Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

11 И҆ оу҆крѣпи́сѧ

1: 1
3 Ца́рств. 2: 12
3: 1
соломѡ́нъ сы́нъ даві́довъ на ца́рствѣ свое́мъ, и҆ гдⷭ҇ь бг҃ъ є҆гѡ̀ (бѣ̀) съ ни́мъ и҆ возвели́чи є҆го̀ въ высотꙋ̀. 2 И҆ речѐ соломѡ́нъ ко всемꙋ̀ і҆н҃лю, ты́сѧщникѡмъ и҆ со́тникѡмъ, и҆ сꙋдїѧ́мъ и҆ всѣ́мъ нача́лникѡмъ пред̾ і҆н҃лемъ. 3 И҆ и҆́де соломѡ́нъ и҆ всѐ мно́жество
1: 3
3 Ца́рств. 3: 4
1 Паралїпом. 16: 39
въ вы́шнїй гаваѡ́нъ, и҆дѣ́же бѣ̀ ски́нїѧ свидѣ́нїѧ бж҃їѧ,
1: 3
И҆схо́д. 40: 18
ю҆́же сотворѝ мѡѷсе́й ра́бъ бж҃їй въ пꙋсты́ни. 4 Кївѡ́тъ же гдⷭ҇ень принесѐ даві́дъ ѿ гра́да карїаѳїарі́ма на
1: 4
2 Ца́рств. 6: 17
мѣ́сто, є҆́же оу҆гото́ва є҆мꙋ̀ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ водрꙋзѝ є҆мꙋ̀ ски́нїю во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 5
1: 5
И҆схо́д. 38: 1
И҆ ѻ҆лта́рь мѣ́дѧнъ, є҆го́же содѣ́ла веселеи́лъ сы́нъ оу҆рі́и сы́на ѡ҆́рова, тꙋ̀ бѣ̀ пред̾ ски́нїею гдⷭ҇нею и҆ взыска̀ є҆го̀ соломѡ́нъ и҆ всѧ̀ цр҃ковь. 6 Вознесе́ же тꙋ̀ соломѡ́нъ на ѻ҆лтарѝ мѣ́дѧнѣмъ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆́же въ ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ принесѐ на не́мъ ты́сѧщꙋ всесожже́нїй. 7
1: 7
3 Ца́рств. 3: 5
Въ тꙋ̀ но́щь ꙗ҆ви́сѧ гдⷭ҇ь соломѡ́нꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: просѝ (что̀ хо́щеши) да да́мъ тебѣ̀. 8 Рече́ же соломѡ́нъ къ бг҃ꙋ:
1: 8
1 Паралїпом. 28: 5
ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ съ даві́домъ ѻ҆тце́мъ мои́мъ млⷭ҇рдїе вели́ко и҆ поста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ царѧ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀: 9 и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и бж҃е, да и҆спо́лнитсѧ сло́во твоѐ къ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀,
1: 9
3 Ца́рств. 3: 8
Премꙋ́др. 9: 7
ты́ бо менѐ сотвори́лъ царѧ̀ над̾ людьмѝ мно́гими, ꙗ҆́коже пра́хъ земны́й: 10
1: 10
3 Ца́рств. 3: 12
Премꙋ́др. 7: 7
нн҃ѣ да́ждь мнѣ̀ премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ,
1: 10
Чи́сл. 27: 17
да вни́дꙋ и҆ и҆зы́дꙋ пред̾ людьмѝ твои́ми си́ми, кто́ бо мо́жетъ сꙋди́ти си́хъ люді́й твои́хъ мно́гихъ; 11 И҆ речѐ бг҃ъ къ соломѡ́нꙋ:
1: 11
3 Ца́рств. 3: 11,12
поне́же бы́сть сїѐ въ се́рдцы твое́мъ, и҆ не попроси́лъ є҆сѝ бога́тства и҆мѣ́нїй, нижѐ сла́вы, нижѐ дꙋ́шъ проти́вѧщихсѧ тебѣ̀, и҆ дні́й мно́гихъ не проси́лъ є҆сѝ, но проси́лъ є҆сѝ себѣ̀ премꙋ́дрости и҆ ра́зꙋма, да сꙋди́ти мо́жеши лю́ди моѧ̑, над̾ ни́миже поста́вихъ тѧ̀ царѧ̀, 12
1: 12
3 Ца́рств. 4: 31
премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ даю̀ тебѣ̀, бога́тство же и҆ и҆мѣ́нїѧ и҆ сла́вꙋ да́мъ тебѣ̀,
1: 12
3 Ца́рств. 3: 13
2 Паралїпом. 9: 22
ꙗ҆́кѡ не бы́сть въ царе́хъ преждебы́вшихъ тебє̀ подо́бенъ тебѣ̀, и҆ по тебѣ̀ та́кожде не бꙋ́детъ. 13 Прїи́де же соломѡ́нъ ѿ вы́шнѧгѡ гаваѡ́на во і҆ерⷭ҇ли́мъ пред̾ ски́нїю свидѣ́нїѧ и҆ ца́рствова над̾ і҆н҃лемъ. 14
1: 14
3 Ца́рств. 10: 26
И҆ собра̀ соломѡ́нъ колесни̑цы и҆ ко́нники, и҆ бы́ша є҆мꙋ̀ ты́сѧща и҆ четы́реста колесни́цъ и҆ двана́десѧть ты́сѧщъ кѡ́нникъ: и҆ ѡ҆ста́ви и҆̀хъ во градѣ́хъ колесни́чныхъ, лю́дїе же съ царе́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 15
1: 15
3 Ца́рств. 10: 27
И҆ положѝ ца́рь сребро̀ и҆ зла́то во і҆ерⷭ҇ли́мѣ ꙗ҆́кѡ ка́менїе, ке́дры же во і҆ꙋде́и ꙗ҆́кѡ черни́чїе, є҆́же на по́ли во мно́жествѣ. 16
1: 16
3 Ца́рств. 10: 28
И҆схожде́нїе же ко́ней соломѡ́новыхъ и҆з̾ є҆гѵ́пта цѣно́ю кꙋпцѡ́въ ца́рскихъ, и҆̀же хожда́хꙋ и҆ кꙋпова́хꙋ. 17
1: 17
3 Ца́рств. 10: 29
И҆ восхожда́хꙋ и҆ привожда́хꙋ и҆з̾ є҆гѵ́пта колесни́цꙋ є҆ди́нꙋ за ше́сть сѡ́тъ сре́брєникъ, и҆ конѧ̀ за сто̀ и҆ пѧтьдесѧ́тъ сре́брєникъ: та́кожде и҆ ѿ всѣ́хъ ца́рствъ хетте́йскихъ и҆ ѿ царе́й сѷрі́йскихъ рꙋка́ма и҆́хъ привѡди́ма быва́хꙋ.