ҆деснꙋ́ю и҆справле́нїе, и҆́мѧ же сꙋ́щемꙋ ѡ҆шꙋ́юю крѣ́пость.