Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

Зача́ло сѻ҃а.

51 А҆ ѡ҆ лѣ́тѣхъ

5: 1
Дѣѧ̑н. 1: 7
и҆ ѡ҆ временѣ́хъ, бра́тїе, не тре́бѣ є҆́сть ва́мъ писа́ти, 2 са́ми бо вы̀ и҆звѣ́стнѡ вѣ́сте,
5: 2
Матѳ. 24: 43
2 Петр. 3: 10
А҆пока́лѷѱ. 3: 3
16: 15
ꙗ҆́кѡ де́нь гдⷭ҇ень, ꙗ҆́коже та́ть въ нощѝ, та́кѡ прїи́детъ. 3 Е҆гда́ бо рекꙋ́тъ: ми́ръ и҆ оу҆твержде́нїе, тогда̀
5: 3
Лꙋк. 21: 35
внеза́пꙋ нападе́тъ на ни́хъ всегꙋби́телство, ꙗ҆́коже болѣ́знь во чре́вѣ и҆мꙋ́щей, и҆ не и҆́мꙋтъ и҆збѣжа́ти. 4 Вы́ же, бра́тїе, нѣ́сте во тмѣ̀, да де́нь ва́съ ꙗ҆́коже та́ть пости́гнетъ: 5
5: 5
Ри́млѧн. 13: 12
вси́ бо вы̀ сы́нове свѣ́та є҆стѐ: и҆ сы́нове днѐ: нѣ́смы но́щи, нижѐ тмы̀. 6 Тѣ́мже оу҆̀бо
5: 6
Матѳ. 24: 42
да не спи́мъ, ꙗ҆́коже и҆ про́чїи, но да бо́дрствꙋимъ и҆ трезви́мсѧ. 7 Спѧ́щїи бо, въ нощѝ спѧ́тъ, и҆ оу҆пива́ющїисѧ въ нощѝ оу҆пива́ютсѧ. 8 Мы́ же, сы́нове сꙋ́ще днѐ, да трезви́мсѧ,
5: 8
И҆са́їа. 59: 17
Е҆фес. 6: 14
ѡ҆болкше́сѧ въ броню̀ вѣ́ры и҆ любвѐ и҆ шле́мъ оу҆пова́нїѧ спⷭ҇нїѧ,

(Заⷱ҇ сѻ҃в.)

9 ꙗ҆́кѡ не положѝ на́съ бг҃ъ въ гнѣ́въ, но

5: 9
2 Солꙋ́н. 2: 14
въ полꙋче́нїе спⷭ҇нїѧ гдⷭ҇емъ на́шимъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, 10 оу҆ме́ршимъ за на́съ, да, а҆́ще бди́мъ, а҆́ще ли спи́мъ, кꙋ́пнѡ
5: 10
Ри́млѧн. 14: 9
съ ни́мъ живе́мъ. 11 Сегѡ̀ ра́ди оу҆тѣша́йте дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ созида́йте кі́йждо бли́жнѧго, ꙗ҆́коже и҆ творитѐ.

(Заⷱ҇ сѻ҃г.)

12 Мо́лимъ же вы̀, бра́тїе, зна́йте трꙋжда́ющихсѧ оу҆ ва́съ, и҆ настоѧ́телей ва́шихъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ наказꙋ́ющихъ вы̀, 13 и҆ и҆мѣ́йте и҆̀хъ по преизли́ха въ любвѝ за дѣ́ло и҆́хъ: ми́рствꙋйте въ себѣ̀. 14 Мо́лимъ же вы̀, бра́тїе, вразꙋмлѧ́йте безчи̑нныѧ, оу҆тѣша́йте малодꙋ̑шныѧ, застꙋпа́йте немощны́ѧ,

5: 14
Гала́т. 6: 2
долготерпи́те ко всѣ́мъ. 15 Блюди́те, да никто́же
5: 15
Матѳ. 5: 39
1 Петр. 3: 9
Ри́млѧн. 12: 17
При́тч. 17: 13
ѕла̀ за ѕло̀ комꙋ̀ возда́стъ: но всегда̀ до́брое гони́те и҆ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ и҆ ко всѣ́мъ. 16 Всегда̀ ра́дꙋйтесѧ. 17
5: 17
Лꙋк. 18: 1
Колос. 4: 2
Непреста́ннѡ моли́тесѧ. 18 Ѡ҆ все́мъ благодари́те: сїѧ́ бо є҆́сть во́лѧ бж҃їѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ въ ва́съ. 19 Дх҃а не оу҆гаша́йте. 20
5: 20
1 Корі́нѳ. 14: 1
Прⷪ҇ро́чєствїѧ не оу҆ничижа́йте. 21 Всѧ̑ же
5: 21
1 І҆ѡа́н. 4: 1
и҆скꙋша́юще, дѡ́браѧ держи́те. 22 Ѿ всѧ́кїѧ ве́щи ѕлы́ѧ5: 22 ѿ всѧ́кагѡ ви́да ѕла́гѡ ѡ҆греба́йтесѧ. 23
5: 23
1 Солꙋ́н. 3: 13
Са́мъ же бг҃ъ ми́ра да ѡ҆ст҃и́тъ ва́съ всесоверше́нныхъ во все́мъ: и҆ всесоверше́нъ ва́шъ дꙋ́хъ и҆ дꙋша̀ и҆ тѣ́ло непоро́чно въ прише́ствїе гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ да сохрани́тсѧ. 24
5: 24
1 Корі́нѳ. 1: 9
Вѣ́ренъ призва́вый ва́съ, и҆́же и҆ сотвори́тъ. 25 Бра́тїе,
5: 25
Колос. 4: 3
моли́тесѧ ѡ҆ на́съ. 26 Цѣлꙋ́йте бра́тїю всю̀ лобза́нїемъ ст҃ы́мъ. 27 Заклина́ю вы̀ гдⷭ҇емъ, прочестѝ посла́нїе сїѐ пред̾ все́ю ст҃о́ю бра́тїею. 28 Блгⷣть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ съ ва́ми. А҆ми́нь.