Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 И҆ бы́сть въ четыредесѧ́тное и҆ въ четвертосо́тное лѣ́то и҆схо́да сынѡ́въ і҆н҃левыхъ и҆з̾ є҆гѵ́пта, въ лѣ́то четве́ртое, въ мцⷭ҇ъ вторы́й, ца́рствꙋющꙋ царю̀ соломѡ́нꙋ над̾ і҆н҃лемъ,

6: 1
2 Паралїпом. 3: 1
Дѣѧ̑н. 7: 47
и҆ созда̀ хра́мъ гдⷭ҇еви. 2
6: 2
2 Паралїпом. 3: 3
И҆ хра́мъ, є҆го́же созда̀ соломѡ́нъ ца́рь гдⷭ҇еви, (бѧ́ше) шестьдесѧ́тъ лакѡ́тъ долгота̀ є҆гѡ̀, и҆ два́десѧти лакѡ́тъ широта̀ є҆гѡ̀, и҆ три́десѧти лакѡ́тъ высота̀ є҆гѡ̀: 3
6: 3
2 Паралїпом. 3: 4
І҆ѡа́н. 10: 23
Дѣѧ̑н. 3: 11
и҆ притво́ръ, и҆́же пред̾ лице́мъ хра́ма, два́десѧти лакѡ́тъ долгота̀ є҆гѡ̀ въ широтꙋ̀ до́мꙋ, и҆ десѧтѝ лакѡ́тъ широта̀ є҆гѡ̀ пред̾ лице́мъ до́мꙋ: и҆ созда̀ хра́мъ, и҆ совершѝ є҆го̀. 4 И҆ сотворѝ хра́мꙋ
6: 4
І҆езек. 40: 16
41: 16
ѻ҆́кна преклонє́ны сокровє́ны. 5
6: 5
1 Паралїпом. 28: 12
И҆ созда̀ на стѣнѣ̀ до́мꙋ притво́ры ѡ҆́колѡ хра́ма и҆ даві́ра. 6 И҆ сотворѝ бока̀ ѡ҆́колѡ, бо́къ и҆́же съ ни́зꙋ, пѧтѝ лакѡ́тъ широта̀ є҆гѡ̀, и҆ сре́днїй шестѝ лакѡ́тъ широта̀, и҆ тре́тїй седмѝ лакѡ́тъ широта̀ є҆гѡ̀: поне́же разстоѧ́нїе до́мꙋ сотворѝ ѡ҆́крестъ внѣꙋ́дꙋ хра́ма, ꙗ҆́кѡ да не досѧза́ютъ стѣ́нъ хра́ма. 7 И҆ хра́мꙋ зи́ждемꙋ сꙋ́щꙋ,
6: 7
3 Ца́рств. 5: 18
1 Петр. 2: 5
ка́менїемъ краесѣко́мымъ нете́санымъ созда́сѧ:
6: 7
Ѡ҆сі́а. 6: 5
мла́тъ же, и҆ тесли́ца, и҆ всѧ́кое ѻ҆рꙋ́дїе желѣ́зно не слы́шасѧ въ хра́мѣ, є҆гда̀ созида́тисѧ є҆мꙋ̀. 8
6: 8
І҆езек. 41: 7,11
И҆ двє́ри бо́ка ни́жнѧгѡ под̾ стѣно́ю хра́ма десно́ю, и҆ и҆звїе́нный восхо́дъ до среди́ны, а҆ ѿ среди́ны до трекро́вныхъ. 9 И҆ созда̀ хра́мъ, и҆ совершѝ є҆го̀: и҆ ѡ҆бста́ви хра́мъ дска́ми ке́дровыми. 10 И҆ сотворѝ вѧза̑нїѧ ѡ҆́крестъ всегѡ̀ хра́ма, пѧ́ть лакѡ́тъ въ высотꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ свѧза̀ вѧза́нїе дре́вомъ ке́дровымъ. 11 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не къ соломѡ́нꙋ, гл҃ющее: 12 хра́мъ се́й є҆го́же ты̀ созида́еши,
6: 12
2 Ца́рств. 7: 12
3 Ца́рств. 11: 10
а҆́ще по́йдеши по за́повѣдемъ мои̑мъ, и҆ сꙋдбы̑ моѧ̑ сотвори́ши, и҆ сохрани́ши всѧ̑ повелѣ́нїѧ моѧ̑, є҆́же пребыва́ти въ ни́хъ,
6: 12
3 Ца́рств. 5: 5
9: 5
2 Ца́рств. 7: 8
1 Паралїпом. 22: 10
оу҆твержꙋ̀ сло́во моѐ съ тобо́ю, є҆́же гл҃ахъ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ твоемꙋ̀, 13
6: 13
Леѵі́т. 26: 12
І҆ѡа́н. 14: 23
и҆ вселю́сѧ посредѣ̀ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, и҆ не ѡ҆ста́влю люді́й мои́хъ і҆н҃лѧ. 14 И҆ созда̀ соломѡ́нъ хра́мъ, и҆ сконча̀ є҆го̀. 15 И҆ созда̀ стѣ́ны хра́мꙋ внꙋ́трь дре́вомъ ке́дровымъ,
6: 15
2 Паралїпом. 3: 5
ѿ землѝ хра́ма и҆ да́же до стѣ́нъ и҆ да́же до верха̀: ѡ҆́колѡ ѡ҆бста́ви содержа̑щаѧ древа́ми внꙋтрьꙋ́дꙋ и҆ оу҆крѣпѝ внꙋ́трь хра́ма бока́ми пе́ѵговыми. 16 И҆ созда̀ два́десѧти лакѡ́тъ ѿ кра́ѧ стѣны̀ бо́къ є҆ди́нъ ѿ землѝ да́же до верха̀: и҆ сотворѝ є҆мꙋ̀ внꙋ́трь ѿ даві́ра стѣ́нꙋ
6: 16
2 Паралїпом. 3: 8
до ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ. 17 И҆ четы́редесѧти лакѡ́тъ бѧ́ше хра́мъ: се́й (є҆́сть) хра́мъ внꙋ́треннѣйшїй. 18 И҆ ѿ ке́дра во хра́мѣ внꙋ́трь поста́ви плете́нїе и҆ дщи̑цы и҆ ваѧ̑нїѧ всѧ̑ ке́дрѡва: ка́мень не ꙗ҆влѧ́шесѧ. 19 Пред̾ лице́мъ даві́ра, посредѣ̀ хра́ма внꙋ́трь оу҆гото́ва поста́вити та́мѡ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ. 20 И҆ пред̾ лице́мъ даві́ра два́десѧти лакѡ́тъ долгота̀, и҆ два́десѧти лакѡ́тъ широта̀, и҆ два́десѧти лакѡ́тъ высота̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆б̾ѧ́тъ є҆го̀
6: 20
2 Паралїпом. 3: 8
зла́томъ чи́стымъ: и҆ сотворѝ
6: 20
3 Ца́рств. 7: 48
ѻ҆лта́рь ке́дровый: и҆ повлечѐ соломѡ́нъ хра́мъ внꙋ́трь зла́томъ чи́стымъ, и҆ пригвоздѝ гвоздмѝ златы́ми пред̾ лице́мъ даві́ра, и҆ ѡ҆б̾ѧ́тъ и҆̀ зла́томъ. 21 И҆ ве́сь хра́мъ ѡ҆б̾ѧ́тъ зла́томъ до сконча́нїѧ всегѡ̀ хра́ма. 22 И҆ всѐ внꙋ́трь даві́ра покры̀ зла́томъ. 23
6: 23
И҆схо́д. 25: 18
37: 7
И҆ сотворѝ въ даві́рѣ два̀ херꙋві̑ма ѿ дре́въ кѷпарі́сныхъ, де́сѧть лакѡ́тъ мѣ́рою вели́чество: 24
6: 24
2 Паралїпом. 3: 11
и҆ пѧтѝ лакѡ́тъ крило̀ херꙋві́ма є҆ди́нагѡ, и҆ пѧтѝ лакѡ́тъ крило̀ є҆гѡ̀ второ́е, десѧтѝ лакѡ́тъ ѿ кра́ѧ крила̀ є҆гѡ̀ до кра́ѧ крила̀ є҆гѡ̀: 25 и҆ десѧтѝ лакѡ́тъ та́кожде (мѣ́ра) херꙋві́мꙋ второ́мꙋ, мѣ́ра є҆ди́на соверше́нїе є҆ди́но ѻ҆бои́мъ херꙋві́мѡмъ: 26 и҆ высота̀ херꙋві́ма є҆ди́нагѡ де́сѧть лакѡ́тъ, та́кожде и҆ второ́мꙋ херꙋві́мꙋ. 27 И҆ поста́ви ѻ҆́ба херꙋві̑ма посредѣ̀ хра́ма внꙋ́треннѧгѡ: и҆ простира́хꙋ кри́ла своѧ̑, и҆ досѧза́ше крило̀ є҆ди́но до стѣны̀ хра́ма, и҆ крило̀ дрꙋга́гѡ херꙋві́ма досѧза́ше до стѣны̀ вторы́ѧ: и҆ кри́ла и҆́хъ ꙗ҆̀же бѧ́хꙋ посредѣ̀ хра́ма, каса́шесѧ крило̀ съ крило́мъ: 28 и҆ ѡ҆б̾ѧ̑ты бы́ша херꙋві́мы зла́томъ. 29 И҆ на всѣ́хъ стѣна́хъ хра́ма ѡ҆́колѡ ваѧ̑нїѧ написа̀ подо́бїемъ херꙋві́мѡвъ, и҆
6: 29
І҆езек. 40: 16
фі́нїки, и҆ и҆зва̑ѧнна произница̑ющаѧ внꙋтрьꙋ́дꙋ и҆ внѣꙋ́дꙋ. 30 И҆ помо́стъ хра́ма и҆з̾ внꙋтрьꙋ́дꙋ и҆ внѣꙋ́дꙋ ѡ҆б̾ѧ́тъ зла́томъ. 31 И҆ вхо́дꙋ даві́ра сотворѝ двє́ри ѿ дре́въ сме́рчїихъ, и҆ пра́ги пѧтери̑чны, 32 и҆ дво́и двє́ри ѿ дре́въ пе́ѵговыхъ, и҆ и҆зваѧ̑нїѧ на ни́хъ и҆зва̑ѧна,
6: 32
І҆езек. 41: 18
херꙋві́мы, и҆ фі́нїки, и҆ дщи̑цы простє́ртыѧ, и҆ ѡ҆б̾ѧ́тъ ѧ҆̀ зла́томъ, и҆ бѧ́ше зла́томъ оу҆стро́ено до херꙋві́мѡвъ и҆ до фі́нїкѡвъ. 33 И҆ та́кѡ сотворѝ вратѡ́мъ хра́ма: и҆ пра́ги ѿ дре́въ сме́рчїихъ, притво́ры четверогꙋ́бѡ. 34
6: 34
І҆езек. 41: 23
И҆ на ѻ҆бои́хъ дверѧ́хъ древа̀ пе́ѵгѡва: два̀ затвѡ́ра две́рь є҆ди́на и҆ верєѝ и҆́хъ, и҆ два̀ затвѡ́ра две́рь втора́ѧ враща́ющаѧсѧ въ себѣ̀, 35 (на ни́хже сотворѝ) и҆зва̑ѧнныѧ херꙋві́мы и҆ фі́нїки, и҆ дщи̑цы простє́ртыѧ, и҆ ѡ҆б̾ѧ̑тыѧ зла́томъ свѣ́шенымъ на и҆з̾ѡбраже́нїе. 36
6: 36
2 Паралїпом. 4: 9
И҆ созда̀ дво́ръ внꙋ́треннїй: въ трѝ рѧда̀ нете́саныхъ, и҆ рѧ́дъ те́санагѡ ке́дра ѡ҆́колѡ. 37 Въ лѣ́то четве́ртое ѡ҆снова̀ хра́мъ гдⷭ҇ень въ мцⷭ҇ѣ зі́и, во вторы́й мцⷭ҇ъ. 38
6: 38
3 Ца́рств. 9: 10
Во є҆динонадесѧ́тое лѣ́то въ мцⷭ҇ѣ вꙋ́лъ, се́й мцⷭ҇ъ ѻ҆смы́й, соверши́сѧ хра́мъ
6: 38
И҆схо́д. 12: 2
13: 4
по всемꙋ̀ словесѝ своемꙋ̀ и҆ по всемꙋ̀ оу҆строе́нїю своемꙋ̀: и҆ созда̀ є҆го̀ въ се́дмь лѣ́тъ.

7

ГЛАВА̀ з҃.

71 И҆

7: 1
3 Ца́рств. 9: 10
до́мъ сво́й созда̀ соломѡ́нъ тремина́десѧть лѣ́ты, и҆ совершѝ соломѡ́нъ ве́сь до́мъ сво́й. 2 И҆
7: 2
3 Ца́рств. 10: 17
И҆са́їа. 22: 8
созда̀ до́мъ дре́вомъ лїва́нскимъ, сто̀ лакѡ́тъ долгота̀ є҆гѡ̀, и҆ три́десѧть лакѡ́тъ высота̀ є҆гѡ̀, и҆ пѧтьдесѧ́тъ лакѡ́тъ широта̀ є҆гѡ̀, и҆ трѝ рѧ́ды столпѡ́въ ке́дровыхъ, и҆ ра́мена ке́дрѡва столпѡ́мъ. 3 И҆ покры̀ дска́ми ке́дровыми до́мъ свы́ше над̾ страна́ми столпѡ́въ: и҆ число̀ столпѡ́въ четы́редесѧть и҆ пѧ́ть, 4 по пѧтина́десѧти рѧ́дъ: и҆ ѻ҆́конъ трѝ рѧда̀, и҆ кама́ра над̾ кама́рою трегꙋ́бѡ. 5 И҆ всѧ̑ двє́ри и҆ кама̑ры четвероꙋгѡ́лны притворе́ни: ѿ две́рїй над̾ две́рми трегꙋ́бѡ. 6 И҆ є҆ла́мъ столпѡ́въ, пѧтьдесѧ́тъ лакѡ́тъ въ долготꙋ̀, и҆ три́десѧть лакѡ́тъ въ широтꙋ̀ привѧ́зани ко є҆ла́мꙋ пред̾ лице́мъ и҆́хъ: и҆ столпѝ и҆ толстота̀ пред̾ лице́мъ тогѡ̀ є҆ла́ма. 7
7: 7
Ѱал. 121: 5
И҆ є҆ла́мъ престо́лѡвъ и҆дѣ́же сꙋди́ти, є҆ла́мъ сꙋди́лища, и҆ покры̀ и҆̀ ѿ землѝ да́же до верха̀ дщи́цами ке́дровыми. 8 И҆ до́мъ въ не́мже живѧ́ше, дво́ръ є҆ди́нъ распросте́ртъ си̑мъ по дѣ́лꙋ семꙋ̀:
7: 8
3 Ца́рств. 3: 1
и҆ до́мъ созда̀ дще́ри фараѡ́ни, ю҆́же взѧ̀ соломѡ́нъ, по є҆ла́мꙋ семꙋ̀. 9 Всѧ̑ сїѧ̑ бѧ́хꙋ
7: 9
3 Ца́рств. 5: 17
ѿ ка́меней драгоцѣ́нныхъ и҆зва̑ѧна ѿ разстоѧ́нїѧ внꙋтрьꙋ́дꙋ, и҆ ѿ ѡ҆снова́нїѧ до кро́ва. 10 И҆ внѣꙋ́дꙋ ко дворꙋ̀ вели́комꙋ ѡ҆снова́номꙋ ка́менїемъ драги́мъ вели́кимъ, ка́менїемъ десѧтѝ лакѡ́тъ и҆ ѻ҆смѝ лакѡ́тъ, 11 и҆ съ верхꙋ̀ честны́мъ ка́менїемъ, по то́йже мѣ́рѣ несѣ́ченыхъ, и҆ ке́драми. 12
7: 12
3 Ца́рств. 6: 36
Ѡ҆́крестъ двора̀ вели́кагѡ трѝ рѧда̀ нете́саныхъ, и҆ рѧ́дъ те́санагѡ ке́дра: и҆ созда̀ дво́ръ хра́ма внꙋ́треннѣйшїй притво́ра до́мꙋ сꙋ́щагѡ пред̾ лице́мъ хра́ма. 13 И҆ посла̀ ца́рь соломѡ́нъ въ тѵ́ръ, и҆
7: 13
2 Паралїпом. 2: 13
взѧ̀ хїра́ма ѿ тѵ́ра, 14 сы́на жены̀ вдови́цы, и҆ то́й бѣ̀ ѿ колѣ́на неффалі́млѧ:
7: 14
2 Паралїпом. 2: 14
и҆ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ бѣ̀ мꙋ́жъ тѵ́рїнъ, дѣ́латель мѣ́ди, и҆ и҆спо́лненъ хꙋдо́жества и҆ ра́зꙋма и҆ вѣ́дѣнїѧ, є҆́же дѣ́лати всѧ́ко дѣ́ло мѣ́дѧное. И҆ приведо́ша є҆го̀ ко царю̀ соломѡ́нꙋ: и҆ сотворѝ всѧ̑ дѣла̀: 15
7: 15
4 Ца́рств. 25: 17
и҆ слїѧ̀ два̀ столпа̑ є҆ла́мꙋ хра́ма, ѻ҆смина́десѧти лакѡ́тъ высота̀ столпа̀, и҆ ѡ҆́крестъ мѣ́ра є҆гѡ̀ четырена́десѧтихъ лакѡ́тъ ѡ҆крꙋжа́ше є҆го̀ толстота̀ столпа̀: четы́рехъ пе́рстѡвъ вглꙋблє́нїѧ: та́кожде бѣ̀ и҆ вторы́й сто́лпъ: 16 и҆ два̀ возложє́нїѧ сотворѝ, лежа́ти на глава́хъ столпѡ́въ и҆злїѧ̑ннаѧ ѿ мѣ́ди: пѧтѝ лакѡ́тъ высота̀ возложе́нїѧ є҆ди́нагѡ, и҆ пѧтѝ лакѡ́тъ высота̀ возложе́нїѧ втора́гѡ: 17
7: 17
2 Паралїпом. 3: 16
и҆ сотворѝ двѣ̀ мрє́жи є҆́же покры́ти возложє́нїѧ столпѡ́въ: и҆ мре́жꙋ возложе́нїю є҆ди́номꙋ, и҆ мре́жꙋ возложе́нїю второ́мꙋ: 18 и҆ дѣ́ло ви́симо, два̀ рѧда̀ ꙗ҆́блѡкъ мѣ́дѧныхъ сомре́жєны, дѣ́ло ви́симо, рѧ́дъ над̾ рѧ́домъ: та́кожде сотворѝ возложе́нїю второ́мꙋ: 19 и҆ возложє́нїѧ на глава́хъ столпѡ́въ, подѡ́бна крі́нꙋ, ꙗ҆́коже во є҆ла́мѣ, четы́рехъ лакѡ́тъ: 20 и҆ строе́нїе над̾ ѻ҆бои́ми столпа́ми, и҆ свы́ше стра́нъ возложе́нїе строе́нїѧ, и҆ ꙗ҆́блокѡвъ двѣ́сти рѧдѡ́въ ѡ҆́колѡ на вторѣ́й главѣ̀. 21
7: 21
2 Паралїпом. 3: 17
И҆ поста́ви столпы̀ во є҆ла́мѣ хра́ма: и҆ поста́ви сто́лпъ є҆ди́нъ и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆ахꙋ́нъ, и҆ поста́ви сто́лпъ вторы́й и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ воѡ́съ. 22 И҆ на глава́хъ столпѡ́въ дѣ́ло крі́ново, и҆ сконча̀ дѣ́ло столпѡ́въ. 23
7: 23
2 Паралїпом. 4: 2
И҆ сотворѝ мо́ре лїѧ́но де́сѧть лакѡ́тъ ѿ кра́ѧ до кра́ѧ є҆гѡ̀, крꙋгло̀ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀: пѧ́ть лакѡ́тъ высота̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆б̾ѧ́тїе є҆гѡ̀ три́десѧть ла́ктей ѡ҆крꙋжа́ше є҆̀ ѡ҆́крестъ: 24 и҆ подкрѣплє́нїѧ под̾ кра́емъ є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ, ѡ҆крꙋжа́хꙋ є҆̀ де́сѧть лакѡ́тъ ѡ҆́колѡ: два̀ рѧда̀ подкрѣпле́нїй сли̑ты во слїѧ́нїи є҆гѡ̀ стѡѧ́ща. 25
7: 25
2 Паралїпом. 4: 4
И҆ двана́десѧть волѡ́въ под̾ мо́ремъ, трѝ зрѧ́щїи на сѣ́веръ, и҆ трѝ зрѧ́щїи на ю҆́гъ, и҆ трѝ на за́падъ, и҆ трѝ на восто́къ, и҆ всѧ̑ за̑днѧѧ и҆́хъ внꙋтрьꙋ́дꙋ, и҆ мо́ре верхꙋ̀ и҆́хъ. 26
7: 26
2 Паралїпом. 4: 5
И҆ оу҆́стїе є҆гѡ̀ бѧ́ше ꙗ҆́кѡ оу҆́стїе потирѧ̀ прозѧба́ющагѡ крі́на, и҆ толстота̀ є҆гѡ̀ на дла́нь. 27 И҆ сотворѝ де́сѧть
7: 27
4 Ца́рств. 16: 17
2 Паралїпом. 4: 4
мехѡнѡ́фѡвъ мѣ́дѧныхъ, пѧ́ть лакѡ́тъ долгота̀ мехѡнѡ́фа є҆ди́нагѡ, и҆ четы́ри ла̑кти широта̀ є҆гѡ̀, и҆ ше́сть лакѡ́тъ высота̀ є҆гѡ̀: 28 и҆ сїѐ дѣ́ло мехѡнѡ́фѡвъ, спое́ное ѡ҆ себѣ̀ и҆ спое́ное посредѣ̀ произница́ющихъ: 29 и҆ на спое́нїихъ и҆́хъ посредѣ̀ произница́ющихъ львы̀ и҆ волы̀ и҆ херꙋві́мы, и҆ над̾ произница́ющими, та́кожде и҆ свы́ше и҆ сни́зꙋ львѡ́въ и҆ волѡ́въ мѣста̀, дѣ́ло низхожде́нїѧ: 30 и҆ четы́ри коле́са мѣ́дна и҆ мехѡнѡ́фꙋ коемꙋ́ждо, и҆ придержа̑нїѧ мѣ́дѧна, и҆ четы́ри ча̑сти и҆́хъ, и҆ ра́мена и҆́хъ под̾ оу҆мыва́лницами, и҆ ра́мена слїѧ̑наѧ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ коегѡ́ждо прилежа́ще. 31 И҆ оу҆ста̀ є҆гѡ̀ внꙋ́трь главы̀, и҆ вы́ше є҆ди́нагѡ ла́ктѧ, и҆ оу҆ста̀ є҆гѡ̀ крꙋ̑гла: дѣ́ло та́кожде ла́ктѧ є҆ди́нагѡ и҆ по́лъ ла́ктѧ: и҆ на оу҆ста́хъ є҆гѡ̀ и҆зва̑ѧнїѧ, и҆ междꙋстѡ́лпїѧ и҆́хъ четвероꙋгѡ́лна, а҆ не крꙋ̑гла. 32 И҆ четы́ри коле́са под̾ междꙋсто́лпїѧми, и҆ рꙋ́цѣ въ колесѣ́хъ въ мехѡнѡ́фѣ: и҆ высота̀ є҆ди́нагѡ колеса̀ ла́коть и҆ по́лъ. 33 И҆ дѣ́ло коле́съ, ꙗ҆́кѡ дѣ́ло коле́съ колесни́цы: рꙋ́цѣ и҆́хъ и҆ вы̑и и҆́хъ, и҆ хребты̀ и҆́хъ и҆ дѣ́ланїѧ и҆́хъ всѧ̑ лїѧ̑на. 34 Четы́ри ра́мена на четы́рехъ оу҆глѣ́хъ мехѡнѡ́фа є҆ди́нагѡ, и҆ ѿ мехѡнѡ́фа ра́мена є҆гѡ̀. 35 И҆ на главѣ̀ мехѡнѡ́фа по́лъ ла́ктѧ вели́чество є҆гѡ̀, крꙋгло̀ ѡ҆́крестъ над̾ главо́ю мехѡнѡ́фовою: и҆ нача́ло рꙋ́къ є҆гѡ̀ и҆ спаѧ̑нїѧ є҆гѡ̀ ѿ негѡ̀: и҆ ѿверза́шесѧ въ нача́лѣхъ рꙋ́къ свои́хъ. 36 И҆ спаѧ̑нїѧ є҆гѡ̀ подѡ́бїѧ херꙋві́мѡвъ и҆ львѡ́въ и҆ фі́нїкѡвъ стѡѧ́щаѧ, держа́щеесѧ ко́еждо проти́вꙋ лица̀ є҆гѡ̀ внꙋ́трь и҆ ѡ҆́крестъ. 37 По томꙋ́жде сотворѝ всѧ̑ де́сѧть мехѡнѡ́фы, по чи́нꙋ є҆ди́номꙋ и҆ по мѣ́рѣ є҆ди́нѣй, мѣ́ра є҆ди́на всѣ́мъ. 38
7: 38
2 Паралїпом. 4: 6
И҆ сотворѝ де́сѧть коно́бѡвъ мѣ́дѧныхъ вмѣща́ющихъ по четы́редесѧти мѣ́ръ во є҆ди́нъ коно́бъ, мѣ́рою четы́рехъ ла́ктей: коно́бъ є҆ди́нъ на ко́емждо мехѡнѡ́фѣ, ѿ десѧтѝ мехѡнѡ́фѡвъ. 39 И҆ поста́ви пѧ́ть мехѡнѡ́фѡвъ по деснѣ́й странѣ̀ хра́ма на восто́къ, и҆ пѧ́ть по лѣ́вѣй странѣ̀ хра́ма: и҆ мо́ре ѿ страны̀ хра́ма ѡ҆деснꙋ́ю на восто́ки въ оу҆́глѣ полꙋ́деннѣмъ. 40 И҆ сотворѝ хїра́мъ
7: 40
4 Ца́рств. 25: 14
коно́бы и҆ тепли̑цы и҆ фїа́лы:
7: 40
2 Паралїпом. 4: 11
и҆ сконча̀ хїра́мъ всѧ̑ дѣла̀ творѧ̀, ꙗ҆̀же творѧ́ше царе́ви соломѡ́нꙋ во хра́мѣ гдⷭ҇ни: 41 стѡлпа̀ два̀, и҆ ѡ҆бви̑тїѧ столпѡ́въ над̾ глава́ми столпѡ́въ два̀: и҆ мрє́жи двѣ̀, є҆́же покрыва́ти ѻ҆́ба ѡ҆бви̑тїѧ и҆зва́ѧныхъ, ꙗ҆̀же на столпѣ́хъ сꙋ́ть: 42 ꙗ҆́блокѡвъ мѣ́дѧныхъ четы́реста ѻ҆бѣ́ма мре́жема, два̀ рѧда̀ ꙗ҆́блокѡвъ мре́жи є҆ди́нѣй, покрыва́ти ѻ҆́ба ѡ҆бви̑тїѧ мехѡнѡ́фа, ꙗ҆̀же на ѻ҆бои́хъ столпѣ́хъ: 43
7: 43
3 Ца́рств. 7: 27
и҆ мехѡнѡ́фѡвъ де́сѧть и҆ коно́бѡвъ де́сѧть на мехѡнѡ́фѣ: 44 и҆ мо́ре є҆ди́но, и҆ волѡ́въ двана́десѧть под̾ мо́ремъ: 45 и҆ коно́бы и҆ тепли̑цы и҆ фїа́лы, и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды, ꙗ҆̀же сотворѝ хїра́мъ царю̀ соломѡ́нꙋ во хра́мѣ гдⷭ҇ни: и҆ столпѡ́въ четы́редесѧть и҆ ѻ҆́смь до́мꙋ царе́ва и҆ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ: всѧ̑ дѣла̀ царє́ва, ꙗ҆̀же сотворѝ хїра́мъ, бы́ша мѣ́дѧна всѧ̑. 46
7: 46
2 Паралїпом. 4: 17
Бли́з̾ і҆ѻрда́на слїѧ̀ и҆̀хъ ца́рь въ толстотѣ̀ землѝ, междꙋ̀
7: 46
1 Ца́рств. 17: 1
сокхѡ́фомъ и҆ междꙋ̀ сїра́момъ. 47
7: 47
2 Паралїпом. 4: 18
Не бѣ̀ вѣ́са мѣ́ди, ѿ неѧ́же творѧ́ше всѧ̑ дѣла̀ сїѧ̑, ѿ мно́жества ѕѣлѡ̀, не бѣ̀ предѣ́ла вѣ́сꙋ мѣ́ди. 48 И҆ дадѐ ца́рь соломѡ́нъ всѧ̑ сосꙋ́ды, ꙗ҆̀же сотворѝ во хра́мъ гдⷭ҇ень: ѻ҆лта́рь златы́й и҆ трапе́зꙋ, на не́йже хлѣ́бы приноше́нїѧ, златꙋ́ю, 49
7: 49
2 Паралїпом. 4: 7,20
и҆ свѣ́щники пѧ́ть ѡ҆деснꙋ́ю и҆ пѧ́ть ѡ҆шꙋ́юю пред̾ лице́мъ даві́ра (ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ) златы̑ѧ спа̑ѧны, и҆ лампа̑ды, и҆ свѣти́лники, и҆ щипцы̀ златы̑ѧ, 50
7: 50
4 Ца́рств. 12: 13
и҆ преддве́рїе, и҆ гво́здїе, и҆ фїа́лы и҆ блю҆̑да и҆ кади̑лницы зла̑ты спа̑ѧны: и҆ верєѝ вра́тъ до́мꙋ внꙋ́треннѧгѡ ст҃а́гѡ ст҃ы́хъ, и҆ двє́ри хра́ма златы̑ѧ. 51
7: 51
2 Паралїпом. 5: 1
И҆ соверши́сѧ дѣ́ло, є҆́же сотворѝ соломѡ́нъ во хра́мѣ гдⷭ҇ни: и҆ внесѐ соломѡ́нъ ст҃а̑ѧ даві́да ѻ҆тца̀ своегѡ̀ и҆ всѧ̑ ст҃а̑ѧ соломѡ́нѡва, сребро̀ и҆ зла́то, и҆ сосꙋ́ды дадѐ въ сокро́вище хра́ма гдⷭ҇нѧ.

8

ГЛАВА̀ и҃.

81 И҆

8: 1
2 Паралїпом. 5: 2
собра̀ ца́рь соломѡ́нъ всѧ̑ старѣ́йшины і҆н҃лєвы, всѧ̑ нача̑ла колѣ́нъ, старѣ́йшины ѻ҆те́чествъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ къ себѣ̀ во сїѡ́нъ, є҆́же пренестѝ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ ѿ гра́да даві́дова: то́й є҆́сть сїѡ́нъ. 2 И҆ собра́шасѧ ко царю̀ соломѡ́нꙋ всѝ лю́дїе і҆н҃лєвы въ мцⷭ҇ъ а҆фані́мъ
8: 2
Леѵі́т. 23: 34
въ пра́здникъ: се́й є҆́сть мцⷭ҇ъ седмы́й. 3
8: 3
Чи́сл. 4: 15
Второзак. 16: 13
2 Паралїпом. 7: 9
И҆ прїидо́ша всѝ старѣ́йшины і҆н҃лєвы, и҆ взѧ́ша і҆ере́є кївѡ́тъ, 4
8: 4
2 Паралїпом. 7: 5
и҆ вознесо́ша кївѡ́тъ гдⷭ҇ень, и҆ ски́нїю свидѣ́нїѧ, и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды ст҃ы̑ѧ ꙗ҆̀же во ски́нїи свидѣ́нїѧ: и҆ вознесо́ша ѧ҆̀ і҆ере́є и҆ леѵі́ти. 5 Ца́рь же соломѡ́нъ и҆ ве́сь собо́ръ і҆н҃лскїй, собра́вшесѧ къ немꙋ̀, съ ни́мъ пред̾ кївѡ́томъ
8: 5
2 Паралїпом. 5: 6
жрѧ́хꙋ волы̀ и҆ ѻ҆́вцы несочтє́нны, безчи́слєнны ѿ мно́жества. 6
8: 6
2 Паралїпом. 5: 7
И҆ внесо́ша і҆ере́є кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ на мѣ́сто є҆гѡ̀ во даві́ръ хра́ма, во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ,
8: 6
И҆схо́д. 25: 18
под̾ кри́ла херꙋві́мѡвъ. 7 Херꙋві́ми бо бѣ́ша распросте́рше крилѣ́ над̾ мѣ́стомъ кївѡ́та: и҆ ѡ҆крыва́хꙋ херꙋві́ми над̾ кївѡ́томъ и҆ над̾ ст҃ы́ми є҆гѡ̀ сверхꙋ̀. 8 И҆ ѡ҆бдержа́ста ѡ҆свѧщє́наѧ: и҆ зрѧ́хꙋсѧ главы̑ ѡ҆свѧще́нныхъ ѿ ст҃ы́хъ къ лицꙋ̀ даві́ра, и҆ не ꙗ҆влѧ́хꙋсѧ внѣ̀. 9
8: 9
Второзак. 10: 5
Е҆вр. 9: 4
Не бѣ̀ въ кївѡ́тѣ то́кмѡ двѣ̀ скрижа̑ли ка́мєнны, скрижа̑ли завѣ́та, и҆̀хже положѝ мѡѷсе́й въ хѡри́вѣ, ꙗ҆̀же завѣща̀ гдⷭ҇ь со сына́ми і҆н҃левыми, внегда̀ и҆сходи́ти и҆̀мъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 10
8: 10
И҆схо́д. 40: 34
И҆ бы́сть є҆гда̀ и҆зыдо́ша і҆ере́є и҆з̾ свѧти́лища, и҆ ѡ҆́блакъ и҆спо́лни хра́мъ гдⷭ҇ень, 11 и҆ не можа́хꙋ і҆ере́є ста́ти слꙋжи́ти ѿ лица̀ ѡ҆́блака, ꙗ҆́кѡ и҆спо́лни
8: 11
И҆схо́д. 16: 10
сла́ва гдⷭ҇нѧ хра́мъ. 12
8: 12
2 Паралїпом. 6: 17
Тогда̀ речѐ соломѡ́нъ: гдⷭ҇ь речѐ є҆́же ѡ҆бита́ти во мглѣ̀, 13 а҆́зъ же созда́хъ до́мъ и҆́мени твоемꙋ̀ ст҃ъ тебѣ̀ и҆ гото́въ, и҆ прⷭ҇то́лꙋ твоемꙋ̀, є҆́же ѡ҆бита́ти тебѣ̀ въ не́мъ во вѣ́ки. 14
8: 14
2 Паралїпом. 6: 3
И҆ ѡ҆братѝ ца́рь лицѐ своѐ и҆ благословѝ ца́рь всего̀ і҆н҃лѧ: ве́сь же собо́ръ і҆н҃левъ стоѧ́ше. 15
8: 15
2 Ца́рств. 21: 4
И҆ речѐ (ца́рь): блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ дне́сь, и҆́же гл҃а оу҆сты̑ свои́ми ѡ҆ даві́дѣ ѻ҆тцѣ̀ мое́мъ и҆ рꙋка́ма свои́ма и҆спо́лни, гл҃ѧ: 16
8: 16
2 Паралїпом. 6: 5,6
ѿ днѐ въ ѻ҆́ньже и҆зведо́хъ лю́ди моѧ̑ і҆н҃лѧ и҆з̾ є҆гѵ́пта, не и҆збра́хъ гра́да ѿ всѣ́хъ племе́нъ і҆н҃левыхъ на созда́нїе хра́мꙋ, є҆́же бы́ти и҆́мени моемꙋ̀ та́мѡ: но и҆збра́хъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ бы́ти и҆́мени моемꙋ̀ та́мѡ: и҆ и҆збра́хъ даві́да бы́ти є҆мꙋ̀ властели́нꙋ над̾ людьмѝ мои́ми і҆н҃лемъ: 17
8: 17
2 Ца́рств. 7: 2
и҆ бы́сть на се́рдцы ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀ даві́дꙋ, є҆́же созда́ти хра́мъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева, 18 и҆ речѐ гдⷭ҇ь къ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀: поне́же взы́де на се́рдце твоѐ є҆́же созда́ти хра́мъ и҆́мени моемꙋ̀, до́брѣ сотвори́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ бы́сть на се́рдцы твое́мъ: 19
8: 19
2 Ца́рств. 7: 5
ѻ҆ба́че ты̀ не сози́ждеши хра́ма, но ра́звѣ сы́нъ тво́й, и҆́же и҆зы́де и҆з̾ чре́слъ твои́хъ, то́й сози́ждетъ хра́мъ и҆́мени моемꙋ̀: 20
8: 20
2 Ца́рств. 7: 12
и҆ возста́ви гдⷭ҇ь гл҃го́лъ сво́й є҆го́же гл҃а: и҆ воста́хъ вмѣ́стѡ даві́да ѻ҆тца̀ моегѡ̀, и҆ сѣдо́хъ на престо́лѣ і҆н҃левѣ, ꙗ҆́коже гл҃а гдⷭ҇ь, и҆ созда́хъ хра́мъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева, 21 и҆ поста́вихъ та́мѡ мѣ́сто кївѡ́тꙋ, въ не́мже є҆́сть та́мѡ завѣ́тъ гдⷭ҇ень, є҆го́же завѣща̀ гдⷭ҇ь со ѻ҆тцы̑ на́шими во и҆звожде́нїи и҆́хъ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 22
8: 22
2 Паралїпом. 6: 12
И҆ ста̀ соломѡ́нъ пред̾ лице́мъ ѻ҆лтарѧ̀ гдⷭ҇нѧ пред̾ всѣ́мъ собо́ромъ і҆н҃левымъ и҆ воздви́же рꙋ́цѣ своѝ на не́бо, 23
8: 23
2 Маккав. 2: 8
и҆ речѐ: гдⷭ҇и бж҃е і҆н҃левъ, нѣ́сть ꙗ҆́коже ты̀ бг҃ъ на нб҃сѝ горѣ̀ и҆ на землѝ ни́зꙋ, хранѧ́й завѣ́тъ и҆ млⷭ҇ть рабꙋ̀ твоемꙋ̀ ходѧ́щемꙋ пред̾ тобо́ю всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ, 24
8: 24
2 Паралїпом. 6: 15
ꙗ҆̀же сохрани́лъ є҆сѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀: и҆́бо гл҃алъ є҆сѝ оу҆сты̑ твои́ми и҆ рꙋка́ма твои́ма соверши́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже де́нь се́й: 25 и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и бж҃е і҆н҃левъ, сохранѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀, ꙗ҆̀же ре́клъ є҆сѝ є҆мꙋ̀, гл҃ѧ:
8: 25
2 Ца́рств. 7: 12,16
не ѡ҆скꙋдѣ́етъ мꙋ́жъ ѿ лица̀ моегѡ̀ сѣдѧ́й на престо́лѣ і҆н҃левѣ, то́кмѡ а҆́ще сохранѧ́тъ ча̑да твоѧ̑ пꙋти̑ своѧ̑, є҆́же ходи́ти предо мно́ю, ꙗ҆́коже ходи́лъ є҆сѝ предо мно́ю: 26
8: 26
2 Ца́рств. 7: 28
и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и бж҃е і҆н҃левъ, да оу҆вѣ́ритсѧ гл҃го́лъ тво́й, є҆го́же ре́клъ є҆сѝ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀: 27
8: 27
2 Паралїпом. 6: 18
ꙗ҆́кѡ а҆́ще и҆́стиннѡ всели́тсѧ бг҃ъ съ челѡвѣ́ки на землѝ;
8: 27
И҆са́їа. 66: 1
І҆ерем. 23: 24
а҆́ще нб҃о и҆ нб҃о нб҃сѐ не довлѣ́ютъ тѝ, кольмѝ па́че хра́мъ се́й, є҆го́же созда́хъ и҆́мени твоемꙋ̀; 28 и҆ да при́зриши на моли́твꙋ мою̀, гдⷭ҇и бж҃е і҆н҃левъ, послꙋ́шати моли́твы, є҆́юже мо́литсѧ ра́бъ тво́й пред̾ тобо́ю къ тебѣ̀ дне́сь, 29 да бꙋ́дꙋтъ ѻ҆́чи твоѝ ѿвє́рсты на хра́мъ се́й де́нь и҆ но́щь, на мѣ́сто ѡ҆ не́мже ре́клъ є҆сѝ:
8: 29
Второзак. 12: 11
3 Ца́рств. 9: 3
4 Ца́рств. 21: 4
бꙋ́детъ и҆́мѧ моѐ та́мѡ на оу҆слы́шанїе моли́твы, є҆́юже мо́литсѧ ра́бъ тво́й на мѣ́стѣ се́мъ де́нь и҆ но́щь: 30
8: 30
3 Є҆́здр. 7: 38
и҆ оу҆слы́шиши моли́твꙋ раба̀ твоегѡ̀ и҆ люді́й твои́хъ і҆н҃лѧ, ѡ҆ ни́хже помо́лѧтсѧ на мѣ́стѣ се́мъ: и҆ ты̀ оу҆слы́шиши на мѣ́стѣ ѡ҆бита́лища твоегѡ̀ на нб҃сѝ, и҆ сотвори́ши и҆ поми́лꙋеши: 31
8: 31
2 Паралїпом. 6: 22
є҆ли̑ка а҆́ще согрѣши́тъ кі́йждо ко и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀, и҆ а҆́ще прїи́метъ на него̀ клѧ́твꙋ є҆́же клѧ́ти є҆го̀, и҆ прїи́детъ, и҆ и҆сповѣ́сть пред̾ лице́мъ ѻ҆лтарѧ̀ твоегѡ̀ въ хра́мѣ се́мъ: 32
8: 32
2 Паралїпом. 6: 23
и҆ ты̀ оу҆слы́шиши ѿ нб҃сѐ, и҆ сотвори́ши сꙋ́дъ лю́демъ твои̑мъ і҆н҃лю:
8: 32
Второзак. 25: 1
І҆езек. 9: 10
ѡ҆сꙋди́ти беззако́ннаго, да́ти пꙋ́ть є҆гѡ̀ на главꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆правди́ти првⷣнаго, да́ти є҆мꙋ̀ по пра́вдѣ є҆гѡ̀: 33
8: 33
2 Паралїпом. 6: 24
є҆гда̀ падꙋ́тъ лю́дїе твоѝ і҆н҃ль пред̾ враги̑, ꙗ҆́кѡ согрѣша́тъ тѝ, и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ къ тебѣ̀,
8: 33
Дан. 9: 7
и҆ и҆сповѣ́дѧтсѧ и҆́мени твоемꙋ̀, и҆ помо́лѧтсѧ и҆ возглаго́лютъ моли́твꙋ къ тебѣ̀ въ хра́мѣ се́мъ: 34 и҆ ты̀ оу҆слы́шиши съ нб҃сѐ, и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́деши ѡ҆ согрѣше́нїихъ люді́й свои́хъ і҆н҃лѧ, и҆ возврати́ши ѧ҆̀ въ зе́млю, ю҆́же да́лъ є҆сѝ ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ: 35
8: 35
Второзак. 11: 17
2 Паралїпом. 6: 26
внегда̀ заключи́тисѧ небесѝ и҆ не бы́ти дождю̀, ꙗ҆́кѡ согрѣша́тъ тѝ, и҆ помо́лѧтсѧ на мѣ́стѣ се́мъ, и҆ и҆сповѣ́дѧтсѧ и҆́мени твоемꙋ̀, и҆ ѿ грѣ́хъ свои́хъ ѡ҆братѧ́тсѧ, є҆гда̀ смири́ши и҆̀хъ: 36 и҆ оу҆слы́шиши съ нб҃сѐ, и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́деши ѡ҆ грѣсѣ́хъ раба̀ твоегѡ̀ и҆ люді́й твои́хъ і҆н҃лѧ: ꙗ҆́кѡ ꙗ҆ви́ши и҆̀мъ
8: 36
2 Паралїпом. 6: 27
Ѱал. 85: 11
При́тч. 9: 6
пꙋ́ть благі́й ходи́ти по немꙋ̀, и҆ да́си до́ждь на зе́млю, ю҆́же да́лъ є҆сѝ лю́демъ твои̑мъ въ достоѧ́нїе: 37
8: 37
Леѵі́т. 26: 16
гла́дъ а҆́ще бꙋ́детъ, сме́рть а҆́ще бꙋ́детъ, є҆гда̀ бꙋ́детъ возжже́нїе, гꙋ́сєницы, ржа̀ а҆́ще бꙋ́детъ, и҆ а҆́ще ѡ҆скорбѧ́тъ ѧ҆̀ вразѝ и҆́хъ въ є҆ди́нѣмъ ѿ градѡ́въ и҆́хъ: всѐ проти́вное, всѧ́ка болѣ́знь, 38 всѧ́ка моли́тва, всѧ́ко моле́нїе а҆́ще бꙋ́детъ всѧ́комꙋ человѣ́кꙋ ѿ люді́й і҆н҃левыхъ, є҆гда̀ позна́етъ кі́йждо болѣ́знь се́рдца своегѡ̀, и҆ воздви́гнетъ рꙋ́цѣ своѝ въ хра́мѣ се́мъ: 39 и҆ ты̀ оу҆слы́шиши ѿ нб҃сѐ, ѿ гото́вагѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́деши, и҆ сотвори́ши, и҆ да́си коемꙋ́ждо по пꙋтє́мъ є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже оу҆вѣ́си се́рдце є҆гѡ̀,
8: 39
1 Ца́рств. 16: 7
2 Паралїпом. 6: 30
Ѱал. 7: 10
ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆ди́нъ то́кмѡ вѣ́си всѣ́хъ сердца̀ сынѡ́въ человѣ́ческихъ: 40 да боѧ́тсѧ тебє̀ всѧ̑ дни̑, въ нѧ́же поживꙋ́тъ на землѝ, ю҆́же да́лъ є҆сѝ ѻ҆тцє́мъ на́шымъ: 41
8: 41
2 Паралїпом. 6: 32
Дѣѧ̑н. 8: 27
и҆ чꙋжде́мꙋ, и҆́же нѣ́сть ѿ люді́й твои́хъ і҆н҃лѧ, то́й а҆́ще прїи́детъ ѿ землѝ и҆здале́ча ра́ди и҆́мене твоегѡ̀, занѐ оу҆слы́шатъ и҆́мѧ твоѐ вели́ко,
8: 41
Второзак. 3: 24
и҆ рꙋ́кꙋ твою̀ крѣ́пкꙋю, и҆ мы́шцꙋ твою̀ высо́кꙋю, 42 и҆ прїи́детъ, и҆ помо́литсѧ на мѣ́стѣ се́мъ: 43 и҆ ты̀ оу҆слы́шиши съ нб҃сѐ ѿ гото́вагѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ сотвори́ши по всѣ́мъ, въ є҆ли́кихъ а҆́ще призове́тъ тѧ̀ чꙋжді́й,
8: 43
И҆са́їа. 56: 7
Матѳ. 21: 13
ꙗ҆́кѡ да оу҆разꙋмѣ́ютъ всѝ лю́дїе земні́и и҆́мѧ твоѐ и҆ оу҆боѧ́тсѧ тебє̀, ꙗ҆́коже лю́дїе твоѝ і҆н҃ль, и҆ разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ твоѐ нарече́сѧ на хра́мѣ се́мъ, є҆го́же созда́хъ: 44
8: 44
2 Паралїпом. 6: 34
є҆гда̀ и҆зы́дꙋтъ лю́дїе твоѝ на бра́нь на врагѝ своѧ̑, пꙋте́мъ и҆́мже возврати́ши ѧ҆̀, и҆ помо́лѧтсѧ и҆́менемъ гдⷭ҇нимъ пꙋте́мъ гра́да, є҆го́же и҆збра́лъ є҆сѝ себѣ̀,
8: 44
Дан. 6: 10
и҆ ко хра́мꙋ, є҆го́же а҆́зъ созда́хъ и҆́мени твоемꙋ̀: 45
8: 45
2 Паралїпом. 6: 35
и҆ ты̀ оу҆слы́шиши съ нб҃сѐ моли́твꙋ и҆́хъ и҆ молє́нїѧ и҆́хъ, и҆ сотвори́ши ѡ҆правда́нїе и҆̀мъ: 46 ꙗ҆́кѡ согрѣша́тъ тѝ,
8: 46
Е҆кклес. 7: 21
1 І҆ѡа́н. 1: 8
При́тч. 20: 9
3 Є҆́здр. 8: 35
ꙗ҆́кѡ нѣ́сть человѣ́къ, и҆́же не согрѣши́тъ, и҆ разгнѣ́ваешисѧ на нѧ̀, и҆ преда́си ѧ҆̀ пред̾ врагѝ, и҆ поплѣнѧ́тъ и҆̀хъ плѣнѧ́щїи въ зе́млю дале́че, и҆лѝ бли́з̾, 47 и҆ ѡ҆братѧ́тъ сердца̀ своѧ̑ въ землѝ, а҆́може пресели́шасѧ, и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ, и҆ помо́лѧтсѧ тебѣ̀ въ землѝ преселе́нїѧ своегѡ̀, глаго́люще: согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ: 48
8: 48
Второзак. 30: 2
2 Паралїпом. 6: 37
и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ ко тебѣ̀ всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ и҆ все́ю дꙋше́ю свое́ю
8: 48
І҆езек. 8: 16
въ землѝ вра̑гъ свои́хъ, а҆́може преве́лъ є҆сѝ и҆̀хъ, и҆ помо́лѧтсѧ къ тебѣ̀ по пꙋтѝ землѝ своеѧ̀, ю҆́же да́лъ є҆сѝ ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ, и҆ ко гра́дꙋ, є҆го́же и҆збра́лъ є҆сѝ, и҆ ко хра́мꙋ, є҆го́же созда́хъ и҆́мени твоемꙋ̀: 49 и҆ оу҆слы́шиши ѿ нб҃сѐ, ѿ гото́вагѡ жили́ща твоегѡ̀ моли́твꙋ и҆́хъ и҆ моле́нїе и҆́хъ, и҆ сотвори́ши ѡ҆правда́нїе и҆̀мъ, 50 и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́деши непра́вдамъ и҆́хъ, и҆́миже согрѣши́ша тѝ, и҆ по всѣ́мъ ѿмета́нїємъ и҆́хъ, и҆́миже ѿверго́шасѧ тебє̀, да да́си и҆̀хъ
8: 50
Неем. 2: 2
При́тч. 16: 7
І҆ерем. 42: 12
въ щедрѡ́ты пред̾ плѣни́вшими и҆́хъ, и҆ оу҆ще́дрѧтъ ѧ҆̀: 51 ꙗ҆́кѡ лю́дїе твоѝ
8: 51
Второзак. 4: 20
и҆ наслѣ́дїе твоѐ сꙋ́ть, и҆̀хже и҆зве́лъ є҆сѝ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ ѿ среды̀ пе́щи желѣ́зныѧ: 52
8: 52
2 Паралїпом. 6: 40
Ѱал. 120: 4
и҆ да бꙋ́дꙋтъ оу҆́ши твоѝ и҆ ѻ҆́чи твоѝ ѿвє́рсты на моли́твꙋ раба̀ твоегѡ̀ и҆ къ моле́нїю люді́й твои́хъ і҆н҃лѧ, послꙋ́шати и҆̀хъ ѡ҆ всѣ́хъ, ѡ҆ ни́хже призовꙋ́тъ тѧ̀, 53 ꙗ҆́кѡ ты̀ и҆збра́лъ є҆сѝ ѧ҆̀ себѣ̀
8: 53
И҆схо́д. 19: 5
въ наслѣ́дїе ѿ всѣ́хъ люді́й землѝ, ꙗ҆́коже гл҃алъ є҆сѝ рꙋко́ю раба̀ твоегѡ̀ мѡѷсе́а, внегда̀ и҆звестѝ тебѣ̀ ѻ҆тцы̀ на́шѧ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, гдⷭ҇и гдⷭ҇и. Тогда̀ глаго́ла соломѡ́нъ ѡ҆ хра́мѣ, є҆гда̀ совершѝ созида́ти є҆го̀: со́лнце позна́но сотворѝ на нб҃сѝ: гдⷭ҇ь речѐ пребыва́ти во мглѣ̀: сози́жди хра́мъ мо́й, хра́мъ благолѣ́пный себѣ̀, є҆́же пребыва́ти въ но́вости: не сїе́ ли пи́сано въ кни́гахъ пѣ́сни; 54
8: 54
2 Паралїпом. 7: 1
И҆ бы́сть є҆гда̀ сконча̀ соломѡ́нъ молѧ́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ все́ю моли́твою и҆ моле́нїемъ си́мъ, и҆ воста̀ ѿ лица̀ ѻ҆лтарѧ̀ гдⷭ҇нѧ припа́дъ на кѡлѣ́на своѧ̑, и҆ рꙋ́цѣ своѝ воздѣ̀ на не́бо, 55 и҆ ста̀, и҆ благословѝ ве́сь собо́ръ і҆н҃левъ, гла́сомъ ве́лїимъ глаго́лѧ: 56 блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь (бг҃ъ) дне́сь, и҆́же дадѐ
8: 56
Второзак. 12: 10
поко́й лю́демъ свои̑мъ і҆н҃лю, по всѣ́мъ є҆ли̑ка гл҃а:
8: 56
І҆ис. Наѵ. 21: 45
23: 14
не премѣни́сѧ сло́во ни є҆ди́но во всѣ́хъ словесѣ́хъ є҆гѡ̀ бл҃ги́хъ, и҆́миже гл҃а рꙋко́ю мѡѷсе́а раба̀ своегѡ̀: 57
8: 57
Ѱал. 9: 11
да бꙋ́детъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ съ на́ми, ꙗ҆́коже бѣ̀ со ѻ҆тцы̑ на́шими: да не ѡ҆ста́витъ на́съ, нижѐ да ѿврати́тъ на́съ, 58
8: 58
Ѱал. 118: 112
140: 4
преклони́ти сердца̀ на̑ша къ немꙋ̀, є҆́же ходи́ти во всѣ́хъ пꙋте́хъ є҆гѡ̀ и҆ храни́ти всѧ̑ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ и҆ повелѣ́нїѧ є҆гѡ̀ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же заповѣ́да ѻ҆тцє́мъ на́шымъ: 59 и҆ да бꙋ́дꙋтъ словеса̀ сїѧ̑, и҆́миже моли́хсѧ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ на́шимъ дне́сь,
8: 59
Ѱал. 147: 8
приближа́ющесѧ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ де́нь и҆ но́щь, є҆́же твори́ти ѡ҆правда̑нїѧ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ лю́демъ твои̑мъ і҆н҃лю во всѧ̑ дни̑: 60 ꙗ҆́кѡ да разꙋмѣ́ютъ всѝ лю́дїе землѝ,
8: 60
И҆са́їа. 41: 4
43: 10
І҆ерем. 3: 23
ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ то́й са́мъ бг҃ъ, и҆ нѣ́сть и҆на́гѡ, 61 и҆ да бꙋ́дꙋтъ сердца̀ на̑ша совершє́нна ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ преподо́бнѡ ходи́ти въ повелѣ́нїихъ є҆гѡ̀ и҆ храни́ти за́пѡвѣди є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже де́нь се́й. 62
8: 62
2 Паралїпом. 7: 4
И҆ ца́рь и҆ всѝ сы́нове і҆н҃лєвы пожро́ша же́ртвꙋ пред̾ гдⷭ҇емъ. 63
8: 63
2 Паралїпом. 7: 5
И҆ пожрѐ ца́рь соломѡ́нъ жє́ртвы ми̑рныѧ, ꙗ҆̀же пожрѐ гдⷭ҇ꙋ, волѡ́въ два́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы и҆ ѻ҆ве́цъ сто̀ и҆ два́десѧть ты́сѧщъ. И҆ ѡ҆бновѝ ца́рь хра́мъ гдⷭ҇ень и҆ всѝ сы́нове і҆н҃лєвы. 64
8: 64
2 Паралїпом. 4: 1
7: 7
Въ то́й де́нь ѡ҆свѧтѝ ца́рь (соломѡ́нъ) среди́нꙋ двора̀, ꙗ҆́же пред̾ лице́мъ хра́ма гдⷭ҇нѧ: ꙗ҆́кѡ сотворѝ та́мѡ всесожже́нїе и҆ да́ры, и҆ жє́ртвы и҆ тꙋ̑чнаѧ ми́рныхъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆лта́рь мѣ́дѧный, и҆́же пред̾ гдⷭ҇емъ, ма́лъ бѣ̀, є҆́же не возмощѝ вмѣсти́ти всесожжє́нїѧ дарѡ́въ и҆ жє́ртвы ми́рныхъ. 65
8: 65
2 Паралїпом. 7: 8
И҆ сотворѝ соломѡ́нъ пра́здникъ въ то́й де́нь, и҆ ве́сь і҆н҃ль съ ни́мъ, собо́ръ ве́лїй,
8: 65
Чи́сл. 34: 8
ѿ вхо́да є҆ма́фа да́же
8: 65
Чи́сл. 34: 5
до рѣкѝ є҆гѵ́пта, пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ на́шимъ, оу҆ хра́ма, є҆го́же созда̀, ꙗ҆ды́й и҆ пїѧ̀ и҆ веселѧ́сѧ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ на́шимъ
8: 65
Леѵі́т. 23: 34
се́дмь дні́й, 66
8: 66
2 Паралїпом. 7: 10
и҆ во ѻ҆смы́й де́нь распꙋстѝ лю́ди. И҆ благослови́ша царѧ̀, и҆ и҆до́ша кі́йждо въ до́мы своѧ̑, ра́дꙋющесѧ весе́лымъ се́рдцемъ ѡ҆ благи́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь даві́дꙋ рабꙋ̀ своемꙋ̀ и҆ і҆н҃лю лю́демъ свои̑мъ.