Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

11 И҆ оу҆крѣпи́сѧ

1: 1
3 Ца́рств. 2: 12
3: 1
соломѡ́нъ сы́нъ даві́довъ на ца́рствѣ свое́мъ, и҆ гдⷭ҇ь бг҃ъ є҆гѡ̀ (бѣ̀) съ ни́мъ и҆ возвели́чи є҆го̀ въ высотꙋ̀. 2 И҆ речѐ соломѡ́нъ ко всемꙋ̀ і҆н҃лю, ты́сѧщникѡмъ и҆ со́тникѡмъ, и҆ сꙋдїѧ́мъ и҆ всѣ́мъ нача́лникѡмъ пред̾ і҆н҃лемъ. 3 И҆ и҆́де соломѡ́нъ и҆ всѐ мно́жество
1: 3
3 Ца́рств. 3: 4
1 Паралїпом. 16: 39
въ вы́шнїй гаваѡ́нъ, и҆дѣ́же бѣ̀ ски́нїѧ свидѣ́нїѧ бж҃їѧ,
1: 3
И҆схо́д. 40: 18
ю҆́же сотворѝ мѡѷсе́й ра́бъ бж҃їй въ пꙋсты́ни. 4 Кївѡ́тъ же гдⷭ҇ень принесѐ даві́дъ ѿ гра́да карїаѳїарі́ма на
1: 4
2 Ца́рств. 6: 17
мѣ́сто, є҆́же оу҆гото́ва є҆мꙋ̀ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ водрꙋзѝ є҆мꙋ̀ ски́нїю во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 5
1: 5
И҆схо́д. 38: 1
И҆ ѻ҆лта́рь мѣ́дѧнъ, є҆го́же содѣ́ла веселеи́лъ сы́нъ оу҆рі́и сы́на ѡ҆́рова, тꙋ̀ бѣ̀ пред̾ ски́нїею гдⷭ҇нею и҆ взыска̀ є҆го̀ соломѡ́нъ и҆ всѧ̀ цр҃ковь. 6 Вознесе́ же тꙋ̀ соломѡ́нъ на ѻ҆лтарѝ мѣ́дѧнѣмъ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆́же въ ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ принесѐ на не́мъ ты́сѧщꙋ всесожже́нїй. 7
1: 7
3 Ца́рств. 3: 5
Въ тꙋ̀ но́щь ꙗ҆ви́сѧ гдⷭ҇ь соломѡ́нꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: просѝ (что̀ хо́щеши) да да́мъ тебѣ̀. 8 Рече́ же соломѡ́нъ къ бг҃ꙋ:
1: 8
1 Паралїпом. 28: 5
ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ съ даві́домъ ѻ҆тце́мъ мои́мъ млⷭ҇рдїе вели́ко и҆ поста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ царѧ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀: 9 и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и бж҃е, да и҆спо́лнитсѧ сло́во твоѐ къ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀,
1: 9
3 Ца́рств. 3: 8
Премꙋ́др. 9: 7
ты́ бо менѐ сотвори́лъ царѧ̀ над̾ людьмѝ мно́гими, ꙗ҆́коже пра́хъ земны́й: 10
1: 10
3 Ца́рств. 3: 12
Премꙋ́др. 7: 7
нн҃ѣ да́ждь мнѣ̀ премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ,
1: 10
Чи́сл. 27: 17
да вни́дꙋ и҆ и҆зы́дꙋ пред̾ людьмѝ твои́ми си́ми, кто́ бо мо́жетъ сꙋди́ти си́хъ люді́й твои́хъ мно́гихъ; 11 И҆ речѐ бг҃ъ къ соломѡ́нꙋ:
1: 11
3 Ца́рств. 3: 11,12
поне́же бы́сть сїѐ въ се́рдцы твое́мъ, и҆ не попроси́лъ є҆сѝ бога́тства и҆мѣ́нїй, нижѐ сла́вы, нижѐ дꙋ́шъ проти́вѧщихсѧ тебѣ̀, и҆ дні́й мно́гихъ не проси́лъ є҆сѝ, но проси́лъ є҆сѝ себѣ̀ премꙋ́дрости и҆ ра́зꙋма, да сꙋди́ти мо́жеши лю́ди моѧ̑, над̾ ни́миже поста́вихъ тѧ̀ царѧ̀, 12
1: 12
3 Ца́рств. 4: 31
премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ даю̀ тебѣ̀, бога́тство же и҆ и҆мѣ́нїѧ и҆ сла́вꙋ да́мъ тебѣ̀,
1: 12
3 Ца́рств. 3: 13
2 Паралїпом. 9: 22
ꙗ҆́кѡ не бы́сть въ царе́хъ преждебы́вшихъ тебє̀ подо́бенъ тебѣ̀, и҆ по тебѣ̀ та́кожде не бꙋ́детъ. 13 Прїи́де же соломѡ́нъ ѿ вы́шнѧгѡ гаваѡ́на во і҆ерⷭ҇ли́мъ пред̾ ски́нїю свидѣ́нїѧ и҆ ца́рствова над̾ і҆н҃лемъ. 14
1: 14
3 Ца́рств. 10: 26
И҆ собра̀ соломѡ́нъ колесни̑цы и҆ ко́нники, и҆ бы́ша є҆мꙋ̀ ты́сѧща и҆ четы́реста колесни́цъ и҆ двана́десѧть ты́сѧщъ кѡ́нникъ: и҆ ѡ҆ста́ви и҆̀хъ во градѣ́хъ колесни́чныхъ, лю́дїе же съ царе́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 15
1: 15
3 Ца́рств. 10: 27
И҆ положѝ ца́рь сребро̀ и҆ зла́то во і҆ерⷭ҇ли́мѣ ꙗ҆́кѡ ка́менїе, ке́дры же во і҆ꙋде́и ꙗ҆́кѡ черни́чїе, є҆́же на по́ли во мно́жествѣ. 16
1: 16
3 Ца́рств. 10: 28
И҆схожде́нїе же ко́ней соломѡ́новыхъ и҆з̾ є҆гѵ́пта цѣно́ю кꙋпцѡ́въ ца́рскихъ, и҆̀же хожда́хꙋ и҆ кꙋпова́хꙋ. 17
1: 17
3 Ца́рств. 10: 29
И҆ восхожда́хꙋ и҆ привожда́хꙋ и҆з̾ є҆гѵ́пта колесни́цꙋ є҆ди́нꙋ за ше́сть сѡ́тъ сре́брєникъ, и҆ конѧ̀ за сто̀ и҆ пѧтьдесѧ́тъ сре́брєникъ: та́кожде и҆ ѿ всѣ́хъ ца́рствъ хетте́йскихъ и҆ ѿ царе́й сѷрі́йскихъ рꙋка́ма и҆́хъ привѡди́ма быва́хꙋ.

2

ГЛАВА̀ в҃.

21 И҆ повелѣ̀ соломѡ́нъ созида́ти до́мъ и҆́мени гдⷭ҇ню и҆ до́мъ ца́рствꙋ своемꙋ̀. 2

2: 2
3 Ца́рств. 5: 15
И҆ собра̀ ца́рь соломѡ́нъ се́дмьдесѧтъ ты́сѧщъ мꙋже́й носѧ́щихъ времена̀ и҆ ѻ҆́смьдесѧтъ ты́сѧщахъ каменосѣ́чцєвъ въ гора́хъ, приста́вленныхъ же над̾ ни́ми трѝ ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ. 3
2: 3
3 Ца́рств. 5: 2
И҆ посла̀ соломѡ́нъ къ хїра́мꙋ царю̀ тѵ́рскꙋ, глаго́лѧ: ꙗ҆́коже сотвори́лъ є҆сѝ съ даві́домъ ѻ҆тце́мъ моі́мъ и҆ посла́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀ ке́дры, да сози́ждетъ себѣ̀ до́мъ, въ не́мже є҆мꙋ̀ ѡ҆бита́ти, 4 и҆ сѐ, а҆́зъ сы́нъ є҆гѡ̀ созида́ю до́мъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а моегѡ̀, да ѡ҆свѧшꙋ̀ є҆го̀ є҆мꙋ̀, є҆́же кади́ти пред̾ ни́мъ ѳѷмїа́мъ а҆рѡма́товъ и҆ предложе́нїе всегда̀, и҆ возноси́ти всесожжє́нїѧ вы́нꙋ, оу҆́трѡ и҆ къ ве́черꙋ, и҆ въ сꙋббѡ́ты, и҆ въ новомчⷭ҇їихъ, и҆ въ пра́здницѣхъ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ: во вѣ́къ сїѐ бо і҆н҃ли: 5 и҆ до́мъ, є҆го́же а҆́зъ созида́ю,
2: 5
Второзак. 10: 17
Ѱал. 88: 7
вели́къ, вели́къ бо є҆́сть гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ па́че всѣ́хъ богѡ́въ, 6
2: 6
3 Ца́рств. 8: 27
И҆са́їа. 66: 1
І҆ерем. 23: 24
и҆ кто̀ возмо́жетъ созда́ти є҆мꙋ̀ до́мъ; а҆́ще бо нб҃о и҆ нб҃о нб҃сѐ не мо́гꙋтъ вмѣсти́ти сла́вы є҆гѡ̀: и҆ кто̀ а҆́зъ, созида́ѧй є҆мꙋ̀ до́мъ; но то́кмѡ є҆́же кади́ти ѳѷмїа́мъ пред̾ ни́мъ: 7 нн҃ѣ оу҆̀бо послѝ мнѣ̀ мꙋ́жа мꙋ́дра, и҆́же вѣ́сть дѣла̀ твори́ти въ зла́тѣ и҆ сребрѣ̀, и҆ мѣ́ди и҆ желѣ́зѣ, и҆ порфѵ́рѣ и҆ въ че́рвлени и҆ въ синетѣ̀, и҆ и҆́же зна́етъ ваѧ́ти ваѧ́нїе, съ мꙋ́дрыми, и҆̀же оу҆ менє̀ во і҆ꙋде́и и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, ꙗ҆̀же оу҆гото́ва даві́дъ ѻ҆те́цъ мо́й: 8
2: 8
3 Ца́рств. 10: 12
и҆ посли́ ми древа̀ ке́дрѡва и҆ а҆рке́ѵѳѡва и҆ пе́ѵгѡва ѿ лїва́на, вѣ́мъ бо а҆́зъ, ꙗ҆́кѡ рабѝ твоѝ оу҆мѣ́ютъ сѣщѝ древа̀ ѿ лїва́на: 9
2: 9
3 Ца́рств. 5: 6
и҆ сѐ, рабѝ твоѝ съ рабы̑ мои́ми по́йдꙋтъ, да оу҆гото́ваютъ мнѣ̀ древа̀ мнѡ́га, до́мъ бо, є҆го́же а҆́зъ созида́ю, вели́къ и҆ пресла́венъ: 10
2: 10
3 Ца́рств. 5: 11
и҆ сѐ, дѣ́лателємъ, и҆̀же сѣкꙋ́тъ древа̀, да́хъ въ пи́щꙋ рабѡ́мъ твои̑мъ пшени́цы мѣ́ръ два́десѧть ты́сѧщъ и҆ ꙗ҆чме́нѧ мѣ́ръ два́десѧть ты́сѧщъ, и҆ вїна̀ мѣ́ръ два́десѧть ты́сѧщъ и҆ є҆ле́а мѣ́ръ два́десѧть ты́сѧщъ. 11 Рече́ же хїра́мъ ца́рь тѵ́рскїй чрез̾ писа́нїе и҆ посла̀ къ соломѡ́нꙋ, глаго́лѧ: поне́же возлюбѝ гдⷭ҇ь лю́ди своѧ̑, поста́ви тѧ̀ над̾ ни́ми царѧ̀. 12 И҆ речѐ хїра́мъ:
2: 12
3 Ца́рств. 5: 7
блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ, и҆́же сотворѝ не́бо и҆ зе́млю, и҆́же дадѐ даві́дꙋ царю̀ сы́на премꙋ́дра и҆ оу҆че́на, и҆ оу҆́мна и҆ разꙋ́мна, и҆́же сози́ждетъ до́мъ гдⷭ҇ꙋ и҆ до́мъ ца́рствꙋ своемꙋ̀: 13
2: 13
3 Ца́рств. 7: 13
и҆ нн҃ѣ посла́хъ тебѣ̀ мꙋ́жа мꙋ́дра и҆ свѣ́дꙋща ра́зꙋмъ, хїра́ма раба̀ моего̀: 14 ма́терь є҆гѡ̀ ѿ дще́рей да́новыхъ,
2: 14
И҆схо́д. 31: 3
3 Ца́рств. 7: 14
ѻ҆те́цъ же є҆гѡ̀ мꙋ́жъ тѵ́рѧнинъ, и҆́же вѣ́сть дѣ́лати въ зла́тѣ и҆ сребрѣ̀, и҆ въ мѣ́ди и҆ въ желѣ́зѣ, и҆ въ ка́менїихъ и҆ въ древа́хъ, и҆ тка́ти въ порфѵ́рѣ и҆ въ синетѣ̀ и҆ въ вѷссо́нѣ и҆ въ червлени́цѣ, и҆ ваѧ́ти всѧ́кꙋю рѣ́зь, и҆ разꙋмѣ́ти всѧ́ко разꙋмѣ́нїе, є҆ли̑ка а҆́ще да́си є҆мꙋ̀, съ мꙋ́дрыми твои́ми и҆ съ мꙋ́дрыми господи́на моегѡ̀ даві́да, ѻ҆тца̀ твоегѡ̀: 15 и҆ нн҃ѣ пшени́цꙋ и҆ ꙗ҆чме́нь, и҆ є҆ле́й и҆ вїно̀, ꙗ҆̀же ѡ҆бѣща́лъ є҆сѝ, господи́не мо́й, послѝ рабѡ́мъ твои̑мъ, 16 мы̀ же бꙋ́демъ сѣщѝ древа̀ ѿ лїва́на на всѧ́кꙋ потре́бꙋ твою̀ и҆ по́слемъ ѧ҆̀ плота́ми по мо́рю і҆оппі́йскомꙋ, ты́ же приведе́ши ѧ҆̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 17
2: 17
1 Паралїпом. 22: 2
И҆ собра̀ соломѡ́нъ всѣ́хъ мꙋже́й прише́лцєвъ, и҆̀же бѧ́хꙋ въ землѝ і҆н҃левѣ, по сочте́нїю, и҆́мже сочтѐ и҆̀хъ даві́дъ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆брѣ́тени сꙋ́ть сто̀ пѧтьдесѧ́тъ трѝ ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ: 18
2: 18
3 Ца́рств. 5: 15
сотворѝ же ѿ ни́хъ се́дмьдесѧтъ ты́сѧщъ бременоно́сцєвъ и҆ ѻ҆́смьдесѧтъ ты́сѧщъ каменосѣ́чцєвъ, трѝ ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ приста́вники над̾ дѣла́ми людски́ми.