Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

21 И҆ повелѣ̀ соломѡ́нъ созида́ти до́мъ и҆́мени гдⷭ҇ню и҆ до́мъ ца́рствꙋ своемꙋ̀. 2

2: 2
3 Ца́рств. 5: 15
И҆ собра̀ ца́рь соломѡ́нъ се́дмьдесѧтъ ты́сѧщъ мꙋже́й носѧ́щихъ времена̀ и҆ ѻ҆́смьдесѧтъ ты́сѧщахъ каменосѣ́чцєвъ въ гора́хъ, приста́вленныхъ же над̾ ни́ми трѝ ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ. 3
2: 3
3 Ца́рств. 5: 2
И҆ посла̀ соломѡ́нъ къ хїра́мꙋ царю̀ тѵ́рскꙋ, глаго́лѧ: ꙗ҆́коже сотвори́лъ є҆сѝ съ даві́домъ ѻ҆тце́мъ моі́мъ и҆ посла́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀ ке́дры, да сози́ждетъ себѣ̀ до́мъ, въ не́мже є҆мꙋ̀ ѡ҆бита́ти, 4 и҆ сѐ, а҆́зъ сы́нъ є҆гѡ̀ созида́ю до́мъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а моегѡ̀, да ѡ҆свѧшꙋ̀ є҆го̀ є҆мꙋ̀, є҆́же кади́ти пред̾ ни́мъ ѳѷмїа́мъ а҆рѡма́товъ и҆ предложе́нїе всегда̀, и҆ возноси́ти всесожжє́нїѧ вы́нꙋ, оу҆́трѡ и҆ къ ве́черꙋ, и҆ въ сꙋббѡ́ты, и҆ въ новомчⷭ҇їихъ, и҆ въ пра́здницѣхъ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ: во вѣ́къ сїѐ бо і҆н҃ли: 5 и҆ до́мъ, є҆го́же а҆́зъ созида́ю,
2: 5
Второзак. 10: 17
Ѱал. 88: 7
вели́къ, вели́къ бо є҆́сть гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ па́че всѣ́хъ богѡ́въ, 6
2: 6
3 Ца́рств. 8: 27
И҆са́їа. 66: 1
І҆ерем. 23: 24
и҆ кто̀ возмо́жетъ созда́ти є҆мꙋ̀ до́мъ; а҆́ще бо нб҃о и҆ нб҃о нб҃сѐ не мо́гꙋтъ вмѣсти́ти сла́вы є҆гѡ̀: и҆ кто̀ а҆́зъ, созида́ѧй є҆мꙋ̀ до́мъ; но то́кмѡ є҆́же кади́ти ѳѷмїа́мъ пред̾ ни́мъ: 7 нн҃ѣ оу҆̀бо послѝ мнѣ̀ мꙋ́жа мꙋ́дра, и҆́же вѣ́сть дѣла̀ твори́ти въ зла́тѣ и҆ сребрѣ̀, и҆ мѣ́ди и҆ желѣ́зѣ, и҆ порфѵ́рѣ и҆ въ че́рвлени и҆ въ синетѣ̀, и҆ и҆́же зна́етъ ваѧ́ти ваѧ́нїе, съ мꙋ́дрыми, и҆̀же оу҆ менє̀ во і҆ꙋде́и и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, ꙗ҆̀же оу҆гото́ва даві́дъ ѻ҆те́цъ мо́й: 8
2: 8
3 Ца́рств. 10: 12
и҆ посли́ ми древа̀ ке́дрѡва и҆ а҆рке́ѵѳѡва и҆ пе́ѵгѡва ѿ лїва́на, вѣ́мъ бо а҆́зъ, ꙗ҆́кѡ рабѝ твоѝ оу҆мѣ́ютъ сѣщѝ древа̀ ѿ лїва́на: 9
2: 9
3 Ца́рств. 5: 6
и҆ сѐ, рабѝ твоѝ съ рабы̑ мои́ми по́йдꙋтъ, да оу҆гото́ваютъ мнѣ̀ древа̀ мнѡ́га, до́мъ бо, є҆го́же а҆́зъ созида́ю, вели́къ и҆ пресла́венъ: 10
2: 10
3 Ца́рств. 5: 11
и҆ сѐ, дѣ́лателємъ, и҆̀же сѣкꙋ́тъ древа̀, да́хъ въ пи́щꙋ рабѡ́мъ твои̑мъ пшени́цы мѣ́ръ два́десѧть ты́сѧщъ и҆ ꙗ҆чме́нѧ мѣ́ръ два́десѧть ты́сѧщъ, и҆ вїна̀ мѣ́ръ два́десѧть ты́сѧщъ и҆ є҆ле́а мѣ́ръ два́десѧть ты́сѧщъ. 11 Рече́ же хїра́мъ ца́рь тѵ́рскїй чрез̾ писа́нїе и҆ посла̀ къ соломѡ́нꙋ, глаго́лѧ: поне́же возлюбѝ гдⷭ҇ь лю́ди своѧ̑, поста́ви тѧ̀ над̾ ни́ми царѧ̀. 12 И҆ речѐ хїра́мъ:
2: 12
3 Ца́рств. 5: 7
блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ, и҆́же сотворѝ не́бо и҆ зе́млю, и҆́же дадѐ даві́дꙋ царю̀ сы́на премꙋ́дра и҆ оу҆че́на, и҆ оу҆́мна и҆ разꙋ́мна, и҆́же сози́ждетъ до́мъ гдⷭ҇ꙋ и҆ до́мъ ца́рствꙋ своемꙋ̀: 13
2: 13
3 Ца́рств. 7: 13
и҆ нн҃ѣ посла́хъ тебѣ̀ мꙋ́жа мꙋ́дра и҆ свѣ́дꙋща ра́зꙋмъ, хїра́ма раба̀ моего̀: 14 ма́терь є҆гѡ̀ ѿ дще́рей да́новыхъ,
2: 14
И҆схо́д. 31: 3
3 Ца́рств. 7: 14
ѻ҆те́цъ же є҆гѡ̀ мꙋ́жъ тѵ́рѧнинъ, и҆́же вѣ́сть дѣ́лати въ зла́тѣ и҆ сребрѣ̀, и҆ въ мѣ́ди и҆ въ желѣ́зѣ, и҆ въ ка́менїихъ и҆ въ древа́хъ, и҆ тка́ти въ порфѵ́рѣ и҆ въ синетѣ̀ и҆ въ вѷссо́нѣ и҆ въ червлени́цѣ, и҆ ваѧ́ти всѧ́кꙋю рѣ́зь, и҆ разꙋмѣ́ти всѧ́ко разꙋмѣ́нїе, є҆ли̑ка а҆́ще да́си є҆мꙋ̀, съ мꙋ́дрыми твои́ми и҆ съ мꙋ́дрыми господи́на моегѡ̀ даві́да, ѻ҆тца̀ твоегѡ̀: 15 и҆ нн҃ѣ пшени́цꙋ и҆ ꙗ҆чме́нь, и҆ є҆ле́й и҆ вїно̀, ꙗ҆̀же ѡ҆бѣща́лъ є҆сѝ, господи́не мо́й, послѝ рабѡ́мъ твои̑мъ, 16 мы̀ же бꙋ́демъ сѣщѝ древа̀ ѿ лїва́на на всѧ́кꙋ потре́бꙋ твою̀ и҆ по́слемъ ѧ҆̀ плота́ми по мо́рю і҆оппі́йскомꙋ, ты́ же приведе́ши ѧ҆̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 17
2: 17
1 Паралїпом. 22: 2
И҆ собра̀ соломѡ́нъ всѣ́хъ мꙋже́й прише́лцєвъ, и҆̀же бѧ́хꙋ въ землѝ і҆н҃левѣ, по сочте́нїю, и҆́мже сочтѐ и҆̀хъ даві́дъ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆брѣ́тени сꙋ́ть сто̀ пѧтьдесѧ́тъ трѝ ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ: 18
2: 18
3 Ца́рств. 5: 15
сотворѝ же ѿ ни́хъ се́дмьдесѧтъ ты́сѧщъ бременоно́сцєвъ и҆ ѻ҆́смьдесѧтъ ты́сѧщъ каменосѣ́чцєвъ, трѝ ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ приста́вники над̾ дѣла́ми людски́ми.