Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло сѻ҃и.

11 Па́ѵелъ, посла́нникъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ по повелѣ́нїю бг҃а сп҃са на́шегѡ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀

1: 1
Колос. 1: 27
оу҆пова́нїѧ на́шегѡ, 2
1: 2
Дѣѧ̑н. 16: 1
тїмоѳе́ю прⷭ҇номꙋ ча́дꙋ въ вѣ́рѣ:
1: 2
А҆пока́лѷѱ. 1: 4
блгⷣть, млⷭ҇ть, ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ хрⷭ҇та̀ і҆н҃са гдⷭ҇а на́шегѡ. 3 Ꙗ҆́коже оу҆моли́хъ тѧ̀ пребы́ти во є҆фе́сѣ, и҆ды́й въ македо́нїю, да завѣща́еши нѣ́кимъ не и҆́накѡ оу҆чи́ти, 4
1: 4
1 Тїмоѳ. 4: 7
Ті́т. 1: 14
нижѐ внима́ти ба́снемъ и҆ родосло́вїємъ безконє́чнымъ, ꙗ҆̀же стѧза̑нїѧ творѧ́тъ па́че, не́жели бж҃їе строе́нїе, є҆́же въ вѣ́рѣ. 5
1: 5
Ри́млѧн. 13: 8
Коне́цъ же завѣща́нїѧ є҆́сть любы̀ ѿ чи́ста се́рдца и҆ со́вѣсти бл҃гі́ѧ и҆ вѣ́ры нелицемѣ́рныѧ, 6 въ ни́хже нѣ́цыи погрѣши́вше, оу҆клони́шасѧ въ сꙋеслѡ́вїѧ, 7 хотѧ́ще бы́ти законоꙋчи́телє, не разꙋмѣ́юще ни ꙗ҆̀же глаго́лютъ, ни ѡ҆ ни́хже оу҆твержда́ютъ.

(Заⷱ҇ сѻ҃ѳ.)

8

1: 8
Ри́млѧн. 7: 12
Вѣ́мы же, ꙗ҆́кѡ до́бръ зако́нъ (є҆́сть), а҆́ще кто̀ є҆го̀ зако́ннѣ твори́тъ, 9 вѣ́дый сїѐ, ꙗ҆́кѡ
1: 9
Гала́т. 5: 23
првⷣникꙋ зако́нъ не лежи́тъ1: 9 не положе́нъ, но беззакѡ́ннымъ и҆ непокори̑вымъ, нечести̑вымъ (же) и҆ грѣ́шникѡмъ, непра́вєднымъ и҆ сквє́рнымъ, ѻ҆тца̀ и҆ ма́тере досади́телємъ, мꙋжеꙋбі́йцамъ, 10 блꙋдникѡ́мъ, мꙋжело́жникѡмъ, разбо́йникѡмъ, (клеветникѡ́мъ, скотоло́жникѡмъ,) лжи̑вымъ, клѧтвопрестꙋ́пникѡмъ, и҆ а҆́ще что̀ и҆́но здра́вомꙋ оу҆че́нїю проти́витсѧ, 11 по бл҃говѣ́стїю сла́вы бл҃же́ннагѡ бг҃а,
1: 11
1 Солꙋ́н. 2: 4
є҆́же мнѣ̀ оу҆вѣ́рено бы́сть.

(Заⷱ҇ с҃п.)

12 И҆ благодарю̀ оу҆крѣплѧ́ющаго мѧ̀ хрⷭ҇та̀ і҆н҃са гдⷭ҇а на́шего,

1: 12
Дѣѧ̑н. 9: 15
ꙗ҆́кѡ вѣ́рна мѧ̀ непщева̀, положи́въ (мѧ̀) въ слꙋ́жбꙋ, 13 бы́вша мѧ̀ и҆ногда̀
1: 13
Гала́т. 1: 13
хꙋ́лника и҆ гони́телѧ и҆ досади́телѧ: но поми́лованъ бы́хъ, ꙗ҆́кѡ невѣ́дый сотвори́хъ въ невѣ́рствїи: 14
1: 14
1 Корі́нѳ. 15: 10
оу҆преꙋмно́жисѧ же блгⷣть гдⷭ҇а на́шегѡ (і҆н҃са хрⷭ҇та̀) съ вѣ́рою и҆ любо́вїю ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. 15 (Заⷱ҇.) Вѣ́рно сло́во и҆ всѧ́кагѡ прїѧ́тїѧ досто́йно,
1: 15
Матѳ. 9: 13
Ма́рк. 2: 17
Лꙋк. 5: 32
ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ і҆н҃съ прїи́де въ мі́ръ грѣ́шники спⷭ҇тѝ, ѿ ни́хже пе́рвый є҆́смь а҆́зъ. 16 Но сегѡ̀ ра́ди поми́лованъ бы́хъ, да во мнѣ̀ пе́рвѣмъ пока́жетъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́съ всѐ долготерпѣ́нїе, за ѡ҆́бразъ хотѧ́щихъ вѣ́ровати є҆мꙋ̀ въ жи́знь вѣ́чнꙋю. 17
1: 17
Дан. 7: 14
Цр҃ю́ же вѣкѡ́въ нетлѣ́нномꙋ, неви́димомꙋ, є҆ди́номꙋ премⷣромꙋ бг҃ꙋ, чтⷭ҇ь и҆ сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

(Заⷱ҇ сп҃а.)

18 Сїе́ же завѣща́нїе

1: 18
1 Тїмоѳ. 6: 13
предаю́ ти, ча́до тїмоѳе́е, по бы́вшихъ на тѧ̀ пре́жде прⷪ҇ро́чествїихъ, да во́инствꙋеши въ ни́хъ до́брое во́инство, 19
1: 19
1 Тїмоѳ. 3: 9
и҆мѣ́ѧ вѣ́рꙋ и҆ бл҃гꙋ́ю со́вѣсть, ю҆́же нѣ́цыи ѿри́нꙋвше, ѿ вѣ́ры ѿпадо́ша: 20 ѿ ни́хже є҆́сть ѵ҆мене́й и҆ а҆лез̆а́ндръ,
1: 20
1 Корі́нѳ. 5: 5
и҆̀хже преда́хъ сатанѣ̀, да нака́жꙋтсѧ не хꙋ́лити.