Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
15

ГЛАВА̀ є҃і.

151 А҆за́рїа же сы́нъ а҆да́довъ, бы́сть на не́мъ дх҃ъ бж҃їй: 2 и҆ и҆зы́де во срѣ́тенїе а҆́сѣ и҆ всемꙋ̀ і҆ꙋ́дѣ и҆ венїамі́нꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: оу҆слы́шите мѧ̀, а҆́са и҆ ве́сь і҆ꙋ́да и҆ венїамі́нъ:

15: 2
Второзак. 20: 1
гдⷭ҇ь съ ва́ми, ꙗ҆́кѡ бы́сте съ ни́мъ:
15: 2
И҆са́їа. 55: 6
и҆ а҆́ще взы́щете є҆гѡ̀, ѡ҆брѧ́щетсѧ ва́мъ,
15: 2
Второзак. 31: 16,17
а҆́ще же ѡ҆ста́вите є҆го̀, ѡ҆ста́витъ ва́съ: 3
15: 3
Ѡ҆сі́а. 3: 4
А҆мѡ́с. 8: 11
мно́зи дні́е (бꙋ́дꙋтъ) во і҆н҃ли без̾ бг҃а и҆́стиннагѡ и҆ без̾ свѧще́нника оу҆ча́щагѡ и҆ без̾ зако́на: 4 є҆гда́ же ѡ҆братѧ́тсѧ въ печа́ли ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ і҆н҃левꙋ
15: 4
Премꙋ́др. 1: 2
и҆ взы́щꙋтъ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆брѧ́щетсѧ и҆̀мъ: 5 и҆ во вре́мѧ ѻ҆́но не бꙋ́детъ ми́ръ и҆сходѧ́щемꙋ и҆ входѧ́щемꙋ, ꙗ҆́кѡ оу҆́жасъ гдⷭ҇ень на всѣ́хъ ѡ҆бита́ющихъ на землѝ 6
15: 6
Матѳ. 24: 6
и҆ ѡ҆полчи́тсѧ ꙗ҆зы́къ на ꙗ҆зы́къ и҆ гра́дъ проти́вꙋ гра́да, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь смꙋти́тъ и҆̀хъ во всѧ́цѣй печа́ли: 7
15: 7
Лꙋк. 21: 19
и҆ вы̀ оу҆крѣпи́тесѧ, и҆ да не ѡ҆слабѣ́ютъ рꙋ́ки ва́шѧ,
15: 7
1 Корі́нѳ. 15: 58
Гала́т. 6: 9
є҆́сть бо мзда̀ дѣ́лꙋ ва́шемꙋ. 8 И҆ є҆гда̀ оу҆слы́ша а҆́са словеса̀ сїѧ̑ и҆ прⷪ҇ро́чество а҆за́рїи прⷪ҇ро́ка, оу҆крѣпи́сѧ и҆ ѿѧ̀ всѧ̑ і҆́дѡлы ѿ всеѧ̀ землѝ і҆ꙋ́дины и҆ венїамі́ни и҆ ѿ градѡ́въ, и҆̀хже содержа́ше і҆еровоа́мъ въ горѣ̀ є҆фре́мли, и҆ ѡ҆свѧтѝ ѻ҆лта́рь гдⷭ҇ень, и҆́же бѣ̀ пред̾ хра́момъ гдⷭ҇нимъ: 9 собра́ же (всего̀) і҆ꙋ́дꙋ и҆ венїамі́на и҆ прише́лцєвъ ѡ҆бита́ющихъ съ ни́мъ ѿ є҆фре́ма и҆ ѿ манассі́и и҆ ѿ сѷмеѡ́на, мно́зи бо къ немꙋ̀ прибѣго́ша ѿ і҆н҃лѧ, є҆гда̀ оу҆ви́дѣша, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ є҆гѡ̀ съ ни́мъ. 10 И҆ собра́шасѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ въ мцⷭ҇ъ тре́тїй, въ лѣ́то пѧтоена́десѧть ца́рства а҆́сы, 11 и҆ пожро́ша гдⷭ҇ꙋ въ де́нь то́й ѿ коры́стей, и҆̀хже приведо́ша, волѡ́въ се́дмь сѡ́тъ и҆ ѻ҆ве́цъ се́дмь ты́сѧщъ, 12 и҆ поидо́ша
15: 12
І҆ис. Наѵ. 24: 24,25
Второзак. 6: 5
въ завѣ́тѣ, є҆́же и҆ска́ти гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ и҆ все́ю дꙋше́ю свое́ю: 13 и҆ (речѐ): всѧ́къ, и҆́же а҆́ще
15: 13
2 Паралїпом. 22: 9
не взы́щетъ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева, да оу҆́мретъ ѿ ю҆̑нагѡ да́же до старѣ́йшагѡ, ѿ мꙋ́жа да́же до жены̀. 14 И҆ клѧ́шасѧ гдⷭ҇ꙋ гла́сомъ вели́кимъ въ восклица́нїи и҆ въ трꙋба́хъ и҆ въ ро́жаныхъ. 15 И҆ возра́довасѧ ве́сь і҆ꙋ́да ѡ҆ клѧ́твѣ, ꙗ҆́кѡ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ клѧ́шасѧ, и҆ все́ю во́лею взыска́ша є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆брѣ́тесѧ и҆̀мъ, и҆ дадѐ и҆̀мъ гдⷭ҇ь поко́й ѡ҆́крестъ. 16
15: 16
3 Ца́рств. 15: 13
И҆ маа́хꙋ ма́терь свою̀ ѿлꙋчѝ, да не слꙋ́житъ а҆ста́ртꙋ, и҆ сокрꙋшѝ і҆́дѡла и҆ сожжѐ въ пото́цѣ ке́дрстѣмъ. 17
15: 17
3 Ца́рств. 15: 14
22: 43
То́кмѡ высо́кихъ не ѿста́ви, є҆ще́ бо бѧ́хꙋ во і҆н҃ли,
15: 17
Лꙋк. 1: 6
но се́рдце а҆́сы бѣ̀ соверше́нно во всѣ́хъ дне́хъ є҆гѡ̀: 18
15: 18
2 Паралїпом. 5: 1
и҆ внесѐ ст҃а̑ѧ даві́да ѻ҆тца̀ своегѡ̀ и҆ ст҃а̑ѧ своѧ̑ въ до́мъ бж҃їй, сребро̀ и҆ зла́то и҆ сосꙋ́ды. 19 И҆ бра́нь не бы́сть є҆мꙋ̀ да́же до три́десѧть пѧ́тагѡ лѣ́та ца́рства а҆́сина.

16

ГЛАВА̀ ѕ҃і.

161 И҆

16: 1
3 Ца́рств. 15: 17
въ лѣ́то три́десѧть ѻ҆смо́е ца́рства а҆́сина, взы́де ваа́са ца́рь і҆н҃левъ на і҆ꙋ́дꙋ и҆ стѣна́ми оу҆крѣпѝ ра́мꙋ, да не да́стъ вхо́да и҆ и҆схо́да а҆́сѣ царю̀ і҆ꙋ́динꙋ. 2
16: 2
3 Ца́рств. 15: 18
4 Ца́рств. 12: 18
И҆ взѧ̀ а҆́са сребро̀ и҆ зла́то ѿ сокро́вищъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ до́мꙋ царе́ва, и҆ посла̀ ко (венада́дꙋ) сы́нꙋ а҆де́ра царѧ̀ сѵ́рска, живꙋ́щемꙋ въ дама́сцѣ, глаго́лѧ: 3 положѝ завѣ́тъ междꙋ̀ мно́ю и҆ тобо́ю и҆ междꙋ̀ ѻ҆тце́мъ мои́мъ и҆ ѻ҆тце́мъ твои́мъ: сѐ посла́хъ тебѣ̀ сребро̀ и҆ зла́то: прїидѝ и҆ ѿженѝ ѿ менє̀ ваа́сꙋ царѧ̀ і҆н҃лева, и҆ да ѿи́детъ ѿ менє̀. 4
16: 4
3 Ца́рств. 15: 20
И҆ послꙋ́ша сы́нъ а҆де́ровъ царѧ̀ а҆́сы и҆ посла̀ нача́лники во́євъ свои́хъ на гра́ды і҆н҃лєвы, и҆ поразѝ а҆їнѡ́на и҆ да́на, и҆ а҆велмаі́на и҆ всѧ̑ ѡ҆крє́стнаѧ нефѳалі̑млѧ. 5
16: 5
3 Ца́рств. 15: 21
И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆слы́ша ваа́са ца́рь і҆н҃левъ, ѡ҆ста́ви ктомꙋ̀ созида́ти ра́мꙋ и҆ ѡ҆ста́ви дѣ́ло своѐ. 6 А҆́са же ца́рь взѧ̀ всего̀ і҆ꙋ́дꙋ и҆ взѧ̀ ка́менїе ѿ ра́мы и҆ лѣ́съ є҆ѧ̀, ꙗ҆̀же на созда́нїе оу҆гото́ва ваа́са, и҆ созда̀ и҆з̾ ни́хъ
16: 6
І҆ис. Наѵ. 18: 24
гаваю̀ и҆ масфꙋ̀. 7 И҆ во вре́мѧ ѻ҆́но прїи́де
16: 7
2 Паралїпом. 19: 2
а҆на́нїй прⷪ҇ро́къ ко а҆́сѣ царю̀ і҆ꙋ́динꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀:
16: 7
И҆са́їа. 20: 5
поне́же и҆мѣ́лъ є҆сѝ оу҆пова́нїе на царѧ̀ сѵ́рска, а҆ не оу҆пова́лъ є҆сѝ на гдⷭ҇а бг҃а твоего̀, тогѡ̀ ра́ди спасе́сѧ си́ла царѧ̀ сѵ́рскагѡ ѿ рꙋкꙋ̀ твоє́ю: 8
16: 8
2 Паралїпом. 14: 9
не є҆ѳїо́пи ли и҆ лївѵ́ане бѧ́хꙋ на тѧ̀ въ си́лѣ мно́зѣ, въ де́рзости колесни́цъ и҆ кѡ́нникъ во мно́жество ѕѣлѡ̀; и҆ є҆гда̀ оу҆пова́лъ є҆сѝ на гдⷭ҇а, предадѐ и҆̀хъ въ рꙋ́кꙋ твою̀: 9
16: 9
2 Маккав. 9: 5
ѻ҆́чи бо гдⷭ҇ни назира́ютъ всю̀ зе́млю, є҆́же оу҆крѣпи́ти сꙋ́щихъ се́рдцемъ соверше́ннымъ къ немꙋ̀: бꙋ́е сотвори́лъ є҆сѝ сїѐ, (сегѡ̀ ра́ди) ѿнн҃ѣ бꙋ́детъ на тѧ̀ бра́нь. 10 Разгнѣ́васѧ же а҆́са на прⷪ҇ро́ка и҆ всадѝ є҆го̀ въ темни́цꙋ, поне́же прогнѣ́васѧ ѡ҆ се́мъ: и҆ оу҆бѝ а҆́са ѿ люді́й во вре́мѧ то̀ (мно́гихъ). 11 И҆ сѐ, словеса̀ а҆́сы, пє́рваѧ и҆ послѣ́днѧѧ, пи̑сана сꙋ́ть въ кни́зѣ царе́й і҆ꙋ́диныхъ и҆ і҆н҃лѧ. 12 И҆ разболѣ́сѧ а҆́са въ лѣ́то три́десѧть девѧ́тое ца́рства своегѡ̀ нога́ма, болѣ́знїю ѕѣ́лнѣйшею: и҆ нижѐ въ не́мощи свое́й взыска̀ гдⷭ҇а, но врачє́въ. 13
16: 13
3 Ца́рств. 15: 24
оу҆́спе же а҆́са со ѻ҆тцы̑ свои́ми, и҆ оу҆́мре въ лѣ́то четы́редесѧть пе́рвое ца́рства своегѡ̀: 14 и҆ погребо́ша є҆го̀ во гро́бѣ, є҆го́же и҆скопа̀ себѣ̀ во гра́дѣ даві́довѣ, и҆ положи́ша є҆го̀ на ѻ҆дрѣ̀, и҆ напо́лниша а҆рѡма́тами и҆ ро́дами мѵ́рѡвъ благоꙋха́нныхъ, и҆ сотвори́ша є҆мꙋ̀ погребе́нїе вели́ко ѕѣлѡ̀.

17

ГЛАВА̀ з҃і.

171 И҆

17: 1
3 Ца́рств. 15: 24
22: 41
воцари́сѧ і҆ѡсафа́тъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀, и҆ оу҆крѣпи́сѧ і҆ѡсафа́тъ над̾ і҆н҃лемъ: 2 расположи́ же си́лꙋ во всѣ́хъ градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ крѣ́пкихъ и҆ поста́ви воевѡ́ды во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ во градѣ́хъ є҆фре́мовыхъ и҆̀хже побра̀ пре́жде а҆́са ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀. 3 И҆ бы́сть гдⷭ҇ь со і҆ѡсафа́томъ,
17: 3
2 Паралїпом. 19: 3
ꙗ҆́кѡ хожда́ше въ пꙋте́хъ даві́да ѻ҆тца̀ своегѡ̀ пе́рвыхъ и҆ не взыска̀ і҆́дѡлѡвъ, 4 но гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тца̀ своегѡ̀ взыска̀ и҆ по́йде въ повелѣ́нїихъ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, а҆ не по дѣлѡ́мъ і҆н҃лєвымъ: 5
17: 5
3 Ца́рств. 22: 44
2 Паралїпом. 18: 1
и҆ оу҆крѣпѝ гдⷭ҇ь ца́рство въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ да́ша всѧ̀ і҆ꙋде́а да́ры і҆ѡсафа́тꙋ, и҆ бы́сть є҆мꙋ̀ бога́тство и҆ сла́ва мно́га. 6 И҆ вознесе́сѧ се́рдце є҆гѡ̀ въ пꙋтѝ гдⷭ҇ни, и҆ ктомꙋ̀ и҆з̾ѧ̀ высѡ́каѧ и҆ дꙋбра́вы ѿ землѝ і҆ꙋ́дины. 7 Въ тре́тїе же лѣ́то ца́рства своегѡ̀ посла̀ нача́лники своѧ̑ и҆ сынѡ́въ си́льныхъ а҆вді́ю и҆ заха́рїю, и҆ наѳанаи́ла и҆ мїхе́а, да оу҆ча́тъ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ: 8 и҆ съ ни́ми леѵі́ти саме́а и҆ наѳані́а, и҆ завді́а и҆ а҆сїи́лъ, и҆ семїрамѡ́ѳъ и҆ і҆ѡнаѳа́нъ, и҆ а҆дѡні́а и҆ тѡві́а и҆ тѡвадѡні́а леѵі́ти, и҆ съ ни́ми є҆лїсама̀ и҆ і҆ѡра́мъ жерцы̀: 9 оу҆чахꙋ же во і҆ꙋде́и, и҆мѣ́юще кни́гꙋ зако́на гдⷭ҇нѧ, и҆ прохожда́хꙋ гра́ды і҆ꙋ̑дины и҆ оу҆чахꙋ лю́ди. 10
17: 10
2 Паралїпом. 14: 14
И҆ бы́сть стра́хъ гдⷭ҇ень на всѣ́хъ ца́рствахъ земны́хъ ѡ҆́крестъ і҆ꙋ́ды, и҆ не воева́ша проти́вꙋ і҆ѡсафа́та. 11 И҆ ѿ и҆ноплемє́нникъ і҆ѡсафа́тꙋ да́ры приноша́хꙋ сребро̀ и҆ да̑ни: а҆ра́ви же привожда́хꙋ є҆мꙋ̀ ѻ҆внѡ́въ ѻ҆́вчихъ се́дмь ты́сѧщъ и҆ се́дмь сѡ́тъ, и҆ козлѡ́въ се́дмь ты́сѧщъ се́дмь сѡ́тъ. 12 И҆ бѣ̀ і҆ѡсафа́тъ пред̾ꙋспѣва́ѧ вели́къ въ высотꙋ̀ и҆ созда̀ во і҆ꙋде́и до́мы и҆ гра́ды крѣ́пки. 13 И҆ мнѡ́га дѣ́ла бы́ша є҆мꙋ̀ во і҆ꙋде́и: и҆ мꙋ́жїе ра́тницы крѣ́пцы си́льнїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 14 И҆ сїѐ число̀ и҆́хъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ: и҆ во і҆ꙋ́дѣ тысѧщенача́лницы є҆дна́съ во́ждь и҆ съ ни́мъ сы́нове си́льнїи си́лы три́ста ты́сѧщъ: 15 и҆ по не́мъ і҆ѡана́нъ нача́лникъ и҆ съ ни́мъ двѣ́сти ѻ҆́смьдесѧтъ ты́сѧщъ: 16 по не́мже а҆масі́а, сы́нъ заха́рїинъ,
17: 16
Чи́сл. 6: 2
оу҆се́рдсвꙋѧй гдⷭ҇ꙋ и҆ съ ни́мъ двѣ́сти ты́сѧщъ мꙋже́й си́льныхъ. 17 И҆ ѿ венїамі́нѧ си́льнїи си́лы є҆лїа́дъ, и҆ съ ни́мъ держа́щихъ лꙋ́къ и҆ щиты̀ двѣ́сти ты́сѧщъ си́льныхъ: 18 и҆ по не́мъ і҆ѡзава́дъ, и҆ съ ни́мъ сто̀ ѻ҆́смьдесѧтъ ты́сѧщъ, си́льнїи ко бра́ни. 19 Сі́и слꙋжа́щїи царю̀, кромѣ̀ ѻ҆́ныхъ, и҆̀хже поста́ви ца́рь по градѡ́мъ крѣ́пкимъ во все́й і҆ꙋде́и.