Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 Прїи́де же

11: 1
3 Ца́рств. 12: 21
ровоа́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ созва̀ (ве́сь) до́мъ і҆ꙋ́динъ и҆ венїамі́нь, сто̀ ѻ҆́смьдесѧтъ ты́сѧщъ и҆збра́нныхъ ю҆́ношей творѧ́щихъ бра́нь, и҆ воева́ше проти́вꙋ і҆н҃лѧ и҆ і҆еровоа́ма, да ѡ҆брати́тъ къ себѣ̀ ца́рство. 2
11: 2
3 Ца́рств. 12: 22
И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не къ саме́ю человѣ́кꙋ бж҃їю, гл҃ѧ: 3 глаго́ли къ ровоа́мꙋ сы́нꙋ соломѡ́ню, царю̀ і҆ꙋ́динꙋ, и҆ ко всемꙋ̀ і҆н҃лю, и҆́же є҆́сть во і҆ꙋ́дѣ и҆ венїамі́нѣ: 4 сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь: не восходи́те, нижѐ ѡ҆полча́йтесѧ проти́вꙋ бра́тїи ва́шеѧ: возврати́тесѧ кі́йждо въ до́мъ сво́й,
11: 4
3 Ца́рств. 12: 24
2 Паралїпом. 10: 15
занѐ ѿ менє̀ бы́сть гл҃го́лъ се́й. И҆ послꙋ́шаша сло́ва гдⷭ҇нѧ, и҆ возврати́шасѧ, и҆ не поидо́ша проти́вꙋ і҆еровоа́ма. 5 Ѡ҆бита́ же ровоа́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ созда̀ гра́ды стѣна̑ты во і҆ꙋде́и: 6
11: 6
Быт. 35: 19
состро́и же виѳлее́мъ и҆ є҆та́мъ, и҆ ѳекꙋѐ 7 и҆ веѳсꙋ́ръ, и҆ сокхѡ́ѳъ и҆ ѻ҆долла́мъ, 8 и҆ ге́ѳъ и҆ марїса́нъ, и҆ зі́фъ 9 и҆ а҆дꙋре́мъ, и҆ лахі́съ и҆ а҆зи́кꙋ, 10 и҆ сала́ю и҆ є҆лѡ́нъ и҆ хеврѡ́нъ, и҆́же є҆́сть і҆ꙋ́динъ и҆ венїамі́нь, гра́ды крѣ́пкїѧ: 11 и҆ оу҆крѣпѝ и҆̀хъ стѣна́ми, и҆ поста́ви въ ни́хъ нача́лники, житохрани̑лища, и҆ є҆ле́й и҆ вїно̀, 12 во всѧ́цѣмъ гра́дѣ щиты̀ и҆ ко́пїѧ, и҆ оу҆крѣпѝ и҆̀хъ во мно́жествѣ ѕѣлѡ̀, и҆ бы́ста под̾ ни́мъ і҆ꙋ́да и҆ венїамі́нъ. 13 Свѧще́нницы же и҆ леѵі́ты, и҆̀же бѧ́хꙋ во все́мъ і҆н҃ли, собра́шасѧ къ немꙋ̀ ѿ всѣ́хъ предѣ́лъ: 14
11: 14
Чи́сл. 35: 2
ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́виша леѵі́ти селє́нїѧ ѡ҆держа́нїѧ своегѡ̀ и҆ поидо́ша ко і҆ꙋ́дѣ во і҆ерⷭ҇ли́мъ,
11: 14
3 Ца́рств. 12: 31
поне́же и҆згна̀ и҆̀хъ і҆еровоа́мъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀, є҆́же не слꙋжи́ти гдⷭ҇еви: 15
11: 15
3 Ца́рств. 12: 31
2 Паралїпом. 13: 9
и҆ поста́ви себѣ̀ жерцы̀ на высо́кихъ, и҆ і҆́дѡлѡмъ, и҆ сꙋ́єтнымъ, и҆ телцє́мъ, и҆̀хже сотворѝ і҆еровоа́мъ. 16 И҆ и҆згна̀ и҆̀хъ ѿ всѣ́хъ колѣ́нъ і҆н҃левыхъ, и҆̀же вда́ша се́рдце своѐ, да взы́щꙋтъ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева: и҆ прїидо́ша во і҆ерⷭ҇ли́мъ пожре́ти гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ѻ҆тє́цъ свои́хъ: 17
11: 17
2 Паралїпом. 12: 1
и҆ оу҆крѣпи́ша ца́рство і҆ꙋ́дино. И҆ оу҆крѣпи́сѧ ровоа́мъ сы́нъ соломѡ́нь въ трѝ лѣ́та, хожда́ше бо по пꙋтє́мъ даві́да и҆ соломѡ́на ѻ҆тца̀ своегѡ̀ лѣ́та трѝ. 18 И҆ взѧ̀ себѣ̀ ровоа́мъ женꙋ̀ моола́ѳꙋ, дще́рь і҆ерїмѡ́ѳа сы́на даві́дова, и҆ а҆вїге́ю дще́рь
11: 18
1 Ца́рств. 16: 6
є҆лїа́ва сы́на і҆ессе́ова. 19 И҆ родѝ є҆мꙋ̀ сы́ны: і҆еꙋ́са и҆ саморі́а и҆ заа́ма. 20 По си́хъ же поѧ̀ себѣ̀
11: 20
2 Паралїпом. 13: 2
маа́хꙋ дще́рь а҆вессалѡ́млю, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ а҆ві́ю и҆ і҆еѳѳі́а, и҆ зі́зꙋ и҆ салимѡ́ѳа. 21
11: 21
2 Ца́рств. 14: 27
3 Ца́рств. 15: 2
И҆ возлюбѝ ровоа́мъ маа́хꙋ дще́рь а҆вессалѡ́млю па́че всѣ́хъ же́нъ свои́хъ и҆ подло́жницъ свои́хъ, ꙗ҆́кѡ же́нъ ѻ҆смьна́десѧть и҆мѣ̀ и҆ подло́жницъ шестьдесѧ́тъ: и҆ родѝ два́десѧть ѻ҆́смь сынѡ́въ и҆ шестьдесѧ́тъ дще́рей. 22
11: 22
3 Ца́рств. 15: 1
И҆ поста́ви въ нача́лника ровоа́мъ а҆ві́ю сы́на маа́хина и҆ кнѧ́земъ над̾ все́ю бра́тїею є҆гѡ̀, того̀ бо и҆ царе́мъ сотвори́ти помышлѧ́ше. 23 И҆ возрастѐ па́че всѣ́хъ бра́тїй свои́хъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ венїамі́нихъ и҆ во градѣ́хъ крѣ́пкихъ, и҆ дадѐ и҆̀мъ пи́щи мно́жество мно́го, и҆ мно́гихъ взыска̀ же́нъ.