Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
23

ГЛАВА̀ к҃г.

231 Въ

23: 1
4 Ца́рств. 11: 4
лѣ́то же седмо́е оу҆крѣпи́сѧ і҆ѡда́й, и҆ взѧ̀ со́тники, а҆за́рїю сы́на і҆ѡра́млѧ и҆ і҆сма́ила сы́на і҆ѡана́нѧ, и҆ а҆за́рїю сы́на ѡ҆ви́дова и҆ а҆масі́ю сы́на а҆ді́ева и҆ є҆лїсафа́на сы́на заха́рїина съ собо́ю въ до́мъ гдⷭ҇ень. 2 И҆ ѡ҆быдо́ша і҆ꙋде́ю, и҆ собра́ша леѵі́ты ѿ всѣ́хъ градѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ и҆ нача́лники ѻ҆те́чествъ і҆н҃левыхъ, и҆ прїидо́ша во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 3 И҆ завѣща̀ всѐ собра́нїе і҆ꙋ́дино завѣ́тъ въ домꙋ̀ бж҃їи со царе́мъ: и҆ показа̀ и҆̀мъ сы́на царе́ва и҆ речѐ и҆̀мъ (і҆ѡда́й): сѐ, сы́нъ царе́въ да воцари́тсѧ,
23: 3
2 Ца́рств. 7: 13
ꙗ҆́коже гл҃а гдⷭ҇ь ѡ҆ до́мѣ даві́довѣ: 4
23: 4
4 Ца́рств. 11: 5
и҆ нн҃ѣ сло́во сїѐ, є҆́же сотворитѐ: тре́тїѧ ча́сть ѿ ва́съ да и҆зы́детъ въ сꙋббѡ́тꙋ, свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ, и҆ во врата̀ вхо́дѡвъ, 5
23: 5
4 Ца́рств. 11: 6
и҆ тре́тїѧ ча́сть въ домꙋ̀ царе́вѣ, и҆ тре́тїѧ ча́сть во вратѣ́хъ сре́днихъ, и҆ всѝ лю́дїе (да бꙋ́дꙋтъ) во дво́рѣхъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ: 6 и҆ никто́же да вни́детъ въ до́мъ гдⷭ҇ень, то́кмѡ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти и҆ и҆̀же слꙋ́жатъ ѿ леѵі̑тъ: ті́и вни́дꙋтъ,
23: 6
Чи́сл. 8: 5
16: 5
1 Є҆́здр. 8: 28,29
ꙗ҆́кѡ ѡ҆свѧще́ни сꙋ́ть, вси́ же лю́дїе да держа́тъ стра́жꙋ гдⷭ҇ню: 7 леѵі́ти же да хо́дѧтъ ѡ҆́крестъ царѧ̀, кі́йждо и҆мѣ́ѧ ѻ҆рꙋ́жїе своѐ въ рꙋкꙋ̀ своє́ю, и҆ входѧ́й въ це́рковъ да оу҆бїе́тсѧ, и҆ да бꙋ́дꙋтъ со царе́мъ, входѧ́щꙋ є҆мꙋ̀ и҆ и҆сходѧ́щꙋ. 8 И҆ сотвори́ша леѵі́ти и҆ ве́сь і҆ꙋ́да по всемꙋ̀, є҆ли̑ка повелѣ̀ и҆̀мъ і҆ѡда́й жре́цъ: и҆ взѧ́ша кі́йждо мꙋ́жы своѧ̑ ѿ нача́ла сꙋббѡ́ты да́же до и҆схо́да сꙋббѡ́ты: зане́же не ѡ҆ста́ви і҆ѡда́й жре́цъ слꙋ̑жбы днєвны́ѧ. 9
23: 9
4 Ца́рств. 11: 10
И҆ дадѐ і҆ѡда́й свѧще́нникъ со́тникѡмъ по чи́нꙋ поста́влєннымъ мечы̀ и҆ щиты̀ и҆ бронѧ̑, ꙗ҆̀же бѧ́хꙋ царѧ̀ даві́да въ домꙋ̀ бж҃їи, 10 и҆ поста́ви всѧ̑ лю́ди, коего́ждо во ѻ҆рꙋ́жїи є҆гѡ̀, ѿ десны́ѧ страны̀ це́ркве да́же до лѣ́выѧ страны̀ ѻ҆лтарѧ̀ и҆ це́ркве, над̾ царе́мъ ѡ҆́крестъ: 11
23: 11
4 Ца́рств. 11: 12
Второзак. 17: 19,20
и҆ и҆зведѐ сы́на царе́ва, и҆ возложи́ша на него̀ дїади́мꙋ и҆ свидѣ́нїѧ, и҆ поста́виша є҆го̀ царе́мъ, и҆ пома́за є҆го̀ і҆ѡда́й жре́цъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ и҆ реко́ша да живе́тъ ца́рь. 12
23: 12
4 Ца́рств. 11: 13
И҆ оу҆слы́ша гоѳолі́а гла́съ люді́й текꙋ́щихъ и҆ и҆сповѣ́дающихъ и҆ хва́лѧщихъ царѧ̀, и҆ вни́де ко царю̀ въ це́рковь гдⷭ҇ню, 13
23: 13
4 Ца́рств. 11: 14
и҆ ви́дѣ, и҆ сѐ, ца́рь стоѧ́ше на степе́ни свое́мъ, на вхо́дѣ же кнѧ̑зи и҆ трꙋбы̑, и҆ нача̑лницы ѡ҆́крестъ царѧ̀: и҆ всѝ лю́дїе землѝ возра́довашасѧ
23: 13
Чи́сл. 10: 10
и҆ вострꙋби́ша трꙋба́ми, и҆ пою́ще во ѻ҆рга́ны пѣвцы̀, и҆ хва́лѧще хвало́ю. И҆ растерза̀ гоѳолі́а ри̑зы своѧ̑, и҆ возопѝ и҆ речѐ: напа́дающе напа́даете. 14
23: 14
4 Ца́рств. 11: 15
И҆зы́де же і҆ѡда́й а҆рхїере́й, и҆ повелѣ̀ со́тникѡмъ и҆ нача́лникѡмъ си́лы и҆ речѐ и҆̀мъ: и҆зри́ните ю҆̀ во́нъ и҆з̾ це́ркве, и҆ и҆зыди́те в̾слѣ́дъ є҆ѧ̀, и҆ да оу҆бїе́тсѧ мече́мъ. Рече́ бо свѧще́нникъ да не оу҆́мретъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни. 15
23: 15
4 Ца́рств. 11: 16
И҆ да́ша є҆́й ѡ҆сла́бꙋ на ма́ло, до́ндеже про́йде врата̀ кѡ́нникъ до́мꙋ царе́ва и҆ оу҆би́ша ю҆̀ та́мѡ. 16
23: 16
4 Ца́рств. 11: 17
И҆ завѣща̀ і҆ѡда́й завѣ́тъ междꙋ̀ собо́ю и҆ всѣ́ми людьмѝ и҆ царе́мъ, да бы́ша бы́ли лю́дїе гдⷭ҇ни. 17
23: 17
4 Ца́рств. 11: 18
И҆ внидо́ша всѝ лю́дїе землѝ въ до́мъ ваа́ловъ и҆ разори́ша є҆го̀, и҆ ѻ҆лтари̑ є҆гѡ̀
23: 17
4 Ца́рств. 11: 18
и҆ і҆́дѡлы є҆гѡ̀ сокрꙋши́ша,
23: 17
4 Ца́рств. 11: 18
и҆ матѳа́на жерца̀ ваа́лова оу҆би́ша пред̾ ѻ҆лтаре́мъ є҆гѡ̀. 18 И҆ врꙋчѝ і҆ѡда́й жре́цъ дѣла̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ въ рꙋкꙋ̀ свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ, и҆ возста́ви днєвны́ѧ чрєды̀ жерцє́въ и҆ леѵі́тѡвъ,
23: 18
2 Паралїпом. 29: 25
ꙗ҆̀же раздѣлѝ даві́дѣ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, и҆ вознесѐ всесожжє́нїѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́коже пи́сано є҆́сть
23: 18
Леѵі́т. 1: 3
въ зако́нѣ мѡѷсе́овѣ, въ ра́дости и҆ пѣ́нїихъ по расположе́нїю даві́довꙋ: 19 и҆ поста́ви придве́рники во вратѣ́хъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ да не вни́детъ нечи́стъ во всѧ́цѣй ве́щи: 20
23: 20
4 Ца́рств. 11: 19
и҆ взѧ̀ ѻ҆те́чествъ нача́лники, и҆ си́льныѧ, и҆ нача́лники люді́й, и҆ всѧ̑ лю́ди землѝ, и҆ возведо́ша царѧ̀ ѿ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ вни́де врата́ми внꙋ́тренними въ до́мъ царе́въ, и҆ посади́ша царѧ̀ на престо́лѣ ца́рстѣмъ. 21
23: 21
4 Ца́рств. 11: 20
И҆ возвесели́шасѧ всѝ лю́дїе зе́мстїи и҆ гра́дъ оу҆поко́исѧ, и҆ гоѳолі́а оу҆бїе́на є҆́сть мече́мъ.