Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
29

ГЛАВА̀ к҃ѳ.

291 И҆ собра́ша

29: 1
1 Ца́рств. 28: 1
и҆ноплемє́нницы всѧ̑ полкѝ своѧ̑ во а҆фе́къ, і҆н҃лтѧне же ѡ҆полчи́шасѧ во а҆ендѡ́рѣ и҆́же во і҆езрае́ли. 2 И҆ воевѡ́ды и҆ноплемє́нничи пред̾идѧ́хꙋ со ста́ми и҆ ты́сѧщами, даві́дъ же и҆ мꙋ́жїе є҆гѡ̀ и҆дѧ́хꙋ въ послѣ́днихъ со а҆гхꙋ́сомъ. 3 И҆ рѣ́ша воевѡ́ды и҆ноплемє́нничи кто̀ сꙋ́ть и҆дꙋ́щїи сі́и; И҆ речѐ а҆гхꙋ́съ къ воево́дамъ и҆ноплеме́нничимъ: не се́й ли даві́дъ ра́бъ саꙋ́ла царѧ̀ і҆н҃лева,
29: 3
1 Ца́рств. 27: 7
и҆́же бы́сть съ на́ми дні́й сїѐ второ́е лѣ́то; и҆ не ѡ҆брѣто́хъ въ не́мъ ничто́же, ѿ днѐ въ ѻ҆́ньже прїи́де ко мнѣ̀ да́же до сегѡ̀ днѐ. 4 И҆ приско́рбни бы́ша ѡ҆ не́мъ воевѡ́ды и҆ноплемє́нничи и҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀: возвратѝ мꙋ́жа, и҆ да возврати́тсѧ на мѣ́сто своѐ, и҆дѣ́же поста́вилъ є҆сѝ є҆го̀ та́мѡ,
29: 4
1 Паралїпом. 12: 19
и҆ да не и҆́детъ съ на́ми на бра́нь, и҆ да не бꙋ́детъ навѣ́тникъ въ полцѣ́хъ: и҆ чи́мъ примири́тсѧ се́й господи́нꙋ своемꙋ̀; не глава́ми ли мꙋже́й си́хъ; 5
29: 5
1 Ца́рств. 18: 7
Сїрах. 47: 7
не се́й ли є҆́сть даві́дъ, є҆мꙋ́же и҆зыдо́ша съ ли̑ки, глаго́люще: побѣдѝ саꙋ́лъ съ ты́сѧщами свои́ми, и҆ даві́дъ со тма́ми свои́ми; 6 И҆ призва̀ а҆гхꙋ́съ даві́да и҆ речѐ є҆мꙋ̀: жи́въ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ пра́въ ты̀ и҆ бла́гъ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма, и҆ вхо́дъ тво́й и҆ и҆схо́дъ тво́й со мно́ю въ полцѣ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ не ѡ҆брѣто́хъ въ тебѣ̀ ѕло́бы, ѿне́лѣже є҆сѝ прише́лъ ко мнѣ̀ до дне́шнѧгѡ днѐ, но пред̾ ѻ҆чи́ма воево́дъ не бла́гъ є҆сѝ ты̀: 7 и҆ нн҃ѣ возврати́сѧ и҆ и҆дѝ съ ми́ромъ, и҆ да не сотвори́ши ѕла̀ пред̾ ѻ҆чи́ма воево́дъ и҆ноплеме́нничихъ. 8 И҆ речѐ даві́дъ ко а҆гхꙋ́сꙋ: что̀ сотвори́хъ тѝ;
29: 8
1 Ца́рств. 20: 1
и҆ что̀ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ въ рабѣ̀ твое́мъ, ѿ негѡ́же днѐ бѣ́хъ пред̾ тобо́ю, и҆ да́же до сегѡ̀ днѐ, да не и҆дꙋ̀ воева́ти врагѡ́въ господи́на моегѡ̀ царѧ̀; 9 И҆ ѿвѣща̀ а҆гхꙋ́съ даві́дꙋ: вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ бла́гъ ты̀ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма
29: 9
2 Ца́рств. 14: 17
ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ бж҃їй, но воевѡ́ды и҆ноплемє́нничи глаго́лютъ: да не и҆́детъ съ на́ми на бра́нь: 10 и҆ нн҃ѣ воста́ни ра́нѡ ты̀ и҆ ѻ҆́троцы господи́на твоегѡ̀ ходѧ́щїи съ тобо́ю и҆ и҆ди́те на мѣ́сто, и҆дѣ́же поста́вихъ ва́съ, и҆ словесѐ па́гꙋбна да не положи́ши на се́рдцы твое́мъ, ꙗ҆́кѡ бла́гъ є҆сѝ ты̀ предо мно́ю: и҆ воста́ните ра́нѡ въ пꙋ́ть, є҆гда̀ разсвѣта́етъ ва́мъ, и҆ и҆ди́те. 11 И҆ оу҆ра́ни даві́дъ са́мъ и҆ мꙋ́жїе є҆гѡ̀ ѿитѝ
29: 11
1 Ца́рств. 27: 7
и҆ стрещѝ землѝ и҆ноплеме́нничи, и҆ и҆ноплемє́нницы взыдо́ша на бра́нь во і҆езрае́ль.

30

ГЛАВА̀ л҃.

301 И҆ бы́сть приходѧ́щꙋ даві́дꙋ и҆ мꙋжє́мъ є҆гѡ̀ къ секела́гꙋ въ де́нь тре́тїй, и҆ а҆мали́къ нападѐ на ю҆́жнꙋю странꙋ̀ и҆ на секела́гъ, и҆ поразѝ секела́гъ и҆ сожжѐ є҆го̀ ѻ҆гне́мъ: 2 же́нъ же и҆ всѣ́хъ сꙋ́щихъ въ не́мъ ѿ ма́ла до вели́ка не оу҆мертви́ша мꙋ́жа ни жены̀, но плѣни́ша, и҆ ѿидо́ша въ пꙋ́ть сво́й. 3 И҆ прїи́де даві́дъ и҆ мꙋ́жїе є҆гѡ̀ во гра́дъ, и҆ сѐ, сожже́нъ бѧ́ше ѻ҆гне́мъ, жєны́ же и҆́хъ и҆ сы́нове и҆́хъ и҆ дщє́ри и҆́хъ плѣне́ни бы́ша. 4 И҆ воздви́же даві́дъ и҆ мꙋ́жїе є҆гѡ̀ гла́съ сво́й и҆ пла́кашасѧ до́ндеже не бѣ̀ въ ни́хъ си́лы ктомꙋ̀ пла́катисѧ. 5

30: 5
1 Ца́рств. 25: 43
И҆ жєны̀ ѻ҆́бѣ даві́дѡвы плѣне́ни бы́ша, а҆хїнаа́мъ і҆езраилі́тынѧ,
30: 5
1 Ца́рств. 25: 42
и҆ а҆вїге́а бы́вшаѧ жена̀ нава́ла карми́лскагѡ. 6 И҆ ѡ҆скорбѣ̀ даві́дъ ѕѣлѡ̀,
30: 6
И҆схо́д. 17: 4
ꙗ҆́кѡ совѣща́шасѧ лю́дїе ка́менїемъ поби́ти є҆го̀, ꙗ҆́кѡ скорбна̀ бѧ́ше дꙋша̀ всѣ́хъ люді́й коегѡ́ждо ѡ҆ сынѣ́хъ свои́хъ и҆ ѡ҆ дще́рехъ свои́хъ.
30: 6
Быт. 49: 24
И҆ оу҆крѣпи́сѧ даві́дъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ бз҃ѣ свое́мъ, 7
30: 7
1 Ца́рств. 23: 9
и҆ речѐ даві́дъ ко а҆вїа́ѳарꙋ і҆ере́ю сы́нꙋ а҆вїмеле́ховꙋ: принесѝ є҆фꙋ́дъ. И҆ принесѐ а҆вїа́ѳаръ є҆фꙋ́дъ къ даві́дꙋ. 8 И҆ вопросѝ даві́дъ гдⷭ҇а, глаго́лѧ: поженꙋ́ ли в̾слѣ́дъ по́лчища сегѡ̀; и҆ пости́гнꙋ ли и҆̀хъ; И҆ речѐ гдⷭ҇ь: гонѝ, ꙗ҆́кѡ постиза́ѧ пости́гнеши и҆̀хъ и҆ и҆збавлѧ́ѧ и҆зба́виши. 9 И҆ и҆́де даві́дъ са́мъ и҆ ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й съ ни́мъ, и҆ прїидо́ша да́же до пото́ка восо́рска, про́чїи же ѡ҆ста́шасѧ: 10 и҆ гна̀ съ четы́рми сты̀ мꙋже́й, двѣ́сти же мꙋже́й ѡ҆ста́шасѧ, и҆̀же сѣдо́ша ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ пото́ка восо́рска. 11 И҆ ѡ҆брѣто́ша мꙋ́жа є҆гѵ́птѧнина на селѣ̀, и҆ ꙗ҆́ша є҆го̀, и҆ приведо́ша є҆го̀ къ даві́дꙋ, и҆ да́ша є҆мꙋ̀ хлѣ́ба, и҆ ꙗ҆дѐ, и҆ напои́ша є҆го̀ водо́ю: 12 и҆ да́ша є҆мꙋ̀ ча́сть смо́квей, и҆ ꙗ҆дѐ,
30: 12
Сꙋд. 15: 19
и҆ оу҆крѣпи́сѧ дꙋ́хъ є҆гѡ̀ въ не́мъ, ꙗ҆́кѡ не ꙗ҆дѐ хлѣ́ба и҆ не пѝ воды̀ трѝ дни̑ и҆ трѝ но́щы. 13 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ даві́дъ: ѿкꙋ́дꙋ є҆сѝ, и҆ чі́й є҆сѝ ты̀; И҆ речѐ ѻ҆́трокъ є҆гѵ́птѧнинъ: а҆́зъ є҆́смь ра́бъ мꙋ́жа а҆маликі́тѧнина, и҆ ѡ҆ста́ви мѧ̀ господи́нъ мо́й, ꙗ҆́кѡ и҆знемого́хъ дне́сь оу҆жѐ тре́тїй де́нь: 14 и҆ мы̀ ходи́хомъ на ю҆́гъ
30: 14
2 Ца́рств. 8: 18
до хеле́ѳї и҆ на і҆ꙋдє́йскїѧ страны̑ и҆ на гелвꙋ́й, и҆ секела́гꙋ пожго́хомъ ѻ҆гне́мъ. 15 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ даві́дъ: доведе́ши ли мѧ̀ до по́лчища сегѡ̀; И҆ речѐ: клени́сѧ мѝ бг҃омъ, ꙗ҆́кѡ не оу҆бїе́ши мѧ̀ и҆ не преда́си мѧ̀ въ рꙋ́цѣ господи́нꙋ моемꙋ̀, и҆ доведꙋ́ тѧ до по́лчища сегѡ̀. 16 (И҆ клѧ́тсѧ є҆мꙋ̀ даві́дъ:) и҆ приведѐ є҆го̀ ѻ҆на́мѡ, и҆ сѐ, ті́и разсѣ́ѧни бы́ша по лицꙋ̀ всеѧ̀ землѝ, ꙗ҆дꙋ́ще и҆ пїю́ще и҆ пра́зднꙋюще ѡ҆ всѣ́хъ коры́стехъ вели́кихъ, ꙗ҆̀же взѧ́ша ѿ землѝ и҆ноплеме́нничи и҆ ѿ землѝ і҆ꙋ́дины. 17 И҆ прїи́де на ни́хъ даві́дъ, и҆ и҆збѝ и҆̀хъ ѿ оу҆́тра да́же до ве́чера и҆ наꙋ́трїе: и҆ не спасе́сѧ ѿ ни́хъ мꙋ́жъ, ра́звѣ четы́реста ѻ҆́трѡкъ, и҆̀же всѣдо́ша на велблю́ды и҆ оу҆бѣжа́ша. 18 И҆ ѿѧ̀ даві́дъ всѧ̑ є҆ли̑ка взѧ́ша а҆маликі́ты, и҆ ѻ҆́бѣ жєны̀ своѧ̑ ѿѧ̀, 19 и҆ не поги́бе и҆̀мъ ѿ ма́ла да́же до вели́ка, и҆ ѿ коры́стей, и҆ да́же до сынѡ́въ и҆ дще́рей и҆ да́же до всѣ́хъ, ꙗ҆̀же взѧ́ша, и҆ всѧ̑ возвратѝ даві́дъ: 20 и҆ взѧ̀ даві́дъ всѧ̑ стада̀ и҆ па̑ствины, и҆ погна̀ пред̾ плѣ́номъ: и҆ плѣ́нъ ѻ҆́ный нарица́шесѧ се́й плѣ́нъ даві́довъ. 21 И҆ прїи́де даві́дъ къ двѣма̀ стѡ́мъ мꙋжє́мъ ѡ҆ста́вшымсѧ и҆тѝ в̾слѣ́дъ даві́да, и҆̀хже посадѝ на пото́цѣ восо́рстѣ, и҆ и҆зыдо́ша на срѣ́тенїе даві́дꙋ и҆ на срѣ́тенїе лю́демъ и҆̀же съ ни́мъ: и҆ прїи́де даві́дъ до люді́й, и҆ вопроси́ша є҆го̀ ѡ҆ ми́рныхъ. 22 И҆ ѿвѣща́ша всѝ мꙋ́жїе па́гꙋбнїи и҆ лꙋка́внїи ѿ мꙋже́й ра́тныхъ ходи́вшихъ съ даві́домъ и҆ рѣ́ша: ꙗ҆́кѡ не гони́ша съ на́ми, не дади́мъ и҆̀мъ ѿ плѣ́на, є҆го́же взѧ́хомъ, но то́кмѡ кі́йждо женꙋ̀ свою̀ и҆ ча̑да своѧ̑ да во́змꙋтъ и҆ возвратѧ́тсѧ. 23 И҆ речѐ даві́дъ: не сотвори́те, бра́тїѧ моѧ̑, та́кѡ, повнегда̀ предадѐ гдⷭ҇ь на́мъ и҆ сохранѝ на́съ, и҆ предадѐ гдⷭ҇ь по́лчище сїѐ наше́дшее на ны̀ въ рꙋ́ки на́шѧ: 24
30: 24
Чи́сл. 31: 27
І҆ис. Наѵ. 22: 8
2 Маккав. 8: 28
и҆ кто̀ послꙋ́шаетъ ва́шихъ слове́съ си́хъ; ꙗ҆́кѡ не мє́нши на́съ сꙋ́ть: поне́же по ча́сти и҆сходѧ́щагѡ на бра́нь, та́кѡ бꙋ́детъ ча́сть сѣдѧ́щагѡ при сосꙋ́дѣхъ, по томꙋ́жде раздѣлѧ́тсѧ. 25 И҆ бы́сть ѿ днѐ тогѡ̀ и҆ вы́ше, и҆ бы́сть въ повелѣ́нїе и҆ на ѡ҆правда́нїе і҆н҃лю да́же до днѐ сегѡ̀. 26 И҆ прїи́де даві́дъ
30: 26
2 Ца́рств. 1: 1
въ секела́гъ, и҆ посла̀ старѣ́йшинамъ ѿ коры́стей і҆ꙋ́диныхъ и҆ и҆́скрєннимъ свои̑мъ, глаго́лѧ: сѐ, ва́мъ благослове́нїе ѿ коры́стей врагѡ́въ гдⷭ҇нихъ, 27 сꙋ́щымъ въ веѳсꙋ́рѣ и҆ въ ра́мѣ ю҆́жнѣй и҆ въ
30: 27
І҆ис. Наѵ. 15: 58
геѳо́рѣ, 28
30: 28
Второзак. 3: 12
и҆ во а҆рои́рѣ и҆ во а҆мма́дѣ, и҆ во сафѣ̀ и҆ во є҆сѳі́фѣ и҆ въ ге́ѳѣ, 29 и҆ въ кїна́нѣ и҆ въ сафе́цѣ, и҆ въ ѳима́ѳѣ и҆ въ карми́лѣ, и҆ сꙋ́щымъ во градѣ́хъ і҆еремїи́ла и҆ во градѣ́хъ кенезі́ѧ, 30 и҆ сꙋ́щымъ во і҆ерїмꙋ́ѳѣ и҆ во вирсаве́и и҆ въ номвѣ̀, 31 и҆ сꙋ́щымъ въ хеврѡ́нѣ, и҆ во всѧ̑ мѣста̀, ꙗ҆̀же про́йде даві́дъ та́мѡ са́мъ и҆ мꙋ́жїе є҆гѡ̀.

31

ГЛАВА̀ л҃а.

311 И҆ и҆ноплемє́нницы

31: 1
1 Паралїпом. 10: 1
воева́хꙋ на і҆н҃лѧ, и҆ бѣжа́ша мꙋ́жїе і҆н҃лєвы ѿ лица̀ и҆ноплеме́ннича, и҆ па́дахꙋ ꙗ҆́звеннїи на горѣ̀ гелвꙋѐ. 2 И҆ снидо́шасѧ и҆ноплемє́нницы съ саꙋ́ломъ и҆ съ сынмѝ є҆гѡ̀, и҆ оу҆би́ша и҆ноплемє́нницы і҆ѡнаѳа́на и҆
31: 2
1 Ца́рств. 14: 49
а҆мїнада́ва и҆ мелхїсꙋ́а, сы́ны саꙋ́лѡвы. 3 И҆ ѡ҆тѧготѣ̀ бра́нь на саꙋ́ла, и҆ ѡ҆брѣто́ша є҆го̀ копе́йницы мꙋ́жїе стрѣлцы̀, и҆ оу҆ѧ́звенъ бы́сть (саꙋ́лъ) во оу҆тро́бꙋ. 4 И҆ речѐ саꙋ́лъ къ носѧ́щемꙋ ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀: и҆зсꙋ́ни ме́чь тво́й и҆ прободи́ мѧ и҆́мъ, да не прїи́дꙋтъ неѡбрѣ́заннїи сі́и и҆ и҆збодꙋ́тъ мѧ̀, и҆ порꙋга́ютсѧ мнѣ̀. И҆ не хотѧ́ше носѧ́й ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ оу҆боѧ́сѧ ѕѣлѡ̀. И҆ взѧ̀ саꙋ́лъ ме́чь сво́й и҆ падѐ на него̀. 5 И҆ ви́дѣ носѧ́й ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ оу҆́мре саꙋ́лъ, и҆ падѐ и҆ то́й на ме́чь сво́й и҆ оу҆́мре съ ни́мъ. 6
31: 6
1 Ца́рств. 28: 19
1 Паралїпом. 10: 6
И҆ оу҆́мре саꙋ́лъ и҆ трїѐ сы́нове є҆гѡ̀, и҆ носѧ́й ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀, и҆ всѝ мꙋ́жїе є҆гѡ̀ въ де́нь то́й кꙋ́пнѡ. 7
31: 7
1 Паралїпом. 10: 7
И҆ ви́дѣша мꙋ́жїе і҆н҃лстїи, и҆̀же ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ ю҆до́ли и҆ и҆̀же ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на, ꙗ҆́кѡ бѣжа́ша мꙋ́жїе і҆н҃лстїи, и҆ ꙗ҆́кѡ оу҆́мре саꙋ́лъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆ста́виша гра́ды своѧ̑ и҆ бѣжа́ша: и҆ прїидо́ша и҆ноплемє́нницы и҆ всели́шасѧ въ ни́хъ. 8 И҆ бы́сть на оу҆́трїе, и҆ прїидо́ша и҆ноплемє́нницы ѡ҆бнажи́ти ме́ртвыхъ, и҆ ѡ҆брѣто́ша саꙋ́ла и҆ трѝ сы́ны є҆гѡ̀ па́дшыѧ на горѣ̀ гелвꙋѐ, 9 и҆ ѡ҆брати́ша є҆го̀, и҆ снѧ́ша ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀, и҆ ѿсѣко́ша главꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ посла́ша въ зе́млю и҆ноплеме́нничꙋ ѡ҆́крестъ возвѣща́юще і҆́дѡлѡмъ и҆́хъ и҆ лю́демъ и҆́хъ: 10
31: 10
2 Ца́рств. 21: 12
и҆ положи́ша ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀ оу҆ а҆ста́рта, тѣ́ло же є҆гѡ̀ воткнꙋ́ша на стѣнѣ̀ веѳса́мли. 11
31: 11
2 Ца́рств. 2: 4
И҆ оу҆слы́шаша живꙋ́щїи во і҆аві́сѣ галаадїті́йстѣмъ, ꙗ҆̀же сотвори́ша и҆ноплемє́нницы саꙋ́лꙋ, 12 и҆ воста́ша всѝ мꙋ́жїе си́льнїи, и҆ и҆до́ша всю̀ но́щь, и҆ взѧ́ша тѣ́ло саꙋ́лово и҆ тѣ́ло і҆ѡнаѳа́на сы́на є҆гѡ̀ съ стѣны̀ веѳса́мски, и҆ принесо́ша ѧ҆̀ во і҆аві́съ,
31: 12
2 Ца́рств. 2: 4
и҆ сожго́ша ѧ҆̀ та́мѡ: 13
31: 13
2 Ца́рств. 21: 12
1 Паралїпом. 10: 12
и҆ взѧ́ша кѡ́сти и҆́хъ, и҆ погребо́ша ѧ҆̀ въ дꙋбра́вѣ ꙗ҆̀же во і҆аві́сѣ, и҆ пости́шасѧ се́дмь дні́й.