Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло сп҃г.

31 Вѣ́рно сло́во:

3: 1
Дѣѧ̑н. 20: 28
а҆́ще кто̀ є҆пі́скопства хо́щетъ, добра̀ дѣ́ла жела́етъ. 2
3: 2
Ті́т. 1: 7
Подоба́етъ оу҆̀бо є҆пі́скопꙋ бы́ти непоро́чнꙋ, є҆ди́ныѧ жены̀ мꙋ́жꙋ, тре́звенꙋ, цѣломꙋ́дрꙋ, (благоговѣ́йнꙋ,) че́стнꙋ, страннолюби́вꙋ, оу҆чи́телнꙋ, 3
3: 3
1 Петр. 5: 2
Леѵі́т. 10: 9
не пїѧ́ницѣ, не бі́йцѣ, не сварли́вꙋ, не мшелои́мцꙋ, но кро́ткꙋ, (не зави́стливꙋ,) не сребролю́бцꙋ, 4 сво́й до́мъ до́брѣ пра́вѧщꙋ, ча̑да и҆мꙋ́щꙋ въ послꙋша́нїи со всѧ́кою чистото́ю3: 4 че́стностїю: 5 а҆́ще же кто̀ своегѡ̀ до́мꙋ не оу҆мѣ́етъ пра́вити, ка́кѡ ѡ҆ цр҃кви бж҃їей прилѣжа́ти возмо́жетъ; 6 не новокреще́ннꙋ, да не разгордѣ́всѧ въ сꙋ́дъ впаде́тъ дїа́воль. 7 Подоба́етъ же є҆мꙋ̀ и҆ свидѣ́телство добро̀ и҆мѣ́ти ѿ внѣ́шнихъ, да не въ поноше́нїе впаде́тъ и҆ въ сѣ́ть непрїѧ́зненꙋ. 8 Дїа́конѡмъ та́кожде чи̑стымъ3: 8 чє́стнымъ, не двоѧзы̑чнымъ, не вїнꙋ̀ мно́гꙋ внима́ющымъ, не скверностѧжа́тєлнымъ, 9
3: 9
1 Тїмоѳ. 1: 19
и҆мꙋ́щымъ та́инство вѣ́ры въ чи́стѣй со́вѣсти. 10 И҆ сі́и оу҆́бѡ да и҆скꙋша́ютсѧ пре́жде, пото́мъ же да слꙋ́жатъ, непоро́чни сꙋ́ще. 11 Жена́мъ та́кожде чи̑стымъ3: 11 чє́стнымъ, не клевети̑вымъ, (не нава́дницамъ,) тре́звєннымъ, вѣ́рнымъ во все́мъ. 12 Дїа́кони да быва́ютъ є҆ди́ныѧ жены̀ мꙋ́жїе, ча̑да до́брѣ пра́вѧще и҆ своѧ̑ до́мы: 13 и҆́бо слꙋжи́вшїи до́брѣ степе́нь себѣ̀ до́бръ сниска́ютъ и҆ мно́гое дерзнове́нїе въ вѣ́рѣ, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ.

(Заⷱ҇ сп҃д.)

14 Сїѧ̑ пишꙋ̀ тебѣ̀, оу҆пова́ѧ прїитѝ къ тебѣ̀ ско́рѡ: 15 а҆́ще же заме́длю, да оу҆вѣ́си, ка́кѡ подоба́етъ въ домꙋ̀ бж҃їи жи́ти, ꙗ҆́же є҆́сть цр҃ковь бг҃а жи́ва, сто́лпъ и҆ оу҆твержде́нїе и҆́стины. 16 И҆ и҆сповѣ́дꙋемѡ ве́лїѧ є҆́сть бл҃гоче́стїѧ та́йна:

3: 16
І҆ѡа́н. 1: 14
бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ во пл҃ти,
3: 16
Ри́млѧн. 1: 4
ѡ҆правда́сѧ въ дс҃ѣ,
3: 16
Е҆фес. 3: 10
показа́сѧ а҆́гг҃лѡмъ,
3: 16
Ри́млѧн. 10: 18
1 Петр. 1: 12
проповѣ́данъ бы́сть во ꙗ҆зы́цѣхъ, вѣ́ровасѧ въ мі́рѣ, вознесе́сѧ во сла́вѣ.