Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

101 И҆

10: 1
3 Ца́рств. 12: 1
прїи́де ровоа́мъ въ сѷхе́мъ, занѐ въ сѷхе́мъ ве́сь і҆н҃ль сни́десѧ поста́вити є҆го̀ царе́мъ. 2
10: 2
3 Ца́рств. 12: 2
И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆слы́ша і҆еровоа́мъ сы́нъ нава́товъ, и҆́же бѣ̀ во є҆гѵ́птѣ, ꙗ҆́кѡ
10: 2
3 Ца́рств. 11: 40
оу҆бѣжѐ ѿ лица̀ соломѡ́на царѧ̀, и҆ ѡ҆бита̀ і҆еровоа́мъ во є҆гѵ́птѣ, и҆ возврати́сѧ і҆еровоа́мъ ѿ є҆гѵ́пта. 3 И҆ посла́ша и҆ призва́ша є҆го̀. И҆ прїи́де і҆еровоа́мъ и҆ всѐ собра́нїе і҆н҃лево ко царю̀ ровоа́мꙋ, глаго́люще: 4 ѻ҆те́цъ тво́й ѡ҆жесточѝ и҆́го на́ше, ты̀ же нн҃ѣ ѡ҆сла́би ѿ рабо́ты ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ же́стокїѧ и҆ ѿ и҆́га є҆гѡ̀ тѧ́жкагѡ, є҆́же возложѝ на на́съ, и҆ послꙋ́жимъ тебѣ̀. 5 И҆ речѐ и҆̀мъ:
10: 5
3 Ца́рств. 12: 5
поиди́те да́же до трїе́хъ дні́й и҆ прїиди́те ко мнѣ̀. И҆ ѿидо́ша лю́дїе. 6 И҆ собра̀ ца́рь ровоа́мъ старѣ́йшины, и҆̀же стоѧ́хꙋ пред̾ соломѡ́нъ ѻ҆тце́мъ є҆гѡ̀, є҆гда̀ є҆щѐ живѧ́ше, глаго́лѧ: како́въ вы̀ даетѐ совѣ́тъ ѿвѣща́ти лю́демъ си̑мъ; 7 И҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: а҆́ще дне́сь бꙋ́деши во благо́е лю́демъ си̑мъ, и҆ благоꙋгоди́ши, и҆ рече́ши и҆̀мъ словеса̀ блага̑ѧ, то̀ послꙋ́жатъ тебѣ̀ во всѧ̑ дни̑. 8
10: 8
3 Ца́рств. 12: 8
И҆ ѡ҆ста́ви совѣ́тъ старѣ́йшинъ, є҆го́же совѣща́ша є҆мꙋ̀: и҆ совѣ́товаше со ю҆́ношами, и҆̀же съ ни́мъ воспита́ни бѧ́хꙋ и҆ стоѧ́хꙋ пред̾ ни́мъ, 9 и҆ речѐ къ ни̑мъ: что̀ вы̀ собѣ́тꙋете, да ѿвѣща́ю лю́демъ си̑мъ, и҆̀же рѣ́ша мнѣ̀, глаго́люще: ѡ҆блегчѝ и҆́го, є҆́же наложѝ на ны̀ ѻ҆те́цъ тво́й; 10
10: 10
3 Ца́рств. 12: 10
И҆ ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀ ѻ҆́троцы воспита́ннїи съ ни́мъ, глаго́люще: та́кѡ рече́ши лю́демъ, и҆̀хже реко́ша тебѣ̀, глаго́люще: ѻ҆те́цъ тво́й ѡ҆тѧгчѝ и҆́го на́ше, ты́ же ѡ҆блегчѝ на́мъ: та́кѡ ѿвѣща́й къ ни̑мъ: ме́ншїй пе́рстъ мо́й толстѣ́е є҆́сть чре́слъ ѻ҆тца̀ моегѡ̀: 11 ѻ҆те́цъ мо́й наложѝ ва́мъ тѧ́жкое и҆́го, а҆́зъ же (тѧ́гости) приложꙋ̀ на и҆́го ва́ше: ѻ҆те́цъ мо́й би́лъ ва́съ бичмѝ, а҆́зъ же бꙋ́дꙋ би́ти ва́съ скорпїо́нами. 12
10: 12
3 Ца́рств. 12: 12
Сїрах. 47: 28
И҆ прїи́де і҆еровоа́мъ и҆ всѝ лю́дїе къ ровоа́мꙋ въ де́нь тре́тїй, ꙗ҆́коже повелѣ̀ и҆̀мъ ца́рь, глаго́лѧ: возврати́тесѧ ко мнѣ̀ въ де́нь тре́тїй. 13 И҆ ѿвѣща̀ ца́рь же́стокѡ, и҆ ѡ҆ста́ви ца́рь ровоа́мъ совѣ́тъ старѣ́йшинъ, и҆ речѐ къ ни̑мъ по совѣ́тꙋ ю҆́нѡшъ, глаго́лѧ: 14 ѻ҆те́цъ мо́й ѡ҆тѧготѝ и҆́го ва́ше, а҆́зъ же приложꙋ̀ къ немꙋ̀: ѻ҆те́цъ мо́й би́лъ ва́съ бичмѝ, а҆́зъ же би́ти бꙋ́дꙋ вы̀ скорпїо́нами. 15
10: 15
3 Ца́рств. 12: 15
И҆ не послꙋ́ша ца́рь люді́й, ꙗ҆́кѡ бѣ̀ превраще́нїе ѿ бг҃а, гл҃ѧ: возста́ви гдⷭ҇ь сло́во своѐ,
10: 15
3 Ца́рств. 11: 29,31
є҆́же гл҃а рꙋко́ю а҆хі́и силѡні́ты ѡ҆ і҆еровоа́мѣ сы́нѣ нава́товѣ 16
10: 16
3 Ца́рств. 12: 16
и҆ ѡ҆ все́мъ і҆н҃ли, занѐ не послꙋ́ша ца́рь и҆́хъ. И҆ ѿвѣща́ша лю́дїе ко царю̀, глаго́люще:
10: 16
2 Ца́рств. 20: 1
ка́ѧ на́мъ ча́сть въ даві́дѣ и҆ наслѣ́дїе въ сы́нѣ і҆ессе́евѣ; возврати́сѧ въ жили̑ща твоѧ̑, і҆н҃лю, нн҃ѣ смотрѝ до́мꙋ твоегѡ̀, даві́де. И҆ и҆́де ве́сь і҆н҃ль въ жили̑ща своѧ̑. 17 Мꙋ́жїе же і҆н҃лєвы, и҆̀же ѡ҆бита́хꙋ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ, воцари́ша над̾ собо́ю ровоа́ма. 18
10: 18
3 Ца́рств. 12: 18
И҆ посла̀ ца́рь ровоа́мъ къ ни̑мъ
10: 18
3 Ца́рств. 4: 6
а҆дѡнїра́ма бы́вша над̾ да́ньми, и҆ ка́менїемъ поби́ша є҆го̀ сы́нове і҆н҃лєвы, и҆ оу҆́мре. И҆ оу҆слы́ша ца́рь ровоа́мъ, и҆ потща́сѧ взы́ти на колесни́цꙋ, и҆ побѣжѐ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 19 И҆ ѿве́ржесѧ і҆н҃ль ѿ до́мꙋ даві́дова да́же до днѐ сегѡ̀.

11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 Прїи́де же

11: 1
3 Ца́рств. 12: 21
ровоа́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ созва̀ (ве́сь) до́мъ і҆ꙋ́динъ и҆ венїамі́нь, сто̀ ѻ҆́смьдесѧтъ ты́сѧщъ и҆збра́нныхъ ю҆́ношей творѧ́щихъ бра́нь, и҆ воева́ше проти́вꙋ і҆н҃лѧ и҆ і҆еровоа́ма, да ѡ҆брати́тъ къ себѣ̀ ца́рство. 2
11: 2
3 Ца́рств. 12: 22
И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не къ саме́ю человѣ́кꙋ бж҃їю, гл҃ѧ: 3 глаго́ли къ ровоа́мꙋ сы́нꙋ соломѡ́ню, царю̀ і҆ꙋ́динꙋ, и҆ ко всемꙋ̀ і҆н҃лю, и҆́же є҆́сть во і҆ꙋ́дѣ и҆ венїамі́нѣ: 4 сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь: не восходи́те, нижѐ ѡ҆полча́йтесѧ проти́вꙋ бра́тїи ва́шеѧ: возврати́тесѧ кі́йждо въ до́мъ сво́й,
11: 4
3 Ца́рств. 12: 24
2 Паралїпом. 10: 15
занѐ ѿ менє̀ бы́сть гл҃го́лъ се́й. И҆ послꙋ́шаша сло́ва гдⷭ҇нѧ, и҆ возврати́шасѧ, и҆ не поидо́ша проти́вꙋ і҆еровоа́ма. 5 Ѡ҆бита́ же ровоа́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ созда̀ гра́ды стѣна̑ты во і҆ꙋде́и: 6
11: 6
Быт. 35: 19
состро́и же виѳлее́мъ и҆ є҆та́мъ, и҆ ѳекꙋѐ 7 и҆ веѳсꙋ́ръ, и҆ сокхѡ́ѳъ и҆ ѻ҆долла́мъ, 8 и҆ ге́ѳъ и҆ марїса́нъ, и҆ зі́фъ 9 и҆ а҆дꙋре́мъ, и҆ лахі́съ и҆ а҆зи́кꙋ, 10 и҆ сала́ю и҆ є҆лѡ́нъ и҆ хеврѡ́нъ, и҆́же є҆́сть і҆ꙋ́динъ и҆ венїамі́нь, гра́ды крѣ́пкїѧ: 11 и҆ оу҆крѣпѝ и҆̀хъ стѣна́ми, и҆ поста́ви въ ни́хъ нача́лники, житохрани̑лища, и҆ є҆ле́й и҆ вїно̀, 12 во всѧ́цѣмъ гра́дѣ щиты̀ и҆ ко́пїѧ, и҆ оу҆крѣпѝ и҆̀хъ во мно́жествѣ ѕѣлѡ̀, и҆ бы́ста под̾ ни́мъ і҆ꙋ́да и҆ венїамі́нъ. 13 Свѧще́нницы же и҆ леѵі́ты, и҆̀же бѧ́хꙋ во все́мъ і҆н҃ли, собра́шасѧ къ немꙋ̀ ѿ всѣ́хъ предѣ́лъ: 14
11: 14
Чи́сл. 35: 2
ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́виша леѵі́ти селє́нїѧ ѡ҆держа́нїѧ своегѡ̀ и҆ поидо́ша ко і҆ꙋ́дѣ во і҆ерⷭ҇ли́мъ,
11: 14
3 Ца́рств. 12: 31
поне́же и҆згна̀ и҆̀хъ і҆еровоа́мъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀, є҆́же не слꙋжи́ти гдⷭ҇еви: 15
11: 15
3 Ца́рств. 12: 31
2 Паралїпом. 13: 9
и҆ поста́ви себѣ̀ жерцы̀ на высо́кихъ, и҆ і҆́дѡлѡмъ, и҆ сꙋ́єтнымъ, и҆ телцє́мъ, и҆̀хже сотворѝ і҆еровоа́мъ. 16 И҆ и҆згна̀ и҆̀хъ ѿ всѣ́хъ колѣ́нъ і҆н҃левыхъ, и҆̀же вда́ша се́рдце своѐ, да взы́щꙋтъ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева: и҆ прїидо́ша во і҆ерⷭ҇ли́мъ пожре́ти гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ѻ҆тє́цъ свои́хъ: 17
11: 17
2 Паралїпом. 12: 1
и҆ оу҆крѣпи́ша ца́рство і҆ꙋ́дино. И҆ оу҆крѣпи́сѧ ровоа́мъ сы́нъ соломѡ́нь въ трѝ лѣ́та, хожда́ше бо по пꙋтє́мъ даві́да и҆ соломѡ́на ѻ҆тца̀ своегѡ̀ лѣ́та трѝ. 18 И҆ взѧ̀ себѣ̀ ровоа́мъ женꙋ̀ моола́ѳꙋ, дще́рь і҆ерїмѡ́ѳа сы́на даві́дова, и҆ а҆вїге́ю дще́рь
11: 18
1 Ца́рств. 16: 6
є҆лїа́ва сы́на і҆ессе́ова. 19 И҆ родѝ є҆мꙋ̀ сы́ны: і҆еꙋ́са и҆ саморі́а и҆ заа́ма. 20 По си́хъ же поѧ̀ себѣ̀
11: 20
2 Паралїпом. 13: 2
маа́хꙋ дще́рь а҆вессалѡ́млю, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ а҆ві́ю и҆ і҆еѳѳі́а, и҆ зі́зꙋ и҆ салимѡ́ѳа. 21
11: 21
2 Ца́рств. 14: 27
3 Ца́рств. 15: 2
И҆ возлюбѝ ровоа́мъ маа́хꙋ дще́рь а҆вессалѡ́млю па́че всѣ́хъ же́нъ свои́хъ и҆ подло́жницъ свои́хъ, ꙗ҆́кѡ же́нъ ѻ҆смьна́десѧть и҆мѣ̀ и҆ подло́жницъ шестьдесѧ́тъ: и҆ родѝ два́десѧть ѻ҆́смь сынѡ́въ и҆ шестьдесѧ́тъ дще́рей. 22
11: 22
3 Ца́рств. 15: 1
И҆ поста́ви въ нача́лника ровоа́мъ а҆ві́ю сы́на маа́хина и҆ кнѧ́земъ над̾ все́ю бра́тїею є҆гѡ̀, того̀ бо и҆ царе́мъ сотвори́ти помышлѧ́ше. 23 И҆ возрастѐ па́че всѣ́хъ бра́тїй свои́хъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ венїамі́нихъ и҆ во градѣ́хъ крѣ́пкихъ, и҆ дадѐ и҆̀мъ пи́щи мно́жество мно́го, и҆ мно́гихъ взыска̀ же́нъ.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 И҆

12: 1
2 Паралїпом. 11: 17
бы́сть є҆гда̀ оу҆стро́исѧ ца́рство ровоа́мово, и҆ оу҆крѣпи́сѧ,
12: 1
Второзак. 32: 15
3 Ца́рств. 14: 25
ѡ҆ста́ви за́пѡвѣди гдⷭ҇ни, и҆ ве́сь і҆н҃ль съ ни́мъ. 2 И҆ бы́сть въ лѣ́то пѧ́тое ца́рства ровоа́млѧ взы́де
12: 2
3 Ца́рств. 14: 25
сꙋсакі́мъ ца́рь є҆гѵ́петскїй на і҆ерⷭ҇ли́мъ, занѐ согрѣши́ша пред̾ гдⷭ҇емъ, 3 съ ты́сѧщїю и҆ двѣма̀ сты̀ колесни́цъ и҆ шестьдесѧ́тъ ты́сѧщъ кѡ́нникъ, и҆ не бѣ̀ числа̀ наро́дꙋ прише́дшемꙋ съ ни́мъ ѿ є҆гѵ́пта, лївѵ́ане, трѡглодѵ́тѧне и҆ є҆ѳїо́плѧне: 4 и҆ взѧ́ша гра́ды крѣ́пкїѧ, и҆̀же бѧ́хꙋ во і҆ꙋ́дѣ, и҆ прїидо́ша да́же до і҆ерⷭ҇ли́ма. 5 Саме́а же прⷪ҇ро́къ вни́де къ ровоа́мꙋ и҆ къ нача́лникѡмъ і҆ꙋ̑динымъ, и҆̀же со́брани бѧ́хꙋ во і҆ерⷭ҇ли́мъ ѿ лица̀ сꙋсакі́мова, и҆ речѐ къ ни̑мъ: сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь:
12: 5
2 Паралїпом. 15: 2
вы̀ ѡ҆ста́висте мѧ̀, и҆ а҆́зъ ѡ҆ста́влю ва́съ въ рꙋкꙋ̀ сꙋсакі́ма. 6 И҆ посрами́шасѧ нача̑лницы і҆н҃лєвы и҆ ца́рь и҆ реко́ша:
12: 6
Дан. 9: 14
првⷣнъ гдⷭ҇ь. 7
12: 7
І҆ерем. 18: 8
Е҆гда́ же ви́дѣ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ смири́шасѧ, и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не къ саме́ю, гл҃ѧ: смири́шасѧ, не разорю̀ и҆̀хъ, и҆ да́мъ и҆̀мъ вма́лѣ спⷭ҇нїе, и҆ не оу҆ка́нетъ ꙗ҆́рость моѧ̀ на і҆ерⷭ҇ли́мъ, 8 ѻ҆ба́че бꙋ́дꙋтъ въ рабы̑, да позна́ютъ рабо́тꙋ мою̀ и҆ рабо́тꙋ ца́рства землѝ. 9 И҆ взы́де сꙋсакі́мъ ца́рь є҆гѵ́петскїй во і҆ерⷭ҇ли́мъ,
12: 9
3 Ца́рств. 14: 26
и҆ взѧ̀ сокрѡ́вища, ꙗ҆̀же въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, и҆ сокрѡ́вища, ꙗ҆̀же въ домꙋ̀
12: 9
3 Ца́рств. 10: 17
2 Паралїпом. 9: 15
царе́вѣ, всѧ̑ взѧ̀: и҆ взѧ̀ щиты̀ златы̑ѧ, и҆̀хже сотворѝ соломѡ́нъ. 10
12: 10
3 Ца́рств. 14: 27
И҆ сотворѝ ца́рь ровоа́мъ щиты̀ мѣ́дѧны вмѣ́стѡ и҆̀хъ. И҆ поста́ви на ни́мъ сꙋсакі́мъ ца́рь є҆гѵ́петскїй нача́лникѡвъ предходѧ́щихъ стрегꙋ́щихъ врата̀ царє́ва: 11 и҆ бы́сть внегда̀ входи́ти царю̀ въ до́мъ гдⷭ҇ень, вхожда́хꙋ стрегꙋ́щїи и҆ предходѧ́щїи, и҆ ѡ҆браща́ющесѧ восхожда́хꙋ предходѧ́щїи ко ѻ҆рꙋжехрани́телницѣ свое́й. 12
12: 12
3 Ца́рств. 21: 29
14: 13
И҆ є҆гда̀ смири́сѧ то́й, ѿврати́сѧ ѿ негѡ̀ ꙗ҆́рость гдⷭ҇нѧ, а҆ не въ разоре́нїе въ коне́цъ: и҆́бо и҆ во і҆ꙋ́дѣ бѧ́хꙋ словеса̀ бла̑га. 13
12: 13
3 Ца́рств. 14: 21
И҆ оу҆крѣпи́сѧ ца́рь ровоа́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ ца́рствова: четы́редесѧти же и҆ є҆ди́нагѡ лѣ́та бы́сть ровоа́мъ, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ седмьна́десѧть лѣ́тъ ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, во гра́дѣ, є҆го́же и҆збра̀ гдⷭ҇ь, да и҆менꙋ́етсѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀ тꙋ̀ ѿ всѣ́хъ колѣ́нъ і҆н҃левыхъ. И҆́мѧ же ма́тери є҆гѡ̀ ноома̀ а҆ммані́тынѧ. 14 И҆ сотворѝ лꙋка́вое, ꙗ҆́кѡ не и҆спра́ви се́рдца своегѡ̀, да взы́щетъ гдⷭ҇а. 15
12: 15
3 Ца́рств. 14: 29
Словеса́ же ровоа́мѡва пє́рваѧ и҆ послѣ́днѧѧ не се́ ли, сꙋ́ть пи̑сана въ словесѣ́хъ саме́а прⷪ҇ро́ка и҆ а҆́дда прови́дѧщагѡ, и҆ дѣѧ̑нїѧ є҆гѡ̀;
12: 15
3 Ца́рств. 15: 6
И҆ воева́ше ровоа́мъ и҆ і҆еровоа́мъ во всѧ̑ дни̑. 16 И҆ оу҆́мре ровоа́мъ и҆ погребе́нъ бы́сть со ѻ҆тцы̑ свои́ми во гра́дѣ даві́довѣ.
12: 16
3 Ца́рств. 14: 31
И҆ воцари́сѧ а҆ві́а сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.