Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

Зача́ло сп҃є.

51 Ста́рцꙋ не творѝ па́кости, но оу҆тѣша́й5: 1 ста́рца не оу҆корѧ́й, но оу҆молѧ́й ꙗ҆́коже ѻ҆тца̀: ю҆́ношы, ꙗ҆́коже бра́тїю: 2 ста̑рицы, ꙗ҆́коже ма́тєри: ю҆́ныѧ, ꙗ҆́коже сєстры̀, со всѧ́кою чистото́ю. 3 Вдови̑цы чтѝ сꙋ́щыѧ и҆́стинныѧ вдови̑цы. 4 А҆́ще же ка́ѧ вдови́ца ча̑да и҆лѝ внꙋ́чата и҆́мать, да оу҆ча́тсѧ пре́жде сво́й до́мъ бл҃гочтⷭ҇и́вѡ оу҆стро́ити и҆ взае́мъ воздаѧ́ти роди́телємъ: сїе́ бо є҆́сть бл҃гоꙋго́дно пред̾ бг҃омъ. 5

5: 5
Лꙋк. 2: 37
А҆ сꙋ́щаѧ и҆́стиннаѧ вдови́ца и҆ оу҆едине́на, оу҆пова́етъ на бг҃а и҆ пребыва́етъ въ моли́твахъ и҆ моле́нїихъ де́нь и҆ но́щь: 6 пита́ющаѧсѧ же простра́ннѡ, жива̀ оу҆мерла̀. 7 И҆ сїѧ̑ завѣщава́й, да непоро́чни бꙋ́дꙋтъ. 8 А҆́ще же кто̀ ѡ҆ свои́хъ, па́че же
5: 8
Гала́т. 6: 10
И҆са́їа. 58: 7
ѡ҆ прⷭ҇ныхъ5: 8 ѡ҆ дома́шнихъ не промышлѧ́етъ, вѣ́ры ѿве́рглсѧ є҆́сть и҆ невѣ́рнагѡ го́ршїй є҆́сть. 9 Вдови́ца же да причита́етсѧ не ме́нши лѣ́тъ шести́десѧтихъ, бы́вши є҆ди́номꙋ мꙋ́жꙋ жена̀, 10 въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ свидѣ́телствꙋема, а҆́ще ча̑да воспита́ла є҆́сть, а҆́ще
5: 10
Быт. 18: 4
ст҃ы́хъ но́зѣ оу҆мы̀, а҆́ще стра̑нныѧ прїѧ́тъ, а҆́ще скѡ́рбнымъ оу҆тѣше́нїе бы́сть5: 10 ско́рбныхъ снабдѣ̀, а҆́ще всѧ́комꙋ дѣ́лꙋ бл҃гꙋ послѣ́довала є҆́сть.

(Заⷱ҇ сп҃ѕ.)

11 Ю҆́ныхъ же вдови́цъ ѿрица́йсѧ: є҆гда́ бо разсвирѣ́пѣютъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀5: 11 проти́вꙋ хрⷭ҇та̀, посѧга́ти хотѧ́тъ, 12 и҆мꙋ́щыѧ грѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ пе́рвыѧ вѣ́ры ѿверго́шасѧ: 13 кꙋ́пнѡ же и҆ пра̑здны оу҆ча́тсѧ ѡ҆бходи́ти до́мы, не то́чїю же пра̑здны, но и҆ блѧди̑вы и҆ ѡ҆плази̑вы5: 13 любопы̑тны, глаго́лющыѧ, ꙗ҆̀же не подоба́етъ. 14 Хощꙋ̀ оу҆̀бо ю҆́нымъ вдови́цамъ посѧга́ти, ча̑да ражда́ти, до́мъ стро́ити, ни є҆ди́ны же вины̀ даѧ́ти проти́вномꙋ хꙋлы̀ ра́ди: 15 се́ бо нѣ́кїѧ разврати́шасѧ в̾слѣ́дъ сатаны̀. 16 А҆́ще кто̀ вѣ́ренъ и҆лѝ вѣ́рна и҆́мать вдови̑цы, да довли́тъ и҆̀хъ, и҆ да не тѧготи́тсѧ цр҃ковь, да сꙋ́щихъ и҆́стинныхъ вдови́цъ оу҆дово́литъ. 17 Прилѣжа́щїи же до́брѣ пресвѵ́тери сꙋгꙋ́быѧ че́сти да сподоблѧ́ютсѧ: па́че же трꙋжда́ющїисѧ въ сло́вѣ и҆ оу҆че́нїи. 18 Глаго́летъ бо писа́нїе:

5: 18
Второзак. 25: 4
1 Корі́нѳ. 9: 9
вола̀ молотѧ́ща не ѡ҆броти́ши:
5: 18
Матѳ. 10: 10
Лꙋк. 10: 7
и҆: досто́инъ дѣ́латель мзды̀ своеѧ̀. 19 На пресвѵ́тера хꙋлы̀ не прїе́мли, ра́звѣ при двою̀ и҆лѝ трїе́хъ свидѣ́телехъ. 20 Согрѣша́ющихъ же пред̾ всѣ́ми ѡ҆блича́й, да и҆ про́чїи стра́хъ и҆́мꙋтъ. 21
5: 21
1 Тїмоѳ. 6: 13
Засвидѣ́телствꙋю пред̾ бг҃омъ, и҆ гдⷭ҇емъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, и҆ и҆збра́нными (є҆гѡ̀) а҆́гг҃лы, да сїѧ̑ сохрани́ши без̾ лицемѣ́рїѧ, ничесѡ́же творѧ̀ по оу҆клоне́нїю.

(Заⷱ҇ сп҃з.)

22 Рꙋкѝ ско́рѡ не возлага́й ни на кого́же, нижѐ приѡбща́йсѧ чꙋжы́мъ грѣхѡ́мъ: себѐ чи́ста соблюда́й. 23 Ктомꙋ̀ не пі́й воды̀, но ма́лѡ

5: 23
Ѱал. 103: 15
вїна̀ прїе́мли, стома́ха ра́ди твоегѡ̀ и҆ ча́стыхъ твои́хъ недꙋ́гѡвъ. 24 Нѣ́кихъ (же) человѣ́къ грѣсѝ пред̾ѧвле́ни сꙋ́ть, предварѧ́юще на сꙋ́дъ: нѣ́кимъ же и҆ послѣ́дствꙋютъ. 25 Та́кожде и҆ дѡ́браѧ дѣла̀ пред̾ѧвлє́на сꙋ́ть: и҆ сꙋ̑щаѧ и҆́накѡ, оу҆таи́тисѧ не мо́гꙋтъ.